קוסטה ריקה

כדורגל - קוסטה ריקה - קוסטה ריקה ראשונה אפרטורה

268. הסתיים לימון - מוניציפל פרז זלדון S,D 1.95 2.90 2.55 1 - 1 מידע נוסף
 • ABCD

  לימון מארחת את מוניציפל פרז זלדון במסגרת קוסטה ריקה ראשונה אפרטורה. לימון עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר , בנוסף היה ירידה ביחס ליין של לימון שמעיד בדרך כלל שמהמרים רבים נוספים הימרו על ניצחון של לימון.
  לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  לימון מארחת את מוניציפל פרז זלדון במסגרת קוסטה ריקה ראשונה אפרטורה. לימון עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר, בנוסף היה ירידה ביחס ליין של לימון. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה של תיקו X במשחקים שקבוצה מארחת עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 90 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  לימון מארחת את מוניציפל פרז זלדון במסגרת קוסטה ריקה ראשונה אפרטורה. לימון עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר, בנוסף היה ירידה ביחס ליין של לימון. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה מארחת עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  לימון במשחק שווה כוחות מול מוניציפל פרז זלדון , אך מכיוון שלימון מארחת את המשחק יחד עם העובדה שמדד מומנטום הממוצע שלה טוב יותר , היא אמורה לרשום ניצחון.
  לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 40 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  לימון מארחת את מוניציפל פרז זלדון במסגרת קוסטה ריקה ראשונה אפרטורה. לימון עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים צמודים מבחינת יחסים ,כאשר הקבוצה המארחת עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  לימון מארחת את מוניציפל פרז זלדון במסגרת קוסטה ריקה ראשונה אפרטורה. לימון עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון לקבוצה אורחת במשחקים צמודים מבחינת יחסים ,כאשר הקבוצה המארחת עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  לימון עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר ממוניציפל פרז זלדון , צפויה לנצח במשחק לא קל על הנייר. צפי למשחק צמוד עם תוצאה נמוכה.
  לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 40 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  לימון מארחת את מוניציפל פרז זלדון במסגרת קוסטה ריקה ראשונה אפרטורה. לימון עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים צמודים מבחינת יחסים ,כאשר הקבוצה המארחת עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  לימון מארחת את מוניציפל פרז זלדון במסגרת קוסטה ריקה ראשונה אפרטורה. לימון עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון לקבוצה אורחת במשחקים צמודים מבחינת יחסים ,כאשר הקבוצה המארחת עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר, ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  מוניציפל פרז זלדון במשחק חוץ יחסית לא קל מול לימון , על פי מדד העוצמה כללית מוניציפל פרז זלדון אמורה לעבור את המשחק עם ניצחון .
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 40 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  לימון מארחת את מוניציפל פרז זלדון במסגרת קוסטה ריקה ראשונה אפרטורה. מוניציפל פרז זלדון עם מדד עוצמה כללית טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה כללית טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 200 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  לימון מארחת את מוניציפל פרז זלדון במסגרת קוסטה ריקה ראשונה אפרטורה. מוניציפל פרז זלדון עם מדד עוצמה כללית טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון של המארחת במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה כללית טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  לימון במשחק שווה כוחות מול מוניציפל פרז זלדון , אך מכיוון שלימון מארחת את המשחק יחד עם העובדה שמדד עוצמה בית חוץ שלה טוב יותר , היא אמורה לרשום ניצחון.
  לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  לימון מארחת את מוניציפל פרז זלדון במסגרת קוסטה ריקה ראשונה אפרטורה. לימון עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים צמודים מבחינת יחסים ,כאשר הקבוצה המארחת עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 50 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  לימון מארחת את מוניציפל פרז זלדון במסגרת קוסטה ריקה ראשונה אפרטורה. לימון עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון לקבוצה האורחת במשחקים צמודים מבחינת יחסים ,כאשר הקבוצה המארחת עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר, ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 90 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  מוניציפל פרז זלדון במשחק חוץ שווה כוחות מול לימון , למרות שלימון מארחת את המשחק , מדד העוצמה ראש בראש של מוניציפל פרז זלדון טוב יותר , והיא אמורה לרשום ניצחון חוץ.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 40 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  לימון מארחת את מוניציפל פרז זלדון במסגרת קוסטה ריקה ראשונה אפרטורה. מוניציפל פרז זלדון עם מדד עוצמה ראש בראש טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה ראש בראש טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  לימון מארחת את מוניציפל פרז זלדון במסגרת קוסטה ריקה ראשונה אפרטורה. מוניציפל פרז זלדון עם מדד עוצמה ראש בראש טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון למארחת במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה ראש בראש טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 400 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

