ישראל

כדורסל - ישראל - גביע Winner

110. הסתיים הפועל אילת (2+) - עירוני נס ציונה S,D 1.80 9.00 1.80 76 - 86 5 Live מידע נוסף
 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא שילוב של הימור על הקבוצה המארחת כאשר יש לה תוספת סלים עם שימוש במקדם שיטת ההכפלה היחסית.
  הימור זה יתבצע רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים:
  תוספת סלים לקבוצה המארחת הוא בין 0-2.5
  ההימור ניתן להימור סינגל (S)
  מכיוון שהפועל אילת המארחת , עם תוספת סלים המתאים לתנאי המקדים , ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 60 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא שילוב של הימור על הקבוצה האורחת כאשר יש למארחת תוספת סלים עם שימוש במקדם שיטת ההכפלה היחסית.
  הימור זה יתבצע רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים:
  תוספת סלים לקבוצה המארחת הוא בין 0-2.5
  ההימור ניתן להימור סינגל (S)
  מכיוון שהפועל אילת המארחת , עם תוספת סלים המתאים לתנאי המקדים , ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא שילוב של טווח תוספת סלים קבוע, מדד עוצמה כללי חיובי ושימוש במקדם שיטת ההכפלה היחסית,
  הימור זה יתבצע רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים:
  תוספת סלים לקבוצה המארחת הוא בין 0-2.5
  מדד עוצמה כללי חיובי
  ההימור ניתן להימור סינגל (S)
  מכיוון שהפועל אילת המארחת , עם תוספת סלים המתאים לתנאי המקדים , מדד העוצמה הכללי חיובי ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא שילוב של טווח תוספת סלים קבוע, מדד עוצמה ממוצע חיובי ושימוש במקדם שיטת ההכפלה היחסית,
  הימור זה יתבצע רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים:
  תוספת סלים לקבוצה המארחת הוא בין 0-2.5
  מדד עוצמה ממוצע חיובי
  ההימור ניתן להימור סינגל (S)
  מכיוון שהפועל אילת המארחת , עם תוספת סלים המתאים לתנאי המקדים , מדד העוצמה הכללי חיובי ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא שילוב של טווח תוספת סלים קבוע, מדד עוצמה בית חוץ חיובי ושימוש במקדם שיטת ההכפלה היחסית,
  הימור זה יתבצע רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים:
  תוספת סלים לקבוצה המארחת הוא בין 0-2.5
  מדד עוצמה בית חוץ חיובי
  ההימור ניתן להימור סינגל (S)
  מכיוון שהפועל אילת המארחת , עם תוספת סלים המתאים לתנאי המקדים , מדד העוצמה בית חוץ חיובי ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא שילוב של טווח תוספת סלים קבוע, מדד מומנטום ממוצע חיובי ושימוש במקדם שיטת ההכפלה היחסית,
  הימור זה יתבצע רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים:
  תוספת סלים לקבוצה המארחת הוא בין 0-2.5
  מדד מומנטום ממוצע חיובי
  ההימור ניתן להימור סינגל (S)
  מכיוון שהפועל אילת המארחת , עם תוספת סלים המתאים לתנאי המקדים , מדד המומנטום הממוצע חיובי ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא שילוב של טווח תוספת סלים קבוע, מדד מומנטום בית חוץ חיובי ושימוש במקדם שיטת ההכפלה היחסית,
  הימור זה יתבצע רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים:
  תוספת סלים לקבוצה המארחת הוא בין 0-2.5
  מדד מומנטום בית חוץ חיובי
  ההימור ניתן להימור סינגל (S)
  מכיוון שהפועל אילת המארחת , עם תוספת סלים המתאים לתנאי המקדים , מדד המומנטום בית חוץ חיובי ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 150 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא שילוב של טווח תוספת סלים קבוע, מדד מומנטום ראש בראש חיובי ושימוש במקדם שיטת ההכפלה היחסית,
  הימור זה יתבצע רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים:
  תוספת סלים לקבוצה המארחת הוא בין 0-2.5
  מדד מומנטום ראש בראש חיובי
  ההימור ניתן להימור סינגל (S)
  מכיוון שהפועל אילת המארחת , עם תוספת סלים המתאים לתנאי המקדים , מדד המומנטום ראש בראש חיובי ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא שילוב של טווח תוספת סלים קבוע, מדד עוצמה ראש בראש חיובי ושימוש במקדם שיטת ההכפלה היחסית,
  הימור זה יתבצע רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים:
  תוספת סלים לקבוצה המארחת הוא בין 0-2.5
  מדד עוצמה ראש בראש חיובי
  ההימור ניתן להימור סינגל (S)
  מכיוון שהפועל אילת המארחת , עם תוספת סלים המתאים לתנאי המקדים , מדד העוצמה ראש בראש חיובי ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא שילוב של מדד עוצמה בית חוץ שגבוה יותר מתוספת הסלים שניתנה לקבוצה היריבה ושימוש במקדם שיטת ההכפלה היחסית.
  הימור זה יתבצע רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים:
  מדד עצמה ותוספת הסלים לקבוצה היריבה הגדול ביותר
  ההימור ניתן להימור סינגל (S)
  מכיוון שהפועל אילת המארחת , עם מדד עוצמה בית חוץ הגבוה מתוספת הסלים שניתנה לעירוני נס ציונה , ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא שילוב של מדד עוצמה ראש בראש שגבוה יותר מתוספת הסלים שניתנה לקבוצה היריבה ושימוש במקדם שיטת ההכפלה היחסית.
  הימור זה יתבצע רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים:
  מדד עצמה ותוספת הסלים לקבוצה היריבה הגדול ביותר
  ההימור ניתן להימור סינגל (S)
  מכיוון שהפועל אילת המארחת , עם מדד עוצמה ראש בראש הגבוה מתוספת הסלים שניתנה לעירוני נס ציונה , ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא הימור קבוע על קבוצת הפועל אילת כאשר בכל פעם שההימור לא פוגע עולה רמת הביטחון להימור הבא.
  לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון כאמור נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

