פולין

כדורגל - פולין - פולנית ראשונה

63. הסתיים אל.קיי.אס.לודז' - שלאסק ורוצלאב S,D 2.50 2.85 2.00 0 - 1 מידע נוסף
 • ABCD

  שלאסק ורוצלאב במשחק חוץ שווה כוחות מול אל.קיי.אס.לודז , למרות שאל.קיי.אס.לודז מארחת את המשחק , כל מדדי העוצמה (כללי, ממוצע, בית חוץ וראש בראש) של שלאסק ורוצלאב טובים יותר , והיא אמורה לרשום ניצחון חוץ.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אל.קיי.אס.לודז מארחת את שלאסק ורוצלאב במסגרת פולנית ראשונה. שלאסק ורוצלאב עם כל מדדי עוצמה (כללי, ממוצע, בית חוץ וראש בראש) טובים יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדדי עוצמה טובים יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אל.קיי.אס.לודז מארחת את שלאסק ורוצלאב במסגרת פולנית ראשונה. שלאסק ורוצלאב עם כל מדדי עוצמה (כללי, ממוצע, בית חוץ וראש בראש) טובים יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה אורחת עם מדדי עוצמה טובים יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 100 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אל.קיי.אס.לודז מארחת את שלאסק ורוצלאב במסגרת פולנית ראשונה. שלאסק ורוצלאב עם מדד מומנטום כללי טוב יותר במחזורים האחרונים ואמורה לספק את הסחורה.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אל.קיי.אס.לודז מארחת את שלאסק ורוצלאב במסגרת פולנית ראשונה. שלאסק ורוצלאב עם מדד מומנטום כללי טובי יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום כללי טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אל.קיי.אס.לודז מארחת את שלאסק ורוצלאב במסגרת פולנית ראשונה. שלאסק ורוצלאב עם מדד מומנטום כללי טובי יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון לקבוצה מארחת במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום כללי טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אל.קיי.אס.לודז מארחת את שלאסק ורוצלאב במסגרת פולנית ראשונה. שלאסק ורוצלאב עם מדד מומנטום כללי טובי יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון לקבוצה מארחת במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום כללי טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  שלאסק ורוצלאב במשחק חוץ יחסית לא קל מול אל.קיי.אס.לודז , על פי מדד המומנטום הממוצע שלאסק ורוצלאב אמורה לעבור את המשחק עם ניצחון .
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אל.קיי.אס.לודז מארחת את שלאסק ורוצלאב במסגרת פולנית ראשונה. שלאסק ורוצלאב עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אל.קיי.אס.לודז מארחת את שלאסק ורוצלאב במסגרת פולנית ראשונה. שלאסק ורוצלאב עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון לקבוצה מארחת במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 400 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  שלאסק ורוצלאב במשחק חוץ שווה כוחות מול אל.קיי.אס.לודז , למרות שאל.קיי.אס.לודז מארחת את המשחק , מדד המומנטום בית חוץ של שלאסק ורוצלאב טוב יותר , והיא אמורה לרשום ניצחון חוץ.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אל.קיי.אס.לודז מארחת את שלאסק ורוצלאב במסגרת פולנית ראשונה. שלאסק ורוצלאב עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אל.קיי.אס.לודז מארחת את שלאסק ורוצלאב במסגרת פולנית ראשונה. שלאסק ורוצלאב עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון לקבוצה מארחת במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 200 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  שלאסק ורוצלאב עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר מאל.קיי.אס.לודז , צפויה לנצח במשחק חוץ לא קל על הנייר. צפי למשחק צמוד עם תוצאה נמוכה.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אל.קיי.אס.לודז מארחת את שלאסק ורוצלאב במסגרת פולנית ראשונה. שלאסק ורוצלאב עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 30 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אל.קיי.אס.