צרפת

כדורגל - צרפת - צרפתית שניה

174. הסתיים שאמבלי - קלרמונט S,D 3.40 2.50 1.80 0 - 1 מידע נוסף
 • ABCD

  קלרמונט עם מדד מומנטום כללי טוב יותר משאמבלי ,למרות שהמשחק על פניו נראה שיהיה צמוד , קלרמונט צפויה לנצח במשחק.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  שאמבלי מארחת את קלרמונט במסגרת צרפתית שניה. קלרמונט עם מדד מומנטום כללי טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה של תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום כללי טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  שאמבלי מארחת את קלרמונט במסגרת צרפתית שניה. קלרמונט עם מדד מומנטום כללי טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום כללי טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 50 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  שאמבלי מארחת את קלרמונט במסגרת צרפתית שניה. קלרמונט עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר , ולכן נראה כי הסיכוי של קלרמונט לנצח הוא לא רע.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  שאמבלי מארחת את קלרמונט במסגרת צרפתית שניה. קלרמונט עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה של תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 50 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  שאמבלי מארחת את קלרמונט במסגרת צרפתית שניה. קלרמונט עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 30 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  שאמבלי במשחק שבו יחסי הכוחות מול קלרמונט נראים על פניו די שווים. על פי מדד מומנטום בית חוץ קלרמונט נמצאת בתקופה טובה יותר , ולכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  שאמבלי מארחת את קלרמונט במסגרת צרפתית שניה. קלרמונט עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה של תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  שאמבלי מארחת את קלרמונט במסגרת צרפתית שניה. קלרמונט עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 100 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  שאמבלי מארחת את קלרמונט במסגרת צרפתית שניה. קלרמונט עם מדד עוצמה כללי טוב יותר , ולכן נראה כי הסיכוי של קלרמונט לנצח הוא לא רע.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  שאמבלי מארחת את קלרמונט במסגרת צרפתית שניה. קלרמונט עם מדד עוצמה כללי טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה של תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה כללי טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  שאמבלי מארחת את קלרמונט במסגרת צרפתית שניה. קלרמונט עם מדד עוצמה כללי טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה כללי טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 30 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  שאמבלי במשחק שבו יחסי הכוחות מול קלרמונט נראים על פניו די שווים. על פי מדד עוצמה ממוצע קלרמונט נמצאת בתקופה טובה יותר , ולכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  שאמבלי מארחת את קלרמונט במסגרת צרפתית שניה. קלרמונט עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה של תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 50 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  שאמבלי מארחת את קלרמונט במסגרת צרפתית שניה. קלרמונט עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 30 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  קלרמונט במשחק לא קל מול {קבוצהמאחרת} , אך מכיוון שקלרמונט נמצאת בתקופה טובה יותר , כפי שניתן לראות במדד עוצמה בית חוץ שמעיד שהיא בתקופה טובה יותר , היא אמורה לרשום ניצחון.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  שאמבלי מארחת את קלרמונט במסגרת צרפתית שניה. קלרמונט עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה של תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  שאמבלי מארחת את קלרמונט במסגרת צרפתית שניה. קלרמונט עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 100 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  שאמבלי מארחת את קלרמונט במסגרת צרפתית שניה. קלרמונט עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר , בנוסף היה ירידה ביחס ליין של קלרמונט שמעיד בדרך כלל שמהמרים רבים נוספים הימרו על ניצחון של קלרמונט.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  שאמבלי מארחת את קלרמונט במסגרת צרפתית שניה. קלרמונט עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר, בנוסף היה ירידה ביחס ליין של קלרמונט. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה של תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  שאמבלי מארחת את קלרמונט במסגרת צרפתית שניה. קלרמונט עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר, בנוסף היה ירידה ביחס ליין של קלרמונט. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 90 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  שאמבלי מארחת את קלרמונט במסגרת צרפתית שניה. קלרמונט עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר , בנוסף היה ירידה ביחס ליין של קלרמונט שמעיד בדרך כלל שמהמרים רבים נוספים הימרו על ניצחון של קלרמונט.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 60 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  שאמבלי מארחת את קלרמונט במסגרת צרפתית שניה. קלרמונט עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר, בנוסף היה ירידה ביחס ליין של קלרמונט. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה של תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  שאמבלי מארחת את קלרמונט במסגרת צרפתית שניה. קלרמונט עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר, בנוסף היה ירידה ביחס ליין של קלרמונט. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 150 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  קלרמונט עם מדדי עוצמה ממוצע ומומנטום ממוצע טובים יותר משאמבלי , צפויה לנצח במשחק חוץ לא קל על הנייר. צפי למשחק צמוד עם תוצאה נמוכה.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  שאמבלי מארחת את קלרמונט במסגרת צרפתית שניה. קלרמונט עם מדדי עוצמה ממוצע ומדד מומנטום ממוצע טובים יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדדי עוצמה ומומנטום טובים יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון

