רוסיה

כדורגל - רוסיה - רוסית ראשונה

174. הסתיים דינמו מוסקבה - לוקומוטיב מוסקבה S,D 2.90 2.75 1.85 1 - 2 מידע נוסף
 • ABCD

  לוקומוטיב מוסקבה במשחק חוץ יחסית לא קל מול דינמו מוסקבה , על פי מדד המומנטום הכללי לוקומוטיב מוסקבה אמורה לעבור את המשחק עם ניצחון .
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  דינמו מוסקבה מארחת את לוקומוטיב מוסקבה במסגרת רוסית ראשונה. לוקומוטיב מוסקבה עם מדד מומנטום כללי טובי יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום כללי טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 50 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  דינמו מוסקבה מארחת את לוקומוטיב מוסקבה במסגרת רוסית ראשונה. לוקומוטיב מוסקבה עם מדד מומנטום כללי טובי יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון לקבוצה מארחת במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום כללי טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 200 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  לוקומוטיב מוסקבה במשחק חוץ שווה כוחות מול דינמו מוסקבה , למרות שדינמו מוסקבה מארחת את המשחק , מדד המומנטום הממוצע של לוקומוטיב מוסקבה טוב יותר , והיא אמורה לרשום ניצחון חוץ.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  דינמו מוסקבה מארחת את לוקומוטיב מוסקבה במסגרת רוסית ראשונה. לוקומוטיב מוסקבה עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 30 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  דינמו מוסקבה מארחת את לוקומוטיב מוסקבה במסגרת רוסית ראשונה. לוקומוטיב מוסקבה עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון לקבוצה מארחת במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  לוקומוטיב מוסקבה במשחק חוץ שווה כוחות מול דינמו מוסקבה , למרות שדינמו מוסקבה מארחת את המשחק , מדד המומנטום בית חוץ של לוקומוטיב מוסקבה טוב יותר , והיא אמורה לרשום ניצחון חוץ.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  דינמו מוסקבה מארחת את לוקומוטיב מוסקבה במסגרת רוסית ראשונה. לוקומוטיב מוסקבה עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  דינמו מוסקבה מארחת את לוקומוטיב מוסקבה במסגרת רוסית ראשונה. לוקומוטיב מוסקבה עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון לקבוצה מארחת במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 30 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  דינמו מוסקבה מארחת את לוקומוטיב מוסקבה במסגרת רוסית ראשונה. לוקומוטיב מוסקבה עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר במחזורים האחרונים ואמורה לספק את הסחורה.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  דינמו מוסקבה מארחת את לוקומוטיב מוסקבה במסגרת רוסית ראשונה. לוקומוטיב מוסקבה עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 30 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  דינמו מוסקבה מארחת את לוקומוטיב מוסקבה במסגרת רוסית ראשונה. לוקומוטיב מוסקבה עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון לקבוצה מארחת במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 200 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  דינמו מוסקבה מארחת את לוקומוטיב מוסקבה במסגרת רוסית ראשונה. לוקומוטיב מוסקבה עם מדד עוצמה כללית טוב יותר במחזורים האחרונים ואמורה לספק את הסחורה.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  דינמו מוסקבה מארחת את לוקומוטיב מוסקבה במסגרת רוסית ראשונה. לוקומוטיב מוסקבה עם מדד עוצמה כללית טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה כללית טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 30 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  דינמו מוסקבה מארחת את לוקומוטיב מוסקבה במסגרת רוסית ראשונה. לוקומוטיב מוסקבה עם מדד עוצמה כללית טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון של המארחת במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה כללית טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 50 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  דינמו מוסקבה מארחת את לוקומוטיב מוסקבה במסגרת רוסית ראשונה. לוקומוטיב מוסקבה עם מדד עוצמה כללית טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון של המארחת במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה כללית טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 50 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  לוקומוטיב מוסקבה עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר מדינמו מוסקבה , צפויה לנצח במשחק חוץ לא קל על הנייר. צפי למשחק צמוד עם תוצאה נמוכה.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  דינמו מוסקבה מארחת את לוקומוטיב מוסקבה במסגרת רוסית ראשונה. לוקומוטיב מוסקבה עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 30 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  דינמו מוסקבה מארחת את לוקומוטיב מוסקבה במסגרת רוסית ראשונה. לוקומוטיב מוסקבה עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון למארחת במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 200 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  לוקומוטיב מוסקבה במשחק חוץ שווה כוחות מול דינמו מוסקבה , למרות שדינמו מוסקבה מארחת את המשחק , מדד העוצמה בית חוץ של לוקומוטיב מוסקבה טוב יותר , והיא אמורה לרשום ניצחון חוץ.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 40 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  לוקומוטיב מוסקבה במשחק חוץ שווה כוחות מול דינמו מוסקבה , למרות שדינמו מוסקבה מארחת את המשחק , מדד העוצמה בית חוץ של לוקומוטיב מוסקבה טוב יותר , והיא אמורה לרשום ניצחון חוץ.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 40 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  לוקומוטיב מוסקבה במשחק חוץ יחסית לא קל מול דינמו מוסקבה , על פי מדד העוצמה ראש בראש לוקומוטיב מוסקבה אמורה לעבור את המשחק עם ניצחון .
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  דינמו מוסקבה מארחת את לוקומוטיב מוסקבה במסגרת רוסית ראשונה. לוקומוטיב מוסקבה עם מדד עוצמה ראש בראש טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה ראש בראש טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  דינמו מוסקבה מארחת את לוקומוטיב מוסקבה במסגרת רוסית ראשונה. לוקומוטיב מוסקבה עם מדד עוצמה ראש בראש טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון למארחת במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה ראש בראש טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 100 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  לוקומוטיב מוסקבה במשחק חוץ שווה כוחות מול דינמו מוסקבה , למרות שדינמו מוסקבה מארחת את המשחק , מדד העוצמה בית חוץ של לוקומוטיב מוסקבה טוב יותר , והיא אמורה לרשום ניצחון חוץ.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 40 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  דינמו מוסקבה מארחת את לוקומוטיב מוסקבה במסגרת רוסית ראשונה. לוקומוטיב מוסקבה עם מדד עוצמה כללית טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון של המארחת במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה כללית טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 50 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  לוקומוטיב מוסקבה במשחק חוץ שווה כוחות מול דינמו מוסקבה , למרות שדינמו מוסקבה מארחת את המשחק , מדד העוצמה בית חוץ של לוקומוטיב מוסקבה טוב יותר , והיא אמורה לרשום ניצחון חוץ.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 40 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

