קולומביה

כדורגל - קולומביה - ליגה קולומביאנית, קלאוסורה

333. הסתיים ז'גוארס - אינדפדיינטה מדיין S,D 2.85 2.60 1.95 0 - 1 מידע נוסף
 • ABCD

  זגוארס מארחת את אינדפדיינטה מדיין במסגרת ליגה קולומביאנית, קלאוסורה. אינדפדיינטה מדיין עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר , ולכן נראה כי הסיכוי של אינדפדיינטה מדיין לנצח הוא לא רע.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 80 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  זגוארס מארחת את אינדפדיינטה מדיין במסגרת ליגה קולומביאנית, קלאוסורה. אינדפדיינטה מדיין עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה של תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 100 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  זגוארס מארחת את אינדפדיינטה מדיין במסגרת ליגה קולומביאנית, קלאוסורה. אינדפדיינטה מדיין עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  זגוארס מארחת את אינדפדיינטה מדיין במסגרת ליגה קולומביאנית, קלאוסורה. אינדפדיינטה מדיין עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר , ולכן נראה כי הסיכוי של אינדפדיינטה מדיין לנצח הוא לא רע.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 80 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  זגוארס מארחת את אינדפדיינטה מדיין במסגרת ליגה קולומביאנית, קלאוסורה. אינדפדיינטה מדיין עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה של תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 400 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  זגוארס מארחת את אינדפדיינטה מדיין במסגרת ליגה קולומביאנית, קלאוסורה. אינדפדיינטה מדיין עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  זגוארס מארחת את אינדפדיינטה מדיין במסגרת ליגה קולומביאנית, קלאוסורה. אינדפדיינטה מדיין עם מדד עוצמה כללי טוב יותר , ולכן נראה כי הסיכוי של אינדפדיינטה מדיין לנצח הוא לא רע.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 80 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  זגוארס מארחת את אינדפדיינטה מדיין במסגרת ליגה קולומביאנית, קלאוסורה. אינדפדיינטה מדיין עם מדד עוצמה כללי טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה של תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה כללי טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 400 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  זגוארס מארחת את אינדפדיינטה מדיין במסגרת ליגה קולומביאנית, קלאוסורה. אינדפדיינטה מדיין עם מדד עוצמה כללי טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה כללי טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  זגוארס במשחק שבו יחסי הכוחות מול אינדפדיינטה מדיין נראים על פניו די שווים. על פי מדד עוצמה ממוצע אינדפדיינטה מדיין נמצאת בתקופה טובה יותר , ולכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 80 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  זגוארס מארחת את אינדפדיינטה מדיין במסגרת ליגה קולומביאנית, קלאוסורה. אינדפדיינטה מדיין עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה של תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 100 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  זגוארס מארחת את אינדפדיינטה מדיין במסגרת ליגה קולומביאנית, קלאוסורה. אינדפדיינטה מדיין עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אינדפדיינטה מדיין עם מדד עוצמה ראש בראש טוב יותר מזגוארס ,למרות שהמשחק על פניו נראה שיהיה צמוד , אינדפדיינטה מדיין צפויה לנצח במשחק.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 40 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  זגוארס מארחת את אינדפדיינטה מדיין במסגרת ליגה קולומביאנית, קלאוסורה. אינדפדיינטה מדיין עם מדד עוצמה ראש בראש טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה של תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה ראש בראש טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  זגוארס מארחת את אינדפדיינטה מדיין במסגרת ליגה קולומביאנית, קלאוסורה. אינדפדיינטה מדיין עם מדד עוצמה ראש בראש טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה ראש בראש טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אינדפדיינטה מדיין עם מדדי עוצמה ממוצע ומומנטום ממוצע טובים יותר מזגוארס , צפויה לנצח במשחק חוץ לא קל על הנייר. צפי למשחק צמוד עם תוצאה נמוכה.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 40 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  זגוארס מארחת את אינדפדיינטה מדיין במסגרת ליגה קולומביאנית, קלאוסורה. אינדפדיינטה מדיין עם מדדי עוצמה ממוצע ומדד מומנטום ממוצע טובים יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדדי עוצמה ומומנטום טובים יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 50 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  זגוארס מארחת את אינדפדיינטה מדיין במסגרת ליגה קולומביאנית, קלאוסורה. אינדפדיינטה מדיין עם מדדי עוצמה ממוצע ומדד מומנטום ממוצע טובים יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה אורחת עם מדדי עוצמה ומומנטום טובים יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  זגוארס מארחת את אינדפדיינטה מדיין במסגרת ליגה קולומביאנית, קלאוסורה. אינדפדיינטה מדיין עם מדד עוצמה כללית טוב יותר במחזורים האחרונים ואמורה לספק את הסחורה.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  זגוארס מארחת את אינדפדיינטה מדיין במסגרת ליגה קולומביאנית, קלאוסורה. אינדפדיינטה מדיין עם מדד עוצמה כללית טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה כללית טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 50 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  זגוארס מארחת את אינדפדיינטה מדיין במסגרת ליגה קולומביאנית, קלאוסורה. אינדפדיינטה מדיין עם מדד עוצמה כללית טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון של המארחת במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה כללית טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 400 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  זגוארס מארחת את אינדפדיינטה מדיין במסגרת ליגה קולומביאנית, קלאוסורה. אינדפדיינטה מדיין עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה של תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 100 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  זגוארס מארחת את אינדפדיינטה מדיין במסגרת ליגה קולומביאנית, קלאוסורה. אינדפדיינטה מדיין עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה של תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 400 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  זגוארס מארחת את אינדפדיינטה מדיין במסגרת ליגה קולומביאנית, קלאוסורה. אינדפדיינטה מדיין עם מדד עוצמה כללי טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה של תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה כללי טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 400 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  זגוארס מארחת את אינדפדיינטה מדיין במסגרת ליגה קולומביאנית, קלאוסורה. אינדפדיינטה מדיין עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה של תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 100 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  זגוארס מארחת את אינדפדיינטה מדיין במסגרת ליגה קולומביאנית, קלאוסורה. אינדפדיינטה מדיין עם מדד עוצמה ראש בראש טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה של תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה ראש בראש טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

