ארצות הברית

כדורסל - ארצות הברית - NBA

327. הסתיים אינדיאנה פייסרס (8+) - מילווקי באקס S,D 1.80 9.00 1.80 83 - 102 מידע נוסף
 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא שילוב של הימור על הקבוצה המארחת כאשר יש לה תוספת סלים עם שימוש במקדם שיטת ההכפלה היחסית.
  הימור זה יתבצע רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים:
  תוספת סלים לקבוצה המארחת הוא בין 3-5.5
  ההימור ניתן להימור סינגל (S)
  מכיוון שאינדיאנה פייסרס המארחת , עם תוספת סלים המתאים לתנאי המקדים , ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא שילוב של הימור על הקבוצה המארחת כאשר יש לה תוספת סלים עם שימוש במקדם שיטת ההכפלה היחסית.
  הימור זה יתבצע רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים:
  תוספת סלים לקבוצה המארחת הוא בין 6-8.5
  ההימור ניתן להימור סינגל (S)
  מכיוון שאינדיאנה פייסרס המארחת , עם תוספת סלים המתאים לתנאי המקדים , ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא שילוב של הימור על הקבוצה האורחת כאשר יש למארחת תוספת סלים עם שימוש במקדם שיטת ההכפלה היחסית.
  הימור זה יתבצע רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים:
  תוספת סלים לקבוצה המארחת הוא בין 3-5.5
  ההימור ניתן להימור סינגל (S)
  מכיוון שאינדיאנה פייסרס המארחת , עם תוספת סלים המתאים לתנאי המקדים , ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא שילוב של הימור על הקבוצה האורחת כאשר יש למארחת תוספת סלים עם שימוש במקדם שיטת ההכפלה היחסית.
  הימור זה יתבצע רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים:
  תוספת סלים לקבוצה המארחת הוא בין 6-8.5
  ההימור ניתן להימור סינגל (S)
  מכיוון שאינדיאנה פייסרס המארחת , עם תוספת סלים המתאים לתנאי המקדים , ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא שילוב של טווח תוספת סלים קבוע, מדד עוצמה ממוצע חיובי ושימוש במקדם שיטת ההכפלה היחסית,
  הימור זה יתבצע רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים:
  תוספת סלים לקבוצה המארחת הוא בין 3-5.5
  מדד עוצמה ממוצע חיובי
  ההימור ניתן להימור סינגל (S)
  מכיוון שאינדיאנה פייסרס המארחת , עם תוספת סלים המתאים לתנאי המקדים , מדד העוצמה הכללי חיובי ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא שילוב של טווח תוספת סלים קבוע, מדד עוצמה ממוצע חיובי ושימוש במקדם שיטת ההכפלה היחסית,
  הימור זה יתבצע רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים:
  תוספת סלים לקבוצה המארחת הוא בין 6-8.5
  מדד עוצמה ממוצע חיובי
  ההימור ניתן להימור סינגל (S)
  מכיוון שאינדיאנה פייסרס המארחת , עם תוספת סלים המתאים לתנאי המקדים , מדד העוצמה הכללי חיובי ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא שילוב של טווח תוספת סלים קבוע, מדד עוצמה בית חוץ חיובי ושימוש במקדם שיטת ההכפלה היחסית,
  הימור זה יתבצע רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים:
  תוספת סלים לקבוצה המארחת הוא בין 3-5.5
  מדד עוצמה בית חוץ חיובי
  ההימור ניתן להימור סינגל (S)
  מכיוון שאינדיאנה פייסרס המארחת , עם תוספת סלים המתאים לתנאי המקדים , מדד העוצמה הכללי חיובי ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא שילוב של טווח תוספת סלים קבוע, מדד עוצמה בית חוץ חיובי ושימוש במקדם שיטת ההכפלה היחסית,
  הימור זה יתבצע רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים:
  תוספת סלים לקבוצה המארחת הוא בין 6-8.5
  מדד עוצמה בית חוץ חיובי
  ההימור ניתן להימור סינגל (S)
  מכיוון שאינדיאנה פייסרס המארחת , עם תוספת סלים המתאים לתנאי המקדים , מדד העוצמה הכללי חיובי ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 60 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא שילוב של טווח תוספת סלים קבוע, מדד מומנטום כללי חיובי ושימוש במקדם שיטת ההכפלה היחסית,
  הימור זה יתבצע רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים:
  תוספת סלים לקבוצה המארחת הוא בין 3-5.5
  מדד מומנטום כללי חיובי
  ההימור ניתן להימור סינגל (S)
  מכיוון שאינדיאנה פייסרס המארחת , עם תוספת סלים המתאים לתנאי המקדים , מדד המומנטום הכללי חיובי ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא שילוב של טווח תוספת סלים קבוע, מדד מומנטום כללי חיובי ושימוש במקדם שיטת ההכפלה היחסית,