1 X 2
1.95 2.90 2.55
33% 33% 33%
(6 ממליצים) (6 ממליצים) (6 ממליצים)

יום חמישי, תאריך 12 ספטמבר 2019. משחק בין לימון למוניציפל פרז זלדון במסגרת הקוסטה ריקה ראשונה אפרטורה.
משחק זה ניתן להימור סינגל.
במשחקים האחרונים לימון ניצחה פעם אחת (נגד ג'יקרל), הפסידה 3 פעמים (נגד קרטחינס, יוניברסידד דה קוסטה ריקה, סן קרלוס) ופעם אחת סיימה בתוצאת תיקו (נגד דפורטיבו ספריסה) כאשר מנגד במשחקים האחרונים מוניציפל פרז זלדון ניצחה פעם אחת (נגד יוניברסידד דה קוסטה ריקה), הפסידה 3 פעמים (נגד הרדיאנו, סן קרלוס, ג'יקרל) ופעם אחת סיימה בתוצאת תיקו (נגד מוניסיפל גרסיה).
במשחקים שנערכו בניהם לאחרונה לימון ניצחה 4 פעמים ומנגד מוניציפל פרז זלדון ניצחה 6 פעמים ו-5 פעמים סיימו הקבוצות בתיקו.

שם מדד מספר משחקים לחישוב מומנטום עוצמה
ממוצע אחרונים ממוצע של (3) מחזורים אחרונים 0.33 0.67
סיכום כללי לימון (10), מוניציפל פרז זלדון (10) 1 -0.30
סיכום בית חוץ לימון (5), מוניציפל פרז זלדון (5) 5 1.80
ראש בראש כללי לימון (15) נגד מוניציפל פרז זלדון (15) -2 -0.53
ראש בראש בית חוץ לימון (7) נגד מוניציפל פרז זלדון (7) 2 0.71

מדדי מומנטום לפי קבוצה

שם מדד מספר משחקים לחישוב לימון מוניציפל פרז זלדון
ממוצע אחרונים ממוצע של (3) מחזורים אחרונים -1.00 -1.33
סיכום כללי לימון (10), מוניציפל פרז זלדון (10) -1 -2
סיכום בית חוץ לימון (5), מוניציפל פרז זלדון (5) 1 -4
ראש בראש כללי לימון (15) נגד מוניציפל פרז זלדון (15) -1 1
ראש בראש בית חוץ לימון (7) נגד מוניציפל פרז זלדון (7) 1 -1
סה"כחוץביתנתוני שעריםביתחוץסה"כ
0 0 0 מספר משחקים 23 23 46
0 0 0 נצחונות 10 9 19
0 0 0 תיקו 9 9 18
0 0 0 הפסדים 4 5 9
0 0 0 שערים שהבקיעו 36 32 68
0 0 0 שערים שספגו 27 27 54
0 0 0 מספר משחקים ששמרו על רשת נקייה 4 6 10
0 0 0 מספר משחקים שלא הבקיעו 3 3 6
סה"כחוץביתממוצעי שעריםביתחוץסה"כ
0.0 0.0 0.0 ממוצע שערים למשחק 1.6 1.4 1.5
0.0 0.0 0.0 ממוצע ספיגות למשחק 1.2 1.2 1.2
0.0 0.0 0.0 ממוצע רשת נקייה למשחק 0.2 0.3 0.2
0.0 0.0 0.0 ממוצע שלא הבקיעו למשחק 0.1 0.1 0.1
- - - זמן ממוצע של הבקעת גול ראשון 29" 43" 36"
- - - זמן ממוצע של ספיגת גול ראשון 46" 46" 46"
התפלגות זמני הבקעה
0-15
16.2%
15-30
14.7%
30-45
13.2%
45-60
19.1%
60-75
14.7%
75-90
22.1%
שם מדד מספר משחקים לחישוב מדד שערים מחזור אחרון
סיכום כללי לימון (10), מוניציפל פרז זלדון (10) 3.35 4
סיכום בית חוץ לימון (5), מוניציפל פרז זלדון (5) 3.50 3
ראש בראש כללי לימון (15) נגד מוניציפל פרז זלדון (15) 2.80 2
ראש בראש בית חוץ לימון (7) נגד מוניציפל פרז זלדון (7) 3.29 4
תאריך שעה 1 X 2
09/09/201916:052.302.602.35
10/09/201915:002.153.002.25
11/09/201913:302.102.902.30
11/09/201913:352.052.852.45
11/09/201913:502.052.802.45
11/09/201914:052.002.902.40
11/09/201914:402.052.952.40
11/09/201915:252.052.902.40
11/09/201916:301.952.902.50
11/09/201916:451.902.902.65
11/09/201918:101.852.902.70
11/09/201919:051.902.902.65
11/09/201921:051.852.952.70
11/09/201923:051.902.952.65
12/09/201900:001.902.952.60
12/09/201900:151.952.902.55

