פולין

כדורגל - פולין - פולנית שניה

68. הסתיים סטומיל אולסזטין - טרמאליקה S,D 2.20 2.75 2.30 1 - 1 מידע נוסף
 • ABCD

  טרמאליקה במשחק חוץ שווה כוחות מול סטומיל אולסזטין , למרות שסטומיל אולסזטין מארחת את המשחק , מדד המומנטום הכללי של טרמאליקה טוב יותר , והיא אמורה לרשום ניצחון חוץ.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  סטומיל אולסזטין מארחת את טרמאליקה במסגרת פולנית שניה. טרמאליקה עם מדד מומנטום כללי טובי יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום כללי טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  סטומיל אולסזטין מארחת את טרמאליקה במסגרת פולנית שניה. טרמאליקה עם מדד מומנטום כללי טובי יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון לקבוצה מארחת במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום כללי טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 50 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  סטומיל אולסזטין מארחת את טרמאליקה במסגרת פולנית שניה. סטומיל אולסזטין עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר במחזורים האחרונים ואמורה לספק את הסחורה למרות שהמשחק נראה על הנייר שווה כוחות.
  לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 200 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  סטומיל אולסזטין מארחת את טרמאליקה במסגרת פולנית שניה. סטומיל אולסזטין עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים צמודים מבחינת יחסים ,כאשר הקבוצה המארחת עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  סטומיל אולסזטין מארחת את טרמאליקה במסגרת פולנית שניה. סטומיל אולסזטין עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון לקבוצה אורחת במשחקים צמודים מבחינת יחסים ,כאשר הקבוצה המארחת עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 30 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  סטומיל אולסזטין עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר מטרמאליקה , צפויה לנצח במשחק לא קל על הנייר. צפי למשחק צמוד עם תוצאה נמוכה.
  לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  סטומיל אולסזטין במשחק יחסית לא קל מול טרמאליקה , על פי מדד מומנטום בית חוץ ביחד עם העובדה שסטומיל אולסזטין לא יכולה להרשות לעצמה להפסיד בבית היא צפויה לנצח.
  לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 50 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  סטומיל אולסזטין מארחת את טרמאליקה במסגרת פולנית שניה. סטומיל אולסזטין עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים צמודים מבחינת יחסים ,כאשר הקבוצה המארחת עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  סטומיל אולסזטין מארחת את טרמאליקה במסגרת פולנית שניה. סטומיל אולסזטין עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים צמודים מבחינת יחסים ,כאשר הקבוצה המארחת עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  סטומיל אולסזטין מארחת את טרמאליקה במסגרת פולנית שניה. סטומיל אולסזטין עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון לקבוצה אורחת במשחקים צמודים מבחינת יחסים ,כאשר הקבוצה המארחת עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר, ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 90 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  סטומיל אולסזטין מארחת את טרמאליקה במסגרת פולנית שניה. סטומיל אולסזטין עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון לקבוצה אורחת במשחקים צמודים מבחינת יחסים ,כאשר הקבוצה המארחת עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר, ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 30 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  סטומיל אולסזטין עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר מטרמאליקה , צפויה לנצח במשחק לא קל על הנייר. צפי למשחק צמוד עם תוצאה נמוכה.
  לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  סטומיל אולסזטין מארחת את טרמאליקה במסגרת פולנית שניה. סטומיל אולסזטין עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר במחזורים האחרונים ואמורה לספק את הסחורה למרות שהמשחק נראה על הנייר שווה כוחות.
  לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  סטומיל אולסזטין במשחק שווה כוחות מול טרמאליקה , אך מכיוון שסטומיל אולסזטין מארחת את המשחק יחד עם העובדה שמדד מומנטום ראש בראש שלה טוב יותר , היא אמורה לרשום ניצחון.
  לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 30 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  סטומיל אולסזטין מארחת את טרמאליקה במסגרת פולנית שניה. סטומיל אולסזטין עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים צמודים מבחינת יחסים ,כאשר הקבוצה המארחת עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  סטומיל אולסזטין מארחת את טרמאליקה במסגרת פולנית שניה. סטומיל אולסזטין עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים צמודים מבחינת יחסים ,כאשר הקבוצה המארחת עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  סטומיל אולסזטין מארחת את טרמאליקה במסגרת פולנית שניה. סטומיל אולסזטין עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון לקבוצה אורחת במשחקים צמודים מבחינת יחסים ,כאשר הקבוצה המארחת עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר, ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 50 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  סטומיל אולסזטין מארחת את טרמאליקה במסגרת פולנית שניה. סטומיל אולסזטין עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון לקבוצה אורחת במשחקים צמודים מבחינת יחסים ,כאשר הקבוצה המארחת עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר, ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  סטומיל אולסזטין במשחק שווה כוחות מול טרמאליקה , אך מכיוון שסטומיל אולסזטין מארחת את המשחק יחד עם העובדה שמדד עוצמה כללית שלה טוב יותר , היא אמורה לרשום ניצחון.
  לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 30 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  סטומיל אולסזטין מארחת את טרמאליקה במסגרת פולנית שניה. סטומיל אולסזטין עם מדד עוצמה כללית טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון לקבוצה האורחת במשחקים צמודים מבחינת יחסים ,כאשר הקבוצה המארחת עם מדד עוצמה כללית טוב יותר, ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 90 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  סטומיל אולסזטין מארחת את טרמאליקה במסגרת פולנית שניה. סטומיל אולסזטין עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר במחזורים האחרונים ואמורה לספק את הסחורה למרות שהמשחק נראה על הנייר שווה כוחות.
  לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  סטומיל אולסזטין מארחת את טרמאליקה במסגרת פולנית שניה. סטומיל אולסזטין עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים צמודים מבחינת יחסים ,כאשר הקבוצה המארחת עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  סטומיל אולסזטין מארחת את טרמאליקה במסגרת פולנית שניה. סטומיל אולסזטין עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון לקבוצה האורחת במשחקים צמודים מבחינת יחסים ,כאשר הקבוצה המארחת עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר, ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  סטומיל אולסזטין מארחת את טרמאליקה במסגרת פולנית שניה. סטומיל אולסזטין עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר במחזורים האחרונים ואמורה לספק את הסחורה למרות שהמשחק נראה על הנייר שווה כוחות.
  לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  סטומיל אולסזטין עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר מטרמאליקה , צפויה לנצח במשחק לא קל על הנייר. צפי למשחק צמוד עם תוצאה נמוכה.
  לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  סטומיל אולסזטין מארחת את טרמאליקה במסגרת פולנית שניה. סטומיל אולסזטין עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר במחזורים האחרונים ואמורה לספק את הסחורה למרות שהמשחק נראה על הנייר שווה כוחות.
  לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  סטומיל אולסזטין עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר מטרמאליקה , צפויה לנצח במשחק לא קל על הנייר. צפי למשחק צמוד עם תוצאה נמוכה.
  לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  סטומיל אולסזטין מארחת את טרמאליקה במסגרת פולנית שניה. סטומיל אולסזטין עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר במחזורים האחרונים ואמורה לספק את הסחורה למרות שהמשחק נראה על הנייר שווה כוחות.
  לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

