יפן

כדורגל - יפן - יפנית שניה

21. הסתיים ריוקיו - ימאגטה S,D 3.20 3.00 1.65 3 - 3 מידע נוסף
 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא שילוב של טווח יחסי ליין קבועים עם שימוש במקדם שיטת ההכפלה היחסית.
  הימור זה יתבצע רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים:
  יחס ההימור של הקבוצה האורחת הוא בין 1.75-1.8
  ההימור ניתן להימור סינגל (S)
  מכיוון שימאגטה האורחת , עם יחס המתאים לתנאי המקדים , ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 60 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא הימור קבוע על הפתעה כאשר טווח יחסי ליין קבועים לקבוצה האורחת , עם שימוש במקדם שיטת ההכפלה היחסית.
  הימור זה יתבצע רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים:
  יחס ההימור של הקבוצה האורחת הוא בין 1.75-1.8 כאשר תיקו הינו תוצאה מפתיעה
  ההימור ניתן להימור סינגל (S)
  מכיוון שימאגטה האורחת, עם יחס המתאים לתנאי המקדים , ההמלצה להימור היא כאמור X עם רמת ביטחון של 30 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא הימור קבוע על הפתעה כאשר טווח יחסי ליין קבועים לקבוצה האורחת , עם שימוש במקדם שיטת ההכפלה היחסית.
  הימור זה יתבצע רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים:
  יחס ההימור של הקבוצה האורחת הוא בין 1.75-1.8 כאשר ניצחון לקבוצה המארחת הינה תוצאה מפתיעה
  ההימור ניתן להימור סינגל (S)
  מכיוון שימאגטה האורחת, עם יחס המתאים לתנאי המקדים , ההמלצה להימור היא כאמור 1 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ריוקיו במשחק שבו יחסי הכוחות מול ימאגטה נראים על פניו די שווים. על פי מדד מומנטום כללי ימאגטה נמצאת בתקופה טובה יותר , ולכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ריוקיו מארחת את ימאגטה במסגרת יפנית שניה. ימאגטה עם מדד מומנטום כללי טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה של תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום כללי טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 40 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ריוקיו מארחת את ימאגטה במסגרת יפנית שניה. ימאגטה עם מדד מומנטום כללי טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום כללי טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 180 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ימאגטה במשחק לא קל מול ריוקיו , אך מכיוון שימאגטה נמצאת בתקופה טובה יותר , כפי שניתן לראות במדד מומנטום ממוצע שמעיד שהיא בתקופה טובה יותר , היא אמורה לרשום ניצחון.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ריוקיו מארחת את ימאגטה במסגרת יפנית שניה. ימאגטה עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה של תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 40 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ריוקיו מארחת את ימאגטה במסגרת יפנית שניה. ימאגטה עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 120 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ימאגטה במשחק לא קל מול ריוקיו , אך מכיוון שימאגטה נמצאת בתקופה טובה יותר , כפי שניתן לראות במדד מומנטום בית חוץ שמעיד שהיא בתקופה טובה יותר , היא אמורה לרשום ניצחון.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 150 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ימאגטה עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר מריוקיו ,למרות שהמשחק על פניו נראה שיהיה צמוד , ימאגטה צפויה לנצח במשחק.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 400 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ריוקיו מארחת את ימאגטה במסגרת יפנית שניה. ימאגטה עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה של תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ריוקיו מארחת את ימאגטה במסגרת יפנית שניה. ימאגטה עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 40 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ימאגטה במשחק לא קל מול {קבוצהמאחרת} , אך מכיוון שימאגטה נמצאת בתקופה טובה יותר , כפי שניתן לראות במדד עוצמה כללי שמעיד שהיא בתקופה טובה יותר , היא אמורה לרשום ניצחון.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ריוקיו מארחת את ימאגטה במסגרת יפנית שניה. ימאגטה עם מדד עוצמה כללי טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה של תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה כללי טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ריוקיו מארחת את ימאגטה במסגרת יפנית שניה. ימאגטה עם מדד עוצמה כללי טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה כללי טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 40 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ימאגטה עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר מריוקיו ,למרות שהמשחק על פניו נראה שיהיה צמוד , ימאגטה צפויה לנצח במשחק.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ריוקיו מארחת את ימאגטה במסגרת יפנית שניה. ימאגטה עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה של תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 50 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ריוקיו מארחת את ימאגטה במסגרת יפנית שניה. ימאגטה עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 70 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ריוקיו במשחק שבו יחסי הכוחות מול ימאגטה נראים על פניו די שווים. על פי מדד עוצמה בית חוץ ימאגטה נמצאת בתקופה טובה יותר , ולכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 150 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ריוקיו מארחת את ימאגטה במסגרת יפנית שניה. ימאגטה עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר , ולכן נראה כי הסיכוי של ימאגטה לנצח הוא לא רע.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ריוקיו מארחת את ימאגטה במסגרת יפנית שניה. ימאגטה עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה של תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ריוקיו מארחת את ימאגטה במסגרת יפנית שניה. ימאגטה עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 180 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ריוקיו מארחת את ימאגטה במסגרת יפנית שניה. ימאגטה עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר , בנוסף היה ירידה ביחס ליין של ימאגטה שמעיד בדרך כלל שמהמרים רבים נוספים הימרו על ניצחון של ימאגטה.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 150 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ריוקיו מארחת את ימאגטה במסגרת יפנית שניה. ימאגטה עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר , בנוסף היה ירידה ביחס ליין של ימאגטה שמעיד בדרך כלל שמהמרים רבים נוספים הימרו על ניצחון של ימאגטה.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 150 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ריוקיו מארחת את ימאגטה במסגרת יפנית שניה. ימאגטה עם מדדי עוצמה ומומנטום ממוצע טובים יותר במחזורים האחרונים ואמורה לספק את הסחורה.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ימאגטה במשחק חוץ יחסית לא קל מול ריוקיו , על פי מדדי המומנטום הממוצע ועוצמה ממוצע ימאגטה אמורה לעבור את המשחק עם ניצחון.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ריוקיו מארחת את ימאגטה במסגרת יפנית שניה. ימאגטה עם מדדי עוצמה ממוצע ומדד מומנטום ממוצע טובים יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדדי עוצמה ומומנטום טובים יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ריוקיו מארחת את ימאגטה במסגרת יפנית שניה. ימאגטה עם מדדי עוצמה ממוצע ומדד מומנטום ממוצע טובים יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה אורחת עם מדדי עוצמה ומומנטום טובים יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 70 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ריוקיו מארחת את ימאגטה במסגרת יפנית שניה. ימאגטה עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 120 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

