ערב הסעודית

כדורגל - ערב הסעודית - סעודית שניה

71. הסתיים אל בוקאיריאח - אוחוד מדינה S,D 2.10 2.70 2.45 1 - 0 מידע נוסף
 • ABCD

  אל בוקאיריאח במשחק שווה כוחות מול אוחוד מדינה , אך מכיוון שאל בוקאיריאח מארחת את המשחק יחד עם העובדה שמדד מומנטום הכללי שלה טוב יותר , היא אמורה לרשום ניצחון.
  לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אל בוקאיריאח עם מדד מומנטום כללי טוב יותר מאוחוד מדינה , צפויה לנצח במשחק לא קל על הנייר. צפי למשחק צמוד עם תוצאה נמוכה.
  לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 40 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אל בוקאיריאח מארחת את אוחוד מדינה במסגרת סעודית שניה. אל בוקאיריאח עם מדד מומנטום כללי טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעהשל תיקו X במשחקים שקבוצה מארחת עם מדד מומנטום כללי טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אל בוקאיריאח מארחת את אוחוד מדינה במסגרת סעודית שניה. אל בוקאיריאח עם מדד מומנטום כללי טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה של תיקו X במשחקים שקבוצה מארחת עם מדד מומנטום כללי טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אל בוקאיריאח מארחת את אוחוד מדינה במסגרת סעודית שניה. אל בוקאיריאח עם מדד מומנטום כללי טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה מארחת עם מדד מומנטום כללי טוב יותר, ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 40 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אל בוקאיריאח מארחת את אוחוד מדינה במסגרת סעודית שניה. אל בוקאיריאח עם מדד מומנטום כללי טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה מארחת עם מדד מומנטום כללי טוב יותר, ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 50 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אל בוקאיריאח במשחק יחסית לא קל מול אוחוד מדינה , על פי מדד מומנטום הממוצע ביחד עם העובדה שאל בוקאיריאח לא יכולה להרשות לעצמה להפסיד בבית היא צפויה לנצח.
  לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אל בוקאיריאח מארחת את אוחוד מדינה במסגרת סעודית שניה. אל בוקאיריאח עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר במחזורים האחרונים ואמורה לספק את הסחורה.
  לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 80 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אל בוקאיריאח מארחת את אוחוד מדינה במסגרת סעודית שניה. אל בוקאיריאח עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה של תיקו X במשחקים שקבוצה מארחת עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אל בוקאיריאח מארחת את אוחוד מדינה במסגרת סעודית שניה. אל בוקאיריאח עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה של תיקו X במשחקים שקבוצה מארחת עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אל בוקאיריאח מארחת את אוחוד מדינה במסגרת סעודית שניה. אל בוקאיריאח עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה מארחת עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 30 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אל בוקאיריאח מארחת את אוחוד מדינה במסגרת סעודית שניה. אל בוקאיריאח עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה מארחת עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 30 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אל בוקאיריאח במשחק לא קל מול אוחוד מדינה , אך מכיוון שאל בוקאיריאח מארחת את המשחק יחד עם העובדה שמדד עוצמה כללי שלה טוב יותר , היא אמורה לרשום ניצחון.
  לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אל בוקאיריאח עם מדד עוצמה כללי טוב יותר מאוחוד מדינה , צפויה לנצח במשחק.
  לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 400 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אל בוקאיריאח מארחת את אוחוד מדינה במסגרת סעודית שניה. אל בוקאיריאח עם מדד עוצמה כללי טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעהשל תיקו X במשחקים שקבוצה מארחת עם מדד עוצמה כללי טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אל בוקאיריאח מארחת את אוחוד מדינה במסגרת סעודית שניה. אל בוקאיריאח עם מדד עוצמה כללי טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה של תיקו X במשחקים שקבוצה מארחת עם מדד עוצמה כללי טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אל בוקאיריאח מארחת את אוחוד מדינה במסגרת סעודית שניה. אל בוקאיריאח עם מדד עוצמה כללי טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה מארחת עם מדד עוצמה כללי טוב יותר, ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 120 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אל בוקאיריאח מארחת את אוחוד מדינה במסגרת סעודית שניה. אל בוקאיריאח עם מדד עוצמה כללי טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה מארחת עם מדד עוצמה כללי טוב יותר, ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 30 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אל בוקאיריאח במשחק יחסית לא קל מול אוחוד מדינה , על פי מדד מומנטום הממוצע ביחד עם העובדה שאל בוקאיריאח לא יכולה להרשות לעצמה להפסיד בבית היא צפויה לנצח.
  לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אל בוקאיריאח מארחת את אוחוד מדינה במסגרת סעודית שניה. אל בוקאיריאח עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים צמודים מבחינת יחסים ,כאשר הקבוצה המארחת עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אל בוקאיריאח מארחת את אוחוד מדינה במסגרת סעודית שניה. אל בוקאיריאח עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון לקבוצה אורחת במשחקים צמודים מבחינת יחסים ,כאשר הקבוצה המארחת עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 50 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אל בוקאיריאח עם מדד עוצמה כללית טוב יותר מאוחוד מדינה , צפויה לנצח במשחק לא קל על הנייר. צפי למשחק צמוד עם תוצאה נמוכה.
  לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 180 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אל בוקאיריאח מארחת את אוחוד מדינה במסגרת סעודית שניה. אל בוקאיריאח עם מדד עוצמה כללית טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון לקבוצה האורחת במשחקים צמודים מבחינת יחסים ,כאשר הקבוצה המארחת עם מדד עוצמה כללית טוב יותר, ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 30 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

