גרמניה

כדורגל - גרמניה - גרמנית ראשונה

 • ABCD

  על הנייר , משחק לא קל לוולפסבורג , אבל אם כל הכבוד להופנהיים , וולפסבורג קבוצה טובה יותר ובסופו של דבר צפויה לנצח

 • ABCD

  וולפסבורג עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר מהופנהיים , צפויה לנצח במשחק לא קל על הנייר. צפי למשחק צמוד עם תוצאה נמוכה.
  לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  וולפסבורג מארחת את הופנהיים במסגרת גרמנית ראשונה. וולפסבורג עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה של תיקו X במשחקים שקבוצה מארחת עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  וולפסבורג מארחת את הופנהיים במסגרת גרמנית ראשונה. וולפסבורג עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה מארחת עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר, ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 30 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  וולפסבורג במשחק שבו יחסי הכוחות מול הופנהיים נראים על פניו די שווים. על פי מדד עוצמה כללי וולפסבורג נמצאת בתקופה טובה יותר , ולכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 60 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  וולפסבורג מארחת את הופנהיים במסגרת גרמנית ראשונה. וולפסבורג עם מדד עוצמה כללי טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה של תיקו X במשחקים שקבוצה מארחת עם מדד עוצמה כללי טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  וולפסבורג מארחת את הופנהיים במסגרת גרמנית ראשונה. וולפסבורג עם מדד עוצמה כללי טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה מארחת עם מדד עוצמה כללי טוב יותר, ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  וולפסבורג עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר מהופנהיים , צפויה לנצח במשחק.
  לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 60 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  וולפסבורג מארחת את הופנהיים במסגרת גרמנית ראשונה. וולפסבורג עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה של תיקו X במשחקים שקבוצה מארחת עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  וולפסבורג מארחת את הופנהיים במסגרת גרמנית ראשונה. וולפסבורג עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה מארחת עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר, ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 40 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  וולפסבורג מארחת את הופנהיים במסגרת גרמנית ראשונה. וולפסבורג עם כל מדדי העוצמה (כללי, ממוצע, בית חוץ וראש בראש) טובים יותר במחזורים האחרונים ואמורה לספק את הסחורה.
  לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 400 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  וולפסבורג מארחת את הופנהיים במסגרת גרמנית ראשונה. וולפסבורג עם כל מדדי עוצמה (כללי, ממוצע, בית חוץ וראש בראש) טובים יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה מארחת עם מדדי עוצמה טובים יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  וולפסבורג מארחת את הופנהיים במסגרת גרמנית ראשונה. וולפסבורג עם כל מדדי עוצמה (כללי, ממוצע, בית חוץ וראש בראש) טובים יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה מארחת עם מדדי עוצמה טובים יותר, ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 180 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  וולפסבורג במשחק יחסית לא קל מול הופנהיים , על פי מדדי עוצמה ממוצע ומדד מומנטום ממוצע היא צפויה לנצח.
  לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  וולפסבורג מארחת את הופנהיים במסגרת גרמנית ראשונה. וולפסבורג עם כל מדדי עוצמה ומומנטום ממוצעים טובים יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה מארחת עם מדדי עוצמה ומומנטום טובים יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 30 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  וולפסבורג מארחת את הופנהיים במסגרת גרמנית ראשונה. וולפסבורג עם כל מדדי עוצמה ומומנטום ממוצעים טובים יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה מארחת עם מדדי עוצמה ומומנטום טובים יותר, ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  וולפסבורג במשחק יחסית לא קל מול הופנהיים , על פי מדד מומנטום הכללי היא בתקופה טובה יותר וצפויה לנצח.
  לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  וולפסבורג מארחת את הופנהיים במסגרת גרמנית ראשונה. וולפסבורג במומנטום טוב יותר (על פי מדד המומנטום הכללי). מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה מארחת עם מדד מומנטום טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 70 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  וולפסבורג מארחת את הופנהיים במסגרת גרמנית ראשונה. וולפסבורג במומנטום טוב יותר (על פי מדד המומנטום הכללי). מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה מארחת עם מדד מומנטום טוב יותר, ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  וולפסבורג מארחת את הופנהיים במסגרת גרמנית ראשונה. וולפסבורג עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה מארחת עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר, ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 30 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  וולפסבורג מארחת את הופנהיים במסגרת גרמנית ראשונה. וולפסבורג עם מדד עוצמה כללי טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה מארחת עם מדד עוצמה כללי טוב יותר, ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  וולפסבורג מארחת את הופנהיים במסגרת גרמנית ראשונה. וולפסבורג עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה מארחת עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר, ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 40 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  וולפסבורג מארחת את הופנהיים במסגרת גרמנית ראשונה. וולפסבורג עם כל מדדי עוצמה ומומנטום ממוצעים טובים יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה מארחת עם מדדי עוצמה ומומנטום טובים יותר, ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

