גיאורגיה

כדורגל - גיאורגיה - גיאורגית ראשונה

91. הסתיים צ'יקורה - טורפדו קוטאיסי S,D 1.95 2.90 2.60 1 - 1 מידע נוסף
 • ABCD

  טורפדו קוטאיסי עם מדד מומנטום כללי טוב יותר מציקורה , צפויה לנצח במשחק חוץ לא קל על הנייר. צפי למשחק צמוד עם תוצאה נמוכה.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 100 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ציקורה מארחת את טורפדו קוטאיסי במסגרת גיאורגית ראשונה. טורפדו קוטאיסי עם מדד מומנטום כללי טובי יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום כללי טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ציקורה מארחת את טורפדו קוטאיסי במסגרת גיאורגית ראשונה. טורפדו קוטאיסי עם מדד מומנטום כללי טובי יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון לקבוצה מארחת במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום כללי טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ציקורה במשחק שווה כוחות מול טורפדו קוטאיסי , אך מכיוון שציקורה מארחת את המשחק יחד עם העובדה שמדד מומנטום הממוצע שלה טוב יותר , היא אמורה לרשום ניצחון.
  לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 80 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ציקורה מארחת את טורפדו קוטאיסי במסגרת גיאורגית ראשונה. ציקורה עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים צמודים מבחינת יחסים ,כאשר הקבוצה המארחת עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ציקורה מארחת את טורפדו קוטאיסי במסגרת גיאורגית ראשונה. ציקורה עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון לקבוצה אורחת במשחקים צמודים מבחינת יחסים ,כאשר הקבוצה המארחת עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ציקורה עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר מטורפדו קוטאיסי , צפויה לנצח במשחק לא קל על הנייר. צפי למשחק צמוד עם תוצאה נמוכה.
  לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 80 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ציקורה מארחת את טורפדו קוטאיסי במסגרת גיאורגית ראשונה. ציקורה עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים צמודים מבחינת יחסים ,כאשר הקבוצה המארחת עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ציקורה מארחת את טורפדו קוטאיסי במסגרת גיאורגית ראשונה. ציקורה עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון לקבוצה אורחת במשחקים צמודים מבחינת יחסים ,כאשר הקבוצה המארחת עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר, ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  טורפדו קוטאיסי במשחק חוץ שווה כוחות מול ציקורה , למרות שציקורה מארחת את המשחק , מדד המומנטום ראש בראש של טורפדו קוטאיסי טוב יותר , והיא אמורה לרשום ניצחון חוץ.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ציקורה מארחת את טורפדו קוטאיסי במסגרת גיאורגית ראשונה. טורפדו קוטאיסי עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ציקורה מארחת את טורפדו קוטאיסי במסגרת גיאורגית ראשונה. טורפדו קוטאיסי עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון לקבוצה מארחת במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 30 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ציקורה מארחת את טורפדו קוטאיסי במסגרת גיאורגית ראשונה. ציקורה עם מדד עוצמה כללית טוב יותר במחזורים האחרונים ואמורה לספק את הסחורה למרות שהמשחק נראה על הנייר שווה כוחות.
  לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 40 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ציקורה מארחת את טורפדו קוטאיסי במסגרת גיאורגית ראשונה. ציקורה עם מדד עוצמה כללית טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון לקבוצה האורחת במשחקים צמודים מבחינת יחסים ,כאשר הקבוצה המארחת עם מדד עוצמה כללית טוב יותר, ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  טורפדו קוטאיסי במשחק חוץ יחסית לא קל מול ציקורה , על פי מדד העוצמה ממוצע טורפדו קוטאיסי אמורה לעבור את המשחק עם ניצחון .
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 50 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ציקורה מארחת את טורפדו קוטאיסי במסגרת גיאורגית ראשונה. טורפדו קוטאיסי עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ציקורה מארחת את טורפדו קוטאיסי במסגרת גיאורגית ראשונה. טורפדו קוטאיסי עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון למארחת במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ציקורה במשחק שווה כוחות מול טורפדו קוטאיסי , אך מכיוון שציקורה מארחת את המשחק יחד עם העובדה שמדד עוצמה בית חוץ שלה טוב יותר , היא אמורה לרשום ניצחון.
  לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ציקורה מארחת את טורפדו קוטאיסי במסגרת גיאורגית ראשונה. ציקורה עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים צמודים מבחינת יחסים ,כאשר הקבוצה המארחת עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ציקורה מארחת את טורפדו קוטאיסי במסגרת גיאורגית ראשונה. ציקורה עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון לקבוצה האורחת במשחקים צמודים מבחינת יחסים ,כאשר הקבוצה המארחת עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר, ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 150 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ציקורה במשחק יחסית לא קל מול טורפדו קוטאיסי , על פי מדד עוצמה ראש בראש ביחד עם העובדה שציקורה לא יכולה להרשות לעצמה להפסיד בבית היא צפויה לנצח.
  לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ציקורה מארחת את טורפדו קוטאיסי במסגרת גיאורגית ראשונה. ציקורה עם מדד עוצמה בית חוץ ראש בראש טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים צמודים מבחינת יחסים ,כאשר הקבוצה המארחת עם מדד עוצמה ראש בראש טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 200 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ציקורה מארחת את טורפדו קוטאיסי במסגרת גיאורגית ראשונה. ציקורה עם מדד עוצמה בית חוץ ראש בראש טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון לקבוצה אורחת במשחקים צמודים מבחינת יחסים ,כאשר הקבוצה המארחת עם מדד עוצמה ראש בראש טוב יותר, ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  יחס הליין של ציקורה עלה מעל 20% ולכן מומלץ הימור על טורפדו קוטאיסי עם רמת ביטחון של 160

