גרמניה

כדורגל - גרמניה - גרמנית ראשונה

187. הסתיים פ.צ. קלן - הופנהיים S,D 2.40 3.40 2.15 1 - 2 ספורט1 מידע נוסף
 • ABCD

  הופנהיים במשחק חוץ יחסית לא קל מול פ.צ. קלן , על פי מדד המומנטום הכללי הופנהיים אמורה לעבור את המשחק עם ניצחון .
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 180 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  פ.צ. קלן מארחת את הופנהיים במסגרת גרמנית ראשונה. הופנהיים עם מדד מומנטום כללי טובי יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום כללי טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  פ.צ. קלן מארחת את הופנהיים במסגרת גרמנית ראשונה. הופנהיים עם מדד מומנטום כללי טובי יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון לקבוצה מארחת במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום כללי טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 50 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  הופנהיים במשחק חוץ שווה כוחות מול פ.צ. קלן , למרות שפ.צ. קלן מארחת את המשחק , מדד המומנטום הממוצע של הופנהיים טוב יותר , והיא אמורה לרשום ניצחון חוץ.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 180 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  פ.צ. קלן מארחת את הופנהיים במסגרת גרמנית ראשונה. הופנהיים עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  פ.צ. קלן מארחת את הופנהיים במסגרת גרמנית ראשונה. הופנהיים עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון לקבוצה מארחת במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 100 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  פ.צ. קלן מארחת את הופנהיים במסגרת גרמנית ראשונה. הופנהיים עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון לקבוצה מארחת במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 100 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  הופנהיים עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר מפ.צ. קלן , צפויה לנצח במשחק חוץ לא קל על הנייר. צפי למשחק צמוד עם תוצאה נמוכה.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 80 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  פ.צ. קלן מארחת את הופנהיים במסגרת גרמנית ראשונה. הופנהיים עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  פ.צ. קלן מארחת את הופנהיים במסגרת גרמנית ראשונה. הופנהיים עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון לקבוצה מארחת במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 400 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  פ.צ. קלן מארחת את הופנהיים במסגרת גרמנית ראשונה. הופנהיים עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר במחזורים האחרונים ואמורה לספק את הסחורה.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 40 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  פ.צ. קלן מארחת את הופנהיים במסגרת גרמנית ראשונה. הופנהיים עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  פ.צ. קלן מארחת את הופנהיים במסגרת גרמנית ראשונה. הופנהיים עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון לקבוצה מארחת במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  פ.צ. קלן מארחת את הופנהיים במסגרת גרמנית ראשונה. הופנהיים עם מדד עוצמה כללית טוב יותר במחזורים האחרונים ואמורה לספק את הסחורה.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  פ.צ. קלן מארחת את הופנהיים במסגרת גרמנית ראשונה. הופנהיים עם מדד עוצמה כללית טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה כללית טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  פ.צ. קלן מארחת את הופנהיים במסגרת גרמנית ראשונה. הופנהיים עם מדד עוצמה כללית טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון של המארחת במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה כללית טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 30 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  הופנהיים עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר מפ.צ. קלן , צפויה לנצח במשחק חוץ לא קל על הנייר. צפי למשחק צמוד עם תוצאה נמוכה.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 180 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  פ.צ. קלן מארחת את הופנהיים במסגרת גרמנית ראשונה. הופנהיים עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  פ.צ. קלן מארחת את הופנהיים במסגרת גרמנית ראשונה. הופנהיים עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון למארחת במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 50 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  הופנהיים במשחק חוץ שווה כוחות מול פ.צ. קלן , למרות שפ.צ. קלן מארחת את המשחק , מדד העוצמה בית חוץ של הופנהיים טוב יותר , והיא אמורה לרשום ניצחון חוץ.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  פ.צ. קלן מארחת את הופנהיים במסגרת גרמנית ראשונה. הופנהיים עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  פ.צ. קלן מארחת את הופנהיים במסגרת גרמנית ראשונה. הופנהיים עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון למארחת במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 30 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  הופנהיים במשחק חוץ יחסית לא קל מול פ.צ. קלן , על פי מדד העוצמה ראש בראש הופנהיים אמורה לעבור את המשחק עם ניצחון .
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 180 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  פ.צ. קלן מארחת את הופנהיים במסגרת גרמנית ראשונה. הופנהיים עם מדד עוצמה ראש בראש טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה ראש בראש טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  פ.צ. קלן מארחת את הופנהיים במסגרת גרמנית ראשונה. הופנהיים עם מדד עוצמה ראש בראש טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון למארחת במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה ראש בראש טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 30 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

