ישראל

כדורסל - ישראל - ליגת Winner סל

109. הסתיים עירוני נהריה - עירוני נס ציונה (2+) S,D 1.80 9.00 1.80 71 - 79 ערוץ 5 מידע נוסף
 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא שילוב של הימור על הקבוצה האורחת כאשר יש לה תוספת סלים עם שימוש במקדם שיטת ההכפלה היחסית.
  הימור זה יתבצע רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים:
  תוספת סלים לקבוצה האורחת הוא בין 3-5.5
  ההימור ניתן להימור סינגל (S)
  מכיוון שעירוני נס ציונה האורחת , עם תוספת סלים המתאים לתנאי המקדים , ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא שילוב של הימור על הקבוצה המארחת כאשר יש לאורחת תוספת סלים עם שימוש במקדם שיטת ההכפלה היחסית.
  הימור זה יתבצע רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים:
  תוספת סלים לקבוצה האורחת הוא בין 3-5.5
  ההימור ניתן להימור סינגל (S)
  מכיוון שעירוני נס ציונה האורחת , עם תוספת סלים המתאים לתנאי המקדים , ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 60 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא שילוב של טווח תוספת סלים קבוע, מדד עוצמה כללי שלילי ושימוש במקדם שיטת ההכפלה היחסית
  הימור זה יתבצע רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים:
  תוספת סלים לקבוצה האורחת הוא בין 3-5.5
  מדד עוצמה כללי שלילי
  ההימור ניתן להימור סינגל (S)
  מכיוון שעירוני נס ציונה האורחת , עם תוספת סלים המתאים לתנאי המקדים , מדד העוצמה הכללי שלילי ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא שילוב של טווח תוספת סלים קבוע, מדד עוצמה בית חוץ שלילי ושימוש במקדם שיטת ההכפלה היחסית
  הימור זה יתבצע רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים
  תוספת סלים לקבוצה האורחת הוא בין 3-5.5
  מדד עוצמה בית חוץ שלילי
  ההימור ניתן להימור סינגל (S)
  מכיוון שעירוני נס ציונה האורחת , עם תוספת סלים המתאים לתנאי המקדים , מדד העוצמה הכללי שלילי ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא שילוב של טווח תוספת סלים קבוע, מדד עוצמה בית חוץ שלילי ושימוש במקדם שיטת ההכפלה היחסית
  הימור זה יתבצע רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים
  תוספת סלים לקבוצה האורחת הוא בין 3-5.5
  מדד עוצמה בית חוץ שלילי
  ההימור ניתן להימור סינגל (S)
  מכיוון שעירוני נס ציונה האורחת , עם תוספת סלים המתאים לתנאי המקדים , מדד העוצמה הכללי שלילי ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא שילוב של טווח תוספת סלים קבוע, מדד עוצמה ראש בראש שלילי ושימוש במקדם שיטת ההכפלה היחסית
  הימור זה יתבצע רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים
  תוספת סלים לקבוצה האורחת הוא בין 3-5.5
  מדד עוצמה ראש בראש שלילי
  ההימור ניתן להימור סינגל (S)
  מכיוון שעירוני נס ציונה האורחת , עם תוספת סלים המתאים לתנאי המקדים , מדד העוצמה ראש בראש שלילי ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 60 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא שילוב של מדד עוצמה ממוצע שגבוה יותר מתוספת הנקודות לליין שניתנה לקבוצה היריבה ושימוש במקדם שיטת ההכפלה היחסית.
  הימור זה יתבצע רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים:
  מדד עוצמה ממוצע חיובי וגבוה יותר מתוספת הנקודות לקבוצה היריבה
  ההימור ניתן להימור סינגל (S)
  מכיוון שעירוני נהריה המארחת , עם מדד עוצמה ממוצע הגבוה מתוספת הנקודות שניתנה לעירוני נס ציונה , ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא שילוב של מדד עוצמה בית חוץ שגבוה יותר מתוספת הסלים שניתנה לקבוצה היריבה ושימוש במקדם שיטת ההכפלה היחסית
  הימור זה יתבצע רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים:
  מדד עצמה ותוספת הסלים לקבוצה היריבה הגדול ביותר
  ההימור ניתן להימור סינגל (S)
  מכיוון שעירוני נס ציונה האורחת , עם מדד עוצמה בית חוץ הגבוה מתוספת הסלים שניתנה לעירוני נהריה , ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 60 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא שילוב של מדד עוצמה ממוצע שגבוה יותר מתוספת הנקודות לליין שניתנה לקבוצה היריבה ושימוש במקדם שיטת ההכפלה היחסית.
  הימור זה יתבצע רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים:
  מדד עוצמה ממוצע חיובי וגבוה יותר מתוספת הנקודות לקבוצה היריבה
  ההימור ניתן להימור סינגל (S)
  מכיוון שעירוני נהריה המארחת , עם מדד עוצמה ממוצע הגבוה מתוספת הנקודות שניתנה לעירוני נס ציונה , ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא הימור קבוע על קבוצת עירוני נהריה כאשר בכל פעם שההימור לא פוגע עולה רמת הביטחון להימור הבא.
  לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון כאמור נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא שילוב של טווח תוספת סלים קבוע, מדד עוצמה בית חוץ שלילי ושימוש במקדם שיטת ההכפלה היחסית
  הימור זה יתבצע רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים
  תוספת סלים לקבוצה האורחת הוא בין 3-5.5
  מדד עוצמה בית חוץ שלילי
  ההימור ניתן להימור סינגל (S)
  מכיוון שעירוני נס ציונה האורחת , עם תוספת סלים המתאים לתנאי המקדים , מדד העוצמה הכללי שלילי ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא שילוב של מדד עוצמה ממוצע שגבוה יותר מתוספת הנקודות לליין שניתנה לקבוצה היריבה ושימוש במקדם שיטת ההכפלה היחסית.
  הימור זה יתבצע רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים:
  מדד עוצמה ממוצע חיובי וגבוה יותר מתוספת הנקודות לקבוצה היריבה
  ההימור ניתן להימור סינגל (S)
  מכיוון שעירוני נהריה המארחת , עם מדד עוצמה ממוצע הגבוה מתוספת הנקודות שניתנה לעירוני נס ציונה , ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD
  עירוני נהריה(-4) - עירוני נס ציונה(+4)

