אנגליה

כדורגל - אנגליה - אנגלית שניה

211. הסתיים סטבינייג' - נורת'המפטון S,D 2.45 2.70 2.10 0 - 1 מידע נוסף
 • ABCD

  נורתהמפטון במשחק חוץ יחסית לא קל מול סטבינייג , על פי מדד המומנטום הכללי נורתהמפטון אמורה לעבור את המשחק עם ניצחון .
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  סטבינייג מארחת את נורתהמפטון במסגרת אנגלית שניה. נורתהמפטון עם מדד מומנטום כללי טובי יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום כללי טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 100 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  סטבינייג מארחת את נורתהמפטון במסגרת אנגלית שניה. נורתהמפטון עם מדד מומנטום כללי טובי יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון לקבוצה מארחת במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום כללי טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  נורתהמפטון במשחק חוץ שווה כוחות מול סטבינייג , למרות שסטבינייג מארחת את המשחק , מדד המומנטום הממוצע של נורתהמפטון טוב יותר , והיא אמורה לרשום ניצחון חוץ.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  סטבינייג מארחת את נורתהמפטון במסגרת אנגלית שניה. נורתהמפטון עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 100 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  סטבינייג מארחת את נורתהמפטון במסגרת אנגלית שניה. נורתהמפטון עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון לקבוצה מארחת במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  נורתהמפטון עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר מסטבינייג , צפויה לנצח במשחק חוץ לא קל על הנייר. צפי למשחק צמוד עם תוצאה נמוכה.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  סטבינייג מארחת את נורתהמפטון במסגרת אנגלית שניה. נורתהמפטון עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 100 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  סטבינייג מארחת את נורתהמפטון במסגרת אנגלית שניה. נורתהמפטון עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון לקבוצה מארחת במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  סטבינייג מארחת את נורתהמפטון במסגרת אנגלית שניה. נורתהמפטון עם מדד עוצמה כללית טוב יותר במחזורים האחרונים ואמורה לספק את הסחורה.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  סטבינייג מארחת את נורתהמפטון במסגרת אנגלית שניה. נורתהמפטון עם מדד עוצמה כללית טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה כללית טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 30 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  סטבינייג מארחת את נורתהמפטון במסגרת אנגלית שניה. נורתהמפטון עם מדד עוצמה כללית טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון של המארחת במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה כללית טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  נורתהמפטון עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר מסטבינייג , צפויה לנצח במשחק חוץ לא קל על הנייר. צפי למשחק צמוד עם תוצאה נמוכה.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  סטבינייג מארחת את נורתהמפטון במסגרת אנגלית שניה. נורתהמפטון עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 100 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  סטבינייג מארחת את נורתהמפטון במסגרת אנגלית שניה. נורתהמפטון עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון למארחת במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 30 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  סטבינייג מארחת את נורתהמפטון במסגרת אנגלית שניה. נורתהמפטון עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 50 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  סטבינייג מארחת את נורתהמפטון במסגרת אנגלית שניה. נורתהמפטון עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון למארחת במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  נורתהמפטון במשחק חוץ יחסית לא קל מול סטבינייג , על פי מדד העוצמה ראש בראש נורתהמפטון אמורה לעבור את המשחק עם ניצחון .
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  סטבינייג מארחת את נורתהמפטון במסגרת אנגלית שניה. נורתהמפטון עם מדד עוצמה ראש בראש טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה ראש בראש טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 100 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  סטבינייג מארחת את נורתהמפטון במסגרת אנגלית שניה. נורתהמפטון עם מדד עוצמה ראש בראש טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון למארחת במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה ראש בראש טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

1 X 2
2.45 2.70 2.10
35% 35% 30%
(7 ממליצים) (7 ממליצים) (6 ממליצים)

יום שלישי, תאריך 17 ספטמבר 2019. משחק בין סטבינייג' לנורת'המפטון במסגרת האנגלית שניה.
משחק זה ניתן להימור סינגל.
סטבינייג' המארחת ממוקמת במקום ה-24 עם 3 נקודות ויחס שערים שלילי של -7 שערים (כובשת בממוצע למשחק 0.75 וסופגת 1.63 שערים) כאשר מנגד נורת'המפטון האורחת ממוקמת במקום ה-14 עם 10 נקודות ויחס שערים חיובי של 1 שערים (כובשת בממוצע למשחק 1.13 וסופגת 1.00 שערים).
סטבינייג' עם רצף של 3 הפסדים במשחקים האחרונים (נגד קרלייל,צ'לטנהאם,מילטון קינס דונס) כאשר מנגד במשחקים האחרונים נורת'המפטון ניצחה פעמיים (נגד ניופורט קאונטי, פלימות), הפסידה פעמיים (נגד ברדפורד, פטרבורו) ופעם אחת סיימה בתוצאת תיקו (נגד Ars1enal U21).
במשחקים שנערכו בניהם לאחרונה סטבינייג' ניצחה פעם אחת ומנגד נורת'המפטון ניצחה 7 פעמים ופעמיים סיימו הקבוצות בתיקו.