 • ABCD

  שאמבלי מארחת את קלרמונט במסגרת צרפתית שניה. קלרמונט עם מדדי עוצמה ממוצע ומדד מומנטום ממוצע טובים יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה אורחת עם מדדי עוצמה ומומנטום טובים יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון

 • ABCD

  קלרמונט במשחק חוץ יחסית לא קל מול שאמבלי , על פי מדד המומנטום הכללי קלרמונט אמורה לעבור את המשחק עם ניצחון.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  קלרמונט במשחק חוץ שווה כוחות מול שאמבלי , למרות ששאמבלי מארחת את המשחק , מדד המומנטום הכללי של קלרמונט טוב יותר , והיא אמורה לרשום ניצחון חוץ.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 60 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  קלרמונט בתקופה האחרונה במומנטום טוב יותר משאמבלי ,לכן צפויה לנצח במשחק חוץ לא קל על הנייר. צפי למשחק צמוד עם תוצאה נמוכה.
  ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  שאמבלי מארחת את קלרמונט במסגרת צרפתית שניה. קלרמונט עם מדד מומנטום כללי טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  שאמבלי מארחת את קלרמונט במסגרת צרפתית שניה. קלרמונט עם מדד מומנטום כללי טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  שאמבלי מארחת את קלרמונט במסגרת צרפתית שניה. קלרמונט עם מדד מומנטום כללי טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  שאמבלי מארחת את קלרמונט במסגרת צרפתית שניה. קלרמונט עם מדד מומנטום כללי טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 60 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  שאמבלי מארחת את קלרמונט במסגרת צרפתית שניה. קלרמונט עם מדד מומנטום כללי טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  שאמבלי מארחת את קלרמונט במסגרת צרפתית שניה. קלרמונט עם מדד מומנטום כללי טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 30 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  שאמבלי מארחת את קלרמונט במסגרת צרפתית שניה. קלרמונט עם מדד מומנטום כללי טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום כללי טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 50 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  שאמבלי מארחת את קלרמונט במסגרת צרפתית שניה. קלרמונט עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה של תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 50 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  שאמבלי מארחת את קלרמונט במסגרת צרפתית שניה. קלרמונט עם מדדי עוצמה ממוצע ומדד מומנטום ממוצע טובים יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדדי עוצמה ומומנטום טובים יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון

יום שישי, תאריך 08 נובמבר 2019. משחק בין שאמבלי לקלרמונט במסגרת הצרפתית שניה.
משחק זה ניתן להימור סינגל.
שאמבלי המארחת ממוקמת במקום ה-16 עם 13 נקודות ויחס שערים שלילי של -9 שערים (כובשת בממוצע למשחק 0.54 וסופגת 1.23 שערים) כאשר מנגד קלרמונט האורחת ממוקמת במקום ה-11 עם 18 נקודות ויחס שערים שלילי של -1 שערים (כובשת בממוצע למשחק 1.08 וסופגת 1.15 שערים).
שאמבלי עם רצף של 2 הפסדים במשחקים האחרונים (נגד גנגאן,רודה אביירון) כאשר מנגד במשחקים האחרונים קלרמונט ניצחה פעם אחת (נגד גנגאן), הפסידה 3 פעמים (נגד לה מאן, רודה אביירון, סושו) ופעם אחת סיימה בתוצאת תיקו (נגד נאנסי).