1 X 2
2.20 2.75 2.30
48% 24% 28%
(14 ממליצים) (7 ממליצים) (8 ממליצים)

יום שישי, תאריך 11 אוקטובר 2019. משחק בין סטומיל אולסזטין לטרמאליקה במסגרת הפולנית שניה.
משחק זה ניתן להימור סינגל.
סטומיל אולסזטין המארחת ממוקמת במקום ה-7 עם 20 נקודות ויחס שערים חיובי של 0 שערים (כובשת בממוצע למשחק 0.92 וסופגת 0.92 שערים) כאשר מנגד טרמאליקה האורחת ממוקמת במקום ה-8 עם 17 נקודות ויחס שערים חיובי של 5 שערים (כובשת בממוצע למשחק 1.42 וסופגת 1.00 שערים).
במשחקים האחרונים סטומיל אולסזטין ניצחה פעמיים (נגד פודבסקידזיה, מיילץ), הפסידה פעם אחת (נגד אולימפיה) ופעמיים סיימה בתוצאת תיקו (נגד רוצ' חורזו, ויגרי סובלקי) כאשר מנגד טרמאליקה עם רצף של 2 ניצחונות במשחקים האחרונים (נגד טישי,נייפולומיצה).
במשחקים שנערכו בניהם לאחרונה סטומיל אולסזטין ניצחה 3 פעמים ומנגד טרמאליקה ניצחה 4 פעמים ו-3 פעמים סיימו הקבוצות בתיקו.