1 X 2
2.85 2.60 1.95
27% 46% 27%
(7 ממליצים) (12 ממליצים) (7 ממליצים)

יום שני, תאריך 14 אוקטובר 2019. משחק בין ז'גוארס לאינדפדיינטה מדיין במסגרת הליגה קולומביאנית, קלאוסורה.
משחק זה ניתן להימור סינגל.
במשחקים האחרונים ז'גוארס ניצחה פעם אחת (נגד אונסה סלאדס), הפסידה 4 פעמים (נגד אנביגאדו, Rionegro, אינדפדיינטה סנטה פה, קלאב דפורטיבו ג'וניור) כאשר מנגד במשחקים האחרונים אינדפדיינטה מדיין ניצחה פעמיים (נגד קוקוטה, דפורטיבו פסטו), הפסידה פעם אחת (נגד לוס מיליונרוס) ופעמיים סיימה בתוצאת תיקו (נגד אתלטיקו בוקרמנגה, אונסה סלאדס).
במשחקים שנערכו בניהם לאחרונה אינדפדיינטה מדיין ניצחה 5 פעמים ו-3 פעמים סיימו הקבוצות בתיקו.

שם מדד מספר משחקים לחישוב מומנטום עוצמה
ממוצע אחרונים ממוצע של (3) מחזורים אחרונים -2.66 -3.00
סיכום כללי ז'גוארס (10), אינדפדיינטה מדיין (10) -3 -1.00
סיכום בית חוץ ז'גוארס (5), אינדפדיינטה מדיין (5) 0 0.20
ראש בראש כללי ז'גוארס (8) נגד אינדפדיינטה מדיין (8) -10 -1.00
ראש בראש בית חוץ ז'גוארס (4) נגד אינדפדיינטה מדיין (4) -6 -1.00

