ספרד

כדורגל - ספרד - ספרדית שניה

137. הסתיים אלמריה - ג'ירונה S,D 1.85 2.55 3.20 3 - 1 מידע נוסף
 • ABCD

  אלמריה מארחת את גירונה במסגרת ספרדית שניה. אלמריה עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר במחזורים האחרונים ואמורה לספק את הסחורה.
  לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 60 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אלמריה מארחת את גירונה במסגרת ספרדית שניה. אלמריה עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה של תיקו X במשחקים שקבוצה מארחת עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אלמריה מארחת את גירונה במסגרת ספרדית שניה. אלמריה עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה מארחת עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר, ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אלמריה במשחק יחסית לא קל מול גירונה , על פי מדד מומנטום ראש בראש ביחד עם העובדה שאלמריה לא יכולה להרשות לעצמה להפסיד בבית היא צפויה לנצח.
  לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 60 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אלמריה מארחת את גירונה במסגרת ספרדית שניה. אלמריה עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעהשל תיקו X במשחקים שקבוצה מארחת עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 150 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אלמריה מארחת את גירונה במסגרת ספרדית שניה. אלמריה עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה מארחת עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר, ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אלמריה במשחק לא קל מול גירונה , אך מכיוון שאלמריה מארחת את המשחק יחד עם העובדה שמדד עוצמה כללי שלה טוב יותר , היא אמורה לרשום ניצחון.
  לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אלמריה מארחת את גירונה במסגרת ספרדית שניה. אלמריה עם מדד עוצמה כללי טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעהשל תיקו X במשחקים שקבוצה מארחת עם מדד עוצמה כללי טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 30 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אלמריה מארחת את גירונה במסגרת ספרדית שניה. אלמריה עם מדד עוצמה כללי טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה מארחת עם מדד עוצמה כללי טוב יותר, ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אלמריה עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר מגירונה , צפויה לנצח במשחק.
  לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אלמריה מארחת את גירונה במסגרת ספרדית שניה. אלמריה עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעהשל תיקו X במשחקים שקבוצה מארחת עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אלמריה מארחת את גירונה במסגרת ספרדית שניה. אלמריה עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה מארחת עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אלמריה עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר מגירונה , צפויה לנצח במשחק.
  לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אלמריה מארחת את גירונה במסגרת ספרדית שניה. אלמריה עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר , ולכן נראה כי הסיכוי של אלמריה לנצח הוא לא רע.
  לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 60 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אלמריה מארחת את גירונה במסגרת ספרדית שניה. אלמריה עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעהשל תיקו X במשחקים שקבוצה מארחת עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אלמריה מארחת את גירונה במסגרת ספרדית שניה. אלמריה עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה מארחת עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר, ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אלמריה מארחת את גירונה במסגרת ספרדית שניה. אלמריה עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר , בנוסף היה ירידה ביחס ליין של אלמריה שמעיד בדרך כלל שמהמרים רבים נוספים הימרו על ניצחון של אלמריה.
  לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אלמריה מארחת את גירונה במסגרת ספרדית שניה. אלמריה עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר, בנוסף היה ירידה ביחס ליין של אלמריה. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה של תיקו X במשחקים שקבוצה מארחת עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 40 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אלמריה מארחת את גירונה במסגרת ספרדית שניה. אלמריה עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר, בנוסף היה ירידה ביחס ליין של אלמריה. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה מארחת עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אלמריה מארחת את גירונה במסגרת ספרדית שניה. אלמריה עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר , בנוסף היה ירידה ביחס ליין של אלמריה שמעיד בדרך כלל שמהמרים רבים נוספים הימרו על ניצחון של אלמריה.
  לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אלמריה מארחת את גירונה במסגרת ספרדית שניה. אלמריה עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר, בנוסף היה ירידה ביחס ליין של אלמריה. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה של תיקו X במשחקים שקבוצה מארחת עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 40 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אלמריה מארחת את גירונה במסגרת ספרדית שניה. אלמריה עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר, בנוסף היה ירידה ביחס ליין של אלמריה. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה מארחת עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אלמריה במשחק שווה כוחות מול גירונה , אך מכיוון שאלמריה מארחת את המשחק יחד עם העובדה שכל מדד מומנטום (כללי, ממוצע, בית חוץ וראש בראש) שלה טוב יותר , היא אמורה לרשום ניצחון.
  לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אלמריה מארחת את גירונה במסגרת ספרדית שניה. אלמריה עם כל מדדי מומנטום (כללי, ממוצע, בית חוץ וראש בראש) טובים יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה מארחת עם מדדי מומנטום טובים יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 30 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אלמריה מארחת את גירונה במסגרת ספרדית שניה. אלמריה עם כל מדדי מומנטום (כללי, ממוצע, בית חוץ וראש בראש) טובים יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה מארחת עם מדדי מומנטום טובים יותר, ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 70 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אלמריה עם כל מדדי העוצמה (כללי, ממוצע, בית חוץ וראש בראש) טובים יותר מגירונה , צפויה לנצח במשחק לא קל על הנייר. צפי למשחק צמוד עם תוצאה נמוכה.
  לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אלמריה מארחת את גירונה במסגרת ספרדית שניה. אלמריה עם כל מדדי עוצמה (כללי, ממוצע, בית חוץ וראש בראש) טובים יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה מארחת עם מדדי עוצמה טובים יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 30 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אלמריה מארחת את גירונה במסגרת ספרדית שניה. אלמריה עם כל מדדי עוצמה (כללי, ממוצע, בית חוץ וראש בראש) טובים יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה מארחת עם מדדי עוצמה טובים יותר, ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 120 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אלמריה במשחק שווה כוחות מול גירונה , אך מכיוון שאלמריה מארחת את המשחק יחד עם העובדה שמדדי המומנטום ממוצע ועוצמה ממוצע שלה טובים יותר , היא אמורה לרשום ניצחון.
  לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אלמריה מארחת את גירונה במסגרת ספרדית שניה. אלמריה עם כל מדדי עוצמה ומומנטום ממוצעים טובים יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה מארחת עם מדדי עוצמה ומומנטום טובים יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 150 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אלמריה מארחת את גירונה במסגרת ספרדית שניה. אלמריה עם כל מדדי עוצמה ומומנטום ממוצעים טובים יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה מארחת עם מדדי עוצמה ומומנטום טובים יותר, ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אלמריה במשחק יחסית לא קל מול גירונה , על פי מדד מומנטום הכללי היא בתקופה טובה יותר וצפויה לנצח.
  לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אלמריה במשחק שווה כוחות מול גירונה , אך מכיוון שאלמריה מארחת את המשחק יחד עם העובדה שהיא במומנטום טוב יותר (על פי מדד המומנטום הכללי) , היא אמורה לרשום ניצחון.
  לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אלמריה מארחת את גירונה במסגרת ספרדית שניה. אלמריה במומנטום טוב יותר (על פי מדד המומנטום הכללי). מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה מארחת עם מדד מומנטום טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אלמריה מארחת את גירונה במסגרת ספרדית שניה. אלמריה במומנטום טוב יותר (על פי מדד המומנטום הכללי). מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה מארחת עם מדד מומנטום טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אלמריה מארחת את גירונה במסגרת ספרדית שניה. אלמריה במומנטום טוב יותר (על פי מדד המומנטום הכללי). מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה מארחת עם מדד מומנטום טוב יותר, ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 40 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אלמריה מארחת את גירונה במסגרת ספרדית שניה. אלמריה במומנטום טוב יותר (על פי מדד המומנטום הכללי). מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה מארחת עם מדד מומנטום טוב יותר, ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 70 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אלמריה עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר מגירונה , צפויה לנצח במשחק.
  לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אלמריה מארחת את גירונה במסגרת ספרדית שניה. אלמריה עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה מארחת עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר, ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אלמריה עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר מגירונה , צפויה לנצח במשחק.
  לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

