רומניה

כדורגל - רומניה - רומנית ראשונה

80. הסתיים וולונטרי - גז מתאן מדיאש S,D 2.85 2.65 1.90 0 - 3 מידע נוסף
 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא שילוב של טווח יחסי ליין קבועים עם שימוש במקדם שיטת ההכפלה היחסית.
  הימור זה יתבצע רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים:
  יחס ההימור של הקבוצה האורחת הוא בין 1.95-2.0
  ההימור ניתן להימור סינגל (S)
  מכיוון שגז מתאן מדיאש האורחת , עם יחס המתאים לתנאי המקדים , ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא הימור קבוע על הפתעה כאשר טווח יחסי ליין קבועים לקבוצה האורחת , עם שימוש במקדם שיטת ההכפלה היחסית.
  הימור זה יתבצע רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים:
  יחס ההימור של הקבוצה האורחת הוא בין 1.95-2.0 כאשר תיקו הינו תוצאה מפתיעה
  ההימור ניתן להימור סינגל (S)
  מכיוון שגז מתאן מדיאש האורחת, עם יחס המתאים לתנאי המקדים , ההמלצה להימור היא כאמור X עם רמת ביטחון של 50 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא הימור קבוע על הפתעה כאשר טווח יחסי ליין קבועים לקבוצה האורחת , עם שימוש במקדם שיטת ההכפלה היחסית.
  הימור זה יתבצע רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים:
  יחס ההימור של הקבוצה האורחת הוא בין 1.95-2.0 כאשר ניצחון לקבוצה המארחת הינה תוצאה מפתיעה
  ההימור ניתן להימור סינגל (S)
  מכיוון שגז מתאן מדיאש האורחת, עם יחס המתאים לתנאי המקדים , ההמלצה להימור היא כאמור 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  וולונטרי מארחת את גז מתאן מדיאש במסגרת רומנית ראשונה. גז מתאן מדיאש עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר , ולכן נראה כי הסיכוי של גז מתאן מדיאש לנצח הוא לא רע.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 80 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  וולונטרי מארחת את גז מתאן מדיאש במסגרת רומנית ראשונה. גז מתאן מדיאש עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה של תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 30 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  וולונטרי מארחת את גז מתאן מדיאש במסגרת רומנית ראשונה. גז מתאן מדיאש עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  וולונטרי במשחק שבו יחסי הכוחות מול גז מתאן מדיאש נראים על פניו די שווים. על פי מדד מומנטום בית חוץ גז מתאן מדיאש נמצאת בתקופה טובה יותר , ולכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  וולונטרי מארחת את גז מתאן מדיאש במסגרת רומנית ראשונה. גז מתאן מדיאש עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה של תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 100 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  וולונטרי מארחת את גז מתאן מדיאש במסגרת רומנית ראשונה. גז מתאן מדיאש עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 50 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  וולונטרי מארחת את גז מתאן מדיאש במסגרת רומנית ראשונה. גז מתאן מדיאש עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר , ולכן נראה כי הסיכוי של גז מתאן מדיאש לנצח הוא לא רע.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  וולונטרי מארחת את גז מתאן מדיאש במסגרת רומנית ראשונה. גז מתאן מדיאש עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה של תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 200 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  וולונטרי מארחת את גז מתאן מדיאש במסגרת רומנית ראשונה. גז מתאן מדיאש עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  וולונטרי מארחת את גז מתאן מדיאש במסגרת רומנית ראשונה. גז מתאן מדיאש עם מדד עוצמה כללי טוב יותר , ולכן נראה כי הסיכוי של גז מתאן מדיאש לנצח הוא לא רע.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  וולונטרי מארחת את גז מתאן מדיאש במסגרת רומנית ראשונה. גז מתאן מדיאש עם מדד עוצמה כללי טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה של תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה כללי טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 100 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  וולונטרי מארחת את גז מתאן מדיאש במסגרת רומנית ראשונה. גז מתאן מדיאש עם מדד עוצמה כללי טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה כללי טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 30 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  וולונטרי מארחת את גז מתאן מדיאש במסגרת רומנית ראשונה. גז מתאן מדיאש עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר , בנוסף היה ירידה ביחס ליין של גז מתאן מדיאש שמעיד בדרך כלל שמהמרים רבים נוספים הימרו על ניצחון של גז מתאן מדיאש.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  וולונטרי מארחת את גז מתאן מדיאש במסגרת רומנית ראשונה. גז מתאן מדיאש עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר, בנוסף היה ירידה ביחס ליין של גז מתאן מדיאש. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה של תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 30 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  וולונטרי מארחת את גז מתאן מדיאש במסגרת רומנית ראשונה. גז מתאן מדיאש עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר, בנוסף היה ירידה ביחס ליין של גז מתאן מדיאש. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 30 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  גז מתאן מדיאש עם כל מדדי מומנטום (כללי, ממוצע, בית חוץ וראש בראש) טובים יותר מוולונטרי , צפויה לנצח במשחק חוץ לא קל על הנייר. צפי למשחק צמוד עם תוצאה נמוכה.