סין

כדורגל - סין - סינית ראשונה

 • ABCD

  בייגין רנהה מארחת את צונגצינג ליפאן במסגרת סינית ראשונה. צונגצינג ליפאן עם מדד מומנטום כללי טוב יותר במחזורים האחרונים ואמורה לספק את הסחורה.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 180 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  בייגין רנהה מארחת את צונגצינג ליפאן במסגרת סינית ראשונה. צונגצינג ליפאן עם מדד מומנטום כללי טובי יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום כללי טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 400 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  בייגין רנהה מארחת את צונגצינג ליפאן במסגרת סינית ראשונה. צונגצינג ליפאן עם מדד מומנטום כללי טובי יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון לקבוצה מארחת במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום כללי טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  צונגצינג ליפאן במשחק חוץ יחסית לא קל מול בייגין רנהה , על פי מדד המומנטום הממוצע צונגצינג ליפאן אמורה לעבור את המשחק עם ניצחון .
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 180 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  בייגין רנהה מארחת את צונגצינג ליפאן במסגרת סינית ראשונה. צונגצינג ליפאן עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 400 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  בייגין רנהה מארחת את צונגצינג ליפאן במסגרת סינית ראשונה. צונגצינג ליפאן עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון לקבוצה מארחת במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  צונגצינג ליפאן במשחק חוץ שווה כוחות מול בייגין רנהה , למרות שבייגין רנהה מארחת את המשחק , מדד המומנטום בית חוץ של צונגצינג ליפאן טוב יותר , והיא אמורה לרשום ניצחון חוץ.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 180 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  בייגין רנהה מארחת את צונגצינג ליפאן במסגרת סינית ראשונה. צונגצינג ליפאן עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר במחזורים האחרונים ואמורה לספק את הסחורה.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  בייגין רנהה מארחת את צונגצינג ליפאן במסגרת סינית ראשונה. צונגצינג ליפאן עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 200 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  בייגין רנהה מארחת את צונגצינג ליפאן במסגרת סינית ראשונה. צונגצינג ליפאן עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 30 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  בייגין רנהה מארחת את צונגצינג ליפאן במסגרת סינית ראשונה. צונגצינג ליפאן עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון לקבוצה מארחת במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  בייגין רנהה מארחת את צונגצינג ליפאן במסגרת סינית ראשונה. צונגצינג ליפאן עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון לקבוצה מארחת במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  צונגצינג ליפאן עם מדד עוצמה כללית טוב יותר מבייגין רנהה , צפויה לנצח במשחק חוץ לא קל על הנייר. צפי למשחק צמוד עם תוצאה נמוכה.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 180 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  בייגין רנהה מארחת את צונגצינג ליפאן במסגרת סינית ראשונה. צונגצינג ליפאן עם מדד עוצמה כללית טוב יותר במחזורים האחרונים ואמורה לספק את הסחורה.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  בייגין רנהה מארחת את צונגצינג ליפאן במסגרת סינית ראשונה. צונגצינג ליפאן עם מדד עוצמה כללית טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה כללית טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  בייגין רנהה מארחת את צונגצינג ליפאן במסגרת סינית ראשונה. צונגצינג ליפאן עם מדד עוצמה כללית טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה כללית טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 30 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  בייגין רנהה מארחת את צונגצינג ליפאן במסגרת סינית ראשונה. צונגצינג ליפאן עם מדד עוצמה כללית טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון של המארחת במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה כללית טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  בייגין רנהה מארחת את צונגצינג ליפאן במסגרת סינית ראשונה. צונגצינג ליפאן עם מדד עוצמה כללית טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון של המארחת במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה כללית טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 200 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  צונגצינג ליפאן במשחק חוץ יחסית לא קל מול בייגין רנהה , על פי מדד העוצמה בית חוץ צונגצינג ליפאן אמורה לעבור את המשחק עם ניצחון .
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 40 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  צונגצינג ליפאן במשחק חוץ שווה כוחות מול בייגין רנהה , למרות שבייגין רנהה מארחת את המשחק , מדד העוצמה בית חוץ של צונגצינג ליפאן טוב יותר , והיא אמורה לרשום ניצחון חוץ.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  בייגין רנהה מארחת את צונגצינג ליפאן במסגרת סינית ראשונה. צונגצינג ליפאן עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  בייגין רנהה מארחת את צונגצינג ליפאן במסגרת סינית ראשונה. צונגצינג ליפאן עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 100 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  בייגין רנהה מארחת את צונגצינג ליפאן במסגרת סינית ראשונה. צונגצינג ליפאן עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון למארחת במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  בייגין רנהה מארחת את צונגצינג ליפאן במסגרת סינית ראשונה. צונגצינג ליפאן עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון למארחת במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 50 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

