דנמרק

כדורגל - דנמרק - דנית שניה

70. הסתיים קולדינג - ניקובינג S,D 2.25 3.15 2.05 3 - 1 מידע נוסף
  • ABCD

    קולדינג מארחת את ניקובינג במסגרת דנית שניה. קולדינג עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר , ולכן נראה כי הסיכוי של קולדינג לנצח הוא לא רע.
    לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 40 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

  • ABCD

    קולדינג מארחת את ניקובינג במסגרת דנית שניה. קולדינג עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה של תיקו X במשחקים שקבוצה מארחת עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

  • ABCD

    קולדינג מארחת את ניקובינג במסגרת דנית שניה. קולדינג עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה מארחת עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

  • ABCD

    קולדינג עם מדדי מומנטום ממוצע ומדד עוצמה ממוצע טובים יותר מניקובינג , צפויה לנצח במשחק לא קל על הנייר. צפי למשחק צמוד עם תוצאה נמוכה.
    לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 180 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

  • ABCD

    קולדינג מארחת את ניקובינג במסגרת דנית שניה. קולדינג עם כל מדדי עוצמה ומומנטום ממוצעים טובים יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה מארחת עם מדדי עוצמה ומומנטום טובים יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

  • ABCD

    קולדינג מארחת את ניקובינג במסגרת דנית שניה. קולדינג עם כל מדדי עוצמה ומומנטום ממוצעים טובים יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה מארחת עם מדדי עוצמה ומומנטום טובים יותר, ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 30 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

  • ABCD

    קולדינג במשחק יחסית לא קל מול ניקובינג , על פי מדד מומנטום הממוצע ביחד עם העובדה שקולדינג לא יכולה להרשות לעצמה להפסיד בבית היא צפויה לנצח.
    לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 400 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

  • ABCD

    קולדינג מארחת את ניקובינג במסגרת דנית שניה. קולדינג עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים צמודים מבחינת יחסים ,כאשר הקבוצה המארחת עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

  • ABCD

    קולדינג מארחת את ניקובינג במסגרת דנית שניה. קולדינג עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון לקבוצה אורחת במשחקים צמודים מבחינת יחסים ,כאשר הקבוצה המארחת עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 30 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

  • ABCD

    ניקובינג במשחק חוץ שווה כוחות מול קולדינג , למרות שקולדינג מארחת את המשחק , מדד המומנטום ראש בראש של ניקובינג טוב יותר , והיא אמורה לרשום ניצחון חוץ.
    לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 400 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

  • ABCD

    קולדינג מארחת את ניקובינג במסגרת דנית שניה. ניקובינג עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

  • ABCD

    קולדינג מארחת את ניקובינג במסגרת דנית שניה. ניקובינג עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון לקבוצה מארחת במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 50 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

  • ABCD

    קולדינג עם מדד עוצמה כללית טוב יותר מניקובינג , צפויה לנצח במשחק לא קל על הנייר. צפי למשחק צמוד עם תוצאה נמוכה.
    לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 180 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

  • ABCD

    קולדינג מארחת את ניקובינג במסגרת דנית שניה. קולדינג עם מדד עוצמה כללית טוב יותר במחזורים האחרונים ואמורה לספק את הסחורה למרות שהמשחק נראה על הנייר שווה כוחות.
    לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 400 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

  • ABCD

    קולדינג במשחק יחסית לא קל מול ניקובינג , על פי מדד עוצמה כללית ביחד עם העובדה שקולדינג לא יכולה להרשות לעצמה להפסיד בבית היא צפויה לנצח.
    לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 40 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

  • ABCD

    קולדינג מארחת את ניקובינג במסגרת דנית שניה. קולדינג עם מדד עוצמה כללית טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון לקבוצה האורחת במשחקים צמודים מבחינת יחסים ,כאשר הקבוצה המארחת עם מדד עוצמה כללית טוב יותר, ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

