צרפת

כדורגל - צרפת - צרפתית שניה

184. הסתיים אתלטיק אז'קסיו - פ.צ. פאריס S,D 1.90 2.60 2.95 1 - 0 מידע נוסף
 • ABCD

  אתלטיק אזקסיו במשחק שווה כוחות מול פ.צ. פאריס , אך מכיוון שאתלטיק אזקסיו מארחת את המשחק יחד עם העובדה שמדד מומנטום הכללי שלה טוב יותר , היא אמורה לרשום ניצחון.
  לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אתלטיק אזקסיו מארחת את פ.צ. פאריס במסגרת צרפתית שניה. אתלטיק אזקסיו עם מדד מומנטום כללי טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעהשל תיקו X במשחקים שקבוצה מארחת עם מדד מומנטום כללי טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 50 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אתלטיק אזקסיו מארחת את פ.צ. פאריס במסגרת צרפתית שניה. אתלטיק אזקסיו עם מדד מומנטום כללי טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה מארחת עם מדד מומנטום כללי טוב יותר, ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אתלטיק אזקסיו עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר מפ.צ. פאריס , צפויה לנצח במשחק.
  לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אתלטיק אזקסיו מארחת את פ.צ. פאריס במסגרת צרפתית שניה. אתלטיק אזקסיו עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעהשל תיקו X במשחקים שקבוצה מארחת עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 30 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אתלטיק אזקסיו מארחת את פ.צ. פאריס במסגרת צרפתית שניה. אתלטיק אזקסיו עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה מארחת עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אתלטיק אזקסיו במשחק שבו יחסי הכוחות מול פ.צ. פאריס נראים על פניו די שווים. על פי מדד עוצמה ראש בראש אתלטיק אזקסיו נמצאת בתקופה טובה יותר , ולכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 150 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אתלטיק אזקסיו מארחת את פ.צ. פאריס במסגרת צרפתית שניה. אתלטיק אזקסיו עם מדד עוצמה ראש בראש טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעהשל תיקו X במשחקים שקבוצה מארחת עם מדד עוצמה ראש בראש טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אתלטיק אזקסיו מארחת את פ.צ. פאריס במסגרת צרפתית שניה. אתלטיק אזקסיו עם מדד עוצמה ראש בראש טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה מארחת עם מדד עוצמה ראש בראש טוב יותר, ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אתלטיק אזקסיו עם כל מדדי העוצמה (כללי, ממוצע, בית חוץ וראש בראש) טובים יותר מפ.צ. פאריס , צפויה לנצח במשחק לא קל על הנייר. צפי למשחק צמוד עם תוצאה נמוכה.
  לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 400 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אתלטיק אזקסיו מארחת את פ.צ. פאריס במסגרת צרפתית שניה. אתלטיק אזקסיו עם כל מדדי עוצמה (כללי, ממוצע, בית חוץ וראש בראש) טובים יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה מארחת עם מדדי עוצמה טובים יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 30 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אתלטיק אזקסיו מארחת את פ.צ. פאריס במסגרת צרפתית שניה. אתלטיק אזקסיו עם כל מדדי עוצמה (כללי, ממוצע, בית חוץ וראש בראש) טובים יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה מארחת עם מדדי עוצמה טובים יותר, ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אתלטיק אזקסיו במשחק שווה כוחות מול פ.צ. פאריס , אך מכיוון שאתלטיק אזקסיו מארחת את המשחק יחד עם העובדה שמדדי המומנטום ממוצע ועוצמה ממוצע שלה טובים יותר , היא אמורה לרשום ניצחון.
  לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אתלטיק אזקסיו מארחת את פ.צ. פאריס במסגרת צרפתית שניה. אתלטיק אזקסיו עם כל מדדי עוצמה ומומנטום ממוצעים טובים יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה מארחת עם מדדי עוצמה ומומנטום טובים יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אתלטיק אזקסיו מארחת את פ.צ. פאריס במסגרת צרפתית שניה. אתלטיק אזקסיו עם כל מדדי עוצמה ומומנטום ממוצעים טובים יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה מארחת עם מדדי עוצמה ומומנטום טובים יותר, ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 120 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אתלטיק אזקסיו במשחק שווה כוחות מול פ.צ. פאריס , אך מכיוון שאתלטיק אזקסיו מארחת את המשחק יחד עם העובדה שהיא במומנטום טוב יותר (על פי מדד המומנטום הכללי) , היא אמורה לרשום ניצחון.
  לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אתלטיק אזקסיו מארחת את פ.צ. פאריס במסגרת צרפתית שניה. אתלטיק אזקסיו במומנטום טוב יותר (על פי מדד המומנטום הכללי). מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה מארחת עם מדד מומנטום טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אתלטיק אזקסיו מארחת את פ.צ. פאריס במסגרת צרפתית שניה. אתלטיק אזקסיו במומנטום טוב יותר (על פי מדד המומנטום הכללי). מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה מארחת עם מדד מומנטום טוב יותר, ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 70 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אתלטיק אזקסיו במשחק שווה כוחות מול פ.צ. פאריס , אך מכיוון שאתלטיק אזקסיו מארחת את המשחק יחד עם העובדה שהיא במומנטום טוב יותר (על פי מדד המומנטום הכללי) , היא אמורה לרשום ניצחון.
  לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אתלטיק אזקסיו במשחק שווה כוחות מול פ.צ. פאריס , אך מכיוון שאתלטיק אזקסיו מארחת את המשחק יחד עם העובדה שהיא במומנטום טוב יותר (על פי מדד המומנטום הכללי) , היא אמורה לרשום ניצחון.
  לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

