מקסיקו

כדורגל - מקסיקו - מקסיקנית ראשונה

338. הסתיים נסקסה - סנטוס לאגונה S,D 2.20 2.70 2.20 3 - 0 מידע נוסף
 • ABCD

  נסקסה מארחת את סנטוס לאגונה במסגרת מקסיקנית ראשונה. סנטוס לאגונה עם מדד מומנטום כללי טוב יותר במחזורים האחרונים ואמורה לספק את הסחורה.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  נסקסה מארחת את סנטוס לאגונה במסגרת מקסיקנית ראשונה. סנטוס לאגונה עם מדד מומנטום כללי טובי יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום כללי טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  נסקסה מארחת את סנטוס לאגונה במסגרת מקסיקנית ראשונה. סנטוס לאגונה עם מדד מומנטום כללי טובי יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון לקבוצה מארחת במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום כללי טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 50 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  סנטוס לאגונה במשחק חוץ יחסית לא קל מול נסקסה , על פי מדד המומנטום הממוצע סנטוס לאגונה אמורה לעבור את המשחק עם ניצחון .
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  נסקסה מארחת את סנטוס לאגונה במסגרת מקסיקנית ראשונה. סנטוס לאגונה עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  נסקסה מארחת את סנטוס לאגונה במסגרת מקסיקנית ראשונה. סנטוס לאגונה עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון לקבוצה מארחת במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  נסקסה מארחת את סנטוס לאגונה במסגרת מקסיקנית ראשונה. סנטוס לאגונה עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון לקבוצה מארחת במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  סנטוס לאגונה עם מדד עוצמה כללית טוב יותר מנסקסה , צפויה לנצח במשחק חוץ לא קל על הנייר. צפי למשחק צמוד עם תוצאה נמוכה.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 40 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  נסקסה מארחת את סנטוס לאגונה במסגרת מקסיקנית ראשונה. סנטוס לאגונה עם מדד עוצמה כללית טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה כללית טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  נסקסה מארחת את סנטוס לאגונה במסגרת מקסיקנית ראשונה. סנטוס לאגונה עם מדד עוצמה כללית טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון של המארחת במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה כללית טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 100 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  סנטוס לאגונה במשחק חוץ שווה כוחות מול נסקסה , למרות שנסקסה מארחת את המשחק , מדד העוצמה ממוצע של סנטוס לאגונה טוב יותר , והיא אמורה לרשום ניצחון חוץ.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  נסקסה מארחת את סנטוס לאגונה במסגרת מקסיקנית ראשונה. סנטוס לאגונה עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  נסקסה מארחת את סנטוס לאגונה במסגרת מקסיקנית ראשונה. סנטוס לאגונה עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון למארחת במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 200 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  סנטוס לאגונה במשחק חוץ שווה כוחות מול נסקסה , למרות שנסקסה מארחת את המשחק , מדד העוצמה ממוצע של סנטוס לאגונה טוב יותר , והיא אמורה לרשום ניצחון חוץ.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  נסקסה עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר מסנטוס לאגונה , צפויה לנצח במשחק לא קל על הנייר. צפי למשחק צמוד עם תוצאה נמוכה.
  לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 40 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  נסקסה מארחת את סנטוס לאגונה במסגרת מקסיקנית ראשונה. נסקסה עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים צמודים מבחינת יחסים ,כאשר הקבוצה המארחת עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 30 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  נסקסה מארחת את סנטוס לאגונה במסגרת מקסיקנית ראשונה. נסקסה עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון לקבוצה האורחת במשחקים צמודים מבחינת יחסים ,כאשר הקבוצה המארחת עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר, ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  נסקסה מארחת את סנטוס לאגונה במסגרת מקסיקנית ראשונה. נסקסה עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים צמודים מבחינת יחסים ,כאשר הקבוצה המארחת עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 30 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  נסקסה מארחת את סנטוס לאגונה במסגרת מקסיקנית ראשונה. סנטוס לאגונה עם מדד עוצמה ראש בראש טוב יותר במחזורים האחרונים ואמורה לספק את הסחורה.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  נסקסה מארחת את סנטוס לאגונה במסגרת מקסיקנית ראשונה. סנטוס לאגונה עם מדד עוצמה ראש בראש טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה ראש בראש טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  נסקסה מארחת את סנטוס לאגונה במסגרת מקסיקנית ראשונה. סנטוס לאגונה עם מדד עוצמה ראש בראש טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון למארחת במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה ראש בראש טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 100 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  סנטוס לאגונה במשחק חוץ שווה כוחות מול נסקסה , למרות שנסקסה מארחת את המשחק , מדד העוצמה ממוצע של סנטוס לאגונה טוב יותר , והיא אמורה לרשום ניצחון חוץ.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  נסקסה מארחת את סנטוס לאגונה במסגרת מקסיקנית ראשונה. סנטוס לאגונה עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון לקבוצה מארחת במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  סנטוס לאגונה במשחק חוץ שווה כוחות מול נסקסה , למרות שנסקסה מארחת את המשחק , מדד העוצמה ממוצע של סנטוס לאגונה טוב יותר , והיא אמורה לרשום ניצחון חוץ.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  נסקסה מארחת את סנטוס לאגונה במסגרת מקסיקנית ראשונה. נסקסה עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים צמודים מבחינת יחסים ,כאשר הקבוצה המארחת עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 30 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