 • ABCD

  פ.צ. קלן מארחת את הופנהיים במסגרת גרמנית ראשונה. הופנהיים עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון לקבוצה מארחת במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 100 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

יום שישי, תאריך 08 נובמבר 2019. משחק בין פ.צ. קלן להופנהיים במסגרת הגרמנית ראשונה.
משחק זה ניתן להימור סינגל.
פ.צ. קלן המארחת ממוקמת במקום ה-17 עם 7 נקודות ויחס שערים שלילי של -12 שערים (כובשת בממוצע למשחק 0.90 וסופגת 2.10 שערים) כאשר מנגד הופנהיים האורחת ממוקמת במקום ה-9 עם 17 נקודות ויחס שערים חיובי של 1 שערים (כובשת בממוצע למשחק 1.40 וסופגת 1.30 שערים).
פ.צ. קלן עם רצף של 3 הפסדים במשחקים האחרונים (נגד פורטונה דיסלדורף,סאבריקן,מיינץ) כאשר מנגד הופנהיים נמצאת במומנטום חיובי מאוד עם רצף של 5 ניצחונות רצופים במשחקים האחרונים (נגד פאדרבורן,דואיסבורג,הרטה ברלין,שאלקה 04,ביירן מינכן).
במשחקים שנערכו בניהם לאחרונה פ.צ. קלן ניצחה 4 פעמים ומנגד הופנהיים ניצחה 4 פעמים ו-7 פעמים סיימו הקבוצות בתיקו.

שם מדד מספר משחקים לחישוב מומנטום עוצמה
ממוצע אחרונים ממוצע של (3) מחזורים אחרונים -6 -3.67
סיכום כללי פ.צ. קלן (10), הופנהיים (10) -8 -1.90
סיכום בית חוץ פ.צ. קלן (5), הופנהיים (5) -3 -2.00
ראש בראש כללי פ.צ. קלן (15) נגד הופנהיים (15) -6 -0.53
ראש בראש בית חוץ פ.צ. קלן (7) נגד הופנהיים (7) -2 0.00

מדדי מומנטום לפי קבוצה

שם מדד מספר משחקים לחישוב פ.צ. קלן הופנהיים
ממוצע אחרונים ממוצע של (3) מחזורים אחרונים -2.00 4.00
סיכום כללי פ.צ. קלן (10), הופנהיים (10) -3 5
סיכום בית חוץ פ.צ. קלן (5), הופנהיים (5) 1 4
ראש בראש כללי פ.צ. קלן (15) נגד הופנהיים (15) -3 3
ראש בראש בית חוץ פ.צ. קלן (7) נגד הופנהיים (7) -1 1
סה"כחוץביתנתוני שעריםביתחוץסה"כ
6 3 3 מספר משחקים 3 3 6
1 1 0 נצחונות 1 0 1
0 0 0 תיקו 0 2 2
5 2 3 הפסדים 2 1 3
4 3 1 שערים שהבקיעו 3 1 4
15 7 8 שערים שספגו 8 2 10
0 0 0 מספר משחקים ששמרו על רשת נקייה 0 1 1
3 1 2 מספר משחקים שלא הבקיעו 2 2 4
סה"כחוץביתממוצעי שעריםביתחוץסה"כ
0.7 1.0 0.3 ממוצע שערים למשחק 1.0 0.3 0.7
2.5 2.3 2.7 ממוצע ספיגות למשחק 2.7 0.7 1.7
0.0 0.0 0.0 ממוצע רשת נקייה למשחק 0.0 0.3 0.2
0.5 0.3 0.7 ממוצע שלא הבקיעו למשחק 0.7 0.7 0.7
57" 71" 29" זמן ממוצע של הבקעת גול ראשון 54" 6" 30"
25" 9" 35" זמן ממוצע של ספיגת גול ראשון 32" 18" 26"
התפלגות זמני הבקעה
0.0%
0-15
25.0%
25.0%
15-30
0.0%
0.0%
30-45
0.0%
25.0%
45-60
50.0%
0.0%
60-75
0.0%
50.0%
75-90
25.0%
שם מדד מספר משחקים לחישוב מדד שערים מחזור אחרון
סיכום כללי פ.צ. קלן (10), הופנהיים (10) 3.25 2.5
סיכום בית חוץ פ.צ. קלן (5), הופנהיים (5) 3.20 2.5
ראש בראש כללי פ.צ. קלן (15) נגד הופנהיים (15) 2.93 6
ראש בראש בית חוץ פ.צ. קלן (7) נגד הופנהיים (7) 2.29 3
תאריך שעה 1 X 2
05/11/201916:052.503.202.15
08/11/201907:102.403.302.20
08/11/201914:102.503.502.05
08/11/201918:302.403.402.15

