ישראל

כדורסל - ישראל - גביע Winner

192. הסתיים עירוני נס ציונה - מכבי חיפה (8+) S,D 1.80 9.00 1.80 90 - 68 ערוץ 5 מידע נוסף
 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא שילוב של הימור על הקבוצה האורחת כאשר יש לה תוספת סלים עם שימוש במקדם שיטת ההכפלה היחסית.
  הימור זה יתבצע רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים:
  תוספת סלים לקבוצה האורחת הוא בין 6-8.5
  ההימור ניתן להימור סינגל (S)
  מכיוון שמכבי חיפה האורחת , עם תוספת סלים המתאים לתנאי המקדים , ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא שילוב של הימור על הקבוצה המארחת כאשר יש לאורחת תוספת סלים עם שימוש במקדם שיטת ההכפלה היחסית.
  הימור זה יתבצע רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים:
  תוספת סלים לקבוצה האורחת הוא בין 6-8.5
  ההימור ניתן להימור סינגל (S)
  מכיוון שמכבי חיפה האורחת , עם תוספת סלים המתאים לתנאי המקדים , ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 150 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא שילוב של טווח תוספת סלים קבוע, מדד עוצמה ממוצע שלילי ושימוש במקדם שיטת ההכפלה היחסית
  הימור זה יתבצע רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים
  תוספת סלים לקבוצה האורחת הוא בין 6-8.5
  מדד עוצמה ממוצע שלילי
  ההימור ניתן להימור סינגל (S)
  מכיוון שמכבי חיפה האורחת , עם תוספת סלים המתאים לתנאי המקדים , מדד העוצמה הכללי שלילי ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא שילוב של טווח תוספת סלים קבוע, מדד עוצמה ממוצע שלילי ושימוש במקדם שיטת ההכפלה היחסית
  הימור זה יתבצע רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים
  תוספת סלים לקבוצה האורחת הוא בין 6-8.5
  מדד עוצמה ממוצע שלילי
  ההימור ניתן להימור סינגל (S)
  מכיוון שמכבי חיפה האורחת , עם תוספת סלים המתאים לתנאי המקדים , מדד העוצמה הכללי שלילי ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא שילוב של טווח תוספת סלים קבוע, מדד עוצמה בית חוץ שלילי ושימוש במקדם שיטת ההכפלה היחסית
  הימור זה יתבצע רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים
  תוספת סלים לקבוצה האורחת הוא בין 6-8.5
  מדד עוצמה בית חוץ שלילי
  ההימור ניתן להימור סינגל (S)
  מכיוון שמכבי חיפה האורחת , עם תוספת סלים המתאים לתנאי המקדים , מדד העוצמה הכללי שלילי ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא שילוב של טווח תוספת סלים קבוע, מדד מומנטום כללי שלילי ושימוש במקדם שיטת ההכפלה היחסית
  הימור זה יתבצע רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים
  תוספת סלים לקבוצה האורחת הוא בין 6-8.5
  מדד מומנטום כללי שלילי
  ההימור ניתן להימור סינגל (S)
  מכיוון שמכבי חיפה האורחת , עם תוספת סלים המתאים לתנאי המקדים , מדד המומנטום הכללי שלילי ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא שילוב של טווח תוספת סלים קבוע, מדד מומנטום ממוצע שלילי ושימוש במקדם שיטת ההכפלה היחסית
  הימור זה יתבצע רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים
  תוספת סלים לקבוצה האורחת הוא בין 6-8.5
  מדד מומנטום ממוצע שלילי
  ההימור ניתן להימור סינגל (S)
  מכיוון שמכבי חיפה האורחת , עם תוספת סלים המתאים לתנאי המקדים , מדד המומנטום הממוצע שלילי ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 150 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא שילוב של טווח תוספת סלים קבוע, מדד מומנטום בית חוץ שלילי ושימוש במקדם שיטת ההכפלה היחסית
  הימור זה יתבצע רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים
  תוספת סלים לקבוצה האורחת הוא בין 6-8.5
  מדד מומנטום בית חוץ שלילי
  ההימור ניתן להימור סינגל (S)
  מכיוון שמכבי חיפה האורחת , עם תוספת סלים המתאים לתנאי המקדים , מדד המומנטום בית חוץ שלילי ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא שילוב של מדד עוצמה בית חוץ שגבוה יותר מתוספת הסלים שניתנה לקבוצה היריבה ושימוש במקדם שיטת ההכפלה היחסית
  הימור זה יתבצע רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים:
  מדד עצמה ותוספת הסלים לקבוצה היריבה הגדול ביותר
  ההימור ניתן להימור סינגל (S)
  מכיוון שמכבי חיפה האורחת , עם מדד עוצמה בית חוץ הגבוה מתוספת הסלים שניתנה לעירוני נס ציונה , ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא שילוב של מדד עוצמה ראש בראש שגבוה יותר מתוספת הסלים שניתנה לקבוצה היריבה ושימוש במקדם שיטת ההכפלה היחסית
  הימור זה יתבצע רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים:
  מדד עצמה ותוספת הסלים לקבוצה היריבה הגדול ביותר
  ההימור ניתן להימור סינגל (S)
  מכיוון שמכבי חיפה האורחת , עם מדד עוצמה ראש בראש הגבוה מתוספת הסלים שניתנה לעירוני נס ציונה , ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא הימור קבוע על קבוצת מכבי חיפה כאשר בכל פעם שההימור לא פוגע עולה רמת הביטחון להימור הבא.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון כאמור נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא שילוב של טווח תוספת סלים קבוע, מדד עוצמה ממוצע שלילי ושימוש במקדם שיטת ההכפלה היחסית
  הימור זה יתבצע רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים
  תוספת סלים לקבוצה האורחת הוא בין 6-8.5
  מדד עוצמה ממוצע שלילי
  ההימור ניתן להימור סינגל (S)
  מכיוון שמכבי חיפה האורחת , עם תוספת סלים המתאים לתנאי המקדים , מדד העוצמה הכללי שלילי ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

