יפן

כדורגל - יפן - יפנית ראשונה

25. הסתיים סגאן - ויסל קובה S,D 2.95 3.00 1.75 1 - 6 מידע נוסף
 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא שילוב של טווח יחסי ליין קבועים עם שימוש במקדם שיטת ההכפלה היחסית.
  הימור זה יתבצע רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים:
  יחס ההימור של הקבוצה האורחת הוא בין 1.95-2.0
  ההימור ניתן להימור סינגל (S)
  מכיוון שויסל קובה האורחת , עם יחס המתאים לתנאי המקדים , ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא הימור קבוע על הפתעה כאשר טווח יחסי ליין קבועים לקבוצה האורחת , עם שימוש במקדם שיטת ההכפלה היחסית.
  הימור זה יתבצע רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים:
  יחס ההימור של הקבוצה האורחת הוא בין 1.95-2.0 כאשר תיקו הינו תוצאה מפתיעה
  ההימור ניתן להימור סינגל (S)
  מכיוון שויסל קובה האורחת, עם יחס המתאים לתנאי המקדים , ההמלצה להימור היא כאמור X עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא הימור קבוע על הפתעה כאשר טווח יחסי ליין קבועים לקבוצה האורחת , עם שימוש במקדם שיטת ההכפלה היחסית.
  הימור זה יתבצע רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים:
  יחס ההימור של הקבוצה האורחת הוא בין 1.95-2.0 כאשר ניצחון לקבוצה המארחת הינה תוצאה מפתיעה
  ההימור ניתן להימור סינגל (S)
  מכיוון שויסל קובה האורחת, עם יחס המתאים לתנאי המקדים , ההמלצה להימור היא כאמור 1 עם רמת ביטחון של 150 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  סגאן מארחת את ויסל קובה במסגרת יפנית ראשונה. ויסל קובה עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר , ולכן נראה כי הסיכוי של ויסל קובה לנצח הוא לא רע.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  סגאן מארחת את ויסל קובה במסגרת יפנית ראשונה. ויסל קובה עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה של תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  סגאן מארחת את ויסל קובה במסגרת יפנית ראשונה. ויסל קובה עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 50 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  סגאן מארחת את ויסל קובה במסגרת יפנית ראשונה. ויסל קובה עם מדד עוצמה כללי טוב יותר , ולכן נראה כי הסיכוי של ויסל קובה לנצח הוא לא רע.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  סגאן מארחת את ויסל קובה במסגרת יפנית ראשונה. ויסל קובה עם מדד עוצמה כללי טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה של תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה כללי טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  סגאן מארחת את ויסל קובה במסגרת יפנית ראשונה. ויסל קובה עם מדד עוצמה כללי טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה כללי טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 400 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  סגאן במשחק שבו יחסי הכוחות מול ויסל קובה נראים על פניו די שווים. על פי מדד עוצמה ממוצע ויסל קובה נמצאת בתקופה טובה יותר , ולכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  סגאן מארחת את ויסל קובה במסגרת יפנית ראשונה. ויסל קובה עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה של תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  סגאן מארחת את ויסל קובה במסגרת יפנית ראשונה. ויסל קובה עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 50 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  סגאן מארחת את ויסל קובה במסגרת יפנית ראשונה. ויסל קובה עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר , בנוסף היה ירידה ביחס ליין של ויסל קובה שמעיד בדרך כלל שמהמרים רבים נוספים הימרו על ניצחון של ויסל קובה.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  סגאן מארחת את ויסל קובה במסגרת יפנית ראשונה. ויסל קובה עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר , בנוסף היה ירידה ביחס ליין של ויסל קובה שמעיד בדרך כלל שמהמרים רבים נוספים הימרו על ניצחון של ויסל קובה.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  סגאן מארחת את ויסל קובה במסגרת יפנית ראשונה. ויסל קובה עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר, בנוסף היה ירידה ביחס ליין של ויסל קובה. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה של תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 150 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  סגאן מארחת את ויסל קובה במסגרת יפנית ראשונה. ויסל קובה עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר, בנוסף היה ירידה ביחס ליין של ויסל קובה. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה של תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  סגאן מארחת את ויסל קובה במסגרת יפנית ראשונה. ויסל קובה עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר, בנוסף היה ירידה ביחס ליין של ויסל קובה. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  סגאן מארחת את ויסל קובה במסגרת יפנית ראשונה. ויסל קובה עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר, בנוסף היה ירידה ביחס ליין של ויסל קובה. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  סגאן מארחת את ויסל קובה במסגרת יפנית ראשונה. סגאן עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר במחזורים האחרונים ואמורה לספק את הסחורה למרות שהמשחק נראה על הנייר שווה כוחות.
  לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  סגאן מארחת את ויסל קובה במסגרת יפנית ראשונה. סגאן עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים צמודים מבחינת יחסים ,כאשר הקבוצה המארחת עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  סגאן מארחת את ויסל קובה במסגרת יפנית ראשונה. סגאן עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון לקבוצה אורחת במשחקים צמודים מבחינת יחסים ,כאשר הקבוצה המארחת עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 50 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  סגאן מארחת את ויסל קובה במסגרת יפנית ראשונה. סגאן עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר במחזורים האחרונים ואמורה לספק את הסחורה למרות שהמשחק נראה על הנייר שווה כוחות.
  לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  סגאן מארחת את ויסל קובה במסגרת יפנית ראשונה. סגאן עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים צמודים מבחינת יחסים ,כאשר הקבוצה המארחת עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 400 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  סגאן מארחת את ויסל קובה במסגרת יפנית ראשונה. סגאן עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון לקבוצה האורחת במשחקים צמודים מבחינת יחסים ,כאשר הקבוצה המארחת עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר, ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  סגאן מארחת את ויסל קובה במסגרת יפנית ראשונה. ויסל קובה עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה של תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  סגאן מארחת את ויסל קובה במסגרת יפנית ראשונה. ויסל קובה עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר, בנוסף היה ירידה ביחס ליין של ויסל קובה. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

