ארצות הברית

כדורסל - ארצות הברית - NBA

340. הסתיים ניו אורלינס פליקאנס (2+) - פורטלנד טרייל בלייזרס S,D 1.80 9.00 1.80 115 - 104 מידע נוסף
 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא שילוב של הימור על הקבוצה המארחת כאשר יש לה תוספת סלים עם שימוש במקדם שיטת ההכפלה היחסית.
  הימור זה יתבצע רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים:
  תוספת סלים לקבוצה המארחת הוא בין 0-2.5
  ההימור ניתן להימור סינגל (S)
  מכיוון שניו אורלינס פליקאנס המארחת , עם תוספת סלים המתאים לתנאי המקדים , ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא שילוב של הימור על הקבוצה האורחת כאשר יש למארחת תוספת סלים עם שימוש במקדם שיטת ההכפלה היחסית.
  הימור זה יתבצע רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים:
  תוספת סלים לקבוצה המארחת הוא בין 0-2.5
  ההימור ניתן להימור סינגל (S)
  מכיוון שניו אורלינס פליקאנס המארחת , עם תוספת סלים המתאים לתנאי המקדים , ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 150 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא שילוב של טווח תוספת סלים קבוע, מדד עוצמה כללי חיובי ושימוש במקדם שיטת ההכפלה היחסית,
  הימור זה יתבצע רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים:
  תוספת סלים לקבוצה המארחת הוא בין 0-2.5
  מדד עוצמה כללי חיובי
  ההימור ניתן להימור סינגל (S)
  מכיוון שניו אורלינס פליקאנס המארחת , עם תוספת סלים המתאים לתנאי המקדים , מדד העוצמה הכללי חיובי ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 150 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא שילוב של טווח תוספת סלים קבוע, מדד עוצמה ממוצע חיובי ושימוש במקדם שיטת ההכפלה היחסית,
  הימור זה יתבצע רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים:
  תוספת סלים לקבוצה המארחת הוא בין 0-2.5
  מדד עוצמה ממוצע חיובי
  ההימור ניתן להימור סינגל (S)
  מכיוון שניו אורלינס פליקאנס המארחת , עם תוספת סלים המתאים לתנאי המקדים , מדד העוצמה הכללי חיובי ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא שילוב של טווח תוספת סלים קבוע, מדד עוצמה ממוצע חיובי ושימוש במקדם שיטת ההכפלה היחסית,
  הימור זה יתבצע רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים:
  תוספת סלים לקבוצה המארחת הוא בין 3-5.5
  מדד עוצמה ממוצע חיובי
  ההימור ניתן להימור סינגל (S)
  מכיוון שניו אורלינס פליקאנס המארחת , עם תוספת סלים המתאים לתנאי המקדים , מדד העוצמה הכללי חיובי ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא שילוב של טווח תוספת סלים קבוע, מדד עוצמה בית חוץ חיובי ושימוש במקדם שיטת ההכפלה היחסית,
  הימור זה יתבצע רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים:
  תוספת סלים לקבוצה המארחת הוא בין 0-2.5
  מדד עוצמה בית חוץ חיובי
  ההימור ניתן להימור סינגל (S)
  מכיוון שניו אורלינס פליקאנס המארחת , עם תוספת סלים המתאים לתנאי המקדים , מדד העוצמה בית חוץ חיובי ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא שילוב של טווח תוספת סלים קבוע, מדד מומנטום כללי חיובי ושימוש במקדם שיטת ההכפלה היחסית,
  הימור זה יתבצע רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים:
  תוספת סלים לקבוצה המארחת הוא בין 0-2.5
  מדד מומנטום כללי חיובי
  ההימור ניתן להימור סינגל (S)
  מכיוון שניו אורלינס פליקאנס המארחת , עם תוספת סלים המתאים לתנאי המקדים , מדד המומנטום הכללי חיובי ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 60 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא שילוב של טווח תוספת סלים קבוע, מדד מומנטום ממוצע חיובי ושימוש במקדם שיטת ההכפלה היחסית,
  הימור זה יתבצע רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים:
  תוספת סלים לקבוצה המארחת הוא בין 0-2.5
  מדד מומנטום ממוצע חיובי
  ההימור ניתן להימור סינגל (S)
  מכיוון שניו אורלינס פליקאנס המארחת , עם תוספת סלים המתאים לתנאי המקדים , מדד המומנטום הממוצע חיובי ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא שילוב של טווח תוספת סלים קבוע, מדד מומנטום בית חוץ חיובי ושימוש במקדם שיטת ההכפלה היחסית,
  הימור זה יתבצע רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים:
  תוספת סלים לקבוצה המארחת הוא בין 0-2.5
  מדד מומנטום בית חוץ חיובי
  ההימור ניתן להימור סינגל (S)
  מכיוון שניו אורלינס פליקאנס המארחת , עם תוספת סלים המתאים לתנאי המקדים , מדד המומנטום בית חוץ חיובי ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא שילוב של טווח תוספת סלים קבוע, מדד עוצמה ראש בראש חיובי ושימוש במקדם שיטת ההכפלה היחסית,
  הימור זה יתבצע רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים:
  תוספת סלים לקבוצה המארחת הוא בין 0-2.5
  מדד עוצמה ראש בראש חיובי
  ההימור ניתן להימור סינגל (S)
  מכיוון שניו אורלינס פליקאנס המארחת , עם תוספת סלים המתאים לתנאי המקדים , מדד העוצמה ראש בראש חיובי ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא שילוב של טווח תוספת סלים קבוע, מדד עוצמה ראש בראש חיובי ושימוש במקדם שיטת ההכפלה היחסית,
  הימור זה יתבצע רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים:
  תוספת סלים לקבוצה המארחת הוא בין 3-5.5
  מדד עוצמה ראש בראש חיובי
  ההימור ניתן להימור סינגל (S)
  מכיוון שניו אורלינס פליקאנס המארחת , עם תוספת סלים המתאים לתנאי המקדים , מדד העוצמה ראש בראש חיובי ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא הימור קבוע על קבוצת פורטלנד טרייל בלייזרס, כאשר בכל פעם שההימור לא פוגע עולה רמת הביטחון להימור הבא.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון כאמור נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא הימור קבוע על קבוצת ניו אורלינס פליקאנס, כאשר בכל פעם שההימור לא פוגע עולה רמת הביטחון להימור הבא.
  לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון כאמור נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא הימור קבוע על קבוצת פורטלנד טרייל בלייזרס, כאשר בכל פעם שההימור לא פוגע עולה רמת הביטחון להימור הבא.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון כאמור נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא הימור קבוע על קבוצת ניו אורלינס פליקאנס, כאשר בכל פעם שההימור לא פוגע עולה רמת הביטחון להימור הבא.
  לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון כאמור נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

