ערב הסעודית

כדורגל - ערב הסעודית - סעודית שניה

56. הסתיים אל מוג'אזל - ג'בליין S,D 2.45 2.70 2.10 0 - 4 מידע נוסף
 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא שילוב של טווח יחסי ליין קבועים עם שימוש במקדם שיטת ההכפלה היחסית.
  הימור זה יתבצע רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים:
  יחס ההימור של הקבוצה האורחת הוא בין 1.65-1.7
  ההימור ניתן להימור סינגל (S)
  מכיוון שגבליין האורחת , עם יחס המתאים לתנאי המקדים , ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא שילוב של טווח יחסי ליין קבועים עם שימוש במקדם שיטת ההכפלה היחסית.
  הימור זה יתבצע רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים:
  יחס ההימור של הקבוצה האורחת הוא בין 1.85-1.9
  ההימור ניתן להימור סינגל (S)
  מכיוון שגבליין האורחת , עם יחס המתאים לתנאי המקדים , ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא הימור קבוע על הפתעה כאשר טווח יחסי ליין קבועים לקבוצה האורחת , עם שימוש במקדם שיטת ההכפלה היחסית.
  הימור זה יתבצע רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים:
  יחס ההימור של הקבוצה האורחת הוא בין 1.65-1.7 כאשר תיקו הינו תוצאה מפתיעה
  ההימור ניתן להימור סינגל (S)
  מכיוון שגבליין האורחת, עם יחס המתאים לתנאי המקדים , ההמלצה להימור היא כאמור X עם רמת ביטחון של 270 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא הימור קבוע על הפתעה כאשר טווח יחסי ליין קבועים לקבוצה האורחת , עם שימוש במקדם שיטת ההכפלה היחסית.
  הימור זה יתבצע רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים:
  יחס ההימור של הקבוצה האורחת הוא בין 1.75-1.8 כאשר תיקו הינו תוצאה מפתיעה
  ההימור ניתן להימור סינגל (S)
  מכיוון שגבליין האורחת, עם יחס המתאים לתנאי המקדים , ההמלצה להימור היא כאמור X עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא הימור קבוע על הפתעה כאשר טווח יחסי ליין קבועים לקבוצה האורחת , עם שימוש במקדם שיטת ההכפלה היחסית.
  הימור זה יתבצע רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים:
  יחס ההימור של הקבוצה האורחת הוא בין 1.85-1.9 כאשר תיקו הינו תוצאה מפתיעה
  ההימור ניתן להימור סינגל (S)
  מכיוון שגבליין האורחת, עם יחס המתאים לתנאי המקדים , ההמלצה להימור היא כאמור X עם רמת ביטחון של 30 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא הימור קבוע על הפתעה כאשר טווח יחסי ליין קבועים לקבוצה האורחת , עם שימוש במקדם שיטת ההכפלה היחסית.
  הימור זה יתבצע רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים:
  יחס ההימור של הקבוצה האורחת הוא בין 1.65-1.7 כאשר ניצחון לקבוצה המארחת הינה תוצאה מפתיעה
  ההימור ניתן להימור סינגל (S)
  מכיוון שגבליין האורחת, עם יחס המתאים לתנאי המקדים , ההמלצה להימור היא כאמור 1 עם רמת ביטחון של 90 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא הימור קבוע על הפתעה כאשר טווח יחסי ליין קבועים לקבוצה האורחת , עם שימוש במקדם שיטת ההכפלה היחסית.
  הימור זה יתבצע רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים:
  יחס ההימור של הקבוצה האורחת הוא בין 1.75-1.8 כאשר ניצחון לקבוצה המארחת הינה תוצאה מפתיעה
  ההימור ניתן להימור סינגל (S)
  מכיוון שגבליין האורחת, עם יחס המתאים לתנאי המקדים , ההמלצה להימור היא כאמור 1 עם רמת ביטחון של 180 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא הימור קבוע על הפתעה כאשר טווח יחסי ליין קבועים לקבוצה האורחת , עם שימוש במקדם שיטת ההכפלה היחסית.
  הימור זה יתבצע רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים:
  יחס ההימור של הקבוצה האורחת הוא בין 1.85-1.9 כאשר ניצחון לקבוצה המארחת הינה תוצאה מפתיעה
  ההימור ניתן להימור סינגל (S)
  מכיוון שגבליין האורחת, עם יחס המתאים לתנאי המקדים , ההמלצה להימור היא כאמור 1 עם רמת ביטחון של 400 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אל מוגאזל מארחת את גבליין במסגרת סעודית שניה. גבליין עם מדד מומנטום כללי טוב יותר , ולכן נראה כי הסיכוי של גבליין לנצח הוא לא רע.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אל מוגאזל במשחק שבו יחסי הכוחות מול גבליין נראים על פניו די שווים. על פי מדד מומנטום ממוצע גבליין נמצאת בתקופה טובה יותר , ולכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  גבליין במשחק לא קל מול אל מוגאזל , אך מכיוון שגבליין נמצאת בתקופה טובה יותר , כפי שניתן לראות במדד מומנטום ממוצע שמעיד שהיא בתקופה טובה יותר , היא אמורה לרשום ניצחון.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  גבליין עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר מאל מוגאזל ,למרות שהמשחק על פניו נראה שיהיה צמוד , גבליין צפויה לנצח במשחק.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אל מוגאזל מארחת את גבליין במסגרת סעודית שניה. גבליין עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה של תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אל מוגאזל מארחת את גבליין במסגרת סעודית שניה. גבליין עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה של תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 30 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אל מוגאזל מארחת את גבליין במסגרת סעודית שניה. גבליין עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 120 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אל מוגאזל מארחת את גבליין במסגרת סעודית שניה. גבליין עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 240 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  גבליין במשחק לא קל מול אל מוגאזל , אך מכיוון שגבליין נמצאת בתקופה טובה יותר , כפי שניתן לראות במדד מומנטום בית חוץ שמעיד שהיא בתקופה טובה יותר , היא אמורה לרשום ניצחון.