פורטוגל

כדורגל - פורטוגל - פורטוגלית ראשונה

167. הסתיים ויטוריה סטובל - מוריירנסה S,D 2.05 2.55 2.75 0 - 0 מידע נוסף
 • ABCD

  מוריירנסה עם מדד מומנטום כללי טוב יותר מויטוריה סטובל , צפויה לנצח במשחק חוץ לא קל על הנייר. צפי למשחק צמוד עם תוצאה נמוכה.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ויטוריה סטובל מארחת את מוריירנסה במסגרת פורטוגלית ראשונה. מוריירנסה עם מדד מומנטום כללי טובי יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום כללי טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ויטוריה סטובל מארחת את מוריירנסה במסגרת פורטוגלית ראשונה. מוריירנסה עם מדד מומנטום כללי טובי יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון לקבוצה מארחת במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום כללי טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 400 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ויטוריה סטובל מארחת את מוריירנסה במסגרת פורטוגלית ראשונה. מוריירנסה עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר במחזורים האחרונים ואמורה לספק את הסחורה.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 30 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ויטוריה סטובל מארחת את מוריירנסה במסגרת פורטוגלית ראשונה. מוריירנסה עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ויטוריה סטובל מארחת את מוריירנסה במסגרת פורטוגלית ראשונה. מוריירנסה עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון לקבוצה מארחת במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 50 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ויטוריה סטובל מארחת את מוריירנסה במסגרת פורטוגלית ראשונה. ויטוריה סטובל עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר במחזורים האחרונים ואמורה לספק את הסחורה למרות שהמשחק נראה על הנייר שווה כוחות.
  לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 40 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ויטוריה סטובל במשחק יחסית לא קל מול מוריירנסה , על פי מדד מומנטום ראש בראש ביחד עם העובדה שויטוריה סטובל לא יכולה להרשות לעצמה להפסיד בבית היא צפויה לנצח.
  לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ויטוריה סטובל במשחק שווה כוחות מול מוריירנסה , אך מכיוון שויטוריה סטובל מארחת את המשחק יחד עם העובדה שמדד מומנטום ראש בראש שלה טוב יותר , היא אמורה לרשום ניצחון.
  לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ויטוריה סטובל מארחת את מוריירנסה במסגרת פורטוגלית ראשונה. ויטוריה סטובל עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים צמודים מבחינת יחסים ,כאשר הקבוצה המארחת עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ויטוריה סטובל מארחת את מוריירנסה במסגרת פורטוגלית ראשונה. ויטוריה סטובל עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים צמודים מבחינת יחסים ,כאשר הקבוצה המארחת עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ויטוריה סטובל מארחת את מוריירנסה במסגרת פורטוגלית ראשונה. ויטוריה סטובל עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים צמודים מבחינת יחסים ,כאשר הקבוצה המארחת עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ויטוריה סטובל מארחת את מוריירנסה במסגרת פורטוגלית ראשונה. ויטוריה סטובל עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון לקבוצה אורחת במשחקים צמודים מבחינת יחסים ,כאשר הקבוצה המארחת עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר, ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ויטוריה סטובל מארחת את מוריירנסה במסגרת פורטוגלית ראשונה. ויטוריה סטובל עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון לקבוצה אורחת במשחקים צמודים מבחינת יחסים ,כאשר הקבוצה המארחת עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר, ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 30 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ויטוריה סטובל מארחת את מוריירנסה במסגרת פורטוגלית ראשונה. ויטוריה סטובל עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון לקבוצה אורחת במשחקים צמודים מבחינת יחסים ,כאשר הקבוצה המארחת עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר, ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ויטוריה סטובל במשחק יחסית לא קל מול מוריירנסה , על פי מדד מומנטום ראש בראש ביחד עם העובדה שויטוריה סטובל לא יכולה להרשות לעצמה להפסיד בבית היא צפויה לנצח.
  לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ויטוריה סטובל מארחת את מוריירנסה במסגרת פורטוגלית ראשונה. ויטוריה סטובל עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון לקבוצה אורחת במשחקים צמודים מבחינת יחסים ,כאשר הקבוצה המארחת עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר, ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  מוריירנסה במשחק חוץ יחסית לא קל מול ויטוריה סטובל , על פי מדד העוצמה כללית מוריירנסה אמורה לעבור את המשחק עם ניצחון .
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 80 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  מוריירנסה במשחק חוץ שווה כוחות מול ויטוריה סטובל , למרות שויטוריה סטובל מארחת את המשחק , מדד העוצמה כללית של מוריירנסה טוב יותר , והיא אמורה לרשום ניצחון חוץ.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 50 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ויטוריה סטובל מארחת את מוריירנסה במסגרת פורטוגלית ראשונה. מוריירנסה עם מדד עוצמה כללית טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה כללית טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ויטוריה סטובל מארחת את מוריירנסה במסגרת פורטוגלית ראשונה. מוריירנסה עם מדד עוצמה כללית טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה כללית טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ויטוריה סטובל מארחת את מוריירנסה במסגרת פורטוגלית ראשונה. מוריירנסה עם מדד עוצמה כללית טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון של המארחת במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה כללית טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 100 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ויטוריה סטובל מארחת את מוריירנסה במסגרת פורטוגלית ראשונה. מוריירנסה עם מדד עוצמה כללית טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון של המארחת במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה כללית טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 50 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  מוריירנסה במשחק חוץ שווה כוחות מול ויטוריה סטובל , למרות שויטוריה סטובל מארחת את המשחק , מדד העוצמה כללית של מוריירנסה טוב יותר , והיא אמורה לרשום ניצחון חוץ.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 50 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  מוריירנסה במשחק חוץ יחסית לא קל מול ויטוריה סטובל , על פי מדד העוצמה ממוצע מוריירנסה אמורה לעבור את המשחק עם ניצחון .