קוסטה ריקה ראשונה אפרטורה 11/09/2019 01:19

 קבוצהמשחקיםנצחוןתיקוהפסדשעריםהפרשנקודותמשחקים אחרונים
1אלחואלנסה1182111 - 271626
 • נ
 • נ
 • נ
 • ת
 • נ
2דפורטיבו ספריסה952210 - 221217
 • נ
 • ת
 • ת
 • נ
 • נ
3הרדיאנו952210 - 18817
 • נ
 • ת
 • נ
 • נ
 • ת
4סן קרלוס1052315 - 21617
 • נ
 • ה
 • נ
 • נ
 • ת
5קרטחינס1144311 - 13216
 • נ
 • ה
 • ה
 • נ
 • ת
6סנטוס דה גוופילס1136212 - 17515
 • נ
 • ת
 • ת
 • ת
 • ת
7ג'יקרל1134413 - 9-413
 • ה
 • ה
 • ת
 • ת
 • נ
8מוניציפל פרז זלדון1141623 - 12-1113
 • ה
 • ת
 • ה
 • נ
 • ה
9גוואדלופ1133520 - 15-512
 • ה
 • נ
 • ה
 • ת
 • ה
10מוניסיפל גרסיה1133526 - 16-1012
 • ה
 • ת
 • נ
 • ה
 • ת
11יוניברסידד דה קוסטה ריקה1022617 - 11-68
 • ה
 • נ
 • ה
 • ה
 • ת
12לימון1121825 - 12-137
 • ה
 • נ
 • ה
 • ת
 • ה

לימון

תאריך אירוע ליגה נ/ה/ת תוצאה
08/09/2019 קרטחינס נגד לימון הפסד 3 : 0
04/09/2019 לימון נגד ג'יקרל נצחון 1 : 0
31/08/2019 יוניברסידד דה קוסטה ריקה נגד לימון הפסד 2 : 0
25/08/2019 לימון נגד דפורטיבו ספריסה תיקו 1 : 1
17/08/2019 לימון נגד סן קרלוס הפסד 3 : 4
15/08/2019 הרדיאנו נגד לימון הפסד 3 : 2
11/08/2019 Guadalupe נגד לימון הפסד 4 : 3
04/08/2019 לימון נגד סנטוס דה גוופילס נצחון 1 : 0
28/07/2019 מוניסיפל גרסיה נגד לימון הפסד 4 : 0
25/07/2019 לימון נגד אלחואלנסה הפסד 1 : 2