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  גבליין עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר מאל מוגאזל ,למרות שהמשחק על פניו נראה שיהיה צמוד , גבליין צפויה לנצח במשחק.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אל מוגאזל מארחת את גבליין במסגרת סעודית שניה. גבליין עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר , ולכן נראה כי הסיכוי של גבליין לנצח הוא לא רע.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אל מוגאזל מארחת את גבליין במסגרת סעודית שניה. גבליין עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה של תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אל מוגאזל מארחת את גבליין במסגרת סעודית שניה. גבליין עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה של תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 30 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אל מוגאזל מארחת את גבליין במסגרת סעודית שניה. גבליין עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 120 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אל מוגאזל מארחת את גבליין במסגרת סעודית שניה. גבליין עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 240 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  גבליין במשחק לא קל מול {קבוצהמאחרת} , אך מכיוון שגבליין נמצאת בתקופה טובה יותר , כפי שניתן לראות במדד עוצמה כללי שמעיד שהיא בתקופה טובה יותר , היא אמורה לרשום ניצחון.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  גבליין עם מדד עוצמה כללי טוב יותר מאל מוגאזל ,למרות שהמשחק על פניו נראה שיהיה צמוד , גבליין צפויה לנצח במשחק.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אל מוגאזל מארחת את גבליין במסגרת סעודית שניה. גבליין עם מדד עוצמה כללי טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה של תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה כללי טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אל מוגאזל מארחת את גבליין במסגרת סעודית שניה. גבליין עם מדד עוצמה כללי טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה של תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה כללי טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 30 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אל מוגאזל מארחת את גבליין במסגרת סעודית שניה. גבליין עם מדד עוצמה כללי טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה כללי טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 180 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אל מוגאזל מארחת את גבליין במסגרת סעודית שניה. גבליין עם מדד עוצמה כללי טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה כללי טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 240 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אל מוגאזל במשחק שבו יחסי הכוחות מול גבליין נראים על פניו די שווים. על פי מדד עוצמה בית חוץ גבליין נמצאת בתקופה טובה יותר , ולכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אל מוגאזל מארחת את גבליין במסגרת סעודית שניה. גבליין עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר , ולכן נראה כי הסיכוי של גבליין לנצח הוא לא רע.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אל מוגאזל במשחק שבו יחסי הכוחות מול גבליין נראים על פניו די שווים. על פי מדד עוצמה בית חוץ גבליין נמצאת בתקופה טובה יותר , ולכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אל מוגאזל מארחת את גבליין במסגרת סעודית שניה. גבליין עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה של תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אל מוגאזל מארחת את גבליין במסגרת סעודית שניה. גבליין עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה של תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 30 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אל מוגאזל מארחת את גבליין במסגרת סעודית שניה. גבליין עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 120 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אל מוגאזל מארחת את גבליין במסגרת סעודית שניה. גבליין עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 240 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אל מוגאזל מארחת את גבליין במסגרת סעודית שניה. גבליין עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר , בנוסף היה ירידה ביחס ליין של גבליין שמעיד בדרך כלל שמהמרים רבים נוספים הימרו על ניצחון של גבליין.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אל מוגאזל מארחת את גבליין במסגרת סעודית שניה. גבליין עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר , בנוסף היה ירידה ביחס ליין של גבליין שמעיד בדרך כלל שמהמרים רבים נוספים הימרו על ניצחון של גבליין.