  משחק מהמחזור ה-2 בליגת ווינר בכדורסל.

  עירוני נהריה המארחת פתחה את העונה ברגל ימין עם ניצחון חוץ דחוק 63-61 על הפועל אילת כאשר ווטרס היה הקלע המוביל עם 13 נקודות ובנוסף גם מקניל ו אדריאן היו מצוינים עם 12 נקודות, היא נמצאת בכושר טוב עם הפסד אחד למכבי תל אביב בחצי גמר גביע ווינר מתוך 5 משחקים, הזרים של נהריה נראו מצוין בהכנה ובגביע ווטרס, אדריאן מקניל ווטרץ ובנוסף סוללת ישראלים טובה עם חזרתו של ניב משגב מפציעה שקלע 8 בניצחון על אילת, טוני גפני וקולשוב.

  עירוני נס ציונה האורחת פתחה את העונה לא טוב עם הפסד 81-93 בביתה להפועל ירושלים כאשר הקלע המוביל שלה היא רביב לימונד עם 17 נקודות, היא נמצאת בכושר לא טוב עם 2 הפסדים רצופים לירושלים בגביע ובליגה כאמור, לנס ציונה יש סגל קצר העונה עם 3 זרים האלוול, קוק וויטי, הישראלי המוביל שלה הוא ללא ספק.