יום חמישי, תאריך 19 ספטמבר 2019. משחק בין עירוני נס ציונה למכבי חיפה במסגרת הגביע Winner.
משחק זה ניתן להימור סינגל.
עירוני נס ציונה עם רצף של 2 הפסדים במשחקים האחרונים (נגד הפועל אילת,הפועל אילת) כאשר מנגד במשחקים האחרונים מכבי חיפה ניצחה פעמיים (נגד הפועל חולון, הפועל גליל גלבוע), הפסידה 3 פעמים (נגד הפועל גליל גלבוע, בני הרצליה, עירוני נס ציונה) .
במשחקים שנערכו בניהם לאחרונה עירוני נס ציונה ניצחה 7 פעמים ומנגד מכבי חיפה ניצחה 8 פעמים .

שם מדד מספר משחקים לחישוב מומנטום עוצמה
ממוצע אחרונים ממוצע של (3) מחזורים אחרונים -1.34 -1.00
סיכום כללי עירוני נס ציונה (10), מכבי חיפה (10) -1 0.80
סיכום בית חוץ עירוני נס ציונה (5), מכבי חיפה (5) -2 -2.60
ראש בראש כללי עירוני נס ציונה (15) נגד מכבי חיפה (15) 4 2.27
ראש בראש בית חוץ עירוני נס ציונה (7) נגד מכבי חיפה (7) 2 11.14

מדדי מומנטום לפי קבוצה

שם מדד מספר משחקים לחישוב עירוני נס ציונה מכבי חיפה
ממוצע אחרונים ממוצע של (3) מחזורים אחרונים -0.67 0.67
סיכום כללי עירוני נס ציונה (10), מכבי חיפה (10) -2 -1
סיכום בית חוץ עירוני נס ציונה (5), מכבי חיפה (5) -1 1
ראש בראש כללי עירוני נס ציונה (15) נגד מכבי חיפה (15) 2 -2
ראש בראש בית חוץ עירוני נס ציונה (7) נגד מכבי חיפה (7) 1 -1
שם מדד מספר משחקים לחישוב מדד נקודות מחזור אחרון
סיכום כללי עירוני נס ציונה (10), מכבי חיפה (10) 167.50 166.5
סיכום בית חוץ עירוני נס ציונה (5), מכבי חיפה (5) 172.30 188.5
ראש בראש כללי עירוני נס ציונה (15) נגד מכבי חיפה (15) 154.00 165
ראש בראש בית חוץ עירוני נס ציונה (7) נגד מכבי חיפה (7) 158.86 145
תאריך שעה 1 X 2 הפרש
16/09/201916:101.809.001.80-5.00
18/09/201913:451.809.001.80-6.00
19/09/201912:301.809.001.80-7.00
19/09/201919:551.809.001.80-8.00

עירוני נס ציונה

תאריך אירוע ליגה נ/ה/ת תוצאה
03/06/2019 עירוני נס ציונה נגד הפועל אילת הפסד 90 : 98
31/05/2019 הפועל אילת נגד עירוני נס ציונה הפסד 84 : 76
28/05/2019 עירוני נס ציונה נגד הפועל אילת נצחון 95 : 84
25/05/2019 הפועל אילת נגד עירוני נס ציונה הפסד 96 : 89
20/05/2019 הפועל גליל גלבוע נגד עירוני נס ציונה ניצחון 90 : 91
15/05/2019 עירוני נס ציונה נגד עירוני נהריה הפסד 75 : 77
12/05/2019 הפועל באר שבע נגד עירוני נס ציונה ניצחון 91 : 103
06/05/2019 עירוני נס ציונה נגד מכבי אשדוד באר טוביה הפסד 92 : 101
29/04/2019 הפועל אילת נגד עירוני נס ציונה הפסד 89 : 77
22/04/2019 עירוני נס ציונה נגד הפועל תל אביב נצחון 100 : 98

