שבדיה

כדורגל - שבדיה - שבדית ראשונה

192. הסתיים הלסינגבורג - גטבורג S,D 2.45 2.60 2.20 1 - 2 מידע נוסף
 • ABCD

  גטבורג במשחק חוץ יחסית לא קל מול הלסינגבורג , על פי מדד המומנטום הכללי גטבורג אמורה לעבור את המשחק עם ניצחון .
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  הלסינגבורג מארחת את גטבורג במסגרת שבדית ראשונה. גטבורג עם מדד מומנטום כללי טובי יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום כללי טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 200 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  הלסינגבורג מארחת את גטבורג במסגרת שבדית ראשונה. גטבורג עם מדד מומנטום כללי טובי יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון לקבוצה מארחת במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום כללי טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  הלסינגבורג מארחת את גטבורג במסגרת שבדית ראשונה. גטבורג עם מדד מומנטום כללי טובי יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון לקבוצה מארחת במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום כללי טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  גטבורג במשחק חוץ שווה כוחות מול הלסינגבורג , למרות שהלסינגבורג מארחת את המשחק , מדד המומנטום הממוצע של גטבורג טוב יותר , והיא אמורה לרשום ניצחון חוץ.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  הלסינגבורג מארחת את גטבורג במסגרת שבדית ראשונה. גטבורג עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 100 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  הלסינגבורג מארחת את גטבורג במסגרת שבדית ראשונה. גטבורג עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון לקבוצה מארחת במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 30 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  גטבורג במשחק חוץ שווה כוחות מול הלסינגבורג , למרות שהלסינגבורג מארחת את המשחק , מדד המומנטום בית חוץ של גטבורג טוב יותר , והיא אמורה לרשום ניצחון חוץ.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  גטבורג עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר מהלסינגבורג , צפויה לנצח במשחק חוץ לא קל על הנייר. צפי למשחק צמוד עם תוצאה נמוכה.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  הלסינגבורג מארחת את גטבורג במסגרת שבדית ראשונה. גטבורג עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  הלסינגבורג מארחת את גטבורג במסגרת שבדית ראשונה. גטבורג עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  הלסינגבורג מארחת את גטבורג במסגרת שבדית ראשונה. גטבורג עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון לקבוצה מארחת במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 50 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  הלסינגבורג מארחת את גטבורג במסגרת שבדית ראשונה. גטבורג עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון לקבוצה מארחת במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 200 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  גטבורג עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר מהלסינגבורג , צפויה לנצח במשחק חוץ לא קל על הנייר. צפי למשחק צמוד עם תוצאה נמוכה.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  הלסינגבורג מארחת את גטבורג במסגרת שבדית ראשונה. גטבורג עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר במחזורים האחרונים ואמורה לספק את הסחורה.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  הלסינגבורג מארחת את גטבורג במסגרת שבדית ראשונה. גטבורג עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 50 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  הלסינגבורג מארחת את גטבורג במסגרת שבדית ראשונה. גטבורג עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון לקבוצה מארחת במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 400 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  הלסינגבורג מארחת את גטבורג במסגרת שבדית ראשונה. גטבורג עם מדד עוצמה כללית טוב יותר במחזורים האחרונים ואמורה לספק את הסחורה.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  הלסינגבורג מארחת את גטבורג במסגרת שבדית ראשונה. גטבורג עם מדד עוצמה כללית טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה כללית טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 100 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  הלסינגבורג מארחת את גטבורג במסגרת שבדית ראשונה. גטבורג עם מדד עוצמה כללית טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון של המארחת במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה כללית טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 200 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  הלסינגבורג מארחת את גטבורג במסגרת שבדית ראשונה. גטבורג עם מדד עוצמה כללית טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון של המארחת במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה כללית טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 200 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  גטבורג עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר מהלסינגבורג , צפויה לנצח במשחק חוץ לא קל על הנייר. צפי למשחק צמוד עם תוצאה נמוכה.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  הלסינגבורג מארחת את גטבורג במסגרת שבדית ראשונה. גטבורג עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 100 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  הלסינגבורג מארחת את גטבורג במסגרת שבדית ראשונה. גטבורג עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון למארחת במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  הלסינגבורג מארחת את גטבורג במסגרת שבדית ראשונה. גטבורג עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון למארחת במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  גטבורג במשחק חוץ שווה כוחות מול הלסינגבורג , למרות שהלסינגבורג מארחת את המשחק , מדד העוצמה בית חוץ של גטבורג טוב יותר , והיא אמורה לרשום ניצחון חוץ.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  הלסינגבורג מארחת את גטבורג במסגרת שבדית ראשונה. גטבורג עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 100 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  הלסינגבורג מארחת את גטבורג במסגרת שבדית ראשונה. גטבורג עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון למארחת במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  גטבורג במשחק חוץ יחסית לא קל מול הלסינגבורג , על פי מדד העוצמה ראש בראש גטבורג אמורה לעבור את המשחק עם ניצחון .
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  הלסינגבורג מארחת את גטבורג במסגרת שבדית ראשונה. גטבורג עם מדד עוצמה ראש בראש טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה ראש בראש טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  הלסינגבורג מארחת את גטבורג במסגרת שבדית ראשונה. גטבורג עם מדד עוצמה ראש בראש טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון למארחת במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה ראש בראש טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 200 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  גטבורג עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר מהלסינגבורג , צפויה לנצח במשחק חוץ לא קל על הנייר. צפי למשחק צמוד עם תוצאה נמוכה.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  הלסינגבורג מארחת את גטבורג במסגרת שבדית ראשונה. גטבורג עם מדד מומנטום כללי טובי יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון לקבוצה מארחת במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום כללי טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  גטבורג עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר מהלסינגבורג , צפויה לנצח במשחק חוץ לא קל על הנייר. צפי למשחק צמוד עם תוצאה נמוכה.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  הלסינגבורג מארחת את גטבורג במסגרת שבדית ראשונה. גטבורג עם מדד עוצמה כללית טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון של המארחת במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה כללית טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 200 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  הלסינגבורג מארחת את גטבורג במסגרת שבדית ראשונה. גטבורג עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון למארחת במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