שם מדד מספר משחקים לחישוב מומנטום עוצמה
ממוצע אחרונים ממוצע של (3) מחזורים אחרונים -2.33 -1.67
סיכום כללי סטבינייג' (10), נורת'המפטון (10) -5 -0.70
סיכום בית חוץ סטבינייג' (5), נורת'המפטון (5) -1 -0.60
ראש בראש כללי סטבינייג' (10) נגד נורת'המפטון (10) -4 -0.80
ראש בראש בית חוץ סטבינייג' (5) נגד נורת'המפטון (5) -4 -0.40

מדדי מומנטום לפי קבוצה

שם מדד מספר משחקים לחישוב סטבינייג' נורת'המפטון
ממוצע אחרונים ממוצע של (3) מחזורים אחרונים -3.00 -0.67
סיכום כללי סטבינייג' (10), נורת'המפטון (10) -4 1
סיכום בית חוץ סטבינייג' (5), נורת'המפטון (5) -3 -2
ראש בראש כללי סטבינייג' (10) נגד נורת'המפטון (10) -2 2
ראש בראש בית חוץ סטבינייג' (5) נגד נורת'המפטון (5) -2 2
סה"כחוץביתנתוני שעריםביתחוץסה"כ
6 3 3 מספר משחקים 3 3 6
0 0 0 נצחונות 1 1 2
3 2 1 תיקו 0 1 1
3 1 2 הפסדים 2 1 3
2 0 2 שערים שהבקיעו 4 2 6
6 2 4 שערים שספגו 4 2 6
2 2 0 מספר משחקים ששמרו על רשת נקייה 0 1 1
5 3 2 מספר משחקים שלא הבקיעו 1 1 2
סה"כחוץביתממוצעי שעריםביתחוץסה"כ
0.3 0.0 0.7 ממוצע שערים למשחק 1.3 0.7 1.0
1.0 0.7 1.3 ממוצע ספיגות למשחק 1.3 0.7 1.0
0.3 0.7 0.0 ממוצע רשת נקייה למשחק 0.0 0.3 0.2
0.8 1.0 0.7 ממוצע שלא הבקיעו למשחק 0.3 0.3 0.3
68" - 68" זמן ממוצע של הבקעת גול ראשון 39" 56" 47"
48" 29" 58" זמן ממוצע של ספיגת גול ראשון 20" 46" 30"
התפלגות זמני הבקעה
0.0%
0-15
16.7%
0.0%
15-30
16.7%
0.0%
30-45
16.7%
0.0%
45-60
16.7%
100.0%
60-75
33.3%
0.0%
75-90
0.0%
שם מדד מספר משחקים לחישוב מדד שערים מחזור אחרון
סיכום כללי סטבינייג' (10), נורת'המפטון (10) 2.55 3.5
סיכום בית חוץ סטבינייג' (5), נורת'המפטון (5) 2.70 4
ראש בראש כללי סטבינייג' (10) נגד נורת'המפטון (10) 2.60 3
ראש בראש בית חוץ סטבינייג' (5) נגד נורת'המפטון (5) 3.20 3
תאריך שעה 1 X 2
15/09/201916:052.302.702.25
16/09/201900:152.352.702.20
16/09/201913:352.302.702.25
16/09/201915:402.352.702.20
17/09/201915:402.402.702.15
17/09/201916:552.452.702.15
17/09/201918:402.452.702.10

אנגלית שניה 17/09/2019 08:18

 קבוצהמשחקיםנצחוןתיקוהפסדשעריםהפרשנקודותמשחקים אחרונים
1אקסטר85306 - 12618
 • ת
 • נ
 • נ
 • נ
 • ת
2סווינדון85218 - 17917
 • נ
 • נ
 • נ
 • ת
 • ה
3פורסט גרין85125 - 7216
 • נ
 • נ
 • ה
 • נ
 • ה
4ניופורט קאונטי84314 - 7315
 • ה
 • נ
 • נ
 • נ
 • ת
5קרו850310 - 11115
 • ה
 • נ
 • נ
 • ה
 • נ
6צ'לטנהאם84227 - 14714
 • נ
 • נ
 • ה
 • ת
 • נ
7ברדפורד84225 - 9414
 • נ
 • נ
 • ה
 • ה
 • נ
8קרואלי טאון84229 - 12314
 • נ
 • ת
 • נ
 • נ
 • ה
9גרימסבי833211 - 15412
 • ת
 • ה
 • נ
 • נ
 • ת
10פורט וייל833210 - 9-112
 • נ
 • ה
 • נ
 • ה
 • נ
11פלימות83239 - 12311
 • ה
 • ת
 • ה
 • נ
 • ת
12קיימברידג' יונייטד83239 - 9011
 • נ
 • ה
 • ה
 • ה
 • נ
13מאקלספילד83239 - 9011
 • ה
 • ת
 • ת
 • נ
 • ה
14נורת'המפטון83148 - 9110
 • נ
 • ה
 • נ
 • ה
 • נ
15קרלייל831415 - 11-410
 • נ
 • ה
 • נ
 • ת
 • ה
16מנספילד82339 - 1019
 • ה
 • נ
 • ה
 • ת
 • ה
17קולצ'סטר82337 - 6-19
 • ה
 • ת
 • נ
 • נ
 • ת
18לייטון823314 - 10-49
 • ת
 • ה
 • ת
 • ה
 • נ
19סלפורד סיטי815212 - 10-28
 • ה
 • ת
 • ת
 • ת
 • ת
20אולדהאם813412 - 7-56
 • ת
 • ת
 • ה
 • נ
 • ת
21וולסול81349 - 3-66
 • ה
 • ת
 • ה
 • ה
 • ת
22מורקאמב813415 - 8-76
 • ה
 • ת
 • ה
 • ה
 • נ
23סקאנת'ורפ811615 - 8-74
 • נ
 • ה
 • ה
 • ה
 • ה
24סטבינייג'803513 - 6-73
 • ה
 • ה
 • ת
 • ת
 • ה

