שבדיה

כדורגל - שבדיה - שבדית שניה

152. הסתיים דגרפורס - מיאלבי S,D 2.20 2.90 2.25 2 - 1 מידע נוסף
 • ABCD

  מיאלבי במשחק חוץ שווה כוחות מול דגרפורס , למרות שדגרפורס מארחת את המשחק , מדד המומנטום הכללי של מיאלבי טוב יותר , והיא אמורה לרשום ניצחון חוץ.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 400 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  מיאלבי עם מדד מומנטום כללי טוב יותר מדגרפורס , צפויה לנצח במשחק חוץ לא קל על הנייר. צפי למשחק צמוד עם תוצאה נמוכה.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 30 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  דגרפורס מארחת את מיאלבי במסגרת שבדית שניה. מיאלבי עם מדד מומנטום כללי טובי יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום כללי טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  דגרפורס מארחת את מיאלבי במסגרת שבדית שניה. מיאלבי עם מדד מומנטום כללי טובי יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום כללי טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  דגרפורס מארחת את מיאלבי במסגרת שבדית שניה. מיאלבי עם מדד מומנטום כללי טובי יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון לקבוצה מארחת במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום כללי טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 30 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  דגרפורס מארחת את מיאלבי במסגרת שבדית שניה. מיאלבי עם מדד מומנטום כללי טובי יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון לקבוצה מארחת במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום כללי טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  מיאלבי עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר מדגרפורס , צפויה לנצח במשחק חוץ לא קל על הנייר. צפי למשחק צמוד עם תוצאה נמוכה.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 400 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  דגרפורס מארחת את מיאלבי במסגרת שבדית שניה. מיאלבי עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר במחזורים האחרונים ואמורה לספק את הסחורה.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 30 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  דגרפורס מארחת את מיאלבי במסגרת שבדית שניה. מיאלבי עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום כללי טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  דגרפורס מארחת את מיאלבי במסגרת שבדית שניה. מיאלבי עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  דגרפורס מארחת את מיאלבי במסגרת שבדית שניה. מיאלבי עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון לקבוצה מארחת במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 30 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  דגרפורס מארחת את מיאלבי במסגרת שבדית שניה. מיאלבי עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון לקבוצה מארחת במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  מיאלבי במשחק חוץ יחסית לא קל מול דגרפורס , על פי מדד המומנטום בית חוץ מיאלבי אמורה לעבור את המשחק עם ניצחון .
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 30 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  דגרפורס מארחת את מיאלבי במסגרת שבדית שניה. מיאלבי עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  דגרפורס מארחת את מיאלבי במסגרת שבדית שניה. מיאלבי עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון לקבוצה מארחת במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  מיאלבי במשחק חוץ שווה כוחות מול דגרפורס , למרות שדגרפורס מארחת את המשחק , מדד המומנטום ראש בראש של מיאלבי טוב יותר , והיא אמורה לרשום ניצחון חוץ.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 30 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  דגרפורס מארחת את מיאלבי במסגרת שבדית שניה. מיאלבי עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  דגרפורס מארחת את מיאלבי במסגרת שבדית שניה. מיאלבי עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון לקבוצה מארחת במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 200 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  מיאלבי במשחק חוץ יחסית לא קל מול דגרפורס , על פי מדד העוצמה כללית מיאלבי אמורה לעבור את המשחק עם ניצחון .