מדדי מומנטום לפי קבוצה

שם מדד מספר משחקים לחישוב ז'גוארס אינדפדיינטה מדיין
ממוצע אחרונים ממוצע של (3) מחזורים אחרונים -1.33 1.33
סיכום כללי ז'גוארס (10), אינדפדיינטה מדיין (10) -1 2
סיכום בית חוץ ז'גוארס (5), אינדפדיינטה מדיין (5) 1 1
ראש בראש כללי ז'גוארס (8) נגד אינדפדיינטה מדיין (8) -5 5
ראש בראש בית חוץ ז'גוארס (4) נגד אינדפדיינטה מדיין (4) -3 3
סה"כחוץביתנתוני שעריםביתחוץסה"כ
29 14 15 מספר משחקים 15 16 31
6 3 3 נצחונות 7 4 11
13 3 10 תיקו 5 3 8
10 8 2 הפסדים 3 9 12
26 12 14 שערים שהבקיעו 29 18 47
39 24 15 שערים שספגו 16 27 43
8 3 5 מספר משחקים ששמרו על רשת נקייה 4 3 7
9 6 3 מספר משחקים שלא הבקיעו 1 5 6
סה"כחוץביתממוצעי שעריםביתחוץסה"כ
0.9 0.9 0.9 ממוצע שערים למשחק 1.9 1.1 1.5
1.3 1.7 1.0 ממוצע ספיגות למשחק 1.1 1.7 1.4
0.3 0.2 0.3 ממוצע רשת נקייה למשחק 0.3 0.2 0.2
0.3 0.4 0.2 ממוצע שלא הבקיעו למשחק 0.1 0.3 0.2
33" 23" 38" זמן ממוצע של הבקעת גול ראשון 41" 39" 41"
41" 37" 45" זמן ממוצע של ספיגת גול ראשון 42" 30" 35"
התפלגות זמני הבקעה
23.1%
0-15
14.9%
15.4%
15-30
10.6%
15.4%
30-45
8.5%
15.4%
45-60
23.4%
15.4%
60-75
19.1%
15.4%
75-90
23.4%
שם מדד מספר משחקים לחישוב מדד שערים מחזור אחרון
סיכום כללי ז'גוארס (10), אינדפדיינטה מדיין (10) 3.10 2.5
סיכום בית חוץ ז'גוארס (5), אינדפדיינטה מדיין (5) 3.30 3.5
ראש בראש כללי ז'גוארס (8) נגד אינדפדיינטה מדיין (8) 2.75 3
ראש בראש בית חוץ ז'גוארס (4) נגד אינדפדיינטה מדיין (4) 2.50 2
תאריך שעה 1 X 2
11/10/201910:352.552.652.10
11/10/201910:452.702.552.05
12/10/201915:252.702.602.00
13/10/201908:152.752.602.00
13/10/201911:252.652.552.10
13/10/201911:452.702.502.05
13/10/201911:502.652.502.10
13/10/201912:152.702.502.10
13/10/201914:052.652.502.10
13/10/201915:502.552.502.15
13/10/201916:152.502.552.15
13/10/201920:102.552.552.15
13/10/201920:452.602.552.10
13/10/201921:102.652.552.10
13/10/201922:502.702.552.05
14/10/201900:052.752.552.05
14/10/201900:502.802.552.00
14/10/201901:252.752.552.00
14/10/201901:302.702.602.00
14/10/201901:452.802.651.95
14/10/201902:002.802.601.95
14/10/201902:052.852.601.95

