ישראל

כדורסל - ישראל - גביע המדינה - סל

73. הסתיים ברק נתניה (22+) - עירוני נהריה S,D 1.80 9.00 1.80 63 - 70 מידע נוסף
 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא שילוב של הימור על הקבוצה המארחת כאשר יש לה תוספת סלים עם שימוש במקדם שיטת ההכפלה היחסית.
  הימור זה יתבצע רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים:
  תוספת סלים לקבוצה המארחת הוא מינימום 15
  ההימור ניתן להימור סינגל (S)
  מכיוון שברק נתניה המארחת , עם תוספת סלים המתאים לתנאי המקדים , ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא שילוב של הימור על הקבוצה האורחת כאשר יש למארחת תוספת סלים עם שימוש במקדם שיטת ההכפלה היחסית.
  הימור זה יתבצע רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים:
  תוספת סלים לקבוצה המארחת הוא מינימום 15
  ההימור ניתן להימור סינגל (S)
  מכיוון שברק נתניה המארחת , עם תוספת סלים המתאים לתנאי המקדים , ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא שילוב של טווח תוספת סלים קבוע, מדד עוצמה כללי חיובי ושימוש במקדם שיטת ההכפלה היחסית,
  הימור זה יתבצע רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים:
  תוספת סלים לקבוצה המארחת הוא מינימום 9
  מדד עוצמה כללי חיובי
  ההימור ניתן להימור סינגל (S)
  מכיוון שברק נתניה המארחת , עם תוספת סלים המתאים לתנאי המקדים , מדד העוצמה הכללי חיובי ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא שילוב של טווח תוספת סלים קבוע, מדד עוצמה ממוצע חיובי ושימוש במקדם שיטת ההכפלה היחסית,
  הימור זה יתבצע רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים:
  תוספת סלים לקבוצה המארחת הוא מינימום 9
  מדד עוצמה ממוצע חיובי
  ההימור ניתן להימור סינגל (S)
  מכיוון שברק נתניה המארחת , עם תוספת סלים המתאים לתנאי המקדים , מדד העוצמה הכללי חיובי ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 60 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא שילוב של טווח תוספת סלים קבוע, מדד עוצמה בית חוץ חיובי ושימוש במקדם שיטת ההכפלה היחסית,
  הימור זה יתבצע רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים:
  תוספת סלים לקבוצה המארחת הוא מינימום 9
  מדד עוצמה בית חוץ חיובי
  ההימור ניתן להימור סינגל (S)
  מכיוון שברק נתניה המארחת , עם תוספת סלים המתאים לתנאי המקדים , מדד העוצמה הכללי חיובי ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא שילוב של טווח תוספת סלים קבוע, מדד מומנטום ראש בראש חיובי ושימוש במקדם שיטת ההכפלה היחסית,
  הימור זה יתבצע רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים:
  תוספת סלים לקבוצה המארחת הוא מינימום 9
  מדד מומנטום ראש בראש חיובי
  ההימור ניתן להימור סינגל (S)
