שלח טופס
פולין

כדורגל - פולין - פולנית שניה

57. הסתיים טישי - מיידז לזניקה S,D 2.15 2.85 2.30 4 - 1 מידע נוסף
 • ABCD

  טישי במשחק שווה כוחות מול מיידז לזניקה , אך מכיוון שטישי מארחת את המשחק יחד עם העובדה שמדד מומנטום ראש בראש שלה טוב יותר , היא אמורה לרשום ניצחון.
  לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 40 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  טישי מארחת את מיידז לזניקה במסגרת פולנית שניה. טישי עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה של תיקו X במשחקים שקבוצה מארחת עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  טישי מארחת את מיידז לזניקה במסגרת פולנית שניה. טישי עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה מארחת עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר, ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  טישי במשחק שבו יחסי הכוחות מול מיידז לזניקה נראים על פניו די שווים. על פי מדד עוצמה בית חוץ טישי נמצאת בתקופה טובה יותר , ולכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 40 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  טישי מארחת את מיידז לזניקה במסגרת פולנית שניה. טישי עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה של תיקו X במשחקים שקבוצה מארחת עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 30 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  טישי מארחת את מיידז לזניקה במסגרת פולנית שניה. טישי עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה מארחת עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר, ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  מיידז לזניקה במשחק חוץ יחסית לא קל מול טישי , על פי מדד המומנטום הכללי מיידז לזניקה אמורה לעבור את המשחק עם ניצחון .
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 80 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  מיידז לזניקה עם מדד מומנטום כללי טוב יותר מטישי , צפויה לנצח במשחק חוץ לא קל על הנייר. צפי למשחק צמוד עם תוצאה נמוכה.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  טישי מארחת את מיידז לזניקה במסגרת פולנית שניה. מיידז לזניקה עם מדד מומנטום כללי טובי יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום כללי טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  טישי מארחת את מיידז לזניקה במסגרת פולנית שניה. מיידז לזניקה עם מדד מומנטום כללי טובי יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום כללי טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 30 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  טישי מארחת את מיידז לזניקה במסגרת פולנית שניה. מיידז לזניקה עם מדד מומנטום כללי טובי יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון לקבוצה מארחת במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום כללי טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  טישי מארחת את מיידז לזניקה במסגרת פולנית שניה. מיידז לזניקה עם מדד מומנטום כללי טובי יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון לקבוצה מארחת במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום כללי טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  מיידז לזניקה עם מדד מומנטום כללי טוב יותר מטישי , צפויה לנצח במשחק חוץ לא קל על הנייר. צפי למשחק צמוד עם תוצאה נמוכה.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  מיידז לזניקה במשחק חוץ שווה כוחות מול טישי , למרות שטישי מארחת את המשחק , מדד המומנטום הממוצע של מיידז לזניקה טוב יותר , והיא אמורה לרשום ניצחון חוץ.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 40 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  טישי מארחת את מיידז לזניקה במסגרת פולנית שניה. מיידז לזניקה עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר במחזורים האחרונים ואמורה לספק את הסחורה.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  טישי מארחת את מיידז לזניקה במסגרת פולנית שניה. מיידז לזניקה עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  טישי מארחת את מיידז לזניקה במסגרת פולנית שניה. מיידז לזניקה עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 30 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  טישי מארחת את מיידז לזניקה במסגרת פולנית שניה. מיידז לזניקה עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון לקבוצה מארחת במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 200 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  טישי מארחת את מיידז לזניקה במסגרת פולנית שניה. מיידז לזניקה עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון לקבוצה מארחת במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  טישי עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר ממיידז לזניקה , צפויה לנצח במשחק לא קל על הנייר. צפי למשחק צמוד עם תוצאה נמוכה.
  לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 80 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  טישי מארחת את מיידז לזניקה במסגרת פולנית שניה. טישי עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים צמודים מבחינת יחסים ,כאשר הקבוצה המארחת עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 100 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  טישי מארחת את מיידז לזניקה במסגרת פולנית שניה. טישי עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון לקבוצה אורחת במשחקים צמודים מבחינת יחסים ,כאשר הקבוצה המארחת עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר, ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  טישי עם מדד עוצמה כללית טוב יותר ממיידז לזניקה , צפויה לנצח במשחק לא קל על הנייר. צפי למשחק צמוד עם תוצאה נמוכה.
  לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  טישי מארחת את מיידז לזניקה במסגרת פולנית שניה. טישי עם מדד עוצמה כללית טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון לקבוצה האורחת במשחקים צמודים מבחינת יחסים ,כאשר הקבוצה המארחת עם מדד עוצמה כללית טוב יותר, ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  מיידז לזניקה עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר מטישי , צפויה לנצח במשחק חוץ לא קל על הנייר. צפי למשחק צמוד עם תוצאה נמוכה.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 40 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  מיידז לזניקה במשחק חוץ יחסית לא קל מול טישי , על פי מדד העוצמה ממוצע מיידז לזניקה אמורה לעבור את המשחק עם ניצחון .
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  טישי מארחת את מיידז לזניקה במסגרת פולנית שניה. מיידז לזניקה עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  טישי מארחת את מיידז לזניקה במסגרת פולנית שניה. מיידז לזניקה עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 30 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  טישי מארחת את מיידז לזניקה במסגרת פולנית שניה. מיידז לזניקה עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון למארחת במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 100 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  טישי מארחת את מיידז לזניקה במסגרת פולנית שניה. מיידז לזניקה עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון למארחת במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  טישי במשחק יחסית לא קל מול מיידז לזניקה , על פי מדד עוצמה בית חוץ ביחד עם העובדה שטישי לא יכולה להרשות לעצמה להפסיד בבית היא צפויה לנצח.
  לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  טישי מארחת את מיידז לזניקה במסגרת פולנית שניה. טישי עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים צמודים מבחינת יחסים ,כאשר הקבוצה המארחת עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  טישי מארחת את מיידז לזניקה במסגרת פולנית שניה. טישי עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון לקבוצה האורחת במשחקים צמודים מבחינת יחסים ,כאשר הקבוצה המארחת עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר, ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 30 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  מיידז לזניקה במשחק חוץ יחסית לא קל מול טישי , על פי מדד העוצמה ראש בראש מיידז לזניקה אמורה לעבור את המשחק עם ניצחון .
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  טישי מארחת את מיידז לזניקה במסגרת פולנית שניה. מיידז לזניקה עם מדד עוצמה ראש בראש טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה ראש בראש טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  טישי מארחת את מיידז לזניקה במסגרת פולנית שניה. מיידז לזניקה עם מדד עוצמה ראש בראש טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון למארחת במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה ראש בראש טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 30 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  מיידז לזניקה עם מדד מומנטום כללי טוב יותר מטישי , צפויה לנצח במשחק חוץ לא קל על הנייר. צפי למשחק צמוד עם תוצאה נמוכה.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  מיידז לזניקה עם מדד מומנטום כללי טוב יותר מטישי , צפויה לנצח במשחק חוץ לא קל על הנייר. צפי למשחק צמוד עם תוצאה נמוכה.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  טישי מארחת את מיידז לזניקה במסגרת פולנית שניה. טישי עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה של תיקו X במשחקים שקבוצה מארחת עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  טישי מארחת את מיידז לזניקה במסגרת פולנית שניה. טישי עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה של תיקו X במשחקים שקבוצה מארחת עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 30 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