ליגה קולומביאנית, קלאוסורה 14/10/2019 20:12

 קבוצהמשחקיםנצחוןתיקוהפסדשעריםהפרשנקודותמשחקים אחרונים
1נאסיונל מדיין1686214 - 271330
 • נ
 • ה
 • ת
 • נ
 • נ
2פטרולרה1786311 - 16530
 • ה
 • ת
 • ת
 • ת
 • ה
3אמריקה קאלי1785422 - 25329
 • נ
 • נ
 • ה
 • ה
 • ת
4קלאב דפורטיבו ג'וניור178459 - 15628
 • ה
 • נ
 • נ
 • נ
 • ת
5דפורטיבו קאלי1783622 - 27527
 • ת
 • ה
 • נ
 • ה
 • נ
6לוס מיליונרוס1783622 - 22027
 • ה
 • ה
 • ת
 • ה
 • נ
7טולימה1774613 - 19625
 • נ
 • נ
 • ת
 • נ
 • ה
8אינדפדיינטה סנטה פה1774610 - 16625
 • ת
 • ת
 • נ
 • נ
 • נ
9קוקוטה1674525 - 23-225
 • ה
 • ת
 • נ
 • ה
 • ה
10אונסה סלאדס1665515 - 20523
 • נ
 • ה
 • נ
 • ת
 • נ
11Rionegro1657419 - 21222
 • ת
 • ת
 • נ
 • ת
 • ה
12דפורטיבו פסטו1757520 - 21122
 • נ
 • ת
 • ת
 • ה
 • נ
13אינדפדיינטה מדיין1663725 - 27221
 • נ
 • ת
 • נ
 • ת
 • ה
14אנביגאדו1655625 - 21-420
 • נ
 • ת
 • ה
 • נ
 • ה
15בויאקה פטריוטאס1647516 - 16019
 • ה
 • ת
 • ת
 • ה
 • נ
16אתלטיקו בוקרמנגה1636719 - 13-615
 • ה
 • ת
 • ה
 • ה
 • ת
17אתלטיקו הוליה1629519 - 11-815
 • ת
 • ת
 • נ
 • ת
 • ה
18לה אקווידד1635821 - 14-714
 • ת
 • ה
 • ה
 • ת
 • נ
19ז'גוארס1626827 - 10-1712
 • ה
 • נ
 • ה
 • ה
 • ה
20אוניון מגדלנה1625921 - 11-1011
 • ה
 • ת
 • ת
 • ת
 • ה
 קבוצהמשחקיםנצחוןתיקוהפסדשעריםהפרשנקודותמשחקים אחרונים
1דפורטיבו פסטו64113 - 11813
 • נ
 • נ
 • ה
 • ת
 • נ
2לוס מיליונרוס63215 - 7211
 • ה
 • ת
 • נ
 • ת
 • נ
3אמריקה קאלי63037 - 929
 • נ
 • ה
 • נ
 • נ
 • ה
4אוניון מגדלנה601514 - 2-121
 • ה
 • ת
 • ה
 • ה
 • ה
 קבוצהמשחקיםנצחוןתיקוהפסדשעריםהפרשנקודותמשחקים אחרונים
1קלאב דפורטיבו ג'וניור63305 - 9412
 • נ
 • נ
 • ת
 • ת
 • נ
2טולימה63306 - 9312
 • נ
 • נ
 • ת
 • ת
 • נ
3דפורטיבו קאלי61149 - 6-34
 • ה
 • ה
 • ה
 • נ
 • ה
4נאסיונל מדיין611410 - 6-44
 • ה
 • ה
 • נ
 • ה
 • ה
 קבוצהמשחקיםנצחוןתיקוהפסדשעריםהפרשנקודותמשחקים אחרונים
1לוס מיליונרוס20116315 - 301539
 • ת
 • ת
 • נ
 • ת
 • ה
2דפורטיבו קאלי2096517 - 22533
 • נ
 • נ
 • ה
 • נ
 • ת
3טולימה2095616 - 271132
 • ה
 • ה
 • נ
 • ת
 • נ
4אמריקה קאלי2095620 - 26632
 • ת
 • נ
 • ה
 • ת
 • נ
5נאסיונל מדיין2087519 - 24531
 • נ
 • ה
 • נ
 • נ
 • ה
6דפורטיבו פסטו2087514 - 19531
 • ת
 • ה
 • ת
 • ת
 • נ
7קלאב דפורטיבו ג'וניור20612218 - 24630
 • ה
 • ת
 • ה
 • ת
 • ת
8אוניון מגדלנה2086624 - 24030
 • נ
 • נ
 • נ
 • ת
 • ה
9אינדפדיינטה מדיין2077624 - 30628
 • נ
 • נ
 • ת
 • ה
 • נ
10אונסה סלאדס2084816 - 20428
 • ה
 • ה
 • נ
 • נ
 • ת
11קוקוטה2083927 - 25-227
 • נ
 • ה
 • ה
 • ה
 • נ
12בויאקה פטריוטאס2076731 - 20-1127
 • ה
 • נ
 • ת
 • נ
 • ה
13אנביגאדו2059620 - 22224
 • ה
 • נ
 • נ
 • ת
 • ת
14פטרולרה2058719 - 17-223
 • נ
 • ת
 • ת
 • ת
 • ה
15ז'גוארס2058727 - 20-723
 • נ
 • ת
 • ת
 • ה
 • ת
16לה אקווידד20410622 - 21-122
 • נ
 • ת
 • ה
 • ת
 • ה
17אתלטיקו בוקרמנגה2056926 - 17-921
 • ה
 • ה
 • ת
 • ה
 • ת
18אתלטיקו הוליה2047932 - 19-1319
 • ה
 • ה
 • נ
 • נ
 • ה
19Rionegro20371030 - 17-1316
 • ת
 • נ
 • ה
 • ת
 • נ
20אינדפדיינטה סנטה פה20111824 - 17-714
 • ה
 • ת
 • ה
 • ה
 • נ

