שווייץ

כדורגל - שווייץ - שוויצרית ראשונה

100. הסתיים ת'ון - סרבט ז'נבה S,D 2.60 3.00 1.90 0 - 4 מידע נוסף
 • ABCD

  תון במשחק שבו יחסי הכוחות מול סרבט זנבה נראים על פניו די שווים. על פי מדד מומנטום בית חוץ סרבט זנבה נמצאת בתקופה טובה יותר , ולכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 40 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  תון מארחת את סרבט זנבה במסגרת שוויצרית ראשונה. סרבט זנבה עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה של תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  תון מארחת את סרבט זנבה במסגרת שוויצרית ראשונה. סרבט זנבה עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  תון מארחת את סרבט זנבה במסגרת שוויצרית ראשונה. סרבט זנבה עם מדד עוצמה כללי טוב יותר , ולכן נראה כי הסיכוי של סרבט זנבה לנצח הוא לא רע.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 40 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  תון מארחת את סרבט זנבה במסגרת שוויצרית ראשונה. סרבט זנבה עם מדד עוצמה כללי טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה של תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה כללי טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 50 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  תון מארחת את סרבט זנבה במסגרת שוויצרית ראשונה. סרבט זנבה עם מדד עוצמה כללי טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה כללי טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  סרבט זנבה במשחק לא קל מול {קבוצהמאחרת} , אך מכיוון שסרבט זנבה נמצאת בתקופה טובה יותר , כפי שניתן לראות במדד עוצמה בית חוץ שמעיד שהיא בתקופה טובה יותר , היא אמורה לרשום ניצחון.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 40 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  תון מארחת את סרבט זנבה במסגרת שוויצרית ראשונה. סרבט זנבה עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה של תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  תון מארחת את סרבט זנבה במסגרת שוויצרית ראשונה. סרבט זנבה עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  תון מארחת את סרבט זנבה במסגרת שוויצרית ראשונה. סרבט זנבה עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר , בנוסף היה ירידה ביחס ליין של סרבט זנבה שמעיד בדרך כלל שמהמרים רבים נוספים הימרו על ניצחון של סרבט זנבה.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  תון מארחת את סרבט זנבה במסגרת שוויצרית ראשונה. סרבט זנבה עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר, בנוסף היה ירידה ביחס ליין של סרבט זנבה. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה של תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  תון מארחת את סרבט זנבה במסגרת שוויצרית ראשונה. סרבט זנבה עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר, בנוסף היה ירידה ביחס ליין של סרבט זנבה. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 50 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  תון מארחת את סרבט זנבה במסגרת שוויצרית ראשונה. סרבט זנבה עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר , בנוסף היה ירידה ביחס ליין של סרבט זנבה שמעיד בדרך כלל שמהמרים רבים נוספים הימרו על ניצחון של סרבט זנבה.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  תון מארחת את סרבט זנבה במסגרת שוויצרית ראשונה. סרבט זנבה עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר, בנוסף היה ירידה ביחס ליין של סרבט זנבה. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה של תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  תון מארחת את סרבט זנבה במסגרת שוויצרית ראשונה. סרבט זנבה עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר, בנוסף היה ירידה ביחס ליין של סרבט זנבה. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 90 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  סרבט זנבה עם מדדי עוצמה ממוצע ומומנטום ממוצע טובים יותר מתון , צפויה לנצח במשחק חוץ לא קל על הנייר. צפי למשחק צמוד עם תוצאה נמוכה.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 40 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  תון מארחת את סרבט זנבה במסגרת שוויצרית ראשונה. סרבט זנבה עם מדדי עוצמה ממוצע ומדד מומנטום ממוצע טובים יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדדי עוצמה ומומנטום טובים יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון

 • ABCD

  תון מארחת את סרבט זנבה במסגרת שוויצרית ראשונה. סרבט זנבה עם מדדי עוצמה ממוצע ומדד מומנטום ממוצע טובים יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה אורחת עם מדדי עוצמה ומומנטום טובים יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון

 • ABCD

 • ABCD

  תון מארחת את סרבט זנבה במסגרת שוויצרית ראשונה. סרבט זנבה עם מדדי עוצמה ממוצע ומדד מומנטום ממוצע טובים יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדדי עוצמה ומומנטום טובים יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון

1 X 2
2.60 3.00 1.90
30% 40% 30%
(6 ממליצים) (8 ממליצים) (6 ממליצים)

יום ראשון, תאריך 25 אוגוסט 2019. משחק בין ת'ון לסרבט ז'נבה במסגרת השוויצרית ראשונה.
משחק זה ניתן להימור סינגל.
ת'ון המארחת ממוקמת במקום ה-4 עם 5 נקודות ויחס שערים חיובי של 1 שערים (כובשת בממוצע למשחק 1.50 וסופגת 1.25 שערים) כאשר מנגד סרבט ז'נבה האורחת ממוקמת במקום ה-5 עם 5 נקודות ויחס שערים שלילי של -1 שערים (כובשת בממוצע למשחק 0.75 וסופגת 1.00 שערים).
במשחקים האחרונים ת'ון ניצחה פעמיים (נגד Signal, לוצרן), הפסידה 3 פעמים (נגד ספרטק מוסקבה פעמיים, באזל) כאשר מנגד במשחקים האחרונים סרבט ז'נבה ניצחה פעמיים (נגד איצ'לנס, לוצרן), הפסידה פעם אחת (נגד באזל) ופעמיים סיימה בתוצאת תיקו (נגד סיון, יאנג בויז).
במשחקים שנערכו בניהם לאחרונה ת'ון ניצחה 7 פעמים ומנגד סרבט ז'נבה ניצחה 4 פעמים ו-4 פעמים סיימו הקבוצות בתיקו.

שם מדד מספר משחקים לחישוב מומנטום עוצמה
ממוצע אחרונים ממוצע של (3) מחזורים אחרונים -1 -0.67
סיכום כללי ת'ון (10), סרבט ז'נבה (10) 0 -1.60
סיכום בית חוץ ת'ון (5), סרבט ז'נבה (5) -4 -2.40
ראש בראש כללי ת'ון (15) נגד סרבט ז'נבה (15) -2 0.53
ראש בראש בית חוץ ת'ון (7) נגד סרבט ז'נבה (7) 6 1.86

מדדי מומנטום לפי קבוצה

שם מדד מספר משחקים לחישוב ת'ון סרבט ז'נבה
ממוצע אחרונים ממוצע של (3) מחזורים אחרונים 0.33 1.33
סיכום כללי ת'ון (10), סרבט ז'נבה (10) 1 1
סיכום בית חוץ ת'ון (5), סרבט ז'נבה (5) -3 1
ראש בראש כללי ת'ון (15) נגד סרבט ז'נבה (15) -1 1
ראש בראש בית חוץ ת'ון (7) נגד סרבט ז'נבה (7) 3 -3
סה"כחוץביתנתוני שעריםביתחוץסה"כ
3 1 2 מספר משחקים 0 0 0
0 0 0 נצחונות 0 0 0
2 1 1 תיקו 0 0 0
1 0 1 הפסדים 0 0 0
4 0 4 שערים שהבקיעו 0 0 0
5 0 5 שערים שספגו 0 0 0
1 1 0 מספר משחקים ששמרו על רשת נקייה 0 0 0
1 1 0 מספר משחקים שלא הבקיעו 0 0 0
סה"כחוץביתממוצעי שעריםביתחוץסה"כ
1.3 0.0 2.0 ממוצע שערים למשחק 0.0 0.0 0.0
1.7 0.0 2.5 ממוצע ספיגות למשחק 0.0 0.0 0.0
0.3 1.0 0.0 ממוצע רשת נקייה למשחק 0.0 0.0 0.0
0.3 1.0 0.0 ממוצע שלא הבקיעו למשחק 0.0 0.0 0.0
31" - 31" זמן ממוצע של הבקעת גול ראשון - - -
34" - 34" זמן ממוצע של ספיגת גול ראשון - - -
התפלגות זמני הבקעה
25.0%
0-15
0.0%
15-30
0.0%
30-45
25.0%
45-60
25.0%
60-75
25.0%
75-90
שם מדד מספר משחקים לחישוב מדד שערים מחזור אחרון
סיכום כללי ת'ון (10), סרבט ז'נבה (10) 3.20 4
סיכום בית חוץ ת'ון (5), סרבט ז'נבה (5) 3.80 5.5
ראש בראש כללי ת'ון (15) נגד סרבט ז'נבה (15) 2.53 2
ראש בראש בית חוץ ת'ון (7) נגד סרבט ז'נבה (7) 2.43 2
תאריך שעה 1 X 2
21/08/201916:102.352.952.05
21/08/201917:402.402.952.00
25/08/201906:452.503.001.95
25/08/201910:002.603.001.90
25/08/201912:552.603.001.85
25/08/201916:102.553.001.90
25/08/201916:402.503.001.95
25/08/201917:002.603.001.90

שוויצרית ראשונה 25/08/2019 22:12

 קבוצהמשחקיםנצחוןתיקוהפסדשעריםהפרשנקודותמשחקים אחרונים
1יאנג בויז54103 - 11813
 • נ
 • נ
 • נ
 • נ
 • ת
2באזל54016 - 14812
 • נ
 • נ
 • נ
 • ה
 • נ
3סיון42115 - 507
 • נ
 • נ
 • ת
 • ה
4ת'ון41215 - 615
 • נ
 • ה
 • ת
 • ת
5סרבט ז'נבה41214 - 3-15
 • ה
 • נ
 • ת
 • ת
6פ.צ. ציריך612314 - 5-95
 • ה
 • נ
 • ת
 • ה
 • ת
7לוגאנו41123 - 414
 • ה
 • ה
 • ת
 • נ
8לוצרן41123 - 2-14
 • ה
 • ה
 • ת
 • נ
9סט. גאלן51139 - 6-34
 • ה
 • ה
 • ת
 • נ
 • ה
10נוישאטל קסאמקס50329 - 5-43
 • ה
 • ת
 • ת
 • ה
 • ת