1 X 2
2.15 2.90 2.30
33% 33% 33%
(8 ממליצים) (8 ממליצים) (8 ממליצים)

יום ראשון, תאריך 13 אוקטובר 2019. משחק בין בייג'ין רנהה לצ'ונגצ'ינג ליפאן במסגרת הסינית ראשונה.
משחק זה ניתן להימור סינגל.
בייג'ין רנהה המארחת ממוקמת במקום ה-16 עם 12 נקודות ויחס שערים שלילי של -29 שערים (כובשת בממוצע למשחק 0.83 וסופגת 2.09 שערים) כאשר מנגד צ'ונגצ'ינג ליפאן האורחת ממוקמת במקום ה-10 עם 30 נקודות ויחס שערים שלילי של -9 שערים (כובשת בממוצע למשחק 1.29 וסופגת 1.67 שערים).
בייג'ין רנהה עם רצף של 2 הפסדים במשחקים האחרונים (נגד חביי צ'יינה פורטיון,חנאן ג'יין-יה) כאשר מנגד במשחקים האחרונים צ'ונגצ'ינג ליפאן הפסידה 3 פעמים (נגד ג'יאנגסו סיינטי, דליאן ייפאנג, חביי צ'יינה פורטיון) ופעמיים סיימה בתוצאת תיקו (נגד גואנגזו אברגראנד, NagaWorld).
במשחקים שנערכו בניהם לאחרונה צ'ונגצ'ינג ליפאן ניצחה 3 פעמים ופעמיים סיימו הקבוצות בתיקו.

שם מדד מספר משחקים לחישוב מומנטום עוצמה
ממוצע אחרונים ממוצע של (3) מחזורים אחרונים -5.67 -0.33
סיכום כללי בייג'ין רנהה (10), צ'ונגצ'ינג ליפאן (10) -6 -1.00
סיכום בית חוץ בייג'ין רנהה (5), צ'ונגצ'ינג ליפאן (5) -4 -0.80
ראש בראש כללי בייג'ין רנהה (5) נגד צ'ונגצ'ינג ליפאן (5) -4 -0.80
ראש בראש בית חוץ בייג'ין רנהה (2) נגד צ'ונגצ'ינג ליפאן (2) -2 -0.50