יום רביעי, תאריך 20 נובמבר 2019. משחק בין ניו אורלינס פליקאנס לפורטלנד טרייל בלייזרס במסגרת הNBA.
משחק זה ניתן להימור סינגל.
ניו אורלינס פליקאנס המארחת ממוקמת במקום ה-5 עם 61.50% אחוזי הצלחה ויחס סלים חיובי של 44 סלים (קולעת בממוצע למשחק 104.46 ומקבלת 101.08 סלים) כאשר מנגד פורטלנד טרייל בלייזרס האורחת ממוקמת במקום ה-5 עם 61.50% אחוזי הצלחה ויחס סלים חיובי של 44 סלים (קולעת בממוצע למשחק 104.46 ומקבלת 101.08 סלים).
במשחקים האחרונים ניו אורלינס פליקאנס ניצחה 3 פעמים (נגד גולדן סטייט ווריורס, לוס אנג'לס קליפרס, שארלוט הורנטס), הפסידה פעמיים (נגד מיאמי היט, יוסטון רוקטס) כאשר מנגד במשחקים האחרונים פורטלנד טרייל בלייזרס ניצחה פעמיים (נגד סאן אנטוניו ספרס, אטלנטה הוקס), הפסידה 3 פעמים (נגד יוסטון רוקטס, טורונטו ראפטורס, סקרמנטו קינגס) .
במשחקים שנערכו בניהם לאחרונה ניו אורלינס פליקאנס ניצחה 9 פעמים ומנגד פורטלנד טרייל בלייזרס ניצחה 6 פעמים .