גרמנית ראשונה 08/11/2019 21:35

 קבוצהמשחקיםנצחוןתיקוהפסדשעריםהפרשנקודותמשחקים אחרונים
1בורוסיה מינשנגלדבאך1071210 - 211122
 • נ
 • נ
 • ה
 • נ
 • נ
2בורוסיה דורטמונד1054111 - 231219
 • נ
 • ת
 • נ
 • ת
 • ת
3לייפציג1053210 - 251518
 • נ
 • ה
 • ת
 • ת
 • ה
4ביירן מינכן1053216 - 25918
 • ה
 • נ
 • ת
 • ה
 • נ
5פרייבורג1053212 - 19718
 • ת
 • נ
 • ה
 • ת
 • נ
6שאלקה 041053211 - 17618
 • נ
 • ת
 • ה
 • ת
 • נ
7איינטרכט פרנקפורט1052315 - 21617
 • נ
 • ה
 • נ
 • ת
 • נ
8וולפסבורג104518 - 11317
 • ה
 • ת
 • ת
 • נ
 • נ
9הופנהיים1052313 - 14117
 • נ
 • נ
 • נ
 • נ
 • ה
10באייר לברקוזן1043315 - 15015
 • ה
 • ת
 • ה
 • ת
 • נ
11הרטה ברלין1032517 - 15-211
 • ה
 • ה
 • ת
 • נ
 • נ
12ורדר ברמן1025321 - 17-411
 • ת
 • ת
 • ת
 • ת
 • ת
13פורטונה דיסלדורף1031616 - 12-410
 • נ
 • ה
 • נ
 • ה
 • ה
14אוניון ברלין1031615 - 10-510
 • נ
 • ה
 • נ
 • ה
 • ה
15מיינץ1030727 - 10-179
 • ה
 • נ
 • ה
 • נ
 • ה
16אוגסבורג1014524 - 12-127
 • ה
 • ת
 • ת
 • ה
 • ה
17פ.צ. קלן1021721 - 9-127
 • ה
 • ה
 • נ
 • ת
 • ה
18פאדרבורן1011825 - 11-144
 • ה
 • נ
 • ה
 • ה
 • ה

פ.צ. קלן

תאריך אירוע ליגה נ/ה/ת תוצאה
03/11/2019 פורטונה דיסלדורף נגד פ.צ. קלן הפסד 2 : 0
29/10/2019 סאבריקן נגד פ.צ. קלן הפסד 3 : 2
25/10/2019 מיינץ נגד פ.צ. קלן הפסד 3 : 1
20/10/2019 פ.צ. קלן נגד פאדרבורן נצחון 3 : 0
05/10/2019 שאלקה 04 נגד פ.צ. קלן תיקו 1 : 1
29/09/2019 פ.צ. קלן נגד הרטה ברלין הפסד 0 : 4
21/09/2019 ביירן מינכן נגד פ.צ. קלן הפסד 4 : 0
14/09/2019 פ.צ. קלן נגד בורוסיה מינשנגלדבאך הפסד 0 : 1
23/08/2019 פ.צ. קלן נגד בורוסיה דורטמונד הפסד 1 : 3
12/05/2019 פ.צ. קלן נגד רגנסבורג הפסד 3 : 5

הופנהיים

תאריך אירוע ליגה נ/ה/ת תוצאה
01/11/2019 הופנהיים נגד פאדרבורן גרמנית ראשונה נצחון 3 : 0
29/10/2019 דואיסבורג נגד הופנהיים גביע גרמני ניצחון 0 : 2
26/10/2019 הרטה ברלין נגד הופנהיים גרמנית ראשונה ניצחון 2 : 3
20/10/2019 הופנהיים נגד שאלקה 04 גרמנית ראשונה נצחון 2 : 0
05/10/2019 ביירן מינכן נגד הופנהיים גרמנית ראשונה ניצחון 1 : 2
28/09/2019 הופנהיים נגד בורוסיה מינשנגלדבאך גרמנית ראשונה הפסד 0 : 3
23/09/2019 וולפסבורג נגד הופנהיים גרמנית ראשונה תיקו 1 : 1
15/09/2019 הופנהיים נגד פרייבורג גרמנית ראשונה הפסד 0 : 3
31/08/2019 באייר לברקוזן נגד הופנהיים גרמנית ראשונה תיקו 0 : 0
24/08/2019 הופנהיים נגד ורדר ברמן גרמנית ראשונה נצחון 3 : 2

