רוסיה

כדורגל - רוסיה - רוסית שלישית, מרכז

86. הסתיים קוונט אובנינסק - סטרוגינו מוסקבה S,D 2.80 2.95 1.80 0 - 1 מידע נוסף
 • ABCD

  קוונט אובנינסק מארחת את סטרוגינו מוסקבה במסגרת רוסית שלישית, מרכז. סטרוגינו מוסקבה עם מדד מומנטום כללי טוב יותר במחזורים האחרונים ואמורה לספק את הסחורה.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  סטרוגינו מוסקבה במשחק חוץ יחסית לא קל מול קוונט אובנינסק , על פי מדד המומנטום הכללי סטרוגינו מוסקבה אמורה לעבור את המשחק עם ניצחון .
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  קוונט אובנינסק מארחת את סטרוגינו מוסקבה במסגרת רוסית שלישית, מרכז. סטרוגינו מוסקבה עם מדד מומנטום כללי טובי יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום כללי טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  קוונט אובנינסק מארחת את סטרוגינו מוסקבה במסגרת רוסית שלישית, מרכז. סטרוגינו מוסקבה עם מדד מומנטום כללי טובי יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום כללי טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  קוונט אובנינסק מארחת את סטרוגינו מוסקבה במסגרת רוסית שלישית, מרכז. סטרוגינו מוסקבה עם מדד מומנטום כללי טובי יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון לקבוצה מארחת במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום כללי טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 100 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  קוונט אובנינסק מארחת את סטרוגינו מוסקבה במסגרת רוסית שלישית, מרכז. סטרוגינו מוסקבה עם מדד מומנטום כללי טובי יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון לקבוצה מארחת במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום כללי טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  סטרוגינו מוסקבה במשחק חוץ יחסית לא קל מול קוונט אובנינסק , על פי מדד המומנטום הכללי סטרוגינו מוסקבה אמורה לעבור את המשחק עם ניצחון .
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  סטרוגינו מוסקבה במשחק חוץ יחסית לא קל מול קוונט אובנינסק , על פי מדד המומנטום הממוצע סטרוגינו מוסקבה אמורה לעבור את המשחק עם ניצחון .
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  סטרוגינו מוסקבה במשחק חוץ שווה כוחות מול קוונט אובנינסק , למרות שקוונט אובנינסק מארחת את המשחק , מדד המומנטום הממוצע של סטרוגינו מוסקבה טוב יותר , והיא אמורה לרשום ניצחון חוץ.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  קוונט אובנינסק מארחת את סטרוגינו מוסקבה במסגרת רוסית שלישית, מרכז. סטרוגינו מוסקבה עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 50 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  קוונט אובנינסק מארחת את סטרוגינו מוסקבה במסגרת רוסית שלישית, מרכז. סטרוגינו מוסקבה עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 30 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  קוונט אובנינסק מארחת את סטרוגינו מוסקבה במסגרת רוסית שלישית, מרכז. סטרוגינו מוסקבה עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון לקבוצה מארחת במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 100 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  קוונט אובנינסק מארחת את סטרוגינו מוסקבה במסגרת רוסית שלישית, מרכז. סטרוגינו מוסקבה עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון לקבוצה מארחת במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  סטרוגינו מוסקבה במשחק חוץ שווה כוחות מול קוונט אובנינסק , למרות שקוונט אובנינסק מארחת את המשחק , מדד המומנטום בית חוץ של סטרוגינו מוסקבה טוב יותר , והיא אמורה לרשום ניצחון חוץ.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  קוונט אובנינסק מארחת את סטרוגינו מוסקבה במסגרת רוסית שלישית, מרכז. סטרוגינו מוסקבה עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  קוונט אובנינסק מארחת את סטרוגינו מוסקבה במסגרת רוסית שלישית, מרכז. סטרוגינו מוסקבה עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון לקבוצה מארחת במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 200 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  קוונט אובנינסק במשחק שווה כוחות מול סטרוגינו מוסקבה , אך מכיוון שקוונט אובנינסק מארחת את המשחק יחד עם העובדה שמדד מומנטום ראש בראש שלה טוב יותר , היא אמורה לרשום ניצחון.
  לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 50 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  קוונט אובנינסק מארחת את סטרוגינו מוסקבה במסגרת רוסית שלישית, מרכז. קוונט אובנינסק עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים צמודים מבחינת יחסים ,כאשר הקבוצה המארחת עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  קוונט אובנינסק מארחת את סטרוגינו מוסקבה במסגרת רוסית שלישית, מרכז. קוונט אובנינסק עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון לקבוצה אורחת במשחקים צמודים מבחינת יחסים ,כאשר הקבוצה המארחת עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר, ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  קוונט אובנינסק מארחת את סטרוגינו מוסקבה במסגרת רוסית שלישית, מרכז. קוונט אובנינסק עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון לקבוצה אורחת במשחקים צמודים מבחינת יחסים ,כאשר הקבוצה המארחת עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר, ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  סטרוגינו מוסקבה עם מדד עוצמה כללית טוב יותר מקוונט אובנינסק , צפויה לנצח במשחק חוץ לא קל על הנייר. צפי למשחק צמוד עם תוצאה נמוכה.