  מכיוון שברק נתניה המארחת , עם תוספת סלים המתאים לתנאי המקדים , מדד המומנטום ראש בראש חיובי ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא שילוב של טווח תוספת סלים קבוע, מדד עוצמה ראש בראש חיובי ושימוש במקדם שיטת ההכפלה היחסית,
  הימור זה יתבצע רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים:
  תוספת סלים לקבוצה המארחת הוא מינימום 9
  מדד עוצמה ראש בראש חיובי
  ההימור ניתן להימור סינגל (S)
  מכיוון שברק נתניה המארחת , עם תוספת סלים המתאים לתנאי המקדים , מדד העוצמה ראש בראש חיובי ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא שילוב של מדד עוצמה ממוצע שגבוה יותר מתוספת הנקודות לליין שניתנה לקבוצה היריבה ושימוש במקדם שיטת ההכפלה היחסית.
  הימור זה יתבצע רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים:
  מדד עוצמה ממוצע חיובי וגבוה יותר מתוספת הנקודות לקבוצה היריבה
  ההימור ניתן להימור סינגל (S)
  מכיוון שברק נתניה המארחת , עם מדד עוצמה ממוצע הגבוה מתוספת הנקודות שניתנה לעירוני נהריה , ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא שילוב של מדד עוצמה כללי שגבוה יותר מתוספת הסלים שניתנה לקבוצה היריבה ושימוש במקדם שיטת ההכפלה היחסית.
  הימור זה יתבצע רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים:
  מדד עוצמה כללי חיובי וגבוה יותר מתוספת הסלים לקבוצה היריבה
  ההימור ניתן להימור סינגל (S)
  מכיוון שברק נתניה המארחת , עם מדד עוצמה כללי הגבוה מתוספת הסלים שניתנה לעירוני נהריה , ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא שילוב של מדד עוצמה בית חוץ שגבוה יותר מתוספת הסלים שניתנה לקבוצה היריבה ושימוש במקדם שיטת ההכפלה היחסית.
  הימור זה יתבצע רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים:
  מדד עצמה ותוספת הסלים לקבוצה היריבה הגדול ביותר
  ההימור ניתן להימור סינגל (S)
  מכיוון שברק נתניה המארחת , עם מדד עוצמה בית חוץ הגבוה מתוספת הסלים שניתנה לעירוני נהריה , ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא שילוב של מדד עוצמה ראש בראש שגבוה יותר מתוספת הסלים שניתנה לקבוצה היריבה ושימוש במקדם שיטת ההכפלה היחסית.
  הימור זה יתבצע רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים:
  מדד עצמה ותוספת הסלים לקבוצה היריבה הגדול ביותר
  ההימור ניתן להימור סינגל (S)
  מכיוון שברק נתניה המארחת , עם מדד עוצמה ראש בראש הגבוה מתוספת הסלים שניתנה לעירוני נהריה , ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא הימור קבוע על קבוצת עירוני נהריה כאשר בכל פעם שההימור לא פוגע עולה רמת הביטחון להימור הבא.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 60 (רמת הביטחון כאמור נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

