איסלנד

כדורגל - איסלנד - איסלנדית שנייה

173. הסתיים האוקאר - אפטורלדינג S,D 1.95 3.00 2.45 0 - 0 מידע נוסף
 • ABCD

  אפטורלדינג עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר מהאוקאר , צפויה לנצח במשחק חוץ לא קל על הנייר. צפי למשחק צמוד עם תוצאה נמוכה.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 40 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  האוקאר מארחת את אפטורלדינג במסגרת איסלנדית שנייה. אפטורלדינג עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר במחזורים האחרונים ואמורה לספק את הסחורה.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  האוקאר מארחת את אפטורלדינג במסגרת איסלנדית שנייה. אפטורלדינג עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום כללי טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  האוקאר מארחת את אפטורלדינג במסגרת איסלנדית שנייה. אפטורלדינג עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  האוקאר מארחת את אפטורלדינג במסגרת איסלנדית שנייה. אפטורלדינג עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון לקבוצה מארחת במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  האוקאר מארחת את אפטורלדינג במסגרת איסלנדית שנייה. אפטורלדינג עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון לקבוצה מארחת במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 30 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  האוקאר מארחת את אפטורלדינג במסגרת איסלנדית שנייה. האוקאר עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר במחזורים האחרונים ואמורה לספק את הסחורה למרות שהמשחק נראה על הנייר שווה כוחות.
  לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 400 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  האוקאר מארחת את אפטורלדינג במסגרת איסלנדית שנייה. האוקאר עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים צמודים מבחינת יחסים ,כאשר הקבוצה המארחת עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 30 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  האוקאר מארחת את אפטורלדינג במסגרת איסלנדית שנייה. האוקאר עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון לקבוצה אורחת במשחקים צמודים מבחינת יחסים ,כאשר הקבוצה המארחת עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר, ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  האוקאר מארחת את אפטורלדינג במסגרת איסלנדית שנייה. האוקאר עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר במחזורים האחרונים ואמורה לספק את הסחורה למרות שהמשחק נראה על הנייר שווה כוחות.
  לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  האוקאר במשחק יחסית לא קל מול אפטורלדינג , על פי מדד מומנטום ראש בראש ביחד עם העובדה שהאוקאר לא יכולה להרשות לעצמה להפסיד בבית היא צפויה לנצח.
  לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  האוקאר מארחת את אפטורלדינג במסגרת איסלנדית שנייה. האוקאר עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים צמודים מבחינת יחסים ,כאשר הקבוצה המארחת עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 200 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  האוקאר מארחת את אפטורלדינג במסגרת איסלנדית שנייה. האוקאר עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים צמודים מבחינת יחסים ,כאשר הקבוצה המארחת עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  האוקאר מארחת את אפטורלדינג במסגרת איסלנדית שנייה. האוקאר עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון לקבוצה אורחת במשחקים צמודים מבחינת יחסים ,כאשר הקבוצה המארחת עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר, ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  האוקאר מארחת את אפטורלדינג במסגרת איסלנדית שנייה. האוקאר עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון לקבוצה אורחת במשחקים צמודים מבחינת יחסים ,כאשר הקבוצה המארחת עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר, ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  האוקאר במשחק יחסית לא קל מול אפטורלדינג , על פי מדד מומנטום ראש בראש ביחד עם העובדה שהאוקאר לא יכולה להרשות לעצמה להפסיד בבית היא צפויה לנצח.
  לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אפטורלדינג במשחק חוץ יחסית לא קל מול האוקאר , על פי מדד העוצמה כללית אפטורלדינג אמורה לעבור את המשחק עם ניצחון .
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 40 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  האוקאר מארחת את אפטורלדינג במסגרת איסלנדית שנייה. אפטורלדינג עם מדד עוצמה כללית טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה כללית טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  האוקאר מארחת את אפטורלדינג במסגרת איסלנדית שנייה. אפטורלדינג עם מדד עוצמה כללית טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון של המארחת במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה כללית טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 50 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  האוקאר מארחת את אפטורלדינג במסגרת איסלנדית שנייה. אפטורלדינג עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר במחזורים האחרונים ואמורה לספק את הסחורה.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 40 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  האוקאר מארחת את אפטורלדינג במסגרת איסלנדית שנייה. אפטורלדינג עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  האוקאר מארחת את אפטורלדינג במסגרת איסלנדית שנייה. אפטורלדינג עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון למארחת במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אפטורלדינג עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר מהאוקאר , צפויה לנצח במשחק חוץ לא קל על הנייר. צפי למשחק צמוד עם תוצאה נמוכה.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 40 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  האוקאר מארחת את אפטורלדינג במסגרת איסלנדית שנייה. אפטורלדינג עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  האוקאר מארחת את אפטורלדינג במסגרת איסלנדית שנייה. אפטורלדינג עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון למארחת במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  האוקאר במשחק יחסית לא קל מול אפטורלדינג , על פי מדד עוצמה ראש בראש ביחד עם העובדה שהאוקאר לא יכולה להרשות לעצמה להפסיד בבית היא צפויה לנצח.
  לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  האוקאר במשחק שווה כוחות מול אפטורלדינג , אך מכיוון שהאוקאר מארחת את המשחק יחד עם העובדה שמדד עוצמה ראש בראש שלה טוב יותר , היא אמורה לרשום ניצחון.
  לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  האוקאר מארחת את אפטורלדינג במסגרת איסלנדית שנייה. האוקאר עם מדד עוצמה בית חוץ ראש בראש טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים צמודים מבחינת יחסים ,כאשר הקבוצה המארחת עם מדד עוצמה ראש בראש טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  האוקאר מארחת את אפטורלדינג במסגרת איסלנדית שנייה. האוקאר עם מדד עוצמה בית חוץ ראש בראש טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים צמודים מבחינת יחסים ,כאשר הקבוצה המארחת עם מדד עוצמה ראש בראש טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 100 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  האוקאר מארחת את אפטורלדינג במסגרת איסלנדית שנייה. האוקאר עם מדד עוצמה בית חוץ ראש בראש טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון לקבוצה אורחת במשחקים צמודים מבחינת יחסים ,כאשר הקבוצה המארחת עם מדד עוצמה ראש בראש טוב יותר, ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 50 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  האוקאר מארחת את אפטורלדינג במסגרת איסלנדית שנייה. האוקאר עם מדד עוצמה בית חוץ ראש בראש טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון לקבוצה אורחת במשחקים צמודים מבחינת יחסים ,כאשר הקבוצה המארחת עם מדד עוצמה ראש בראש טוב יותר, ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 50 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  האוקאר במשחק יחסית לא קל מול אפטורלדינג , על פי מדד מומנטום ראש בראש ביחד עם העובדה שהאוקאר לא יכולה להרשות לעצמה להפסיד בבית היא צפויה לנצח.
  לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  האוקאר במשחק יחסית לא קל מול אפטורלדינג , על פי מדד מומנטום ראש בראש ביחד עם העובדה שהאוקאר לא יכולה להרשות לעצמה להפסיד בבית היא צפויה לנצח.
  לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

