ברזיל

כדורגל - ברזיל - ברזילאית ראשונה

287. הסתיים אתלטיקו פארננסה - פלמנגו S,D 2.45 2.75 2.10 0 - 2 מידע נוסף
 • ABCD

  אתלטיקו פארננסה מארחת את פלמנגו במסגרת ברזילאית ראשונה. פלמנגו עם מדד מומנטום כללי טוב יותר במחזורים האחרונים ואמורה לספק את הסחורה.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אתלטיקו פארננסה מארחת את פלמנגו במסגרת ברזילאית ראשונה. פלמנגו עם מדד מומנטום כללי טובי יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום כללי טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אתלטיקו פארננסה מארחת את פלמנגו במסגרת ברזילאית ראשונה. פלמנגו עם מדד מומנטום כללי טובי יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון לקבוצה מארחת במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום כללי טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אתלטיקו פארננסה מארחת את פלמנגו במסגרת ברזילאית ראשונה. פלמנגו עם מדד מומנטום כללי טובי יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום כללי טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  פלמנגו במשחק חוץ יחסית לא קל מול אתלטיקו פארננסה , על פי מדד המומנטום הממוצע פלמנגו אמורה לעבור את המשחק עם ניצחון .
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אתלטיקו פארננסה מארחת את פלמנגו במסגרת ברזילאית ראשונה. פלמנגו עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אתלטיקו פארננסה מארחת את פלמנגו במסגרת ברזילאית ראשונה. פלמנגו עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון לקבוצה מארחת במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אתלטיקו פארננסה מארחת את פלמנגו במסגרת ברזילאית ראשונה. פלמנגו עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  פלמנגו במשחק חוץ שווה כוחות מול אתלטיקו פארננסה , למרות שאתלטיקו פארננסה מארחת את המשחק , מדד המומנטום בית חוץ של פלמנגו טוב יותר , והיא אמורה לרשום ניצחון חוץ.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אתלטיקו פארננסה מארחת את פלמנגו במסגרת ברזילאית ראשונה. פלמנגו עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 400 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אתלטיקו פארננסה מארחת את פלמנגו במסגרת ברזילאית ראשונה. פלמנגו עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון לקבוצה מארחת במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  פלמנגו עם מדד עוצמה כללית טוב יותר מאתלטיקו פארננסה , צפויה לנצח במשחק חוץ לא קל על הנייר. צפי למשחק צמוד עם תוצאה נמוכה.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אתלטיקו פארננסה מארחת את פלמנגו במסגרת ברזילאית ראשונה. פלמנגו עם מדד עוצמה כללית טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה כללית טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 30 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אתלטיקו פארננסה מארחת את פלמנגו במסגרת ברזילאית ראשונה. פלמנגו עם מדד עוצמה כללית טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון של המארחת במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה כללית טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אתלטיקו פארננסה עם מדד עוצמה ראש בראש טוב יותר מפלמנגו , צפויה לנצח במשחק לא קל על הנייר. צפי למשחק צמוד עם תוצאה נמוכה.
  לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אתלטיקו פארננסה מארחת את פלמנגו במסגרת ברזילאית ראשונה. אתלטיקו פארננסה עם מדד עוצמה בית חוץ ראש בראש טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים צמודים מבחינת יחסים ,כאשר הקבוצה המארחת עם מדד עוצמה ראש בראש טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 50 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אתלטיקו פארננסה מארחת את פלמנגו במסגרת ברזילאית ראשונה. אתלטיקו פארננסה עם מדד עוצמה בית חוץ ראש בראש טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון לקבוצה אורחת במשחקים צמודים מבחינת יחסים ,כאשר הקבוצה המארחת עם מדד עוצמה ראש בראש טוב יותר, ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 400 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אתלטיקו פארננסה מארחת את פלמנגו במסגרת ברזילאית ראשונה. פלמנגו עם מדד מומנטום כללי טובי יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום כללי טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אתלטיקו פארננסה מארחת את פלמנגו במסגרת ברזילאית ראשונה. פלמנגו עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

