ספרד

כדורסל - ספרד - סל ספרד

199. הסתיים ברצלונה - ולנסיה (9+) S,D 1.80 9.00 1.80 97 - 94 ספורט2 מידע נוסף
 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא שילוב של הימור על הקבוצה האורחת כאשר יש לה תוספת סלים עם שימוש במקדם שיטת ההכפלה היחסית.
  הימור זה יתבצע רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים:
  תוספת סלים לקבוצה האורחת הוא בין 6-8.5
  ההימור ניתן להימור סינגל (S)
  מכיוון שולנסיה האורחת , עם תוספת סלים המתאים לתנאי המקדים , ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 60 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא שילוב של הימור על הקבוצה האורחת כאשר יש לה תוספת סלים עם שימוש במקדם שיטת ההכפלה היחסית.
  הימור זה יתבצע רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים:
  תוספת סלים לקבוצה האורחת הוא בין 9-11.5
  ההימור ניתן להימור סינגל (S)
  מכיוון שולנסיה האורחת , עם תוספת סלים המתאים לתנאי המקדים , ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא שילוב של הימור על הקבוצה המארחת כאשר יש לאורחת תוספת סלים עם שימוש במקדם שיטת ההכפלה היחסית.
  הימור זה יתבצע רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים:
  תוספת סלים לקבוצה האורחת הוא בין 6-8.5
  ההימור ניתן להימור סינגל (S)
  מכיוון שולנסיה האורחת , עם תוספת סלים המתאים לתנאי המקדים , ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא שילוב של הימור על הקבוצה המארחת כאשר יש לאורחת תוספת סלים עם שימוש במקדם שיטת ההכפלה היחסית.
  הימור זה יתבצע רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים:
  תוספת סלים לקבוצה האורחת הוא בין 9-11.5
  ההימור ניתן להימור סינגל (S)
  מכיוון שולנסיה האורחת , עם תוספת סלים המתאים לתנאי המקדים , ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא שילוב של טווח תוספת סלים קבוע, מדד עוצמה ראש בראש שלילי ושימוש במקדם שיטת ההכפלה היחסית
  הימור זה יתבצע רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים
  תוספת סלים לקבוצה האורחת הוא בין 6-8.5
  מדד עוצמה ראש בראש שלילי
  ההימור ניתן להימור סינגל (S)
  מכיוון שולנסיה האורחת , עם תוספת סלים המתאים לתנאי המקדים , מדד העוצמה ראש בראש שלילי ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא שילוב של טווח תוספת סלים קבוע, מדד עוצמה ראש בראש שלילי ושימוש במקדם שיטת ההכפלה היחסית
  הימור זה יתבצע רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים
  תוספת סלים לקבוצה האורחת הוא מינימום 9
  מדד עוצמה ראש בראש שלילי
  ההימור ניתן להימור סינגל (S)
  מכיוון שולנסיה האורחת , עם תוספת סלים המתאים לתנאי המקדים , מדד העוצמה ראש בראש שלילי ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא שילוב של מדד עוצמה ממוצע שגבוה יותר מתוספת הנקודות לליין שניתנה לקבוצה היריבה ושימוש במקדם שיטת ההכפלה היחסית.
  הימור זה יתבצע רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים:
  מדד עוצמה ממוצע חיובי וגבוה יותר מתוספת הנקודות לקבוצה היריבה
  ההימור ניתן להימור סינגל (S)
  מכיוון שברצלונה המארחת , עם מדד עוצמה ממוצע הגבוה מתוספת הנקודות שניתנה לולנסיה , ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא שילוב של מדד עוצמה כללי שגבוה יותר מתוספת הסלים שניתנה לקבוצה היריבה ושימוש במקדם שיטת ההכפלה היחסית.
  הימור זה יתבצע רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים:
  מדד עוצמה כללי חיובי וגבוה יותר מתוספת הסלים לקבוצה היריבה
  ההימור ניתן להימור סינגל (S)
  מכיוון שברצלונה המארחת , עם מדד עוצמה כללי הגבוה מתוספת הסלים שניתנה לולנסיה , ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 60 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא שילוב של מדד עוצמה בית חוץ שגבוה יותר מתוספת הסלים שניתנה לקבוצה היריבה ושימוש במקדם שיטת ההכפלה היחסית.
  הימור זה יתבצע רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים:
  מדד עצמה ותוספת הסלים לקבוצה היריבה הגדול ביותר
  ההימור ניתן להימור סינגל (S)
  מכיוון שברצלונה המארחת , עם מדד עוצמה בית חוץ הגבוה מתוספת הסלים שניתנה לולנסיה , ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא שילוב של מדד עוצמה ראש בראש שגבוה יותר מתוספת הסלים שניתנה לקבוצה היריבה ושימוש במקדם שיטת ההכפלה היחסית
  הימור זה יתבצע רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים:
  מדד עצמה ותוספת הסלים לקבוצה היריבה הגדול ביותר
  ההימור ניתן להימור סינגל (S)
  מכיוון שולנסיה האורחת , עם מדד עוצמה ראש בראש הגבוה מתוספת הסלים שניתנה לברצלונה , ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 400 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא שילוב של מדד עוצמה ממוצע שגבוה יותר מתוספת הנקודות לליין שניתנה לקבוצה היריבה ושימוש במקדם שיטת ההכפלה היחסית.
  הימור זה יתבצע רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים:
  מדד עוצמה ממוצע חיובי וגבוה יותר מתוספת הנקודות לקבוצה היריבה
  ההימור ניתן להימור סינגל (S)
  מכיוון שברצלונה המארחת , עם מדד עוצמה ממוצע הגבוה מתוספת הנקודות שניתנה לולנסיה , ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא שילוב של מדד עוצמה ממוצע שגבוה יותר מתוספת הנקודות לליין שניתנה לקבוצה היריבה ושימוש במקדם שיטת ההכפלה היחסית.
  הימור זה יתבצע רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים:
  מדד עוצמה ממוצע חיובי וגבוה יותר מתוספת הנקודות לקבוצה היריבה
  ההימור ניתן להימור סינגל (S)
  מכיוון שברצלונה המארחת , עם מדד עוצמה ממוצע הגבוה מתוספת הנקודות שניתנה לולנסיה , ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