לודז מארחת את שלאסק ורוצלאב במסגרת פולנית ראשונה. שלאסק ורוצלאב עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון לקבוצה מארחת במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 50 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אל.קיי.אס.לודז מארחת את שלאסק ורוצלאב במסגרת פולנית ראשונה. שלאסק ורוצלאב עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון לקבוצה מארחת במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 50 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  שלאסק ורוצלאב עם מדד עוצמה כללית טוב יותר מאל.קיי.אס.לודז , צפויה לנצח במשחק חוץ לא קל על הנייר. צפי למשחק צמוד עם תוצאה נמוכה.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אל.קיי.אס.לודז מארחת את שלאסק ורוצלאב במסגרת פולנית ראשונה. שלאסק ורוצלאב עם מדד עוצמה כללית טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה כללית טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 50 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אל.קיי.אס.לודז מארחת את שלאסק ורוצלאב במסגרת פולנית ראשונה. שלאסק ורוצלאב עם מדד עוצמה כללית טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון של המארחת במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה כללית טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 200 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  שלאסק ורוצלאב במשחק חוץ שווה כוחות מול אל.קיי.אס.לודז , למרות שאל.קיי.אס.לודז מארחת את המשחק , מדד העוצמה ממוצע של שלאסק ורוצלאב טוב יותר , והיא אמורה לרשום ניצחון חוץ.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אל.קיי.אס.לודז מארחת את שלאסק ורוצלאב במסגרת פולנית ראשונה. שלאסק ורוצלאב עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אל.קיי.אס.לודז מארחת את שלאסק ורוצלאב במסגרת פולנית ראשונה. שלאסק ורוצלאב עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון למארחת במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אל.קיי.אס.לודז מארחת את שלאסק ורוצלאב במסגרת פולנית ראשונה. שלאסק ורוצלאב עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון למארחת במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  שלאסק ורוצלאב במשחק חוץ יחסית לא קל מול אל.קיי.אס.לודז , על פי מדד העוצמה בית חוץ שלאסק ורוצלאב אמורה לעבור את המשחק עם ניצחון .
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אל.קיי.אס.לודז מארחת את שלאסק ורוצלאב במסגרת פולנית ראשונה. שלאסק ורוצלאב עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אל.קיי.אס.לודז מארחת את שלאסק ורוצלאב במסגרת פולנית ראשונה. שלאסק ורוצלאב עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון למארחת במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 100 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אל.קיי.אס.לודז מארחת את שלאסק ורוצלאב במסגרת פולנית ראשונה. שלאסק ורוצלאב עם מדד עוצמה ראש בראש טוב יותר במחזורים האחרונים ואמורה לספק את הסחורה.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אל.קיי.אס.לודז מארחת את שלאסק ורוצלאב במסגרת פולנית ראשונה. שלאסק ורוצלאב עם מדד עוצמה ראש בראש טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה ראש בראש טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אל.קיי.אס.לודז מארחת את שלאסק ורוצלאב במסגרת פולנית ראשונה. שלאסק ורוצלאב עם מדד עוצמה ראש בראש טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון למארחת במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה ראש בראש טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אל.קיי.אס.לודז מארחת את שלאסק ורוצלאב במסגרת פולנית ראשונה. שלאסק ורוצלאב עם מדד עוצמה ראש בראש טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון למארחת במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה ראש בראש טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