1 X 2
1.90 2.60 2.95
40% 30% 30%
(8 ממליצים) (6 ממליצים) (6 ממליצים)

יום שישי, תאריך 23 אוגוסט 2019. משחק בין אתלטיק אז'קסיו לפ.צ. פאריס במסגרת הצרפתית שניה.
משחק זה ניתן להימור סינגל.
אתלטיק אז'קסיו המארחת ממוקמת במקום ה-8 עם 7 נקודות ויחס שערים חיובי של 1 שערים (כובשת בממוצע למשחק 1.25 וסופגת 1.00 שערים) כאשר מנגד פ.צ. פאריס האורחת ממוקמת במקום ה-18 עם 1 נקודות ויחס שערים שלילי של -5 שערים (כובשת בממוצע למשחק 0.50 וסופגת 1.75 שערים).
אתלטיק אז'קסיו עם רצף של 2 ניצחונות במשחקים האחרונים (נגד שאטורו,ואלנסיין) כאשר מנגד במשחקים האחרונים פ.צ. פאריס ניצחה פעם אחת (נגד סושו), הפסידה 3 פעמים (נגד ניור, רודה אביירון, לוריין) ופעם אחת סיימה בתוצאת תיקו (נגד סושו).
במשחקים שנערכו בניהם לאחרונה אתלטיק אז'קסיו ניצחה 3 פעמים ומנגד פ.צ. פאריס ניצחה פעם אחת ו-5 פעמים סיימו הקבוצות בתיקו.

שם מדד מספר משחקים לחישוב מומנטום עוצמה
ממוצע אחרונים ממוצע של (3) מחזורים אחרונים 1.34 1.33
סיכום כללי אתלטיק אז'קסיו (10), פ.צ. פאריס (10) 3 0.50
סיכום בית חוץ אתלטיק אז'קסיו (5), פ.צ. פאריס (5) 3 1.00
ראש בראש כללי אתלטיק אז'קסיו (9) נגד פ.צ. פאריס (9) -2 0.44
ראש בראש בית חוץ אתלטיק אז'קסיו (4) נגד פ.צ. פאריס (4) 2 0.75