1 X 2
1.80 3.35 3.10
33% 25% 42%
(8 ממליצים) (6 ממליצים) (10 ממליצים)

יום שני, תאריך 23 ספטמבר 2019. משחק בין וולפסבורג להופנהיים במסגרת הגרמנית ראשונה.
משחק זה ניתן להימור סינגל.
וולפסבורג המארחת ממוקמת במקום ה-8 עם 8 נקודות ויחס שערים חיובי של 4 שערים (כובשת בממוצע למשחק 1.75 וסופגת 0.75 שערים) כאשר מנגד הופנהיים האורחת ממוקמת במקום ה-13 עם 4 נקודות ויחס שערים שלילי של -3 שערים (כובשת בממוצע למשחק 0.75 וסופגת 1.50 שערים).
במשחקים האחרונים וולפסבורג ניצחה 3 פעמים (נגד אולקסנדריה, הרטה ברלין, פ.צ. קלן), ופעמיים סיימה בתוצאת תיקו (נגד פורטונה דיסלדורף, פאדרבורן) כאשר מנגד במשחקים האחרונים הופנהיים ניצחה פעם אחת (נגד ורדר ברמן), הפסידה פעמיים (נגד פרייבורג, איינטרכט פרנקפורט) ופעמיים סיימה בתוצאת תיקו (נגד באייר לברקוזן, וורצברגר קיקרס).
במשחקים שנערכו בניהם לאחרונה וולפסבורג ניצחה 7 פעמים ומנגד הופנהיים ניצחה 3 פעמים ו-5 פעמים סיימו הקבוצות בתיקו.

שם מדד מספר משחקים לחישוב מומנטום עוצמה
ממוצע אחרונים ממוצע של (3) מחזורים אחרונים 1.34 1.33
סיכום כללי וולפסבורג (10), הופנהיים (10) 3 2.20
סיכום בית חוץ וולפסבורג (5), הופנהיים (5) 4 3.00
ראש בראש כללי וולפסבורג (15) נגד הופנהיים (15) 2 0.33
ראש בראש בית חוץ וולפסבורג (7) נגד הופנהיים (7) 5 1.00

מדדי מומנטום לפי קבוצה

שם מדד מספר משחקים לחישוב וולפסבורג הופנהיים
ממוצע אחרונים ממוצע של (3) מחזורים אחרונים 1.67 0.33
סיכום כללי וולפסבורג (10), הופנהיים (10) 2 -1
סיכום בית חוץ וולפסבורג (5), הופנהיים (5) 3 -1
ראש בראש כללי וולפסבורג (15) נגד הופנהיים (15) 1 -1
ראש בראש בית חוץ וולפסבורג (7) נגד הופנהיים (7) 3 -2
סה"כחוץביתנתוני שעריםביתחוץסה"כ
4 2 2 מספר משחקים 2 2 4
2 1 1 נצחונות 1 0 1
2 1 1 תיקו 0 1 1
0 0 0 הפסדים 1 1 2
7 4 3 שערים שהבקיעו 3 0 3
3 1 2 שערים שספגו 5 1 6
1 1 0 מספר משחקים ששמרו על רשת נקייה 0 1 1
0 0 0 מספר משחקים שלא הבקיעו 1 2 3
סה"כחוץביתממוצעי שעריםביתחוץסה"כ
1.8 2.0 1.5 ממוצע שערים למשחק 1.5 0.0 0.8
0.8 0.5 1.0 ממוצע ספיגות למשחק 2.5 0.5 1.5
0.3 0.5 0.0 ממוצע רשת נקייה למשחק 0.0 0.5 0.3
0.0 0.0 0.0 ממוצע שלא הבקיעו למשחק 0.5 1.0 0.8
27" 19" 36" זמן ממוצע של הבקעת גול ראשון 54" - 54"
39" 16" 51" זמן ממוצע של ספיגת גול ראשון 26" 1" 18"
התפלגות זמני הבקעה
14.3%
0-15
0.0%
28.6%
15-30
0.0%
0.0%
30-45
0.0%
14.3%
45-60
66.7%
14.3%
60-75
0.0%
28.6%
75-90
33.3%
שם מדד מספר משחקים לחישוב מדד שערים מחזור אחרון
סיכום כללי וולפסבורג (10), הופנהיים (10) 3.50 3.5
סיכום בית חוץ וולפסבורג (5), הופנהיים (5) 3.50 2
ראש בראש כללי וולפסבורג (15) נגד הופנהיים (15) 3.53 5
ראש בראש בית חוץ וולפסבורג (7) נגד הופנהיים (7) 3.57 4
תאריך שעה 1 X 2
18/09/201916:101.803.403.15
19/09/201916:451.803.403.20
21/09/201900:301.753.453.25
22/09/201908:501.753.203.40
23/09/201921:051.803.353.10

