גרמניה

כדורגל - גרמניה - גרמנית מחוזית מערב

244. הסתיים ואטנשייד - אאכן S,D 3.10 3.05 1.65 1 - 2 מידע נוסף
 • ABCD

  ואטנשייד מארחת את אאכן במסגרת גרמנית מחוזית מערב. אאכן עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר , ולכן נראה כי הסיכוי של אאכן לנצח הוא לא רע.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ואטנשייד מארחת את אאכן במסגרת גרמנית מחוזית מערב. אאכן עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה של תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 30 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ואטנשייד מארחת את אאכן במסגרת גרמנית מחוזית מערב. אאכן עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 50 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ואטנשייד מארחת את אאכן במסגרת גרמנית מחוזית מערב. אאכן עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר , בנוסף היה ירידה ביחס ליין של אאכן שמעיד בדרך כלל שמהמרים רבים נוספים הימרו על ניצחון של אאכן.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ואטנשייד מארחת את אאכן במסגרת גרמנית מחוזית מערב. אאכן עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר , בנוסף היה ירידה ביחס ליין של אאכן שמעיד בדרך כלל שמהמרים רבים נוספים הימרו על ניצחון של אאכן.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 150 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ואטנשייד מארחת את אאכן במסגרת גרמנית מחוזית מערב. אאכן עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר , בנוסף היה ירידה ביחס ליין של אאכן שמעיד בדרך כלל שמהמרים רבים נוספים הימרו על ניצחון של אאכן.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ואטנשייד מארחת את אאכן במסגרת גרמנית מחוזית מערב. אאכן עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר , בנוסף היה ירידה ביחס ליין של אאכן שמעיד בדרך כלל שמהמרים רבים נוספים הימרו על ניצחון של אאכן.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ואטנשייד מארחת את אאכן במסגרת גרמנית מחוזית מערב. אאכן עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר, בנוסף היה ירידה ביחס ליין של אאכן. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה של תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ואטנשייד מארחת את אאכן במסגרת גרמנית מחוזית מערב. אאכן עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר, בנוסף היה ירידה ביחס ליין של אאכן. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה של תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ואטנשייד מארחת את אאכן במסגרת גרמנית מחוזית מערב. אאכן עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר, בנוסף היה ירידה ביחס ליין של אאכן. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה של תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ואטנשייד מארחת את אאכן במסגרת גרמנית מחוזית מערב. אאכן עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר, בנוסף היה ירידה ביחס ליין של אאכן. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ואטנשייד מארחת את אאכן במסגרת גרמנית מחוזית מערב. אאכן עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר, בנוסף היה ירידה ביחס ליין של אאכן. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 150 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ואטנשייד מארחת את אאכן במסגרת גרמנית מחוזית מערב. אאכן עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר, בנוסף היה ירידה ביחס ליין של אאכן. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 30 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ואטנשייד מארחת את אאכן במסגרת גרמנית מחוזית מערב. אאכן עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר , בנוסף היה ירידה ביחס ליין של אאכן שמעיד בדרך כלל שמהמרים רבים נוספים הימרו על ניצחון של אאכן.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ואטנשייד מארחת את אאכן במסגרת גרמנית מחוזית מערב. אאכן עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר , בנוסף היה ירידה ביחס ליין של אאכן שמעיד בדרך כלל שמהמרים רבים נוספים הימרו על ניצחון של אאכן.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 150 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ואטנשייד מארחת את אאכן במסגרת גרמנית מחוזית מערב. אאכן עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר , בנוסף היה ירידה ביחס ליין של אאכן שמעיד בדרך כלל שמהמרים רבים נוספים הימרו על ניצחון של אאכן.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ואטנשייד מארחת את אאכן במסגרת גרמנית מחוזית מערב. אאכן עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר , בנוסף היה ירידה ביחס ליין של אאכן שמעיד בדרך כלל שמהמרים רבים נוספים הימרו על ניצחון של אאכן.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ואטנשייד מארחת את אאכן במסגרת גרמנית מחוזית מערב. אאכן עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר, בנוסף היה ירידה ביחס ליין של אאכן. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה של תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ואטנשייד מארחת את אאכן במסגרת גרמנית מחוזית מערב. אאכן עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר, בנוסף היה ירידה ביחס ליין של אאכן. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה של תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ואטנשייד מארחת את אאכן במסגרת גרמנית מחוזית מערב. אאכן עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר, בנוסף היה ירידה ביחס ליין של אאכן. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה של תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ואטנשייד מארחת את אאכן במסגרת גרמנית מחוזית מערב. אאכן עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר, בנוסף היה ירידה ביחס ליין של אאכן. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ואטנשייד מארחת את אאכן במסגרת גרמנית מחוזית מערב. אאכן עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר, בנוסף היה ירידה ביחס ליין של אאכן. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 90 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ואטנשייד מארחת את אאכן במסגרת גרמנית מחוזית מערב. אאכן עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר, בנוסף היה ירידה ביחס ליין של אאכן. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 30 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ואטנשייד מארחת את אאכן במסגרת גרמנית מחוזית מערב. אאכן עם מדדי עוצמה ומומנטום ממוצע טובים יותר במחזורים האחרונים ואמורה לספק את הסחורה.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 400 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אאכן במשחק חוץ יחסית לא קל מול ואטנשייד , על פי מדדי המומנטום הממוצע ועוצמה ממוצע אאכן אמורה לעבור את המשחק עם ניצחון.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 60 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אאכן במשחק חוץ שווה כוחות מול ואטנשייד , למרות שואטנשייד מארחת את המשחק , מדדי העוצמה הממוצע ומדד המומנטום המומצע של אאכן טובים יותר , והיא אמורה לרשום ניצחון חוץ.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ואטנשייד מארחת את אאכן במסגרת גרמנית מחוזית מערב. אאכן עם מדדי עוצמה ממוצע ומדד מומנטום ממוצע טובים יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדדי עוצמה ומומנטום טובים יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון

 • ABCD

  ואטנשייד מארחת את אאכן במסגרת גרמנית מחוזית מערב. אאכן עם מדדי עוצמה ממוצע ומדד מומנטום ממוצע טובים יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדדי עוצמה ומומנטום טובים יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון

 • ABCD

  ואטנשייד מארחת את אאכן במסגרת גרמנית מחוזית מערב. אאכן עם מדדי עוצמה ממוצע ומדד מומנטום ממוצע טובים יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה אורחת עם מדדי עוצמה ומומנטום טובים יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון

 • ABCD

  ואטנשייד מארחת את אאכן במסגרת גרמנית מחוזית מערב. אאכן עם מדדי עוצמה ממוצע ומדד מומנטום ממוצע טובים יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה אורחת עם מדדי עוצמה ומומנטום טובים יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 30 (רמת הביטחון

 • ABCD

  ואטנשייד עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר מאאכן , צפויה לנצח במשחק לא קל על הנייר. צפי למשחק צמוד עם תוצאה נמוכה.
  לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 40 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ואטנשייד מארחת את אאכן במסגרת גרמנית מחוזית מערב. ואטנשייד עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים צמודים מבחינת יחסים ,כאשר הקבוצה המארחת עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ואטנשייד מארחת את אאכן במסגרת גרמנית מחוזית מערב. ואטנשייד עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון לקבוצה אורחת במשחקים צמודים מבחינת יחסים ,כאשר הקבוצה המארחת עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר, ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ואטנשייד מארחת את אאכן במסגרת גרמנית מחוזית מערב. ואטנשייד עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר במחזורים האחרונים ואמורה לספק את הסחורה למרות שהמשחק נראה על הנייר שווה כוחות.
  לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ואטנשייד מארחת את אאכן במסגרת גרמנית מחוזית מערב. ואטנשייד עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים צמודים מבחינת יחסים ,כאשר הקבוצה המארחת עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ואטנשייד מארחת את אאכן במסגרת גרמנית מחוזית מערב. ואטנשייד עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון לקבוצה אורחת במשחקים צמודים מבחינת יחסים ,כאשר הקבוצה המארחת עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר, ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 240 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ואטנשייד מארחת את אאכן במסגרת גרמנית מחוזית מערב. ואטנשייד עם מדד עוצמה כללית טוב יותר במחזורים האחרונים ואמורה לספק את הסחורה למרות שהמשחק נראה על הנייר שווה כוחות.
  לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ואטנשייד מארחת את אאכן במסגרת גרמנית מחוזית מערב. ואטנשייד עם מדד עוצמה כללית טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון לקבוצה האורחת במשחקים צמודים מבחינת יחסים ,כאשר הקבוצה המארחת עם מדד עוצמה כללית טוב יותר, ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 50 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ואטנשייד במשחק שווה כוחות מול אאכן , אך מכיוון שואטנשייד מארחת את המשחק יחד עם העובדה שמדד עוצמה בית חוץ שלה טוב יותר , היא אמורה לרשום ניצחון.
  לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ואטנשייד מארחת את אאכן במסגרת גרמנית מחוזית מערב. ואטנשייד עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים צמודים מבחינת יחסים ,כאשר הקבוצה המארחת עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 50 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ואטנשייד מארחת את אאכן במסגרת גרמנית מחוזית מערב. ואטנשייד עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון לקבוצה האורחת במשחקים צמודים מבחינת יחסים ,כאשר הקבוצה המארחת עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר, ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ואטנשייד מארחת את אאכן במסגרת גרמנית מחוזית מערב. ואטנשייד עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון לקבוצה האורחת במשחקים צמודים מבחינת יחסים ,כאשר הקבוצה המארחת עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר, ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  יחס הליין של ואטנשייד עלה מעל 20% ולכן מומלץ הימור תיקו X עם רמת ביטחון של 20