1 X 2
2.10 2.70 2.45
35% 30% 35%
(8 ממליצים) (7 ממליצים) (8 ממליצים)

יום רביעי, תאריך 20 נובמבר 2019. משחק בין אל בוקאיריאח לאוחוד מדינה במסגרת הסעודית שניה.
משחק זה ניתן להימור סינגל.
אל בוקאיריאח המארחת ממוקמת במקום ה-4 עם 19 נקודות ויחס שערים חיובי של 14 שערים (כובשת בממוצע למשחק 2.50 וסופגת 1.33 שערים) כאשר מנגד אוחוד מדינה האורחת ממוקמת במקום ה-6 עם 18 נקודות ויחס שערים חיובי של 6 שערים (כובשת בממוצע למשחק 1.25 וסופגת 0.75 שערים).
במשחקים האחרונים אל בוקאיריאח ניצחה פעמיים (נגד Al-Thuq1bah, אל נוג'ום), הפסידה פעם אחת (נגד אל מוג'אזל) ופעמיים סיימה בתוצאת תיקו (נגד ג'בליין, נג'רן) כאשר מנגד במשחקים האחרונים אוחוד מדינה ניצחה פעם אחת (נגד Al Ta1qdom), הפסידה פעם אחת (נגד אל נחדה) ו-3 פעמים סיימה בתוצאת תיקו (נגד ג'יל, Al Quadisiya, אל באטן).

שם מדד מספר משחקים לחישוב מומנטום עוצמה
ממוצע אחרונים ממוצע של (3) מחזורים אחרונים 1.66 1.00
סיכום כללי אל בוקאיריאח (10), אוחוד מדינה (10) 1 0.70
סיכום בית חוץ אל בוקאיריאח (5), אוחוד מדינה (5) 1 1.00
ראש בראש כללי אל בוקאיריאח (-) נגד אוחוד מדינה (-) - -
ראש בראש בית חוץ אל בוקאיריאח (-) נגד אוחוד מדינה (-) - -

