נבחרות צעירות

כדורגל - נבחרות צעירות - מוק' יורו עד 21 בית 5

80. הסתיים אסטוניה - לטביה S,D 2.90 2.60 1.90 2 - 1 מידע נוסף
 • ABCD

  אסטוניה מארחת את לטביה במסגרת מוק יורו עד21 בית 5. לטביה עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר , בנוסף היה ירידה ביחס ליין של לטביה שמעיד בדרך כלל שמהמרים רבים נוספים הימרו על ניצחון של לטביה.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 150 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אסטוניה מארחת את לטביה במסגרת מוק יורו עד21 בית 5. לטביה עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר, בנוסף היה ירידה ביחס ליין של לטביה. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה של תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 50 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אסטוניה מארחת את לטביה במסגרת מוק יורו עד21 בית 5. לטביה עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר, בנוסף היה ירידה ביחס ליין של לטביה. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אסטוניה מארחת את לטביה במסגרת מוק יורו עד21 בית 5. לטביה עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר , בנוסף היה ירידה ביחס ליין של לטביה שמעיד בדרך כלל שמהמרים רבים נוספים הימרו על ניצחון של לטביה.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 150 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אסטוניה מארחת את לטביה במסגרת מוק יורו עד21 בית 5. לטביה עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר, בנוסף היה ירידה ביחס ליין של לטביה. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה של תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 50 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אסטוניה מארחת את לטביה במסגרת מוק יורו עד21 בית 5. לטביה עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר, בנוסף היה ירידה ביחס ליין של לטביה. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אסטוניה מארחת את לטביה במסגרת מוק יורו עד21 בית 5. לטביה עם מדד מומנטום כללי טוב יותר במחזורים האחרונים ואמורה לספק את הסחורה.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 40 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אסטוניה מארחת את לטביה במסגרת מוק יורו עד21 בית 5. לטביה עם מדד מומנטום כללי טובי יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום כללי טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 100 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אסטוניה מארחת את לטביה במסגרת מוק יורו עד21 בית 5. לטביה עם מדד מומנטום כללי טובי יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון לקבוצה מארחת במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום כללי טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  לטביה במשחק חוץ יחסית לא קל מול אסטוניה , על פי מדד המומנטום הממוצע לטביה אמורה לעבור את המשחק עם ניצחון .
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 40 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אסטוניה מארחת את לטביה במסגרת מוק יורו עד21 בית 5. לטביה עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 100 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אסטוניה מארחת את לטביה במסגרת מוק יורו עד21 בית 5. לטביה עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון לקבוצה מארחת במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  לטביה במשחק חוץ שווה כוחות מול אסטוניה , למרות שאסטוניה מארחת את המשחק , מדד המומנטום בית חוץ של לטביה טוב יותר , והיא אמורה לרשום ניצחון חוץ.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 40 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אסטוניה מארחת את לטביה במסגרת מוק יורו עד21 בית 5. לטביה עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 50 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אסטוניה מארחת את לטביה במסגרת מוק יורו עד21 בית 5. לטביה עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון לקבוצה מארחת במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  לטביה במשחק חוץ שווה כוחות מול אסטוניה , למרות שאסטוניה מארחת את המשחק , מדד העוצמה ממוצע של לטביה טוב יותר , והיא אמורה לרשום ניצחון חוץ.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 80 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אסטוניה מארחת את לטביה במסגרת מוק יורו עד21 בית 5. לטביה עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 30 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אסטוניה מארחת את לטביה במסגרת מוק יורו עד21 בית 5. לטביה עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון למארחת במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אסטוניה מארחת את לטביה במסגרת מוק יורו עד21 בית 5. לטביה עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 30 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אסטוניה מארחת את לטביה במסגרת מוק יורו עד21 בית 5. לטביה עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 30 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

1 X 2
2.90 2.60 1.90
30% 40% 30%
(6 ממליצים) (8 ממליצים) (6 ממליצים)

יום שישי, תאריך 11 אוקטובר 2019. משחק בין אסטוניה ללטביה במסגרת המוק' יורו עד21 בית 5.
משחק זה ניתן להימור סינגל.
אסטוניה עם רצף של 2 הפסדים במשחקים האחרונים (נגד פולין,בולגריה) כאשר מנגד במשחקים האחרונים לטביה הפסידה 3 פעמים (נגד פולין, הולנד, אנגליה) ופעמיים סיימה בתוצאת תיקו (נגד סרביה, אנדורה).