ז'גוארס

תאריך אירוע ליגה נ/ה/ת תוצאה
09/10/2019 אנביגאדו נגד ז'גוארס הפסד 2 : 0
05/10/2019 ז'גוארס נגד אונסה סלאדס נצחון 2 : 1
01/10/2019 Rionegro נגד ז'גוארס הפסד 3 : 0
28/09/2019 ז'גוארס נגד אינדפדיינטה סנטה פה הפסד 0 : 3
23/09/2019 קלאב דפורטיבו ג'וניור נגד ז'גוארס הפסד 3 : 0
15/09/2019 ז'גוארס נגד אמריקה קאלי תיקו 2 : 2
08/09/2019 פטרולרה נגד ז'גוארס הפסד 1 : 0
31/08/2019 ז'גוארס נגד בויאקה פטריוטאס תיקו 1 : 1
27/08/2019 טולימה נגד ז'גוארס הפסד 2 : 0
22/08/2019 ז'גוארס נגד פטרולרה תיקו 0 : 0

אינדפדיינטה מדיין

תאריך אירוע ליגה נ/ה/ת תוצאה
11/10/2019 אינדפדיינטה מדיין נגד קוקוטה קולומביאנית ראשונה נצחון 3 : 0
07/10/2019 אתלטיקו בוקרמנגה נגד אינדפדיינטה מדיין קולומביאנית ראשונה תיקו 2 : 2
02/10/2019 אינדפדיינטה מדיין נגד דפורטיבו פסטו קולומביאנית ראשונה נצחון 3 : 1
28/09/2019 אונסה סלאדס נגד אינדפדיינטה מדיין קולומביאנית ראשונה תיקו 1 : 1
21/09/2019 אינדפדיינטה מדיין נגד לוס מיליונרוס קולומביאנית ראשונה הפסד 1 : 2
15/09/2019 אנביגאדו נגד אינדפדיינטה מדיין קולומביאנית ראשונה ניצחון 2 : 4
08/09/2019 אינדפדיינטה מדיין נגד נאסיונל מדיין קולומביאנית ראשונה הפסד 1 : 4
01/09/2019 אינדפדיינטה סנטה פה נגד אינדפדיינטה מדיין קולומביאנית ראשונה הפסד 2 : 0
25/08/2019 נאסיונל מדיין נגד אינדפדיינטה מדיין קולומביאנית ראשונה הפסד 5 : 2
22/08/2019 אינדפדיינטה מדיין נגד Rionegro קולומביאנית ראשונה הפסד 1 : 2

ז'גוארס נגד אינדפדיינטה מדיין

תאריך מפעל אירוע תוצאת משחק תוצאה
20/04/2019 קולומביאנית ראשונה אינדפדיינטה מדיין נגד ז'גוארס אינדפדיינטה מדיין 3 : 0
20/10/2018 קולומביאנית ראשונה ז'גוארס נגד אינדפדיינטה מדיין אינדפדיינטה מדיין 0 : 2
19/04/2018 קולומביאנית ראשונה אינדפדיינטה מדיין נגד ז'גוארס אינדפדיינטה מדיין 2 : 1
10/05/2017 קולומביאנית ראשונה ז'גוארס נגד אינדפדיינטה מדיין אינדפדיינטה מדיין 0 : 1
18/09/2016 קולומביאנית ראשונה אינדפדיינטה מדיין נגד ז'גוארס תיקו 1 : 1
16/04/2016 קולומביאנית ראשונה ז'גוארס נגד אינדפדיינטה מדיין תיקו 2 : 2
02/08/2015 קולומביאנית ראשונה ז'גוארס נגד אינדפדיינטה מדיין אינדפדיינטה מדיין 1 : 2
15/02/2015 קולומביאנית ראשונה אינדפדיינטה מדיין נגד ז'גוארס תיקו 2 : 2

אנא המתן, המערכת אוספת נתונים.

 
 
 
 
 
 

הרשמה לניוזלטרס