 • ABCD

 • ABCD

  אל.קיי.אס.לודז מארחת את שלאסק ורוצלאב במסגרת פולנית ראשונה. שלאסק ורוצלאב עם מדד מומנטום כללי טובי יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון לקבוצה מארחת במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום כללי טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אל.קיי.אס.לודז מארחת את שלאסק ורוצלאב במסגרת פולנית ראשונה. שלאסק ורוצלאב עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון לקבוצה מארחת במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 50 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אל.קיי.אס.לודז מארחת את שלאסק ורוצלאב במסגרת פולנית ראשונה. שלאסק ורוצלאב עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון למארחת במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אל.קיי.אס.לודז מארחת את שלאסק ורוצלאב במסגרת פולנית ראשונה. שלאסק ורוצלאב עם מדד עוצמה ראש בראש טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון למארחת במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה ראש בראש טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

יום שישי, תאריך 08 נובמבר 2019. משחק בין אל.קיי.אס.לודז' לשלאסק ורוצלאב במסגרת הפולנית ראשונה.
משחק זה ניתן להימור סינגל.
אל.קיי.אס.לודז' נמצאת במומנטום שלילי מאוד עם רצף של 5 הפסדים רצופים במשחקים האחרונים (נגד טרמאליקה,ארקה גדיניה,Brzesko,מיידז לזניקה,טישי) כאשר מנגד שלאסק ורוצלאב עם רצף של 2 ניצחונות במשחקים האחרונים (נגד ויסלה פלוק,ארקה גדיניה).
במשחקים שנערכו בניהם לאחרונה אל.קיי.אס.לודז' ניצחה 4 פעמים ומנגד שלאסק ורוצלאב ניצחה 6 פעמים ופעמיים סיימו הקבוצות בתיקו.

שם מדד מספר משחקים לחישוב מומנטום עוצמה
ממוצע אחרונים ממוצע של (3) מחזורים אחרונים -9.33 -3.67
סיכום כללי אל.קיי.אס.לודז' (10), שלאסק ורוצלאב (10) -12 -2.90
סיכום בית חוץ אל.קיי.אס.לודז' (5), שלאסק ורוצלאב (5) -2 -2.20
ראש בראש כללי אל.קיי.אס.לודז' (12) נגד שלאסק ורוצלאב (12) -6 -0.42
ראש בראש בית חוץ אל.קיי.אס.לודז' (6) נגד שלאסק ורוצלאב (6) -2 1.00

מדדי מומנטום לפי קבוצה

שם מדד מספר משחקים לחישוב אל.קיי.אס.לודז' שלאסק ורוצלאב
ממוצע אחרונים ממוצע של (3) מחזורים אחרונים -9.00 0.33
סיכום כללי אל.קיי.אס.לודז' (10), שלאסק ורוצלאב (10) -10 2
סיכום בית חוץ אל.קיי.אס.לודז' (5), שלאסק ורוצלאב (5) -5 -3
ראש בראש כללי אל.קיי.אס.לודז' (12) נגד שלאסק ורוצלאב (12) -3 3
ראש בראש בית חוץ אל.קיי.אס.לודז' (6) נגד שלאסק ורוצלאב (6) -1 1
סה"כחוץביתנתוני שעריםביתחוץסה"כ
34 17 17 מספר משחקים 17 18 35
19 9 10 נצחונות 6 4 10
7 3 4 תיקו 3 5 8
8 5 3 הפסדים 8 9 17
71 25 46 שערים שהבקיעו 18 25 43
37 16 21 שערים שספגו 17 28 45
11 6 5 מספר משחקים ששמרו על רשת נקייה 5 3 8
8 5 3 מספר משחקים שלא הבקיעו 8 7 15
סה"כחוץביתממוצעי שעריםביתחוץסה"כ
2.1 1.5 2.7 ממוצע שערים למשחק 1.1 1.4 1.2
1.1 0.9 1.2 ממוצע ספיגות למשחק 1.0 1.6 1.3
0.3 0.4 0.3 ממוצע רשת נקייה למשחק 0.3 0.2 0.2
0.2 0.3 0.2 ממוצע שלא הבקיעו למשחק 0.5 0.4 0.4
- - - זמן ממוצע של הבקעת גול ראשון 22" 34" 28"
- - - זמן ממוצע של ספיגת גול ראשון 53" 42" 47"
התפלגות זמני הבקעה
0-15
16.3%
15-30
20.9%
30-45
7.0%
45-60
23.3%
60-75
9.3%
75-90
23.3%
שם מדד מספר משחקים לחישוב מדד שערים מחזור אחרון
סיכום כללי אל.קיי.אס.לודז' (10), שלאסק ורוצלאב (10) 2.75 3.5
סיכום בית חוץ אל.קיי.אס.לודז' (5), שלאסק ורוצלאב (5) 2.10 2
ראש בראש כללי אל.קיי.אס.לודז' (12) נגד שלאסק ורוצלאב (12) 2.75 3
ראש בראש בית חוץ אל.קיי.אס.לודז' (6) נגד שלאסק ורוצלאב (6) 3.00 3
תאריך שעה 1 X 2
05/11/201916:052.352.802.15
05/11/201920:252.402.802.10
08/11/201904:052.452.802.05
08/11/201911:102.402.802.10
08/11/201911:302.302.802.20
08/11/201913:452.252.802.20
08/11/201915:552.502.852.00