 • ABCD

  יחס הליין של ציקורה עלה מעל 20% ולכן מומלץ הימור תיקו X עם רמת ביטחון של 10

 • ABCD

  יחס הליין של ציקורה עלה מעל 20% ולכן מומלץ הימור תיקו X עם רמת ביטחון של 10

1 X 2
1.95 2.90 2.60
31% 35% 35%
(8 ממליצים) (9 ממליצים) (9 ממליצים)

יום חמישי, תאריך 12 ספטמבר 2019. משחק בין צ'יקורה לטורפדו קוטאיסי במסגרת הגיאורגית ראשונה.
משחק זה ניתן להימור סינגל.
צ'יקורה המארחת ממוקמת במקום ה-6 עם 31 נקודות ויחס שערים חיובי של 3 שערים (כובשת בממוצע למשחק 1.27 וסופגת 1.15 שערים) כאשר מנגד טורפדו קוטאיסי האורחת ממוקמת במקום ה-4 עם 38 נקודות ויחס שערים חיובי של 8 שערים (כובשת בממוצע למשחק 1.80 וסופגת 1.48 שערים).
במשחקים האחרונים צ'יקורה ניצחה פעם אחת (נגד לוקומוטיב טביליסי), הפסידה 3 פעמים (נגד סבורטלו טביליסי, דינמו באטומי, רוסטבי) ופעם אחת סיימה בתוצאת תיקו (נגד סיוני בולניסי) כאשר מנגד במשחקים האחרונים טורפדו קוטאיסי ניצחה פעם אחת (נגד וויט גיאורגיה), הפסידה 3 פעמים (נגד דינאמו טביליסי, רוסטבי, א.שימקנט) ופעם אחת סיימה בתוצאת תיקו (נגד דילה גורי).
במשחקים שנערכו בניהם לאחרונה צ'יקורה ניצחה 8 פעמים ומנגד טורפדו קוטאיסי ניצחה 5 פעמים ופעמיים סיימו הקבוצות בתיקו.

שם מדד מספר משחקים לחישוב מומנטום עוצמה
ממוצע אחרונים ממוצע של (3) מחזורים אחרונים 2.66 -0.67
סיכום כללי צ'יקורה (10), טורפדו קוטאיסי (10) -2 0.70
סיכום בית חוץ צ'יקורה (5), טורפדו קוטאיסי (5) 3 2.00
ראש בראש כללי צ'יקורה (15) נגד טורפדו קוטאיסי (15) -4 0.33
ראש בראש בית חוץ צ'יקורה (7) נגד טורפדו קוטאיסי (7) -2 0.00