1 X 2
2.90 2.75 1.85
33% 26% 41%
(9 ממליצים) (7 ממליצים) (11 ממליצים)

יום ראשון, תאריך 18 אוגוסט 2019. משחק בין דינמו מוסקבה ללוקומוטיב מוסקבה במסגרת הרוסית ראשונה.
משחק זה ניתן להימור סינגל.
דינמו מוסקבה המארחת ממוקמת במקום ה-12 עם 5 נקודות ויחס שערים שלילי של -1 שערים (כובשת בממוצע למשחק 0.60 וסופגת 0.80 שערים) כאשר מנגד לוקומוטיב מוסקבה האורחת ממוקמת במקום ה-6 עם 10 נקודות ויחס שערים חיובי של 5 שערים (כובשת בממוצע למשחק 1.80 וסופגת 0.80 שערים).
במשחקים האחרונים דינמו מוסקבה ניצחה פעם אחת (נגד אוראל יקטרינבורג), הפסידה פעמיים (נגד זניט סט. פטרסבורג, רובין קאזאן) ופעמיים סיימה בתוצאת תיקו (נגד ספרטק מוסקבה, ארסנל טולה) כאשר מנגד לוקומוטיב מוסקבה עם רצף של 2 ניצחונות במשחקים האחרונים (נגד אוראל יקטרינבורג,קריליה סובטוב).
במשחקים שנערכו בניהם לאחרונה דינמו מוסקבה ניצחה 4 פעמים ומנגד לוקומוטיב מוסקבה ניצחה 6 פעמים ו-5 פעמים סיימו הקבוצות בתיקו.