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  קוונט אובנינסק מארחת את סטרוגינו מוסקבה במסגרת רוסית שלישית, מרכז. סטרוגינו מוסקבה עם מדד עוצמה כללית טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה כללית טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 50 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  קוונט אובנינסק מארחת את סטרוגינו מוסקבה במסגרת רוסית שלישית, מרכז. סטרוגינו מוסקבה עם מדד עוצמה כללית טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון של המארחת במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה כללית טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 100 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  סטרוגינו מוסקבה במשחק חוץ שווה כוחות מול קוונט אובנינסק , למרות שקוונט אובנינסק מארחת את המשחק , מדד העוצמה ממוצע של סטרוגינו מוסקבה טוב יותר , והיא אמורה לרשום ניצחון חוץ.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  סטרוגינו מוסקבה עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר מקוונט אובנינסק , צפויה לנצח במשחק חוץ לא קל על הנייר. צפי למשחק צמוד עם תוצאה נמוכה.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  קוונט אובנינסק מארחת את סטרוגינו מוסקבה במסגרת רוסית שלישית, מרכז. סטרוגינו מוסקבה עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 50 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  קוונט אובנינסק מארחת את סטרוגינו מוסקבה במסגרת רוסית שלישית, מרכז. סטרוגינו מוסקבה עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 50 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  קוונט אובנינסק מארחת את סטרוגינו מוסקבה במסגרת רוסית שלישית, מרכז. סטרוגינו מוסקבה עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון למארחת במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 100 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  קוונט אובנינסק מארחת את סטרוגינו מוסקבה במסגרת רוסית שלישית, מרכז. סטרוגינו מוסקבה עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון למארחת במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  סטרוגינו מוסקבה במשחק חוץ יחסית לא קל מול קוונט אובנינסק , על פי מדד העוצמה בית חוץ סטרוגינו מוסקבה אמורה לעבור את המשחק עם ניצחון .
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  סטרוגינו מוסקבה במשחק חוץ שווה כוחות מול קוונט אובנינסק , למרות שקוונט אובנינסק מארחת את המשחק , מדד העוצמה בית חוץ של סטרוגינו מוסקבה טוב יותר , והיא אמורה לרשום ניצחון חוץ.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 40 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  קוונט אובנינסק מארחת את סטרוגינו מוסקבה במסגרת רוסית שלישית, מרכז. סטרוגינו מוסקבה עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  קוונט אובנינסק מארחת את סטרוגינו מוסקבה במסגרת רוסית שלישית, מרכז. סטרוגינו מוסקבה עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון למארחת במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 200 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  קוונט אובנינסק עם מדד עוצמה ראש בראש טוב יותר מסטרוגינו מוסקבה , צפויה לנצח במשחק לא קל על הנייר. צפי למשחק צמוד עם תוצאה נמוכה.
  לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 40 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  קוונט אובנינסק מארחת את סטרוגינו מוסקבה במסגרת רוסית שלישית, מרכז. קוונט אובנינסק עם מדד עוצמה בית חוץ ראש בראש טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים צמודים מבחינת יחסים ,כאשר הקבוצה המארחת עם מדד עוצמה ראש בראש טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  קוונט אובנינסק מארחת את סטרוגינו מוסקבה במסגרת רוסית שלישית, מרכז. קוונט אובנינסק עם מדד עוצמה בית חוץ ראש בראש טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון לקבוצה אורחת במשחקים צמודים מבחינת יחסים ,כאשר הקבוצה המארחת עם מדד עוצמה ראש בראש טוב יותר, ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 400 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  סטרוגינו מוסקבה במשחק חוץ יחסית לא קל מול קוונט אובנינסק , על פי מדד המומנטום הכללי סטרוגינו מוסקבה אמורה לעבור את המשחק עם ניצחון .
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  סטרוגינו מוסקבה במשחק חוץ יחסית לא קל מול קוונט אובנינסק , על פי מדד המומנטום הכללי סטרוגינו מוסקבה אמורה לעבור את המשחק עם ניצחון .
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  קוונט אובנינסק מארחת את סטרוגינו מוסקבה במסגרת רוסית שלישית, מרכז. קוונט אובנינסק עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון לקבוצה אורחת במשחקים צמודים מבחינת יחסים ,כאשר הקבוצה המארחת עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר, ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

