סלובניה

כדורגל - סלובניה - סלובנית ראשונה

95. הסתיים טריגלב - צלייה S,D 2.90 3.05 1.75 0 - 6 מידע נוסף
 • ABCD

  טריגלב במשחק שבו יחסי הכוחות מול צלייה נראים על פניו די שווים. על פי מדד מומנטום כללי צלייה נמצאת בתקופה טובה יותר , ולכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  טריגלב מארחת את צלייה במסגרת סלובנית ראשונה. צלייה עם מדד מומנטום כללי טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה של תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום כללי טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  טריגלב מארחת את צלייה במסגרת סלובנית ראשונה. צלייה עם מדד מומנטום כללי טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום כללי טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 40 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  צלייה במשחק לא קל מול טריגלב , אך מכיוון שצלייה נמצאת בתקופה טובה יותר , כפי שניתן לראות במדד מומנטום ממוצע שמעיד שהיא בתקופה טובה יותר , היא אמורה לרשום ניצחון.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  טריגלב מארחת את צלייה במסגרת סלובנית ראשונה. צלייה עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה של תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  טריגלב מארחת את צלייה במסגרת סלובנית ראשונה. צלייה עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 40 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  צלייה עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר מטריגלב ,למרות שהמשחק על פניו נראה שיהיה צמוד , צלייה צפויה לנצח במשחק.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 60 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  טריגלב מארחת את צלייה במסגרת סלובנית ראשונה. צלייה עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה של תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  טריגלב מארחת את צלייה במסגרת סלובנית ראשונה. צלייה עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 30 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  צלייה עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר מטריגלב ,למרות שהמשחק על פניו נראה שיהיה צמוד , צלייה צפויה לנצח במשחק.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 60 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  טריגלב מארחת את צלייה במסגרת סלובנית ראשונה. צלייה עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר , ולכן נראה כי הסיכוי של צלייה לנצח הוא לא רע.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  טריגלב מארחת את צלייה במסגרת סלובנית ראשונה. צלייה עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה של תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 30 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  טריגלב מארחת את צלייה במסגרת סלובנית ראשונה. צלייה עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 180 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  צלייה עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר מטריגלב ,למרות שהמשחק על פניו נראה שיהיה צמוד , צלייה צפויה לנצח במשחק.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  טריגלב מארחת את צלייה במסגרת סלובנית ראשונה. צלייה עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה של תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  טריגלב מארחת את צלייה במסגרת סלובנית ראשונה. צלייה עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 30 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  טריגלב מארחת את צלייה במסגרת סלובנית ראשונה. צלייה עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר , ולכן נראה כי הסיכוי של צלייה לנצח הוא לא רע.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  טריגלב מארחת את צלייה במסגרת סלובנית ראשונה. צלייה עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה של תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  טריגלב מארחת את צלייה במסגרת סלובנית ראשונה. צלייה עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 30 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  טריגלב מארחת את צלייה במסגרת סלובנית ראשונה. צלייה עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר , ולכן נראה כי הסיכוי של צלייה לנצח הוא לא רע.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  טריגלב במשחק שבו יחסי הכוחות מול צלייה נראים על פניו די שווים. על פי מדד עוצמה ראש בראש צלייה נמצאת בתקופה טובה יותר , ולכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  טריגלב מארחת את צלייה במסגרת סלובנית ראשונה. צלייה עם מדד עוצמה ראש בראש טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה של תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה ראש בראש טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  טריגלב מארחת את צלייה במסגרת סלובנית ראשונה. צלייה עם מדד עוצמה ראש בראש טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה ראש בראש טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 120 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  טריגלב מארחת את צלייה במסגרת סלובנית ראשונה. צלייה עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר , בנוסף היה ירידה ביחס ליין של צלייה שמעיד בדרך כלל שמהמרים רבים נוספים הימרו על ניצחון של צלייה.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 150 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  טריגלב מארחת את צלייה במסגרת סלובנית ראשונה. צלייה עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר, בנוסף היה ירידה ביחס ליין של צלייה. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה של תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  טריגלב מארחת את צלייה במסגרת סלובנית ראשונה. צלייה עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר, בנוסף היה ירידה ביחס ליין של צלייה. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  טריגלב מארחת את צלייה במסגרת סלובנית ראשונה. צלייה עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר , בנוסף היה ירידה ביחס ליין של צלייה שמעיד בדרך כלל שמהמרים רבים נוספים הימרו על ניצחון של צלייה.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 60 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  טריגלב מארחת את צלייה במסגרת סלובנית ראשונה. צלייה עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר, בנוסף היה ירידה ביחס ליין של צלייה. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה של תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  טריגלב מארחת את צלייה במסגרת סלובנית ראשונה. צלייה עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר, בנוסף היה ירידה ביחס ליין של צלייה. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  צלייה במשחק חוץ יחסית לא קל מול טריגלב , על פי כל מדדי המומנטום (כללי, ממוצע, בית חוץ וראש בראש) צלייה אמורה לעבור את המשחק עם ניצחון.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 150 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  טריגלב מארחת את צלייה במסגרת סלובנית ראשונה. צלייה עם כל מדדי מומנטום (כללי, ממוצע, בית חוץ וראש בראש) טובים יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדדי מומנטום טובים יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  טריגלב מארחת את צלייה במסגרת סלובנית ראשונה. צלייה עם כל מדדי מומנטום (כללי, ממוצע, בית חוץ וראש בראש) טובים יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה אורחת עם מדדי מומנטום טובים יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  צלייה עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר מטריגלב ,למרות שהמשחק על פניו נראה שיהיה צמוד , צלייה צפויה לנצח במשחק.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 60 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  טריגלב מארחת את צלייה במסגרת סלובנית ראשונה. צלייה עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר , ולכן נראה כי הסיכוי של צלייה לנצח הוא לא רע.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  צלייה עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר מטריגלב ,למרות שהמשחק על פניו נראה שיהיה צמוד , צלייה צפויה לנצח במשחק.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 60 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  טריגלב מארחת את צלייה במסגרת סלובנית ראשונה. צלייה עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר , ולכן נראה כי הסיכוי של צלייה לנצח הוא לא רע.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