יום חמישי, תאריך 22 אוגוסט 2019. משחק בין האוקאר לאפטורלדינג במסגרת האיסלנדית שנייה.
משחק זה ניתן להימור סינגל.
האוקאר המארחת ממוקמת במקום ה-11 עם 15 נקודות ויחס שערים שלילי של -10 שערים (כובשת בממוצע למשחק 1.35 וסופגת 1.94 שערים) כאשר מנגד אפטורלדינג האורחת ממוקמת במקום ה-9 עם 17 נקודות ויחס שערים שלילי של -11 שערים (כובשת בממוצע למשחק 1.29 וסופגת 1.94 שערים).
במשחקים האחרונים האוקאר ניצחה פעם אחת (נגד פראם), הפסידה 3 פעמים (נגד מגני, פורטור, פיולניר) ופעם אחת סיימה בתוצאת תיקו (נגד ת'ור אקוריירי) כאשר מנגד במשחקים האחרונים אפטורלדינג ניצחה פעמיים (נגד פראם, קפלאביק), הפסידה פעמיים (נגד מגני, ת'ור אקוריירי) ופעם אחת סיימה בתוצאת תיקו (נגד פיולניר).
במשחקים שנערכו בניהם לאחרונה האוקאר ניצחה 4 פעמים ומנגד אפטורלדינג ניצחה 3 פעמים ופעמיים סיימו הקבוצות בתיקו.

