מועדונים בינלאומיים

כדורגל - מועדונים בינלאומיים - מוקדמות הליגה האירופית

237. הסתיים ראסינג שטראסבורג - איינטרכט פרנקפורט S,D 3.65 3.35 1.65 1 - 0 מידע נוסף
 • ABCD

  איינטרכט פרנקפורט עם מדד מומנטום כללי טוב יותר מראסינג שטראסבורג ,למרות שהמשחק על פניו נראה שיהיה צמוד , איינטרכט פרנקפורט צפויה לנצח במשחק.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ראסינג שטראסבורג מארחת את איינטרכט פרנקפורט במסגרת מוקדמות הליגה האירופית. איינטרכט פרנקפורט עם מדד מומנטום כללי טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה של תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום כללי טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 400 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ראסינג שטראסבורג מארחת את איינטרכט פרנקפורט במסגרת מוקדמות הליגה האירופית. איינטרכט פרנקפורט עם מדד מומנטום כללי טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום כללי טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 50 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ראסינג שטראסבורג מארחת את איינטרכט פרנקפורט במסגרת מוקדמות הליגה האירופית. איינטרכט פרנקפורט עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר , ולכן נראה כי הסיכוי של איינטרכט פרנקפורט לנצח הוא לא רע.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ראסינג שטראסבורג מארחת את איינטרכט פרנקפורט במסגרת מוקדמות הליגה האירופית. איינטרכט פרנקפורט עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה של תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 200 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ראסינג שטראסבורג מארחת את איינטרכט פרנקפורט במסגרת מוקדמות הליגה האירופית. איינטרכט פרנקפורט עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 50 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ראסינג שטראסבורג מארחת את איינטרכט פרנקפורט במסגרת מוקדמות הליגה האירופית. איינטרכט פרנקפורט עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר , בנוסף היה ירידה ביחס ליין של איינטרכט פרנקפורט שמעיד בדרך כלל שמהמרים רבים נוספים הימרו על ניצחון של איינטרכט פרנקפורט.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ראסינג שטראסבורג מארחת את איינטרכט פרנקפורט במסגרת מוקדמות הליגה האירופית. איינטרכט פרנקפורט עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר , בנוסף היה ירידה ביחס ליין של איינטרכט פרנקפורט שמעיד בדרך כלל שמהמרים רבים נוספים הימרו על ניצחון של איינטרכט פרנקפורט.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 60 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ראסינג שטראסבורג מארחת את איינטרכט פרנקפורט במסגרת מוקדמות הליגה האירופית. איינטרכט פרנקפורט עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר , בנוסף היה ירידה ביחס ליין של איינטרכט פרנקפורט שמעיד בדרך כלל שמהמרים רבים נוספים הימרו על ניצחון של איינטרכט פרנקפורט.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ראסינג שטראסבורג מארחת את איינטרכט פרנקפורט במסגרת מוקדמות הליגה האירופית. איינטרכט פרנקפורט עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר , בנוסף היה ירידה ביחס ליין של איינטרכט פרנקפורט שמעיד בדרך כלל שמהמרים רבים נוספים הימרו על ניצחון של איינטרכט פרנקפורט.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ראסינג שטראסבורג מארחת את איינטרכט פרנקפורט במסגרת מוקדמות הליגה האירופית. איינטרכט פרנקפורט עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר, בנוסף היה ירידה ביחס ליין של איינטרכט פרנקפורט. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה של תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ראסינג שטראסבורג מארחת את איינטרכט פרנקפורט במסגרת מוקדמות הליגה האירופית. איינטרכט פרנקפורט עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר, בנוסף היה ירידה ביחס ליין של איינטרכט פרנקפורט. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה של תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ראסינג שטראסבורג מארחת את איינטרכט פרנקפורט במסגרת מוקדמות הליגה האירופית. איינטרכט פרנקפורט עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר, בנוסף היה ירידה ביחס ליין של איינטרכט פרנקפורט. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה של תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 200 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ראסינג שטראסבורג מארחת את איינטרכט פרנקפורט במסגרת מוקדמות הליגה האירופית. איינטרכט פרנקפורט עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר, בנוסף היה ירידה ביחס ליין של איינטרכט פרנקפורט. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 40 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ראסינג שטראסבורג מארחת את איינטרכט פרנקפורט במסגרת מוקדמות הליגה האירופית. איינטרכט פרנקפורט עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר, בנוסף היה ירידה ביחס ליין של איינטרכט פרנקפורט. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 90 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ראסינג שטראסבורג מארחת את איינטרכט פרנקפורט במסגרת מוקדמות הליגה האירופית. איינטרכט פרנקפורט עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר, בנוסף היה ירידה ביחס ליין של איינטרכט פרנקפורט. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 200 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ראסינג שטראסבורג מארחת את איינטרכט פרנקפורט במסגרת מוקדמות הליגה האירופית. איינטרכט פרנקפורט עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר , בנוסף היה ירידה ביחס ליין של איינטרכט פרנקפורט שמעיד בדרך כלל שמהמרים רבים נוספים הימרו על ניצחון של איינטרכט פרנקפורט.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ראסינג שטראסבורג מארחת את איינטרכט פרנקפורט במסגרת מוקדמות הליגה האירופית. איינטרכט פרנקפורט עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר , בנוסף היה ירידה ביחס ליין של איינטרכט פרנקפורט שמעיד בדרך כלל שמהמרים רבים נוספים הימרו על ניצחון של איינטרכט פרנקפורט.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ראסינג שטראסבורג מארחת את איינטרכט פרנקפורט במסגרת מוקדמות הליגה האירופית. איינטרכט פרנקפורט עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר , בנוסף היה ירידה ביחס ליין של איינטרכט פרנקפורט שמעיד בדרך כלל שמהמרים רבים נוספים הימרו על ניצחון של איינטרכט פרנקפורט.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ראסינג שטראסבורג מארחת את איינטרכט פרנקפורט במסגרת מוקדמות הליגה האירופית. איינטרכט פרנקפורט עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר, בנוסף היה ירידה ביחס ליין של איינטרכט פרנקפורט. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה של תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ראסינג שטראסבורג מארחת את איינטרכט פרנקפורט במסגרת מוקדמות הליגה האירופית. איינטרכט פרנקפורט עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר, בנוסף היה ירידה ביחס ליין של איינטרכט פרנקפורט. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה של תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 90 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ראסינג שטראסבורג מארחת את איינטרכט פרנקפורט במסגרת מוקדמות הליגה האירופית. איינטרכט פרנקפורט עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר, בנוסף היה ירידה ביחס ליין של איינטרכט פרנקפורט. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 40 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ראסינג שטראסבורג מארחת את איינטרכט פרנקפורט במסגרת מוקדמות הליגה האירופית. איינטרכט פרנקפורט עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר, בנוסף היה ירידה ביחס ליין של איינטרכט פרנקפורט. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