מכבי חיפה

תאריך אירוע ליגה נ/ה/ת תוצאה
23/12/2018 מכבי חיפה נגד הפועל גליל גלבוע גביע המדינה - סל הפסד 58 : 87
27/05/2018 מכבי חיפה נגד הפועל חולון ליגת Winner סל נצחון 84 : 78
17/05/2018 הפועל גליל גלבוע נגד מכבי חיפה ליגת Winner סל ניצחון 84 : 105
14/05/2018 בני הרצליה נגד מכבי חיפה ליגת Winner סל הפסד 78 : 64
11/05/2018 מכבי חיפה נגד עירוני נס ציונה ליגת Winner סל הפסד 76 : 89
07/05/2018 מכבי ראשון לציון נגד מכבי חיפה ליגת Winner סל ניצחון 79 : 92
04/05/2018 מכבי חיפה נגד עירוני נהריה ליגת Winner סל נצחון 67 : 63
29/04/2018 הפועל אילת נגד מכבי חיפה ליגת Winner סל הפסד 77 : 75
25/04/2018 מכבי חיפה נגד הפועל ירושלים ליגת Winner סל הפסד 68 : 71
15/04/2018 מכבי אשדוד באר טוביה נגד מכבי חיפה ליגת Winner סל הפסד 85 : 74

עירוני נס ציונה נגד מכבי חיפה

תאריך מפעל אירוע תוצאת משחק תוצאה
11/05/2018 ליגת Winner סל מכבי חיפה נגד עירוני נס ציונה עירוני נס ציונה 76 : 89
22/01/2018 ליגת Winner סל עירוני נס ציונה נגד מכבי חיפה עירוני נס ציונה 74 : 71
23/10/2017 ליגת Winner סל מכבי חיפה נגד עירוני נס ציונה מכבי חיפה 89 : 85
19/03/2016 ליגת Winner סל עירוני נס ציונה נגד מכבי חיפה מכבי חיפה 63 : 73
22/02/2016 ליגת Winner סל עירוני נס ציונה נגד מכבי חיפה מכבי חיפה 103 : 104
30/11/2015 ליגת Winner סל מכבי חיפה נגד עירוני נס ציונה מכבי חיפה 74 : 57
30/03/2015 ליגת Winner סל עירוני נס ציונה נגד מכבי חיפה עירוני נס ציונה 97 : 73
19/01/2015 ליגת Winner סל מכבי חיפה נגד עירוני נס ציונה מכבי חיפה 87 : 77
03/11/2014 ליגת Winner סל עירוני נס ציונה נגד מכבי חיפה עירוני נס ציונה 87 : 72
15/09/2014 גביע Winner מכבי חיפה נגד עירוני נס ציונה עירוני נס ציונה 61 : 64
19/05/2014 ליגת Winner סל מכבי חיפה נגד עירוני נס ציונה מכבי חיפה 68 : 67
15/05/2014 ליגת Winner סל עירוני נס ציונה נגד מכבי חיפה עירוני נס ציונה 92 : 65
12/05/2014 ליגת Winner סל מכבי חיפה נגד עירוני נס ציונה מכבי חיפה 88 : 71
08/05/2014 ליגת Winner סל עירוני נס ציונה נגד מכבי חיפה עירוני נס ציונה 79 : 59
03/05/2014 ליגת Winner סל מכבי חיפה נגד עירוני נס ציונה מכבי חיפה 78 : 67

אנא המתן, המערכת אוספת נתונים.

193. הסתיים מעל/מתחת נקודות (165) עירוני נס ציונה - מכבי חיפה 1.70 20.00 1.70 158 מידע נוסף
194. הסתיים מעל/מתחת שלשות (17) עירוני נס ציונה - מכבי חיפה (כולל הארכות) 1.75 9.50 1.75 מידע נוסף
195. הסתיים עירוני נס ציונה - מכבי חיפה (3+) (רבע ראשון) S,D 1.80 9.00 1.80 17 - 18 מידע נוסף
196. הסתיים עירוני נס ציונה - מכבי חיפה (4+) (מחצית ראשונה) 1.80 9.00 1.80 41 - 30 מידע נוסף
197. הסתיים סל ראשון עירוני נס ציונה - מכבי חיפה (כולל הארכות) S,D 1.75 6.80 1.85 מידע נוסף
 
 
 
 
 
 

הרשמה לניוזלטרס