  המפגש האחרון ביניהם היה בעונה שעברה אז ניצחה נהריה 77-75, בינתיים הקבוצות שינו לגמרי את הקבוצות שלהם כאשר רק טל דן וניב משגב נשארו מאותה התמודדות.
  לנהריה יש סגל עמוק יותר וזרים טובים יותר ולדעתי ינצחו.

1 X 2
1.80 9.00 1.80
43% 0% 57%
(6 ממליצים) (0 ממליצים) (8 ממליצים)

יום שני, תאריך 14 אוקטובר 2019. משחק בין עירוני נהריה לעירוני נס ציונה במסגרת הליגת Winner סל.
משחק זה ניתן להימור סינגל.
עירוני נהריה המארחת ממוקמת במקום ה-7 עם 2נקודות ויחס סלים חיובי של 2 סלים (קולעת בממוצע למשחק 63.00 ומקבלת 61.00 סלים) כאשר מנגד עירוני נס ציונה האורחת ממוקמת במקום ה-10 עם 1נקודות ויחס סלים שלילי של -12 סלים (קולעת בממוצע למשחק 81.00 ומקבלת 93.00 סלים).
במשחקים האחרונים עירוני נהריה ניצחה 3 פעמים (נגד הפועל אילת, הפועל חולון, מכבי ראשון לציון), הפסידה פעמיים (נגד מכבי תל אביב פעמיים) כאשר מנגד עירוני נס ציונה עם רצף של 2 הפסדים במשחקים האחרונים (נגד הפועל ירושלים,הפועל ירושלים).
במשחקים שנערכו בניהם לאחרונה עירוני נהריה ניצחה 5 פעמים ומנגד עירוני נס ציונה ניצחה 8 פעמים .

שם מדד מספר משחקים לחישוב מומנטום עוצמה
ממוצע אחרונים ממוצע של (3) מחזורים אחרונים 1 3.33
סיכום כללי עירוני נהריה (10), עירוני נס ציונה (10) 3 -2.90
סיכום בית חוץ עירוני נהריה (5), עירוני נס ציונה (5) 0 -5.00
ראש בראש כללי עירוני נהריה (13) נגד עירוני נס ציונה (13) 2 -2.54
ראש בראש בית חוץ עירוני נהריה (6) נגד עירוני נס ציונה (6) 2 0.17

מדדי מומנטום לפי קבוצה

שם מדד מספר משחקים לחישוב עירוני נהריה עירוני נס ציונה
ממוצע אחרונים ממוצע של (3) מחזורים אחרונים 0.67 -0.33
סיכום כללי עירוני נהריה (10), עירוני נס ציונה (10) 1 -2
סיכום בית חוץ עירוני נהריה (5), עירוני נס ציונה (5) -1 -1
ראש בראש כללי עירוני נהריה (13) נגד עירוני נס ציונה (13) 1 -1
ראש בראש בית חוץ עירוני נהריה (6) נגד עירוני נס ציונה (6) 1 -1
שם מדד מספר משחקים לחישוב מדד נקודות מחזור אחרון
סיכום כללי עירוני נהריה (10), עירוני נס ציונה (10) 162.25 149
סיכום בית חוץ עירוני נהריה (5), עירוני נס ציונה (5) 166.90 165
ראש בראש כללי עירוני נהריה (13) נגד עירוני נס ציונה (13) 159.77 152
ראש בראש בית חוץ עירוני נהריה (6) נגד עירוני נס ציונה (6) 161.83 161
תאריך שעה 1 X 2 הפרש
13/10/201907:051.809.001.80-4.00
14/10/201919:551.809.001.80-3.00
14/10/201920:101.809.001.80-2.00