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אל מוגאזל מארחת את גבליין במסגרת סעודית שניה. גבליין עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר , בנוסף היה ירידה ביחס ליין של גבליין שמעיד בדרך כלל שמהמרים רבים נוספים הימרו על ניצחון של גבליין.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 60 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אל מוגאזל מארחת את גבליין במסגרת סעודית שניה. גבליין עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר, בנוסף היה ירידה ביחס ליין של גבליין. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה של תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אל מוגאזל מארחת את גבליין במסגרת סעודית שניה. גבליין עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר, בנוסף היה ירידה ביחס ליין של גבליין. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה של תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אל מוגאזל מארחת את גבליין במסגרת סעודית שניה. גבליין עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר, בנוסף היה ירידה ביחס ליין של גבליין. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 70 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אל מוגאזל מארחת את גבליין במסגרת סעודית שניה. גבליין עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר, בנוסף היה ירידה ביחס ליין של גבליין. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 30 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אל מוגאזל מארחת את גבליין במסגרת סעודית שניה. גבליין עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר , בנוסף היה ירידה ביחס ליין של גבליין שמעיד בדרך כלל שמהמרים רבים נוספים הימרו על ניצחון של גבליין.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אל מוגאזל מארחת את גבליין במסגרת סעודית שניה. גבליין עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר , בנוסף היה ירידה ביחס ליין של גבליין שמעיד בדרך כלל שמהמרים רבים נוספים הימרו על ניצחון של גבליין.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אל מוגאזל מארחת את גבליין במסגרת סעודית שניה. גבליין עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר , בנוסף היה ירידה ביחס ליין של גבליין שמעיד בדרך כלל שמהמרים רבים נוספים הימרו על ניצחון של גבליין.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אל מוגאזל מארחת את גבליין במסגרת סעודית שניה. גבליין עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר, בנוסף היה ירידה ביחס ליין של גבליין. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה של תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אל מוגאזל מארחת את גבליין במסגרת סעודית שניה. גבליין עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר, בנוסף היה ירידה ביחס ליין של גבליין. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה של תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אל מוגאזל מארחת את גבליין במסגרת סעודית שניה. גבליין עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר, בנוסף היה ירידה ביחס ליין של גבליין. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 70 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אל מוגאזל מארחת את גבליין במסגרת סעודית שניה. גבליין עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר, בנוסף היה ירידה ביחס ליין של גבליין. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 50 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  גבליין במשחק חוץ יחסית לא קל מול אל מוגאזל , על פי מדד המומנטום הממוצע גבליין אמורה לעבור את המשחק עם ניצחון .
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אל מוגאזל מארחת את גבליין במסגרת סעודית שניה. גבליין עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אל מוגאזל מארחת את גבליין במסגרת סעודית שניה. גבליין עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון לקבוצה מארחת במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 30 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  גבליין במשחק חוץ שווה כוחות מול אל מוגאזל , למרות שאל מוגאזל מארחת את המשחק , מדד המומנטום בית חוץ של גבליין טוב יותר , והיא אמורה לרשום ניצחון חוץ.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 40 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אל מוגאזל מארחת את גבליין במסגרת סעודית שניה. גבליין עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אל מוגאזל מארחת את גבליין במסגרת סעודית שניה. גבליין עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון לקבוצה מארחת במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  גבליין במשחק חוץ יחסית לא קל מול אל מוגאזל , על פי מדד העוצמה בית חוץ גבליין אמורה לעבור את המשחק עם ניצחון .
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 400 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אל מוגאזל מארחת את גבליין במסגרת סעודית שניה. גבליין עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אל מוגאזל מארחת את גבליין במסגרת סעודית שניה. גבליין עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון למארחת במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  יחס הליין של אל מוגאזל עלה מעל 20% ולכן מומלץ הימור תיקו X עם רמת ביטחון של 400