מדדי מומנטום לפי קבוצה

שם מדד מספר משחקים לחישוב אל בוקאיריאח אוחוד מדינה
ממוצע אחרונים ממוצע של (3) מחזורים אחרונים 1.33 -0.33
סיכום כללי אל בוקאיריאח (10), אוחוד מדינה (10) 2 1
סיכום בית חוץ אל בוקאיריאח (5), אוחוד מדינה (5) 2 1
ראש בראש כללי אל בוקאיריאח (-) נגד אוחוד מדינה (-) - -
ראש בראש בית חוץ אל בוקאיריאח (-) נגד אוחוד מדינה (-) - -
סה"כחוץביתנתוני שעריםביתחוץסה"כ
11 6 5 מספר משחקים 14 15 29
4 2 2 נצחונות 3 1 4
4 3 1 תיקו 2 4 6
3 1 2 הפסדים 9 10 19
28 10 18 שערים שהבקיעו 15 9 24
16 7 9 שערים שספגו 23 39 62
3 2 1 מספר משחקים ששמרו על רשת נקייה 2 3 5
0 0 0 מספר משחקים שלא הבקיעו 5 8 13
סה"כחוץביתממוצעי שעריםביתחוץסה"כ
2.6 1.7 3.6 ממוצע שערים למשחק 1.1 0.6 0.8
1.5 1.2 1.8 ממוצע ספיגות למשחק 1.6 2.6 2.1
0.3 0.3 0.2 ממוצע רשת נקייה למשחק 0.1 0.2 0.2
0.0 0.0 0.0 ממוצע שלא הבקיעו למשחק 0.4 0.5 0.4
- - - זמן ממוצע של הבקעת גול ראשון 39" 49" 44"
- - - זמן ממוצע של ספיגת גול ראשון 36" 30" 33"
התפלגות זמני הבקעה
0-15
12.5%
15-30
12.5%
30-45
4.2%
45-60
33.3%
60-75
16.7%
75-90
20.8%
שם מדד מספר משחקים לחישוב מדד שערים מחזור אחרון
סיכום כללי אל בוקאיריאח (10), אוחוד מדינה (10) 2.95 3.5
סיכום בית חוץ אל בוקאיריאח (5), אוחוד מדינה (5) 4.10 3.5
ראש בראש כללי אל בוקאיריאח (-) נגד אוחוד מדינה (-) - -
ראש בראש בית חוץ אל בוקאיריאח (-) נגד אוחוד מדינה (-) - -
תאריך שעה 1 X 2
18/11/201916:101.952.702.75
19/11/201910:101.952.702.70
20/11/201909:551.852.752.85
20/11/201913:101.902.752.85
20/11/201914:502.102.652.45
20/11/201915:052.102.652.50
20/11/201915:102.002.702.60
20/11/201915:252.052.702.55
20/11/201916:202.152.702.40
20/11/201916:552.202.752.35
20/11/201917:002.152.702.40
20/11/201917:102.102.702.45

סעודית שניה 20/11/2019 07:56

 קבוצהמשחקיםנצחוןתיקוהפסדשעריםהפרשנקודותמשחקים אחרונים
1Al Quadisiya1274110 - 18825
 • ת
 • ת
 • ת
 • נ
 • נ
2אל עין126516 - 161023
 • נ
 • ת
 • נ
 • נ
 • ת
3Al-Thuqbah125528 - 15720
 • ה
 • ת
 • נ
 • נ
 • ה
4אל בוקאיריאח1254316 - 301419
 • נ
 • ת
 • נ
 • ת
 • ה
5אל באטן1154211 - 16519
 • נ
 • ת
 • נ
 • ת
 • ה
6אוחוד מדינה124629 - 15618
 • נ
 • ת
 • ת
 • ה
 • ת
7שאולה1346312 - 18618
 • נ
 • נ
 • ת
 • ת
 • ה
8אל נחדה1253418 - 17-118
 • ת
 • ת
 • ה
 • נ
 • נ
9קוואב1253414 - 12-218
 • ת
 • ת
 • ה
 • נ
 • ה
10ג'דה קלאב1353518 - 14-418
 • נ
 • ת
 • נ
 • נ
 • ה
11אל טאי1352617 - 14-317
 • ת
 • ה
 • ה
 • ה
 • ה
12ג'בליין1237212 - 16416
 • ת
 • ת
 • נ
 • ת
 • ה
13נג'רן1236315 - 14-115
 • ה
 • ה
 • נ
 • ת
 • נ
14ג'יל1336414 - 13-115
 • ה
 • נ
 • ת
 • ה
 • ת
15חטן1234518 - 14-413
 • נ
 • ת
 • ת
 • ת
 • נ
16אל אנסאר1233611 - 9-212
 • ה
 • ת
 • נ
 • ת
 • ה
17Al Khaleej1226417 - 14-312
 • ת
 • ת
 • ת
 • ה
 • ה
18Al Taqdom1332825 - 11-1411
 • ה
 • ה
 • ה
 • ה
 • נ
19אל מוג'אזל1222825 - 13-128
 • ה
 • ת
 • ה
 • ה
 • נ
20אל נוג'ום1215624 - 11-138
 • ת
 • נ
 • ה
 • ה
 • ת