יום שני, תאריך 23 ספטמבר 2019. משחק בין קוונט אובנינסק לסטרוגינו מוסקבה במסגרת הרוסית שלישית, מרכז.
משחק זה ניתן להימור סינגל.
במשחקים האחרונים קוונט אובנינסק הפסידה 4 פעמים (נגד סאטורן רמנסקויה, סוקול סראטוב, זורקי קרסנוגורסק, אררט מוסקבה) ופעם אחת סיימה בתוצאת תיקו (נגד רוטור וולגוגרד ב') כאשר מנגד במשחקים האחרונים סטרוגינו מוסקבה ניצחה פעם אחת (נגד רוטור וולגוגרד ב'), הפסידה פעמיים (נגד זורקי קרסנוגורסק, אררט מוסקבה) ופעמיים סיימה בתוצאת תיקו (נגד סוקול סראטוב, אנרג'יה בלגורוד).
במשחקים שנערכו בניהם לאחרונה קוונט אובנינסק ניצחה פעם אחת ופעם אחת סיימו הקבוצות בתיקו.

שם מדד מספר משחקים לחישוב מומנטום עוצמה
ממוצע אחרונים ממוצע של (3) מחזורים אחרונים -1.34 -2.67
סיכום כללי קוונט אובנינסק (10), סטרוגינו מוסקבה (10) -4 -1.10
סיכום בית חוץ קוונט אובנינסק (5), סטרוגינו מוסקבה (5) -2 -1.00
ראש בראש כללי קוונט אובנינסק (2) נגד סטרוגינו מוסקבה (2) 3 1.50
ראש בראש בית חוץ קוונט אובנינסק (1) נגד סטרוגינו מוסקבה (1) 0 0.00