שם מדד מספר משחקים לחישוב מומנטום עוצמה
ממוצע אחרונים ממוצע של (3) מחזורים אחרונים 1 8.33
סיכום כללי ניו אורלינס פליקאנס (10), פורטלנד טרייל בלייזרס (10) 2 2.20
סיכום בית חוץ ניו אורלינס פליקאנס (5), פורטלנד טרייל בלייזרס (5) 3 9.20
ראש בראש כללי ניו אורלינס פליקאנס (15) נגד פורטלנד טרייל בלייזרס (15) -6 1.13
ראש בראש בית חוץ ניו אורלינס פליקאנס (7) נגד פורטלנד טרייל בלייזרס (7) -2 7.14

מדדי מומנטום לפי קבוצה

שם מדד מספר משחקים לחישוב ניו אורלינס פליקאנס פורטלנד טרייל בלייזרס
ממוצע אחרונים ממוצע של (3) מחזורים אחרונים 0.33 -0.67
סיכום כללי ניו אורלינס פליקאנס (10), פורטלנד טרייל בלייזרס (10) 1 -1
סיכום בית חוץ ניו אורלינס פליקאנס (5), פורטלנד טרייל בלייזרס (5) 2 -1
ראש בראש כללי ניו אורלינס פליקאנס (15) נגד פורטלנד טרייל בלייזרס (15) -3 3
ראש בראש בית חוץ ניו אורלינס פליקאנס (7) נגד פורטלנד טרייל בלייזרס (7) -1 1
שם מדד מספר משחקים לחישוב מדד נקודות מחזור אחרון
סיכום כללי ניו אורלינס פליקאנס (10), פורטלנד טרייל בלייזרס (10) 230.40 224
סיכום בית חוץ ניו אורלינס פליקאנס (5), פורטלנד טרייל בלייזרס (5) 229.60 224
ראש בראש כללי ניו אורלינס פליקאנס (15) נגד פורטלנד טרייל בלייזרס (15) 219.80 232
ראש בראש בית חוץ ניו אורלינס פליקאנס (7) נגד פורטלנד טרייל בלייזרס (7) 220.00 232
תאריך שעה 1 X 2 הפרש
19/11/201918:301.809.001.804.00
19/11/201920:351.809.001.802.00