  • ABCD

    קולדינג מארחת את ניקובינג במסגרת דנית שניה. קולדינג עם מדד עוצמה כללית טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון לקבוצה האורחת במשחקים צמודים מבחינת יחסים ,כאשר הקבוצה המארחת עם מדד עוצמה כללית טוב יותר, ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 90 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

  • ABCD

    קולדינג מארחת את ניקובינג במסגרת דנית שניה. קולדינג עם מדד עוצמה כללית טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון לקבוצה האורחת במשחקים צמודים מבחינת יחסים ,כאשר הקבוצה המארחת עם מדד עוצמה כללית טוב יותר, ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 50 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

  • ABCD

    קולדינג במשחק שווה כוחות מול ניקובינג , אך מכיוון שקולדינג מארחת את המשחק יחד עם העובדה שמדד עוצמה ממוצע שלה טוב יותר , היא אמורה לרשום ניצחון.
    לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 180 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

  • ABCD

    קולדינג מארחת את ניקובינג במסגרת דנית שניה. קולדינג עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר במחזורים האחרונים ואמורה לספק את הסחורה למרות שהמשחק נראה על הנייר שווה כוחות.
    לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 80 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

  • ABCD

    קולדינג מארחת את ניקובינג במסגרת דנית שניה. קולדינג עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים צמודים מבחינת יחסים ,כאשר הקבוצה המארחת עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

  • ABCD

    קולדינג מארחת את ניקובינג במסגרת דנית שניה. קולדינג עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים צמודים מבחינת יחסים ,כאשר הקבוצה המארחת עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

  • ABCD

    קבוצהמארחת} מארחת את ניקובינג במסגרת דנית שניה. קולדינג עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון לקבוצה האורחת במשחקים צמודים מבחינת יחסים ,כאשר הקבוצה המארחת עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 30 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

  • ABCD

    קבוצהמארחת} מארחת את ניקובינג במסגרת דנית שניה. קולדינג עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון לקבוצה האורחת במשחקים צמודים מבחינת יחסים ,כאשר הקבוצה המארחת עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

  • ABCD

    קולדינג במשחק יחסית לא קל מול ניקובינג , על פי מדד עוצמה בית חוץ ביחד עם העובדה שקולדינג לא יכולה להרשות לעצמה להפסיד בבית היא צפויה לנצח.
    לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 400 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

  • ABCD

    קולדינג מארחת את ניקובינג במסגרת דנית שניה. קולדינג עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים צמודים מבחינת יחסים ,כאשר הקבוצה המארחת עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

  • ABCD

    קולדינג מארחת את ניקובינג במסגרת דנית שניה. קולדינג עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון לקבוצה האורחת במשחקים צמודים מבחינת יחסים ,כאשר הקבוצה המארחת עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר, ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 30 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

  • ABCD

    ניקובינג עם מדד עוצמה ראש בראש טוב יותר מקולדינג , צפויה לנצח במשחק חוץ לא קל על הנייר. צפי למשחק צמוד עם תוצאה נמוכה.
    לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 100 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

  • ABCD

    קולדינג מארחת את ניקובינג במסגרת דנית שניה. ניקובינג עם מדד עוצמה ראש בראש טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה ראש בראש טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

  • ABCD

    קולדינג מארחת את ניקובינג במסגרת דנית שניה. ניקובינג עם מדד עוצמה ראש בראש טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון למארחת במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה ראש בראש טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 30 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