 • ABCD

  יחס הליין של ואטנשייד עלה מעל 20% ולכן מומלץ הימור תיקו X עם רמת ביטחון של 10

 • ABCD

  ואטנשייד מארחת את אאכן במסגרת גרמנית מחוזית מערב. ואטנשייד עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון לקבוצה האורחת במשחקים צמודים מבחינת יחסים ,כאשר הקבוצה המארחת עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר, ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

יום שני, תאריך 16 ספטמבר 2019. משחק בין ואטנשייד לאאכן במסגרת הגרמנית מחוזית מערב.
משחק זה ניתן להימור סינגל.
במשחקים האחרונים ואטנשייד ניצחה פעם אחת (נגד וופרטאלר), הפסידה 3 פעמים (נגד ספורטפרוינדה לוטה, רוט אסן, ברגיש גלדבאך 09) ופעם אחת סיימה בתוצאת תיקו (נגד פורטונה קלן) כאשר מנגד במשחקים האחרונים אאכן ניצחה פעמיים (נגד רודינגהאוזן, האלטרן), הפסידה פעמיים (נגד פ.צ. קלן חובבים, באייר לברקוזן) ופעם אחת סיימה בתוצאת תיקו (נגד הומברג).
במשחקים שנערכו בניהם לאחרונה ואטנשייד ניצחה 8 פעמים ומנגד אאכן ניצחה 4 פעמים .

שם מדד מספר משחקים לחישוב מומנטום עוצמה
ממוצע אחרונים ממוצע של (3) מחזורים אחרונים -2.33 -0.33
סיכום כללי ואטנשייד (10), אאכן (10) 0 1.20
סיכום בית חוץ ואטנשייד (5), אאכן (5) 2 2.60
ראש בראש כללי ואטנשייד (12) נגד אאכן (12) 16 0.25
ראש בראש בית חוץ ואטנשייד (6) נגד אאכן (6) 8 0.67