1 X 2
3.20 3.00 1.65
30% 27% 43%
(9 ממליצים) (8 ממליצים) (13 ממליצים)

יום שני, תאריך 23 ספטמבר 2019. משחק בין ריוקיו לימאגטה במסגרת היפנית שניה.
משחק זה ניתן להימור סינגל.
ריוקיו המארחת ממוקמת במקום ה-18 עם 35 נקודות ויחס שערים שלילי של -18 שערים (כובשת בממוצע למשחק 1.38 וסופגת 1.94 שערים) כאשר מנגד ימאגטה האורחת ממוקמת במקום ה-4 עם 57 נקודות ויחס שערים חיובי של 17 שערים (כובשת בממוצע למשחק 1.28 וסופגת 0.75 שערים).
במשחקים האחרונים ריוקיו ניצחה פעם אחת (נגד קאגושימה יונייטד), הפסידה 3 פעמים (נגד פ.צ. גיפו, טוקושימה, יוקוהומה) ופעם אחת סיימה בתוצאת תיקו (נגד קנאזאווה) כאשר מנגד ימאגטה עם רצף של 2 ניצחונות במשחקים האחרונים (נגד קאגושימה יונייטד,קשיווה רייסול).
במשחקים שנערכו בניהם לאחרונה פעם אחת סיימו הקבוצות בתיקו.