 • ABCD

  ראסינג שטראסבורג מארחת את איינטרכט פרנקפורט במסגרת מוקדמות הליגה האירופית. איינטרכט פרנקפורט עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר, בנוסף היה ירידה ביחס ליין של איינטרכט פרנקפורט. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 90 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ראסינג שטראסבורג מארחת את איינטרכט פרנקפורט במסגרת מוקדמות הליגה האירופית. איינטרכט פרנקפורט עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר, בנוסף היה ירידה ביחס ליין של איינטרכט פרנקפורט. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 200 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ראסינג שטראסבורג מארחת את איינטרכט פרנקפורט במסגרת מוקדמות הליגה האירופית. איינטרכט פרנקפורט עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר, בנוסף היה ירידה ביחס ליין של איינטרכט פרנקפורט. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

1 X 2
3.65 3.35 1.65
37% 30% 33%
(10 ממליצים) (8 ממליצים) (9 ממליצים)

יום חמישי, תאריך 22 אוגוסט 2019. משחק בין ראסינג שטראסבורג לאיינטרכט פרנקפורט במסגרת המוקדמות הליגה האירופית.
משחק זה ניתן להימור סינגל.
במשחקים האחרונים ראסינג שטראסבורג ניצחה פעמיים (נגד לוקומוטיב פלובדיב פעמיים), הפסידה פעם אחת (נגד מכבי חיפה) ופעמיים סיימה בתוצאת תיקו (נגד ריימס, מץ) כאשר מנגד איינטרכט פרנקפורט נמצאת במומנטום חיובי מאוד עם רצף של 5 ניצחונות רצופים במשחקים האחרונים (נגד הופנהיים,ואדוז,ולדהוף מנהיים,ואדוז,פלורה טאלין).

שם מדד מספר משחקים לחישוב מומנטום עוצמה
ממוצע אחרונים ממוצע של (3) מחזורים אחרונים -3.67 -1.00
סיכום כללי ראסינג שטראסבורג (10), איינטרכט פרנקפורט (10) -5 -0.40
סיכום בית חוץ ראסינג שטראסבורג (5), איינטרכט פרנקפורט (5) -1 -0.60
ראש בראש כללי ראסינג שטראסבורג (-) נגד איינטרכט פרנקפורט (-) - -
ראש בראש בית חוץ ראסינג שטראסבורג (-) נגד איינטרכט פרנקפורט (-) - -

מדדי מומנטום לפי קבוצה

שם מדד מספר משחקים לחישוב ראסינג שטראסבורג איינטרכט פרנקפורט
ממוצע אחרונים ממוצע של (3) מחזורים אחרונים 1.33 5.00
סיכום כללי ראסינג שטראסבורג (10), איינטרכט פרנקפורט (10) 1 6
סיכום בית חוץ ראסינג שטראסבורג (5), איינטרכט פרנקפורט (5) 2 3
ראש בראש כללי ראסינג שטראסבורג (-) נגד איינטרכט פרנקפורט (-) - -
ראש בראש בית חוץ ראסינג שטראסבורג (-) נגד איינטרכט פרנקפורט (-) - -
סה"כחוץביתנתוני שעריםביתחוץסה"כ
2 1 1 מספר משחקים 1 0 1
0 0 0 נצחונות 1 0 1
2 1 1 תיקו 0 0 0
0 0 0 הפסדים 0 0 0
1 0 1 שערים שהבקיעו 1 0 1
1 0 1 שערים שספגו 0 0 0
1 1 0 מספר משחקים ששמרו על רשת נקייה 1 0 1
1 1 0 מספר משחקים שלא הבקיעו 0 0 0
סה"כחוץביתממוצעי שעריםביתחוץסה"כ
0.5 0.0 1.0 ממוצע שערים למשחק 1.0 0.0 1.0
0.5 0.0 1.0 ממוצע ספיגות למשחק 0.0 0.0 0.0
0.5 1.0 0.0 ממוצע רשת נקייה למשחק 1.0 0.0 1.0
0.5 1.0 0.0 ממוצע שלא הבקיעו למשחק 0.0 0.0 0.0
21" - 21" זמן ממוצע של הבקעת גול ראשון 1" - 1"
47" - 47" זמן ממוצע של ספיגת גול ראשון - - -
התפלגות זמני הבקעה
0.0%
0-15
100.0%
100.0%
15-30
0.0%
0.0%
30-45
0.0%
0.0%
45-60
0.0%
0.0%
60-75
0.0%
0.0%
75-90
0.0%
שם מדד מספר משחקים לחישוב מדד שערים מחזור אחרון
סיכום כללי ראסינג שטראסבורג (10), איינטרכט פרנקפורט (10) 2.60 0.5
סיכום בית חוץ ראסינג שטראסבורג (5), איינטרכט פרנקפורט (5) 3.50 4.5
ראש בראש כללי ראסינג שטראסבורג (-) נגד איינטרכט פרנקפורט (-) - -
ראש בראש בית חוץ ראסינג שטראסבורג (-) נגד איינטרכט פרנקפורט (-) - -
תאריך שעה 1 X 2
19/08/201916:052.652.902.20
21/08/201916:552.903.002.00
22/08/201908:253.053.101.90
22/08/201911:303.203.101.85
22/08/201914:003.403.251.75
22/08/201918:303.503.301.70
22/08/201920:153.653.351.65