NBA 20/11/2019 02:18

 קבוצהמשחקיםנצחוןהפסדיחסהפרש%הצלחהמשחקים אחרונים
1לוס אנג'לס לייקרס131121308 - 144013285%
 • נ
 • נ
 • נ
 • נ
 • ה
2יוסטון רוקטס141131592 - 16738179%
 • נ
 • נ
 • נ
 • נ
 • נ
3דנבר נאגטס12931235 - 12834875%
 • נ
 • נ
 • ה
 • נ
 • נ
4לוס אנג'לס קליפרס14951492 - 15798764%
 • נ
 • נ
 • ה
 • ה
 • נ
5יוטה ג'אז13851314 - 13584462%
 • ה
 • ה
 • נ
 • נ
 • נ
6דאלאס מאבריקס13851441 - 14834262%
 • נ
 • נ
 • ה
 • ה
 • נ
7פיניקס סאנס12751315 - 13796458%
 • ה
 • נ
 • ה
 • נ
 • ה
8מינסוטה טימברוולבס14861642 - 1622-2057%
 • נ
 • ה
 • ה
 • נ
 • נ
9סקרמנטו קינגס12571301 - 1253-4842%
 • נ
 • ה
 • נ
 • נ
 • ה
10אוקלהומה סיטי ת'אנדר13581375 - 1373-239%
 • ה
 • נ
 • ה
 • ה
 • נ
11ממפיס גריזליס13581544 - 1431-11339%
 • ה
 • נ
 • נ
 • נ
 • ה
12סאן אנטוניו ספרס14591605 - 1571-3436%
 • ה
 • ה
 • ה
 • ה
 • ה
13פורטלנד טרייל בלייזרס14591615 - 1575-4036%
 • ה
 • נ
 • ה
 • ה
 • נ
14ניו אורלינס פליקאנס13491560 - 1504-5631%
 • נ
 • ה
 • נ
 • ה
 • נ
15גולדן סטייט ווריורס142121666 - 1523-14314%
 • ה
 • ה
 • ה
 • ה
 • ה
1בוסטון סלטיקס131121354 - 146411085%
 • נ
 • ה
 • נ
 • נ
 • נ
2מילווקי באקס131031417 - 154012377%
 • נ
 • נ
 • נ
 • נ
 • ה
3מיאמי היט12931248 - 13348675%
 • נ
 • נ
 • נ
 • ה
 • נ
4טורונטו ראפטורס13941379 - 14739469%
 • נ
 • ה
 • נ
 • ה
 • נ
5פילדלפיה 7613851387 - 14274062%
 • נ
 • ה
 • ה
 • נ
 • נ
6אינדיאנה פייסרס14861443 - 15046157%
 • נ
 • ה
 • ה
 • נ
 • נ
7אורלנדו מג'יק13671320 - 1329946%
 • נ
 • נ
 • נ
 • ה
 • נ
8שארלוט הורנטס14681591 - 1483-10843%
 • ה
 • נ
 • נ
 • ה
 • ה
9ברוקלין נטס13581541 - 1488-5339%
 • ה
 • נ
 • ה
 • ה
 • ה
10דטרויט פיסטונס13491459 - 1413-4631%
 • ה
 • ה
 • ה
 • ה
 • נ
11קליבלנד קבלירס13491415 - 1358-5731%
 • ה
 • ה
 • ה
 • ה
 • נ
12אטלנטה הוקס13491501 - 1379-12231%
 • ה
 • ה
 • ה
 • נ
 • ה
13שיקגו בולס144101558 - 1501-5729%
 • ה
 • ה
 • ה
 • נ
 • ה
14ניו יורק ניקס144101524 - 1425-9929%
 • נ
 • ה
 • נ
 • ה
 • ה
15וושינגטון וויזארדס11381321 - 1298-2327%