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 400 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  מיאלבי במשחק חוץ שווה כוחות מול דגרפורס , למרות שדגרפורס מארחת את המשחק , מדד העוצמה כללית של מיאלבי טוב יותר , והיא אמורה לרשום ניצחון חוץ.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 30 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  דגרפורס מארחת את מיאלבי במסגרת שבדית שניה. מיאלבי עם מדד עוצמה כללית טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה כללית טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  דגרפורס מארחת את מיאלבי במסגרת שבדית שניה. מיאלבי עם מדד עוצמה כללית טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה כללית טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  דגרפורס מארחת את מיאלבי במסגרת שבדית שניה. מיאלבי עם מדד עוצמה כללית טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון של המארחת במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה כללית טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 30 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  דגרפורס מארחת את מיאלבי במסגרת שבדית שניה. מיאלבי עם מדד עוצמה כללית טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון של המארחת במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה כללית טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  דגרפורס מארחת את מיאלבי במסגרת שבדית שניה. מיאלבי עם מדד עוצמה כללית טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון של המארחת במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה כללית טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  דגרפורס מארחת את מיאלבי במסגרת שבדית שניה. מיאלבי עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר במחזורים האחרונים ואמורה לספק את הסחורה.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 400 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  מיאלבי במשחק חוץ יחסית לא קל מול דגרפורס , על פי מדד העוצמה ממוצע מיאלבי אמורה לעבור את המשחק עם ניצחון .
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  דגרפורס מארחת את מיאלבי במסגרת שבדית שניה. מיאלבי עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  דגרפורס מארחת את מיאלבי במסגרת שבדית שניה. מיאלבי עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 200 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  דגרפורס מארחת את מיאלבי במסגרת שבדית שניה. מיאלבי עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון למארחת במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  דגרפורס מארחת את מיאלבי במסגרת שבדית שניה. מיאלבי עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון למארחת במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  מיאלבי עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר מדגרפורס , צפויה לנצח במשחק חוץ לא קל על הנייר. צפי למשחק צמוד עם תוצאה נמוכה.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 180 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  דגרפורס מארחת את מיאלבי במסגרת שבדית שניה. מיאלבי עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר במחזורים האחרונים ואמורה לספק את הסחורה.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 30 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  דגרפורס מארחת את מיאלבי במסגרת שבדית שניה. מיאלבי עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  דגרפורס מארחת את מיאלבי במסגרת שבדית שניה. מיאלבי עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  דגרפורס מארחת את מיאלבי במסגרת שבדית שניה. מיאלבי עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון למארחת במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  דגרפורס מארחת את מיאלבי במסגרת שבדית שניה. מיאלבי עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון למארחת במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  מיאלבי עם מדד עוצמה ראש בראש טוב יותר מדגרפורס , צפויה לנצח במשחק חוץ לא קל על הנייר. צפי למשחק צמוד עם תוצאה נמוכה.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  דגרפורס מארחת את מיאלבי במסגרת שבדית שניה. מיאלבי עם מדד עוצמה ראש בראש טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה ראש בראש טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  דגרפורס מארחת את מיאלבי במסגרת שבדית שניה. מיאלבי עם מדד עוצמה ראש בראש טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון למארחת במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה ראש בראש טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 100 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  דגרפורס מארחת את מיאלבי במסגרת שבדית שניה. מיאלבי עם מדד עוצמה כללית טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון של המארחת במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה כללית טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