1 X 2
1.80 9.00 1.80
62% 0% 38%
(8 ממליצים) (0 ממליצים) (5 ממליצים)

יום ראשון, תאריך 13 אוקטובר 2019. משחק בין ברצלונה לולנסיה במסגרת הסל ספרד.
משחק זה ניתן להימור סינגל.
ברצלונה המארחת ממוקמת במקום ה-6 עם 4נקודות ויחס סלים חיובי של 12 סלים (קולעת בממוצע למשחק 90.33 ומקבלת 86.33 סלים) כאשר מנגד ולנסיה האורחת ממוקמת במקום ה-4 עם 4נקודות ויחס סלים חיובי של 40 סלים (קולעת בממוצע למשחק 87.67 ומקבלת 74.33 סלים).
במשחקים האחרונים ברצלונה ניצחה 4 פעמים (נגד זניט סט. פטרסבורג, אנאדולו אפס, לבורל ויטוריה, מונבוס אוברדוירו), הפסידה פעם אחת (נגד מוראבנק אנדורה) כאשר מנגד במשחקים האחרונים ולנסיה ניצחה פעמיים (נגד בלונסטטו סביליה, מוראבנק אנדורה), הפסידה 3 פעמים (נגד אולימפיאקוס, צסקא מוסקבה, בילבאו) .
במשחקים שנערכו בניהם לאחרונה ברצלונה ניצחה 8 פעמים ומנגד ולנסיה ניצחה 7 פעמים .

שם מדד מספר משחקים לחישוב מומנטום עוצמה
ממוצע אחרונים ממוצע של (3) מחזורים אחרונים 1.67 20.00
סיכום כללי ברצלונה (10), ולנסיה (10) 2 9.20
סיכום בית חוץ ברצלונה (5), ולנסיה (5) 6 14.00
ראש בראש כללי ברצלונה (15) נגד ולנסיה (15) 2 -0.67
ראש בראש בית חוץ ברצלונה (8) נגד ולנסיה (8) 2 5.63

מדדי מומנטום לפי קבוצה

שם מדד מספר משחקים לחישוב ברצלונה ולנסיה
ממוצע אחרונים ממוצע של (3) מחזורים אחרונים 1.00 -0.67
סיכום כללי ברצלונה (10), ולנסיה (10) 1 -1
סיכום בית חוץ ברצלונה (5), ולנסיה (5) 1 -5
ראש בראש כללי ברצלונה (15) נגד ולנסיה (15) 1 -1
ראש בראש בית חוץ ברצלונה (8) נגד ולנסיה (8) 1 -1
שם מדד מספר משחקים לחישוב מדד נקודות מחזור אחרון
סיכום כללי ברצלונה (10), ולנסיה (10) 157.50 151
סיכום בית חוץ ברצלונה (5), ולנסיה (5) 154.40 167
ראש בראש כללי ברצלונה (15) נגד ולנסיה (15) 151.47 136
ראש בראש בית חוץ ברצלונה (8) נגד ולנסיה (8) 156.63 136
תאריך שעה 1 X 2 הפרש
12/10/201918:201.809.001.80-8.00
13/10/201916:451.809.001.80-9.00