שם מדד מספר משחקים לחישוב מומנטום עוצמה
ממוצע אחרונים ממוצע של (3) מחזורים אחרונים -0.34 -1.33
סיכום כללי דינמו מוסקבה (10), לוקומוטיב מוסקבה (10) -3 -1.00
סיכום בית חוץ דינמו מוסקבה (5), לוקומוטיב מוסקבה (5) -2 -0.20
ראש בראש כללי דינמו מוסקבה (15) נגד לוקומוטיב מוסקבה (15) -6 -0.40
ראש בראש בית חוץ דינמו מוסקבה (8) נגד לוקומוטיב מוסקבה (8) -6 -0.38

מדדי מומנטום לפי קבוצה

שם מדד מספר משחקים לחישוב דינמו מוסקבה לוקומוטיב מוסקבה
ממוצע אחרונים ממוצע של (3) מחזורים אחרונים 0.33 0.67
סיכום כללי דינמו מוסקבה (10), לוקומוטיב מוסקבה (10) -1 2
סיכום בית חוץ דינמו מוסקבה (5), לוקומוטיב מוסקבה (5) -1 1
ראש בראש כללי דינמו מוסקבה (15) נגד לוקומוטיב מוסקבה (15) -3 3
ראש בראש בית חוץ דינמו מוסקבה (8) נגד לוקומוטיב מוסקבה (8) -3 3
סה"כחוץביתנתוני שעריםביתחוץסה"כ
0 0 0 מספר משחקים 0 0 0
0 0 0 נצחונות 0 0 0
0 0 0 תיקו 0 0 0
0 0 0 הפסדים 0 0 0
0 0 0 שערים שהבקיעו 0 0 0
0 0 0 שערים שספגו 0 0 0
0 0 0 מספר משחקים ששמרו על רשת נקייה 0 0 0
0 0 0 מספר משחקים שלא הבקיעו 0 0 0
סה"כחוץביתממוצעי שעריםביתחוץסה"כ
0.0 0.0 0.0 ממוצע שערים למשחק 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 ממוצע ספיגות למשחק 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 ממוצע רשת נקייה למשחק 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 ממוצע שלא הבקיעו למשחק 0.0 0.0 0.0
- - - זמן ממוצע של הבקעת גול ראשון - - -
- - - זמן ממוצע של ספיגת גול ראשון - - -
התפלגות זמני הבקעה
0-15
15-30
30-45
45-60
60-75
75-90
שם מדד מספר משחקים לחישוב מדד שערים מחזור אחרון
סיכום כללי דינמו מוסקבה (10), לוקומוטיב מוסקבה (10) 2.30 3
סיכום בית חוץ דינמו מוסקבה (5), לוקומוטיב מוסקבה (5) 2.30 2.5
ראש בראש כללי דינמו מוסקבה (15) נגד לוקומוטיב מוסקבה (15) 3.20 1
ראש בראש בית חוץ דינמו מוסקבה (8) נגד לוקומוטיב מוסקבה (8) 3.38 1
תאריך שעה 1 X 2
14/08/201916:102.552.552.15
14/08/201916:452.502.552.15
17/08/201913:152.552.552.15
17/08/201923:102.602.552.10
18/08/201906:452.552.552.15
18/08/201909:052.602.552.10
18/08/201914:252.652.552.10
18/08/201914:552.652.552.05
18/08/201915:352.652.552.10
18/08/201918:502.652.552.05
18/08/201919:002.652.602.05
18/08/201919:052.902.751.85