מדדי מומנטום לפי קבוצה

שם מדד מספר משחקים לחישוב צ'יקורה טורפדו קוטאיסי
ממוצע אחרונים ממוצע של (3) מחזורים אחרונים -0.67 -3.33
סיכום כללי צ'יקורה (10), טורפדו קוטאיסי (10) -1 1
סיכום בית חוץ צ'יקורה (5), טורפדו קוטאיסי (5) 2 -1
ראש בראש כללי צ'יקורה (15) נגד טורפדו קוטאיסי (15) -2 2
ראש בראש בית חוץ צ'יקורה (7) נגד טורפדו קוטאיסי (7) -1 1
סה"כחוץביתנתוני שעריםביתחוץסה"כ
20 10 10 מספר משחקים 10 10 20
6 2 4 נצחונות 6 4 10
8 3 5 תיקו 2 2 4
6 5 1 הפסדים 2 4 6
28 13 15 שערים שהבקיעו 27 15 42
22 16 6 שערים שספגו 16 15 31
8 2 6 מספר משחקים ששמרו על רשת נקייה 3 3 6
8 5 3 מספר משחקים שלא הבקיעו 2 3 5
סה"כחוץביתממוצעי שעריםביתחוץסה"כ
1.4 1.3 1.5 ממוצע שערים למשחק 2.7 1.5 2.1
1.1 1.6 0.6 ממוצע ספיגות למשחק 1.6 1.5 1.6
0.4 0.2 0.6 ממוצע רשת נקייה למשחק 0.3 0.3 0.3
0.4 0.5 0.3 ממוצע שלא הבקיעו למשחק 0.2 0.3 0.3
30" 26" 32" זמן ממוצע של הבקעת גול ראשון 15" 34" 24"
38" 30" 55" זמן ממוצע של ספיגת גול ראשון 37" 38" 37"
התפלגות זמני הבקעה
17.9%
0-15
26.2%
25.0%
15-30
19.0%
10.7%
30-45
7.1%
17.9%
45-60
11.9%
17.9%
60-75
19.0%
10.7%
75-90
16.7%
שם מדד מספר משחקים לחישוב מדד שערים מחזור אחרון
סיכום כללי צ'יקורה (10), טורפדו קוטאיסי (10) 2.65 1
סיכום בית חוץ צ'יקורה (5), טורפדו קוטאיסי (5) 3.40 4.5
ראש בראש כללי צ'יקורה (15) נגד טורפדו קוטאיסי (15) 2.60 8
ראש בראש בית חוץ צ'יקורה (7) נגד טורפדו קוטאיסי (7) 2.29 0
תאריך שעה 1 X 2
12/09/201913:051.702.903.05
12/09/201913:101.752.903.05
12/09/201913:151.752.903.00
12/09/201913:252.002.802.55
12/09/201913:302.002.802.50
12/09/201913:402.152.802.30
12/09/201913:452.202.852.25
12/09/201914:002.152.852.30
12/09/201914:052.152.852.35
12/09/201914:402.102.852.35
12/09/201914:502.102.852.40
12/09/201915:252.052.902.40
12/09/201915:301.952.852.60
12/09/201915:351.952.902.60

גיאורגית ראשונה 12/09/2019 07:13

 קבוצהמשחקיםנצחוןתיקוהפסדשעריםהפרשנקודותמשחקים אחרונים
1דינמו באטומי26164622 - 452352
 • נ
 • נ
 • נ
 • נ
 • ת
2דינאמו טביליסי25163625 - 532851
 • נ
 • ת
 • נ
 • נ
 • נ
3סבורטלו טביליסי24145526 - 421647
 • נ
 • ת
 • נ
 • ת
 • ה
4טורפדו קוטאיסי25115937 - 45838
 • נ
 • ת
 • ה
 • ה
 • ה
5לוקומוטיב טביליסי261141134 - 32-237
 • ת
 • ה
 • ת
 • נ
 • ה
6צ'יקורה26710930 - 33331
 • ה
 • נ
 • ה
 • ת
 • ה
7רוסטבי26781141 - 30-1129
 • ה
 • ת
 • נ
 • נ
 • נ
8דילה גורי26761337 - 26-1127
 • ה
 • ת
 • ה
 • ה
 • ת
9סיוני בולניסי26761361 - 28-3327
 • ת
 • ה
 • ה
 • ת
 • נ
10וויט גיאורגיה26451733 - 12-2117
 • ה
 • ת
 • ת
 • ה
 • ה

צ'יקורה

תאריך אירוע ליגה נ/ה/ת תוצאה
01/09/2019 סבורטלו טביליסי נגד צ'יקורה הפסד 1 : 0
24/08/2019 צ'יקורה נגד לוקומוטיב טביליסי נצחון 3 : 2
17/08/2019 דינמו באטומי נגד צ'יקורה הפסד 2 : 0
11/08/2019 צ'יקורה נגד סיוני בולניסי תיקו 2 : 2
06/08/2019 רוסטבי נגד צ'יקורה הפסד 1 : 0
01/08/2019 אברדין נגד צ'יקורה הפסד 5 : 0
25/07/2019 צ'יקורה נגד אברדין תיקו 1 : 1
17/07/2019 צ'יקורה נגד פולה אש נצחון 2 : 1
11/07/2019 פולה אש נגד צ'יקורה ניצחון 1 : 2
26/06/2019 צ'יקורה נגד דילה גורי נצחון 4 : 1