סטבינייג'

תאריך אירוע ליגה נ/ה/ת תוצאה
14/09/2019 סטבינייג' נגד קרלייל הפסד 2 : 3
07/09/2019 צ'לטנהאם נגד סטבינייג' הפסד 4 : 2
03/09/2019 סטבינייג' נגד מילטון קינס דונס הפסד 0 : 3
31/08/2019 סטבינייג' נגד מאקלספילד תיקו 2 : 2
24/08/2019 מנספילד נגד סטבינייג' תיקו 0 : 0
20/08/2019 סטבינייג' נגד ברדפורד הפסד 0 : 1
17/08/2019 לייטון נגד סטבינייג' תיקו 0 : 0
13/08/2019 סטבינייג' נגד סאות'נד יונייטד הפסד 1 : 2
03/08/2019 סלפורד סיטי נגד סטבינייג' הפסד 2 : 0
27/04/2019 מנספילד נגד סטבינייג' ניצחון 1 : 2

נורת'המפטון

תאריך אירוע ליגה נ/ה/ת תוצאה
14/09/2019 נורת'המפטון נגד ניופורט קאונטי אנגלית שניה נצחון 2 : 0
07/09/2019 ברדפורד נגד נורת'המפטון אנגלית שניה הפסד 2 : 1
03/09/2019 נורת'המפטון נגד פטרבורו גביע הליגות הנמוכות הפסד 0 : 2
31/08/2019 נורת'המפטון נגד פלימות אנגלית שניה נצחון 3 : 1
27/08/2019 נורת'המפטון נגד Ars1enal U21 גביע הליגות הנמוכות תיקו 1 : 1
24/08/2019 קולצ'סטר נגד נורת'המפטון אנגלית שניה הפסד 1 : 0
20/08/2019 סווינדון נגד נורת'המפטון אנגלית שניה ניצחון 0 : 1
17/08/2019 נורת'המפטון נגד מאקלספילד אנגלית שניה הפסד 1 : 2
13/08/2019 סוונסי נגד נורת'המפטון גביע הליגה האנגלי הפסד 3 : 1
10/08/2019 פורט וייל נגד נורת'המפטון אנגלית שניה תיקו 1 : 1

סטבינייג' נגד נורת'המפטון

תאריך מפעל אירוע תוצאת משחק תוצאה
23/02/2019 אנגלית שניה סטבינייג' נגד נורת'המפטון נורת'המפטון 1 : 2
15/12/2018 אנגלית שניה נורת'המפטון נגד סטבינייג' תיקו 1 : 1
19/03/2016 אנגלית שניה סטבינייג' נגד נורת'המפטון נורת'המפטון 2 : 3
24/10/2015 אנגלית שניה נורת'המפטון נגד סטבינייג' נורת'המפטון 2 : 1
11/04/2015 אנגלית שניה סטבינייג' נגד נורת'המפטון סטבינייג' 2 : 1
22/11/2014 אנגלית שניה נורת'המפטון נגד סטבינייג' נורת'המפטון 1 : 0
30/04/2011 אנגלית שניה נורת'המפטון נגד סטבינייג' נורת'המפטון 2 : 0
11/12/2010 אנגלית שניה סטבינייג' נגד נורת'המפטון נורת'המפטון 0 : 1
12/12/2005 מוק' גביע אנגלי נורת'המפטון נגד סטבינייג' נורת'המפטון 2 : 0
02/12/2005 מוק' גביע אנגלי סטבינייג' נגד נורת'המפטון תיקו 2 : 2
1 Farman
27Adam El-Abd
20Kelland Watts
5 Cuthbert
7 Carter
10 Kennedy
8 Byrom
3 Stokes
2Luther Wildin
34 List
28Kurtis Guthrie
1 Cornell
6 Turnbull
5 Goode
3 Martin
23Michael Harriman
20Mathew Warburton
14 Lines
17 McWilliams
11 Williams
7 Hoskins
10 Adams

3-4-3

4-2-4

אנא המתן, המערכת אוספת נתונים.

212. הסתיים סטבינייג' (1+) - נורת'המפטון 1.40 3.45 4.00 0 - 1 מידע נוסף
213. הסתיים מעל/מתחת שערים (2.5) סטבינייג' - נורת'המפטון 1.75 1.55 1 מידע נוסף
 
 
 
 
 
 

הרשמה לניוזלטרס