מוניציפל פרז זלדון

תאריך אירוע ליגה נ/ה/ת תוצאה
08/09/2019 הרדיאנו נגד מוניציפל פרז זלדון קוסטה ריקנית ראשונה הפסד 4 : 1
05/09/2019 מוניציפל פרז זלדון נגד מוניסיפל גרסיה קוסטה ריקנית ראשונה תיקו 1 : 1
01/09/2019 סן קרלוס נגד מוניציפל פרז זלדון קוסטה ריקנית ראשונה הפסד 5 : 2
25/08/2019 מוניציפל פרז זלדון נגד יוניברסידד דה קוסטה ריקה קוסטה ריקנית ראשונה נצחון 1 : 0
18/08/2019 ג'יקרל נגד מוניציפל פרז זלדון קוסטה ריקנית ראשונה הפסד 1 : 0
16/08/2019 מוניציפל פרז זלדון נגד קרטחינס קוסטה ריקנית ראשונה נצחון 1 : 0
11/08/2019 סנטוס דה גוופילס נגד מוניציפל פרז זלדון קוסטה ריקנית ראשונה הפסד 4 : 1
04/08/2019 מוניציפל פרז זלדון נגד אלחואלנסה קוסטה ריקנית ראשונה הפסד 1 : 4
28/07/2019 Guadalupe נגד מוניציפל פרז זלדון קוסטה ריקנית ראשונה ניצחון 1 : 2
21/07/2019 מוניציפל פרז זלדון נגד לימון קוסטה ריקנית ראשונה נצחון 2 : 0

לימון נגד מוניציפל פרז זלדון

תאריך מפעל אירוע תוצאת משחק תוצאה
21/07/2019 קוסטה ריקנית ראשונה מוניציפל פרז זלדון נגד לימון מוניציפל פרז זלדון 2 : 0
14/04/2019 קוסטה ריקנית ראשונה לימון נגד מוניציפל פרז זלדון לימון 3 : 1
13/02/2019 קוסטה ריקנית ראשונה מוניציפל פרז זלדון נגד לימון מוניציפל פרז זלדון 3 : 0
07/10/2018 קוסטה ריקנית ראשונה מוניציפל פרז זלדון נגד לימון תיקו 1 : 1
12/08/2018 קוסטה ריקנית ראשונה לימון נגד מוניציפל פרז זלדון מוניציפל פרז זלדון 0 : 3
18/02/2018 קוסטה ריקנית ראשונה מוניציפל פרז זלדון נגד לימון תיקו 2 : 2
07/01/2018 קוסטה ריקנית ראשונה לימון נגד מוניציפל פרז זלדון תיקו 1 : 1
25/10/2017 קוסטה ריקנית ראשונה לימון נגד מוניציפל פרז זלדון תיקו 2 : 2
20/08/2017 קוסטה ריקנית ראשונה מוניציפל פרז זלדון נגד לימון מוניציפל פרז זלדון 2 : 0
09/04/2017 קוסטה ריקנית ראשונה מוניציפל פרז זלדון נגד לימון מוניציפל פרז זלדון 4 : 0
08/02/2017 קוסטה ריקנית ראשונה לימון נגד מוניציפל פרז זלדון לימון 5 : 1
02/11/2016 קוסטה ריקנית ראשונה לימון נגד מוניציפל פרז זלדון לימון 2 : 1
21/08/2016 קוסטה ריקנית ראשונה מוניציפל פרז זלדון נגד לימון תיקו 0 : 0
24/04/2016 קוסטה ריקנית ראשונה לימון נגד מוניציפל פרז זלדון לימון 1 : 0
28/02/2016 קוסטה ריקנית ראשונה מוניציפל פרז זלדון נגד לימון מוניציפל פרז זלדון 2 : 0

אנא המתן, המערכת אוספת נתונים.

269. הסתיים לימון - מוניציפל פרז זלדון (1+) 3.40 3.50 1.50 1 - 1 מידע נוסף
270. הסתיים מעל/מתחת שערים (2.5) לימון - מוניציפל פרז זלדון 1.55 1.80 2 מידע נוסף
271. הסתיים מחצית ראשונה לימון - מוניציפל פרז זלדון 2.30 2.00 3.00 0 - 0 מידע נוסף
 
 
 
 
 
 

הרשמה לניוזלטרס