יום שני, תאריך 23 ספטמבר 2019. משחק בין הפועל אילת לעירוני נס ציונה במסגרת הגביע Winner.
משחק זה ניתן להימור סינגל.
במשחקים האחרונים הפועל אילת ניצחה 3 פעמים (נגד עירוני נס ציונה 3 פעמים), הפסידה פעמיים (נגד מכבי תל אביב, עירוני נס ציונה) כאשר מנגד במשחקים האחרונים עירוני נס ציונה ניצחה פעמיים (נגד מכבי חיפה, הפועל אילת), הפסידה 3 פעמים (נגד הפועל אילת 3 פעמים) .
במשחקים שנערכו בניהם לאחרונה הפועל אילת ניצחה 13 פעמים ומנגד עירוני נס ציונה ניצחה פעמיים .

שם מדד מספר משחקים לחישוב מומנטום עוצמה
ממוצע אחרונים ממוצע של (3) מחזורים אחרונים 1.34 2.67
סיכום כללי הפועל אילת (10), עירוני נס ציונה (10) -2 2.20
סיכום בית חוץ הפועל אילת (5), עירוני נס ציונה (5) 7 10.80
ראש בראש כללי הפועל אילת (15) נגד עירוני נס ציונה (15) 4 8.07
ראש בראש בית חוץ הפועל אילת (8) נגד עירוני נס ציונה (8) 16 10.75

מדדי מומנטום לפי קבוצה

שם מדד מספר משחקים לחישוב הפועל אילת עירוני נס ציונה
ממוצע אחרונים ממוצע של (3) מחזורים אחרונים 0.67 -0.67
סיכום כללי הפועל אילת (10), עירוני נס ציונה (10) -1 1
סיכום בית חוץ הפועל אילת (5), עירוני נס ציונה (5) 5 -2
ראש בראש כללי הפועל אילת (15) נגד עירוני נס ציונה (15) 2 -2
ראש בראש בית חוץ הפועל אילת (8) נגד עירוני נס ציונה (8) 8 -8
שם מדד מספר משחקים לחישוב מדד נקודות מחזור אחרון
סיכום כללי הפועל אילת (10), עירוני נס ציונה (10) 169.80 163
סיכום בית חוץ הפועל אילת (5), עירוני נס ציונה (5) 166.00 160
ראש בראש כללי הפועל אילת (15) נגד עירוני נס ציונה (15) 166.60 188
ראש בראש בית חוץ הפועל אילת (8) נגד עירוני נס ציונה (8) 168.00 160
תאריך שעה 1 X 2 הפרש
22/09/201916:051.809.001.802.00
22/09/201919:401.809.001.801.00
23/09/201916:001.809.001.802.00

הפועל אילת

תאריך אירוע ליגה נ/ה/ת תוצאה
10/06/2019 מכבי תל אביב נגד הפועל אילת הפסד 85 : 83
03/06/2019 עירוני נס ציונה נגד הפועל אילת ניצחון 90 : 98
31/05/2019 הפועל אילת נגד עירוני נס ציונה נצחון 84 : 76
28/05/2019 עירוני נס ציונה נגד הפועל אילת הפסד 95 : 84
25/05/2019 הפועל אילת נגד עירוני נס ציונה נצחון 96 : 89
20/05/2019 מכבי ראשון לציון נגד הפועל אילת הפסד 81 : 77
16/05/2019 הפועל אילת נגד בני הרצליה נצחון 74 : 73
12/05/2019 הפועל גליל גלבוע נגד הפועל אילת הפסד 91 : 82
05/05/2019 הפועל אילת נגד הפועל באר שבע נצחון 64 : 52
29/04/2019 הפועל אילת נגד עירוני נס ציונה נצחון 89 : 77