 • ה
 • נ
 • ה
 • ה
 • ה
1בוסטון סלטיקס131121354 - 146411085%
 • נ
 • ה
 • נ
 • נ
 • נ
2טורונטו ראפטורס13941379 - 14739469%
 • נ
 • ה
 • נ
 • ה
 • נ
3פילדלפיה 7613851387 - 14274062%
 • נ
 • ה
 • ה
 • נ
 • נ
4ברוקלין נטס13581541 - 1488-5339%
 • ה
 • נ
 • ה
 • ה
 • ה
5ניו יורק ניקס144101524 - 1425-9929%
 • נ
 • ה
 • נ
 • ה
 • ה
1מיאמי היט12931248 - 13348675%
 • נ
 • נ
 • נ
 • ה
 • נ
2אורלנדו מג'יק13671320 - 1329946%
 • נ
 • נ
 • נ
 • ה
 • נ
3שארלוט הורנטס14681591 - 1483-10843%
 • ה
 • נ
 • נ
 • ה
 • ה
4אטלנטה הוקס13491501 - 1379-12231%
 • ה
 • ה
 • ה
 • נ
 • ה
5וושינגטון וויזארדס11381321 - 1298-2327%
 • ה
 • נ
 • ה
 • ה
 • ה
1מילווקי באקס131031417 - 154012377%
 • נ
 • נ
 • נ
 • נ
 • ה
2אינדיאנה פייסרס14861443 - 15046157%
 • נ
 • ה
 • ה
 • נ
 • נ
3דטרויט פיסטונס13491459 - 1413-4631%
 • ה
 • ה
 • ה
 • ה
 • נ
4קליבלנד קבלירס13491415 - 1358-5731%
 • ה
 • ה
 • ה
 • ה
 • נ
5שיקגו בולס144101558 - 1501-5729%
 • ה
 • ה
 • ה
 • נ
 • ה
1דנבר נאגטס12931235 - 12834875%
 • נ
 • נ
 • ה
 • נ
 • נ
2יוטה ג'אז13851314 - 13584462%
 • ה
 • ה
 • נ
 • נ
 • נ
3מינסוטה טימברוולבס14861642 - 1622-2057%
 • נ
 • ה
 • ה
 • נ
 • נ
4אוקלהומה סיטי ת'אנדר13581375 - 1373-239%
 • ה
 • נ
 • ה
 • ה
 • נ
5פורטלנד טרייל בלייזרס14591615 - 1575-4036%
 • ה
 • נ
 • ה
 • ה
 • נ
1לוס אנג'לס לייקרס131121308 - 144013285%
 • נ
 • נ
 • נ
 • נ
 • ה
2לוס אנג'לס קליפרס14951492 - 15798764%
 • נ
 • נ
 • ה
 • ה
 • נ
3פיניקס סאנס12751315 - 13796458%
 • ה
 • נ
 • ה
 • נ
 • ה
4סקרמנטו קינגס12571301 - 1253-4842%
 • נ
 • ה
 • נ
 • נ
 • ה
5גולדן סטייט ווריורס142121666 - 1523-14314%
 • ה
 • ה
 • ה
 • ה
 • ה
1יוסטון רוקטס141131592 - 16738179%
 • נ
 • נ
 • נ
 • נ
 • נ
2דאלאס מאבריקס13851441 - 14834262%
 • נ
 • נ
 • ה
 • ה
 • נ
3ממפיס גריזליס13581544 - 1431-11339%
 • ה
 • נ
 • נ
 • נ
 • ה
4סאן אנטוניו ספרס14591605 - 1571-3436%
 • ה
 • ה
 • ה
 • ה
 • ה
5ניו אורלינס פליקאנס13491560 - 1504-5631%
 • נ
 • ה
 • נ
 • ה
 • נ