גרמנית ראשונה 23/09/2019 21:38

 קבוצהמשחקיםנצחוןתיקוהפסדשעריםהפרשנקודותמשחקים אחרונים
1לייפציג54103 - 131013
 • נ
 • ת
 • נ
 • נ
 • נ
2ביירן מינכן53204 - 161211
 • נ
 • ת
 • נ
 • נ
 • ת
3בורוסיה דורטמונד53117 - 15810
 • ת
 • נ
 • ה
 • נ
 • נ
4פרייבורג53114 - 11710
 • ת
 • נ
 • ה
 • נ
 • נ
5שאלקה 0453115 - 10510
 • נ
 • נ
 • נ
 • ה
 • ת
6בורוסיה מינשנגלדבאך53115 - 7210
 • נ
 • נ
 • ה
 • נ
 • ת
7באייר לברקוזן53117 - 8110
 • נ
 • ה
 • ת
 • נ
 • נ
8וולפסבורג42203 - 748
 • ת
 • ת
 • נ
 • נ
9איינטרכט פרנקפורט52127 - 707
 • ת
 • ה
 • נ
 • ה
 • נ
10ורדר ברמן520312 - 8-46
 • ה
 • נ
 • נ
 • ה
 • ה
11אוגסבורג512211 - 7-45
 • ת
 • נ
 • ה
 • ת
 • ה
12פורטונה דיסלדורף51139 - 7-24
 • ה
 • ת
 • ה
 • ה
 • נ
13הופנהיים41126 - 3-34
 • ה
 • ת
 • נ
 • ה
14אוניון ברלין511310 - 5-54
 • ה
 • ה
 • נ
 • ת
 • ה
15הרטה ברלין511311 - 5-64
 • נ
 • ה
 • ה
 • ה
 • ת
16פ.צ. קלן510411 - 4-73
 • ה
 • ה
 • נ
 • ה
 • ה
17מיינץ510415 - 5-103
 • ה
 • נ
 • ה
 • ה
 • ה
18פאדרבורן501414 - 6-81
 • ה
 • ה
 • ת
 • ה
 • ה

וולפסבורג

תאריך אירוע ליגה נ/ה/ת תוצאה
19/09/2019 וולפסבורג נגד אולקסנדריה נצחון 3 : 1
13/09/2019 פורטונה דיסלדורף נגד וולפסבורג תיקו 1 : 1
31/08/2019 וולפסבורג נגד פאדרבורן תיקו 1 : 1
25/08/2019 הרטה ברלין נגד וולפסבורג ניצחון 0 : 3
17/08/2019 וולפסבורג נגד פ.צ. קלן נצחון 2 : 1
12/08/2019 הלשר נגד וולפסבורג תיקו 3 : 3
18/05/2019 וולפסבורג נגד אוגסבורג נצחון 8 : 1
11/05/2019 שטוטגרט נגד וולפסבורג הפסד 3 : 0
04/05/2019 וולפסבורג נגד נירנברג נצחון 2 : 0
28/04/2019 הופנהיים נגד וולפסבורג ניצחון 1 : 4

הופנהיים

תאריך אירוע ליגה נ/ה/ת תוצאה
15/09/2019 הופנהיים נגד פרייבורג גרמנית ראשונה הפסד 0 : 3
31/08/2019 באייר לברקוזן נגד הופנהיים גרמנית ראשונה תיקו 0 : 0
24/08/2019 הופנהיים נגד ורדר ברמן גרמנית ראשונה נצחון 3 : 2
18/08/2019 איינטרכט פרנקפורט נגד הופנהיים גרמנית ראשונה הפסד 1 : 0
10/08/2019 וורצברגר קיקרס נגד הופנהיים גביע גרמני תיקו 2 : 2
18/05/2019 מיינץ נגד הופנהיים גרמנית ראשונה הפסד 4 : 2
11/05/2019 הופנהיים נגד ורדר ברמן גרמנית ראשונה הפסד 0 : 1
04/05/2019 בורוסיה מינשנגלדבאך נגד הופנהיים גרמנית ראשונה תיקו 2 : 2
28/04/2019 הופנהיים נגד וולפסבורג גרמנית ראשונה הפסד 1 : 4
14/04/2019 הופנהיים נגד הרטה ברלין גרמנית ראשונה נצחון 2 : 0