יום שישי, תאריך 11 אוקטובר 2019. משחק בין קולדינג לניקובינג במסגרת הדנית שניה.
משחק זה ניתן להימור סינגל.
קולדינג המארחת ממוקמת במקום ה-4 עם 20 נקודות ויחס שערים חיובי של 3 שערים (כובשת בממוצע למשחק 1.92 וסופגת 1.67 שערים) כאשר מנגד ניקובינג האורחת ממוקמת במקום ה-6 עם 16 נקודות ויחס שערים שלילי של -3 שערים (כובשת בממוצע למשחק 1.92 וסופגת 2.17 שערים).
במשחקים האחרונים קולדינג ניצחה פעמיים (נגד ויבורג, סקיבה), הפסידה פעמיים (נגד פרדריקיה, וונדסיסל) ופעם אחת סיימה בתוצאת תיקו (נגד פרמאד) כאשר מנגד ניקובינג עם רצף של 2 תיקו במשחקים האחרונים (נגד פרמאד,סקיבה).
במשחקים שנערכו בניהם לאחרונה ניקובינג ניצחה פעם אחת .

שם מדד מספר משחקים לחישוב מומנטום עוצמה
ממוצע אחרונים ממוצע של (3) מחזורים אחרונים 2 1.67
סיכום כללי קולדינג (10), ניקובינג (10) 0 0.70
סיכום בית חוץ קולדינג (5), ניקובינג (5) 0 1.20
ראש בראש כללי קולדינג (1) נגד ניקובינג (1) -2 -1.00
ראש בראש בית חוץ קולדינג (-) נגד ניקובינג (-) 0 -

מדדי מומנטום לפי קבוצה

שם מדד מספר משחקים לחישוב קולדינג ניקובינג
ממוצע אחרונים ממוצע של (3) מחזורים אחרונים 0.67 -1.33
סיכום כללי קולדינג (10), ניקובינג (10) -1 -1
סיכום בית חוץ קולדינג (5), ניקובינג (5) -1 -1
ראש בראש כללי קולדינג (1) נגד ניקובינג (1) -1 1
ראש בראש בית חוץ קולדינג (-) נגד ניקובינג (-) 0 0
סה"כחוץביתנתוני שעריםביתחוץסה"כ
11 6 5 מספר משחקים 16 16 32
6 3 3 נצחונות 5 7 12
2 0 2 תיקו 6 3 9
3 3 0 הפסדים 5 6 11
22 11 11 שערים שהבקיעו 23 21 44
18 11 7 שערים שספגו 24 21 45
2 1 1 מספר משחקים ששמרו על רשת נקייה 5 5 10
2 1 1 מספר משחקים שלא הבקיעו 5 4 9
סה"כחוץביתממוצעי שעריםביתחוץסה"כ
2.0 1.8 2.2 ממוצע שערים למשחק 1.4 1.3 1.4
1.6 1.8 1.4 ממוצע ספיגות למשחק 1.5 1.3 1.4
0.2 0.2 0.2 ממוצע רשת נקייה למשחק 0.3 0.3 0.3
0.2 0.2 0.2 ממוצע שלא הבקיעו למשחק 0.3 0.3 0.3
23" 25" 21" זמן ממוצע של הבקעת גול ראשון 38" 32" 35"
45" 45" 46" זמן ממוצע של ספיגת גול ראשון 30" 47" 39"
התפלגות זמני הבקעה
22.7%
0-15
6.8%
13.6%
15-30
20.5%
22.7%
30-45
9.1%
13.6%
45-60
18.2%
13.6%
60-75
15.9%
13.6%
75-90
29.5%
שם מדד מספר משחקים לחישוב מדד שערים מחזור אחרון
סיכום כללי קולדינג (10), ניקובינג (10) 3.85 3.5
סיכום בית חוץ קולדינג (5), ניקובינג (5) 4.00 4.5
ראש בראש כללי קולדינג (1) נגד ניקובינג (1) 5.00 5
ראש בראש בית חוץ קולדינג (-) נגד ניקובינג (-) - -
תאריך שעה 1 X 2
09/10/201920:052.053.002.35
11/10/201907:302.053.052.35
11/10/201913:552.003.052.35
11/10/201914:402.103.052.20
11/10/201915:402.153.052.20
11/10/201916:202.103.052.20
11/10/201916:502.153.052.20
11/10/201916:552.153.052.15
11/10/201918:102.203.052.15
11/10/201918:202.203.052.10
11/10/201918:252.253.052.10
11/10/201918:552.253.052.05
11/10/201919:102.253.152.05