ניו אורלינס פליקאנס

תאריך אירוע ליגה נ/ה/ת תוצאה
18/11/2019 ניו אורלינס פליקאנס נגד גולדן סטייט ווריורס נצחון 108 : 100
17/11/2019 מיאמי היט נגד ניו אורלינס פליקאנס הפסד 109 : 94
15/11/2019 ניו אורלינס פליקאנס נגד לוס אנג'לס קליפרס נצחון 132 : 127
12/11/2019 ניו אורלינס פליקאנס נגד יוסטון רוקטס הפסד 116 : 122
10/11/2019 שארלוט הורנטס נגד ניו אורלינס פליקאנס ניצחון 110 : 115
09/11/2019 ניו אורלינס פליקאנס נגד טורונטו ראפטורס הפסד 104 : 122
05/11/2019 ברוקלין נטס נגד ניו אורלינס פליקאנס הפסד 135 : 125
02/11/2019 אוקלהומה סיטי ת'אנדר נגד ניו אורלינס פליקאנס הפסד 115 : 104
01/11/2019 ניו אורלינס פליקאנס נגד דנבר נאגטס נצחון 122 : 107
27/10/2019 יוסטון רוקטס נגד ניו אורלינס פליקאנס הפסד 126 : 123

פורטלנד טרייל בלייזרס

תאריך אירוע ליגה נ/ה/ת תוצאה
19/11/2019 יוסטון רוקטס נגד פורטלנד טרייל בלייזרס NBA הפסד 132 : 108
17/11/2019 סאן אנטוניו ספרס נגד פורטלנד טרייל בלייזרס NBA ניצחון 116 : 121
14/11/2019 פורטלנד טרייל בלייזרס נגד טורונטו ראפטורס NBA הפסד 106 : 114
13/11/2019 סקרמנטו קינגס נגד פורטלנד טרייל בלייזרס NBA הפסד 107 : 99
11/11/2019 פורטלנד טרייל בלייזרס נגד אטלנטה הוקס NBA נצחון 124 : 113
09/11/2019 פורטלנד טרייל בלייזרס נגד ברוקלין נטס NBA הפסד 115 : 119
08/11/2019 לוס אנג'לס קליפרס נגד פורטלנד טרייל בלייזרס NBA הפסד 107 : 101
05/11/2019 גולדן סטייט ווריורס נגד פורטלנד טרייל בלייזרס NBA הפסד 127 : 118
03/11/2019 פורטלנד טרייל בלייזרס נגד פילדלפיה 76 NBA הפסד 128 : 129
24/10/2019 פורטלנד טרייל בלייזרס נגד דנבר נאגטס NBA הפסד 100 : 108

ניו אורלינס פליקאנס נגד פורטלנד טרייל בלייזרס

תאריך מפעל אירוע תוצאת משחק תוצאה
16/03/2019 NBA ניו אורלינס פליקאנס נגד פורטלנד טרייל בלייזרס פורטלנד טרייל בלייזרס 110 : 122
19/01/2019 NBA פורטלנד טרייל בלייזרס נגד ניו אורלינס פליקאנס פורטלנד טרייל בלייזרס 128 : 112
02/11/2018 NBA פורטלנד טרייל בלייזרס נגד ניו אורלינס פליקאנס פורטלנד טרייל בלייזרס 132 : 119
21/04/2018 NBA ניו אורלינס פליקאנס נגד פורטלנד טרייל בלייזרס ניו אורלינס פליקאנס 131 : 123
20/04/2018 NBA ניו אורלינס פליקאנס נגד פורטלנד טרייל בלייזרס ניו אורלינס פליקאנס 119 : 102
18/04/2018 NBA פורטלנד טרייל בלייזרס נגד ניו אורלינס פליקאנס ניו אורלינס פליקאנס 102 : 111
15/04/2018 NBA פורטלנד טרייל בלייזרס נגד ניו אורלינס פליקאנס ניו אורלינס פליקאנס 95 : 97
28/03/2018 NBA ניו אורלינס פליקאנס נגד פורטלנד טרייל בלייזרס פורטלנד טרייל בלייזרס 103 : 107
13/01/2018 NBA ניו אורלינס פליקאנס נגד פורטלנד טרייל בלייזרס ניו אורלינס פליקאנס 119 : 113
03/12/2017 NBA פורטלנד טרייל בלייזרס נגד ניו אורלינס פליקאנס ניו אורלינס פליקאנס 116 : 123
25/10/2017 NBA פורטלנד טרייל בלייזרס נגד ניו אורלינס פליקאנס פורטלנד טרייל בלייזרס 103 : 93
13/04/2017 NBA פורטלנד טרייל בלייזרס נגד ניו אורלינס פליקאנס ניו אורלינס פליקאנס 100 : 103
15/03/2017 NBA ניו אורלינס פליקאנס נגד פורטלנד טרייל בלייזרס ניו אורלינס פליקאנס 100 : 77
26/11/2016 NBA פורטלנד טרייל בלייזרס נגד ניו אורלינס פליקאנס פורטלנד טרייל בלייזרס 119 : 104
19/11/2016 NBA ניו אורלינס פליקאנס נגד פורטלנד טרייל בלייזרס ניו אורלינס פליקאנס 113 : 101