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  וולונטרי מארחת את גז מתאן מדיאש במסגרת רומנית ראשונה. גז מתאן מדיאש עם כל מדדי מומנטום (כללי, ממוצע, בית חוץ וראש בראש) טובים יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדדי מומנטום טובים יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 50 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  וולונטרי מארחת את גז מתאן מדיאש במסגרת רומנית ראשונה. גז מתאן מדיאש עם כל מדדי מומנטום (כללי, ממוצע, בית חוץ וראש בראש) טובים יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה אורחת עם מדדי מומנטום טובים יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  גז מתאן מדיאש במשחק חוץ שווה כוחות מול וולונטרי , למרות שוולונטרי מארחת את המשחק , מדד המומנטום הכללי של גז מתאן מדיאש טוב יותר , והיא אמורה לרשום ניצחון חוץ.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  וולונטרי מארחת את גז מתאן מדיאש במסגרת רומנית ראשונה. גז מתאן מדיאש עם מדד מומנטום כללי טובי יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום כללי טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 50 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  וולונטרי מארחת את גז מתאן מדיאש במסגרת רומנית ראשונה. גז מתאן מדיאש עם מדד מומנטום כללי טובי יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון לקבוצה מארחת במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום כללי טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 30 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  גז מתאן מדיאש עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר מוולונטרי , צפויה לנצח במשחק חוץ לא קל על הנייר. צפי למשחק צמוד עם תוצאה נמוכה.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  וולונטרי מארחת את גז מתאן מדיאש במסגרת רומנית ראשונה. גז מתאן מדיאש עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום כללי טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 100 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  וולונטרי מארחת את גז מתאן מדיאש במסגרת רומנית ראשונה. גז מתאן מדיאש עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון לקבוצה מארחת במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  וולונטרי מארחת את גז מתאן מדיאש במסגרת רומנית ראשונה. גז מתאן מדיאש עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר במחזורים האחרונים ואמורה לספק את הסחורה.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 400 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  וולונטרי מארחת את גז מתאן מדיאש במסגרת רומנית ראשונה. גז מתאן מדיאש עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 50 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  וולונטרי מארחת את גז מתאן מדיאש במסגרת רומנית ראשונה. גז מתאן מדיאש עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון לקבוצה מארחת במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  גז מתאן מדיאש במשחק חוץ יחסית לא קל מול וולונטרי , על פי מדד המומנטום ראש בראש גז מתאן מדיאש אמורה לעבור את המשחק עם ניצחון .
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 40 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  וולונטרי מארחת את גז מתאן מדיאש במסגרת רומנית ראשונה. גז מתאן מדיאש עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 100 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  וולונטרי מארחת את גז מתאן מדיאש במסגרת רומנית ראשונה. גז מתאן מדיאש עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון לקבוצה מארחת במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  גז מתאן מדיאש במשחק חוץ יחסית לא קל מול וולונטרי , על פי מדד העוצמה כללית גז מתאן מדיאש אמורה לעבור את המשחק עם ניצחון .
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 40 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  וולונטרי מארחת את גז מתאן מדיאש במסגרת רומנית ראשונה. גז מתאן מדיאש עם מדד עוצמה כללית טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה כללית טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 50 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  וולונטרי מארחת את גז מתאן מדיאש במסגרת רומנית ראשונה. גז מתאן מדיאש עם מדד עוצמה כללית טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון של המארחת במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה כללית טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  גז מתאן מדיאש במשחק חוץ שווה כוחות מול וולונטרי , למרות שוולונטרי מארחת את המשחק , מדד העוצמה ראש בראש של גז מתאן מדיאש טוב יותר , והיא אמורה לרשום ניצחון חוץ.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 80 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  וולונטרי מארחת את גז מתאן מדיאש במסגרת רומנית ראשונה. גז מתאן מדיאש עם מדד עוצמה ראש בראש טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה ראש בראש טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 100 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  וולונטרי מארחת את גז מתאן מדיאש במסגרת רומנית ראשונה. גז מתאן מדיאש עם מדד עוצמה ראש בראש טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון למארחת במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה ראש בראש טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  וולונטרי מארחת את גז מתאן מדיאש במסגרת רומנית ראשונה. גז מתאן מדיאש עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר, בנוסף היה ירידה ביחס ליין של גז מתאן מדיאש. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 30 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