יום שלישי, תאריך 17 ספטמבר 2019. משחק בין דגרפורס למיאלבי במסגרת השבדית שניה.
משחק זה ניתן להימור סינגל.
דגרפורס המארחת ממוקמת במקום ה-7 עם 32 נקודות ויחס שערים חיובי של 4 שערים (כובשת בממוצע למשחק 1.45 וסופגת 1.27 שערים) כאשר מנגד מיאלבי האורחת ממוקמת במקום ה-2 עם 45 נקודות ויחס שערים חיובי של 10 שערים (כובשת בממוצע למשחק 1.45 וסופגת 1.00 שערים).
דגרפורס עם רצף של 2 ניצחונות במשחקים האחרונים (נגד האלמשטד,פריי) כאשר מנגד מיאלבי עם רצף של 3 ניצחונות במשחקים האחרונים (נגד פריי,דלקורד,הוסקוורנה).
במשחקים שנערכו בניהם לאחרונה דגרפורס ניצחה 3 פעמים ומנגד מיאלבי ניצחה 6 פעמים ופעמיים סיימו הקבוצות בתיקו.

שם מדד מספר משחקים לחישוב מומנטום עוצמה
ממוצע אחרונים ממוצע של (3) מחזורים אחרונים -3.67 -1.67
סיכום כללי דגרפורס (10), מיאלבי (10) -3 -0.90
סיכום בית חוץ דגרפורס (5), מיאלבי (5) -1 -0.80
ראש בראש כללי דגרפורס (11) נגד מיאלבי (11) -4 -0.45
ראש בראש בית חוץ דגרפורס (5) נגד מיאלבי (5) -6 -0.80

מדדי מומנטום לפי קבוצה

שם מדד מספר משחקים לחישוב דגרפורס מיאלבי
ממוצע אחרונים ממוצע של (3) מחזורים אחרונים 0.33 4.00
סיכום כללי דגרפורס (10), מיאלבי (10) 2 5
סיכום בית חוץ דגרפורס (5), מיאלבי (5) 2 3
ראש בראש כללי דגרפורס (11) נגד מיאלבי (11) -2 2
ראש בראש בית חוץ דגרפורס (5) נגד מיאלבי (5) -3 3
סה"כחוץביתנתוני שעריםביתחוץסה"כ
22 11 11 מספר משחקים 12 10 22
9 4 5 נצחונות 9 5 14
5 3 2 תיקו 1 2 3
8 4 4 הפסדים 2 3 5
32 15 17 שערים שהבקיעו 19 13 32
28 13 15 שערים שספגו 10 12 22
4 2 2 מספר משחקים ששמרו על רשת נקייה 4 1 5
7 5 2 מספר משחקים שלא הבקיעו 1 1 2
סה"כחוץביתממוצעי שעריםביתחוץסה"כ
1.5 1.4 1.6 ממוצע שערים למשחק 1.6 1.3 1.5
1.3 1.2 1.4 ממוצע ספיגות למשחק 0.8 1.2 1.0
0.2 0.2 0.2 ממוצע רשת נקייה למשחק 0.3 0.1 0.2
0.3 0.5 0.2 ממוצע שלא הבקיעו למשחק 0.1 0.1 0.1
37" 22" 47" זמן ממוצע של הבקעת גול ראשון 44" 40" 42"
29" 31" 27" זמן ממוצע של ספיגת גול ראשון 52" 44" 48"
התפלגות זמני הבקעה
15.6%
0-15
3.1%
21.9%
15-30
15.6%
15.6%
30-45
18.8%
6.2%
45-60
9.4%
9.4%
60-75
31.2%
31.2%
75-90
21.9%
שם מדד מספר משחקים לחישוב מדד שערים מחזור אחרון
סיכום כללי דגרפורס (10), מיאלבי (10) 3.15 3
סיכום בית חוץ דגרפורס (5), מיאלבי (5) 3.20 3.5
ראש בראש כללי דגרפורס (11) נגד מיאלבי (11) 2.82 1
ראש בראש בית חוץ דגרפורס (5) נגד מיאלבי (5) 2.00 1
תאריך שעה 1 X 2
15/09/201916:052.152.852.30
16/09/201919:302.102.852.35
16/09/201919:352.052.852.40
17/09/201910:052.052.902.40
17/09/201911:502.102.902.35
17/09/201914:502.102.902.30
17/09/201916:152.152.902.30
17/09/201916:202.152.902.25
17/09/201918:502.202.902.25

שבדית שניה 17/09/2019 08:17

 קבוצהמשחקיםנצחוןתיקוהפסדשעריםהפרשנקודותמשחקים אחרונים
1יונקופינג23144520 - 452546
 • נ
 • נ
 • נ
 • נ
 • נ
2מיאלבי22143522 - 321045
 • נ
 • נ
 • ת
 • נ
 • ת
3בראג23135519 - 392044
 • נ
 • ת
 • נ
 • ת
 • נ
4וארברג23127422 - 351343
 • ת
 • ת
 • נ
 • ת
 • ת
5אורגריטה23106727 - 32536
 • ה
 • ה
 • נ
 • ת
 • ה
6דלקורד231031037 - 33-433
 • ה
 • נ
 • ה
 • נ
 • ה
7דגרפורס2295828 - 32432
 • נ
 • נ
 • ת
 • ה
 • נ
8נורדבי2388734 - 32-232
 • ת
 • ה
 • ה
 • ת
 • נ
9טרלבורג2379729 - 28-130
 • נ
 • נ
 • ה
 • ת
 • ת
10האלמשטד23841129 - 28-128
 • ת
 • ה
 • ה
 • נ
 • נ
11ואסטרס קיי.אפ.2369828 - 32427
 • ה
 • ה
 • נ
 • ה
 • נ
12גאיס23661133 - 19-1424
 • ת
 • ת
 • נ
 • ה
 • ה
13סיריאנסקה23571143 - 27-1622
 • ה
 • ת
 • ה
 • ת
 • ה
14ברומפויקרנה23481137 - 28-920
 • נ
 • ת
 • ה
 • ת
 • ת
15פריי23471244 - 27-1719
 • נ
 • ה
 • ה
 • ה
 • ת
16אוסטרס232111035 - 18-1717
 • ה
 • ת
 • ה
 • ת
 • ה