1 X 2
2.45 2.75 2.10
26% 47% 26%
(5 ממליצים) (9 ממליצים) (5 ממליצים)

יום ראשון, תאריך 13 אוקטובר 2019. משחק בין אתלטיקו פארננסה לפלמנגו במסגרת הברזילאית ראשונה.
משחק זה ניתן להימור סינגל.
אתלטיקו פארננסה המארחת ממוקמת במקום ה-10 עם 35 נקודות ויחס שערים חיובי של 10 שערים (כובשת בממוצע למשחק 1.46 וסופגת 1.04 שערים) כאשר מנגד פלמנגו האורחת ממוקמת במקום ה-1 עם 55 נקודות ויחס שערים חיובי של 30 שערים (כובשת בממוצע למשחק 2.13 וסופגת 0.88 שערים).
במשחקים האחרונים אתלטיקו פארננסה ניצחה פעמיים (נגד סלבדור באהיה, פורטלצה), ו-3 פעמים סיימה בתוצאת תיקו (נגד קורינתיאנס, שאפוקואנסה, ואסקו דה גמא) כאשר מנגד פלמנגו עם רצף של 2 ניצחונות במשחקים האחרונים (נגד אתלטיקו מיניירו,שאפוקואנסה).
במשחקים שנערכו בניהם לאחרונה אתלטיקו פארננסה ניצחה 6 פעמים ומנגד פלמנגו ניצחה 5 פעמים ו-4 פעמים סיימו הקבוצות בתיקו.

שם מדד מספר משחקים לחישוב מומנטום עוצמה
ממוצע אחרונים ממוצע של (3) מחזורים אחרונים -3.67 -0.67
סיכום כללי אתלטיקו פארננסה (10), פלמנגו (10) -5 -0.60
סיכום בית חוץ אתלטיקו פארננסה (5), פלמנגו (5) -2 0.00
ראש בראש כללי אתלטיקו פארננסה (15) נגד פלמנגו (15) -2 0.27
ראש בראש בית חוץ אתלטיקו פארננסה (7) נגד פלמנגו (7) 2 1.14

מדדי מומנטום לפי קבוצה

שם מדד מספר משחקים לחישוב אתלטיקו פארננסה פלמנגו
ממוצע אחרונים ממוצע של (3) מחזורים אחרונים 1.33 5.00
סיכום כללי אתלטיקו פארננסה (10), פלמנגו (10) 1 6
סיכום בית חוץ אתלטיקו פארננסה (5), פלמנגו (5) 1 3
ראש בראש כללי אתלטיקו פארננסה (15) נגד פלמנגו (15) -1 1
ראש בראש בית חוץ אתלטיקו פארננסה (7) נגד פלמנגו (7) 1 -1
סה"כחוץביתנתוני שעריםביתחוץסה"כ
21 11 10 מספר משחקים 5 5 10
9 2 7 נצחונות 5 1 6
3 3 0 תיקו 0 2 2
9 6 3 הפסדים 0 2 2
30 15 15 שערים שהבקיעו 16 5 21
21 15 6 שערים שספגו 5 5 10
7 2 5 מספר משחקים ששמרו על רשת נקייה 1 2 3
4 1 3 מספר משחקים שלא הבקיעו 0 1 1
סה"כחוץביתממוצעי שעריםביתחוץסה"כ
1.4 1.4 1.5 ממוצע שערים למשחק 3.2 1.0 2.1
1.0 1.4 0.6 ממוצע ספיגות למשחק 1.0 1.0 1.0
0.3 0.2 0.5 ממוצע רשת נקייה למשחק 0.2 0.4 0.3
0.2 0.1 0.3 ממוצע שלא הבקיעו למשחק 0.0 0.2 0.1
39" 43" 34" זמן ממוצע של הבקעת גול ראשון 25" 41" 32"
40" 44" 33" זמן ממוצע של ספיגת גול ראשון 51" 38" 46"
התפלגות זמני הבקעה
6.7%
0-15
14.3%
10.0%
15-30
0.0%
20.0%
30-45
23.8%
16.7%
45-60
19.0%
16.7%
60-75
19.0%
30.0%
75-90
23.8%
שם מדד מספר משחקים לחישוב מדד שערים מחזור אחרון
סיכום כללי אתלטיקו פארננסה (10), פלמנגו (10) 2.40 4
סיכום בית חוץ אתלטיקו פארננסה (5), פלמנגו (5) 2.20 1.5
ראש בראש כללי אתלטיקו פארננסה (15) נגד פלמנגו (15) 2.67 2
ראש בראש בית חוץ אתלטיקו פארננסה (7) נגד פלמנגו (7) 2.29 2
תאריך שעה 1 X 2
10/10/201918:102.102.702.50
10/10/201918:152.152.652.45
10/10/201918:252.252.652.35
10/10/201918:402.302.652.30
10/10/201921:052.352.652.25
10/10/201921:102.402.652.25
11/10/201901:152.402.652.20
11/10/201914:302.402.702.15
11/10/201914:352.352.752.15
12/10/201920:552.402.802.10
13/10/201917:152.452.752.10
13/10/201918:302.402.802.10
13/10/201920:152.452.802.10
13/10/201922:002.452.752.10