 • ABCD

  אל מוגאזל מארחת את גבליין במסגרת סעודית שניה. גבליין עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 240 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

יום רביעי, תאריך 20 נובמבר 2019. משחק בין אל מוג'אזל לג'בליין במסגרת הסעודית שניה.
משחק זה ניתן להימור סינגל.
אל מוג'אזל המארחת ממוקמת במקום ה-19 עם 8 נקודות ויחס שערים שלילי של -12 שערים (כובשת בממוצע למשחק 1.08 וסופגת 2.08 שערים) כאשר מנגד ג'בליין האורחת ממוקמת במקום ה-12 עם 16 נקודות ויחס שערים חיובי של 4 שערים (כובשת בממוצע למשחק 1.33 וסופגת 1.00 שערים).
במשחקים האחרונים אל מוג'אזל ניצחה פעם אחת (נגד אל בוקאיריאח), הפסידה 3 פעמים (נגד אל עין, אל אנסאר, Al-Thuq1bah) ופעם אחת סיימה בתוצאת תיקו (נגד אל נחדה) כאשר מנגד ג'בליין עם רצף של 2 תיקו במשחקים האחרונים (נגד אל נחדה,אל בוקאיריאח).
במשחקים שנערכו בניהם לאחרונה אל מוג'אזל ניצחה פעם אחת ופעם אחת סיימו הקבוצות בתיקו.

שם מדד מספר משחקים לחישוב מומנטום עוצמה
ממוצע אחרונים ממוצע של (3) מחזורים אחרונים -2.67 -1.67
סיכום כללי אל מוג'אזל (10), ג'בליין (10) -3 -1.30
סיכום בית חוץ אל מוג'אזל (5), ג'בליין (5) -4 -1.40
ראש בראש כללי אל מוג'אזל (2) נגד ג'בליין (2) 3 0.50
ראש בראש בית חוץ אל מוג'אזל (1) נגד ג'בליין (1) 2 1.00