שם מדד מספר משחקים לחישוב מומנטום עוצמה
ממוצע אחרונים ממוצע של (3) מחזורים אחרונים -3.33 -1.67
סיכום כללי שאמבלי (10), קלרמונט (10) -4 -0.50
סיכום בית חוץ שאמבלי (5), קלרמונט (5) -3 -1.20
ראש בראש כללי שאמבלי (-) נגד קלרמונט (-) - -
ראש בראש בית חוץ שאמבלי (-) נגד קלרמונט (-) - -

מדדי מומנטום לפי קבוצה

שם מדד מספר משחקים לחישוב שאמבלי קלרמונט
ממוצע אחרונים ממוצע של (3) מחזורים אחרונים -4.00 -0.67
סיכום כללי שאמבלי (10), קלרמונט (10) -5 -1
סיכום בית חוץ שאמבלי (5), קלרמונט (5) -2 1
ראש בראש כללי שאמבלי (-) נגד קלרמונט (-) - -
ראש בראש בית חוץ שאמבלי (-) נגד קלרמונט (-) - -
סה"כחוץביתנתוני שעריםביתחוץסה"כ
5 2 3 מספר משחקים 19 18 37
2 1 1 נצחונות 5 6 11
3 1 2 תיקו 9 5 14
0 0 0 הפסדים 5 7 12
2 1 1 שערים שהבקיעו 22 20 42
0 0 0 שערים שספגו 19 16 35
5 2 3 מספר משחקים ששמרו על רשת נקייה 9 9 18
3 1 2 מספר משחקים שלא הבקיעו 7 8 15
סה"כחוץביתממוצעי שעריםביתחוץסה"כ
0.4 0.5 0.3 ממוצע שערים למשחק 1.2 1.1 1.1
0.0 0.0 0.0 ממוצע ספיגות למשחק 1.0 0.9 1.0
1.0 1.0 1.0 ממוצע רשת נקייה למשחק 0.5 0.5 0.5
0.6 0.5 0.7 ממוצע שלא הבקיעו למשחק 0.4 0.4 0.4
47" 34" 60" זמן ממוצע של הבקעת גול ראשון 43" 40" 42"
- - - זמן ממוצע של ספיגת גול ראשון 42" 54" 47"
התפלגות זמני הבקעה
0.0%
0-15
9.5%
0.0%
15-30
16.7%
50.0%
30-45
16.7%
0.0%
45-60
23.8%
50.0%
60-75
9.5%
0.0%
75-90
23.8%
שם מדד מספר משחקים לחישוב מדד שערים מחזור אחרון
סיכום כללי שאמבלי (10), קלרמונט (10) 2.25 3.5
סיכום בית חוץ שאמבלי (5), קלרמונט (5) 2.60 4.5
ראש בראש כללי שאמבלי (-) נגד קלרמונט (-) - -
ראש בראש בית חוץ שאמבלי (-) נגד קלרמונט (-) - -
תאריך שעה 1 X 2
05/11/201916:052.802.452.05
05/11/201916:552.752.402.10
05/11/201917:002.702.402.15
05/11/201917:102.702.452.10
05/11/201920:302.752.502.10
05/11/201920:552.802.502.05
07/11/201909:352.852.502.00
07/11/201915:352.902.502.00
08/11/201906:402.952.501.95
08/11/201908:353.102.501.90
08/11/201909:053.152.501.85
08/11/201910:403.202.501.85
08/11/201911:103.302.501.85
08/11/201917:503.352.501.80
08/11/201920:103.402.501.80