ברזילאית ראשונה 14/10/2019 04:16

 קבוצהמשחקיםנצחוןתיקוהפסדשעריםהפרשנקודותמשחקים אחרונים
1פלמנגו24174321 - 513055
 • נ
 • נ
 • ת
 • נ
 • נ
2פלמייראס25148320 - 402050
 • נ
 • ה
 • ת
 • ת
 • נ
3סאנטוס24145523 - 361347
 • נ
 • נ
 • נ
 • ת
 • ה
4קורינתיאנס241110315 - 271243
 • ת
 • ת
 • נ
 • נ
 • נ
5סאו פאולו241010416 - 25940
 • ת
 • נ
 • ת
 • ה
 • נ
6אינטרנסיונל24115823 - 29638
 • ה
 • ת
 • ת
 • ה
 • נ
7גרמיו24108626 - 391338
 • נ
 • ת
 • ה
 • נ
 • נ
8סלבדור באהיה25108722 - 28638
 • ה
 • ת
 • ה
 • נ
 • נ
9גויאש251131135 - 25-1036
 • נ
 • ה
 • נ
 • נ
 • נ
10אתלטיקו פארננסה24105925 - 351035
 • ת
 • נ
 • ת
 • נ
 • ת
11אתלטיקו מיניירו24941131 - 29-231
 • ה
 • ת
 • ה
 • נ
 • ה
12בוטאפוגו25931327 - 22-530
 • ה
 • נ
 • ה
 • ה
 • ה
13פלומיננזה25851234 - 27-729
 • נ
 • ת
 • נ
 • נ
 • ת
14פורטלצה24841233 - 27-628
 • נ
 • ה
 • נ
 • ה
 • ה
15ואסקו דה גמא24771030 - 21-928
 • ת
 • ה
 • נ
 • ה
 • ת
16מקיו25671235 - 15-2025
 • ה
 • נ
 • נ
 • ה
 • ה
17סארה24651326 - 23-323
 • ה
 • ה
 • ה
 • ת
 • ה
18קרוזיירו24491132 - 18-1421
 • ת
 • ת
 • ה
 • ת
 • ה
19אבאי24381336 - 13-2317
 • ת
 • ה
 • ה
 • ה
 • נ
20שאפוקואנסה24361538 - 18-2015
 • ה
 • ה
 • ה
 • ת
 • ה

אתלטיקו פארננסה

תאריך אירוע ליגה נ/ה/ת תוצאה
10/10/2019 קורינתיאנס נגד אתלטיקו פארננסה תיקו 2 : 2
05/10/2019 סלבדור באהיה נגד אתלטיקו פארננסה ניצחון 1 : 2
29/09/2019 אתלטיקו פארננסה נגד שאפוקואנסה תיקו 1 : 1
27/09/2019 אתלטיקו פארננסה נגד פורטלצה נצחון 4 : 1
22/09/2019 ואסקו דה גמא נגד אתלטיקו פארננסה תיקו 1 : 1
19/09/2019 אינטרנסיונל נגד אתלטיקו פארננסה ניצחון 1 : 2
15/09/2019 אתלטיקו פארננסה נגד אבאי הפסד 0 : 1
12/09/2019 אתלטיקו פארננסה נגד אינטרנסיונל נצחון 1 : 0
08/09/2019 סאנטוס נגד אתלטיקו פארננסה תיקו 1 : 1
04/09/2019 אתלטיקו פארננסה נגד גרמיו נצחון 2 : 0