מדדי מומנטום לפי קבוצה

שם מדד מספר משחקים לחישוב אל מוג'אזל ג'בליין
ממוצע אחרונים ממוצע של (3) מחזורים אחרונים -1.67 1.00
סיכום כללי אל מוג'אזל (10), ג'בליין (10) -2 1
סיכום בית חוץ אל מוג'אזל (5), ג'בליין (5) -3 1
ראש בראש כללי אל מוג'אזל (2) נגד ג'בליין (2) 2 -1
ראש בראש בית חוץ אל מוג'אזל (1) נגד ג'בליין (1) 1 -1
סה"כחוץביתנתוני שעריםביתחוץסה"כ
11 5 6 מספר משחקים 1 0 1
2 1 1 נצחונות 0 0 0
2 1 1 תיקו 1 0 1
7 3 4 הפסדים 0 0 0
13 7 6 שערים שהבקיעו 1 0 1
23 14 9 שערים שספגו 1 0 1
0 0 0 מספר משחקים ששמרו על רשת נקייה 0 0 0
4 2 2 מספר משחקים שלא הבקיעו 0 0 0
סה"כחוץביתממוצעי שעריםביתחוץסה"כ
1.2 1.4 1.0 ממוצע שערים למשחק 1.0 0.0 1.0
2.1 2.8 1.5 ממוצע ספיגות למשחק 1.0 0.0 1.0
0.0 0.0 0.0 ממוצע רשת נקייה למשחק 0.0 0.0 0.0
0.4 0.4 0.3 ממוצע שלא הבקיעו למשחק 0.0 0.0 0.0
- - - זמן ממוצע של הבקעת גול ראשון - - -
- - - זמן ממוצע של ספיגת גול ראשון - - -
התפלגות זמני הבקעה
0-15
15-30
30-45
45-60
60-75
75-90
שם מדד מספר משחקים לחישוב מדד שערים מחזור אחרון
סיכום כללי אל מוג'אזל (10), ג'בליין (10) 2.85 1
סיכום בית חוץ אל מוג'אזל (5), ג'בליין (5) 2.50 1.5
ראש בראש כללי אל מוג'אזל (2) נגד ג'בליין (2) 0.50 1
ראש בראש בית חוץ אל מוג'אזל (1) נגד ג'בליין (1) 1.00 1
תאריך שעה 1 X 2
18/11/201916:102.552.652.10
19/11/201910:103.252.901.65
19/11/201910:453.252.851.70
19/11/201911:103.302.851.70
19/11/201918:053.302.901.65
20/11/201909:003.302.951.65
20/11/201909:503.152.901.70
20/11/201910:003.102.901.75
20/11/201910:103.052.901.75
20/11/201910:303.102.851.75
20/11/201911:252.902.801.80
20/11/201911:402.852.801.85
20/11/201913:402.602.752.00
20/11/201913:452.552.752.05
20/11/201914:002.502.702.10
20/11/201914:152.452.702.10

סעודית שניה 20/11/2019 07:56

 קבוצהמשחקיםנצחוןתיקוהפסדשעריםהפרשנקודותמשחקים אחרונים
1Al Quadisiya1274110 - 18825
 • ת
 • ת
 • ת
 • נ
 • נ
2אל עין126516 - 161023
 • נ
 • ת
 • נ
 • נ
 • ת
3Al-Thuqbah125528 - 15720
 • ה
 • ת
 • נ
 • נ
 • ה
4אל בוקאיריאח1254316 - 301419
 • נ
 • ת
 • נ
 • ת
 • ה
5אל באטן1154211 - 16519
 • נ
 • ת
 • נ
 • ת
 • ה
6אוחוד מדינה124629 - 15618
 • נ
 • ת
 • ת
 • ה
 • ת
7שאולה1346312 - 18618
 • נ
 • נ
 • ת
 • ת
 • ה
8אל נחדה1253418 - 17-118
 • ת
 • ת
 • ה
 • נ
 • נ
9קוואב1253414 - 12-218
 • ת
 • ת
 • ה
 • נ
 • ה
10ג'דה קלאב1353518 - 14-418
 • נ
 • ת
 • נ
 • נ
 • ה
11אל טאי1352617 - 14-317
 • ת
 • ה
 • ה
 • ה
 • ה
12ג'בליין1237212 - 16416
 • ת
 • ת
 • נ
 • ת
 • ה
13נג'רן1236315 - 14-115
 • ה
 • ה
 • נ
 • ת
 • נ
14ג'יל1336414 - 13-115
 • ה
 • נ
 • ת
 • ה
 • ת
15חטן1234518 - 14-413
 • נ
 • ת
 • ת
 • ת
 • נ
16אל אנסאר1233611 - 9-212
 • ה
 • ת
 • נ
 • ת
 • ה
17Al Khaleej1226417 - 14-312
 • ת
 • ת
 • ת
 • ה
 • ה
18Al Taqdom1332825 - 11-1411
 • ה
 • ה
 • ה
 • ה
 • נ
19אל מוג'אזל1222825 - 13-128
 • ה
 • ת
 • ה
 • ה
 • נ
20אל נוג'ום1215624 - 11-138
 • ת
 • נ
 • ה
 • ה
 • ת