יום שלישי, תאריך 17 ספטמבר 2019. משחק בין אלמריה לג'ירונה במסגרת הספרדית שניה.
משחק זה ניתן להימור סינגל.
אלמריה המארחת ממוקמת במקום ה-3 עם 13 נקודות ויחס שערים חיובי של 8 שערים (כובשת בממוצע למשחק 1.80 וסופגת 0.20 שערים) כאשר מנגד ג'ירונה האורחת ממוקמת במקום ה-9 עם 7 נקודות ויחס שערים חיובי של 0 שערים (כובשת בממוצע למשחק 1.00 וסופגת 1.00 שערים).
אלמריה עם רצף של 3 ניצחונות במשחקים האחרונים (נגד לאס פלמאס,מלאגה,הואסקה) כאשר מנגד במשחקים האחרונים ג'ירונה ניצחה פעמיים (נגד ראיו וייקאנו, מלאגה), הפסידה פעמיים (נגד קאדיז, אלבסטה) ופעם אחת סיימה בתוצאת תיקו (נגד ספורטינג גיחון).
במשחקים שנערכו בניהם לאחרונה אלמריה ניצחה 6 פעמים ו-4 פעמים סיימו הקבוצות בתיקו.

שם מדד מספר משחקים לחישוב מומנטום עוצמה
ממוצע אחרונים ממוצע של (3) מחזורים אחרונים 2.33 1.33
סיכום כללי אלמריה (10), ג'ירונה (10) 5 1.60
סיכום בית חוץ אלמריה (5), ג'ירונה (5) 9 3.20
ראש בראש כללי אלמריה (10) נגד ג'ירונה (10) 7 0.80
ראש בראש בית חוץ אלמריה (5) נגד ג'ירונה (5) 5 1.00

מדדי מומנטום לפי קבוצה

שם מדד מספר משחקים לחישוב אלמריה ג'ירונה
ממוצע אחרונים ממוצע של (3) מחזורים אחרונים 3.00 0.67
סיכום כללי אלמריה (10), ג'ירונה (10) 4 -1
סיכום בית חוץ אלמריה (5), ג'ירונה (5) 4 -5
ראש בראש כללי אלמריה (10) נגד ג'ירונה (10) 4 -3
ראש בראש בית חוץ אלמריה (5) נגד ג'ירונה (5) 3 -2
סה"כחוץביתנתוני שעריםביתחוץסה"כ
5 3 2 מספר משחקים 3 2 5
4 2 2 נצחונות 2 0 2
1 1 0 תיקו 1 0 1
0 0 0 הפסדים 0 2 2
9 5 4 שערים שהבקיעו 5 0 5
1 1 0 שערים שספגו 2 3 5
4 2 2 מספר משחקים ששמרו על רשת נקייה 1 0 1
0 0 0 מספר משחקים שלא הבקיעו 0 2 2
סה"כחוץביתממוצעי שעריםביתחוץסה"כ
1.8 1.7 2.0 ממוצע שערים למשחק 1.7 0.0 1.0
0.2 0.3 0.0 ממוצע ספיגות למשחק 0.7 1.5 1.0
0.8 0.7 1.0 ממוצע רשת נקייה למשחק 0.3 0.0 0.2
0.0 0.0 0.0 ממוצע שלא הבקיעו למשחק 0.0 1.0 0.4
38" 40" 35" זמן ממוצע של הבקעת גול ראשון 49" - 49"
29" 29" - זמן ממוצע של ספיגת גול ראשון 80" 90" 83"
התפלגות זמני הבקעה
22.2%
0-15
0.0%
11.1%
15-30
20.0%
0.0%
30-45
20.0%
11.1%
45-60
20.0%
11.1%
60-75
0.0%
44.4%
75-90
40.0%
שם מדד מספר משחקים לחישוב מדד שערים מחזור אחרון
סיכום כללי אלמריה (10), ג'ירונה (10) 2.10 2.5
סיכום בית חוץ אלמריה (5), ג'ירונה (5) 2.40 1.5
ראש בראש כללי אלמריה (10) נגד ג'ירונה (10) 2.20 0
ראש בראש בית חוץ אלמריה (5) נגד ג'ירונה (5) 2.20 0
תאריך שעה 1 X 2
15/09/201916:052.002.552.85
15/09/201917:452.002.552.75
15/09/201918:252.152.502.60
15/09/201918:352.302.502.40
15/09/201918:552.352.502.35
15/09/201919:002.302.502.40
15/09/201920:052.252.502.45
15/09/201920:152.152.502.55
15/09/201921:002.102.552.65
15/09/201921:352.152.552.60
15/09/201921:402.152.552.55
15/09/201922:252.102.552.65
15/09/201922:352.052.552.70
16/09/201903:252.052.552.65
16/09/201903:402.102.552.65
16/09/201911:252.052.552.70
16/09/201917:152.052.552.75
16/09/201918:452.002.552.75
16/09/201918:552.002.552.80
16/09/201919:251.952.552.85
16/09/201919:301.952.602.90
16/09/201920:401.902.603.00
16/09/201922:051.902.602.95
17/09/201906:151.902.603.00
17/09/201912:101.802.603.20
17/09/201912:151.752.653.35
17/09/201912:251.702.653.45
17/09/201912:401.752.653.35
17/09/201912:451.752.653.30
17/09/201916:001.752.653.35
17/09/201917:051.702.653.40
17/09/201917:301.752.653.35
17/09/201917:401.752.653.30
17/09/201917:551.802.603.25
17/09/201919:251.852.603.20
17/09/201919:501.852.553.15
17/09/201920:051.852.553.20