מדדי מומנטום לפי קבוצה

שם מדד מספר משחקים לחישוב קוונט אובנינסק סטרוגינו מוסקבה
ממוצע אחרונים ממוצע של (3) מחזורים אחרונים -2.67 -1.33
סיכום כללי קוונט אובנינסק (10), סטרוגינו מוסקבה (10) -3 1
סיכום בית חוץ קוונט אובנינסק (5), סטרוגינו מוסקבה (5) -5 -3
ראש בראש כללי קוונט אובנינסק (2) נגד סטרוגינו מוסקבה (2) 2 -1
ראש בראש בית חוץ קוונט אובנינסק (1) נגד סטרוגינו מוסקבה (1) 1 1
סה"כחוץביתנתוני שעריםביתחוץסה"כ
3 1 2 מספר משחקים 3 3 6
3 1 2 נצחונות 2 0 2
0 0 0 תיקו 1 0 1
0 0 0 הפסדים 0 3 3
7 2 5 שערים שהבקיעו 6 1 7
2 1 1 שערים שספגו 4 8 12
1 0 1 מספר משחקים ששמרו על רשת נקייה 0 0 0
0 0 0 מספר משחקים שלא הבקיעו 0 2 2
סה"כחוץביתממוצעי שעריםביתחוץסה"כ
2.3 2.0 2.5 ממוצע שערים למשחק 2.0 0.3 1.2
0.7 1.0 0.5 ממוצע ספיגות למשחק 1.3 2.7 2.0
0.3 0.0 0.5 ממוצע רשת נקייה למשחק 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 ממוצע שלא הבקיעו למשחק 0.0 0.7 0.3
16" 23" 9" זמן ממוצע של הבקעת גול ראשון 12" - 12"
68" 46" 90" זמן ממוצע של ספיגת גול ראשון 68" 17" 47"
התפלגות זמני הבקעה
25.0%
0-15
33.3%
25.0%
15-30
16.7%
0.0%
30-45
16.7%
25.0%
45-60
0.0%
25.0%
60-75
0.0%
0.0%
75-90
33.3%
שם מדד מספר משחקים לחישוב מדד שערים מחזור אחרון
סיכום כללי קוונט אובנינסק (10), סטרוגינו מוסקבה (10) 3.05 1.5
סיכום בית חוץ קוונט אובנינסק (5), סטרוגינו מוסקבה (5) 3.50 2
ראש בראש כללי קוונט אובנינסק (2) נגד סטרוגינו מוסקבה (2) 2.50 5
ראש בראש בית חוץ קוונט אובנינסק (1) נגד סטרוגינו מוסקבה (1) 0.00 0
תאריך שעה 1 X 2
22/09/201918:452.352.952.05
22/09/201918:502.352.902.05
23/09/201911:552.402.852.10
23/09/201912:052.402.802.10
23/09/201912:202.352.802.15
23/09/201914:202.402.802.15
23/09/201914:302.452.802.10
23/09/201914:352.502.802.05
23/09/201915:052.552.802.00
23/09/201915:102.802.851.85
23/09/201915:152.852.851.80
23/09/201915:253.052.951.70
23/09/201915:302.852.951.80
23/09/201916:052.802.951.80