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ויטוריה סטובל מארחת את מוריירנסה במסגרת פורטוגלית ראשונה. מוריירנסה עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ויטוריה סטובל מארחת את מוריירנסה במסגרת פורטוגלית ראשונה. מוריירנסה עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון למארחת במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 50 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  מוריירנסה עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר מויטוריה סטובל , צפויה לנצח במשחק חוץ לא קל על הנייר. צפי למשחק צמוד עם תוצאה נמוכה.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 80 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ויטוריה סטובל מארחת את מוריירנסה במסגרת פורטוגלית ראשונה. מוריירנסה עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר במחזורים האחרונים ואמורה לספק את הסחורה.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 30 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ויטוריה סטובל מארחת את מוריירנסה במסגרת פורטוגלית ראשונה. מוריירנסה עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ויטוריה סטובל מארחת את מוריירנסה במסגרת פורטוגלית ראשונה. מוריירנסה עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ויטוריה סטובל מארחת את מוריירנסה במסגרת פורטוגלית ראשונה. מוריירנסה עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון למארחת במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 30 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ויטוריה סטובל מארחת את מוריירנסה במסגרת פורטוגלית ראשונה. מוריירנסה עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון למארחת במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 100 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ויטוריה סטובל במשחק יחסית לא קל מול מוריירנסה , על פי מדד עוצמה ראש בראש ביחד עם העובדה שויטוריה סטובל לא יכולה להרשות לעצמה להפסיד בבית היא צפויה לנצח.
  לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 40 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ויטוריה סטובל במשחק שווה כוחות מול מוריירנסה , אך מכיוון שויטוריה סטובל מארחת את המשחק יחד עם העובדה שמדד עוצמה ראש בראש שלה טוב יותר , היא אמורה לרשום ניצחון.
  לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ויטוריה סטובל עם מדד עוצמה ראש בראש טוב יותר ממוריירנסה , צפויה לנצח במשחק לא קל על הנייר. צפי למשחק צמוד עם תוצאה נמוכה.
  לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ויטוריה סטובל מארחת את מוריירנסה במסגרת פורטוגלית ראשונה. ויטוריה סטובל עם מדד עוצמה בית חוץ ראש בראש טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים צמודים מבחינת יחסים ,כאשר הקבוצה המארחת עם מדד עוצמה ראש בראש טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ויטוריה סטובל מארחת את מוריירנסה במסגרת פורטוגלית ראשונה. ויטוריה סטובל עם מדד עוצמה בית חוץ ראש בראש טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים צמודים מבחינת יחסים ,כאשר הקבוצה המארחת עם מדד עוצמה ראש בראש טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ויטוריה סטובל מארחת את מוריירנסה במסגרת פורטוגלית ראשונה. ויטוריה סטובל עם מדד עוצמה בית חוץ ראש בראש טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים צמודים מבחינת יחסים ,כאשר הקבוצה המארחת עם מדד עוצמה ראש בראש טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 400 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ויטוריה סטובל מארחת את מוריירנסה במסגרת פורטוגלית ראשונה. ויטוריה סטובל עם מדד עוצמה בית חוץ ראש בראש טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון לקבוצה אורחת במשחקים צמודים מבחינת יחסים ,כאשר הקבוצה המארחת עם מדד עוצמה ראש בראש טוב יותר, ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 90 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ויטוריה סטובל מארחת את מוריירנסה במסגרת פורטוגלית ראשונה. ויטוריה סטובל עם מדד עוצמה בית חוץ ראש בראש טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון לקבוצה אורחת במשחקים צמודים מבחינת יחסים ,כאשר הקבוצה המארחת עם מדד עוצמה ראש בראש טוב יותר, ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 90 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ויטוריה סטובל מארחת את מוריירנסה במסגרת פורטוגלית ראשונה. ויטוריה סטובל עם מדד עוצמה בית חוץ ראש בראש טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון לקבוצה אורחת במשחקים צמודים מבחינת יחסים ,כאשר הקבוצה המארחת עם מדד עוצמה ראש בראש טוב יותר, ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 90 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ויטוריה סטובל במשחק יחסית לא קל מול מוריירנסה , על פי מדד מומנטום ראש בראש ביחד עם העובדה שויטוריה סטובל לא יכולה להרשות לעצמה להפסיד בבית היא צפויה לנצח.
  לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  מוריירנסה במשחק חוץ שווה כוחות מול ויטוריה סטובל , למרות שויטוריה סטובל מארחת את המשחק , מדד העוצמה כללית של מוריירנסה טוב יותר , והיא אמורה לרשום ניצחון חוץ.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 50 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ויטוריה סטובל במשחק יחסית לא קל מול מוריירנסה , על פי מדד מומנטום ראש בראש ביחד עם העובדה שויטוריה סטובל לא יכולה להרשות לעצמה להפסיד בבית היא צפויה לנצח.
  לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ויטוריה סטובל מארחת את מוריירנסה במסגרת פורטוגלית ראשונה. ויטוריה סטובל עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון לקבוצה אורחת במשחקים צמודים מבחינת יחסים ,כאשר הקבוצה המארחת עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר, ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  מוריירנסה במשחק חוץ שווה כוחות מול ויטוריה סטובל , למרות שויטוריה סטובל מארחת את המשחק , מדד העוצמה כללית של מוריירנסה טוב יותר , והיא אמורה לרשום ניצחון חוץ.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 50 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