  הימור זה יתבצע רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים:
  תוספת סלים לקבוצה המארחת הוא בין 6-8.5
  מדד מומנטום כללי חיובי
  ההימור ניתן להימור סינגל (S)
  מכיוון שאינדיאנה פייסרס המארחת , עם תוספת סלים המתאים לתנאי המקדים , מדד המומנטום הכללי חיובי ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא שילוב של טווח תוספת סלים קבוע, מדד מומנטום ממוצע חיובי ושימוש במקדם שיטת ההכפלה היחסית,
  הימור זה יתבצע רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים:
  תוספת סלים לקבוצה המארחת הוא בין 3-5.5
  מדד מומנטום ממוצע חיובי
  ההימור ניתן להימור סינגל (S)
  מכיוון שאינדיאנה פייסרס המארחת , עם תוספת סלים המתאים לתנאי המקדים , מדד המומנטום הממוצע חיובי ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא שילוב של טווח תוספת סלים קבוע, מדד מומנטום ממוצע חיובי ושימוש במקדם שיטת ההכפלה היחסית,
  הימור זה יתבצע רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים:
  תוספת סלים לקבוצה המארחת הוא בין 6-8.5
  מדד מומנטום ממוצע חיובי
  ההימור ניתן להימור סינגל (S)
  מכיוון שאינדיאנה פייסרס המארחת , עם תוספת סלים המתאים לתנאי המקדים , מדד המומנטום הממוצע חיובי ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא שילוב של טווח תוספת סלים קבוע, מדד מומנטום בית חוץ חיובי ושימוש במקדם שיטת ההכפלה היחסית,
  הימור זה יתבצע רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים:
  תוספת סלים לקבוצה המארחת הוא בין 3-5.5
  מדד מומנטום בית חוץ חיובי
  ההימור ניתן להימור סינגל (S)
  מכיוון שאינדיאנה פייסרס המארחת , עם תוספת סלים המתאים לתנאי המקדים , מדד המומנטום בית חוץ חיובי ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא שילוב של טווח תוספת סלים קבוע, מדד מומנטום בית חוץ חיובי ושימוש במקדם שיטת ההכפלה היחסית,
  הימור זה יתבצע רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים:
  תוספת סלים לקבוצה המארחת הוא בין 6-8.5
  מדד מומנטום בית חוץ חיובי
  ההימור ניתן להימור סינגל (S)
  מכיוון שאינדיאנה פייסרס המארחת , עם תוספת סלים המתאים לתנאי המקדים , מדד המומנטום בית חוץ חיובי ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 60 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא שילוב של מדד עוצמה ממוצע שגבוה יותר מתוספת הנקודות לליין שניתנה לקבוצה היריבה ושימוש במקדם שיטת ההכפלה היחסית.
  הימור זה יתבצע רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים:
  מדד עוצמה ממוצע חיובי וגבוה יותר מתוספת הנקודות לקבוצה היריבה
  ההימור ניתן להימור סינגל (S)
  מכיוון שאינדיאנה פייסרס המארחת , עם מדד עוצמה ממוצע הגבוה מתוספת הנקודות שניתנה למילווקי באקס , ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא שילוב של מדד עוצמה ראש בראש שגבוה יותר מתוספת הסלים שניתנה לקבוצה היריבה ושימוש במקדם שיטת ההכפלה היחסית.
  הימור זה יתבצע רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים:
  מדד עצמה ותוספת הסלים לקבוצה היריבה הגדול ביותר
  ההימור ניתן להימור סינגל (S)
  מכיוון שאינדיאנה פייסרס המארחת , עם מדד עוצמה ראש בראש הגבוה מתוספת הסלים שניתנה למילווקי באקס , ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא הימור קבוע על קבוצת אינדיאנה פייסרס, כאשר בכל פעם שההימור לא פוגע עולה רמת הביטחון להימור הבא.
  לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון כאמור נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא הימור קבוע על קבוצת מילווקי באקס, כאשר בכל פעם שההימור לא פוגע עולה רמת הביטחון להימור הבא.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 400 (רמת הביטחון כאמור נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא הימור קבוע על קבוצת אינדיאנה פייסרס, כאשר בכל פעם שההימור לא פוגע עולה רמת הביטחון להימור הבא.
  לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון כאמור נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא הימור קבוע על קבוצת מילווקי באקס, כאשר בכל פעם שההימור לא פוגע עולה רמת הביטחון להימור הבא.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 280 (רמת הביטחון כאמור נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