פולנית ראשונה 08/11/2019 19:09

 קבוצהמשחקיםנצחוןתיקוהפסדשעריםהפרשנקודותמשחקים אחרונים
1לגיה ורשה1482413 - 231026
 • נ
 • נ
 • נ
 • ה
 • ה
2קרקוביה קרקוב1482414 - 22826
 • נ
 • נ
 • ה
 • ת
 • נ
3גליביצ'ה1474310 - 16625
 • ת
 • נ
 • נ
 • נ
 • ת
4שצ'צ'ין1474312 - 16425
 • ת
 • ה
 • נ
 • ה
 • נ
5ויסלה פלוק1481522 - 20-225
 • ה
 • נ
 • נ
 • נ
 • נ
6שלאסק ורוצלאב1466214 - 20624
 • נ
 • נ
 • ה
 • ת
 • ה
7ביאליסטוק1465317 - 24723
 • נ
 • ה
 • נ
 • ת
 • ה
8לך גדנסק1456314 - 17321
 • ה
 • ת
 • ת
 • ה
 • נ
9לך פוזנן1454518 - 24619
 • ת
 • ה
 • ה
 • נ
 • נ
10ז'אגלבי לובין1453621 - 23218
 • ה
 • נ
 • ה
 • נ
 • נ
11רקוב1460819 - 15-418
 • נ
 • ה
 • נ
 • נ
 • ה
12גורניק ז'אבז'ה1437414 - 13-116
 • ת
 • ת
 • ת
 • ת
 • ה
13LKS Lodz1432925 - 15-1011
 • ה
 • נ
 • ת
 • נ
 • ה
14ויסלה קראקוב1432925 - 14-1111
 • ה
 • ה
 • ה
 • ה
 • ה
15קורונה קיילצה1432919 - 7-1211
 • נ
 • ה
 • ה
 • ה
 • נ
16ארקה גדיניה1424823 - 11-1210
 • ה
 • ה
 • ת
 • ה
 • ת

אל.קיי.אס.לודז'

תאריך אירוע ליגה נ/ה/ת תוצאה
23/07/2013 אל.קיי.אס.לודז' נגד טרמאליקה הפסד 0 : 3
08/06/2013 ארקה גדיניה נגד אל.קיי.אס.לודז' הפסד 3 : 0
01/06/2013 אל.קיי.אס.לודז' נגד Brzesko הפסד 0 : 3
28/05/2013 מיידז לזניקה נגד אל.קיי.אס.לודז' הפסד 3 : 0
25/05/2013 אל.קיי.אס.לודז' נגד טישי הפסד 0 : 3
18/05/2013 נובי סונץ' נגד אל.קיי.אס.לודז' הפסד 3 : 0
11/05/2013 אל.קיי.אס.לודז' נגד Polonia Bytom הפסד 0 : 3
08/05/2013 Flota Swinoujscie נגד אל.קיי.אס.לודז' הפסד 3 : 0
04/05/2013 אל.קיי.אס.לודז' נגד טרמאליקה הפסד 0 : 3
27/04/2013 Zawisza Bydgoszcz נגד אל.קיי.אס.לודז' הפסד 3 : 0

