אנגליה

כדורגל - אנגליה - פרמייר ליג

 • ABCD

  לסטר במשחק יחסית לא קל מול ארסנל , על פי מדד מומנטום הממוצע ביחד עם העובדה שלסטר לא יכולה להרשות לעצמה להפסיד בבית היא צפויה לנצח.
  לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  לסטר מארחת את ארסנל במסגרת פרמייר ליג. לסטר עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה של תיקו X במשחקים שקבוצה מארחת עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 50 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  לסטר מארחת את ארסנל במסגרת פרמייר ליג. לסטר עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה מארחת עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  לסטר מארחת את ארסנל במסגרת פרמייר ליג. לסטר עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר במחזורים האחרונים ואמורה לספק את הסחורה.
  לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  לסטר מארחת את ארסנל במסגרת פרמייר ליג. לסטר עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה של תיקו X במשחקים שקבוצה מארחת עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 50 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  לסטר מארחת את ארסנל במסגרת פרמייר ליג. לסטר עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה מארחת עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר, ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  לסטר במשחק יחסית לא קל מול ארסנל , על פי מדד מומנטום ראש בראש ביחד עם העובדה שלסטר לא יכולה להרשות לעצמה להפסיד בבית היא צפויה לנצח.
  לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  לסטר מארחת את ארסנל במסגרת פרמייר ליג. לסטר עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעהשל תיקו X במשחקים שקבוצה מארחת עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  לסטר מארחת את ארסנל במסגרת פרמייר ליג. לסטר עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה מארחת עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר, ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 30 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  לסטר במשחק לא קל מול ארסנל , אך מכיוון שלסטר מארחת את המשחק יחד עם העובדה שמדד עוצמה כללי שלה טוב יותר , היא אמורה לרשום ניצחון.
  לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  לסטר מארחת את ארסנל במסגרת פרמייר ליג. לסטר עם מדד עוצמה כללי טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעהשל תיקו X במשחקים שקבוצה מארחת עם מדד עוצמה כללי טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 50 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  לסטר מארחת את ארסנל במסגרת פרמייר ליג. לסטר עם מדד עוצמה כללי טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה מארחת עם מדד עוצמה כללי טוב יותר, ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  לסטר במשחק לא קל מול ארסנל , אך מכיוון שלסטר מארחת את המשחק יחד עם העובדה שמדד עוצמה כללי שלה טוב יותר , היא אמורה לרשום ניצחון.
  לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  לסטר עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר מארסנל , צפויה לנצח במשחק.
  לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  לסטר מארחת את ארסנל במסגרת פרמייר ליג. לסטר עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעהשל תיקו X במשחקים שקבוצה מארחת עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 240 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  לסטר מארחת את ארסנל במסגרת פרמייר ליג. לסטר עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה מארחת עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  לסטר במשחק שווה כוחות מול ארסנל , אך מכיוון שלסטר מארחת את המשחק יחד עם העובדה שכל מדד מומנטום (כללי, ממוצע, בית חוץ וראש בראש) שלה טוב יותר , היא אמורה לרשום ניצחון.
  לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 60 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  לסטר מארחת את ארסנל במסגרת פרמייר ליג. לסטר עם כל מדדי מומנטום (כללי, ממוצע, בית חוץ וראש בראש) טובים יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה מארחת עם מדדי מומנטום טובים יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  לסטר מארחת את ארסנל במסגרת פרמייר ליג. לסטר עם כל מדדי מומנטום (כללי, ממוצע, בית חוץ וראש בראש) טובים יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה מארחת עם מדדי מומנטום טובים יותר, ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  לסטר במשחק שווה כוחות מול ארסנל , אך מכיוון שלסטר מארחת את המשחק יחד עם העובדה שמדדי המומנטום ממוצע ועוצמה ממוצע שלה טובים יותר , היא אמורה לרשום ניצחון.
  לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 60 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  לסטר מארחת את ארסנל במסגרת פרמייר ליג. לסטר עם כל מדדי עוצמה ומומנטום ממוצעים טובים יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה מארחת עם מדדי עוצמה ומומנטום טובים יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 50 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  לסטר מארחת את ארסנל במסגרת פרמייר ליג. לסטר עם כל מדדי עוצמה ומומנטום ממוצעים טובים יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה מארחת עם מדדי עוצמה ומומנטום טובים יותר, ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  לסטר במשחק שווה כוחות מול ארסנל , אך מכיוון שלסטר מארחת את המשחק יחד עם העובדה שהיא במומנטום טוב יותר (על פי מדד המומנטום הכללי) , היא אמורה לרשום ניצחון.
  לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 150 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  לסטר מארחת את ארסנל במסגרת פרמייר ליג. לסטר במומנטום טוב יותר (על פי מדד המומנטום הכללי). מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה מארחת עם מדד מומנטום טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 30 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  לסטר מארחת את ארסנל במסגרת פרמייר ליג. לסטר במומנטום טוב יותר (על פי מדד המומנטום הכללי). מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה מארחת עם מדד מומנטום טוב יותר, ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  לסטר במשחק לא קל מול ארסנל , אך מכיוון שלסטר מארחת את המשחק יחד עם העובדה שמדד עוצמה כללי שלה טוב יותר , היא אמורה לרשום ניצחון.
  לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