יום ראשון, תאריך 17 נובמבר 2019. משחק בין אינדיאנה פייסרס למילווקי באקס במסגרת הNBA.
משחק זה ניתן להימור סינגל.
אינדיאנה פייסרס המארחת ממוקמת במקום ה-2 עם 75.00% אחוזי הצלחה ויחס סלים חיובי של 37 סלים (קולעת בממוצע למשחק 118.00 ומקבלת 114.92 סלים) כאשר מנגד מילווקי באקס האורחת ממוקמת במקום ה-1 עם 83.30% אחוזי הצלחה ויחס סלים חיובי של 111 סלים (קולעת בממוצע למשחק 109.83 ומקבלת 100.58 סלים).
במשחקים האחרונים אינדיאנה פייסרס ניצחה 4 פעמים (נגד אוקלהומה סיטי ת'אנדר, אורלנדו מג'יק, דטרויט פיסטונס, וושינגטון וויזארדס), הפסידה פעם אחת (נגד יוסטון רוקטס) כאשר מנגד מילווקי באקס עם רצף של 2 ניצחונות במשחקים האחרונים (נגד שיקגו בולס,אוקלהומה סיטי ת'אנדר).
במשחקים שנערכו בניהם לאחרונה אינדיאנה פייסרס ניצחה 7 פעמים ומנגד מילווקי באקס ניצחה 8 פעמים .

שם מדד מספר משחקים לחישוב מומנטום עוצמה
ממוצע אחרונים ממוצע של (3) מחזורים אחרונים 1.33 5.33
סיכום כללי אינדיאנה פייסרס (10), מילווקי באקס (10) -3 -4.60
סיכום בית חוץ אינדיאנה פייסרס (5), מילווקי באקס (5) 4 0.60
ראש בראש כללי אינדיאנה פייסרס (15) נגד מילווקי באקס (15) -4 -2.13
ראש בראש בית חוץ אינדיאנה פייסרס (7) נגד מילווקי באקס (7) -2 5.71

מדדי מומנטום לפי קבוצה

שם מדד מספר משחקים לחישוב אינדיאנה פייסרס מילווקי באקס
ממוצע אחרונים ממוצע של (3) מחזורים אחרונים 2.00 0.67
סיכום כללי אינדיאנה פייסרס (10), מילווקי באקס (10) -1 2
סיכום בית חוץ אינדיאנה פייסרס (5), מילווקי באקס (5) 5 1
ראש בראש כללי אינדיאנה פייסרס (15) נגד מילווקי באקס (15) -2 2
ראש בראש בית חוץ אינדיאנה פייסרס (7) נגד מילווקי באקס (7) -1 1
שם מדד מספר משחקים לחישוב מדד נקודות מחזור אחרון
סיכום כללי אינדיאנה פייסרס (10), מילווקי באקס (10) 222.20 226
סיכום בית חוץ אינדיאנה פייסרס (5), מילווקי באקס (5) 219.10 218
ראש בראש כללי אינדיאנה פייסרס (15) נגד מילווקי באקס (15) 204.53 215
ראש בראש בית חוץ אינדיאנה פייסרס (7) נגד מילווקי באקס (7) 198.86 203
תאריך שעה 1 X 2 הפרש
16/11/201911:101.809.001.805.00
16/11/201918:001.809.001.807.00
16/11/201919:551.809.001.808.00