ספרדית שניה 17/09/2019 20:05

 קבוצהמשחקיםנצחוןתיקוהפסדשעריםהפרשנקודותמשחקים אחרונים
1קאדיז55004 - 11715
 • נ
 • נ
 • נ
 • נ
 • נ
2סראגוסה54102 - 10813
 • נ
 • נ
 • נ
 • ת
 • נ
3אלמריה54101 - 9813
 • נ
 • נ
 • נ
 • ת
 • נ
4פואנלבראדה53115 - 7210
 • ה
 • ת
 • נ
 • נ
 • נ
5הואסקה53023 - 529
 • ה
 • נ
 • ה
 • נ
 • נ
6ראיו וייקאנו52217 - 928
 • נ
 • ה
 • נ
 • ת
 • ת
7נומנסיה52124 - 517
 • נ
 • ת
 • נ
 • ה
 • ה
8אלצ'ה52125 - 507
 • נ
 • ת
 • ה
 • נ
 • ה
9ג'ירונה52125 - 507
 • ה
 • נ
 • נ
 • ה
 • ת
10אלקורקון52128 - 7-17
 • ת
 • ה
 • נ
 • ה
 • נ
11טנריפה52128 - 7-17
 • נ
 • ת
 • ה
 • נ
 • ה
12פונפרדינה51316 - 826
 • ת
 • ת
 • נ
 • ת
 • ה
13ספורטינג גיחון51314 - 516
 • ת
 • ה
 • נ
 • ת
 • ת
14לוגו51316 - 606
 • נ
 • ת
 • ה
 • ת
 • ת
15אלבסטה52039 - 2-76
 • ה
 • נ
 • ה
 • נ
 • ה
16מלאגה51224 - 3-15
 • ת
 • ה
 • ה
 • ת
 • נ
17מיראנדס51228 - 6-25
 • ת
 • נ
 • ה
 • ה
 • ת
18דפורטיבו לה קורוניה511310 - 6-44
 • ת
 • ה
 • ה
 • ה
 • נ
19לאס פלמאס50327 - 3-43
 • ה
 • ת
 • ת
 • ת
 • ה
20ראסינג סנטאנדר50238 - 4-42
 • ה
 • ה
 • ת
 • ת
 • ה
21אקסטרמדורה50237 - 3-42
 • ה
 • ת
 • ה
 • ה
 • ת
22אוביידו501410 - 5-51
 • ה
 • ה
 • ה
 • ת
 • ה