רוסית שלישית, מרכז 23/09/2019 08:18

 קבוצהמשחקיםנצחוןתיקוהפסדשעריםהפרשנקודותמשחקים אחרונים
1אירטיש אומסק98103 - 171425
 • נ
 • נ
 • נ
 • נ
 • ת
2צ'יטה84136 - 9313
 • נ
 • ה
 • נ
 • נ
 • ה
3סחאלין841311 - 9-213
 • נ
 • ה
 • נ
 • נ
 • ה
4דינמו ברנאול931511 - 7-410
 • ה
 • נ
 • ת
 • ה
 • ה
5נובוסיבירסק822414 - 12-28
 • ה
 • ת
 • ה
 • ת
 • נ
6זניט אירקוטסק810712 - 3-93
 • ה
 • ה
 • ה
 • ה
 • ה
 קבוצהמשחקיםנצחוןתיקוהפסדשעריםהפרשנקודותמשחקים אחרונים
1דינמו בריאנסק107126 - 14822
 • נ
 • ת
 • נ
 • ה
 • נ
2סוקול סראטוב106316 - 231721
 • נ
 • נ
 • ת
 • נ
 • נ
3אררט מוסקבה1052316 - 22617
 • ת
 • נ
 • ת
 • ה
 • נ
4מטאלורג ליפצק104426 - 12616
 • ת
 • נ
 • ה
 • ה
 • ת
5זורקי קרסנוגורסק951316 - 21516
 • נ
 • ה
 • נ
 • נ
 • נ
6חימיק נובומוסקובסק1043310 - 14415
 • נ
 • ה
 • נ
 • נ
 • ה
7סאטורן רמנסקויה1035219 - 17-214
 • ה
 • נ
 • ת
 • נ
 • ת
8אנרג'יה בלגורוד1041515 - 12-313
 • נ
 • ה
 • ה
 • ה
 • נ
9ריאזן83329 - 12312
 • ה
 • נ
 • נ
 • ת
 • ת
10קלוגה933311 - 12112
 • ה
 • ת
 • ת
 • נ
 • ה
11חימקי ב'1032517 - 15-211
 • ה
 • ה
 • ת
 • נ
 • ה
12סטרוגינו מוסקבה932415 - 10-511
 • נ
 • ת
 • ה
 • ה
 • ת
13קוונט אובנינסק911720 - 2-184
 • ה
 • ת
 • ה
 • ה
 • ה
14רוטור וולגוגרד ב'1001922 - 2-201
 • ה
 • ה
 • ת
 • ה
 • ה
 קבוצהמשחקיםנצחוןתיקוהפסדשעריםהפרשנקודותמשחקים אחרונים
1וולגר108114 - 201625
 • נ
 • נ
 • נ
 • נ
 • ה
2דרוז'בה מיילקופ1062210 - 15520
 • ה
 • ה
 • ת
 • נ
 • ת
3ספרטק ולידקווקז1061310 - 221219
 • נ
 • נ
 • נ
 • נ
 • נ
4נובורסיסק105329 - 201118
 • נ
 • ת
 • נ
 • ה
 • נ
5דינמו סטאברופול1052312 - 17517
 • ה
 • ה
 • ת
 • ת
 • נ
6מחצ'קלה104339 - 9015
 • נ
 • ת
 • ה
 • ת
 • ה
7ספרטק נלצ'יק1035217 - 15-214
 • נ
 • ת
 • ת
 • ת
 • ה
8אס.קי.איי. רוסטוב1041513 - 13013
 • נ
 • נ
 • ת
 • ה
 • ה
9דינמו מחצ'קלה1033416 - 7-912
 • נ
 • ת
 • ה
 • ת
 • נ
10אינטר צ'רקסק1033417 - 10-712
 • ה
 • ת
 • נ
 • נ
 • ה
11פיאטיגורסק103259 - 10111
 • ה
 • נ
 • ה
 • ה
 • נ
12אנז'י מחצ'קאלה1025315 - 17211
 • נ
 • ה
 • נ
 • ת
 • ת
13ביולוג נובוצ'רקסרס102538 - 6-211
 • ה
 • ה
 • ת
 • נ
 • נ
14קרסנודר 31023519 - 10-99
 • ה
 • ה
 • ה
 • ת
 • ה
15אורוזני קרסנודר1013621 - 8-136
 • ה
 • נ
 • ה
 • ה
 • ת
16Spartak Vladikavkaz1004616 - 6-104
 • ה
 • ת
 • ת
 • ה
 • ת
 קבוצהמשחקיםנצחוןתיקוהפסדשעריםהפרשנקודותמשחקים אחרונים
1קמז1191112 - 322028
 • נ
 • נ
 • נ
 • נ
 • נ
2חליאבינסק1172213 - 241123
 • נ
 • נ
 • נ
 • נ
 • נ
3אקרון טוליאטי1171312 - 16422
 • נ
 • נ
 • ה
 • נ
 • ה
4אוראל יקטרינבורג ב'1152413 - 19617
 • ה
 • ה
 • ה
 • נ
 • ה
5טיומן1164114 - 23916
 • נ
 • ת
 • ת
 • ת
 • נ
6וולגה אולניאנובסק1151519 - 16-316
 • נ
 • ה
 • ה
 • ה
 • נ
7לאדה דימיטרובגרד1142513 - 8-514
 • ה
 • נ
 • נ
 • ה
 • ה
8זבזדה פרם1133511 - 10-112
 • נ
 • נ
 • ה
 • ת
 • ה
9נוסטה נובוטרויצק1132620 - 14-611
 • ה
 • ה
 • נ
 • ה
 • נ
10זניט איזבסק1131720 - 16-410
 • ה
 • ה
 • נ
 • ה
 • ה
11לאדה טוליאטי1131722 - 8-1410
 • ה
 • ת
 • ה
 • נ
 • נ
12אופה ב'1102928 - 11-172
 • ה
 • ה
 • ת
 • ה
 • ה
 קבוצהמשחקיםנצחוןתיקוהפסדשעריםהפרשנקודותמשחקים אחרונים
1זניט סט. פטרסבורג ב'107219 - 221323
 • נ
 • נ
 • ת
 • נ
 • נ
2דולגופרודני107039 - 18921
 • נ
 • נ
 • נ
 • נ
 • ה
3ולס מוסקבה1053211 - 16518
 • נ
 • ת
 • ת
 • נ
 • ה
4טורפדו ולדמיר1053211 - 14318
 • ת
 • נ
 • נ
 • ה
 • ה
5פשקוב- 7471053211 - 11018
 • נ
 • ה
 • ת
 • נ
 • ת
6לנינגרדטס1044212 - 15316
 • נ
 • ת
 • ה
 • ה
 • נ
7מורום1042412 - 14214
 • ה
 • נ
 • ת
 • נ
 • ה
8אולימפ חימקי1042411 - 10-114
 • ה
 • נ
 • ה
 • נ
 • נ
9לוקי אנרגיה933313 - 11-212
 • נ
 • ת
 • ה
 • נ
 • ה
10זנמיה טרודה1025312 - 10-211
 • ת
 • ה
 • ת
 • ה
 • ת
11רודינה מוסקבה931516 - 14-210
 • ה
 • נ
 • נ
 • נ
 • ה
12קזנקה מוסקבה1023515 - 12-39
 • ה
 • ה
 • ה
 • ה
 • ת
13קולומנה1021713 - 7-67
 • ה
 • ה
 • ה
 • נ
 • ה
14זבזדה סט. פטרסבורג10001022 - 3-190
 • ה
 • ה
 • ה
 • ה
 • ה