ליגת Winner סל 14/10/2019 08:18

 קבוצהמשחקיםנצחוןהפסדיחסהפרשנקודותמשחקים אחרונים
1הפועל חולון220161 - 192314
 • נ
 • נ
2הפועל ירושלים220153 - 183304
 • נ
 • נ
3מכבי ראשון לציון211150 - 141-93
 • נ
 • ה
4הפועל גליל גלבוע11073 - 100272
 • נ
5הפועל באר שבע202175 - 142-332
 • ה
 • ה
6מכבי תל אביב11066 - 81152
 • נ
7עירוני נהריה11061 - 6322
 • נ
8הפועל תל אביב202179 - 147-322
 • ה
 • ה
9הפועל אילת10163 - 61-21
 • ה
10עירוני נס ציונה10193 - 81-121
 • ה
11מכבי אשדוד באר טוביה101103 - 86-171
 • ה
12מכבי חיפה0000 - 000

  עירוני נהריה

  תאריך אירוע ליגה נ/ה/ת תוצאה
  07/10/2019 הפועל אילת נגד עירוני נהריה ניצחון 61 : 63
  26/09/2019 מכבי תל אביב נגד עירוני נהריה הפסד 76 : 65
  24/09/2019 הפועל חולון נגד עירוני נהריה ניצחון 77 : 88
  19/09/2019 מכבי ראשון לציון נגד עירוני נהריה ניצחון 70 : 73
  20/05/2019 עירוני נהריה נגד מכבי תל אביב הפסד 71 : 77
  15/05/2019 עירוני נס ציונה נגד עירוני נהריה ניצחון 75 : 77
  05/05/2019 עירוני נהריה נגד הפועל תל אביב נצחון 78 : 69
  22/04/2019 עירוני נהריה נגד בני הרצליה הפסד 72 : 76
  11/04/2019 עירוני נהריה נגד הפועל באר שבע הפסד 68 : 92
  30/03/2019 עירוני נהריה נגד הפועל ירושלים הפסד 93 : 103

  עירוני נס ציונה

  תאריך אירוע ליגה נ/ה/ת תוצאה
  05/10/2019 עירוני נס ציונה נגד הפועל ירושלים ליגת Winner סל הפסד 81 : 93
  26/09/2019 הפועל ירושלים נגד עירוני נס ציונה גביע Winner הפסד 94 : 88
  23/09/2019 הפועל אילת נגד עירוני נס ציונה גביע Winner ניצחון 76 : 86
  19/09/2019 עירוני נס ציונה נגד מכבי חיפה גביע Winner נצחון 90 : 68
  03/06/2019 עירוני נס ציונה נגד הפועל אילת ליגת Winner סל הפסד 90 : 98
  31/05/2019 הפועל אילת נגד עירוני נס ציונה ליגת Winner סל הפסד 84 : 76
  28/05/2019 עירוני נס ציונה נגד הפועל אילת ליגת Winner סל נצחון 95 : 84
  25/05/2019 הפועל אילת נגד עירוני נס ציונה ליגת Winner סל הפסד 96 : 89
  20/05/2019 הפועל גליל גלבוע נגד עירוני נס ציונה ליגת Winner סל ניצחון 90 : 91
  15/05/2019 עירוני נס ציונה נגד עירוני נהריה ליגת Winner סל הפסד 75 : 77