יום ראשון, תאריך 25 אוגוסט 2019. משחק בין טריגלב לצלייה במסגרת הסלובנית ראשונה.
משחק זה ניתן להימור סינגל.
טריגלב המארחת ממוקמת במקום ה-7 עם 6 נקודות ויחס שערים שלילי של -5 שערים (כובשת בממוצע למשחק 1.50 וסופגת 2.33 שערים) כאשר מנגד צלייה האורחת ממוקמת במקום ה-4 עם 9 נקודות ויחס שערים חיובי של 2 שערים (כובשת בממוצע למשחק 1.83 וסופגת 1.50 שערים).
במשחקים האחרונים טריגלב ניצחה פעמיים (נגד Brezice, Rudar), הפסידה 3 פעמים (נגד טאבור סזנה, מורה, אולימפיה לובליאנה) כאשר מנגד צלייה עם רצף של 3 ניצחונות במשחקים האחרונים (נגד מאריבור,Bled,דומז'לה).
במשחקים שנערכו בניהם לאחרונה טריגלב ניצחה 4 פעמים ומנגד צלייה ניצחה 8 פעמים ו-3 פעמים סיימו הקבוצות בתיקו.

שם מדד מספר משחקים לחישוב מומנטום עוצמה
ממוצע אחרונים ממוצע של (3) מחזורים אחרונים -2.67 -2.67
סיכום כללי טריגלב (10), צלייה (10) -4 -1.00
סיכום בית חוץ טריגלב (5), צלייה (5) -3 -1.60
ראש בראש כללי טריגלב (15) נגד צלייה (15) -6 -0.80
ראש בראש בית חוץ טריגלב (8) נגד צלייה (8) -4 -0.63