מדדי מומנטום לפי קבוצה

שם מדד מספר משחקים לחישוב ואטנשייד אאכן
ממוצע אחרונים ממוצע של (3) מחזורים אחרונים -2.00 0.33
סיכום כללי ואטנשייד (10), אאכן (10) 1 1
סיכום בית חוץ ואטנשייד (5), אאכן (5) -3 -5
ראש בראש כללי ואטנשייד (12) נגד אאכן (12) 8 -8
ראש בראש בית חוץ ואטנשייד (6) נגד אאכן (6) 4 -4
סה"כחוץביתנתוני שעריםביתחוץסה"כ
5 3 2 מספר משחקים 1 1 2
1 1 0 נצחונות 0 0 0
1 1 0 תיקו 1 0 1
3 1 2 הפסדים 0 1 1
4 3 1 שערים שהבקיעו 1 1 2
6 3 3 שערים שספגו 1 2 3
1 1 0 מספר משחקים ששמרו על רשת נקייה 0 0 0
2 1 1 מספר משחקים שלא הבקיעו 0 0 0
סה"כחוץביתממוצעי שעריםביתחוץסה"כ
0.8 1.0 0.5 ממוצע שערים למשחק 1.0 1.0 1.0
1.2 1.0 1.5 ממוצע ספיגות למשחק 1.0 2.0 1.5
0.2 0.3 0.0 ממוצע רשת נקייה למשחק 0.0 0.0 0.0
0.4 0.3 0.5 ממוצע שלא הבקיעו למשחק 0.0 0.0 0.0
48" 62" 20" זמן ממוצע של הבקעת גול ראשון 70" 70" 70"
40" 36" 44" זמן ממוצע של ספיגת גול ראשון 88" 42" 65"
התפלגות זמני הבקעה
0.0%
0-15
0.0%
25.0%
15-30
0.0%
0.0%
30-45
0.0%
25.0%
45-60
0.0%
0.0%
60-75
100.0%
50.0%
75-90
0.0%
שם מדד מספר משחקים לחישוב מדד שערים מחזור אחרון
סיכום כללי ואטנשייד (10), אאכן (10) 3.00 4
סיכום בית חוץ ואטנשייד (5), אאכן (5) 3.10 4.5
ראש בראש כללי ואטנשייד (12) נגד אאכן (12) 2.75 1
ראש בראש בית חוץ ואטנשייד (6) נגד אאכן (6) 2.67 1
תאריך שעה 1 X 2
15/09/201917:152.152.852.30
15/09/201917:302.152.902.30
15/09/201917:552.052.952.35
15/09/201919:202.102.952.35
15/09/201919:352.102.952.30
15/09/201921:052.152.952.30
16/09/201900:552.152.952.25
16/09/201902:052.202.902.25
16/09/201910:002.202.902.20
16/09/201910:102.252.902.15
16/09/201910:252.402.902.05
16/09/201910:302.452.902.00
16/09/201911:052.552.951.95
16/09/201911:202.652.951.85
16/09/201911:402.752.951.85
16/09/201913:102.752.951.80
16/09/201913:452.802.951.80
16/09/201914:502.853.001.80
16/09/201916:202.853.001.75
16/09/201918:252.903.051.75
16/09/201918:402.953.051.70
16/09/201919:503.003.051.70
16/09/201921:153.103.051.65