מדדי מומנטום לפי קבוצה

שם מדד מספר משחקים לחישוב בייג'ין רנהה צ'ונגצ'ינג ליפאן
ממוצע אחרונים ממוצע של (3) מחזורים אחרונים -7.00 -1.33
סיכום כללי בייג'ין רנהה (10), צ'ונגצ'ינג ליפאן (10) -8 -2
סיכום בית חוץ בייג'ין רנהה (5), צ'ונגצ'ינג ליפאן (5) -5 -1
ראש בראש כללי בייג'ין רנהה (5) נגד צ'ונגצ'ינג ליפאן (5) -2 2
ראש בראש בית חוץ בייג'ין רנהה (2) נגד צ'ונגצ'ינג ליפאן (2) -1 1
סה"כחוץביתנתוני שעריםביתחוץסה"כ
23 12 11 מספר משחקים 13 11 24
3 0 3 נצחונות 4 3 7
3 2 1 תיקו 5 4 9
17 10 7 הפסדים 4 4 8
19 7 12 שערים שהבקיעו 14 17 31
48 28 20 שערים שספגו 17 23 40
1 0 1 מספר משחקים ששמרו על רשת נקייה 4 2 6
8 5 3 מספר משחקים שלא הבקיעו 3 2 5
סה"כחוץביתממוצעי שעריםביתחוץסה"כ
0.8 0.6 1.1 ממוצע שערים למשחק 1.1 1.6 1.3
2.1 2.3 1.8 ממוצע ספיגות למשחק 1.3 2.1 1.7
0.0 0.0 0.1 ממוצע רשת נקייה למשחק 0.3 0.2 0.3
0.3 0.4 0.3 ממוצע שלא הבקיעו למשחק 0.2 0.2 0.2
40" 47" 34" זמן ממוצע של הבקעת גול ראשון 50" 40" 45"
41" 40" 42" זמן ממוצע של ספיגת גול ראשון 53" 48" 50"
התפלגות זמני הבקעה
21.1%
0-15
3.2%
15.8%
15-30
12.9%
5.3%
30-45
19.4%
21.1%
45-60
19.4%
15.8%
60-75
22.6%
21.1%
75-90
22.6%
שם מדד מספר משחקים לחישוב מדד שערים מחזור אחרון
סיכום כללי בייג'ין רנהה (10), צ'ונגצ'ינג ליפאן (10) 3.10 3
סיכום בית חוץ בייג'ין רנהה (5), צ'ונגצ'ינג ליפאן (5) 3.40 2.5
ראש בראש כללי בייג'ין רנהה (5) נגד צ'ונגצ'ינג ליפאן (5) 1.60 2
ראש בראש בית חוץ בייג'ין רנהה (2) נגד צ'ונגצ'ינג ליפאן (2) 1.50 2
תאריך שעה 1 X 2
09/10/201920:052.452.952.00
11/10/201909:402.402.952.05
12/10/201908:202.352.952.05
12/10/201911:152.352.952.10
13/10/201907:252.302.902.10
13/10/201911:002.252.902.15
13/10/201912:452.202.902.20
13/10/201912:552.152.902.25
13/10/201914:402.152.902.30

סינית ראשונה 14/10/2019 04:16

 קבוצהמשחקיםנצחוןתיקוהפסדשעריםהפרשנקודותמשחקים אחרונים
1גואנגזו אברגראנד25192419 - 553659
 • ה
 • ה
 • ת
 • נ
 • נ
2בייג'ין גואן25191519 - 482958
 • נ
 • ת
 • נ
 • ה
 • נ
3שנחאי סיפג25175323 - 502756
 • נ
 • ה
 • נ
 • ת
 • ת
4שנדונג לוננג25125829 - 441541
 • ת
 • נ
 • ה
 • נ
 • ה
5ג'יאנגסו סיינטי25117736 - 471140
 • נ
 • נ
 • נ
 • ת
 • ת
6ווהאן25107831 - 32137
 • נ
 • נ
 • נ
 • ה
 • ת
7דליאן ייפאנג2597938 - 37-134
 • נ
 • ה
 • ה
 • ת
 • נ
8טיאנג'ין טדה25951139 - 35-432
 • ה
 • נ
 • ה
 • נ
 • נ
9חנאן ג'יין-יה25861140 - 32-830
 • ה
 • נ
 • ה
 • נ
 • ה
10צ'ונגצ'ינג ליפאן2479840 - 31-930
 • ה
 • ת
 • ת
 • ה
 • ה
11גואנגז'ואו ר.פ.24851159 - 46-1329
 • נ
 • ה
 • ת
 • ת
 • ה
12שנחאי שנהואה25761247 - 39-827
 • נ
 • ת
 • ה
 • ת
 • ת
13חביי צ'יינה פורטיון25751343 - 28-1526
 • נ
 • ה
 • נ
 • ה
 • ה
14שנזן25471438 - 22-1619
 • ה
 • ה
 • ת
 • נ
 • ת
15Tianjin Tianhai252121145 - 29-1618
 • ה
 • ה
 • ת
 • ת
 • ת
16בייג'ין רנהה23331748 - 19-2912
 • ה
 • ה
 • ת
 • ה
 • ה

בייג'ין רנהה

תאריך אירוע ליגה נ/ה/ת תוצאה
14/08/2019 בייג'ין רנהה נגד חביי צ'יינה פורטיון הפסד 1 : 2
09/08/2019 חנאן ג'יין-יה נגד בייג'ין רנהה הפסד 2 : 1
02/08/2019 שנזן נגד בייג'ין רנהה תיקו 1 : 1
28/07/2019 גואנגזו אברגראנד נגד בייג'ין רנהה הפסד 3 : 0
21/07/2019 בייג'ין רנהה נגד שנחאי שנהואה הפסד 1 : 4
17/07/2019 בייג'ין גואן נגד בייג'ין רנהה הפסד 2 : 1
13/07/2019 בייג'ין רנהה נגד ווהאן הפסד 0 : 2
07/07/2019 בייג'ין רנהה נגד שנדונג לוננג הפסד 0 : 2
29/06/2019 בייג'ין רנהה נגד דליאן ייפאנג הפסד 1 : 3
22/06/2019 שנחאי סיפג נגד בייג'ין רנהה הפסד 3 : 0