וולפסבורג נגד הופנהיים

תאריך מפעל אירוע תוצאת משחק תוצאה
28/04/2019 גרמנית ראשונה הופנהיים נגד וולפסבורג וולפסבורג 1 : 4
08/12/2018 גרמנית ראשונה וולפסבורג נגד הופנהיים תיקו 2 : 2
10/03/2018 גרמנית ראשונה הופנהיים נגד וולפסבורג הופנהיים 3 : 0
22/10/2017 גרמנית ראשונה וולפסבורג נגד הופנהיים תיקו 1 : 1
12/02/2017 גרמנית ראשונה וולפסבורג נגד הופנהיים וולפסבורג 2 : 1
17/09/2016 גרמנית ראשונה הופנהיים נגד וולפסבורג תיקו 0 : 0
12/03/2016 גרמנית ראשונה הופנהיים נגד וולפסבורג הופנהיים 1 : 0
17/10/2015 גרמנית ראשונה וולפסבורג נגד הופנהיים וולפסבורג 4 : 2
07/02/2015 גרמנית ראשונה וולפסבורג נגד הופנהיים וולפסבורג 3 : 0
13/09/2014 גרמנית ראשונה הופנהיים נגד וולפסבורג תיקו 1 : 1
02/03/2014 גרמנית ראשונה הופנהיים נגד וולפסבורג הופנהיים 6 : 2
12/02/2014 גביע גרמני הופנהיים נגד וולפסבורג וולפסבורג 2 : 3
21/09/2013 גרמנית ראשונה וולפסבורג נגד הופנהיים וולפסבורג 2 : 1
13/04/2013 גרמנית ראשונה וולפסבורג נגד הופנהיים תיקו 2 : 2
18/11/2012 גרמנית ראשונה הופנהיים נגד וולפסבורג וולפסבורג 1 : 3
חולצה שם תפקיד פציעה סטאטוס
25 J. Brooks מגן פגיעה בשריר לא משחק
1 K. Casteels שוער רגל שבורה לא משחק
חולצה שם תפקיד פציעה סטאטוס
18 D. Samassekou קשר פגיעה בשריר לא משחק
 • קרדיט: יוצר/ת הסרטון
 • קרדיט: יוצר/ת הסרטון

אנא המתן, המערכת אוספת נתונים.

286. הסתיים וולפסבורג - הופנהיים S,D 1.80 3.35 3.10 1 - 1 ספורט2 מידע נוסף
287. הסתיים וולפסבורג - הופנהיים (1+) S,D 2.85 3.25 1.70 1 - 1 מידע נוסף
288. הסתיים סך הכל שערים טווחים (2-3) וולפסבורג - הופנהיים S,D 4.40 1.85 1.95 2 מידע נוסף
289. הסתיים מעל/מתחת שערים (2.5) וולפסבורג - הופנהיים S,D 1.40 1.85 2 מידע נוסף
290. הסתיים מעל/מתחת שערים (1.5) וולפסבורג - הופנהיים (מחצית ראשונה) 2.05 1.40 2 מידע נוסף
291. הסתיים מחצית ראשונה וולפסבורג - הופנהיים 2.20 2.05 3.15 1 - 1 מידע נוסף
292. הסתיים איזו קבוצה תבקיע יותר שערים? (עד דקה 15) וולפסבורג - הופנהיים (כולל הארכות) S,D 4.40 1.20 5.70 1 - 1 מידע נוסף
293. הסתיים מעל/מתחת שערים 0.5 (עד דקה 15) וולפסבורג - הופנהיים (כולל הארכות) S,D 2.60 1.20 1 - 1 מידע נוסף
294. הסתיים מעל/מתחת (1) קרנות (עד דקה 15) וולפסבורג - הופנהיים (כולל הארכות) S,D 1.60 2.65 4.05 1 - 1 מידע נוסף
295. הסתיים סה"כ קרנות טווחים בין 9 ל 11 וולפסבורג - הופנהיים S,D 3.30 2.45 1.75 מידע נוסף
296. הסתיים סה"כ קרנות טווחים בין 5 ל 6 וולפסבורג - הופנהיים (מחצית ראשונה) S,D 2.10 2.35 2.65 מידע נוסף
297. הסתיים יתרון יותר קרנות וולפסבורג - הופנהיים (2.5+) 1.70 1.50 מידע נוסף
298. הסתיים הראשונה ל-3 קרנות וולפסבורג - הופנהיים S,D 1.35 30.00 2.10 1 - 1 מידע נוסף
299. הסתיים מעל/מתחת נבדלים (4.5) וולפסבורג - הופנהיים S,D 1.65 1.65 0 מידע נוסף
300. הסתיים יותר שערים מחצית 1 / מחצית 2 וולפסבורג - הופנהיים 2.65 3.20 1.80 מידע נוסף
301. הסתיים שער ראשון במשחק וולפסבורג - הופנהיים 1.55 11.75 1.90 מידע נוסף
302. הסתיים מצאפ שערים - ואוט וחהורסט - אילאס בבו 2.70 1.50 4.10 מידע נוסף
303. הסתיים מצאפ שערים - יוסיפ ברקאלו - יז'ק בלפודיל 3.50 1.30 4.50 מידע נוסף
 
 
 
 
 
 

הרשמה לניוזלטרס