מדדי מומנטום לפי קבוצה

שם מדד מספר משחקים לחישוב אתלטיק אז'קסיו פ.צ. פאריס
ממוצע אחרונים ממוצע של (3) מחזורים אחרונים 0.67 -0.67
סיכום כללי אתלטיק אז'קסיו (10), פ.צ. פאריס (10) 2 -1
סיכום בית חוץ אתלטיק אז'קסיו (5), פ.צ. פאריס (5) 1 -2
ראש בראש כללי אתלטיק אז'קסיו (9) נגד פ.צ. פאריס (9) -1 1
ראש בראש בית חוץ אתלטיק אז'קסיו (4) נגד פ.צ. פאריס (4) 1 -1
סה"כחוץביתנתוני שעריםביתחוץסה"כ
37 18 19 מספר משחקים 18 19 37
9 3 6 נצחונות 9 7 16
12 5 7 תיקו 8 6 14
16 10 6 הפסדים 1 6 7
29 11 18 שערים שהבקיעו 21 14 35
45 26 19 שערים שספגו 6 16 22
11 4 7 מספר משחקים ששמרו על רשת נקייה 13 9 22
19 11 8 מספר משחקים שלא הבקיעו 6 7 13
סה"כחוץביתממוצעי שעריםביתחוץסה"כ
0.8 0.6 1.0 ממוצע שערים למשחק 1.2 0.7 1.0
1.2 1.4 1.0 ממוצע ספיגות למשחק 0.3 0.8 0.6
0.3 0.2 0.4 ממוצע רשת נקייה למשחק 0.7 0.5 0.6
0.5 0.6 0.4 ממוצע שלא הבקיעו למשחק 0.3 0.4 0.4
39" 37" 41" זמן ממוצע של הבקעת גול ראשון 40" 46" 43"
40" 41" 38" זמן ממוצע של ספיגת גול ראשון 53" 37" 42"
התפלגות זמני הבקעה
20.7%
0-15
11.4%
3.4%
15-30
11.4%
17.2%
30-45
14.3%
27.6%
45-60
17.1%
13.8%
60-75
11.4%
17.2%
75-90
34.3%
שם מדד מספר משחקים לחישוב מדד שערים מחזור אחרון
סיכום כללי אתלטיק אז'קסיו (10), פ.צ. פאריס (10) 1.95 1
סיכום בית חוץ אתלטיק אז'קסיו (5), פ.צ. פאריס (5) 2.70 4
ראש בראש כללי אתלטיק אז'קסיו (9) נגד פ.צ. פאריס (9) 1.33 2
ראש בראש בית חוץ אתלטיק אז'קסיו (4) נגד פ.צ. פאריס (4) 0.75 0
תאריך שעה 1 X 2
20/08/201916:101.902.602.95

צרפתית שניה 23/08/2019 21:08

 קבוצהמשחקיםנצחוןתיקוהפסדשעריםהפרשנקודותמשחקים אחרונים
1קלרמונט43102 - 7510
 • נ
 • ת
 • נ
 • נ
2לוריין43102 - 7510
 • נ
 • ת
 • נ
 • נ
3לה האבר42205 - 838
 • נ
 • נ
 • ת
 • ת
4שאמבלי42200 - 228
 • ת
 • ת
 • נ
 • נ
5ניור42113 - 527
 • נ
 • נ
 • ת
 • ה
6רודה אביירון42112 - 427
 • ה
 • נ
 • ת
 • נ
7לאנס42115 - 617
 • ה
 • ת
 • נ
 • נ
8אתלטיק אז'קסיו42114 - 517
 • נ
 • ה
 • נ
 • ת
9ואלנסיין42113 - 417
 • נ
 • נ
 • ת
 • ה
10נאנסי41303 - 416
 • נ
 • ת
 • ת
 • ת
11קון41213 - 305
 • ת
 • נ
 • ה
 • ת
12סושו41212 - 205
 • ה
 • נ
 • ת
 • ת
13גנגאן41217 - 6-15
 • ת
 • נ
 • ה
 • ת
14טרואה41125 - 504
 • ת
 • ה
 • ה
 • נ
15אוקזר41125 - 4-14
 • ת
 • ה
 • נ
 • ה
16גרנובל40315 - 4-13
 • ת
 • ת
 • ה
 • ת
17אורליאן40133 - 0-31
 • ה
 • ה
 • ה
 • ת
18פ.צ. פאריס40137 - 2-51
 • ה
 • ה
 • ת
 • ה
19שאטורו40137 - 0-71
 • ה
 • ה
 • ת
 • ה
20לה מאן40048 - 3-50
 • ה
 • ה
 • ה
 • ה