יום שני, תאריך 19 אוגוסט 2019. משחק בין וולונטרי לגז מתאן מדיאש במסגרת הרומנית ראשונה.
משחק זה ניתן להימור סינגל.
במשחקים האחרונים וולונטרי ניצחה פעם אחת (נגד Steaua Bucuresti), הפסידה פעמיים (נגד Astra, Botosani) ופעמיים סיימה בתוצאת תיקו (נגד CSM Iasi, Sepsi) כאשר מנגד במשחקים האחרונים גז מתאן מדיאש ניצחה פעמיים (נגד Astra, Hermannstadt), ו-3 פעמים סיימה בתוצאת תיקו (נגד Botosani, Sepsi, Chindia Targoviste).
במשחקים שנערכו בניהם לאחרונה וולונטרי ניצחה פעמיים ומנגד גז מתאן מדיאש ניצחה 7 פעמים ו-3 פעמים סיימו הקבוצות בתיקו.

שם מדד מספר משחקים לחישוב מומנטום עוצמה
ממוצע אחרונים ממוצע של (3) מחזורים אחרונים -2.34 0.00
סיכום כללי וולונטרי (10), גז מתאן מדיאש (10) -1 -1.40
סיכום בית חוץ וולונטרי (5), גז מתאן מדיאש (5) -2 0.00
ראש בראש כללי וולונטרי (12) נגד גז מתאן מדיאש (12) -8 -0.92
ראש בראש בית חוץ וולונטרי (6) נגד גז מתאן מדיאש (6) -4 0.00