יום שני, תאריך 19 אוגוסט 2019. משחק בין הלסינגבורג לגטבורג במסגרת השבדית ראשונה.
משחק זה ניתן להימור סינגל.
הלסינגבורג המארחת ממוקמת במקום ה-12 עם 18 נקודות ויחס שערים שלילי של -11 שערים (כובשת בממוצע למשחק 0.95 וסופגת 1.53 שערים) כאשר מנגד גטבורג האורחת ממוקמת במקום ה-7 עם 32 נקודות ויחס שערים חיובי של 10 שערים (כובשת בממוצע למשחק 1.42 וסופגת 0.89 שערים).
במשחקים האחרונים הלסינגבורג ניצחה פעם אחת (נגד סיריוס), הפסידה 3 פעמים (נגד האמרבי, אורברו, סולנה) ופעם אחת סיימה בתוצאת תיקו (נגד פאלקנברג) כאשר מנגד גטבורג עם רצף של 3 תיקו במשחקים האחרונים (נגד פאלקנברג,אורברו,נורקופינג).
במשחקים שנערכו בניהם לאחרונה הלסינגבורג ניצחה 4 פעמים ומנגד גטבורג ניצחה 9 פעמים ופעמיים סיימו הקבוצות בתיקו.

שם מדד מספר משחקים לחישוב מומנטום עוצמה
ממוצע אחרונים ממוצע של (3) מחזורים אחרונים -2.67 -1.33
סיכום כללי הלסינגבורג (10), גטבורג (10) -3 -1.00
סיכום בית חוץ הלסינגבורג (5), גטבורג (5) -2 -1.40
ראש בראש כללי הלסינגבורג (15) נגד גטבורג (15) -16 -0.87
ראש בראש בית חוץ הלסינגבורג (7) נגד גטבורג (7) -8 -0.57