עירוני נס ציונה

תאריך אירוע ליגה נ/ה/ת תוצאה
19/09/2019 עירוני נס ציונה נגד מכבי חיפה גביע Winner נצחון 90 : 68
03/06/2019 עירוני נס ציונה נגד הפועל אילת ליגת Winner סל הפסד 90 : 98
31/05/2019 הפועל אילת נגד עירוני נס ציונה ליגת Winner סל הפסד 84 : 76
28/05/2019 עירוני נס ציונה נגד הפועל אילת ליגת Winner סל נצחון 95 : 84
25/05/2019 הפועל אילת נגד עירוני נס ציונה ליגת Winner סל הפסד 96 : 89
20/05/2019 הפועל גליל גלבוע נגד עירוני נס ציונה ליגת Winner סל ניצחון 90 : 91
15/05/2019 עירוני נס ציונה נגד עירוני נהריה ליגת Winner סל הפסד 75 : 77
12/05/2019 הפועל באר שבע נגד עירוני נס ציונה ליגת Winner סל ניצחון 91 : 103
06/05/2019 עירוני נס ציונה נגד מכבי אשדוד באר טוביה ליגת Winner סל הפסד 92 : 101
29/04/2019 הפועל אילת נגד עירוני נס ציונה ליגת Winner סל הפסד 89 : 77

הפועל אילת נגד עירוני נס ציונה

תאריך מפעל אירוע תוצאת משחק תוצאה
03/06/2019 ליגת Winner סל עירוני נס ציונה נגד הפועל אילת הפועל אילת 90 : 98
31/05/2019 ליגת Winner סל הפועל אילת נגד עירוני נס ציונה הפועל אילת 84 : 76
28/05/2019 ליגת Winner סל עירוני נס ציונה נגד הפועל אילת עירוני נס ציונה 95 : 84
25/05/2019 ליגת Winner סל הפועל אילת נגד עירוני נס ציונה הפועל אילת 96 : 89
29/04/2019 ליגת Winner סל הפועל אילת נגד עירוני נס ציונה הפועל אילת 89 : 77
03/02/2019 ליגת Winner סל עירוני נס ציונה נגד הפועל אילת עירוני נס ציונה 82 : 80
11/11/2018 ליגת Winner סל הפועל אילת נגד עירוני נס ציונה הפועל אילת 105 : 85
16/04/2018 ליגת Winner סל הפועל אילת נגד עירוני נס ציונה הפועל אילת 90 : 81
03/04/2018 ליגת Winner סל הפועל אילת נגד עירוני נס ציונה הפועל אילת 86 : 75
04/01/2018 ליגת Winner סל עירוני נס ציונה נגד הפועל אילת הפועל אילת 69 : 85
18/04/2016 ליגת Winner סל הפועל אילת נגד עירוני נס ציונה הפועל אילת 77 : 67
07/03/2016 ליגת Winner סל עירוני נס ציונה נגד הפועל אילת הפועל אילת 76 : 85
13/12/2015 ליגת Winner סל הפועל אילת נגד עירוני נס ציונה הפועל אילת 88 : 79
10/05/2015 ליגת Winner סל עירוני נס ציונה נגד הפועל אילת הפועל אילת 83 : 88
02/02/2015 ליגת Winner סל עירוני נס ציונה נגד הפועל אילת הפועל אילת 65 : 75

אנא המתן, המערכת אוספת נתונים.

111. הסתיים מעל/מתחת נקודות (167) הפועל אילת - עירוני נס ציונה 1.70 20.00 1.70 162 מידע נוסף
112. הסתיים מעל/מתחת שלשות (17) הפועל אילת - עירוני נס ציונה (כולל הארכות) 1.75 9.50 1.75 מידע נוסף
113. הסתיים הפועל אילת (1+) - עירוני נס ציונה (רבע ראשון) S,D 1.80 9.00 1.80 19 - 24 מידע נוסף
114. הסתיים הפועל אילת (1+) - עירוני נס ציונה (מחצית ראשונה) S,D 1.80 9.00 1.80 36 - 55 מידע נוסף
115. הסתיים מעל/מתחת נקודות (42) הפועל אילת - עירוני נס ציונה (רבע ראשון) 1.75 9.50 1.75 43 מידע נוסף
116. הסתיים מעל/מתחת נקודות (83) הפועל אילת - עירוני נס ציונה (מחצית ראשונה) 1.70 20.00 1.70 91 מידע נוסף
117. הסתיים הראשונה ל-10 נקודות הפועל אילת - עירוני נס ציונה (כולל הארכות) S,D 1.70 1.60 76 - 86 מידע נוסף
118. הסתיים סל ראשון הפועל אילת - עירוני נס ציונה (כולל הארכות) S,D 1.80 6.80 1.80 מידע נוסף
119. הסתיים מצאפ נקודות - רפי מנקו (הפועל אילת) - טל דן (נס ציונה) (כולל הארכות) 1.80 8.00 1.80 מידע נוסף
 
 
 
 
 
 

הרשמה לניוזלטרס