רוסית ראשונה 18/08/2019 20:54

 קבוצהמשחקיםנצחוןתיקוהפסדשעריםהפרשנקודותמשחקים אחרונים
1זניט סט. פטרסבורג64202 - 9714
 • ת
 • נ
 • ת
 • נ
 • נ
2קרסנודר64114 - 10613
 • נ
 • נ
 • ת
 • נ
 • נ
3רוסטוב53207 - 10311
 • נ
 • ת
 • נ
 • ת
 • נ
4צסקא מוסקבה53113 - 4110
 • ת
 • נ
 • נ
 • נ
 • ה
5ארסנל טולה53116 - 8210
 • נ
 • נ
 • ה
 • נ
 • ת
6לוקומוטיב מוסקבה53114 - 9510
 • נ
 • נ
 • ה
 • נ
 • ת
7ספרטק מוסקבה52215 - 618
 • נ
 • ת
 • ה
 • ת
 • נ
8אוראל יקטרינבורג621313 - 9-47
 • ה
 • ה
 • ת
 • ה
 • נ
9רובין קאזאן52123 - 307
 • ה
 • ה
 • נ
 • נ
 • ת
10טרק גרוז'ני62138 - 4-47
 • ת
 • ה
 • נ
 • ה
 • ה
11קריליה סובטוב62049 - 906
 • נ
 • ה
 • ה
 • ה
 • ה
12דינמו מוסקבה51224 - 3-15
 • ה
 • ת
 • נ
 • ה
 • ת
13אופה51138 - 6-24
 • ה
 • ת
 • נ
 • ה
 • ה
14טמבוב61149 - 6-34
 • ה
 • ת
 • ה
 • נ
 • ה
15דינמו סט.פטרסבורג60337 - 1-63
 • ת
 • ת
 • ת
 • ה
 • ה
16אורנבורג602411 - 6-52
 • ת
 • ת
 • ה
 • ה
 • ה

דינמו מוסקבה

תאריך אירוע ליגה נ/ה/ת תוצאה
10/08/2019 דינמו מוסקבה נגד זניט סט. פטרסבורג הפסד 0 : 2
03/08/2019 ספרטק מוסקבה נגד דינמו מוסקבה תיקו 0 : 0
26/07/2019 דינמו מוסקבה נגד אוראל יקטרינבורג נצחון 2 : 0
21/07/2019 דינמו מוסקבה נגד רובין קאזאן הפסד 0 : 1
12/07/2019 ארסנל טולה נגד דינמו מוסקבה תיקו 1 : 1
26/05/2019 דינמו מוסקבה נגד ארסנל טולה תיקו 3 : 3
19/05/2019 ייניסיי קרסנויארסק נגד דינמו מוסקבה תיקו 2 : 2
10/05/2019 דינמו מוסקבה נגד רוסטוב תיקו 0 : 0
05/05/2019 צסקא מוסקבה נגד דינמו מוסקבה תיקו 2 : 2
24/04/2019 זניט סט. פטרסבורג נגד דינמו מוסקבה הפסד 2 : 0

לוקומוטיב מוסקבה

תאריך אירוע ליגה נ/ה/ת תוצאה
11/08/2019 לוקומוטיב מוסקבה נגד אוראל יקטרינבורג רוסית ראשונה נצחון 4 : 0
03/08/2019 קריליה סובטוב נגד לוקומוטיב מוסקבה רוסית ראשונה ניצחון 1 : 2
28/07/2019 צסקא מוסקבה נגד לוקומוטיב מוסקבה רוסית ראשונה הפסד 1 : 0
21/07/2019 לוקומוטיב מוסקבה נגד טמבוב רוסית ראשונה נצחון 2 : 1
15/07/2019 לוקומוטיב מוסקבה נגד רובין קאזאן רוסית ראשונה תיקו 1 : 1
26/05/2019 לוקומוטיב מוסקבה נגד אופה רוסית ראשונה נצחון 1 : 0
22/05/2019 לוקומוטיב מוסקבה נגד אוראל יקטרינבורג גביע רוסי נצחון 1 : 0
19/05/2019 אוראל יקטרינבורג נגד לוקומוטיב מוסקבה רוסית ראשונה תיקו 2 : 2
15/05/2019 רוסטוב נגד לוקומוטיב מוסקבה גביע רוסי ניצחון 0 : 2
04/05/2019 ארסנל טולה נגד לוקומוטיב מוסקבה רוסית ראשונה הפסד 2 : 0