מדדי מומנטום לפי קבוצה

שם מדד מספר משחקים לחישוב הלסינגבורג גטבורג
ממוצע אחרונים ממוצע של (3) מחזורים אחרונים -1.67 1.00
סיכום כללי הלסינגבורג (10), גטבורג (10) -2 1
סיכום בית חוץ הלסינגבורג (5), גטבורג (5) -1 1
ראש בראש כללי הלסינגבורג (15) נגד גטבורג (15) -8 8
ראש בראש בית חוץ הלסינגבורג (7) נגד גטבורג (7) -4 4
סה"כחוץביתנתוני שעריםביתחוץסה"כ
13 6 7 מספר משחקים 9 8 17
3 1 2 נצחונות 5 3 8
4 1 3 תיקו 3 3 6
6 4 2 הפסדים 1 2 3
13 4 9 שערים שהבקיעו 12 12 24
19 10 9 שערים שספגו 3 11 14
1 1 0 מספר משחקים ששמרו על רשת נקייה 6 1 7
3 2 1 מספר משחקים שלא הבקיעו 4 1 5
סה"כחוץביתממוצעי שעריםביתחוץסה"כ
1.0 0.7 1.3 ממוצע שערים למשחק 1.3 1.5 1.4
1.5 1.7 1.3 ממוצע ספיגות למשחק 0.3 1.4 0.8
0.1 0.2 0.0 ממוצע רשת נקייה למשחק 0.7 0.1 0.4
0.2 0.3 0.1 ממוצע שלא הבקיעו למשחק 0.4 0.1 0.3
52" 66" 42" זמן ממוצע של הבקעת גול ראשון 28" 46" 38"
33" 47" 23" זמן ממוצע של ספיגת גול ראשון 74" 52" 59"
התפלגות זמני הבקעה
15.4%
0-15
16.7%
7.7%
15-30
16.7%
15.4%
30-45
8.3%
7.7%
45-60
12.5%
15.4%
60-75
12.5%
38.5%
75-90
33.3%
שם מדד מספר משחקים לחישוב מדד שערים מחזור אחרון
סיכום כללי הלסינגבורג (10), גטבורג (10) 2.10 2.5
סיכום בית חוץ הלסינגבורג (5), גטבורג (5) 2.50 4.5
ראש בראש כללי הלסינגבורג (15) נגד גטבורג (15) 3.27 4
ראש בראש בית חוץ הלסינגבורג (7) נגד גטבורג (7) 2.57 4
תאריך שעה 1 X 2
18/08/201916:062.452.652.15
19/08/201901:052.402.652.15
19/08/201907:152.452.652.15
19/08/201910:452.502.602.15
19/08/201911:202.552.602.10
19/08/201915:302.502.602.15
19/08/201915:452.452.602.15
19/08/201916:002.452.602.20

שבדית ראשונה 19/08/2019 23:12

 קבוצהמשחקיםנצחוןתיקוהפסדשעריםהפרשנקודותמשחקים אחרונים
1מאלמו20118113 - 352241
 • נ
 • ת
 • ת
 • ת
 • ת
2דיורגרדן19125212 - 332141
 • נ
 • נ
 • נ
 • נ
 • ת
3סולנה20124415 - 291440
 • ה
 • נ
 • נ
 • נ
 • נ
4האמרבי20115428 - 471938
 • נ
 • נ
 • ת
 • נ
 • נ
5האקן20114517 - 311437
 • נ
 • ת
 • נ
 • ה
 • נ
6נורקופינג2097419 - 301134
 • נ
 • נ
 • ת
 • נ
 • ה
7גטבורג1988317 - 271032
 • ת
 • ת
 • ת
 • נ
 • ת
8אורברו20641032 - 28-422
 • ה
 • ת
 • ת
 • נ
 • נ
9אוסטרסונדס1949626 - 18-821
 • ת
 • ה
 • ת
 • ה
 • נ
10אלפסבורג1956832 - 22-1021
 • ה
 • ה
 • נ
 • ה
 • ה
11קלמאר2039825 - 17-818
 • נ
 • ת
 • ת
 • ה
 • ה
12הלסינגבורג1946929 - 18-1118
 • ה
 • ת
 • ה
 • ה
 • נ
13סיריוס20531236 - 20-1618
 • ה
 • ה
 • ה
 • ה
 • ת
14פאלקנברג20371040 - 18-2216
 • ה
 • ת
 • ת
 • נ
 • ה
15אתלטיק יונייטד19351137 - 18-1914
 • ה
 • נ
 • ה
 • ה
 • נ
16סנדסבאל20261232 - 19-1312
 • ה
 • ת
 • ה
 • ה
 • ה

הלסינגבורג

תאריך אירוע ליגה נ/ה/ת תוצאה
11/08/2019 האמרבי נגד הלסינגבורג הפסד 2 : 1
03/08/2019 פאלקנברג נגד הלסינגבורג תיקו 1 : 1
29/07/2019 הלסינגבורג נגד אורברו הפסד 1 : 4
20/07/2019 סולנה נגד הלסינגבורג הפסד 2 : 0
15/07/2019 הלסינגבורג נגד סיריוס נצחון 1 : 0
08/07/2019 אלפסבורג נגד הלסינגבורג תיקו 1 : 1
28/06/2019 אורברו נגד הלסינגבורג ניצחון 0 : 1
02/06/2019 הלסינגבורג נגד מאלמו הפסד 0 : 1
25/05/2019 הלסינגבורג נגד פאלקנברג תיקו 1 : 1
15/05/2019 הלסינגבורג נגד סולנה הפסד 1 : 3