דגרפורס

תאריך אירוע ליגה נ/ה/ת תוצאה
31/08/2019 דגרפורס נגד האלמשטד נצחון 2 : 1
25/08/2019 פריי נגד דגרפורס ניצחון 2 : 3
21/08/2019 סולנטונה נגד דגרפורס הפסד 4 : 3
17/08/2019 דגרפורס נגד טרלבורג תיקו 2 : 2
10/08/2019 נורדבי נגד דגרפורס הפסד 1 : 0
03/08/2019 דגרפורס נגד וארברג נצחון 3 : 1
27/07/2019 יונקופינג נגד דגרפורס תיקו 1 : 1
20/07/2019 דגרפורס נגד גאיס הפסד 0 : 1
10/07/2019 וארברג נגד דגרפורס הפסד 1 : 0
15/06/2019 דגרפורס נגד ואסטרס קיי.אפ. נצחון 3 : 2

מיאלבי

תאריך אירוע ליגה נ/ה/ת תוצאה
31/08/2019 מיאלבי נגד פריי שבדית שניה נצחון 2 : 1
25/08/2019 מיאלבי נגד דלקורד שבדית שניה נצחון 3 : 2
21/08/2019 הוסקוורנה נגד מיאלבי גביע שבדי ניצחון 0 : 4
17/08/2019 אורגריטה נגד מיאלבי שבדית שניה תיקו 1 : 1
11/08/2019 גאיס נגד מיאלבי שבדית שניה ניצחון 1 : 2
01/08/2019 מיאלבי נגד נורדבי שבדית שניה תיקו 1 : 1
27/07/2019 בראג נגד מיאלבי שבדית שניה ניצחון 1 : 2
21/07/2019 מיאלבי נגד האלמשטד שבדית שניה נצחון 2 : 0
13/07/2019 פריי נגד מיאלבי שבדית שניה ניצחון 1 : 2
23/06/2019 מיאלבי נגד בראג שבדית שניה הפסד 1 : 2

דגרפורס נגד מיאלבי

תאריך מפעל אירוע תוצאת משחק תוצאה
27/04/2019 שבדית שניה מיאלבי נגד דגרפורס מיאלבי 1 : 0
19/09/2015 שבדית שניה דגרפורס נגד מיאלבי מיאלבי 0 : 1
21/04/2015 שבדית שניה מיאלבי נגד דגרפורס דגרפורס 1 : 2
08/10/2008 שבדית שניה דגרפורס נגד מיאלבי מיאלבי 0 : 1
25/05/2008 שבדית שניה מיאלבי נגד דגרפורס דגרפורס 1 : 2
02/09/2007 שבדית שניה דגרפורס נגד מיאלבי תיקו 0 : 0
20/05/2007 שבדית שניה מיאלבי נגד דגרפורס מיאלבי 5 : 0
14/10/2006 שבדית שניה מיאלבי נגד דגרפורס דגרפורס 1 : 4
28/06/2006 שבדית שניה דגרפורס נגד מיאלבי מיאלבי 2 : 3
09/09/2005 שבדית שניה דגרפורס נגד מיאלבי מיאלבי 1 : 2
28/05/2005 שבדית שניה מיאלבי נגד דגרפורס תיקו 2 : 2
1 Diawara
2 Granath
4 Janevski
5 Ekroth
12 Lindell
20 Wiktorsson
6 Ortmark
11 Gravius
15 Lindahl
9 Björndahl
10 Astvald
16 Götesson
13 Eriksson
2 Terzic
3 Eriksson-Ibragic
4 Watson
5 Jeahze
26 Mbye
7 Gustafsson
9 Nilsson
12 Löfquist
21 Konstandeliasz
22 Gustavsson
8 Jobe
24 Silverholt

3-3-5

5-5-2

אנא המתן, המערכת אוספת נתונים.

153. הסתיים דגרפורס - מיאלבי (1+) 4.00 3.65 1.40 2 - 1 מידע נוסף
154. הסתיים מעל/מתחת שערים (2.5) דגרפורס - מיאלבי 1.55 1.80 3 מידע נוסף
 
 
 
 
 
 

הרשמה לניוזלטרס