1 X 2
2.95 3.00 1.75
35% 35% 31%
(9 ממליצים) (9 ממליצים) (8 ממליצים)

יום שישי, תאריך 23 אוגוסט 2019. משחק בין סגאן לויסל קובה במסגרת היפנית ראשונה.
משחק זה ניתן להימור סינגל.
סגאן המארחת ממוקמת במקום ה-16 עם 24 נקודות ויחס שערים שלילי של -14 שערים (כובשת בממוצע למשחק 0.87 וסופגת 1.48 שערים) כאשר מנגד ויסל קובה האורחת ממוקמת במקום ה-15 עם 26 נקודות ויחס שערים שלילי של -3 שערים (כובשת בממוצע למשחק 1.57 וסופגת 1.70 שערים).
במשחקים האחרונים סגאן ניצחה פעמיים (נגד שונן, צרזו אוסאקה), הפסידה פעם אחת (נגד קשימה אנטלרס) ופעמיים סיימה בתוצאת תיקו (נגד קשיווה רייסול, אויטה טריניטה) כאשר מנגד ויסל קובה עם רצף של 2 ניצחונות במשחקים האחרונים (נגד אוראווה רד דיאמונדס,אומייה ארדיג'ה).
במשחקים שנערכו בניהם לאחרונה סגאן ניצחה 6 פעמים ומנגד ויסל קובה ניצחה 3 פעמים ו-6 פעמים סיימו הקבוצות בתיקו.

שם מדד מספר משחקים לחישוב מומנטום עוצמה
ממוצע אחרונים ממוצע של (3) מחזורים אחרונים 0.66 -1.67
סיכום כללי סגאן (10), ויסל קובה (10) 0 -0.80
סיכום בית חוץ סגאן (5), ויסל קובה (5) 0 0.40
ראש בראש כללי סגאן (15) נגד ויסל קובה (15) -2 0.20
ראש בראש בית חוץ סגאן (8) נגד ויסל קובה (8) 4 1.38