גטבורג

תאריך אירוע ליגה נ/ה/ת תוצאה
12/08/2019 גטבורג נגד פאלקנברג שבדיה - פלייאוף ירידה/עלייה תיקו 1 : 1
05/08/2019 אורברו נגד גטבורג שבדיה - פלייאוף ירידה/עלייה תיקו 2 : 2
28/07/2019 גטבורג נגד נורקופינג שבדיה - פלייאוף ירידה/עלייה תיקו 0 : 0
21/07/2019 גטבורג נגד אתלטיק יונייטד שבדיה - פלייאוף ירידה/עלייה נצחון 1 : 0
13/07/2019 פאלקנברג נגד גטבורג שבדיה - פלייאוף ירידה/עלייה תיקו 1 : 1
06/07/2019 גטבורג נגד סנדסבאל שבדיה - פלייאוף ירידה/עלייה נצחון 2 : 1
29/06/2019 אוסטרסונדס נגד גטבורג שבדיה - פלייאוף ירידה/עלייה תיקו 0 : 0
01/06/2019 גטבורג נגד אורברו שבדיה - פלייאוף ירידה/עלייה הפסד 0 : 1
25/05/2019 האקן נגד גטבורג שבדיה - פלייאוף ירידה/עלייה ניצחון 1 : 2
13/05/2019 נורקופינג נגד גטבורג שבדיה - פלייאוף ירידה/עלייה ניצחון 1 : 2

הלסינגבורג נגד גטבורג

תאריך מפעל אירוע תוצאת משחק תוצאה
22/04/2019 שבדיה - פלייאוף ירידה/עלייה גטבורג נגד הלסינגבורג גטבורג 3 : 1
28/08/2016 שבדיה - פלייאוף ירידה/עלייה גטבורג נגד הלסינגבורג גטבורג 2 : 0
29/05/2016 שבדיה - פלייאוף ירידה/עלייה הלסינגבורג נגד גטבורג גטבורג 1 : 3
13/09/2015 שבדיה - פלייאוף ירידה/עלייה הלסינגבורג נגד גטבורג גטבורג 1 : 2
27/04/2015 שבדיה - פלייאוף ירידה/עלייה גטבורג נגד הלסינגבורג גטבורג 3 : 1
14/03/2015 גביע שבדי גטבורג נגד הלסינגבורג גטבורג 2 : 0
27/10/2014 שבדיה - פלייאוף ירידה/עלייה הלסינגבורג נגד גטבורג גטבורג 0 : 3
06/07/2014 שבדיה - פלייאוף ירידה/עלייה גטבורג נגד הלסינגבורג גטבורג 6 : 2
28/07/2013 שבדיה - פלייאוף ירידה/עלייה גטבורג נגד הלסינגבורג הלסינגבורג 2 : 4
08/07/2013 שבדיה - פלייאוף ירידה/עלייה הלסינגבורג נגד גטבורג תיקו 1 : 1
03/04/2013 גביע שבדי הלסינגבורג נגד גטבורג גטבורג 0 : 1
31/10/2012 שבדיה - פלייאוף ירידה/עלייה הלסינגבורג נגד גטבורג הלסינגבורג 2 : 0
09/07/2012 שבדיה - פלייאוף ירידה/עלייה גטבורג נגד הלסינגבורג תיקו 1 : 1
31/07/2011 שבדיה - פלייאוף ירידה/עלייה הלסינגבורג נגד גטבורג הלסינגבורג 2 : 1
18/04/2011 שבדיה - פלייאוף ירידה/עלייה גטבורג נגד הלסינגבורג הלסינגבורג 1 : 2
 • קרדיט: יוצר/ת הסרטון
 • קרדיט: יוצר/ת הסרטון
 • קרדיט: יוצר/ת הסרטון

אנא המתן, המערכת אוספת נתונים.

193. הסתיים הלסינגבורג (1+) - גטבורג 1.40 3.40 4.30 1 - 2 מידע נוסף
194. הסתיים מעל/מתחת שערים (2.5) הלסינגבורג - גטבורג 1.90 1.45 3 מידע נוסף
195. הסתיים מעל/מתחת שערים (1.5) הלסינגבורג - גטבורג (מחצית ראשונה) 2.70 1.20 1 מידע נוסף
196. הסתיים מחצית ראשונה הלסינגבורג - גטבורג 3.05 1.80 2.80 1 - 0 מידע נוסף
197. הסתיים סה"כ קרנות טווחים בין 9 ל 11 הלסינגבורג - גטבורג S,D 2.10 2.35 2.65 מידע נוסף
198. הסתיים סה"כ קרנות טווחים בין 5 ל 6 הלסינגבורג - גטבורג (מחצית ראשונה) S,D 1.65 2.40 3.90 מידע נוסף
 
 
 
 
 
 

הרשמה לניוזלטרס