פלמנגו

תאריך אירוע ליגה נ/ה/ת תוצאה
10/10/2019 פלמנגו נגד אתלטיקו מיניירו ברזילאית ראשונה נצחון 3 : 1
06/10/2019 שאפוקואנסה נגד פלמנגו ברזילאית ראשונה ניצחון 0 : 1
03/10/2019 גרמיו נגד פלמנגו גביע ליברטדורס בית ג תיקו 1 : 1
28/09/2019 פלמנגו נגד סאו פאולו ברזילאית ראשונה תיקו 0 : 0
26/09/2019 פלמנגו נגד אינטרנסיונל ברזילאית ראשונה נצחון 3 : 1
21/09/2019 קרוזיירו נגד פלמנגו ברזילאית ראשונה ניצחון 1 : 2
14/09/2019 פלמנגו נגד סאנטוס ברזילאית ראשונה נצחון 1 : 0
07/09/2019 אבאי נגד פלמנגו ברזילאית ראשונה ניצחון 0 : 3
01/09/2019 פלמנגו נגד פלמייראס ברזילאית ראשונה נצחון 3 : 0
29/08/2019 אינטרנסיונל נגד פלמנגו גביע ליברטדורס בית ג תיקו 1 : 1

אתלטיקו פארננסה נגד פלמנגו

תאריך מפעל אירוע תוצאת משחק תוצאה
18/07/2019 גביע ברזילאי פלמנגו נגד אתלטיקו פארננסה תיקו 1 : 1
11/07/2019 גביע ברזילאי אתלטיקו פארננסה נגד פלמנגו תיקו 1 : 1
26/05/2019 ברזילאית ראשונה פלמנגו נגד אתלטיקו פארננסה פלמנגו 3 : 2
01/12/2018 ברזילאית ראשונה פלמנגו נגד אתלטיקו פארננסה אתלטיקו פארננסה 1 : 2
19/08/2018 ברזילאית ראשונה אתלטיקו פארננסה נגד פלמנגו אתלטיקו פארננסה 3 : 0
27/08/2017 ברזילאית ראשונה פלמנגו נגד אתלטיקו פארננסה פלמנגו 2 : 0
28/05/2017 ברזילאית ראשונה אתלטיקו פארננסה נגד פלמנגו תיקו 1 : 1
27/04/2017 גביע ליברטדורס בית ג אתלטיקו פארננסה נגד פלמנגו אתלטיקו פארננסה 2 : 1
13/04/2017 גביע ליברטדורס בית ג פלמנגו נגד אתלטיקו פארננסה פלמנגו 2 : 1
11/12/2016 ברזילאית ראשונה אתלטיקו פארננסה נגד פלמנגו תיקו 0 : 0
06/08/2016 ברזילאית ראשונה פלמנגו נגד אתלטיקו פארננסה פלמנגו 1 : 0
29/11/2015 ברזילאית ראשונה אתלטיקו פארננסה נגד פלמנגו אתלטיקו פארננסה 3 : 0
12/08/2015 ברזילאית ראשונה פלמנגו נגד אתלטיקו פארננסה פלמנגו 3 : 2
19/10/2014 ברזילאית ראשונה אתלטיקו פארננסה נגד פלמנגו אתלטיקו פארננסה 2 : 1
17/07/2014 ברזילאית ראשונה פלמנגו נגד אתלטיקו פארננסה אתלטיקו פארננסה 1 : 2

אנא המתן, המערכת אוספת נתונים.

288. הסתיים פארננסה (1+) - פלמנגו 1.40 3.45 4.00 0 - 2 מידע נוסף
289. הסתיים מעל/מתחת שערים (2.5) פארננסה - פלמנגו 1.75 1.60 2 מידע נוסף
290. הסתיים סה"כ קרנות טווחים בין 9 ל 11 פארננסה - פלמנגו S,D 2.50 2.35 2.20 מידע נוסף
291. הסתיים סה"כ קרנות טווחים בין 5 ל 6 פארננסה - פלמנגו (מחצית ראשונה) S,D 1.85 2.35 3.20 מידע נוסף
 
 
 
 
 
 

הרשמה לניוזלטרס