צרפתית שניה 08/11/2019 21:09

 קבוצהמשחקיםנצחוןתיקוהפסדשעריםהפרשנקודותמשחקים אחרונים
1לאנס1374211 - 18725
 • נ
 • ת
 • ת
 • נ
 • נ
2אתלטיק אז'קסיו137429 - 16725
 • נ
 • נ
 • ת
 • ת
 • נ
3טרואה1381411 - 17625
 • נ
 • נ
 • נ
 • ה
 • ה
4לוריין137339 - 16724
 • ה
 • ה
 • ת
 • ת
 • נ
5סושו136437 - 16922
 • נ
 • ה
 • ת
 • נ
 • נ
6גנגאן1354416 - 22619
 • נ
 • ה
 • ת
 • נ
 • נ
7לה האבר1347214 - 19519
 • ת
 • ת
 • ת
 • ה
 • ה
8גרנובל1347211 - 13219
 • ת
 • נ
 • ת
 • נ
 • נ
9נאנסי1339112 - 14218
 • ת
 • ת
 • ת
 • נ
 • ת
10רודה אביירון1353516 - 17118
 • ה
 • נ
 • נ
 • ה
 • ה
11קלרמונט1353515 - 14-118
 • ה
 • נ
 • ה
 • ה
 • ת
12ואלנסיין134549 - 7-217
 • ה
 • ת
 • ת
 • ה
 • ה
13אוקזר1344514 - 17316
 • ה
 • ה
 • ת
 • נ
 • ת
14ניור1335513 - 11-214
 • ה
 • ה
 • ת
 • ה
 • ת
15קון1335516 - 12-414
 • נ
 • נ
 • ת
 • ת
 • ה
16שאמבלי1334616 - 7-913
 • ה
 • ה
 • ת
 • ה
 • ה
17לה מאן1340923 - 13-1012
 • נ
 • נ
 • ה
 • נ
 • ה
18שאטורו1325613 - 5-811
 • נ
 • ת
 • ה
 • ת
 • נ
19אורליאן1316617 - 10-79
 • ה
 • ת
 • ת
 • ה
 • נ
20פ.צ. פאריס1323819 - 7-129
 • ת
 • ה
 • נ
 • נ
 • ה

שאמבלי

תאריך אירוע ליגה נ/ה/ת תוצאה
01/11/2019 שאמבלי נגד גנגאן הפסד 1 : 5
25/10/2019 רודה אביירון נגד שאמבלי הפסד 2 : 0
18/10/2019 שאמבלי נגד סושו תיקו 0 : 0
04/10/2019 לה מאן נגד שאמבלי הפסד 1 : 0
27/09/2019 שאמבלי נגד לוריין הפסד 0 : 1
20/09/2019 נאנסי נגד שאמבלי הפסד 3 : 0
13/09/2019 שאמבלי נגד אוקזר הפסד 1 : 4
02/09/2019 פ.צ. פאריס נגד שאמבלי ניצחון 0 : 3
23/08/2019 שאמבלי נגד שאטורו תיקו 0 : 0
16/08/2019 קון נגד שאמבלי תיקו 0 : 0

קלרמונט

תאריך אירוע ליגה נ/ה/ת תוצאה
02/11/2019 קלרמונט נגד לה מאן צרפתית שניה הפסד 0 : 1
25/10/2019 גנגאן נגד קלרמונט צרפתית שניה ניצחון 1 : 2
18/10/2019 קלרמונט נגד רודה אביירון צרפתית שניה הפסד 0 : 1
04/10/2019 סושו נגד קלרמונט צרפתית שניה הפסד 4 : 0
27/09/2019 קלרמונט נגד נאנסי צרפתית שניה תיקו 2 : 2
20/09/2019 פ.צ. פאריס נגד קלרמונט צרפתית שניה ניצחון 0 : 2
14/09/2019 קלרמונט נגד לוריין צרפתית שניה הפסד 0 : 2
30/08/2019 ואלנסיין נגד קלרמונט צרפתית שניה הפסד 1 : 0
27/08/2019 לאנס נגד קלרמונט גביע ליגה צרפתי תיקו 2 : 2
23/08/2019 קלרמונט נגד אוקזר צרפתית שניה תיקו 1 : 1

אנא המתן, המערכת אוספת נתונים.

175. הסתיים שאמבלי (1+) - קלרמונט 1.60 3.05 3.45 0 - 1 מידע נוסף
176. הסתיים מעל/מתחת שערים (2.5) שאמבלי - קלרמונט 2.20 1.35 1 מידע נוסף
177. הסתיים סה"כ קרנות טווחים בין 9 ל 11 שאמבלי - קלרמונט S,D 1.85 2.45 3.00 מידע נוסף
 
 
 
 
 
 

הרשמה לניוזלטרס