גרמנית מחוזית מערב 16/09/2019 19:21

 קבוצהמשחקיםנצחוןתיקוהפסדשעריםהפרשנקודותמשחקים אחרונים
1וולפסבורג חובבים107219 - 251623
 • ת
 • נ
 • ה
 • נ
 • נ
2לובק97028 - 191121
 • ה
 • נ
 • נ
 • ה
 • נ
3הולשטיין קיל חובבים961219 - 22319
 • נ
 • ה
 • נ
 • נ
 • נ
4Weiche Flensburg106138 - 11319
 • נ
 • ה
 • נ
 • ת
 • נ
5ורדר ברמן חובבים1053214 - 16218
 • נ
 • נ
 • נ
 • ת
 • ת
6הנזה1052314 - 20617
 • נ
 • ת
 • נ
 • נ
 • נ
7הבלסה1052319 - 18-117
 • נ
 • נ
 • ה
 • נ
 • נ
8אולדנבורג1042416 - 16014
 • נ
 • ה
 • נ
 • ה
 • ת
9נורדרשטט1041520 - 21113
 • ה
 • נ
 • נ
 • ה
 • ה
10דרוכטרסן/אסל1041520 - 16-413
 • ה
 • ה
 • ה
 • ת
 • נ
11רדן1033412 - 11-112
 • נ
 • ה
 • ה
 • נ
 • ת
12האנובר 96 חובבים940517 - 11-612
 • ה
 • נ
 • ה
 • נ
 • ה
13ידלו1024422 - 22010
 • ת
 • נ
 • ת
 • ת
 • ה
14המבורג חובבים922518 - 2028
 • ה
 • ה
 • ה
 • ה
 • ה
15אלטונה 931022622 - 13-98
 • ה
 • נ
 • ת
 • ה
 • ה
16האנוברשר914413 - 7-67
 • נ
 • ה
 • ה
 • ת
 • ת
17סט. פאולי חובבים913516 - 13-36
 • ה
 • ה
 • ת
 • ת
 • ה
18היידר1013626 - 12-146
 • ה
 • ת
 • ת
 • ת
 • ה
 קבוצהמשחקיםנצחוןתיקוהפסדשעריםהפרשנקודותמשחקים אחרונים
1הרטה ברלין חובבים86029 - 251618
 • ה
 • נ
 • נ
 • נ
 • נ
2לוקומוטיב לייפציג85308 - 15718
 • ת
 • נ
 • ת
 • נ
 • נ
3ואקר נורדהאוזן852110 - 201017
 • ת
 • נ
 • נ
 • נ
 • ה
4אלטליניקה851212 - 19716
 • נ
 • ה
 • נ
 • נ
 • נ
5אנרגי קוטבוס841319 - 20113
 • נ
 • נ
 • ת
 • ה
 • ה
6פורסטנוולדה83239 - 12311
 • ת
 • נ
 • נ
 • נ
 • ה
7Viktoria Berlin82516 - 9311
 • ת
 • ת
 • ת
 • נ
 • ת
8BAK '07832312 - 13111
 • ת
 • ת
 • ה
 • ה
 • ה
9ליכטנברג83237 - 8111
 • ת
 • ה
 • ה
 • ת
 • נ
10דינמו ברלינר832312 - 10-211
 • ה
 • ה
 • ת
 • ה
 • ת
11גרמניה הלברשטאדט824214 - 15110
 • נ
 • ת
 • ת
 • ה
 • ת
12ארפורט823314 - 11-39
 • נ
 • ת
 • ת
 • ה
 • נ
13חמי לייפציג815211 - 9-28
 • ה
 • ת
 • נ
 • ה
 • ת
14אוורבך822417 - 14-38
 • נ
 • ת
 • ת
 • נ
 • ה
15מויסביץ822414 - 10-48
 • ה
 • ה
 • ה
 • נ
 • ה
16באבלסברג806211 - 8-36
 • ת
 • ת
 • ת
 • ת
 • ה
17אופטיק ראטנוב812521 - 6-155
 • ה
 • נ
 • ה
 • ת
 • ה
18בישופסוורדר802625 - 7-182
 • ה
 • ה
 • ת
 • ה
 • ת
 קבוצהמשחקיםנצחוןתיקוהפסדשעריםהפרשנקודותמשחקים אחרונים
1TSV Steinbach97114 - 141022
 • נ
 • נ
 • ת
 • נ
 • נ
2סאבריקן87017 - 191221
 • ה
 • נ
 • נ
 • נ
 • נ
3אלברסברג952212 - 241217
 • נ
 • ה
 • ה
 • נ
 • נ
4אסטוריה ולדורף944110 - 18816
 • נ
 • ת
 • ת
 • ה
 • ת
5הומבורג 08951315 - 14-116
 • נ
 • נ
 • נ
 • ה
 • ה
6ביירן אלזנאו 1920943214 - 16215
 • נ
 • ה
 • ת
 • ת
 • ת
7אהלן935110 - 16614
 • נ
 • ת
 • ת
 • נ
 • ה
8אופנבך קיקרס942310 - 10014
 • ה
 • ת
 • ה
 • ה
 • נ
9אולם940512 - 16412
 • ה
 • ה
 • נ
 • נ
 • נ