 • ABCD

  לסטר במשחק לא קל מול ארסנל , אך מכיוון שלסטר מארחת את המשחק יחד עם העובדה שמדד עוצמה כללי שלה טוב יותר , היא אמורה לרשום ניצחון.
  לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  לסטר מארחת את ארסנל במסגרת פרמייר ליג. לסטר עם כל מדדי מומנטום (כללי, ממוצע, בית חוץ וראש בראש) טובים יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה מארחת עם מדדי מומנטום טובים יותר, ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

1 X 2
1.90 3.15 3.00
41% 28% 31%
(12 ממליצים) (8 ממליצים) (9 ממליצים)

יום שבת, תאריך 09 נובמבר 2019. משחק בין לסטר לארסנל במסגרת הפרמייר ליג.
משחק זה ניתן להימור סינגל.
לסטר המארחת ממוקמת במקום ה-3 עם 23 נקודות ויחס שערים חיובי של 19 שערים (כובשת בממוצע למשחק 2.45 וסופגת 0.73 שערים) כאשר מנגד ארסנל האורחת ממוקמת במקום ה-5 עם 17 נקודות ויחס שערים חיובי של 1 שערים (כובשת בממוצע למשחק 1.45 וסופגת 1.36 שערים).
לסטר נמצאת במומנטום חיובי מאוד עם רצף של 4 ניצחונות רצופים במשחקים האחרונים (נגד קריסטל פאלאס,בארטון אלביון,סאות'המפטון,ברנלי) כאשר מנגד במשחקים האחרונים ארסנל ניצחה פעם אחת (נגד Underdogs), ו-4 פעמים סיימה בתוצאת תיקו (נגד ויטוריה גימראייש, וולבס, ליברפול, קריסטל פאלאס).
במשחקים שנערכו בניהם לאחרונה לסטר ניצחה פעמיים ומנגד ארסנל ניצחה 6 פעמים ו-7 פעמים סיימו הקבוצות בתיקו.

שם מדד מספר משחקים לחישוב מומנטום עוצמה
ממוצע אחרונים ממוצע של (3) מחזורים אחרונים 1.67 2.33
סיכום כללי לסטר (10), ארסנל (10) 3 0.80
סיכום בית חוץ לסטר (5), ארסנל (5) 4 -0.80
ראש בראש כללי לסטר (15) נגד ארסנל (15) 2 -0.27
ראש בראש בית חוץ לסטר (10) נגד ארסנל (10) 4 0.20