קוונט אובנינסק

תאריך אירוע ליגה נ/ה/ת תוצאה
14/09/2019 קוונט אובנינסק נגד סאטורן רמנסקויה הפסד 0 : 2
06/09/2019 רוטור וולגוגרד ב' נגד קוונט אובנינסק תיקו 1 : 1
30/08/2019 קוונט אובנינסק נגד סוקול סראטוב הפסד 0 : 6
23/08/2019 זורקי קרסנוגורסק נגד קוונט אובנינסק הפסד 4 : 0
15/08/2019 אררט מוסקבה נגד קוונט אובנינסק הפסד 1 : 0
09/08/2019 אנרג'יה בלגורוד נגד קוונט אובנינסק ניצחון 0 : 1
01/08/2019 קוונט אובנינסק נגד דינמו בריאנסק הפסד 0 : 2
24/07/2019 קלוגה נגד קוונט אובנינסק הפסד 2 : 0
20/07/2019 קוונט אובנינסק נגד דולגופרודני הפסד 3 : 4
16/07/2019 קוונט אובנינסק נגד מטאלורג ליפצק הפסד 0 : 2

סטרוגינו מוסקבה

תאריך אירוע ליגה נ/ה/ת תוצאה
14/09/2019 סטרוגינו מוסקבה נגד רוטור וולגוגרד ב' רוסית שלישית אוראל נצחון 1 : 0
06/09/2019 סוקול סראטוב נגד סטרוגינו מוסקבה רוסית שלישית אוראל תיקו 1 : 1
30/08/2019 סטרוגינו מוסקבה נגד זורקי קרסנוגורסק רוסית שלישית אוראל הפסד 1 : 2
24/08/2019 אררט מוסקבה נגד סטרוגינו מוסקבה רוסית שלישית אוראל הפסד 2 : 1
16/08/2019 סטרוגינו מוסקבה נגד אנרג'יה בלגורוד רוסית שלישית אוראל תיקו 2 : 2
09/08/2019 דינמו בריאנסק נגד סטרוגינו מוסקבה רוסית שלישית אוראל הפסד 2 : 0
01/08/2019 סטרוגינו מוסקבה נגד קלוגה רוסית שלישית אוראל נצחון 2 : 1
24/07/2019 מטאלורג ליפצק נגד סטרוגינו מוסקבה רוסית שלישית אוראל הפסד 4 : 0
20/07/2019 סטרוגינו מוסקבה נגד רודינה מוסקבה גביע רוסי הפסד 2 : 3
02/06/2019 סאטורן רמנסקויה נגד סטרוגינו מוסקבה רוסית שלישית אוראל הפסד 3 : 2

קוונט אובנינסק נגד סטרוגינו מוסקבה

תאריך מפעל אירוע תוצאת משחק תוצאה
13/04/2019 רוסית שלישית אוראל סטרוגינו מוסקבה נגד קוונט אובנינסק קוונט אובנינסק 1 : 4
02/09/2018 רוסית שלישית אוראל קוונט אובנינסק נגד סטרוגינו מוסקבה תיקו 0 : 0

אנא המתן, המערכת אוספת נתונים.

87. הסתיים קוונט אובנינסק (1+) - סטרוגינו מוסקבה 1.60 3.40 3.10 0 - 1 מידע נוסף
88. הסתיים מעל/מתחת שערים (2.5) קוונט אובנינסק - סטרוגינו מוסקבה 1.55 1.75 1 מידע נוסף
 
 
 
 
 
 

הרשמה לניוזלטרס