10הופנהיים חובבים840412 - 12012
 • ה
 • נ
 • נ
 • ה
 • ה
11Bahlinger SC932418 - 18011
 • נ
 • ה
 • ת
 • נ
 • ה
12פרייבורג חובבים83238 - 7-111
 • נ
 • נ
 • ה
 • נ
 • ת
13מיינץ מילואים932411 - 8-311
 • ה
 • נ
 • ה
 • ה
 • ת
14FC GieYen932414 - 6-811
 • נ
 • ת
 • נ
 • ה
 • ת
15פ.ס.וו פרנקפורט823315 - 10-59
 • ה
 • ה
 • נ
 • ת
 • ה
16באלינגן911717 - 11-64
 • ה
 • נ
 • ה
 • ת
 • ה
17פירמסנס902716 - 3-132
 • ה
 • ת
 • ת
 • ה
 • ה
18רוט-ווייס קובלנץ902720 - 3-172
 • ה
 • ת
 • ה
 • ה
 • ה
 קבוצהמשחקיםנצחוןתיקוהפסדשעריםהפרשנקודותמשחקים אחרונים
1רודינגהאוזן86116 - 241819
 • נ
 • ה
 • נ
 • נ
 • נ
2רוט אסן76106 - 161019
 • נ
 • נ
 • נ
 • ת
 • נ
3וורל75117 - 201316
 • נ
 • נ
 • נ
 • נ
 • נ
4פ.צ. קלן חובבים850311 - 14315
 • ה
 • נ
 • נ
 • נ
 • ה
5רוט ווייס אוברהאוזן74219 - 18914
 • נ
 • נ
 • ה
 • נ
 • ת
6בורוסיה דורטמונד חובבים74128 - 15713
 • נ
 • נ
 • נ
 • ת
 • ה
7בורוסיה מינשנגלדבאך חובבים740317 - 18112
 • ה
 • נ
 • נ
 • נ
 • ה
8האלטרן832318 - 13-511
 • ה
 • ה
 • ת
 • נ
 • ת
9וופרטאלר831415 - 10-510
 • ה
 • ה
 • ת
 • ה
 • ה
10פורטונה דיסלדורף חובבים831417 - 11-610
 • נ
 • ה
 • ה
 • נ
 • ה
11ספורטפרוינדה לוטה73049 - 7-29
 • ה
 • נ
 • ה
 • נ
 • נ
12אאכן622210 - 1118
 • נ
 • ה
 • ת
 • נ
 • ת
13ואטנשייד72149 - 7-27
 • נ
 • ה
 • ה
 • ה
 • ת
14בונר721411 - 7-47
 • ה
 • נ
 • ה
 • ה
 • ת
15ליפשטט821517 - 9-87
 • ה
 • נ
 • ה
 • ה
 • ה
16ברגיש גלדבאך 09720515 - 5-106
 • נ
 • ה
 • ה
 • ה
 • נ
17שאלקה 04 חובבים61239 - 4-55
 • נ
 • ה
 • ה
 • ה
 • ת
18פורטונה קלן712411 - 5-65
 • ה
 • ה
 • נ
 • ת
 • ת
19הומברג811618 - 9-94
 • ה
 • ה
 • ה
 • ת
 • ה
 קבוצהמשחקיםנצחוןתיקוהפסדשעריםהפרשנקודותמשחקים אחרונים
1שוויינפורט1181212 - 241225
 • ה
 • נ
 • נ
 • נ
 • נ
2אטספור מינכן1171311 - 211022
 • ה
 • נ
 • ת
 • נ
 • נ
3גרויטר פירט חובבים1162314 - 17320
 • ה
 • ה
 • ת
 • ה
 • נ
4נירנברג חובבים1154214 - 22819
 • נ
 • ת
 • ת
 • ה
 • ת
5ביירות'1154215 - 22719
 • ת
 • נ
 • ת
 • נ
 • ת
6אובשטדט1153316 - 21518
 • ת
 • ת
 • נ
 • נ
 • ה
7בוכבאך1153313 - 13018
 • נ
 • ת
 • ה
 • נ
 • נ
8בורגהאסן1151514 - 16216
 • ה
 • נ
 • נ
 • ה
 • נ
9אייכשטט104337 - 191215
 • נ
 • ה
 • ת
 • ת
 • ת
10ויקטוריה אשפנבורג1142517 - 18114
 • נ
 • ה
 • ת
 • ה
 • נ
11אילרטיסן1142523 - 19-414
 • נ
 • נ
 • ה
 • ת
 • ה
12סקאלדינג1142527 - 20-714
 • ת
 • נ
 • ת
 • נ
 • ה
13גרשינג1141628 - 18-1013
 • ת
 • נ
 • ה
 • נ
 • ה
14אוגסבורג חובבים1133522 - 18-412
 • נ
 • ה
 • ת
 • ה
 • ת
15ממינגן1132617 - 11-611
 • נ
 • ה
 • ת
 • נ
 • ה
16רוזנהיים1131732 - 16-1610
 • ה
 • ה
 • ת
 • ה
 • ה
17ריין/לך1122717 - 8-98
 • ה
 • ת
 • ת
 • ה
 • ה
18היימשטטן1021723 - 19-47
 • ה
 • ה
 • ת
 • ה
 • נ