1 X 2
2.20 2.70 2.20
32% 32% 36%
(8 ממליצים) (8 ממליצים) (9 ממליצים)

יום שני, תאריך 19 אוגוסט 2019. משחק בין נסקסה לסנטוס לאגונה במסגרת המקסיקנית ראשונה.
משחק זה ניתן להימור סינגל.
במשחקים האחרונים נסקסה ניצחה פעם אחת (נגד ורה קרוז), הפסידה 3 פעמים (נגד טייגרס, פומאס, מונטריי) ופעם אחת סיימה בתוצאת תיקו (נגד קרוז אזול) כאשר מנגד סנטוס לאגונה נמצאת במומנטום חיובי מאוד עם רצף של 5 ניצחונות רצופים במשחקים האחרונים (נגד פואבלה,אטלס דה גוואדלחארה,אפ.סי. חוארז,צ'יבאס גוואדלחרה,פומאס).
במשחקים שנערכו בניהם לאחרונה נסקסה ניצחה 4 פעמים ומנגד סנטוס לאגונה ניצחה 6 פעמים ו-5 פעמים סיימו הקבוצות בתיקו.

שם מדד מספר משחקים לחישוב מומנטום עוצמה
ממוצע אחרונים ממוצע של (3) מחזורים אחרונים -4.67 -1.33
סיכום כללי נסקסה (10), סנטוס לאגונה (10) -6 -0.30
סיכום בית חוץ נסקסה (5), סנטוס לאגונה (5) 2 2.80
ראש בראש כללי נסקסה (15) נגד סנטוס לאגונה (15) 2 -0.13
ראש בראש בית חוץ נסקסה (8) נגד סנטוס לאגונה (8) -4 -0.13