מדדי מומנטום לפי קבוצה

שם מדד מספר משחקים לחישוב וולונטרי גז מתאן מדיאש
ממוצע אחרונים ממוצע של (3) מחזורים אחרונים -0.67 1.67
סיכום כללי וולונטרי (10), גז מתאן מדיאש (10) 1 2
סיכום בית חוץ וולונטרי (5), גז מתאן מדיאש (5) -1 1
ראש בראש כללי וולונטרי (12) נגד גז מתאן מדיאש (12) -4 4
ראש בראש בית חוץ וולונטרי (6) נגד גז מתאן מדיאש (6) -2 2
סה"כחוץביתנתוני שעריםביתחוץסה"כ
39 19 20 מספר משחקים 19 20 39
9 3 6 נצחונות 9 7 16
13 6 7 תיקו 6 6 12
17 10 7 הפסדים 4 7 11
44 16 28 שערים שהבקיעו 29 18 47
62 35 27 שערים שספגו 19 21 40
7 2 5 מספר משחקים ששמרו על רשת נקייה 7 6 13
12 8 4 מספר משחקים שלא הבקיעו 5 8 13
סה"כחוץביתממוצעי שעריםביתחוץסה"כ
1.1 0.8 1.4 ממוצע שערים למשחק 1.5 0.9 1.2
1.6 1.8 1.4 ממוצע ספיגות למשחק 1.0 1.1 1.0
0.2 0.1 0.3 ממוצע רשת נקייה למשחק 0.4 0.3 0.3
0.3 0.4 0.2 ממוצע שלא הבקיעו למשחק 0.3 0.4 0.3
45" 50" 42" זמן ממוצע של הבקעת גול ראשון 33" 44" 38"
44" 45" 42" זמן ממוצע של ספיגת גול ראשון 40" 42" 41"
התפלגות זמני הבקעה
11.4%
0-15
17.0%
11.4%
15-30
12.8%
13.6%
30-45
12.8%
18.2%
45-60
12.8%
9.1%
60-75
19.1%
36.4%
75-90
25.5%
שם מדד מספר משחקים לחישוב מדד שערים מחזור אחרון
סיכום כללי וולונטרי (10), גז מתאן מדיאש (10) 2.20 2.5
סיכום בית חוץ וולונטרי (5), גז מתאן מדיאש (5) 1.40 1
ראש בראש כללי וולונטרי (12) נגד גז מתאן מדיאש (12) 2.58 4
ראש בראש בית חוץ וולונטרי (6) נגד גז מתאן מדיאש (6) 2.67 3
תאריך שעה 1 X 2
18/08/201916:062.352.652.25
18/08/201920:302.302.652.30
19/08/201908:452.352.652.25
19/08/201913:102.402.652.25
19/08/201915:302.452.652.15
19/08/201915:352.552.652.10
19/08/201915:452.652.652.00
19/08/201916:002.702.652.00
19/08/201916:202.752.651.95
19/08/201917:102.802.651.95
19/08/201917:152.852.651.90
19/08/201917:552.802.651.95
19/08/201918:052.852.651.90

רומנית ראשונה 19/08/2019 22:12

 קבוצהמשחקיםנצחוןתיקוהפסדשעריםהפרשנקודותמשחקים אחרונים
1CFR Cluj64204 - 141014
 • ת
 • נ
 • נ
 • נ
 • נ
2Politehnica Ia?i64202 - 8614
 • נ
 • נ
 • ת
 • נ
 • נ
3Viitorul53206 - 13711
 • ת
 • ת
 • נ
 • נ
 • נ
4Botosani62407 - 12510
 • ת
 • ת
 • ת
 • נ
 • נ
5Universitatea Craiova63126 - 8210
 • ת
 • ה
 • ה
 • נ
 • נ
6גז מתאן מדיאש52304 - 739
 • נ
 • ת
 • ת
 • נ
 • ת
7Sepsi61504 - 518
 • ת
 • נ
 • ת
 • ת
 • ת
8Astra52126 - 607
 • ה
 • נ
 • נ
 • ה
 • ת
9Hermannstadt620414 - 9-56
 • נ
 • ה
 • נ
 • ה
 • ה
10וולונטרי51227 - 5-25
 • נ
 • ת
 • ה
 • ה
 • ת
11FCSB611412 - 7-54
 • ה
 • ה
 • ה
 • ה
 • ת
12Chindia Targoviste611413 - 7-64
 • נ
 • ה
 • ה
 • ה
 • ה
13Academica Clinceni610516 - 9-73
 • ה
 • נ
 • ה
 • ה
 • ה
14Dinamo Bucuresti610515 - 6-93
 • ה
 • ה
 • נ
 • ה
 • ה

וולונטרי

תאריך אירוע ליגה נ/ה/ת תוצאה
11/08/2019 Steaua Bucuresti נגד וולונטרי ניצחון 1 : 3
05/08/2019 וולונטרי נגד CSM Iasi תיקו 0 : 0
26/07/2019 וולונטרי נגד Astra הפסד 1 : 2
20/07/2019 Botosani נגד וולונטרי הפסד 4 : 1
12/07/2019 וולונטרי נגד Sepsi תיקו 0 : 0
31/05/2019 Dinamo Bucuresti נגד וולונטרי תיקו 0 : 0
27/05/2019 וולונטרי נגד Hermannstadt נצחון 2 : 1
23/05/2019 Gaz Metan Medias נגד וולונטרי הפסד 4 : 0
19/05/2019 וולונטרי נגד Dunarea Calarasi תיקו 0 : 0
10/05/2019 Botosani נגד וולונטרי הפסד 2 : 0