יום שלישי, תאריך 22 אוקטובר 2019. משחק בין טישי למיידז לזניקה במסגרת הפולנית שניה.
משחק זה ניתן להימור סינגל.
טישי המארחת ממוקמת במקום ה-13 עם 17 נקודות ויחס שערים חיובי של 4 שערים (כובשת בממוצע למשחק 2.00 וסופגת 1.69 שערים) כאשר מנגד מיידז לזניקה האורחת ממוקמת במקום ה-5 עם 23 נקודות ויחס שערים חיובי של 7 שערים (כובשת בממוצע למשחק 1.46 וסופגת 0.92 שערים).
טישי עם רצף של 3 הפסדים במשחקים האחרונים (נגד נייפולומיצה,טרמאליקה,אולימפיה) כאשר מנגד מיידז לזניקה עם רצף של 2 ניצחונות במשחקים האחרונים (נגד סטומיל אולסזטין,נייפולומיצה).
במשחקים שנערכו בניהם לאחרונה טישי ניצחה 6 פעמים ומנגד מיידז לזניקה ניצחה 7 פעמים ופעמיים סיימו הקבוצות בתיקו.

שם מדד מספר משחקים לחישוב מומנטום עוצמה
ממוצע אחרונים ממוצע של (3) מחזורים אחרונים -2.67 -2.00
סיכום כללי טישי (10), מיידז לזניקה (10) -5 0.50
סיכום בית חוץ טישי (5), מיידז לזניקה (5) 0 2.00
ראש בראש כללי טישי (15) נגד מיידז לזניקה (15) 2 -0.13
ראש בראש בית חוץ טישי (7) נגד מיידז לזניקה (7) 2 0.43

מדדי מומנטום לפי קבוצה

שם מדד מספר משחקים לחישוב טישי מיידז לזניקה
ממוצע אחרונים ממוצע של (3) מחזורים אחרונים -2.00 0.67
סיכום כללי טישי (10), מיידז לזניקה (10) -3 2
סיכום בית חוץ טישי (5), מיידז לזניקה (5) -1 -1
ראש בראש כללי טישי (15) נגד מיידז לזניקה (15) 1 -1
ראש בראש בית חוץ טישי (7) נגד מיידז לזניקה (7) 1 -1
סה"כחוץביתנתוני שעריםביתחוץסה"כ
4 3 1 מספר משחקים 2 2 4
1 0 1 נצחונות 1 1 2
0 0 0 תיקו 1 0 1
3 3 0 הפסדים 0 1 1
6 2 4 שערים שהבקיעו 2 2 4
6 5 1 שערים שספגו 1 2 3
0 0 0 מספר משחקים ששמרו על רשת נקייה 1 0 1
1 1 0 מספר משחקים שלא הבקיעו 1 1 2
סה"כחוץביתממוצעי שעריםביתחוץסה"כ
1.5 0.7 4.0 ממוצע שערים למשחק 1.0 1.0 1.0
1.5 1.7 1.0 ממוצע ספיגות למשחק 0.5 1.0 0.8
0.0 0.0 0.0 ממוצע רשת נקייה למשחק 0.5 0.0 0.3
0.3 0.3 0.0 ממוצע שלא הבקיעו למשחק 0.5 0.5 0.5
49" 51" 44" זמן ממוצע של הבקעת גול ראשון 45" 18" 31"
37" 36" 41" זמן ממוצע של ספיגת גול ראשון 13" 21" 18"
התפלגות זמני הבקעה
0.0%
0-15
0.0%
0.0%
15-30
25.0%
33.3%
30-45
25.0%
16.7%
45-60
25.0%
33.3%
60-75
0.0%
16.7%
75-90
25.0%
שם מדד מספר משחקים לחישוב מדד שערים מחזור אחרון
סיכום כללי טישי (10), מיידז לזניקה (10) 3.45 4
סיכום בית חוץ טישי (5), מיידז לזניקה (5) 3.40 4
ראש בראש כללי טישי (15) נגד מיידז לזניקה (15) 2.53 1
ראש בראש בית חוץ טישי (7) נגד מיידז לזניקה (7) 2.71 1
תאריך שעה 1 X 2
19/10/201915:551.852.852.75
19/10/201916:051.752.903.00
19/10/201916:301.902.852.70
19/10/201919:251.902.902.65
19/10/201919:401.902.952.65
19/10/201919:501.902.902.60
19/10/201922:301.952.902.50
20/10/201918:302.002.902.45
21/10/201907:152.052.902.40
21/10/201917:152.102.902.35
22/10/201906:152.052.902.40
22/10/201908:052.002.902.45
22/10/201909:102.052.852.40
22/10/201912:102.102.852.40
22/10/201914:452.202.852.25
22/10/201915:552.252.852.20
22/10/201916:202.202.852.25
22/10/201917:552.152.852.30

פולנית שניה 22/10/2019 08:17

 קבוצהמשחקיםנצחוןתיקוהפסדשעריםהפרשנקודותמשחקים אחרונים
1ראדום1483317 - 23627
 • ת
 • ה
 • נ
 • נ
 • נ
2מיילץ1381414 - 20625
 • נ
 • נ
 • ה
 • נ
 • ה
3פודבסקידזיה1473415 - 23824
 • ה
 • נ
 • נ
 • ה
 • ת
4ורטה פוזנן1373313 - 20724
 • ה
 • ת
 • נ
 • נ
 • נ
5מיידז לזניקה1372412 - 19723
 • נ
 • נ
 • ה
 • נ
 • ה
6טרמאליקה1463514 - 20621
 • נ
 • ת
 • נ
 • נ
 • ה
7אולימפיה1463520 - 23321
 • ת
 • ה
 • נ
 • נ
 • ת
8סטומיל אולסזטין1463516 - 13-321
 • ה
 • ת
 • ה
 • נ
 • ת
9יסטרז'בי1355316 - 19320
 • נ
 • ה
 • ה
 • נ
 • נ
10ז'גלבי סוסנביץ1353518 - 19118
 • נ
 • נ
 • ת
 • ה
 • ה
11נייפולומיצה1352614 - 10-417
 • נ
 • ה
 • ה
 • ת
 • ה
12בלצ'אטוב1452717 - 16-117
 • ה
 • נ
 • ה
 • נ
 • ה
13טישי1352622 - 26417
 • ה
 • ה
 • ה
 • ת
 • נ
14נובי סונץ'1443727 - 18-915
 • ה
 • ת
 • ה
 • נ
 • ה
15קויניצה1443724 - 21-315
 • ה
 • ת
 • ה
 • נ
 • ה
16ויגרי סובלקי1343619 - 13-615
 • נ
 • ה
 • ה
 • ת
 • ה
17חרוברי גלוגוף1332823 - 10-1311
 • נ
 • ת
 • ה
 • נ
 • ה
18אודרה אופולה1314819 - 7-127
 • ה
 • נ
 • ת
 • ה
 • ה