סל ספרד 13/10/2019 08:19

 קבוצהמשחקיםנצחוןהפסדיחסהפרשנקודותמשחקים אחרונים
1סן פבלו בורגוס440297 - 340438
 • נ
 • נ
 • נ
 • נ
2ריאל מדריד330209 - 261526
 • נ
 • נ
 • נ
3Basket Zaragoza431295 - 319246
 • נ
 • ה
 • נ
 • נ
4ולנסיה321223 - 263404
 • נ
 • ה
 • נ
5בילבאו321244 - 260164
 • ה
 • נ
 • נ
6ברצלונה321259 - 271124
 • ה
 • נ
 • נ
7מוראבנק אנדורה321242 - 233-94
 • נ
 • נ
 • ה
8טנריפה422315 - 31614
 • נ
 • ה
 • נ
 • ה
9מלאגה422309 - 304-54
 • נ
 • נ
 • ה
 • ה
10מורסיה422340 - 330-104
 • ה
 • נ
 • ה
 • נ
11לבורל ויטוריה312255 - 269142
 • ה
 • ה
 • נ
12מנרסה312223 - 218-52
 • ה
 • ה
 • נ
13גראן קנאריה312235 - 226-92
 • נ
 • ה
 • ה
14פואנלבראדה312251 - 238-132
 • נ
 • ה
 • ה
15אסטודיאנטס312276 - 249-272
 • ה
 • נ
 • ה
16בלונסטטו סביליה413344 - 314-302
 • ה
 • ה
 • נ
 • ה
17מונבוס אוברדוירו413374 - 326-482
 • ה
 • נ
 • ה
 • ה
18חובנטוד בדאלונה404342 - 296-460
 • ה
 • ה
 • ה
 • ה

ברצלונה

תאריך אירוע ליגה נ/ה/ת תוצאה
11/10/2019 זניט סט. פטרסבורג נגד ברצלונה ניצחון 63 : 87
06/10/2019 מוראבנק אנדורה נגד ברצלונה הפסד 86 : 84
04/10/2019 אנאדולו אפס נגד ברצלונה ניצחון 64 : 74
29/09/2019 ברצלונה נגד לבורל ויטוריה נצחון 95 : 87
27/09/2019 מונבוס אוברדוירו נגד ברצלונה ניצחון 86 : 92
22/09/2019 ברצלונה נגד ריאל מדריד הפסד 79 : 89
21/09/2019 ברצלונה נגד ולנסיה נצחון 71 : 65
21/06/2019 ברצלונה נגד ריאל מדריד הפסד 68 : 74
19/06/2019 ברצלונה נגד ריאל מדריד נצחון 78 : 77
17/06/2019 ריאל מדריד נגד ברצלונה הפסד 81 : 80

ולנסיה

תאריך אירוע ליגה נ/ה/ת תוצאה
11/10/2019 אולימפיאקוס נגד ולנסיה יורוליג הפסד 89 : 63
06/10/2019 ולנסיה נגד בלונסטטו סביליה סל ספרד נצחון 95 : 72
04/10/2019 ולנסיה נגד צסקא מוסקבה יורוליג הפסד 71 : 96
29/09/2019 בילבאו נגד ולנסיה סל ספרד הפסד 83 : 79
26/09/2019 ולנסיה נגד מוראבנק אנדורה סל ספרד נצחון 89 : 68
21/09/2019 ברצלונה נגד ולנסיה סל - ספרד סופרקאפ הפסד 71 : 65
10/06/2019 ולנסיה נגד ריאל מדריד סל ספרד הפסד 78 : 85
08/06/2019 ריאל מדריד נגד ולנסיה סל ספרד הפסד 79 : 66
06/06/2019 ריאל מדריד נגד ולנסיה סל ספרד הפסד 94 : 72
04/06/2019 ולנסיה נגד מלאגה סל ספרד נצחון 79 : 76

ברצלונה נגד ולנסיה

תאריך מפעל אירוע תוצאת משחק תוצאה
21/09/2019 סל - ספרד סופרקאפ ברצלונה נגד ולנסיה ברצלונה 71 : 65
10/05/2019 סל ספרד ברצלונה נגד ולנסיה ולנסיה 72 : 78
14/02/2019 סל - גביע ספרד ברצלונה נגד ולנסיה ברצלונה 86 : 79
21/10/2018 סל ספרד ולנסיה נגד ברצלונה ברצלונה 85 : 86
19/05/2018 סל ספרד ולנסיה נגד ברצלונה ברצלונה 70 : 71
16/01/2018 יורוליג ולנסיה נגד ברצלונה ולנסיה 81 : 76
19/11/2017 סל ספרד ברצלונה נגד ולנסיה ברצלונה 79 : 74
17/11/2017 יורוליג ברצלונה נגד ולנסיה ברצלונה 89 : 71
27/05/2017 סל ספרד ולנסיה נגד ברצלונה ולנסיה 67 : 64
25/05/2017 סל ספרד ברצלונה נגד ולנסיה ברצלונה 91 : 79
20/05/2017 סל ספרד ולנסיה נגד ברצלונה ולנסיה 83 : 61
16/04/2017 סל ספרד ולנסיה נגד ברצלונה ולנסיה 76 : 59
18/02/2017 סל - גביע ספרד ברצלונה נגד ולנסיה ולנסיה 67 : 76
27/12/2016 סל ספרד ברצלונה נגד ולנסיה ברצלונה 94 : 82
08/05/2016 סל ספרד ולנסיה נגד ברצלונה ולנסיה 75 : 65

אנא המתן, המערכת אוספת נתונים.

 
 
 
 
 
 

הרשמה לניוזלטרס