NBA 16/11/2019 20:22

 קבוצהמשחקיםנצחוןהפסדיחסהפרש%הצלחהמשחקים אחרונים
1לוס אנג'לס לייקרס121021207 - 131811183%
 • נ
 • נ
 • נ
 • ה
 • נ
2יוסטון רוקטס12931379 - 14163775%
 • נ
 • נ
 • נ
 • נ
 • נ
3דנבר נאגטס11831121 - 11523173%
 • נ
 • ה
 • נ
 • נ
 • נ
4יוטה ג'אז12841202 - 12565467%
 • ה
 • נ
 • נ
 • נ
 • נ
5פיניקס סאנס11741216 - 12947864%
 • נ
 • ה
 • נ
 • ה
 • נ
6לוס אנג'לס קליפרס12751303 - 13393658%
 • ה
 • ה
 • נ
 • נ
 • ה
7מינסוטה טימברוולבס12751415 - 1405-1058%
 • ה
 • נ
 • נ
 • ה
 • נ
8דאלאס מאבריקס11651229 - 12562755%
 • ה
 • ה
 • נ
 • ה
 • נ
9אוקלהומה סיטי ת'אנדר12571285 - 1285042%
 • נ
 • ה
 • ה
 • נ
 • ה
10סאן אנטוניו ספרס12571367 - 1345-2242%
 • ה
 • ה
 • ה
 • ה
 • נ
11ממפיס גריזליס12571413 - 1317-9642%
 • נ
 • נ
 • נ
 • ה
 • ה
12סקרמנטו קינגס11471202 - 1153-4936%
 • ה
 • נ
 • נ
 • ה
 • נ
13פורטלנד טרייל בלייזרס12481367 - 1346-2133%
 • ה
 • ה
 • נ
 • ה
 • ה
14ניו אורלינס פליקאנס11381351 - 1302-4927%
 • נ
 • ה
 • נ
 • ה
 • ה
15גולדן סטייט ווריורס132111558 - 1423-13515%
 • ה
 • ה
 • ה
 • ה
 • ה
1בוסטון סלטיקס111011169 - 12669791%
 • נ
 • נ
 • נ
 • נ
 • נ
2מילווקי באקס11831233 - 13239073%
 • נ
 • נ
 • ה
 • נ
 • נ
3מיאמי היט11831154 - 12257173%
 • נ
 • נ
 • ה
 • נ
 • ה
4טורונטו ראפטורס11831173 - 12396673%
 • נ
 • ה
 • נ
 • נ
 • נ
5אינדיאנה פייסרס12751255 - 13065158%
 • ה
 • נ
 • נ
 • נ
 • נ
6פילדלפיה 7612751292 - 13132158%
 • ה
 • ה
 • נ
 • נ
 • ה
7אורלנדו מג'יק12571199 - 1204542%
 • נ
 • נ
 • ה
 • נ
 • ה
8שארלוט הורנטס12571357 - 1284-7342%
 • נ
 • ה
 • ה
 • ה
 • ה
9קליבלנד קבלירס11471178 - 1158-2036%
 • ה
 • ה
 • נ
 • נ
 • ה
10ברוקלין נטס11471315 - 1285-3036%
 • ה
 • ה
 • ה
 • נ
 • נ
11אטלנטה הוקס11471229 - 1177-5236%
 • ה
 • נ
 • ה
 • ה
 • ה
12שיקגו בולס12481326 - 1289-3733%
 • ה
 • נ
 • ה
 • נ
 • ה
13דטרויט פיסטונס13491459 - 1413-4631%
 • ה
 • ה
 • ה
 • ה
 • נ
14וושינגטון וויזארדס10371196 - 1177-1930%
 • נ
 • ה
 • ה
 • ה
 • נ
15ניו יורק ניקס12391316 - 1200-11625%