אל מוג'אזל

תאריך אירוע ליגה נ/ה/ת תוצאה
12/11/2019 אל עין נגד אל מוג'אזל הפסד 2 : 0
30/10/2019 אל נחדה נגד אל מוג'אזל תיקו 3 : 3
22/10/2019 אל מוג'אזל נגד אל אנסאר הפסד 0 : 1
15/10/2019 אל מוג'אזל נגד Al-Thuq1bah הפסד 0 : 1
08/10/2019 אל בוקאיריאח נגד אל מוג'אזל ניצחון 2 : 3
29/09/2019 אל מוג'אזל נגד Al Ta1qdom הפסד 2 : 3
24/09/2019 Al Quadisiya נגד אל מוג'אזל הפסד 3 : 1
17/09/2019 אל מוג'אזל נגד ג'יל נצחון 2 : 1
11/09/2019 אל טאי נגד אל מוג'אזל הפסד 3 : 0
03/09/2019 אל מוג'אזל נגד אל באטן הפסד 1 : 2

ג'בליין

תאריך אירוע ליגה נ/ה/ת תוצאה
13/11/2019 ג'בליין נגד אל נחדה סעודית שניה תיקו 0 : 0
30/10/2019 ג'בליין נגד אל בוקאיריאח סעודית שניה תיקו 1 : 1
23/10/2019 קוואב נגד ג'בליין סעודית שניה ניצחון 0 : 2
16/10/2019 אל אנסאר נגד ג'בליין סעודית שניה תיקו 1 : 1
04/10/2019 Al Quadisiya נגד ג'בליין סעודית שניה הפסד 2 : 1
30/09/2019 ג'בליין נגד ג'יל סעודית שניה נצחון 2 : 0
25/09/2019 אל טאי נגד ג'בליין סעודית שניה תיקו 1 : 1
17/09/2019 ג'בליין נגד אל באטן סעודית שניה תיקו 2 : 2
10/09/2019 חטן נגד ג'בליין סעודית שניה ניצחון 0 : 3
03/09/2019 ג'בליין נגד Al Khaleej סעודית שניה הפסד 1 : 3

אל מוג'אזל נגד ג'בליין

תאריך מפעל אירוע תוצאת משחק תוצאה
24/04/2019 סעודית שניה אל מוג'אזל נגד ג'בליין אל מוג'אזל 1 : 0
05/12/2018 סעודית שניה ג'בליין נגד אל מוג'אזל תיקו 0 : 0

אנא המתן, המערכת אוספת נתונים.

57. הסתיים אל מוג'אזל (1+) - ג'בליין 1.40 3.45 4.05 0 - 4 מידע נוסף
58. הסתיים מעל/מתחת שערים (2.5) אל מוג'אזל - ג'בליין 1.75 1.55 4 מידע נוסף
59. הסתיים מחצית ראשונה אל מוג'אזל - ג'בליין 3.20 1.75 2.75 0 - 4 מידע נוסף
60. הסתיים יותר שערים מחצית 1 / מחצית 2 אל מוג'אזל - ג'בליין 2.80 3.00 1.80 מידע נוסף
 
 
 
 
 
 

הרשמה לניוזלטרס