פ.צ. קלן נגד הופנהיים

תאריך מפעל אירוע תוצאת משחק תוצאה
31/03/2018 גרמנית ראשונה הופנהיים נגד פ.צ. קלן הופנהיים 6 : 0
05/11/2017 גרמנית ראשונה פ.צ. קלן נגד הופנהיים הופנהיים 0 : 3
21/04/2017 גרמנית ראשונה פ.צ. קלן נגד הופנהיים תיקו 1 : 1
03/12/2016 גרמנית ראשונה הופנהיים נגד פ.צ. קלן הופנהיים 4 : 0
26/10/2016 גביע גרמני פ.צ. קלן נגד הופנהיים תיקו 1 : 1
03/04/2016 גרמנית ראשונה הופנהיים נגד פ.צ. קלן תיקו 1 : 1
31/10/2015 גרמנית ראשונה פ.צ. קלן נגד הופנהיים תיקו 0 : 0
12/04/2015 גרמנית ראשונה פ.צ. קלן נגד הופנהיים פ.צ. קלן 3 : 2
08/11/2014 גרמנית ראשונה הופנהיים נגד פ.צ. קלן פ.צ. קלן 3 : 4
04/03/2012 גרמנית ראשונה הופנהיים נגד פ.צ. קלן תיקו 1 : 1
25/10/2011 גביע גרמני הופנהיים נגד פ.צ. קלן הופנהיים 2 : 1
25/09/2011 גרמנית ראשונה פ.צ. קלן נגד הופנהיים פ.צ. קלן 2 : 0
19/02/2011 גרמנית ראשונה הופנהיים נגד פ.צ. קלן תיקו 1 : 1
24/09/2010 גרמנית ראשונה פ.צ. קלן נגד הופנהיים תיקו 1 : 1
10/04/2010 גרמנית ראשונה הופנהיים נגד פ.צ. קלן פ.צ. קלן 0 : 2
חולצה שם תפקיד פציעה סטאטוס
17 C. Clemens קשר פציעה בברך לא משחק
35 M. Bader מגן פציעה ספק משחק
30 F. Kainz קשר פציעה בעקב ספק משחק
11 K. Schindler קשר פציעה ספק משחק
3 L. Sobiech מגן פגיעה בשריר ספק משחק
חולצה שם תפקיד פציעה סטאטוס
9 I. Bebou חלוץ פציעה ספק משחק
19 I. Belfodil חלוץ מחלה ספק משחק
6 H. Nordtveit מגן פגיעה בצלעות ספק משחק
30 P. Ochs קשר פציעה בקרסול ספק משחק
18 D. Samassekou קשר פגיעה בשריר ספק משחק
5 K. Stafylidis מגן פציעה ספק משחק
17 S. Zuber קשר פציעה ברגל ספק משחק
 • קרדיט: יוצר/ת הסרטון
 • קרדיט: יוצר/ת הסרטון
 • קרדיט: יוצר/ת הסרטון
 • קרדיט: יוצר/ת הסרטון

אנא המתן, המערכת אוספת נתונים.

188. הסתיים פ.צ. קלן (1+) - הופנהיים S,D 1.40 3.40 4.15 1 - 2 מידע נוסף
189. הסתיים סך הכל שערים טווחים (2-3) פ.צ. קלן - הופנהיים S,D 5.00 1.85 1.85 3 מידע נוסף
190. הסתיים מחצית ראשונה פ.צ. קלן - הופנהיים 2.40 2.05 2.90 1 - 0 מידע נוסף
191. הסתיים איזו קבוצה תבקיע יותר שערים? (עד דקה 15) פ.צ. קלן - הופנהיים (כולל הארכות) S,D 5.80 1.15 4.90 1 - 2 מידע נוסף
192. הסתיים מעל/מתחת שערים 0.5 (עד דקה 15) פ.צ. קלן - הופנהיים (כולל הארכות) S,D 2.80 1.15 1 - 2 מידע נוסף
193. הסתיים מעל/מתחת (1) קרנות (עד דקה 15) פ.צ. קלן - הופנהיים (כולל הארכות) S,D 1.95 2.55 2.90 1 - 2 מידע נוסף
194. הסתיים סה"כ קרנות טווחים בין 9 ל 11 פ.צ. קלן - הופנהיים S,D 3.00 2.30 1.95 מידע נוסף
195. הסתיים סה"כ קרנות טווחים בין 5 ל 6 פ.צ. קלן - הופנהיים (מחצית ראשונה) S,D 2.00 2.35 2.80 מידע נוסף
196. הסתיים הראשונה ל-3 קרנות פ.צ. קלן - הופנהיים S,D 1.60 30.00 1.60 1 - 2 מידע נוסף
 
 
 
 
 
 

הרשמה לניוזלטרס