  עירוני נהריה נגד עירוני נס ציונה

  תאריך מפעל אירוע תוצאת משחק תוצאה
  15/05/2019 ליגת Winner סל עירוני נס ציונה נגד עירוני נהריה עירוני נהריה 75 : 77
  19/01/2019 ליגת Winner סל עירוני נס ציונה נגד עירוני נהריה עירוני נס ציונה 103 : 93
  27/10/2018 ליגת Winner סל עירוני נהריה נגד עירוני נס ציונה עירוני נהריה 85 : 76
  22/04/2018 ליגת Winner סל עירוני נס ציונה נגד עירוני נהריה עירוני נהריה 70 : 71
  19/03/2018 ליגת Winner סל עירוני נהריה נגד עירוני נס ציונה עירוני נס ציונה 88 : 96
  08/12/2017 ליגת Winner סל עירוני נס ציונה נגד עירוני נהריה עירוני נס ציונה 72 : 69
  17/12/2016 גביע המדינה - סל עירוני נס ציונה נגד עירוני נהריה עירוני נס ציונה 76 : 66
  09/04/2016 ליגת Winner סל עירוני נהריה נגד עירוני נס ציונה עירוני נס ציונה 70 : 80
  28/02/2016 ליגת Winner סל עירוני נהריה נגד עירוני נס ציונה עירוני נהריה 71 : 61
  07/12/2015 ליגת Winner סל עירוני נס ציונה נגד עירוני נהריה עירוני נס ציונה 87 : 77
  06/04/2015 ליגת Winner סל עירוני נהריה נגד עירוני נס ציונה עירוני נס ציונה 81 : 86
  09/02/2015 ליגת Winner סל עירוני נהריה נגד עירוני נס ציונה עירוני נהריה 91 : 86
  24/11/2014 ליגת Winner סל עירוני נס ציונה נגד עירוני נהריה עירוני נס ציונה 87 : 83

  אנא המתן, המערכת אוספת נתונים.

  110. הסתיים מעל/מתחת נקודות (164) עירוני נהריה - עירוני נס ציונה 1.70 20.00 1.70 150 מידע נוסף
  111. הסתיים עירוני נהריה - עירוני נס ציונה (כולל הארכות) S,D 1.35 2.10 71 - 79 מידע נוסף
  112. הסתיים מעל/מתחת שלשות (15) עירוני נהריה - עירוני נס ציונה (כולל הארכות) 1.75 9.50 1.75 מידע נוסף
  113. הסתיים עירוני נהריה - עירוני נס ציונה (1+) (רבע ראשון) S,D 1.75 9.00 1.85 18 - 17 מידע נוסף
  114. הסתיים עירוני נהריה - עירוני נס ציונה (1+) (מחצית ראשונה) S,D 1.80 9.00 1.80 41 - 32 מידע נוסף
  115. הסתיים מעל/מתחת נקודות (41) עירוני נהריה - עירוני נס ציונה (רבע ראשון) 1.75 9.50 1.75 35 מידע נוסף
  116. הסתיים מעל/מתחת נקודות (80) עירוני נהריה - עירוני נס ציונה (מחצית ראשונה) 1.70 20.00 1.70 73 מידע נוסף
  117. הסתיים הראשונה ל-10 נקודות עירוני נהריה - עירוני נס ציונה (כולל הארכות) S,D 1.55 1.75 71 - 79 מידע נוסף
  118. הסתיים הראשונה ל-20 נקודות עירוני נהריה - עירוני נס ציונה (כולל הארכות) S,D 1.55 1.75 71 - 79 מידע נוסף
  119. הסתיים סל ראשון עירוני נהריה - עירוני נס ציונה (כולל הארכות) S,D 1.75 7.00 1.85 מידע נוסף
  120. הסתיים מצאפ נקודות - איגור קולשוב (עירוני נהריה)(‪+‬1) - גולן גוט (נס ציונה)(‪-‬1) (כולל הארכות) 1.80 8.00 1.80 מידע נוסף
  121. הסתיים מצאפ נקודות - ג'רל מקניל (עירוני נהריה) - רביב לימונד (נס ציונה) (כולל הארכות) 1.65 8.00 1.95 מידע נוסף
  122. הסתיים מעל/מתחת נקודות (13) ג'ף אדריאן (עירוני נהריה) (כולל הארכות) 1.70 9.50 1.90 מידע נוסף
  123. הסתיים מעל/מתחת נקודות (15) דקואן קוק (נס ציונה) (כולל הארכות) 1.70 9.50 1.80 מידע נוסף
  124. הסתיים מצאפ נקודות - טראוויס ווריק (עירוני נהריה)(‪+‬2) - טל דן (נס ציונה)(‪-‬2) (כולל הארכות) 1.85 8.00 1.75 מידע נוסף
   
   
   
   
   
   

  הרשמה לניוזלטרס