מדדי מומנטום לפי קבוצה

שם מדד מספר משחקים לחישוב טריגלב צלייה
ממוצע אחרונים ממוצע של (3) מחזורים אחרונים -0.67 2.00
סיכום כללי טריגלב (10), צלייה (10) -1 3
סיכום בית חוץ טריגלב (5), צלייה (5) -1 2
ראש בראש כללי טריגלב (15) נגד צלייה (15) -3 3
ראש בראש בית חוץ טריגלב (8) נגד צלייה (8) -2 2
סה"כחוץביתנתוני שעריםביתחוץסה"כ
2 2 0 מספר משחקים 0 0 0
1 1 0 נצחונות 0 0 0
0 0 0 תיקו 0 0 0
1 1 0 הפסדים 0 0 0
3 3 0 שערים שהבקיעו 0 0 0
3 3 0 שערים שספגו 0 0 0
0 0 0 מספר משחקים ששמרו על רשת נקייה 0 0 0
0 0 0 מספר משחקים שלא הבקיעו 0 0 0
סה"כחוץביתממוצעי שעריםביתחוץסה"כ
1.5 1.5 0.0 ממוצע שערים למשחק 0.0 0.0 0.0
1.5 1.5 0.0 ממוצע ספיגות למשחק 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 ממוצע רשת נקייה למשחק 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 ממוצע שלא הבקיעו למשחק 0.0 0.0 0.0
30" 30" - זמן ממוצע של הבקעת גול ראשון - - -
72" 72" - זמן ממוצע של ספיגת גול ראשון - - -
התפלגות זמני הבקעה
0.0%
0-15
33.3%
15-30
33.3%
30-45
0.0%
45-60
0.0%
60-75
33.3%
75-90
שם מדד מספר משחקים לחישוב מדד שערים מחזור אחרון
סיכום כללי טריגלב (10), צלייה (10) 3.40 2.5
סיכום בית חוץ טריגלב (5), צלייה (5) 3.80 4
ראש בראש כללי טריגלב (15) נגד צלייה (15) 2.53 3
ראש בראש בית חוץ טריגלב (8) נגד צלייה (8) 1.88 3
תאריך שעה 1 X 2
21/08/201916:102.352.902.10
23/08/201916:202.352.902.05
23/08/201919:452.302.952.10
23/08/201920:202.402.952.05
23/08/201920:252.402.952.00
23/08/201920:352.452.952.00
23/08/201920:402.502.951.95
23/08/201922:202.553.001.90
24/08/201900:102.603.001.90
24/08/201912:202.603.001.85
24/08/201923:102.653.001.85
24/08/201923:502.703.051.80
25/08/201911:252.553.001.90
25/08/201911:452.603.001.85
25/08/201912:152.753.051.80
25/08/201912:202.853.051.75
25/08/201915:302.903.051.75

סלובנית ראשונה 25/08/2019 07:13

 קבוצהמשחקיםנצחוןתיקוהפסדשעריםהפרשנקודותמשחקים אחרונים
1אולימפיה לובליאנה74216 - 14814
 • ת
 • ה
 • נ
 • נ
 • ת
2אלומיני64202 - 7514
 • נ
 • נ
 • ת
 • ת
 • נ
3מורה63308 - 13512
 • ת
 • נ
 • נ
 • ת
 • נ
4צלייה62319 - 1129
 • נ
 • נ
 • ת
 • ת
 • ה
5טאבור סזנה63038 - 7-19
 • נ
 • ה
 • נ
 • ה
 • נ
6מאריבור61328 - 806
 • ה
 • נ
 • ת
 • ת
 • ת
7טריגלב620414 - 9-56
 • ה
 • ה
 • ה
 • נ
 • ה
8איי.אס.קיי. בראבו61239 - 6-35
 • ת
 • ה
 • ת
 • נ
 • ה
9Rudar603312 - 6-63
 • ה
 • ה
 • ת
 • ה
 • ת
10דומז'לה502313 - 8-52
 • ת
 • ה
 • ה
 • ה
 • ת

טריגלב

תאריך אירוע ליגה נ/ה/ת תוצאה
17/08/2019 טאבור סזנה נגד טריגלב הפסד 2 : 0
14/08/2019 Brezice נגד טריגלב ניצחון 1 : 2
10/08/2019 טריגלב נגד מורה הפסד 1 : 3
04/08/2019 אולימפיה לובליאנה נגד טריגלב הפסד 4 : 2
27/07/2019 טריגלב נגד Rudar נצחון 3 : 2
19/07/2019 אלומיני נגד טריגלב הפסד 2 : 1
13/07/2019 מאריבור נגד טריגלב ניצחון 1 : 2
22/05/2019 טריגלב נגד דומז'לה הפסד 1 : 4
15/05/2019 טריגלב נגד קרסקו נצחון 3 : 1
12/05/2019 טריגלב נגד צלייה הפסד 0 : 3