 • נ
 • ה
 • ה
 • נ
 • ה
1בוסטון סלטיקס111011169 - 12669791%
 • נ
 • נ
 • נ
 • נ
 • נ
2טורונטו ראפטורס11831173 - 12396673%
 • נ
 • ה
 • נ
 • נ
 • נ
3פילדלפיה 7612751292 - 13132158%
 • ה
 • ה
 • נ
 • נ
 • ה
4ברוקלין נטס11471315 - 1285-3036%
 • ה
 • ה
 • ה
 • נ
 • נ
5ניו יורק ניקס12391316 - 1200-11625%
 • נ
 • ה
 • ה
 • נ
 • ה
1מיאמי היט11831154 - 12257173%
 • נ
 • נ
 • ה
 • נ
 • ה
2אורלנדו מג'יק12571199 - 1204542%
 • נ
 • נ
 • ה
 • נ
 • ה
3שארלוט הורנטס12571357 - 1284-7342%
 • נ
 • ה
 • ה
 • ה
 • ה
4אטלנטה הוקס11471229 - 1177-5236%
 • ה
 • נ
 • ה
 • ה
 • ה
5וושינגטון וויזארדס10371196 - 1177-1930%
 • נ
 • ה
 • ה
 • ה
 • נ
1מילווקי באקס11831233 - 13239073%
 • נ
 • נ
 • ה
 • נ
 • נ
2אינדיאנה פייסרס12751255 - 13065158%
 • ה
 • נ
 • נ
 • נ
 • נ
3קליבלנד קבלירס11471178 - 1158-2036%
 • ה
 • ה
 • נ
 • נ
 • ה
4שיקגו בולס12481326 - 1289-3733%
 • ה
 • נ
 • ה
 • נ
 • ה
5דטרויט פיסטונס13491459 - 1413-4631%
 • ה
 • ה
 • ה
 • ה
 • נ
1דנבר נאגטס11831121 - 11523173%
 • נ
 • ה
 • נ
 • נ
 • נ
2יוטה ג'אז12841202 - 12565467%
 • ה
 • נ
 • נ
 • נ
 • נ
3מינסוטה טימברוולבס12751415 - 1405-1058%
 • ה
 • נ
 • נ
 • ה
 • נ
4אוקלהומה סיטי ת'אנדר12571285 - 1285042%
 • נ
 • ה
 • ה
 • נ
 • ה
5פורטלנד טרייל בלייזרס12481367 - 1346-2133%
 • ה
 • ה
 • נ
 • ה
 • ה
1לוס אנג'לס לייקרס121021207 - 131811183%
 • נ
 • נ
 • נ
 • ה
 • נ
2פיניקס סאנס11741216 - 12947864%
 • נ
 • ה
 • נ
 • ה
 • נ
3לוס אנג'לס קליפרס12751303 - 13393658%
 • ה
 • ה
 • נ
 • נ
 • ה
4סקרמנטו קינגס11471202 - 1153-4936%
 • ה
 • נ
 • נ
 • ה
 • נ
5גולדן סטייט ווריורס132111558 - 1423-13515%
 • ה
 • ה
 • ה
 • ה
 • ה
1יוסטון רוקטס12931379 - 14163775%
 • נ
 • נ
 • נ
 • נ
 • נ
2דאלאס מאבריקס11651229 - 12562755%
 • ה
 • ה
 • נ
 • ה
 • נ
3ממפיס גריזליס12571413 - 1317-9642%
 • נ
 • נ
 • נ
 • ה
 • ה
4סאן אנטוניו ספרס12571367 - 1345-2242%
 • ה
 • ה
 • ה
 • ה
 • נ
5ניו אורלינס פליקאנס11381351 - 1302-4927%
 • נ
 • ה
 • נ
 • ה
 • ה