טישי

תאריך אירוע ליגה נ/ה/ת תוצאה
18/10/2019 נייפולומיצה נגד טישי הפסד 2 : 1
05/10/2019 טרמאליקה נגד טישי הפסד 4 : 3
28/09/2019 טישי נגד אולימפיה הפסד 2 : 3
25/09/2019 בלצ'אטוב נגד טישי ניצחון 0 : 2
22/09/2019 פודבסקידזיה נגד טישי תיקו 2 : 2
18/09/2019 מיילץ נגד טישי ניצחון 1 : 2
14/09/2019 טישי נגד ויגרי סובלקי נצחון 2 : 1
21/08/2019 טישי נגד חרוברי גלוגוף נצחון 5 : 1
10/08/2019 טישי נגד אודרה אופולה נצחון 4 : 1
01/05/2019 טישי נגד יסטרז'בי נצחון 2 : 1

מיידז לזניקה

תאריך אירוע ליגה נ/ה/ת תוצאה
18/10/2019 מיידז לזניקה נגד סטומיל אולסזטין פולנית שניה נצחון 4 : 1
04/10/2019 מיידז לזניקה נגד נייפולומיצה פולנית שניה נצחון 1 : 0
29/09/2019 ורטה פוזנן נגד מיידז לזניקה פולנית שניה הפסד 2 : 1
24/09/2019 Zagle1bie Lubin II נגד מיידז לזניקה גביע פולני תיקו 2 : 2
21/09/2019 טרמאליקה נגד מיידז לזניקה פולנית שניה ניצחון 0 : 1
18/09/2019 פודבסקידזיה נגד מיידז לזניקה פולנית שניה הפסד 2 : 1
15/09/2019 מיידז לזניקה נגד אולימפיה פולנית שניה תיקו 2 : 2
01/09/2019 מיידז לזניקה נגד ויגרי סובלקי פולנית שניה נצחון 2 : 1
26/08/2019 מיילץ נגד מיידז לזניקה פולנית שניה הפסד 1 : 0
10/08/2019 מיידז לזניקה נגד חרוברי גלוגוף פולנית שניה נצחון 2 : 1

טישי נגד מיידז לזניקה

תאריך מפעל אירוע תוצאת משחק תוצאה
04/05/2018 פולנית שניה טישי נגד מיידז לזניקה טישי 1 : 0
06/10/2017 פולנית שניה מיידז לזניקה נגד טישי מיידז לזניקה 2 : 1
20/05/2017 פולנית שניה מיידז לזניקה נגד טישי מיידז לזניקה 3 : 2
29/10/2016 פולנית שניה טישי נגד מיידז לזניקה מיידז לזניקה 0 : 2
21/03/2015 פולנית שניה מיידז לזניקה נגד טישי מיידז לזניקה 2 : 0
27/08/2014 פולנית שניה טישי נגד מיידז לזניקה טישי 2 : 1
07/06/2014 פולנית שניה טישי נגד מיידז לזניקה טישי 3 : 1
17/11/2013 פולנית שניה מיידז לזניקה נגד טישי תיקו 0 : 0
24/04/2013 פולנית שניה מיידז לזניקה נגד טישי מיידז לזניקה 2 : 1
19/09/2012 פולנית שניה טישי נגד מיידז לזניקה טישי 1 : 0
19/11/2011 Poland II Liga - East מיידז לזניקה נגד טישי טישי 1 : 2
06/08/2011 Poland II Liga - East טישי נגד מיידז לזניקה מיידז לזניקה 1 : 2
02/04/2011 Poland II Liga - East טישי נגד מיידז לזניקה טישי 3 : 2
21/08/2010 Poland II Liga - East מיידז לזניקה נגד טישי מיידז לזניקה 1 : 0
01/05/2010 Poland II Liga - East מיידז לזניקה נגד טישי תיקו 1 : 1

אנא המתן, המערכת אוספת נתונים.

 
 
 
 
 
 

הרשמה לניוזלטרס