מדדי מומנטום לפי קבוצה

שם מדד מספר משחקים לחישוב נסקסה סנטוס לאגונה
ממוצע אחרונים ממוצע של (3) מחזורים אחרונים -0.67 4.00
סיכום כללי נסקסה (10), סנטוס לאגונה (10) -1 5
סיכום בית חוץ נסקסה (5), סנטוס לאגונה (5) 3 1
ראש בראש כללי נסקסה (15) נגד סנטוס לאגונה (15) 1 -1
ראש בראש בית חוץ נסקסה (8) נגד סנטוס לאגונה (8) -2 2
סה"כחוץביתנתוני שעריםביתחוץסה"כ
1 0 1 מספר משחקים 0 0 0
0 0 0 נצחונות 0 0 0
1 0 1 תיקו 0 0 0
0 0 0 הפסדים 0 0 0
0 0 0 שערים שהבקיעו 0 0 0
0 0 0 שערים שספגו 0 0 0
1 0 1 מספר משחקים ששמרו על רשת נקייה 0 0 0
1 0 1 מספר משחקים שלא הבקיעו 0 0 0
סה"כחוץביתממוצעי שעריםביתחוץסה"כ
0.0 0.0 0.0 ממוצע שערים למשחק 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 ממוצע ספיגות למשחק 0.0 0.0 0.0
1.0 0.0 1.0 ממוצע רשת נקייה למשחק 0.0 0.0 0.0
1.0 0.0 1.0 ממוצע שלא הבקיעו למשחק 0.0 0.0 0.0
- - - זמן ממוצע של הבקעת גול ראשון - - -
- - - זמן ממוצע של ספיגת גול ראשון - - -
התפלגות זמני הבקעה
0.0%
0-15
0.0%
15-30
0.0%
30-45
0.0%
45-60
0.0%
60-75
0.0%
75-90
שם מדד מספר משחקים לחישוב מדד שערים מחזור אחרון
סיכום כללי נסקסה (10), סנטוס לאגונה (10) 3.05 4.5
סיכום בית חוץ נסקסה (5), סנטוס לאגונה (5) 2.60 5
ראש בראש כללי נסקסה (15) נגד סנטוס לאגונה (15) 2.80 3
ראש בראש בית חוץ נסקסה (8) נגד סנטוס לאגונה (8) 2.63 1
תאריך שעה 1 X 2
14/08/201916:102.252.752.10
15/08/201901:302.252.802.10
16/08/201905:102.302.802.05
17/08/201911:502.352.752.05
18/08/201907:402.302.752.05
18/08/201921:402.352.752.05
18/08/201923:102.402.702.05
19/08/201900:552.302.702.10
19/08/201901:002.252.702.15
19/08/201901:102.202.702.20

מקסיקנית ראשונה 19/08/2019 01:06

 קבוצהמשחקיםנצחוןתיקוהפסדשעריםהפרשנקודותמשחקים אחרונים
1סנטוס לאגונה44002 - 121012
 • נ
 • נ
 • נ
 • נ
2גאיוס בלנקוס43102 - 8610
 • נ
 • נ
 • ת
 • נ
3אמריקה דה מקסיקו43103 - 8510
 • נ
 • נ
 • ת
 • נ
4טייגרס43015 - 839
 • נ
 • נ
 • ה
 • נ
5אטלס דה גוואדלחארה53026 - 609
 • ה
 • נ
 • ה
 • נ
 • נ
6קרוז אזול52215 - 618
 • נ
 • נ
 • ה
 • ת
 • ת
7צ'יבאס גוואדלחרה42114 - 627
 • נ
 • ת
 • נ
 • ה
8טיחואנה42115 - 617
 • נ
 • ה
 • ת
 • נ
9פומאס42022 - 426
 • ה
 • ה
 • נ
 • נ
10מונטריי42027 - 6-16
 • נ
 • נ
 • ה
 • ה
11נסקסה41125 - 834
 • ה
 • נ
 • ה
 • ת
12קלאב לאון31114 - 514
 • ה
 • ת
 • נ
13אתלטיקו פאצ'וקה511310 - 1004
 • נ
 • ה
 • ה
 • ת
 • ה
14מונרך41037 - 4-33
 • ה
 • נ
 • ה
 • ה
15אפ.סי. חוארז41036 - 2-43
 • ה
 • נ
 • ה
 • ה
16אתלטיקו סן לואיס31025 - 1-43
 • ה
 • נ
 • ה
17טולוקה40136 - 1-51
 • ה
 • ה
 • ת
 • ה
18ורה קרוז301212 - 4-81
 • ה
 • ה
 • ת
19פואבלה401312 - 3-91
 • ה
 • ה
 • ת
 • ה

נסקסה

תאריך אירוע ליגה נ/ה/ת תוצאה
11/08/2019 טייגרס נגד נסקסה הפסד 3 : 1
04/08/2019 נסקסה נגד ורה קרוז נצחון 7 : 0
28/07/2019 פומאס נגד נסקסה הפסד 2 : 0
21/07/2019 נסקסה נגד קרוז אזול תיקו 0 : 0
13/05/2019 מונטריי נגד נסקסה הפסד 1 : 0
10/05/2019 נסקסה נגד מונטריי נצחון 1 : 0
05/05/2019 נסקסה נגד גאיוס בלנקוס נצחון 1 : 0
28/04/2019 מונטריי נגד נסקסה תיקו 2 : 2
20/04/2019 נסקסה נגד אתלטיקו פאצ'וקה תיקו 2 : 2
13/04/2019 אטלס דה גוואדלחארה נגד נסקסה ניצחון 1 : 2