צלייה

תאריך אירוע ליגה נ/ה/ת תוצאה
17/08/2019 צלייה נגד מאריבור סלובנית ראשונה פלייאוף ירידה עלייה נצחון 2 : 1
14/08/2019 Bled נגד צלייה גביע סלובני ניצחון 1 : 3
11/08/2019 דומז'לה נגד צלייה סלובנית ראשונה פלייאוף ירידה עלייה ניצחון 3 : 5
02/08/2019 צלייה נגד איי.אס.קיי. בראבו סלובנית ראשונה פלייאוף ירידה עלייה תיקו 2 : 2
26/07/2019 צלייה נגד אלומיני סלובנית ראשונה פלייאוף ירידה עלייה תיקו 0 : 0
20/07/2019 טאבור סזנה נגד צלייה סלובנית ראשונה פלייאוף ירידה עלייה הפסד 1 : 0
14/07/2019 צלייה נגד מורה סלובנית ראשונה פלייאוף ירידה עלייה תיקו 2 : 2
25/05/2019 מורה נגד צלייה סלובנית ראשונה פלייאוף ירידה עלייה תיקו 1 : 1
22/05/2019 צלייה נגד Rudar סלובנית ראשונה פלייאוף ירידה עלייה הפסד 0 : 2
18/05/2019 דומז'לה נגד צלייה סלובנית ראשונה פלייאוף ירידה עלייה תיקו 1 : 1

טריגלב נגד צלייה

תאריך מפעל אירוע תוצאת משחק תוצאה
12/05/2019 סלובנית ראשונה פלייאוף ירידה עלייה טריגלב נגד צלייה צלייה 0 : 3
16/03/2019 סלובנית ראשונה פלייאוף ירידה עלייה צלייה נגד טריגלב צלייה 4 : 0
27/10/2018 סלובנית ראשונה פלייאוף ירידה עלייה טריגלב נגד צלייה צלייה 1 : 2
18/08/2018 סלובנית ראשונה פלייאוף ירידה עלייה צלייה נגד טריגלב טריגלב 1 : 3
10/05/2018 סלובנית ראשונה פלייאוף ירידה עלייה טריגלב נגד צלייה טריגלב 1 : 0
14/03/2018 סלובנית ראשונה פלייאוף ירידה עלייה צלייה נגד טריגלב צלייה 5 : 2
28/10/2017 סלובנית ראשונה פלייאוף ירידה עלייה טריגלב נגד צלייה צלייה 0 : 2
11/08/2017 סלובנית ראשונה פלייאוף ירידה עלייה צלייה נגד טריגלב תיקו 1 : 1
17/05/2014 סלובנית ראשונה פלייאוף ירידה עלייה טריגלב נגד צלייה צלייה 0 : 1
12/04/2014 סלובנית ראשונה פלייאוף ירידה עלייה צלייה נגד טריגלב צלייה 2 : 0
10/11/2013 סלובנית ראשונה פלייאוף ירידה עלייה טריגלב נגד צלייה תיקו 2 : 2
31/08/2013 סלובנית ראשונה פלייאוף ירידה עלייה צלייה נגד טריגלב צלייה 1 : 0
14/04/2013 סלובנית ראשונה פלייאוף ירידה עלייה טריגלב נגד צלייה טריגלב 1 : 0
17/11/2012 סלובנית ראשונה פלייאוף ירידה עלייה צלייה נגד טריגלב טריגלב 1 : 2
23/09/2012 סלובנית ראשונה פלייאוף ירידה עלייה טריגלב נגד צלייה תיקו 0 : 0
 • קרדיט: יוצר/ת הסרטון
 • קרדיט: יוצר/ת הסרטון
 • קרדיט: יוצר/ת הסרטון
 • קרדיט: יוצר/ת הסרטון
 • קרדיט: יוצר/ת הסרטון
 • קרדיט: יוצר/ת הסרטון

אנא המתן, המערכת אוספת נתונים.

 
 
 
 
 
 

הרשמה לניוזלטרס