שם מדד מספר משחקים לחישוב מומנטום עוצמה
ממוצע אחרונים ממוצע של (3) מחזורים אחרונים -3.67 -2.33
סיכום כללי אסטוניה (10), לטביה (10) -5 -0.90
סיכום בית חוץ אסטוניה (5), לטביה (5) -2 -0.60
ראש בראש כללי אסטוניה (-) נגד לטביה (-) - -
ראש בראש בית חוץ אסטוניה (-) נגד לטביה (-) - -

מדדי מומנטום לפי קבוצה

שם מדד מספר משחקים לחישוב אסטוניה לטביה
ממוצע אחרונים ממוצע של (3) מחזורים אחרונים -7.00 -3.33
סיכום כללי אסטוניה (10), לטביה (10) -8 -3
סיכום בית חוץ אסטוניה (5), לטביה (5) -3 -1
ראש בראש כללי אסטוניה (-) נגד לטביה (-) - -
ראש בראש בית חוץ אסטוניה (-) נגד לטביה (-) - -
סה"כחוץביתנתוני שעריםביתחוץסה"כ
8 5 3 מספר משחקים 3 3 6
2 2 0 נצחונות 1 1 2
2 1 1 תיקו 0 0 0
4 2 2 הפסדים 2 2 4
6 4 2 שערים שהבקיעו 5 4 9
14 10 4 שערים שספגו 7 5 12
2 2 0 מספר משחקים ששמרו על רשת נקייה 1 1 2
3 2 1 מספר משחקים שלא הבקיעו 1 0 1
סה"כחוץביתממוצעי שעריםביתחוץסה"כ
0.8 0.8 0.7 ממוצע שערים למשחק 1.7 1.3 1.5
1.8 2.0 1.3 ממוצע ספיגות למשחק 2.3 1.7 2.0
0.3 0.4 0.0 ממוצע רשת נקייה למשחק 0.3 0.3 0.3
0.4 0.4 0.3 ממוצע שלא הבקיעו למשחק 0.3 0.0 0.2
44" 54" 28" זמן ממוצע של הבקעת גול ראשון 47" 68" 60"
40" 38" 42" זמן ממוצע של ספיגת גול ראשון 15" 29" 22"
התפלגות זמני הבקעה
0.0%
0-15
0.0%
33.3%
15-30
0.0%
16.7%
30-45
11.1%
16.7%
45-60
11.1%
16.7%
60-75
66.7%
16.7%
75-90
11.1%
שם מדד מספר משחקים לחישוב מדד שערים מחזור אחרון
סיכום כללי אסטוניה (10), לטביה (10) 3.15 3
סיכום בית חוץ אסטוניה (5), לטביה (5) 2.90 3
ראש בראש כללי אסטוניה (-) נגד לטביה (-) - -
ראש בראש בית חוץ אסטוניה (-) נגד לטביה (-) - -
תאריך שעה 1 X 2
10/10/201905:452.352.802.15
10/10/201921:302.352.752.20
10/10/201922:502.452.752.10
11/10/201901:052.502.752.10
11/10/201911:202.502.752.05
11/10/201913:202.502.702.05
11/10/201913:452.552.702.05
11/10/201915:202.602.652.05
11/10/201917:252.652.652.00
11/10/201917:502.702.602.00
11/10/201918:002.752.602.00
11/10/201918:352.802.601.95
11/10/201919:002.852.601.90
11/10/201919:152.902.601.90

מוק' יורו עד 21 בית 5 11/10/2019 08:15

 קבוצהמשחקיםנצחוןתיקוהפסדשעריםהפרשנקודותמשחקים אחרונים
1אירלנד43101 - 7610
  2איסלנד22001 - 986
   3איטליה21100 - 554
    4שבדיה10013 - 1-20
     5ארמניה20027 - 1-60
      6לוקסמבורג300311 - 0-110
        קבוצהמשחקיםנצחוןתיקוהפסדשעריםהפרשנקודותמשחקים אחרונים
       1גיאורגיה22000 - 776
        2צרפת11000 - 553
         3שווייץ11000 - 553
          4סלובקיה21014 - 513
           5אזרבייג'ן410310 - 2-83
            6ליכטנשטיין410313 - 3-103
              קבוצהמשחקיםנצחוןתיקוהפסדשעריםהפרשנקודותמשחקים אחרונים
             1אנגליה22002 - 536
              2אוסטריה22001 - 766
               3קוסובו32013 - 746
                4טורקיה41129 - 7-24
                 5אלבניה402210 - 5-52
                  6אנדורה30129 - 3-61
                    קבוצהמשחקיםנצחוןתיקוהפסדשעריםהפרשנקודותמשחקים אחרונים
                   1יוון32101 - 767
                    2סקוטלנד32101 - 437
                     3צ'כיה21101 - 324
                      4ליטא41123 - 304
                       5קרואטיה10012 - 1-10
                        6סן מרינו300310 - 0-100
                          קבוצהמשחקיםנצחוןתיקוהפסדשעריםהפרשנקודותמשחקים אחרונים
                         1פולין22000 - 556
                          2בולגריה21100 - 444
                           3רוסיה21100 - 114
                            4לטביה20112 - 1-11
                             5סרביה20112 - 1-11
                              6אסטוניה20028 - 0-80
                                קבוצהמשחקיםנצחוןתיקוהפסדשעריםהפרשנקודותמשחקים אחרונים
                               1ספרד22000 - 336
                                2North Macedonia U2122002 - 976
                                 3קזחסטן42025 - 616
                                  4ישראל11001 - 213
                                   5מונטנגרו41036 - 5-13
                                    6איי פארו300313 - 2-110
                                      קבוצהמשחקיםנצחוןתיקוהפסדשעריםהפרשנקודותמשחקים אחרונים
                                     1פורטוגל22000 - 666
                                      2הולנד11001 - 543
                                       3נורבגיה11001 - 213
                                        4בלארוס21012 - 1083
                                         5קפריסין31027 - 3-43
                                          6גיברלטר300315 - 0-150
                                            קבוצהמשחקיםנצחוןתיקוהפסדשעריםהפרשנקודותמשחקים אחרונים
                                           1פינלנד32101 - 767
                                            2דנמרק22002 - 426
                                             3רומניה21012 - 423
                                              4אוקראינה31025 - 4-13
                                               5צפון אירלנד30213 - 2-12
                                                6מלטה30128 - 0-81
                                                  קבוצהמשחקיםנצחוןתיקוהפסדשעריםהפרשנקודותמשחקים אחרונים
                                                 1בוסניה והרצגובינה21100 - 444
                                                  2גרמניה11001 - 543
                                                   3וויילס21015 - 2-33
                                                    4בלגיה20111 - 0-11
                                                     5מולדובה10014 - 0-40