סנטוס לאגונה

תאריך אירוע ליגה נ/ה/ת תוצאה
11/08/2019 סנטוס לאגונה נגד פואבלה מקסיקו פלייאוף קלאסורה נצחון 4 : 1
03/08/2019 אטלס דה גוואדלחארה נגד סנטוס לאגונה מקסיקו פלייאוף קלאסורה ניצחון 1 : 2
28/07/2019 סנטוס לאגונה נגד אפ.סי. חוארז מקסיקו פלייאוף קלאסורה נצחון 3 : 0
21/07/2019 סנטוס לאגונה נגד צ'יבאס גוואדלחרה מקסיקו פלייאוף קלאסורה נצחון 3 : 0
05/05/2019 סנטוס לאגונה נגד פומאס מקסיקו פלייאוף קלאסורה נצחון 5 : 2
28/04/2019 אמריקה דה מקסיקו נגד סנטוס לאגונה מקסיקו פלייאוף קלאסורה הפסד 1 : 0
21/04/2019 סנטוס לאגונה נגד גאיוס בלנקוס מקסיקו פלייאוף קלאסורה נצחון 2 : 1
15/04/2019 מונטריי נגד סנטוס לאגונה מקסיקו פלייאוף קלאסורה הפסד 4 : 0
30/03/2019 אטלס דה גוואדלחארה נגד סנטוס לאגונה מקסיקו פלייאוף קלאסורה הפסד 1 : 0
09/03/2019 ורה קרוז נגד סנטוס לאגונה מקסיקו פלייאוף קלאסורה תיקו 2 : 2

נסקסה נגד סנטוס לאגונה

תאריך מפעל אירוע תוצאת משחק תוצאה
18/03/2019 מקסיקו פלייאוף קלאסורה סנטוס לאגונה נגד נסקסה נסקסה 1 : 2
30/09/2018 מקסיקו פלייאוף קלאסורה נסקסה נגד סנטוס לאגונה סנטוס לאגונה 0 : 1
04/03/2018 מקסיקו פלייאוף קלאסורה נסקסה נגד סנטוס לאגונה סנטוס לאגונה 1 : 2
19/10/2017 מקסיקו פלייאוף קלאסורה סנטוס לאגונה נגד נסקסה סנטוס לאגונה 3 : 2
27/02/2017 מקסיקו פלייאוף קלאסורה סנטוס לאגונה נגד נסקסה תיקו 2 : 2
11/09/2016 מקסיקו פלייאוף קלאסורה נסקסה נגד סנטוס לאגונה נסקסה 2 : 1
26/02/2011 מקסיקו פלייאוף קלאסורה נסקסה נגד סנטוס לאגונה נסקסה 1 : 0
19/09/2010 מקסיקו פלייאוף קלאסורה סנטוס לאגונה נגד נסקסה סנטוס לאגונה 2 : 1
01/03/2009 מקסיקו פלייאוף קלאסורה נסקסה נגד סנטוס לאגונה תיקו 2 : 2
14/09/2008 מקסיקו פלייאוף קלאסורה סנטוס לאגונה נגד נסקסה תיקו 1 : 1
18/05/2008 מקסיקו פלייאוף קלאסורה סנטוס לאגונה נגד נסקסה תיקו 1 : 1
16/05/2008 מקסיקו פלייאוף קלאסורה נסקסה נגד סנטוס לאגונה סנטוס לאגונה 1 : 2
20/04/2008 מקסיקו פלייאוף קלאסורה סנטוס לאגונה נגד נסקסה תיקו 1 : 1
01/11/2007 מקסיקו פלייאוף קלאסורה נסקסה נגד סנטוס לאגונה סנטוס לאגונה 2 : 3
03/02/2007 מקסיקו פלייאוף קלאסורה נסקסה נגד סנטוס לאגונה נסקסה 1 : 0

אנא המתן, המערכת אוספת נתונים.

 
 
 
 
 
 

הרשמה לניוזלטרס