יום שישי, תאריך 23 אוגוסט 2019. משחק בין ויטוריה סטובל למוריירנסה במסגרת הפורטוגלית ראשונה.
משחק זה ניתן להימור סינגל.
ויטוריה סטובל המארחת ממוקמת במקום ה-16 עם 1 נקודות ויחס שערים שלילי של -4 שערים (כובשת בממוצע למשחק 0.00 וסופגת 2.00 שערים) כאשר מנגד מוריירנסה האורחת ממוקמת במקום ה-8 עם 3 נקודות ויחס שערים חיובי של 1 שערים (כובשת בממוצע למשחק 2.00 וסופגת 1.50 שערים).
במשחקים האחרונים ויטוריה סטובל ניצחה פעם אחת (נגד שאבס), הפסידה 3 פעמים (נגד פורטו, ריו אווה, בואבישטה) ופעם אחת סיימה בתוצאת תיקו (נגד טונדלה) כאשר מנגד במשחקים האחרונים מוריירנסה ניצחה פעמיים (נגד ז'יל ויסנטה, דפורטיבו אבש), הפסידה 3 פעמים (נגד בראגה, ויטוריה גימראייש, ריו אווה) .
במשחקים שנערכו בניהם לאחרונה ויטוריה סטובל ניצחה 6 פעמים ומנגד מוריירנסה ניצחה 4 פעמים ו-5 פעמים סיימו הקבוצות בתיקו.

שם מדד מספר משחקים לחישוב מומנטום עוצמה
ממוצע אחרונים ממוצע של (3) מחזורים אחרונים -0.66 -1.67
סיכום כללי ויטוריה סטובל (10), מוריירנסה (10) -3 -0.70
סיכום בית חוץ ויטוריה סטובל (5), מוריירנסה (5) 0 -0.60
ראש בראש כללי ויטוריה סטובל (15) נגד מוריירנסה (15) 2 0.53
ראש בראש בית חוץ ויטוריה סטובל (8) נגד מוריירנסה (8) 4 1.00