אתלטיק אז'קסיו

תאריך אירוע ליגה נ/ה/ת תוצאה
16/08/2019 שאטורו נגד אתלטיק אז'קסיו ניצחון 0 : 1
13/08/2019 אתלטיק אז'קסיו נגד ואלנסיין נצחון 4 : 1
09/08/2019 אתלטיק אז'קסיו נגד קון הפסד 1 : 2
02/08/2019 גרנובל נגד אתלטיק אז'קסיו ניצחון 0 : 1
26/07/2019 אתלטיק אז'קסיו נגד לה האבר תיקו 2 : 2
17/05/2019 טרואה נגד אתלטיק אז'קסיו תיקו 0 : 0
10/05/2019 אתלטיק אז'קסיו נגד לאנס הפסד 0 : 2
03/05/2019 אתלטיק אז'קסיו נגד אורליאן נצחון 1 : 0
26/04/2019 נאנסי נגד אתלטיק אז'קסיו הפסד 1 : 0
19/04/2019 קלרמונט נגד אתלטיק אז'קסיו תיקו 0 : 0

פ.צ. פאריס

תאריך אירוע ליגה נ/ה/ת תוצאה
16/08/2019 פ.צ. פאריס נגד ניור צרפתית שניה הפסד 0 : 1
13/08/2019 פ.צ. פאריס נגד סושו גביע ליגה צרפתי נצחון 2 : 1
09/08/2019 רודה אביירון נגד פ.צ. פאריס צרפתית שניה הפסד 2 : 1
02/08/2019 פ.צ. פאריס נגד סושו צרפתית שניה תיקו 1 : 1
29/07/2019 לוריין נגד פ.צ. פאריס צרפתית שניה הפסד 3 : 0
21/05/2019 פ.צ. פאריס נגד לאנס צרפתית שניה תיקו 1 : 1
17/05/2019 פ.צ. פאריס נגד אז'קסיו צרפתית שניה נצחון 1 : 0
10/05/2019 רד סטאר 93 נגד פ.צ. פאריס צרפתית שניה ניצחון 0 : 1
26/04/2019 קלרמונט נגד פ.צ. פאריס צרפתית שניה תיקו 1 : 1
19/04/2019 לה האבר נגד פ.צ. פאריס צרפתית שניה הפסד 2 : 1

אתלטיק אז'קסיו נגד פ.צ. פאריס

תאריך מפעל אירוע תוצאת משחק תוצאה
15/02/2019 צרפתית שניה פ.צ. פאריס נגד אתלטיק אז'קסיו תיקו 1 : 1
14/09/2018 צרפתית שניה אתלטיק אז'קסיו נגד פ.צ. פאריס תיקו 0 : 0
14/08/2018 גביע ליגה צרפתי פ.צ. פאריס נגד אתלטיק אז'קסיו תיקו 0 : 0
22/01/2018 צרפתית שניה פ.צ. פאריס נגד אתלטיק אז'קסיו פ.צ. פאריס 2 : 1
18/08/2017 צרפתית שניה אתלטיק אז'קסיו נגד פ.צ. פאריס אתלטיק אז'קסיו 2 : 0
04/03/2016 צרפתית שניה אתלטיק אז'קסיו נגד פ.צ. פאריס תיקו 0 : 0
16/10/2015 צרפתית שניה פ.צ. פאריס נגד אתלטיק אז'קסיו תיקו 0 : 0
09/04/1998 צרפתית שלישית פ.צ. פאריס נגד אתלטיק אז'קסיו אתלטיק אז'קסיו 1 : 3
14/10/1997 צרפתית שלישית אתלטיק אז'קסיו נגד פ.צ. פאריס אתלטיק אז'קסיו 1 : 0

אנא המתן, המערכת אוספת נתונים.

185. הסתיים אתלטיק אז'קסיו - פ.צ. פאריס (1+) 4.35 3.00 1.45 1 - 0 מידע נוסף
186. הסתיים מעל/מתחת שערים (2.5) אתלטיק אז'קסיו - פ.צ. פאריס 2.50 1.20 1 מידע נוסף
187. הסתיים סה"כ קרנות טווחים בין 9 ל 11 אתלטיק אז'קסיו - פ.צ. פאריס S,D 1.65 2.45 3.80 מידע נוסף
188. הסתיים סה"כ קרנות טווחים בין 5 ל 6 אתלטיק אז'קסיו - פ.צ. פאריס (מחצית ראשונה) S,D 1.40 2.75 4.80 מידע נוסף
 
 
 
 
 
 

הרשמה לניוזלטרס