ת'ון

תאריך אירוע ליגה נ/ה/ת תוצאה
18/08/2019 Signal נגד ת'ון ניצחון 0 : 2
15/08/2019 ספרטק מוסקבה נגד ת'ון הפסד 2 : 1
11/08/2019 לוצרן נגד ת'ון ניצחון 0 : 2
08/08/2019 ת'ון נגד ספרטק מוסקבה הפסד 2 : 3
03/08/2019 ת'ון נגד באזל הפסד 2 : 3
28/07/2019 לוגאנו נגד ת'ון תיקו 0 : 0
20/07/2019 ת'ון נגד נוישאטל קסאמקס תיקו 2 : 2
25/05/2019 סיון נגד ת'ון ניצחון 0 : 1
22/05/2019 ת'ון נגד באזל הפסד 1 : 2
11/05/2019 ת'ון נגד לוגאנו נצחון 1 : 0

סרבט ז'נבה

תאריך אירוע ליגה נ/ה/ת תוצאה
17/08/2019 איצ'לנס נגד סרבט ז'נבה גביע שוויצרי ניצחון 0 : 6
10/08/2019 באזל נגד סרבט ז'נבה שוויצרית ראשונה הפסד 3 : 1
04/08/2019 סרבט ז'נבה נגד לוצרן שוויצרית ראשונה נצחון 1 : 0
27/07/2019 סרבט ז'נבה נגד סיון שוויצרית ראשונה תיקו 0 : 0
21/07/2019 יאנג בויז נגד סרבט ז'נבה שוויצרית ראשונה תיקו 1 : 1
26/05/2019 סרבט ז'נבה נגד קריינס שוויצרית שניה נצחון 4 : 1
23/05/2019 ואדוז נגד סרבט ז'נבה שוויצרית שניה ניצחון 1 : 5
16/05/2019 סרבט ז'נבה נגד רפרסוויל-יונה שוויצרית שניה נצחון 5 : 3
10/05/2019 סרבט ז'נבה נגד לוזאן שוויצרית שניה נצחון 3 : 1
04/05/2019 שאפהאוזן נגד סרבט ז'נבה שוויצרית שניה ניצחון 0 : 2

ת'ון נגד סרבט ז'נבה

תאריך מפעל אירוע תוצאת משחק תוצאה
09/05/2013 שוויצרית ראשונה סרבט ז'נבה נגד ת'ון סרבט ז'נבה 2 : 0
17/02/2013 שוויצרית ראשונה ת'ון נגד סרבט ז'נבה תיקו 1 : 1
02/12/2012 שוויצרית ראשונה סרבט ז'נבה נגד ת'ון תיקו 0 : 0
02/09/2012 שוויצרית ראשונה ת'ון נגד סרבט ז'נבה ת'ון 3 : 0
09/04/2012 שוויצרית ראשונה סרבט ז'נבה נגד ת'ון ת'ון 0 : 2
03/03/2012 שוויצרית ראשונה ת'ון נגד סרבט ז'נבה ת'ון 1 : 0
19/11/2011 שוויצרית ראשונה ת'ון נגד סרבט ז'נבה ת'ון 3 : 0
17/07/2011 שוויצרית ראשונה סרבט ז'נבה נגד ת'ון ת'ון 1 : 2
18/04/2010 שוויצרית שניה סרבט ז'נבה נגד ת'ון סרבט ז'נבה 2 : 1
08/11/2009 שוויצרית שניה ת'ון נגד סרבט ז'נבה תיקו 1 : 1
24/05/2009 שוויצרית שניה ת'ון נגד סרבט ז'נבה ת'ון 3 : 0
29/11/2008 שוויצרית שניה סרבט ז'נבה נגד ת'ון סרבט ז'נבה 4 : 1
16/12/2005 גביע שוויצרי סרבט ז'נבה נגד ת'ון תיקו 1 : 1
25/09/2004 שוויצרית ראשונה סרבט ז'נבה נגד ת'ון סרבט ז'נבה 3 : 1
19/07/2004 שוויצרית ראשונה ת'ון נגד סרבט ז'נבה ת'ון 3 : 0
 • קרדיט: יוצר/ת הסרטון
 • קרדיט: יוצר/ת הסרטון
 • קרדיט: יוצר/ת הסרטון
 • קרדיט: יוצר/ת הסרטון

אנא המתן, המערכת אוספת נתונים.

 
 
 
 
 
 

הרשמה לניוזלטרס