אל בוקאיריאח

תאריך אירוע ליגה נ/ה/ת תוצאה
12/11/2019 אל בוקאיריאח נגד Al-Thuq1bah נצחון 2 : 0
30/10/2019 ג'בליין נגד אל בוקאיריאח תיקו 1 : 1
23/10/2019 אל בוקאיריאח נגד אל נוג'ום נצחון 7 : 1
17/10/2019 נג'רן נגד אל בוקאיריאח תיקו 1 : 1
08/10/2019 אל בוקאיריאח נגד אל מוג'אזל הפסד 2 : 3
30/09/2019 אל נחדה נגד אל בוקאיריאח הפסד 3 : 1
25/09/2019 אל בוקאיריאח נגד קוואב נצחון 5 : 0
18/09/2019 אל אנסאר נגד אל בוקאיריאח ניצחון 0 : 1
11/09/2019 Al Ta1qdom נגד אל בוקאיריאח ניצחון 0 : 4
03/09/2019 אל בוקאיריאח נגד Al Quadisiya תיקו 3 : 3

אוחוד מדינה

תאריך אירוע ליגה נ/ה/ת תוצאה
13/11/2019 Al Ta1qdom נגד אוחוד מדינה סעודית שניה ניצחון 0 : 5
29/10/2019 אוחוד מדינה נגד ג'יל סעודית שניה תיקו 0 : 0
23/10/2019 אוחוד מדינה נגד Al Quadisiya סעודית שניה תיקו 0 : 0
16/10/2019 אל נחדה נגד אוחוד מדינה סעודית שניה הפסד 2 : 1
05/10/2019 אל באטן נגד אוחוד מדינה סעודית שניה תיקו 1 : 1
30/09/2019 אוחוד מדינה נגד חטן סעודית שניה נצחון 1 : 0
25/09/2019 Al Khaleej נגד אוחוד מדינה סעודית שניה ניצחון 1 : 3
17/09/2019 אוחוד מדינה נגד שאולה סעודית שניה תיקו 1 : 1
11/09/2019 נג'רן נגד אוחוד מדינה סעודית שניה ניצחון 0 : 1
04/09/2019 אוחוד מדינה נגד ג'דה קלאב סעודית שניה תיקו 1 : 1

אנא המתן, המערכת אוספת נתונים.

72. הסתיים אל בוקאיריאח - אוהוד סעודי (1+) 4.15 3.40 1.40 1 - 0 מידע נוסף
73. הסתיים מעל/מתחת שערים (2.5) אל בוקאיריאח - אוהוד סעודי 1.85 1.50 1 מידע נוסף
74. הסתיים מחצית ראשונה אל בוקאיריאח - אוהוד סעודי 2.35 1.80 3.75 0 - 0 מידע נוסף
75. הסתיים יותר שערים מחצית 1 / מחצית 2 אל בוקאיריאח - אוהוד סעודי 2.70 3.30 1.75 מידע נוסף
 
 
 
 
 
 

הרשמה לניוזלטרס