גז מתאן מדיאש

תאריך אירוע ליגה נ/ה/ת תוצאה
10/08/2019 גז מתאן מדיאש נגד Astra רומנית ראשונה נצחון 1 : 0
03/08/2019 Botosani נגד גז מתאן מדיאש רומנית ראשונה תיקו 1 : 1
27/07/2019 גז מתאן מדיאש נגד Sepsi רומנית ראשונה תיקו 1 : 1
19/07/2019 Hermannstadt נגד גז מתאן מדיאש רומנית ראשונה ניצחון 0 : 2
15/07/2019 גז מתאן מדיאש נגד Chindia Targoviste רומנית ראשונה תיקו 2 : 2
02/06/2019 גז מתאן מדיאש נגד Concordia Chiajna רומנית ראשונה נצחון 3 : 1
26/05/2019 Dunarea Calarasi נגד גז מתאן מדיאש רומנית ראשונה ניצחון 0 : 1
23/05/2019 גז מתאן מדיאש נגד Voluntari רומנית ראשונה נצחון 4 : 0
17/05/2019 Botosani נגד גז מתאן מדיאש רומנית ראשונה הפסד 1 : 0
10/05/2019 Dinamo Bucuresti נגד גז מתאן מדיאש רומנית ראשונה הפסד 2 : 0

וולונטרי נגד גז מתאן מדיאש

תאריך מפעל אירוע תוצאת משחק תוצאה
23/05/2019 רומנית ראשונה גז מתאן מדיאש נגד וולונטרי גז מתאן מדיאש 4 : 0
14/04/2019 רומנית ראשונה וולונטרי נגד גז מתאן מדיאש גז מתאן מדיאש 1 : 2
12/11/2018 רומנית ראשונה גז מתאן מדיאש נגד וולונטרי גז מתאן מדיאש 2 : 0
30/07/2018 רומנית ראשונה וולונטרי נגד גז מתאן מדיאש תיקו 1 : 1
17/05/2018 רומנית ראשונה גז מתאן מדיאש נגד וולונטרי גז מתאן מדיאש 1 : 0
31/03/2018 רומנית ראשונה וולונטרי נגד גז מתאן מדיאש גז מתאן מדיאש 1 : 2
26/11/2017 רומנית ראשונה גז מתאן מדיאש נגד וולונטרי תיקו 1 : 1
14/08/2017 רומנית ראשונה וולונטרי נגד גז מתאן מדיאש וולונטרי 2 : 1
12/05/2017 רומנית ראשונה גז מתאן מדיאש נגד וולונטרי גז מתאן מדיאש 4 : 1
02/04/2017 רומנית ראשונה וולונטרי נגד גז מתאן מדיאש תיקו 2 : 2
18/02/2017 רומנית ראשונה וולונטרי נגד גז מתאן מדיאש וולונטרי 1 : 0
01/10/2016 רומנית ראשונה גז מתאן מדיאש נגד וולונטרי גז מתאן מדיאש 1 : 0
 • קרדיט: יוצר/ת הסרטון
 • קרדיט: יוצר/ת הסרטון
 • קרדיט: יוצר/ת הסרטון

אנא המתן, המערכת אוספת נתונים.

81. הסתיים וולונטאר (1+) - מדיאש 1.35 3.30 4.85 0 - 3 מידע נוסף
82. הסתיים מעל/מתחת שערים (2.5) וולונטאר - מדיאש 1.85 1.50 3 מידע נוסף
83. הסתיים מעל/מתחת שערים (1.5) וולונטאר - מדיאש (מחצית ראשונה) 2.70 1.25 2 מידע נוסף
84. הסתיים מחצית ראשונה וולונטאר - מדיאש 3.40 1.80 2.40 0 - 2 מידע נוסף
85. הסתיים סה"כ קרנות טווחים בין 9 ל 11 וולונטאר - מדיאש S,D 2.05 2.30 2.80 מידע נוסף
86. הסתיים סה"כ קרנות טווחים בין 5 ל 6 וולונטאר - מדיאש (מחצית ראשונה) S,D 1.65 2.40 3.90 מידע נוסף
 
 
 
 
 
 

הרשמה לניוזלטרס