יום שלישי, תאריך 22 אוקטובר 2019. משחק בין ברק נתניה לעירוני נהריה במסגרת הגביע המדינה - סל.
משחק זה ניתן להימור סינגל.
ברק נתניה נמצאת במומנטום שלילי מאוד עם רצף של 4 הפסדים רצופים במשחקים האחרונים (נגד Academic,Maccabi Haifa,St. Petersburg,נורקופינג) כאשר מנגד עירוני נהריה עם רצף של 2 הפסדים במשחקים האחרונים (נגד הפועל ירושלים,עירוני נס ציונה).
במשחקים שנערכו בניהם לאחרונה ברק נתניה ניצחה 3 פעמים .

שם מדד מספר משחקים לחישוב מומנטום עוצמה
ממוצע אחרונים ממוצע של (3) מחזורים אחרונים -2.33 6.00
סיכום כללי ברק נתניה (10), עירוני נהריה (10) -2 7.60
סיכום בית חוץ ברק נתניה (5), עירוני נהריה (5) 0 12.80
ראש בראש כללי ברק נתניה (3) נגד עירוני נהריה (3) 6 7.67
ראש בראש בית חוץ ברק נתניה (2) נגד עירוני נהריה (2) 4 9.00

מדדי מומנטום לפי קבוצה

שם מדד מספר משחקים לחישוב ברק נתניה עירוני נהריה
ממוצע אחרונים ממוצע של (3) מחזורים אחרונים -3.00 -0.67
סיכום כללי ברק נתניה (10), עירוני נהריה (10) -4 -2
סיכום בית חוץ ברק נתניה (5), עירוני נהריה (5) -1 -1
ראש בראש כללי ברק נתניה (3) נגד עירוני נהריה (3) 3 -3
ראש בראש בית חוץ ברק נתניה (2) נגד עירוני נהריה (2) 2 -2
שם מדד מספר משחקים לחישוב מדד נקודות מחזור אחרון
סיכום כללי ברק נתניה (10), עירוני נהריה (10) 147.90 150
סיכום בית חוץ ברק נתניה (5), עירוני נהריה (5) 150.40 146.5
ראש בראש כללי ברק נתניה (3) נגד עירוני נהריה (3) 156.33 174
ראש בראש בית חוץ ברק נתניה (2) נגד עירוני נהריה (2) 156.00 174
תאריך שעה 1 X 2 הפרש
22/10/201910:201.809.001.8016.00
23/10/201913:251.809.001.8019.00
23/10/201913:301.809.001.8021.00
23/10/201918:301.809.001.8022.00

ברק נתניה

תאריך אירוע ליגה נ/ה/ת תוצאה
01/02/2011 Academic נגד ברק נתניה הפסד 84 : 76
25/01/2011 ברק נתניה נגד Maccabi Haifa הפסד 73 : 80
18/01/2011 St. Petersburg נגד ברק נתניה הפסד 73 : 70
14/12/2010 נורקופינג נגד ברק נתניה הפסד 70 : 64
07/12/2010 ברק נתניה נגד ליאז' נצחון 78 : 67
30/11/2010 ברק נתניה נגד טורק טלקום נצחון 113 : 89
23/11/2010 ברק נתניה נגד נורקופינג נצחון 71 : 64
16/11/2010 ליאז' נגד ברק נתניה הפסד 70 : 67
16/01/2010 בני הרצליה נגד ברק נתניה הפסד 64 : 63
21/12/2009 ברק נתניה נגד הפועל חולון נצחון 80 : 76

עירוני נהריה

תאריך אירוע ליגה נ/ה/ת תוצאה
19/10/2019 הפועל ירושלים נגד עירוני נהריה ליגת Winner סל הפסד 85 : 55
14/10/2019 עירוני נהריה נגד עירוני נס ציונה ליגת Winner סל הפסד 71 : 79
07/10/2019 הפועל אילת נגד עירוני נהריה ליגת Winner סל ניצחון 61 : 63
26/09/2019 מכבי תל אביב נגד עירוני נהריה גביע Winner הפסד 76 : 65
24/09/2019 הפועל חולון נגד עירוני נהריה גביע Winner ניצחון 77 : 88
19/09/2019 מכבי ראשון לציון נגד עירוני נהריה גביע Winner ניצחון 70 : 73
20/05/2019 עירוני נהריה נגד מכבי תל אביב ליגת Winner סל הפסד 71 : 77
05/05/2019 עירוני נהריה נגד הפועל תל אביב ליגת Winner סל נצחון 78 : 69
22/04/2019 עירוני נהריה נגד בני הרצליה ליגת Winner סל הפסד 72 : 76
11/04/2019 עירוני נהריה נגד הפועל באר שבע ליגת Winner סל הפסד 68 : 92

ברק נתניה נגד עירוני נהריה

תאריך מפעל אירוע תוצאת משחק תוצאה
25/12/2014 גביע המדינה - סל ברק נתניה נגד עירוני נהריה ברק נתניה 90 : 84
31/01/2010 ליגת Winner סל עירוני נהריה נגד ברק נתניה ברק נתניה 76 : 81
25/10/2009 ליגת Winner סל ברק נתניה נגד עירוני נהריה ברק נתניה 75 : 63

אנא המתן, המערכת אוספת נתונים.

74. הסתיים מעל/מתחת נקודות (162) ברק נתניה - עירוני נהריה 1.70 20.00 1.70 133 מידע נוסף
75. הסתיים ברק נתניה (6+) - עירוני נהריה (רבע ראשון) S,D 1.80 9.00 1.80 17 - 25 מידע נוסף
 
 
 
 
 
 

הרשמה לניוזלטרס