צ'ונגצ'ינג ליפאן

תאריך אירוע ליגה נ/ה/ת תוצאה
20/09/2019 צ'ונגצ'ינג ליפאן נגד ג'יאנגסו סיינטי סינית ראשונה הפסד 1 : 2
15/08/2019 גואנגזו אברגראנד נגד צ'ונגצ'ינג ליפאן סינית ראשונה תיקו 1 : 1
11/08/2019 צ'ונגצ'ינג ליפאן נגד NagaWorld סינית ראשונה תיקו 1 : 1
02/08/2019 צ'ונגצ'ינג ליפאן נגד דליאן ייפאנג סינית ראשונה הפסד 1 : 3
27/07/2019 חביי צ'יינה פורטיון נגד צ'ונגצ'ינג ליפאן סינית ראשונה הפסד 3 : 0
21/07/2019 צ'ונגצ'ינג ליפאן נגד שנחאי סיפג סינית ראשונה תיקו 2 : 2
17/07/2019 שנזן נגד צ'ונגצ'ינג ליפאן סינית ראשונה ניצחון 0 : 2
10/07/2019 בייג'ין גואן נגד צ'ונגצ'ינג ליפאן סינית ראשונה הפסד 4 : 1
06/07/2019 גואנגז'ואו ר.פ. נגד צ'ונגצ'ינג ליפאן סינית ראשונה הפסד 4 : 2
29/06/2019 צ'ונגצ'ינג ליפאן נגד טיאנג'ין טדה סינית ראשונה נצחון 1 : 0

בייג'ין רנהה נגד צ'ונגצ'ינג ליפאן

תאריך מפעל אירוע תוצאת משחק תוצאה
11/05/2019 סינית ראשונה צ'ונגצ'ינג ליפאן נגד בייג'ין רנהה צ'ונגצ'ינג ליפאן 2 : 0
04/08/2018 סינית ראשונה בייג'ין רנהה נגד צ'ונגצ'ינג ליפאן תיקו 1 : 1
03/03/2018 סינית ראשונה צ'ונגצ'ינג ליפאן נגד בייג'ין רנהה צ'ונגצ'ינג ליפאן 1 : 0
11/08/2015 סינית ראשונה צ'ונגצ'ינג ליפאן נגד בייג'ין רנהה תיקו 1 : 1
25/04/2015 סינית ראשונה בייג'ין רנהה נגד צ'ונגצ'ינג ליפאן צ'ונגצ'ינג ליפאן 0 : 1
 • קרדיט: יוצר/ת הסרטון
 • קרדיט: יוצר/ת הסרטון
 • קרדיט: יוצר/ת הסרטון
 • קרדיט: יוצר/ת הסרטון
 • קרדיט: יוצר/ת הסרטון

אנא המתן, המערכת אוספת נתונים.

42. הסתיים בייג'ין רנהה - צ'ונגצ'ינג ליפאן S,D 2.15 2.90 2.30 1 - 4 מידע נוסף
43. הסתיים בייג'ין רנהה - צ'ונגצ'ינג ליפאן (1+) 3.90 3.65 1.40 1 - 4 מידע נוסף
44. הסתיים מעל/מתחת שערים (2.5) בייג'ין רנהה - צ'ונגצ'ינג ליפאן 1.55 1.80 5 מידע נוסף
45. הסתיים סה"כ קרנות טווחים בין 9 ל 11 בייג'ין רנהה - צ'ונגצ'ינג ליפאן S,D 2.30 2.35 2.40 מידע נוסף
46. הסתיים סה"כ קרנות טווחים בין 5 ל 6 בייג'ין רנהה - צ'ונגצ'ינג ליפאן (מחצית ראשונה) S,D 1.75 2.35 3.50 1 - 3 מידע נוסף
 
 
 
 
 
 

הרשמה לניוזלטרס