מדדי מומנטום לפי קבוצה

שם מדד מספר משחקים לחישוב סגאן ויסל קובה
ממוצע אחרונים ממוצע של (3) מחזורים אחרונים 1.33 0.67
סיכום כללי סגאן (10), ויסל קובה (10) 2 2
סיכום בית חוץ סגאן (5), ויסל קובה (5) -1 -1
ראש בראש כללי סגאן (15) נגד ויסל קובה (15) -1 1
ראש בראש בית חוץ סגאן (8) נגד ויסל קובה (8) 2 -2
סה"כחוץביתנתוני שעריםביתחוץסה"כ
21 11 10 מספר משחקים 10 11 21
5 1 4 נצחונות 3 3 6
3 2 1 תיקו 3 1 4
13 8 5 הפסדים 4 7 11
15 4 11 שערים שהבקיעו 18 14 32
31 16 15 שערים שספגו 18 20 38
5 3 2 מספר משחקים ששמרו על רשת נקייה 1 1 2
12 7 5 מספר משחקים שלא הבקיעו 2 2 4
סה"כחוץביתממוצעי שעריםביתחוץסה"כ
0.7 0.4 1.1 ממוצע שערים למשחק 1.8 1.3 1.5
1.5 1.5 1.5 ממוצע ספיגות למשחק 1.8 1.8 1.8
0.2 0.3 0.2 ממוצע רשת נקייה למשחק 0.1 0.1 0.1
0.6 0.6 0.5 ממוצע שלא הבקיעו למשחק 0.2 0.2 0.2
45" 37" 50" זמן ממוצע של הבקעת גול ראשון 45" 45" 45"
46" 35" 56" זמן ממוצע של ספיגת גול ראשון 38" 40" 39"
התפלגות זמני הבקעה
6.7%
0-15
6.2%
33.3%
15-30
18.8%
0.0%
30-45
3.1%
6.7%
45-60
21.9%
20.0%
60-75
15.6%
33.3%
75-90
34.4%
שם מדד מספר משחקים לחישוב מדד שערים מחזור אחרון
סיכום כללי סגאן (10), ויסל קובה (10) 2.90 4
סיכום בית חוץ סגאן (5), ויסל קובה (5) 2.60 1
ראש בראש כללי סגאן (15) נגד ויסל קובה (15) 2.47 1
ראש בראש בית חוץ סגאן (8) נגד ויסל קובה (8) 2.63 3
תאריך שעה 1 X 2
20/08/201918:302.202.852.25
20/08/201918:452.252.852.20
20/08/201918:502.352.852.10
20/08/201919:002.402.852.10
22/08/201922:102.402.902.05
23/08/201905:402.452.902.00
23/08/201907:302.452.952.00
23/08/201908:452.402.952.00
23/08/201909:502.452.952.00
23/08/201911:002.502.951.95
23/08/201911:502.502.901.95
23/08/201912:152.552.901.95
23/08/201912:252.602.901.90
23/08/201912:452.602.951.90
23/08/201913:052.652.951.90
23/08/201913:202.702.951.85
23/08/201913:252.853.001.75
23/08/201913:352.953.001.75

יפנית ראשונה 23/08/2019 07:13

 קבוצהמשחקיםנצחוןתיקוהפסדשעריםהפרשנקודותמשחקים אחרונים
1פ.צ. טוקיו23153517 - 341748
 • ה
 • נ
 • נ
 • נ
 • ה
2קשימה אנטלרס23135521 - 401944
 • נ
 • נ
 • ה
 • ת
 • נ
3קווסאקי פרונטלה231010320 - 351540
 • ת
 • ה
 • ת
 • ה
 • נ
4סנפרצה הירושימה23116618 - 311339
 • נ
 • ת
 • נ
 • נ
 • ת
5יוקוהמה מרינוס23123830 - 37739
 • ה
 • ה
 • ה
 • נ
 • נ
6סאפורו23105828 - 391135
 • נ
 • ת
 • ה
 • נ
 • ה
7צרזו אוסאקה23104918 - 23534
 • נ
 • ה
 • ה
 • ת
 • נ
8אויטה טריניטה2397723 - 27434
 • ה
 • ת
 • ת
 • ה
 • נ
9נאגויה גרמפוס2387830 - 35531
 • ת
 • נ
 • ת
 • ת
 • ה
10אוראווה רד דיאמונדס2386932 - 22-1030
 • ה
 • ת
 • ת
 • ת
 • נ
11שונן23921239 - 33-629
 • ה
 • נ
 • נ
 • ה
 • נ
12שימיזו23841150 - 28-2228
 • ה
 • נ
 • נ
 • ה
 • ה
13גמבה אוסאקה2369833 - 29-427
 • ת
 • ת
 • ת
 • ת
 • נ
14וגאלטה סנדאיי23831234 - 26-827
 • ת
 • ה
 • נ
 • ת
 • ה
15ויסל קובה23751139 - 36-326
 • נ
 • ת
 • ת
 • ה
 • ה
16סגאן23731334 - 20-1424
 • נ
 • נ
 • ת
 • ה
 • ה
17מצומוטו יאמאגה23481128 - 13-1520
 • ת
 • ה
 • ת
 • ת
 • ה
18ג'ובילו איוואטה23461332 - 18-1418
 • ת
 • ה
 • ה
 • ה
 • נ