שם מדד מספר משחקים לחישוב מומנטום עוצמה
ממוצע אחרונים ממוצע של (3) מחזורים אחרונים -2.33 -1.33
סיכום כללי ריוקיו (10), ימאגטה (10) -2 -2.50
סיכום בית חוץ ריוקיו (5), ימאגטה (5) -1 -1.00
ראש בראש כללי ריוקיו (1) נגד ימאגטה (1) 0 0.00
ראש בראש בית חוץ ריוקיו (-) נגד ימאגטה (-) 0 -

מדדי מומנטום לפי קבוצה

שם מדד מספר משחקים לחישוב ריוקיו ימאגטה
ממוצע אחרונים ממוצע של (3) מחזורים אחרונים -0.33 2.00
סיכום כללי ריוקיו (10), ימאגטה (10) 1 3
סיכום בית חוץ ריוקיו (5), ימאגטה (5) 1 2
ראש בראש כללי ריוקיו (1) נגד ימאגטה (1) 1 1
ראש בראש בית חוץ ריוקיו (-) נגד ימאגטה (-) 0 0
סה"כחוץביתנתוני שעריםביתחוץסה"כ
20 10 10 מספר משחקים 13 13 26
6 1 5 נצחונות 7 5 12
7 3 4 תיקו 2 5 7
7 6 1 הפסדים 4 3 7
29 12 17 שערים שהבקיעו 14 16 30
30 17 13 שערים שספגו 9 12 21
2 0 2 מספר משחקים ששמרו על רשת נקייה 5 6 11
3 3 0 מספר משחקים שלא הבקיעו 4 4 8
סה"כחוץביתממוצעי שעריםביתחוץסה"כ
1.5 1.2 1.7 ממוצע שערים למשחק 1.1 1.2 1.2
1.5 1.7 1.3 ממוצע ספיגות למשחק 0.7 0.9 0.8
0.1 0.0 0.2 ממוצע רשת נקייה למשחק 0.4 0.5 0.4
0.2 0.3 0.0 ממוצע שלא הבקיעו למשחק 0.3 0.3 0.3
40" 53" 31" זמן ממוצע של הבקעת גול ראשון 49" 40" 45"
50" 54" 44" זמן ממוצע של ספיגת גול ראשון 47" 42" 45"
התפלגות זמני הבקעה
17.2%
0-15
10.0%
10.3%
15-30
16.7%
6.9%
30-45
3.3%
13.8%
45-60
10.0%
17.2%
60-75
33.3%
34.5%
75-90
26.7%
שם מדד מספר משחקים לחישוב מדד שערים מחזור אחרון
סיכום כללי ריוקיו (10), ימאגטה (10) 3.45 3.5
סיכום בית חוץ ריוקיו (5), ימאגטה (5) 3.30 3
ראש בראש כללי ריוקיו (1) נגד ימאגטה (1) 2.00 2
ראש בראש בית חוץ ריוקיו (-) נגד ימאגטה (-) - -
תאריך שעה 1 X 2
18/09/201916:102.702.901.85
18/09/201916:202.652.901.90
18/09/201917:452.652.851.90
19/09/201913:052.752.851.85
19/09/201916:052.802.901.80
20/09/201900:102.852.901.80
21/09/201905:502.902.951.80
23/09/201905:152.902.951.75
23/09/201909:203.002.951.75
23/09/201910:253.052.951.70
23/09/201911:203.102.951.70
23/09/201912:303.152.951.70
23/09/201912:453.203.001.65