שם מדד מספר משחקים לחישוב מומנטום עוצמה
ממוצע אחרונים ממוצע של (3) מחזורים אחרונים 1 -1.00
סיכום כללי סטומיל אולסזטין (10), טרמאליקה (10) -3 0.50
סיכום בית חוץ סטומיל אולסזטין (5), טרמאליקה (5) 1 0.60
ראש בראש כללי סטומיל אולסזטין (10) נגד טרמאליקה (10) 2 -0.50
ראש בראש בית חוץ סטומיל אולסזטין (5) נגד טרמאליקה (5) 4 1.20

מדדי מומנטום לפי קבוצה

שם מדד מספר משחקים לחישוב סטומיל אולסזטין טרמאליקה
ממוצע אחרונים ממוצע של (3) מחזורים אחרונים 0.67 -0.33
סיכום כללי סטומיל אולסזטין (10), טרמאליקה (10) -1 2
סיכום בית חוץ סטומיל אולסזטין (5), טרמאליקה (5) 2 1
ראש בראש כללי סטומיל אולסזטין (10) נגד טרמאליקה (10) 1 -1
ראש בראש בית חוץ סטומיל אולסזטין (5) נגד טרמאליקה (5) 2 -2
סה"כחוץביתנתוני שעריםביתחוץסה"כ
4 3 1 מספר משחקים 2 2 4
2 1 1 נצחונות 2 1 3
0 0 0 תיקו 0 0 0
2 2 0 הפסדים 0 1 1
4 2 2 שערים שהבקיעו 5 1 6
6 5 1 שערים שספגו 0 1 1
1 1 0 מספר משחקים ששמרו על רשת נקייה 2 1 3
1 1 0 מספר משחקים שלא הבקיעו 0 1 1
סה"כחוץביתממוצעי שעריםביתחוץסה"כ
1.0 0.7 2.0 ממוצע שערים למשחק 2.5 0.5 1.5
1.5 1.7 1.0 ממוצע ספיגות למשחק 0.0 0.5 0.3
0.3 0.3 0.0 ממוצע רשת נקייה למשחק 1.0 0.5 0.8
0.3 0.3 0.0 ממוצע שלא הבקיעו למשחק 0.0 0.5 0.3
25" 25" 26" זמן ממוצע של הבקעת גול ראשון 40" 71" 50"
32" 11" 73" זמן ממוצע של ספיגת גול ראשון - 3" 3"
התפלגות זמני הבקעה
25.0%
0-15
0.0%
25.0%
15-30
16.7%
0.0%
30-45
16.7%
25.0%
45-60
16.7%
25.0%
60-75
33.3%
0.0%
75-90
16.7%
שם מדד מספר משחקים לחישוב מדד שערים מחזור אחרון
סיכום כללי סטומיל אולסזטין (10), טרמאליקה (10) 2.15 4
סיכום בית חוץ סטומיל אולסזטין (5), טרמאליקה (5) 1.70 2
ראש בראש כללי סטומיל אולסזטין (10) נגד טרמאליקה (10) 2.30 3
ראש בראש בית חוץ סטומיל אולסזטין (5) נגד טרמאליקה (5) 1.20 3
תאריך שעה 1 X 2
08/10/201912:102.352.752.20
08/10/201913:252.102.652.50
08/10/201913:352.102.602.55
08/10/201917:302.102.652.55
08/10/201918:152.152.652.45
08/10/201920:202.302.652.30
08/10/201920:552.352.652.25
08/10/201923:452.302.702.25
09/10/201916:052.402.702.15
10/10/201919:002.452.702.15
11/10/201900:452.452.752.10
11/10/201908:402.402.752.15
11/10/201909:152.452.702.10
11/10/201911:002.452.752.10
11/10/201911:152.452.802.05
11/10/201913:202.402.802.10
11/10/201915:452.452.752.10
11/10/201916:202.402.752.15
11/10/201917:402.252.752.25
11/10/201917:452.202.752.30

פולנית שניה 11/10/2019 08:15

 קבוצהמשחקיםנצחוןתיקוהפסדשעריםהפרשנקודותמשחקים אחרונים
1ראדום1282212 - 20826
 • נ
 • נ
 • נ
 • נ
 • נ
2ורטה פוזנן1273210 - 18824
 • ת
 • נ
 • נ
 • נ
 • ת
3מיילץ1271413 - 15222
 • נ
 • ה
 • נ
 • ה
 • ה
4פודבסקידזיה1263312 - 20821
 • נ
 • ה
 • ת
 • נ
 • נ
5אולימפיה1262417 - 21420
 • נ
 • נ
 • ת
 • נ
 • ת
6מיידז לזניקה1262411 - 15420
 • נ
 • ה
 • נ
 • ה
 • ת
7סטומיל אולסזטין1262411 - 11020
 • ה
 • נ
 • ת
 • נ
 • נ
8טרמאליקה1252512 - 17517
 • נ
 • נ
 • ה
 • ה
 • ת
9יסטרז'בי1245316 - 17117
 • ה
 • ה
 • נ
 • נ
 • ת
10טישי1252520 - 25517
 • ה
 • ה
 • ת
 • נ
 • נ
11ז'גלבי סוסנביץ1243516 - 16015
 • נ
 • ת
 • ה
 • ה
 • ת
12נובי סונץ'1242618 - 13-514
 • ה
 • נ
 • ה
 • ת
 • ת
13קויניצה1242619 - 17-214
 • ה
 • נ
 • ה
 • נ
 • ה
14נייפולומיצה1242613 - 8-514
 • ה
 • ה
 • ת
 • ה
 • נ
15בלצ'אטוב1242615 - 14-114
 • ה
 • נ
 • ה
 • ה
 • ת
16ויגרי סובלקי1233619 - 12-712
 • ה
 • ה
 • ת
 • ה
 • ה
17חרוברי גלוגוף1222823 - 9-148
 • ת
 • ה
 • נ
 • ה
 • ה
18אודרה אופולה1214718 - 7-117
 • נ
 • ת
 • ה
 • ה
 • ת