מדדי מומנטום לפי קבוצה

שם מדד מספר משחקים לחישוב ויטוריה סטובל מוריירנסה
ממוצע אחרונים ממוצע של (3) מחזורים אחרונים -1.33 -0.67
סיכום כללי ויטוריה סטובל (10), מוריירנסה (10) -2 1
סיכום בית חוץ ויטוריה סטובל (5), מוריירנסה (5) -1 -1
ראש בראש כללי ויטוריה סטובל (15) נגד מוריירנסה (15) 1 -1
ראש בראש בית חוץ ויטוריה סטובל (8) נגד מוריירנסה (8) 2 -2
סה"כחוץביתנתוני שעריםביתחוץסה"כ
0 0 0 מספר משחקים 16 16 32
0 0 0 נצחונות 8 7 15
0 0 0 תיקו 3 1 4
0 0 0 הפסדים 5 8 13
0 0 0 שערים שהבקיעו 17 20 37
0 0 0 שערים שספגו 16 25 41
0 0 0 מספר משחקים ששמרו על רשת נקייה 6 2 8
0 0 0 מספר משחקים שלא הבקיעו 3 5 8
סה"כחוץביתממוצעי שעריםביתחוץסה"כ
0.0 0.0 0.0 ממוצע שערים למשחק 1.1 1.3 1.2
0.0 0.0 0.0 ממוצע ספיגות למשחק 1.0 1.6 1.3
0.0 0.0 0.0 ממוצע רשת נקייה למשחק 0.4 0.1 0.3
0.0 0.0 0.0 ממוצע שלא הבקיעו למשחק 0.2 0.3 0.3
- - - זמן ממוצע של הבקעת גול ראשון 50" 34" 42"
- - - זמן ממוצע של ספיגת גול ראשון 48" 33" 39"
התפלגות זמני הבקעה
0-15
18.9%
15-30
8.1%
30-45
21.6%
45-60
13.5%
60-75
21.6%
75-90
16.2%
שם מדד מספר משחקים לחישוב מדד שערים מחזור אחרון
סיכום כללי ויטוריה סטובל (10), מוריירנסה (10) 2.45 3.5
סיכום בית חוץ ויטוריה סטובל (5), מוריירנסה (5) 2.30 2
ראש בראש כללי ויטוריה סטובל (15) נגד מוריירנסה (15) 2.93 2
ראש בראש בית חוץ ויטוריה סטובל (8) נגד מוריירנסה (8) 2.75 3
תאריך שעה 1 X 2
20/08/201916:102.052.602.70
20/08/201917:352.052.602.65
22/08/201920:252.102.552.60
22/08/201920:352.252.552.45
22/08/201920:402.202.552.45
23/08/201907:102.252.552.45
23/08/201907:502.252.552.40
23/08/201908:252.302.552.35
23/08/201908:352.352.552.30
23/08/201911:352.252.552.45
23/08/201911:402.202.552.50
23/08/201911:502.152.552.55
23/08/201912:152.102.552.60
23/08/201920:502.052.552.70
23/08/201921:102.052.552.75

פורטוגלית ראשונה 23/08/2019 21:08

 קבוצהמשחקיםנצחוןתיקוהפסדשעריםהפרשנקודותמשחקים אחרונים
1בנפיקה ליסבון22000 - 776
 • נ
 • נ
2פמליקאו22000 - 336
 • נ
 • נ
3בואבישטה21102 - 314
 • ת
 • נ
4ספורטינג ליסבון21102 - 314
 • נ
 • ת
5פורטימוננסה21101 - 214
 • נ
 • ת
6פורטו21012 - 533
 • נ
 • ה
7דפורטיבו אבש21013 - 413
 • נ
 • ה
8מוריירנסה21013 - 413
 • נ
 • ה
9בראגה21013 - 413
 • ה
 • נ
10סנטה קלרה21012 - 1-13
 • נ
 • ה
11ז'יל ויסנטה21014 - 2-23
 • ה
 • נ
12ויטוריה גימראייש10101 - 101
 • ת
13טונדלה20112 - 1-11
 • ה
 • ת
14מאריטימו20114 - 2-21
 • ה
 • ת
15בלננשש20112 - 0-21
 • ה
 • ת
16ויטוריה סטובל20114 - 0-41
 • ה
 • ת
17ריו אווה10011 - 0-10
 • ה
18פאקו פריירה20026 - 0-60
 • ה
 • ה

ויטוריה סטובל

תאריך אירוע ליגה נ/ה/ת תוצאה
17/08/2019 פורטו נגד ויטוריה סטובל הפסד 4 : 0
12/08/2019 ויטוריה סטובל נגד טונדלה תיקו 0 : 0
18/05/2019 ויטוריה סטובל נגד ריו אווה הפסד 1 : 3
12/05/2019 שאבס נגד ויטוריה סטובל ניצחון 1 : 2
06/05/2019 ויטוריה סטובל נגד בואבישטה הפסד 0 : 3
27/04/2019 סנטה קלרה נגד ויטוריה סטובל תיקו 0 : 0
19/04/2019 ויטוריה סטובל נגד פורטימוננסה תיקו 1 : 1
14/04/2019 בנפיקה ליסבון נגד ויטוריה סטובל הפסד 4 : 2
07/04/2019 ויטוריה סטובל נגד מאריטימו נצחון 1 : 0
01/04/2019 פיירנסה נגד ויטוריה סטובל ניצחון 0 : 1