שלאסק ורוצלאב

תאריך אירוע ליגה נ/ה/ת תוצאה
04/11/2019 שלאסק ורוצלאב נגד ויסלה פלוק פולנית ראשונה נצחון 3 : 1
27/10/2019 שלאסק ורוצלאב נגד ארקה גדיניה פולנית ראשונה נצחון 2 : 1
21/10/2019 רקוב נגד שלאסק ורוצלאב פולנית ראשונה הפסד 1 : 0
04/10/2019 שלאסק ורוצלאב נגד ביאליסטוק פולנית ראשונה תיקו 1 : 1
27/09/2019 קורונה קיילצה נגד שלאסק ורוצלאב פולנית ראשונה הפסד 1 : 0
24/09/2019 Widzew Lodz נגד שלאסק ורוצלאב גביע פולני הפסד 2 : 0
21/09/2019 שלאסק ורוצלאב נגד ז'אגלבי לובין פולנית ראשונה תיקו 4 : 4
15/09/2019 גורניק ז'אבז'ה נגד שלאסק ורוצלאב פולנית ראשונה תיקו 0 : 0
01/09/2019 שלאסק ורוצלאב נגד שצ'צ'ין פולנית ראשונה תיקו 1 : 1
24/08/2019 לך גדנסק נגד שלאסק ורוצלאב פולנית ראשונה תיקו 1 : 1

אל.קיי.אס.לודז' נגד שלאסק ורוצלאב

תאריך מפעל אירוע תוצאת משחק תוצאה
11/12/2011 פולנית ראשונה אל.קיי.אס.לודז' נגד שלאסק ורוצלאב שלאסק ורוצלאב 1 : 2
07/08/2011 פולנית ראשונה שלאסק ורוצלאב נגד אל.קיי.אס.לודז' שלאסק ורוצלאב 4 : 0
29/11/2008 פולנית ראשונה שלאסק ורוצלאב נגד אל.קיי.אס.לודז' שלאסק ורוצלאב 3 : 0
31/10/2008 פולנית ראשונה אל.קיי.אס.לודז' נגד שלאסק ורוצלאב תיקו 0 : 0
20/05/2006 פולנית שניה שלאסק ורוצלאב נגד אל.קיי.אס.לודז' תיקו 0 : 0
20/10/2005 פולנית שניה אל.קיי.אס.לודז' נגד שלאסק ורוצלאב אל.קיי.אס.לודז' 2 : 0
20/05/2003 פולנית שניה שלאסק ורוצלאב נגד אל.קיי.אס.לודז' אל.קיי.אס.לודז' 0 : 2
25/10/2002 פולנית שניה אל.קיי.אס.לודז' נגד שלאסק ורוצלאב שלאסק ורוצלאב 0 : 2
29/11/1996 פולנית ראשונה אל.קיי.אס.לודז' נגד שלאסק ורוצלאב אל.קיי.אס.לודז' 5 : 2
20/07/1996 פולנית ראשונה שלאסק ורוצלאב נגד אל.קיי.אס.לודז' שלאסק ורוצלאב 3 : 0
21/05/1996 פולנית ראשונה אל.קיי.אס.לודז' נגד שלאסק ורוצלאב אל.קיי.אס.לודז' 4 : 0
28/10/1995 פולנית ראשונה שלאסק ורוצלאב נגד אל.קיי.אס.לודז' שלאסק ורוצלאב 3 : 0
 • קרדיט: יוצר/ת הסרטון

אנא המתן, המערכת אוספת נתונים.

64. הסתיים אל.קיי.אס.לודז' (1+) - שלאסק ורוצלאב 1.40 3.50 4.15 0 - 1 מידע נוסף
65. הסתיים מעל/מתחת שערים (2.5) אל.קיי.אס.לודז' - שלאסק ורוצלאב 1.70 1.60 1 מידע נוסף
66. הסתיים סה"כ קרנות טווחים בין 9 ל 11 אל.קיי.אס.לודז' - שלאסק ורוצלאב S,D 2.65 2.35 2.10 מידע נוסף
 
 
 
 
 
 

הרשמה לניוזלטרס