דנית שניה 11/10/2019 08:15

 קבוצהמשחקיםנצחוןתיקוהפסדשעריםהפרשנקודותמשחקים אחרונים
1ויילה1273212 - 231124
  • נ
  • ת
  • נ
  • נ
  • נ
2פרדריקיה1273219 - 26724
  • נ
  • נ
  • ה
  • ת
  • ת
3ויבורג1163210 - 18821
  • נ
  • ה
  • ת
  • נ
  • ה
4קולדינג1262420 - 23320
  • ה
  • נ
  • נ
  • ה
  • ת
5פרמאד1245314 - 14017
  • ת
  • נ
  • נ
  • ה
  • ת
6ניקובינג1244426 - 23-316
  • ת
  • ת
  • ה
  • ה
  • ת
7וונדסיסל1251614 - 11-316
  • ה
  • נ
  • נ
  • ת
  • נ
8סקיבה1235420 - 18-214
  • נ
  • ת
  • ה
  • ת
  • ה
9ווידוברה1234520 - 18-213
  • נ
  • ה
  • ת
  • ה
  • נ
10קוג1225519 - 14-511
  • ה
  • ת
  • ה
  • ת
  • ת
11נסטווד1132617 - 12-511
  • ה
  • ה
  • ת
  • נ
  • ה
12רוסקילדה1221924 - 15-97
  • ה
  • ה
  • ה
  • נ
  • ה

קולדינג

תאריך אירוע ליגה נ/ה/ת תוצאה
03/10/2019 קולדינג נגד פרדריקיה הפסד 1 : 2
28/09/2019 ויבורג נגד קולדינג ניצחון 1 : 2
22/09/2019 קולדינג נגד סקיבה נצחון 4 : 2
15/09/2019 וונדסיסל נגד קולדינג הפסד 2 : 0
08/09/2019 קולדינג נגד פרמאד תיקו 0 : 0
30/08/2019 ניקובינג נגד קולדינג הפסד 3 : 2
25/08/2019 פרדריקיה נגד קולדינג הפסד 4 : 3
21/08/2019 קולדינג נגד ויילה תיקו 1 : 1
16/08/2019 קוג נגד קולדינג ניצחון 1 : 2
11/08/2019 קולדינג נגד רוסקילדה נצחון 4 : 3

ניקובינג

תאריך אירוע ליגה נ/ה/ת תוצאה
06/10/2019 ניקובינג נגד פרמאד דנית שניה תיקו 2 : 2
28/09/2019 סקיבה נגד ניקובינג דנית שניה תיקו 3 : 3
22/09/2019 ניקובינג נגד וונדסיסל דנית שניה הפסד 0 : 3
15/09/2019 רוסקילדה נגד ניקובינג דנית שניה הפסד 3 : 1
08/09/2019 פרדריקיה נגד ניקובינג דנית שניה תיקו 2 : 2
30/08/2019 ניקובינג נגד קולדינג דנית שניה נצחון 3 : 2
25/08/2019 ויבורג נגד ניקובינג דנית שניה הפסד 3 : 0
21/08/2019 ניקובינג נגד נסטווד דנית שניה הפסד 0 : 1
16/08/2019 פרמאד נגד ניקובינג דנית שניה ניצחון 2 : 3
11/08/2019 ניקובינג נגד ווידוברה דנית שניה תיקו 2 : 2

קולדינג נגד ניקובינג

תאריך מפעל אירוע תוצאת משחק תוצאה
30/08/2019 דנית שניה ניקובינג נגד קולדינג ניקובינג 3 : 2

אנא המתן, המערכת אוספת נתונים.

 
 
 
 
 
 

הרשמה לניוזלטרס