יפנית שניה 23/09/2019 08:17

 קבוצהמשחקיםנצחוןתיקוהפסדשעריםהפרשנקודותמשחקים אחרונים
1קשיווה רייסול33199526 - 532766
 • נ
 • ת
 • ה
 • ת
 • נ
2יוקוהומה33169833 - 532057
 • ת
 • ת
 • נ
 • ת
 • נ
3מיטו331512624 - 431957
 • נ
 • ה
 • נ
 • נ
 • ה
4ימאגטה32169724 - 411757
 • נ
 • נ
 • ת
 • נ
 • ת
5אומייה ארדיג'ה331512630 - 441457
 • נ
 • ת
 • ת
 • ה
 • ה
6קיוטו סנגה331510836 - 471155
 • ה
 • נ
 • ה
 • ה
 • ת
7פגיאנו אוקאימה331581040 - 42253
 • ת
 • נ
 • נ
 • נ
 • ה
8קופו331491033 - 491651
 • ת
 • ת
 • ה
 • נ
 • נ
9טוקושימה331491038 - 45751
 • ת
 • ת
 • נ
 • נ
 • נ
10קנאזאווה331214732 - 441250
 • נ
 • ת
 • ה
 • ה
 • נ
11נגאסקי331551342 - 47550
 • נ
 • ת
 • נ
 • נ
 • נ
12טוקיו ורדי3311121045 - 44-145
 • ה
 • ת
 • נ
 • ה
 • נ
13ניגאטה אלבירקס3311101245 - 51643
 • ת
 • ת
 • נ
 • ת
 • ה
14רנופה ימגוצ'י331061758 - 44-1436
 • ה
 • נ
 • ה
 • ה
 • ה
15אהימה331051846 - 38-835
 • ה
 • ה
 • ה
 • ה
 • נ
16ג'ף יונייטד338111451 - 39-1235
 • ת
 • נ
 • ה
 • ת
 • ה
17אביספה פוקוקה33981646 - 33-1335
 • ת
 • נ
 • ה
 • נ
 • ת
18ריוקיו32981562 - 44-1835
 • ת
 • נ
 • ה
 • ה
 • ה
19מצ'ידה זלביה337121449 - 30-1933
 • ת
 • ה
 • ת
 • ת
 • נ
20קאגושימה יונייטד32932060 - 37-2330
 • ה
 • ה
 • ה
 • נ
 • ה
21טוצ'יגי335131544 - 25-1928
 • נ
 • ה
 • ת
 • ה
 • ה
22פ.צ. גיפו32662056 - 27-2924
 • ה
 • ה
 • ת
 • נ
 • ה

ריוקיו

תאריך אירוע ליגה נ/ה/ת תוצאה
14/09/2019 קנאזאווה נגד ריוקיו תיקו 2 : 2
07/09/2019 ריוקיו נגד קאגושימה יונייטד נצחון 2 : 1
31/08/2019 ריוקיו נגד פ.צ. גיפו הפסד 1 : 2
24/08/2019 טוקושימה נגד ריוקיו הפסד 6 : 1
17/08/2019 ריוקיו נגד יוקוהומה הפסד 1 : 3
10/08/2019 ריוקיו נגד נגאסקי נצחון 3 : 2
04/08/2019 קשיווה רייסול נגד ריוקיו הפסד 5 : 1
31/07/2019 ריוקיו נגד ג'ף יונייטד הפסד 0 : 2
27/07/2019 ניגאטה אלבירקס נגד ריוקיו הפסד 4 : 0
21/07/2019 מיטו נגד ריוקיו הפסד 3 : 1

ימאגטה

תאריך אירוע ליגה נ/ה/ת תוצאה
15/09/2019 קאגושימה יונייטד נגד ימאגטה יפנית שניה ניצחון 0 : 3
07/09/2019 קשיווה רייסול נגד ימאגטה יפנית שניה ניצחון 3 : 4
31/08/2019 ימאגטה נגד יוקוהומה יפנית שניה תיקו 0 : 0
24/08/2019 ימאגטה נגד טוצ'יגי יפנית שניה נצחון 2 : 0
18/08/2019 טוקיו ורדי נגד ימאגטה יפנית שניה תיקו 0 : 0
11/08/2019 ימאגטה נגד ניגאטה אלבירקס יפנית שניה נצחון 2 : 0
04/08/2019 אומייה ארדיג'ה נגד ימאגטה יפנית שניה הפסד 3 : 2
31/07/2019 ימאגטה נגד אביספה פוקוקה יפנית שניה הפסד 1 : 2
27/07/2019 ימאגטה נגד טוקושימה יפנית שניה נצחון 3 : 1
21/07/2019 פגיאנו אוקאימה נגד ימאגטה יפנית שניה הפסד 1 : 0

ריוקיו נגד ימאגטה

תאריך מפעל אירוע תוצאת משחק תוצאה
24/03/2019 יפנית שניה ימאגטה נגד ריוקיו תיקו 1 : 1

אנא המתן, המערכת אוספת נתונים.

 
 
 
 
 
 

הרשמה לניוזלטרס