מוקדמות הליגה האירופית 22/08/2019 21:32

 קבוצהמשחקיםנצחוןתיקוהפסדשעריםהפרשנקודותמשחקים אחרונים
1באייר לברקוזן64119 - 16713
 • נ
 • ת
 • נ
 • ה
 • נ
2פ.צ. ציריך63126 - 7110
 • ת
 • ה
 • ה
 • נ
 • נ
3א.א.ק. לרנקה612312 - 6-65
 • ה
 • נ
 • ת
 • ת
 • ה
4לודוגורץ60427 - 5-24
 • ת
 • ת
 • ת
 • ת
 • ה
 קבוצהמשחקיםנצחוןתיקוהפסדשעריםהפרשנקודותמשחקים אחרונים
1זלצבורג66006 - 171118
 • נ
 • נ
 • נ
 • נ
 • נ
2סלטיק63038 - 6-29
 • ה
 • נ
 • נ
 • ה
 • ה
3לייפציג62138 - 917
 • ת
 • ה
 • ה
 • נ
 • נ
4רוזנבורג601514 - 4-101
 • ת
 • ה
 • ה
 • ה
 • ה
 קבוצהמשחקיםנצחוןתיקוהפסדשעריםהפרשנקודותמשחקים אחרונים
1זניט סט. פטרסבורג63215 - 6111
 • ה
 • נ
 • ת
 • נ
 • נ
2סלביה פראג63123 - 4110
 • נ
 • ה
 • ת
 • נ
 • ה
3בורדו62136 - 607
 • נ
 • נ
 • ת
 • ה
 • ה
4פ.צ. קופנהגן61235 - 3-25
 • ה
 • ה
 • ת
 • ה
 • נ
 קבוצהמשחקיםנצחוןתיקוהפסדשעריםהפרשנקודותמשחקים אחרונים
1דינמו זגרב64203 - 11814
 • ת
 • ת
 • נ
 • נ
 • נ
2פנרבחצ'ה62227 - 708
 • ה
 • ת
 • נ
 • ת
 • נ
3ספרטק טרנאבה62137 - 4-37
 • נ
 • ת
 • ה
 • ה
 • ה
4אנדרלכט60337 - 2-53
 • ת
 • ת
 • ה
 • ת
 • ה
 קבוצהמשחקיםנצחוןתיקוהפסדשעריםהפרשנקודותמשחקים אחרונים
1ארסנל65102 - 121016
 • נ
 • נ
 • ת
 • נ
 • נ
2ספורטינג ליסבון64113 - 131013
 • נ
 • נ
 • ת
 • ה
 • נ
3וורסקלה610513 - 4-93
 • ה
 • ה
 • ה
 • נ
 • ה
4קראבח610513 - 2-113
 • ה
 • ה
 • נ
 • ה
 • ה
 קבוצהמשחקיםנצחוןתיקוהפסדשעריםהפרשנקודותמשחקים אחרונים
1ריאל בטיס63302 - 7512
 • ת
 • נ
 • ת
 • נ
 • נ
2אולימפיאקוס63126 - 11510
 • נ
 • ה
 • נ
 • נ
 • ה
3מילאן63129 - 12310
 • ה
 • נ
 • ת
 • ה
 • נ
4דודלאנג'601516 - 3-131
 • ת