ואטנשייד

תאריך אירוע ליגה נ/ה/ת תוצאה
07/09/2019 וופרטאלר נגד ואטנשייד ניצחון 1 : 2
02/09/2019 ואטנשייד נגד ספורטפרוינדה לוטה הפסד 1 : 2
23/08/2019 רוט אסן נגד ואטנשייד הפסד 2 : 0
17/08/2019 ואטנשייד נגד ברגיש גלדבאך 09 הפסד 0 : 1
10/08/2019 פורטונה קלן נגד ואטנשייד תיקו 1 : 1
03/08/2019 ואטנשייד נגד בורוסיה מינשנגלדבאך חובבים הפסד 1 : 2
27/07/2019 וורל נגד ואטנשייד ניצחון 0 : 2
18/05/2019 ואטנשייד נגד סטראאלן נצחון 3 : 0
11/05/2019 וורל נגד ואטנשייד הפסד 2 : 1
05/05/2019 ואטנשייד נגד ליפשטט נצחון 3 : 0

אאכן

תאריך אירוע ליגה נ/ה/ת תוצאה
07/09/2019 אאכן נגד רודינגהאוזן גרמנית מחוזית דרום מערב נצחון 3 : 2
31/08/2019 פ.צ. קלן חובבים נגד אאכן גרמנית מחוזית דרום מערב הפסד 4 : 2
24/08/2019 אאכן נגד הומברג גרמנית מחוזית דרום מערב תיקו 1 : 1
20/08/2019 אאכן נגד האלטרן גרמנית מחוזית דרום מערב נצחון 3 : 0
10/08/2019 אאכן נגד באייר לברקוזן גביע גרמני הפסד 1 : 4
03/08/2019 אאכן נגד פורטונה דיסלדורף חובבים גרמנית מחוזית דרום מערב תיקו 1 : 1
27/07/2019 וופרטאלר נגד אאכן גרמנית מחוזית דרום מערב הפסד 2 : 1
18/05/2019 בורוסיה דורטמונד חובבים נגד אאכן גרמנית מחוזית דרום מערב הפסד 3 : 1
27/04/2019 סטראאלן נגד אאכן גרמנית מחוזית דרום מערב הפסד 2 : 0
14/04/2019 ליפשטט נגד אאכן גרמנית מחוזית דרום מערב הפסד 3 : 0

ואטנשייד נגד אאכן

תאריך מפעל אירוע תוצאת משחק תוצאה
01/12/2018 גרמנית מחוזית דרום מערב ואטנשייד נגד אאכן ואטנשייד 1 : 0
06/08/2018 גרמנית מחוזית דרום מערב אאכן נגד ואטנשייד ואטנשייד 0 : 2
05/05/2018 גרמנית מחוזית דרום מערב ואטנשייד נגד אאכן ואטנשייד 3 : 0
04/11/2017 גרמנית מחוזית דרום מערב אאכן נגד ואטנשייד ואטנשייד 1 : 2
04/12/2016 גרמנית מחוזית דרום מערב ואטנשייד נגד אאכן ואטנשייד 3 : 1
06/08/2016 גרמנית מחוזית דרום מערב אאכן נגד ואטנשייד ואטנשייד 0 : 1
28/03/2016 גרמנית מחוזית דרום מערב אאכן נגד ואטנשייד ואטנשייד 2 : 3
03/10/2015 גרמנית מחוזית דרום מערב ואטנשייד נגד אאכן ואטנשייד 3 : 1
06/12/2014 גרמנית מחוזית דרום מערב אאכן נגד ואטנשייד אאכן 3 : 0
03/08/2014 גרמנית מחוזית דרום מערב ואטנשייד נגד אאכן אאכן 0 : 1
17/05/2014 גרמנית מחוזית דרום מערב אאכן נגד ואטנשייד אאכן 3 : 0
30/11/2013 גרמנית מחוזית דרום מערב ואטנשייד נגד אאכן אאכן 0 : 3

אנא המתן, המערכת אוספת נתונים.

245. הסתיים ואטנשייד (1+) - אאכן 1.70 3.40 2.70 1 - 2 מידע נוסף
246. הסתיים מעל/מתחת שערים (2.5) ואטנשייד - אאכן 1.45 1.90 3 מידע נוסף
247. הסתיים מחצית ראשונה ואטנשייד - אאכן 3.50 2.05 2.05 1 - 2 מידע נוסף
 
 
 
 
 
 

הרשמה לניוזלטרס