אינדיאנה פייסרס

תאריך אירוע ליגה נ/ה/ת תוצאה
16/11/2019 יוסטון רוקטס נגד אינדיאנה פייסרס הפסד 111 : 102
13/11/2019 אינדיאנה פייסרס נגד אוקלהומה סיטי ת'אנדר נצחון 111 : 85
10/11/2019 אורלנדו מג'יק נגד אינדיאנה פייסרס ניצחון 102 : 109
09/11/2019 אינדיאנה פייסרס נגד דטרויט פיסטונס נצחון 112 : 106
07/11/2019 אינדיאנה פייסרס נגד וושינגטון וויזארדס נצחון 121 : 106
06/11/2019 שארלוט הורנטס נגד אינדיאנה פייסרס הפסד 122 : 120
03/11/2019 אינדיאנה פייסרס נגד שיקגו בולס נצחון 108 : 95
01/11/2019 אינדיאנה פייסרס נגד קליבלנד קבלירס נצחון 102 : 95
30/10/2019 ברוקלין נטס נגד אינדיאנה פייסרס ניצחון 108 : 118
28/10/2019 דטרויט פיסטונס נגד אינדיאנה פייסרס הפסד 96 : 94

מילווקי באקס

תאריך אירוע ליגה נ/ה/ת תוצאה
15/11/2019 מילווקי באקס נגד שיקגו בולס NBA נצחון 124 : 115
11/11/2019 אוקלהומה סיטי ת'אנדר נגד מילווקי באקס NBA ניצחון 119 : 121
09/11/2019 יוטה ג'אז נגד מילווקי באקס NBA הפסד 103 : 100
07/11/2019 לוס אנג'לס קליפרס נגד מילווקי באקס NBA ניצחון 124 : 129
05/11/2019 מינסוטה טימברוולבס נגד מילווקי באקס NBA ניצחון 106 : 134
03/11/2019 מילווקי באקס נגד טורונטו ראפטורס NBA נצחון 115 : 105
01/11/2019 אורלנדו מג'יק נגד מילווקי באקס NBA ניצחון 91 : 123
29/10/2019 מילווקי באקס נגד קליבלנד קבלירס NBA נצחון 129 : 112
26/10/2019 מילווקי באקס נגד מיאמי היט NBA הפסד 126 : 131
18/10/2019 מילווקי באקס נגד מינסוטה טימברוולבס NBA נצחון 118 : 96

אינדיאנה פייסרס נגד מילווקי באקס

תאריך מפעל אירוע תוצאת משחק תוצאה
08/03/2019 NBA מילווקי באקס נגד אינדיאנה פייסרס מילווקי באקס 117 : 98
14/02/2019 NBA אינדיאנה פייסרס נגד מילווקי באקס מילווקי באקס 97 : 106
13/12/2018 NBA אינדיאנה פייסרס נגד מילווקי באקס אינדיאנה פייסרס 113 : 97
20/10/2018 NBA מילווקי באקס נגד אינדיאנה פייסרס מילווקי באקס 118 : 101
06/03/2018 NBA אינדיאנה פייסרס נגד מילווקי באקס אינדיאנה פייסרס 92 : 89
03/03/2018 NBA מילווקי באקס נגד אינדיאנה פייסרס אינדיאנה פייסרס 96 : 103
09/01/2018 NBA אינדיאנה פייסרס נגד מילווקי באקס אינדיאנה פייסרס 109 : 96
04/01/2018 NBA מילווקי באקס נגד אינדיאנה פייסרס מילווקי באקס 122 : 101
05/10/2017 NBA מילווקי באקס נגד אינדיאנה פייסרס אינדיאנה פייסרס 86 : 104
06/04/2017 NBA אינדיאנה פייסרס נגד מילווקי באקס אינדיאנה פייסרס 104 : 89
11/03/2017 NBA מילווקי באקס נגד אינדיאנה פייסרס מילווקי באקס 99 : 85
12/02/2017 NBA אינדיאנה פייסרס נגד מילווקי באקס מילווקי באקס 100 : 116
04/11/2016 NBA מילווקי באקס נגד אינדיאנה פייסרס מילווקי באקס 125 : 107
20/10/2016 NBA מילווקי באקס נגד אינדיאנה פייסרס מילווקי באקס 111 : 103
12/10/2016 NBA אינדיאנה פייסרס נגד מילווקי באקס אינדיאנה פייסרס 101 : 83