שם מדד מספר משחקים לחישוב מומנטום עוצמה
ממוצע אחרונים ממוצע של (3) מחזורים אחרונים -2 -1.33
סיכום כללי האוקאר (10), אפטורלדינג (10) 0 -0.20
סיכום בית חוץ האוקאר (5), אפטורלדינג (5) 1 -0.40
ראש בראש כללי האוקאר (9) נגד אפטורלדינג (9) 6 0.44
ראש בראש בית חוץ האוקאר (4) נגד אפטורלדינג (4) 4 0.75

מדדי מומנטום לפי קבוצה

שם מדד מספר משחקים לחישוב האוקאר אפטורלדינג
ממוצע אחרונים ממוצע של (3) מחזורים אחרונים -1.33 0.67
סיכום כללי האוקאר (10), אפטורלדינג (10) -1 -1
סיכום בית חוץ האוקאר (5), אפטורלדינג (5) -1 -2
ראש בראש כללי האוקאר (9) נגד אפטורלדינג (9) 3 -3
ראש בראש בית חוץ האוקאר (4) נגד אפטורלדינג (4) 2 -2
סה"כחוץביתנתוני שעריםביתחוץסה"כ
14 7 7 מספר משחקים 8 6 14
3 2 1 נצחונות 3 1 4
5 3 2 תיקו 1 0 1
6 2 4 הפסדים 4 5 9
19 11 8 שערים שהבקיעו 11 6 17
26 9 17 שערים שספגו 13 16 29
1 0 1 מספר משחקים ששמרו על רשת נקייה 1 1 2
3 1 2 מספר משחקים שלא הבקיעו 1 2 3
סה"כחוץביתממוצעי שעריםביתחוץסה"כ
1.4 1.6 1.1 ממוצע שערים למשחק 1.4 1.0 1.2
1.9 1.3 2.4 ממוצע ספיגות למשחק 1.6 2.7 2.1
0.1 0.0 0.1 ממוצע רשת נקייה למשחק 0.1 0.2 0.1
0.2 0.1 0.3 ממוצע שלא הבקיעו למשחק 0.1 0.3 0.2
42" 54" 26" זמן ממוצע של הבקעת גול ראשון 50" 65" 55"
31" 36" 23" זמן ממוצע של ספיגת גול ראשון 43" 20" 33"
התפלגות זמני הבקעה
21.1%
0-15
11.8%
15.8%
15-30
11.8%
21.1%
30-45
11.8%
10.5%
45-60
5.9%
5.3%
60-75
23.5%
26.3%
75-90
35.3%
שם מדד מספר משחקים לחישוב מדד שערים מחזור אחרון
סיכום כללי האוקאר (10), אפטורלדינג (10) 3.20 3
סיכום בית חוץ האוקאר (5), אפטורלדינג (5) 3.40 3.5
ראש בראש כללי האוקאר (9) נגד אפטורלדינג (9) 2.89 3
ראש בראש בית חוץ האוקאר (4) נגד אפטורלדינג (4) 3.25 3
תאריך שעה 1 X 2
21/08/201909:102.253.152.05
21/08/201913:202.303.102.05
22/08/201911:052.153.052.20
22/08/201911:252.153.002.25
22/08/201914:052.103.002.25
22/08/201914:352.102.952.25
22/08/201914:402.103.002.25
22/08/201916:552.053.002.35
22/08/201919:301.953.002.45

איסלנדית שנייה 21/08/2019 08:20

 קבוצהמשחקיםנצחוןתיקוהפסדשעריםהפרשנקודותמשחקים אחרונים
1פיולניר17105215 - 341935
 • ת
 • ת
 • ת
 • נ
 • נ
2ת'ור אקוריירי1795317 - 291232
 • ת
 • נ
 • ת
 • ת
 • נ
3גרוטה1787224 - 341031
 • ת
 • נ
 • ת
 • ת
 • ת
4לייקניר רקיאוויק1792625 - 30529
 • נ
 • ת
 • ת
 • נ
 • נ
5פראם1782726 - 26026
 • נ
 • ה
 • נ
 • ה
 • ה
6קפלאביק1774622 - 24225
 • נ
 • ה
 • נ
 • ה
 • נ
7ויקינגור אולפסויק1766515 - 18324
 • ה
 • ת
 • ת
 • ת
 • ת
8פורטור1763826 - 33721
 • ה
 • ה
 • נ
 • ת
 • נ
9אפטורלדינג17521033 - 22-1117
 • ה
 • נ
 • ת
 • נ
 • ה
10מגני1744943 - 21-2216
 • נ
 • נ
 • ה
 • ה
 • ה
11האוקאר1736833 - 23-1015
 • ת
 • ה
 • ה
 • נ
 • ה
12ניארדביק17321231 - 16-1511
 • ה
 • ת
 • ה
 • ה
 • ה