 • ה
 • ה
 • ה
 • ה
 קבוצהמשחקיםנצחוןתיקוהפסדשעריםהפרשנקודותמשחקים אחרונים
1ויאריאל62405 - 12710
 • נ
 • ת
 • ת
 • נ
 • ת
2ראפיד וינה63129 - 6-310
 • נ
 • נ
 • ת
 • ה
 • ה
3גלזגו ריינג'רס61328 - 806
 • ה
 • ת
 • ה
 • ת
 • נ
4ספרטק מוסקבה612312 - 8-45
 • ה
 • ה
 • נ
 • ת
 • ת
 קבוצהמשחקיםנצחוןתיקוהפסדשעריםהפרשנקודותמשחקים אחרונים
1איינטרכט פרנקפורט66005 - 171218
 • נ
 • נ
 • נ
 • נ
 • נ
2לאציו630311 - 9-29
 • ה
 • ה
 • נ
 • נ
 • ה
3אפולון לימסול621310 - 1007
 • נ
 • נ
 • ה
 • ה
 • ת
4מארסיי601516 - 6-101
 • ה
 • ה
 • ה
 • ה
 • ת
 קבוצהמשחקיםנצחוןתיקוהפסדשעריםהפרשנקודותמשחקים אחרונים
1גנק63218 - 14611
 • נ
 • ת
 • ת
 • נ
 • ה
2מאלמו62316 - 719
 • נ
 • ת
 • ת
 • ת
 • נ
3בשיקטאש621311 - 9-27
 • ה
 • נ
 • ת
 • ה
 • ה
4סארפסבורג612313 - 8-55
 • ה
 • ה
 • ת
 • ת
 • נ
 קבוצהמשחקיםנצחוןתיקוהפסדשעריםהפרשנקודותמשחקים אחרונים
1סביליה64026 - 181212
 • נ
 • ה
 • נ
 • נ
 • ה
2קרסנודר64028 - 8012
 • ה
 • נ
 • נ
 • ה
 • נ
3סטאנדרד ליאז'63129 - 7-210
 • ת
 • נ
 • ה
 • נ
 • נ
4אקהיסרספור601514 - 4-101
 • ת
 • ה
 • ה
 • ה
 • ה
 קבוצהמשחקיםנצחוןתיקוהפסדשעריםהפרשנקודותמשחקים אחרונים
1דינמו קייב63217 - 10311
 • ה
 • נ
 • נ
 • נ
 • ת
2ראן63038 - 7-19
 • נ
 • נ
 • ה
 • ה
 • ה
3פ.צ. אסטנה62227 - 708
 • ה
 • ה
 • נ
 • ת
 • נ
4יאבלונץ61238 - 6-25
 • נ
 • ה
 • ה
 • ת
 • ת
 קבוצהמשחקיםנצחוןתיקוהפסדשעריםהפרשנקודותמשחקים אחרונים
1צ'לסי65103 - 12916
 • ת
 • נ
 • נ
 • נ
 • נ
2באטה בוריסוב63039 - 909
 • נ
 • נ
 • ה
 • ה
 • ה
3וידאוטון62137 - 5-27
 • ת
 • ה
 • נ
 • נ
 • ה
4פאוק סלוניקי610512 - 5-73
 • ה
 • ה
 • ה
 • ה
 • נ