אינדיאנה פייסרס

שם שחקן משחקים נקודות ריבאונדים אסיסטים חטיפות חסימות איבודים סיכום
Domantas Sabonis 10 19.6 13.3 3.8 0.6 0.7 2.6 42.56
Malcolm Brogdon 12 19.2 4.8 8.2 1.0 0.3 2.9 38.26
T.J. Warren 12 17.6 3.2 1.3 1.3 0.3 1.3 26.89
Jeremy Lamb 5 17.0 6.4 2.2 1.4 0.8 1.2 33.38
Myles Turner 4 14.8 6.8 0.5 0.5 1.3 1.8 27.31
Doug McDermott 12 9.7 2.8 1.3 0.2 0.1 1.2 14.71
Aaron Holiday 10 8.2 2.5 2.9 0.9 0.1 1.2 17.35
Edmond Sumner 3 7.0 1.0 2.0 1.7 0.3 0.3 16.9
T.J. McConnell 12 6.7 2.8 4.7 0.5 0.3 1.4 18.11
Goga Bitadze 7 6.6 4.7 1.4 0.0 2.0 1.1 19.24
Justin Holiday 12 6.3 4.0 1.4 0.6 0.8 0.6 16.8
JaKarr Sampson 8 6.3 2.9 0.3 0.6 0.8 0.6 13.83
T.J. Leaf 10 4.7 4.2 0.5 0.5 0.3 0.5 12.39
Brian Bowen II 1 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2
Alize Johnson 3 1.7 2.0 0.3 0.0 0.0 0.0 4.55
Naz Mitrou-Long 1 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 4.5

מילווקי באקס

שם שחקן משחקים נקודות ריבאונדים אסיסטים חטיפות חסימות איבודים סיכום
Giannis Antetokounmpo 11 30.5 14.5 6.5 1.5 1.5 4.5 62.15
Khris Middleton 10 18.5 5.7 2.9 0.8 0.1 2.3 30.09
Eric Bledsoe 11 17.6 5.5 5.3 0.7 0.3 2.2 32.95
Brook Lopez 11 10.5 4.5 1.5 0.5 2.0 1.4 24.25
George Hill 11 9.5 3.0 3.2 0.9 0.1 0.6 20.3
Kyle Korver 9 7.3 1.8 0.1 0.2 0.3 0.8 10.31
Wesley Matthews 11 7.2 2.1 0.9 0.8 0.1 0.5 13.27
Ersan Ilyasova 11 5.6 5.1 0.5 0.5 0.5 0.5 14.97
Donte DiVincenzo 8 5.6 3.1 1.1 1.1 0.3 1.3 13.87
Pat Connaughton 9 5.2 3.2 1.7 0.3 0.3 0.3 13.09
Sterling Brown 8 4.9 4.6 0.5 0.6 0.1 0.9 12.37
Robin Lopez 11 4.0 2.2 0.6 0.2 0.5 1.0 8.64
Thanasis Antetokounmpo 1 2.0 2.0 1.0 0.0 0.0 0.0 5.9
D.J. Wilson 4 1.3 1.0 0.5 0.0 0.0 0.3 2.95

אנא המתן, המערכת אוספת נתונים.

328. הסתיים אינדיאנה פייסרס (7.5+) - מילווקי באקס (כולל הארכות) S,D 1.65 1.65 83 - 102 מידע נוסף
329. הסתיים מעל/מתחת נקודות (224) אינדיאנה פייסרס - מילווקי באקס 1.70 20.00 1.70 185 מידע נוסף
330. הסתיים מעל/מתחת נקודות (220.5) אינדיאנה פייסרס - מילווקי באקס (כולל הארכות) 1.70 1.65 185 מידע נוסף
331. הסתיים אינדיאנה פייסרס (2+) - מילווקי באקס (רבע ראשון) S,D 1.80 9.00 1.80 22 - 26 מידע נוסף
 
 
 
 
 
 

הרשמה לניוזלטרס