דינמו מוסקבה נגד לוקומוטיב מוסקבה

תאריך מפעל אירוע תוצאת משחק תוצאה
30/03/2019 רוסית ראשונה דינמו מוסקבה נגד לוקומוטיב מוסקבה לוקומוטיב מוסקבה 0 : 1
14/09/2018 רוסית ראשונה לוקומוטיב מוסקבה נגד דינמו מוסקבה תיקו 1 : 1
14/04/2018 רוסית ראשונה דינמו מוסקבה נגד לוקומוטיב מוסקבה לוקומוטיב מוסקבה 0 : 4
01/10/2017 רוסית ראשונה לוקומוטיב מוסקבה נגד דינמו מוסקבה לוקומוטיב מוסקבה 3 : 0
30/11/2015 רוסית ראשונה דינמו מוסקבה נגד לוקומוטיב מוסקבה תיקו 2 : 2
02/08/2015 רוסית ראשונה לוקומוטיב מוסקבה נגד דינמו מוסקבה תיקו 1 : 1
04/04/2015 רוסית ראשונה דינמו מוסקבה נגד לוקומוטיב מוסקבה תיקו 2 : 2
02/11/2014 רוסית ראשונה לוקומוטיב מוסקבה נגד דינמו מוסקבה לוקומוטיב מוסקבה 4 : 2
24/11/2013 רוסית ראשונה לוקומוטיב מוסקבה נגד דינמו מוסקבה לוקומוטיב מוסקבה 1 : 0
21/09/2013 רוסית ראשונה דינמו מוסקבה נגד לוקומוטיב מוסקבה לוקומוטיב מוסקבה 1 : 3
09/03/2013 רוסית ראשונה דינמו מוסקבה נגד לוקומוטיב מוסקבה דינמו מוסקבה 1 : 0
25/08/2012 רוסית ראשונה לוקומוטיב מוסקבה נגד דינמו מוסקבה דינמו מוסקבה 2 : 3
06/05/2012 רוסית ראשונה דינמו מוסקבה נגד לוקומוטיב מוסקבה תיקו 2 : 2
01/04/2012 רוסית ראשונה לוקומוטיב מוסקבה נגד דינמו מוסקבה דינמו מוסקבה 0 : 2
26/06/2011 רוסית ראשונה דינמו מוסקבה נגד לוקומוטיב מוסקבה דינמו מוסקבה 4 : 1
חולצה שם תפקיד פציעה סטאטוס
A. Yusupov קשר מושהה לא משחק
חולצה שם תפקיד פציעה סטאטוס
24 Eder חלוץ יד שבורה לא משחק
8 J. Farfan קשר פציעה בברך לא משחק
 • קרדיט: יוצר/ת הסרטון
 • קרדיט: יוצר/ת הסרטון
 • קרדיט: יוצר/ת הסרטון

אנא המתן, המערכת אוספת נתונים.

175. הסתיים דינמו מוסקבה (1+) - לוקומוטיב מוסקבה 1.45 3.30 4.00 1 - 2 מידע נוסף
176. הסתיים מעל/מתחת שערים (2.5) דינמו מוסקבה - לוקומוטיב מוסקבה 1.95 1.45 3 מידע נוסף
177. הסתיים סה"כ קרנות טווחים בין 9 ל 11 דינמו מוסקבה - לוקומוטיב מוסקבה S,D 2.10 2.30 2.70 מידע נוסף
 
 
 
 
 
 

הרשמה לניוזלטרס