אלמריה

תאריך אירוע ליגה נ/ה/ת תוצאה
14/09/2019 לאס פלמאס נגד אלמריה ניצחון 0 : 3
07/09/2019 מלאגה נגד אלמריה ניצחון 0 : 1
31/08/2019 אלמריה נגד הואסקה נצחון 1 : 0
24/08/2019 ראסינג סנטאנדר נגד אלמריה תיקו 1 : 1
17/08/2019 אלמריה נגד אלבסטה נצחון 3 : 0
08/06/2019 אלמריה נגד אלבסטה נצחון 3 : 0
02/06/2019 לאס פלמאס נגד אלמריה תיקו 0 : 0
26/05/2019 אלמריה נגד אלקורקון תיקו 0 : 0
19/05/2019 מאיורקה נגד אלמריה הפסד 1 : 0
12/05/2019 אלמריה נגד אלצ'ה נצחון 5 : 3

ג'ירונה

תאריך אירוע ליגה נ/ה/ת תוצאה
14/09/2019 קאדיז נגד ג'ירונה ספרדית שניה הפסד 2 : 0
08/09/2019 ג'ירונה נגד ראיו וייקאנו ספרדית שניה נצחון 3 : 1
01/09/2019 ג'ירונה נגד מלאגה ספרדית שניה נצחון 1 : 0
23/08/2019 אלבסטה נגד ג'ירונה ספרדית שניה הפסד 1 : 0
18/08/2019 ג'ירונה נגד ספורטינג גיחון ספרדית שניה תיקו 1 : 1
18/05/2019 אלאבס נגד ג'ירונה ספרדית ראשונה הפסד 2 : 1
12/05/2019 ג'ירונה נגד לבאנטה ספרדית ראשונה הפסד 1 : 2
05/05/2019 חטאפה נגד ג'ירונה ספרדית ראשונה הפסד 2 : 0
28/04/2019 ג'ירונה נגד סביליה ספרדית ראשונה נצחון 1 : 0
23/04/2019 ויאדוליד נגד ג'ירונה ספרדית ראשונה הפסד 1 : 0

אלמריה נגד ג'ירונה

תאריך מפעל אירוע תוצאת משחק תוצאה
11/02/2017 ספרדית שניה אלמריה נגד ג'ירונה תיקו 0 : 0
11/09/2016 ספרדית שניה ג'ירונה נגד אלמריה תיקו 3 : 3
12/03/2016 ספרדית שניה אלמריה נגד ג'ירונה אלמריה 1 : 0
11/10/2015 ספרדית שניה ג'ירונה נגד אלמריה תיקו 1 : 1
22/06/2013 ספרדית שניה אלמריה נגד ג'ירונה אלמריה 3 : 0
19/06/2013 ספרדית שניה ג'ירונה נגד אלמריה אלמריה 0 : 1
02/06/2013 ספרדית שניה אלמריה נגד ג'ירונה אלמריה 2 : 1
06/01/2013 ספרדית שניה ג'ירונה נגד אלמריה אלמריה 0 : 1
12/02/2012 ספרדית שניה ג'ירונה נגד אלמריה אלמריה 0 : 1
03/09/2011 ספרדית שניה אלמריה נגד ג'ירונה תיקו 2 : 2

אנא המתן, המערכת אוספת נתונים.

138. הסתיים אלמריה - ג'ירונה (1+) 3.85 3.05 1.45 3 - 1 מידע נוסף
139. הסתיים מעל/מתחת שערים (2.5) אלמריה - ג'ירונה 2.05 1.30 4 מידע נוסף
140. הסתיים סה"כ קרנות טווחים בין 9 ל 11 אלמריה - ג'ירונה S,D 2.05 2.35 2.75 מידע נוסף
141. הסתיים סה"כ קרנות טווחים בין 5 ל 6 אלמריה - ג'ירונה (מחצית ראשונה) S,D 1.60 2.45 4.05 מידע נוסף
 
 
 
 
 
 

הרשמה לניוזלטרס