האוקאר

תאריך אירוע ליגה נ/ה/ת תוצאה
16/08/2019 ת'ור אקוריירי נגד האוקאר תיקו 1 : 1
10/08/2019 האוקאר נגד מגני הפסד 1 : 2
30/07/2019 פורטור נגד האוקאר הפסד 4 : 2
25/07/2019 האוקאר נגד פראם נצחון 2 : 1
20/07/2019 האוקאר נגד פיולניר הפסד 1 : 5
16/07/2019 ויקינגור אולפסויק נגד האוקאר הפסד 2 : 0
11/07/2019 האוקאר נגד גרוטה תיקו 2 : 2
04/07/2019 קפלאביק נגד האוקאר תיקו 1 : 1
24/06/2019 ניארדביק נגד האוקאר ניצחון 1 : 5
20/06/2019 האוקאר נגד לייקניר רקיאוויק הפסד 1 : 2

אפטורלדינג

תאריך אירוע ליגה נ/ה/ת תוצאה
17/08/2019 מגני נגד אפטורלדינג איסלנדית שנייה הפסד 3 : 1
09/08/2019 אפטורלדינג נגד פראם איסלנדית שנייה נצחון 3 : 0
31/07/2019 פיולניר נגד אפטורלדינג איסלנדית שנייה תיקו 1 : 1
25/07/2019 אפטורלדינג נגד קפלאביק איסלנדית שנייה נצחון 1 : 0
20/07/2019 אפטורלדינג נגד ת'ור אקוריירי איסלנדית שנייה הפסד 1 : 2
16/07/2019 לייקניר רקיאוויק נגד אפטורלדינג איסלנדית שנייה הפסד 3 : 2
11/07/2019 אפטורלדינג נגד פורטור איסלנדית שנייה תיקו 1 : 1
05/07/2019 ויקינגור אולפסויק נגד אפטורלדינג איסלנדית שנייה הפסד 2 : 0
27/06/2019 אפטורלדינג נגד גרוטה איסלנדית שנייה הפסד 0 : 3
20/06/2019 ניארדביק נגד אפטורלדינג איסלנדית שנייה ניצחון 0 : 2

האוקאר נגד אפטורלדינג

תאריך מפעל אירוע תוצאת משחק תוצאה
13/06/2019 איסלנדית שנייה אפטורלדינג נגד האוקאר האוקאר 1 : 2
28/07/2009 איסלנדית שנייה האוקאר נגד אפטורלדינג האוקאר 3 : 0
22/05/2009 איסלנדית שנייה אפטורלדינג נגד האוקאר תיקו 1 : 1
08/08/2007 איסלנדית שלישית האוקאר נגד אפטורלדינג האוקאר 3 : 1
06/06/2007 איסלנדית שלישית אפטורלדינג נגד האוקאר האוקאר 1 : 2
20/08/2003 איסלנדית שנייה האוקאר נגד אפטורלדינג אפטורלדינג 1 : 2
18/06/2003 איסלנדית שנייה אפטורלדינג נגד האוקאר אפטורלדינג 2 : 1
23/08/2002 איסלנדית שנייה אפטורלדינג נגד האוקאר תיקו 1 : 1
21/06/2002 איסלנדית שנייה האוקאר נגד אפטורלדינג אפטורלדינג 1 : 2

אנא המתן, המערכת אוספת נתונים.

174. הסתיים האוקאר - אפטורלדינג (1+) 3.35 3.60 1.50 0 - 0 מידע נוסף
175. הסתיים מעל/מתחת שערים (2.5) האוקאר - אפטורלדינג 1.45 1.95 מידע נוסף
 
 
 
 
 
 

הרשמה לניוזלטרס