סגאן

תאריך אירוע ליגה נ/ה/ת תוצאה
17/08/2019 שונן נגד סגאן ניצחון 2 : 3
14/08/2019 סגאן נגד קשיווה רייסול תיקו 0 : 0
11/08/2019 צרזו אוסאקה נגד סגאן ניצחון 1 : 2
04/08/2019 סגאן נגד אויטה טריניטה תיקו 2 : 2
20/07/2019 קשימה אנטלרס נגד סגאן הפסד 2 : 1
13/07/2019 סגאן נגד סנפרצה הירושימה הפסד 0 : 2
07/07/2019 קווסאקי פרונטלה נגד סגאן תיקו 0 : 0
03/07/2019 סגאן נגד קומאמוטו תיקו 1 : 1
30/06/2019 סגאן נגד שימיזו נצחון 4 : 2
22/06/2019 סאפורו נגד סגאן הפסד 3 : 1

ויסל קובה

תאריך אירוע ליגה נ/ה/ת תוצאה
17/08/2019 ויסל קובה נגד אוראווה רד דיאמונדס יפנית ראשונה נצחון 3 : 0
14/08/2019 ויסל קובה נגד אומייה ארדיג'ה גביע הקיסר יפן נצחון 4 : 0
10/08/2019 אויטה טריניטה נגד ויסל קובה יפנית ראשונה תיקו 1 : 1
02/08/2019 ויסל קובה נגד גמבה אוסאקה יפנית ראשונה תיקו 2 : 2
20/07/2019 ויסל קובה נגד יוקוהמה מרינוס יפנית ראשונה הפסד 0 : 2
14/07/2019 שונן נגד ויסל קובה יפנית ראשונה הפסד 3 : 1
06/07/2019 שימיזו נגד ויסל קובה יפנית ראשונה הפסד 2 : 1
03/07/2019 ויסל קובה נגד קיטקיושו גביע הקיסר יפן נצחון 4 : 0
15/06/2019 פ.צ. טוקיו נגד ויסל קובה יפנית ראשונה ניצחון 0 : 1
01/06/2019 ג'ובילו איוואטה נגד ויסל קובה יפנית ראשונה תיקו 1 : 1

סגאן נגד ויסל קובה

תאריך מפעל אירוע תוצאת משחק תוצאה
02/03/2019 יפנית ראשונה ויסל קובה נגד סגאן ויסל קובה 1 : 0
10/11/2018 יפנית ראשונה ויסל קובה נגד סגאן תיקו 0 : 0
22/08/2018 גביע הקיסר יפן סגאן נגד ויסל קובה סגאן 3 : 0
23/02/2018 יפנית ראשונה סגאן נגד ויסל קובה תיקו 1 : 1
22/04/2017 יפנית ראשונה סגאן נגד ויסל קובה סגאן 1 : 0
09/07/2016 יפנית ראשונה ויסל קובה נגד סגאן תיקו 2 : 2
02/06/2016 יפנית ראשונה סגאן נגד ויסל קובה תיקו 0 : 0
29/08/2015 יפנית ראשונה ויסל קובה נגד סגאן ויסל קובה 7 : 1
02/05/2015 יפנית ראשונה סגאן נגד ויסל קובה תיקו 1 : 1
02/11/2014 יפנית ראשונה סגאן נגד ויסל קובה סגאן 2 : 1
19/07/2014 יפנית ראשונה ויסל קובה נגד סגאן סגאן 0 : 1
25/08/2012 יפנית ראשונה ויסל קובה נגד סגאן תיקו 0 : 0
31/03/2012 יפנית ראשונה סגאן נגד ויסל קובה סגאן 3 : 0
15/11/2008 גביע הקיסר יפן סגאן נגד ויסל קובה סגאן 5 : 2
26/09/2006 יפנית שניה ויסל קובה נגד סגאן ויסל קובה 2 : 0

אנא המתן, המערכת אוספת נתונים.

26. הסתיים סגאן (1+) - ויסל קובה 1.65 3.40 2.90 1 - 6 מידע נוסף
27. הסתיים מעל/מתחת שערים (2.5) סגאן - ויסל קובה 1.50 1.85 7 מידע נוסף
28. הסתיים סה"כ קרנות טווחים בין 9 ל 11 סגאן - ויסל קובה S,D 2.20 2.35 2.50 מידע נוסף
29. הסתיים סה"כ קרנות טווחים בין 5 ל 6 סגאן - ויסל קובה (מחצית ראשונה) S,D 1.70 2.35 3.75 מידע נוסף
 
 
 
 
 
 

הרשמה לניוזלטרס