טורפדו קוטאיסי

תאריך אירוע ליגה נ/ה/ת תוצאה
31/08/2019 טורפדו קוטאיסי נגד וויט גיאורגיה גיאורגית ראשונה נצחון 1 : 0
24/08/2019 דילה גורי נגד טורפדו קוטאיסי גיאורגית ראשונה תיקו 2 : 2
20/08/2019 טורפדו קוטאיסי נגד דינאמו טביליסי גיאורגית ראשונה הפסד 0 : 1
11/08/2019 טורפדו קוטאיסי נגד רוסטבי גיאורגית ראשונה הפסד 0 : 1
18/07/2019 טורפדו קוטאיסי נגד א.שימקנט הליגה האירופית הפסד 0 : 2
11/07/2019 א.שימקנט נגד טורפדו קוטאיסי הליגה האירופית הפסד 1 : 0
02/07/2019 טורפדו קוטאיסי נגד לוקומוטיב טביליסי גיאורגית ראשונה הפסד 0 : 2
25/06/2019 דינמו באטומי נגד טורפדו קוטאיסי גיאורגית ראשונה תיקו 2 : 2
01/06/2019 וויט גיאורגיה נגד טורפדו קוטאיסי גיאורגית ראשונה הפסד 3 : 0
24/05/2019 דינאמו טביליסי נגד טורפדו קוטאיסי גיאורגית ראשונה הפסד 2 : 1

צ'יקורה נגד טורפדו קוטאיסי

תאריך מפעל אירוע תוצאת משחק תוצאה
15/06/2019 גיאורגית ראשונה טורפדו קוטאיסי נגד צ'יקורה טורפדו קוטאיסי 5 : 3
21/04/2019 גיאורגית ראשונה צ'יקורה נגד טורפדו קוטאיסי תיקו 0 : 0
21/11/2018 גיאורגית ראשונה צ'יקורה נגד טורפדו קוטאיסי טורפדו קוטאיסי 0 : 2
16/09/2018 גיאורגית ראשונה טורפדו קוטאיסי נגד צ'יקורה טורפדו קוטאיסי 1 : 0
18/06/2018 גיאורגית ראשונה צ'יקורה נגד טורפדו קוטאיסי צ'יקורה 1 : 0
14/04/2018 גיאורגית ראשונה טורפדו קוטאיסי נגד צ'יקורה צ'יקורה 0 : 1
08/09/2017 גיאורגית ראשונה טורפדו קוטאיסי נגד צ'יקורה צ'יקורה 0 : 2
02/06/2017 גיאורגית ראשונה צ'יקורה נגד טורפדו קוטאיסי טורפדו קוטאיסי 0 : 3
13/04/2017 גיאורגית ראשונה טורפדו קוטאיסי נגד צ'יקורה טורפדו קוטאיסי 2 : 1
29/10/2016 גיאורגית ראשונה צ'יקורה נגד טורפדו קוטאיסי צ'יקורה 2 : 1
27/08/2016 גיאורגית ראשונה טורפדו קוטאיסי נגד צ'יקורה צ'יקורה 0 : 3
02/04/2016 גיאורגית ראשונה טורפדו קוטאיסי נגד צ'יקורה צ'יקורה 0 : 2
04/10/2015 גיאורגית ראשונה צ'יקורה נגד טורפדו קוטאיסי צ'יקורה 3 : 0
24/04/2015 גיאורגית ראשונה טורפדו קוטאיסי נגד צ'יקורה צ'יקורה 1 : 2
26/10/2014 גיאורגית ראשונה צ'יקורה נגד טורפדו קוטאיסי תיקו 2 : 2

אנא המתן, המערכת אוספת נתונים.

92. הסתיים צ'יקורה - טורפדו קוטאיסי (1+) 3.40 3.45 1.50 1 - 1 מידע נוסף
93. הסתיים מעל/מתחת שערים (2.5) צ'יקורה - טורפדו קוטאיסי 1.60 1.75 2 מידע נוסף
94. הסתיים מחצית ראשונה צ'יקורה - טורפדו קוטאיסי 2.35 1.95 3.10 0 - 0 מידע נוסף
95. הסתיים יותר שערים מחצית 1 / מחצית 2 צ'יקורה - טורפדו קוטאיסי 2.70 3.05 1.80 מידע נוסף
 
 
 
 
 
 

הרשמה לניוזלטרס