סטומיל אולסזטין

תאריך אירוע ליגה נ/ה/ת תוצאה
06/10/2019 אולימפיה נגד סטומיל אולסזטין הפסד 1 : 0
28/09/2019 סטומיל אולסזטין נגד פודבסקידזיה נצחון 1 : 0
24/09/2019 רוצ' חורזו נגד סטומיל אולסזטין תיקו 2 : 2
20/09/2019 ויגרי סובלקי נגד סטומיל אולסזטין תיקו 0 : 0
13/09/2019 סטומיל אולסזטין נגד מיילץ נצחון 1 : 0
07/09/2019 קויניצה נגד סטומיל אולסזטין ניצחון 1 : 3
30/08/2019 סטומיל אולסזטין נגד ז'גלבי סוסנביץ הפסד 1 : 3
24/08/2019 חרוברי גלוגוף נגד סטומיל אולסזטין תיקו 0 : 0
21/08/2019 סטומיל אולסזטין נגד נובי סונץ' נצחון 1 : 0
09/08/2019 סטומיל אולסזטין נגד יסטרז'בי נצחון 2 : 1

טרמאליקה

תאריך אירוע ליגה נ/ה/ת תוצאה
05/10/2019 טרמאליקה נגד טישי פולנית שניה נצחון 4 : 3
29/09/2019 נייפולומיצה נגד טרמאליקה פולנית שניה ניצחון 0 : 3
25/09/2019 יסטרז'בי נגד טרמאליקה גביע פולני הפסד 1 : 0
21/09/2019 טרמאליקה נגד מיידז לזניקה פולנית שניה הפסד 0 : 1
18/09/2019 אולימפיה נגד טרמאליקה פולנית שניה הפסד 1 : 0
14/09/2019 טרמאליקה נגד ורטה פוזנן פולנית שניה תיקו 1 : 1
31/08/2019 טרמאליקה נגד פודבסקידזיה פולנית שניה תיקו 2 : 2
25/08/2019 ויגרי סובלקי נגד טרמאליקה פולנית שניה הפסד 1 : 0
21/08/2019 טרמאליקה נגד מיילץ פולנית שניה הפסד 1 : 2
16/08/2019 קויניצה נגד טרמאליקה פולנית שניה הפסד 1 : 0

סטומיל אולסזטין נגד טרמאליקה

תאריך מפעל אירוע תוצאת משחק תוצאה
27/04/2019 פולנית שניה סטומיל אולסזטין נגד טרמאליקה סטומיל אולסזטין 3 : 0
24/10/2018 פולנית שניה טרמאליקה נגד סטומיל אולסזטין תיקו 1 : 1
26/04/2015 פולנית שניה טרמאליקה נגד סטומיל אולסזטין טרמאליקה 3 : 0
28/09/2014 פולנית שניה סטומיל אולסזטין נגד טרמאליקה תיקו 0 : 0
17/04/2014 פולנית שניה סטומיל אולסזטין נגד טרמאליקה סטומיל אולסזטין 2 : 0
15/09/2013 פולנית שניה טרמאליקה נגד סטומיל אולסזטין טרמאליקה 3 : 1
24/04/2013 פולנית שניה סטומיל אולסזטין נגד טרמאליקה תיקו 0 : 0
19/09/2012 פולנית שניה טרמאליקה נגד סטומיל אולסזטין טרמאליקה 1 : 0
21/04/2010 Poland II Liga - East סטומיל אולסזטין נגד טרמאליקה סטומיל אולסזטין 1 : 0
09/08/2009 Poland II Liga - East טרמאליקה נגד סטומיל אולסזטין טרמאליקה 6 : 1

אנא המתן, המערכת אוספת נתונים.

69. הסתיים אולסזטין - טרמאליקה (1+) 4.25 3.55 1.35 1 - 1 מידע נוסף
70. הסתיים מעל/מתחת שערים (2.5) אולסזטין - טרמאליקה 1.70 1.60 2 מידע נוסף
 
 
 
 
 
 

הרשמה לניוזלטרס