                                                      אסטוניה

                                                      תאריך אירוע ליגה נ/ה/ת תוצאה
                                                      10/09/2019 פולין נגד אסטוניה הפסד 4 : 0
                                                      05/09/2019 אסטוניה נגד בולגריה הפסד 0 : 4
                                                      16/10/2018 אסטוניה נגד אלבניה תיקו 2 : 2
                                                      12/10/2018 סלובקיה נגד אסטוניה הפסד 2 : 0
                                                      06/09/2018 איסלנד נגד אסטוניה הפסד 5 : 2
                                                      27/03/2018 ספרד נגד אסטוניה הפסד 3 : 1
                                                      14/11/2017 אסטוניה נגד איסלנד הפסד 2 : 3
                                                      10/10/2017 צפון אירלנד נגד אסטוניה הפסד 4 : 2
                                                      05/09/2017 אסטוניה נגד ספרד הפסד 0 : 1
                                                      01/09/2017 אסטוניה נגד סלובקיה הפסד 1 : 2

                                                      לטביה

                                                      תאריך אירוע ליגה נ/ה/ת תוצאה
                                                      10/09/2019 סרביה נגד לטביה אליפות אירופה עד 21 תיקו 1 : 1
                                                      06/09/2019 לטביה נגד פולין אליפות אירופה עד 21 הפסד 0 : 1
                                                      16/10/2018 אנדורה נגד לטביה אליפות אירופה עד 21 תיקו 0 : 0
                                                      12/10/2018 לטביה נגד הולנד אליפות אירופה עד 21 הפסד 0 : 3
                                                      11/09/2018 לטביה נגד אנגליה אליפות אירופה עד 21 הפסד 1 : 2
                                                      07/09/2018 אוקראינה נגד לטביה אליפות אירופה עד 21 הפסד 3 : 2
                                                      10/11/2017 סקוטלנד נגד לטביה אליפות אירופה עד 21 תיקו 1 : 1
                                                      10/10/2017 לטביה נגד סקוטלנד אליפות אירופה עד 21 הפסד 0 : 2
                                                      06/10/2017 הולנד נגד לטביה אליפות אירופה עד 21 הפסד 3 : 0
                                                      01/09/2017 לטביה נגד אוקראינה אליפות אירופה עד 21 תיקו 1 : 1
                                                      Raudsepp
                                                      Meerits
                                                      Baranov
                                                      Pikk
                                                      Anier
                                                      Elhi
                                                      Liivak
                                                      Mööl
                                                      Gussev
                                                      Vladimir Avilov
                                                      Luigend
                                                      Barinovs
                                                      Savaļnieks
                                                      Kļuškins
                                                      Jagodinskis
                                                      Giļničs
                                                      Karašausks
                                                      Grigorjevs
                                                      Plendiskis
                                                      Isajevs
                                                      Joksts
                                                      Čistjakovs

                                                      2-4-4

                                                      5-2-3

                                                      אנא המתן, המערכת אוספת נתונים.

                                                      81. הסתיים אסטוניה עד 21 (1+) - לטביה עד 21 1.50 3.15 3.70 2 - 1 מידע נוסף
                                                      82. הסתיים מעל/מתחת שערים (2.5) אסטוניה עד 21 - לטביה עד 21 2.05 1.40 3 מידע נוסף
                                                       
                                                       
                                                       
                                                       
                                                       
                                                       

                                                      הרשמה לניוזלטרס