ניו אורלינס פליקאנס

שם שחקן משחקים נקודות ריבאונדים אסיסטים חטיפות חסימות איבודים סיכום
Brandon Ingram 9 25.9 7.3 3.9 0.8 0.9 3.1 42.51
Jrue Holiday 11 17.2 5.1 7.1 2.2 0.7 3.5 39.17
JJ Redick 12 13.8 2.1 1.7 0.3 0.4 1.8 19.17
Josh Hart 10 12.6 6.6 1.4 1.4 0.4 1.4 26.62
Lonzo Ball 8 11.5 4.5 6.1 1.6 0.1 2.4 28.75
E'Twaun Moore 8 10.3 3.0 1.6 0.6 0.0 0.5 17.6
Frank Jackson 12 10.3 1.4 1.5 0.7 0.1 1.3 15.33
Jahlil Okafor 9 9.9 4.9 1.2 0.4 1.1 1.7 20.38
Derrick Favors 9 8.3 8.9 2.1 0.6 0.4 1.6 23.53
Jaxson Hayes 10 7.7 3.8 0.6 0.7 0.9 0.9 17.06
Nickeil Alexander-Walker 13 7.5 2.4 2.6 0.4 0.2 1.4 14.68
Nicolo Melli 11 6.3 2.7 1.3 0.5 0.2 1.1 12.49
Kenrich Williams 13 6.2 5.5 2.1 1.0 0.6 0.6 20.15
Josh Gray 2 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 2.5 1.2
Zylan Cheatham 2 1.0 1.5 0.5 0.0 0.0 0.5 3.05

פורטלנד טרייל בלייזרס

שם שחקן משחקים נקודות ריבאונדים אסיסטים חטיפות חסימות איבודים סיכום
Damian Lillard 14 28.6 4.9 7.1 1.1 0.6 2.9 47.33
CJ McCollum 14 21.3 4.6 3.4 0.9 0.5 2.3 33.82
Hassan Whiteside 13 15.0 11.8 1.0 0.4 1.8 1.9 35.36
Rodney Hood 12 11.8 3.4 0.8 0.8 0.3 1.2 19.18
Anfernee Simons 14 11.3 1.7 1.3 0.6 0.1 1.1 16.29
Zach Collins 3 9.0 4.0 2.0 0.0 0.7 2.0 16.9
Kent Bazemore 14 8.4 4.5 1.6 0.9 0.9 1.5 20.1
Mario Hezonja 14 5.4 5.6 1.1 0.8 0.1 1.1 15.37
Skal Labissiere 14 5.4 4.6 1.1 0.1 1.0 1.4 14.47
Nassir Little 7 4.4 3.6 0.4 0.4 0.3 0.6 10.82
Anthony Tolliver 12 3.1 3.3 0.7 0.3 0.3 0.8 9.11
Gary Trent Jr. 8 2.4 1.4 0.4 0.1 0.0 0.1 4.88
Jaylen Hoard 1 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2
Moses Brown 2 0.0 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0 1.8

אנא המתן, המערכת אוספת נתונים.

341. סגור ניו אורלינס פליקאנס - פורטלנד טרייל בלייזרס (1.5+) (כולל הארכות) S,D 1.65 1.65 מידע נוסף
342. הסתיים מעל/מתחת נקודות (230) ניו אורלינס פליקאנס - פורטלנד טרייל בלייזרס 1.75 9.50 1.75 219 מידע נוסף
343. סגור מעל/מתחת נקודות (232.5) ניו אורלינס פליקאנס - פורטלנד טרייל בלייזרס (כולל הארכות) 1.80 1.55 מידע נוסף
344. הסתיים מעל/מתחת שלשות (27) ניו אורלינס פליקאנס - פורטלנד טרייל בלייזרס (כולל הארכות) 1.75 9.50 1.75 מידע נוסף
345. הסתיים ניו אורלינס פליקאנס (1+) - פורטלנד טרייל בלייזרס (רבע ראשון) S,D 1.80 9.00 1.80 27 - 28 מידע נוסף
 
 
 
 
 
 

הרשמה לניוזלטרס