ראסינג שטראסבורג

תאריך אירוע ליגה נ/ה/ת תוצאה
18/08/2019 ריימס נגד ראסינג שטראסבורג תיקו 0 : 0
15/08/2019 ראסינג שטראסבורג נגד לוקומוטיב פלובדיב נצחון 1 : 0
11/08/2019 ראסינג שטראסבורג נגד מץ תיקו 1 : 1
08/08/2019 לוקומוטיב פלובדיב נגד ראסינג שטראסבורג ניצחון 0 : 1
01/08/2019 מכבי חיפה נגד ראסינג שטראסבורג הפסד 2 : 1
25/07/2019 ראסינג שטראסבורג נגד מכבי חיפה נצחון 3 : 1
24/05/2019 נאנט נגד ראסינג שטראסבורג ניצחון 0 : 1
18/05/2019 ראסינג שטראסבורג נגד ראן הפסד 0 : 2
11/05/2019 דיז'ון נגד ראסינג שטראסבורג הפסד 2 : 1
03/05/2019 ראסינג שטראסבורג נגד מארסיי תיקו 1 : 1

איינטרכט פרנקפורט

תאריך אירוע ליגה נ/ה/ת תוצאה
18/08/2019 איינטרכט פרנקפורט נגד הופנהיים גרמנית ראשונה נצחון 1 : 0
15/08/2019 איינטרכט פרנקפורט נגד ואדוז הליגה האירופית נצחון 1 : 0
11/08/2019 ולדהוף מנהיים נגד איינטרכט פרנקפורט גביע גרמני ניצחון 3 : 5
08/08/2019 ואדוז נגד איינטרכט פרנקפורט הליגה האירופית ניצחון 0 : 5
01/08/2019 איינטרכט פרנקפורט נגד פלורה טאלין הליגה האירופית נצחון 2 : 1
25/07/2019 פלורה טאלין נגד איינטרכט פרנקפורט הליגה האירופית ניצחון 1 : 2
18/05/2019 ביירן מינכן נגד איינטרכט פרנקפורט גרמנית ראשונה הפסד 5 : 1
12/05/2019 איינטרכט פרנקפורט נגד מיינץ גרמנית ראשונה הפסד 0 : 2
09/05/2019 צ'לסי נגד איינטרכט פרנקפורט הליגה האירופית תיקו 1 : 1
02/05/2019 איינטרכט פרנקפורט נגד צ'לסי הליגה האירופית תיקו 1 : 1
חולצה שם תפקיד פציעה סטאטוס
19 A. Caci מגן פציעה לא משחק
22 Y. Fofana קשר פציעה בקרסול לא משחק
חולצה שם תפקיד פציעה סטאטוס
22 T. Chandler מגן פציעה לא משחק
32 F. Ronnow שוער פגיעה בכתף לא משחק
23 M. Russ מגן פגיעה בגיד אכילס לא משחק
8 D. Sow קשר פגיעה בשריר לא משחק
33 T. Tawatha מגן פציעה לא משחק
 • קרדיט: יוצר/ת הסרטון

אנא המתן, המערכת אוספת נתונים.

238. הסתיים ראסינג שטראסבורג (1+) - איינטרכט פרנקפורט 1.65 3.20 3.10 1 - 0 מידע נוסף
239. הסתיים סך הכל שערים טווחים (2-3) ראסינג שטראסבורג - איינטרכט פרנקפורט 3.05 1.75 2.60 1 מידע נוסף
240. הסתיים מעל/מתחת שערים (2.5) ראסינג שטראסבורג - איינטרכט פרנקפורט S,D 1.80 1.50 1 מידע נוסף
241. הסתיים מעל/מתחת שערים (1.5) ראסינג שטראסבורג - איינטרכט פרנקפורט (מחצית ראשונה) 2.60 1.25 1 מידע נוסף
242. הסתיים מחצית ראשונה ראסינג שטראסבורג - איינטרכט פרנקפורט 3.75 1.85 2.25 1 - 0 מידע נוסף
243. הסתיים סה"כ קרנות טווחים בין 9 ל 11 ראסינג שטראסבורג - איינטרכט פרנקפורט S,D 2.15 2.35 2.55 מידע נוסף
244. הסתיים סה"כ קרנות טווחים בין 5 ל 6 ראסינג שטראסבורג - איינטרכט פרנקפורט (מחצית ראשונה) S,D 1.65 2.40 3.90 מידע נוסף
245. הסתיים יתרון יותר קרנות ראסינג שטראסבורג (1.5+) - איינטרכט פרנקפורט 1.50 1.70 מידע נוסף
246. הסתיים יותר שערים מחצית 1 / מחצית 2 ראסינג שטראסבורג - איינטרכט פרנקפורט 2.75 2.85 1.85 מידע נוסף
247. הסתיים מצאפ שערים - לודוביץ' אז'ורקה - אנטה רביץ' 3.90 1.45 3.00 מידע נוסף
 
 
 
 
 
 

הרשמה לניוזלטרס