מדדי מומנטום לפי קבוצה

שם מדד מספר משחקים לחישוב לסטר ארסנל
ממוצע אחרונים ממוצע של (3) מחזורים אחרונים 3.00 1.33
סיכום כללי לסטר (10), ארסנל (10) 4 1
סיכום בית חוץ לסטר (5), ארסנל (5) 5 1
ראש בראש כללי לסטר (15) נגד ארסנל (15) 1 -1
ראש בראש בית חוץ לסטר (10) נגד ארסנל (10) 2 -2
סה"כחוץביתנתוני שעריםביתחוץסה"כ
5 3 2 מספר משחקים 5 5 10
2 1 1 נצחונות 3 1 4
2 1 1 תיקו 2 2 4
1 1 0 הפסדים 0 2 2
6 3 3 שערים שהבקיעו 10 5 15
4 3 1 שערים שספגו 7 7 14
1 0 1 מספר משחקים ששמרו על רשת נקייה 1 1 2
2 1 1 מספר משחקים שלא הבקיעו 0 1 1
סה"כחוץביתממוצעי שעריםביתחוץסה"כ
1.2 1.0 1.5 ממוצע שערים למשחק 2.0 1.0 1.5
0.8 1.0 0.5 ממוצע ספיגות למשחק 1.4 1.4 1.4
0.2 0.0 0.5 ממוצע רשת נקייה למשחק 0.2 0.2 0.2
0.4 0.3 0.5 ממוצע שלא הבקיעו למשחק 0.0 0.2 0.1
39" 52" 12" זמן ממוצע של הבקעת גול ראשון 26" 55" 39"
23" 25" 15" זמן ממוצע של ספיגת גול ראשון 26" 42" 34"
התפלגות זמני הבקעה
16.7%
0-15
26.7%
0.0%
15-30
6.7%
33.3%
30-45
6.7%
0.0%
45-60
26.7%
50.0%
60-75
13.3%
0.0%
75-90
20.0%
שם מדד מספר משחקים לחישוב מדד שערים מחזור אחרון
סיכום כללי לסטר (10), ארסנל (10) 3.90 2
סיכום בית חוץ לסטר (5), ארסנל (5) 4.20 2.5
ראש בראש כללי לסטר (15) נגד ארסנל (15) 2.93 3
ראש בראש בית חוץ לסטר (10) נגד ארסנל (10) 2.60 3
תאריך שעה 1 X 2
05/11/201916:051.903.302.90
08/11/201916:101.853.153.15
09/11/201919:201.903.153.00

פרמייר ליג 09/11/2019 19:36

 קבוצהמשחקיםנצחוןתיקוהפסדשעריםהפרשנקודותמשחקים אחרונים
1ליברפול1110109 - 251631
 • נ
 • נ
 • ת
 • נ
 • נ
2מנצ'סטר סיטי1181210 - 342425
 • נ
 • נ
 • נ
 • ה
 • נ
3לסטר117228 - 271923
 • נ
 • נ
 • נ
 • ה
 • נ
4צ'לסי1172217 - 25823
 • נ
 • נ
 • נ
 • נ
 • נ
5ארסנל1145215 - 16117
 • ת
 • ת
 • ה
 • נ
 • ת
6שפילד יונייטד114438 - 12416
 • נ
 • ת
 • נ
 • ת
 • ה
7בורנמות'1144313 - 14116
 • נ
 • ת
 • ת
 • ה
 • ת
8ברייטון1143414 - 14015
 • נ
 • נ
 • ה
 • נ
 • ה
9קריסטל פאלאס1143414 - 10-415
 • ה
 • ת
 • ה
 • נ
 • נ
10מנצ'סטר יונייטד1134411 - 13213
 • ה
 • נ
 • ת
 • ה
 • ת
11טוטנהאם1134416 - 17113
 • ת
 • ה
 • ת
 • ה
 • נ
12וולבס1127214 - 14013
 • ת
 • ת
 • ת
 • נ
 • נ
13ווסטהאם1134417 - 14-313
 • ה
 • ת
 • ה
 • ה
 • ת
14ברנלי1133518 - 14-412
 • ה
 • ה
 • ה
 • נ
 • ת
15ניוקאסל1133517 - 9-812
 • נ
 • ת
 • ה
 • נ
 • ה
16אסטון וילה1132618 - 16-211
 • ה
 • ה
 • נ
 • נ
 • ת
17אברטון1132617 - 11-611
 • ת
 • ה
 • נ
 • ה
 • ה
18ווטפורד1215623 - 8-158
 • נ
 • ה
 • ת
 • ת
 • ת
19סאות'המפטון1122727 - 10-178
 • ה
 • ה
 • ת
 • ה
 • ה
20נוריץ'1221928 - 11-177
 • ה
 • ה
 • ה
 • ת
 • ה

לסטר

תאריך אירוע ליגה נ/ה/ת תוצאה
03/11/2019 קריסטל פאלאס נגד לסטר ניצחון 0 : 2
29/10/2019 בארטון אלביון נגד לסטר ניצחון 1 : 3
25/10/2019 סאות'המפטון נגד לסטר ניצחון 0 : 9
19/10/2019 לסטר נגד ברנלי נצחון 2 : 1
05/10/2019 ליברפול נגד לסטר הפסד 2 : 1
29/09/2019 לסטר נגד ניוקאסל נצחון 5 : 0
24/09/2019 לוטון נגד לסטר ניצחון 0 : 4
21/09/2019 לסטר נגד טוטנהאם נצחון 2 : 1
31/08/2019 לסטר נגד בורנמות' נצחון 3 : 1
11/08/2019 לסטר נגד וולבס תיקו 0 : 0