מוריירנסה

תאריך אירוע ליגה נ/ה/ת תוצאה
17/08/2019 מוריירנסה נגד ז'יל ויסנטה פורטוגלית ראשונה נצחון 3 : 0
11/08/2019 בראגה נגד מוריירנסה פורטוגלית ראשונה הפסד 3 : 1
19/05/2019 מוריירנסה נגד ויטוריה גימראייש פורטוגלית ראשונה הפסד 1 : 3
10/05/2019 דפורטיבו אבש נגד מוריירנסה פורטוגלית ראשונה ניצחון 0 : 1
03/05/2019 מוריירנסה נגד ריו אווה פורטוגלית ראשונה הפסד 1 : 2
28/04/2019 בואבישטה נגד מוריירנסה פורטוגלית ראשונה הפסד 3 : 1
20/04/2019 מוריירנסה נגד שאבס פורטוגלית ראשונה הפסד 0 : 1
13/04/2019 סנטה קלרה נגד מוריירנסה פורטוגלית ראשונה תיקו 1 : 1
06/04/2019 מוריירנסה נגד בראגה פורטוגלית ראשונה נצחון 1 : 0
29/03/2019 פורטימוננסה נגד מוריירנסה פורטוגלית ראשונה ניצחון 0 : 2

ויטוריה סטובל נגד מוריירנסה

תאריך מפעל אירוע תוצאת משחק תוצאה
02/03/2019 פורטוגלית ראשונה מוריירנסה נגד ויטוריה סטובל תיקו 1 : 1
06/10/2018 פורטוגלית ראשונה ויטוריה סטובל נגד מוריירנסה ויטוריה סטובל 3 : 0
15/01/2018 פורטוגלית ראשונה מוריירנסה נגד ויטוריה סטובל תיקו 2 : 2
06/08/2017 פורטוגלית ראשונה ויטוריה סטובל נגד מוריירנסה תיקו 1 : 1
02/04/2017 פורטוגלית ראשונה ויטוריה סטובל נגד מוריירנסה ויטוריה סטובל 2 : 0
06/11/2016 פורטוגלית ראשונה מוריירנסה נגד ויטוריה סטובל ויטוריה סטובל 1 : 2
06/03/2016 פורטוגלית ראשונה ויטוריה סטובל נגד מוריירנסה מוריירנסה 0 : 1
25/10/2015 פורטוגלית ראשונה מוריירנסה נגד ויטוריה סטובל ויטוריה סטובל 0 : 2
10/05/2015 פורטוגלית ראשונה מוריירנסה נגד ויטוריה סטובל מוריירנסה 3 : 1
04/01/2015 פורטוגלית ראשונה ויטוריה סטובל נגד מוריירנסה ויטוריה סטובל 2 : 1
11/05/2013 פורטוגלית ראשונה מוריירנסה נגד ויטוריה סטובל מוריירנסה 2 : 1
13/01/2013 פורטוגלית ראשונה ויטוריה סטובל נגד מוריירנסה ויטוריה סטובל 5 : 0
18/02/2005 פורטוגלית ראשונה ויטוריה סטובל נגד מוריירנסה תיקו 2 : 2
02/10/2004 פורטוגלית ראשונה מוריירנסה נגד ויטוריה סטובל תיקו 2 : 2
22/03/2003 פורטוגלית ראשונה ויטוריה סטובל נגד מוריירנסה מוריירנסה 0 : 2

אנא המתן, המערכת אוספת נתונים.

168. הסתיים ויטוריה סטובל - מוריירנסה (1+) 4.10 3.25 1.45 0 - 0 מידע נוסף
169. הסתיים מעל/מתחת שערים (2.5) ויטוריה סטובל - מוריירנסה 2.10 1.35 0 מידע נוסף
170. הסתיים סה"כ קרנות טווחים בין 9 ל 11 ויטוריה סטובל - מוריירנסה S,D 2.55 2.35 2.15 מידע נוסף
171. הסתיים סה"כ קרנות טווחים בין 5 ל 6 ויטוריה סטובל - מוריירנסה (מחצית ראשונה) S,D 1.85 2.35 3.20 מידע נוסף
 
 
 
 
 
 

הרשמה לניוזלטרס