ארסנל

תאריך אירוע ליגה נ/ה/ת תוצאה
06/11/2019 ויטוריה גימראייש נגד ארסנל הליגה האירופית תיקו 1 : 1
02/11/2019 Underdogs נגד ארסנל Belarus Division 2 ניצחון 0 : 6
02/11/2019 ארסנל נגד וולבס פרמייר ליג תיקו 1 : 1
30/10/2019 ליברפול נגד ארסנל גביע הליגה האנגלי תיקו 5 : 5
27/10/2019 ארסנל נגד קריסטל פאלאס פרמייר ליג תיקו 2 : 2
26/10/2019 ארסנל נגד DY1uSSh-3 Pinsk Belarus Division 2 נצחון 2 : 0
24/10/2019 ארסנל נגד ויטוריה גימראייש הליגה האירופית נצחון 3 : 2
21/10/2019 שפילד יונייטד נגד ארסנל פרמייר ליג הפסד 1 : 0
19/10/2019 Bels1hina II נגד ארסנל Belarus Division 2 ניצחון 0 : 8
06/10/2019 ארסנל נגד בורנמות' פרמייר ליג נצחון 1 : 0

לסטר נגד ארסנל

תאריך מפעל אירוע תוצאת משחק תוצאה
28/04/2019 פרמייר ליג לסטר נגד ארסנל לסטר 3 : 0
22/10/2018 פרמייר ליג ארסנל נגד לסטר ארסנל 3 : 1
09/05/2018 פרמייר ליג לסטר נגד ארסנל לסטר 3 : 1
11/08/2017 פרמייר ליג ארסנל נגד לסטר ארסנל 4 : 3
26/04/2017 פרמייר ליג ארסנל נגד לסטר ארסנל 1 : 0
20/08/2016 פרמייר ליג לסטר נגד ארסנל תיקו 0 : 0
14/02/2016 פרמייר ליג ארסנל נגד לסטר ארסנל 2 : 1
26/09/2015 פרמייר ליג לסטר נגד ארסנל ארסנל 2 : 5
10/02/2015 פרמייר ליג ארסנל נגד לסטר ארסנל 2 : 1
31/08/2014 פרמייר ליג לסטר נגד ארסנל תיקו 1 : 1
31/08/2014 פרמייר ליג לסטר נגד ארסנל תיקו 1 : 1
31/08/2014 פרמייר ליג לסטר נגד ארסנל תיקו 1 : 1
31/08/2014 פרמייר ליג לסטר נגד ארסנל תיקו 1 : 1
31/08/2014 פרמייר ליג לסטר נגד ארסנל תיקו 1 : 1
31/08/2014 פרמייר ליג לסטר נגד ארסנל תיקו 1 : 1
חולצה שם תפקיד פציעה סטאטוס
22 M. James קשר פגיעה בגיד אכילס לא משחק
חולצה שם תפקיד פציעה סטאטוס
8 D. Ceballos קשר פגיעה בירך לא משחק
34 G. Xhaka קשר פציעה לא משחק
 • קרדיט: יוצר/ת הסרטון
 • קרדיט: יוצר/ת הסרטון
 • קרדיט: יוצר/ת הסרטון

אנא המתן, המערכת אוספת נתונים.

233. הסתיים לסטר - ארסנל S,D 1.90 3.15 3.00 2 - 0 ספורט1 מידע נוסף
234. הסתיים לסטר - ארסנל (1+) 2.60 3.55 1.70 2 - 0 מידע נוסף
235. הסתיים סך הכל שערים טווחים (2-3) לסטר - ארסנל 4.95 1.90 1.80 2 מידע נוסף
236. הסתיים מחצית ראשונה לסטר - ארסנל 2.00 2.15 3.30 0 - 0 מידע נוסף
237. הסתיים סה"כ קרנות טווחים בין 9 ל 11 לסטר - ארסנל S,D 3.65 2.50 1.65 מידע נוסף
238. הסתיים סה"כ קרנות טווחים בין 5 ל 6 לסטר - ארסנל (מחצית ראשונה) S,D 2.10 2.30 2.70 מידע נוסף
239. הסתיים מצאפ שערים - ג'יימי ורדי - פייר אמריק אובאמייאנג 2.40 1.90 2.95 מידע נוסף
 
 
 
 
 
 

הרשמה לניוזלטרס