ספרד

כדורגל - ספרד - ספרדית שניה

169. הסתיים נומנסיה - אלקורקון S,D 1.95 2.50 2.95 0 - 1 מידע נוסף
 • ABCD

  נומנסיה במשחק יחסית לא קל מול אלקורקון , על פי מדד מומנטום הכללי ביחד עם העובדה שנומנסיה לא יכולה להרשות לעצמה להפסיד בבית היא צפויה לנצח.
  לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  נומנסיה מארחת את אלקורקון במסגרת ספרדית שניה. נומנסיה עם מדד מומנטום כללי טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה של תיקו X במשחקים שקבוצה מארחת עם מדד מומנטום כללי טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 180 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  נומנסיה מארחת את אלקורקון במסגרת ספרדית שניה. נומנסיה עם מדד מומנטום כללי טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה מארחת עם מדד מומנטום כללי טוב יותר, ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  נומנסיה עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר מאלקורקון , צפויה לנצח במשחק לא קל על הנייר. צפי למשחק צמוד עם תוצאה נמוכה.
  לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  נומנסיה מארחת את אלקורקון במסגרת ספרדית שניה. נומנסיה עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה של תיקו X במשחקים שקבוצה מארחת עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  נומנסיה מארחת את אלקורקון במסגרת ספרדית שניה. נומנסיה עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה מארחת עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר, ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 40 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  נומנסיה מארחת את אלקורקון במסגרת ספרדית שניה. נומנסיה עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר במחזורים האחרונים ואמורה לספק את הסחורה.
  לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  נומנסיה מארחת את אלקורקון במסגרת ספרדית שניה. נומנסיה עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה של תיקו X במשחקים שקבוצה מארחת עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 40 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  נומנסיה מארחת את אלקורקון במסגרת ספרדית שניה. נומנסיה עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה מארחת עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר, ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 60 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  נומנסיה במשחק לא קל מול אלקורקון , אך מכיוון שנומנסיה מארחת את המשחק יחד עם העובדה שמדד עוצמה ממוצע שלה טוב יותר , היא אמורה לרשום ניצחון.
  לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  נומנסיה מארחת את אלקורקון במסגרת ספרדית שניה. נומנסיה עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה של תיקו X במשחקים שקבוצה מארחת עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 40 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  נומנסיה מארחת את אלקורקון במסגרת ספרדית שניה. נומנסיה עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה מארחת עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 30 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  נומנסיה במשחק יחסית לא קל מול אלקורקון , על פי כל מדדי המומנטום (כללי, ממוצע, בית חוץ וראש בראש) ביחד עם העובדה שנומנסיה לא יכולה להרשות לעצמה להפסיד בבית היא צפויה לנצח.
  לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 150 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  נומנסיה מארחת את אלקורקון במסגרת ספרדית שניה. נומנסיה עם כל מדדי מומנטום (כללי, ממוצע, בית חוץ וראש בראש) טובים יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה מארחת עם מדדי מומנטום טובים יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 30 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  נומנסיה מארחת את אלקורקון במסגרת ספרדית שניה. נומנסיה עם כל מדדי מומנטום (כללי, ממוצע, בית חוץ וראש בראש) טובים יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה מארחת עם מדדי מומנטום טובים יותר, ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  נומנסיה במשחק יחסית לא קל מול אלקורקון , על פי מדדי עוצמה ממוצע ומדד מומנטום ממוצע היא צפויה לנצח.
  לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  נומנסיה מארחת את אלקורקון במסגרת ספרדית שניה. נומנסיה עם כל מדדי עוצמה ומומנטום ממוצעים טובים יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה מארחת עם מדדי עוצמה ומומנטום טובים יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  נומנסיה מארחת את אלקורקון במסגרת ספרדית שניה. נומנסיה עם כל מדדי עוצמה ומומנטום ממוצעים טובים יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה מארחת עם מדדי עוצמה ומומנטום טובים יותר, ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 30 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  נומנסיה במשחק יחסית לא קל מול אלקורקון , על פי מדד מומנטום הכללי היא בתקופה טובה יותר וצפויה לנצח.
  לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  נומנסיה במשחק שווה כוחות מול אלקורקון , אך מכיוון שנומנסיה מארחת את המשחק יחד עם העובדה שהיא במומנטום טוב יותר (על פי מדד המומנטום הכללי) , היא אמורה לרשום ניצחון.
  לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  נומנסיה עם מדד מומנטום כללי טוב יותר מאלקורקון , צפויה לנצח במשחק לא קל על הנייר. צפי למשחק צמוד עם תוצאה נמוכה.
  לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 40 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  נומנסיה מארחת את אלקורקון במסגרת ספרדית שניה. נומנסיה במומנטום טוב יותר (על פי מדד המומנטום הכללי). מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה מארחת עם מדד מומנטום טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 120 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  נומנסיה מארחת את אלקורקון במסגרת ספרדית שניה. נומנסיה במומנטום טוב יותר (על פי מדד המומנטום הכללי). מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה מארחת עם מדד מומנטום טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 90 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  נומנסיה מארחת את אלקורקון במסגרת ספרדית שניה. נומנסיה במומנטום טוב יותר (על פי מדד המומנטום הכללי). מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה מארחת עם מדד מומנטום טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 50 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  נומנסיה מארחת את אלקורקון במסגרת ספרדית שניה. נומנסיה במומנטום טוב יותר (על פי מדד המומנטום הכללי). מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה מארחת עם מדד מומנטום טוב יותר, ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  נומנסיה מארחת את אלקורקון במסגרת ספרדית שניה. נומנסיה במומנטום טוב יותר (על פי מדד המומנטום הכללי). מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה מארחת עם מדד מומנטום טוב יותר, ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  נומנסיה מארחת את אלקורקון במסגרת ספרדית שניה. נומנסיה במומנטום טוב יותר (על פי מדד המומנטום הכללי). מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה מארחת עם מדד מומנטום טוב יותר, ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

1 X 2
1.95 2.50 2.95
32% 36% 32%
(9 ממליצים) (10 ממליצים) (9 ממליצים)

יום ראשון, תאריך 18 אוגוסט 2019. משחק בין נומנסיה לאלקורקון במסגרת הספרדית שניה.
משחק זה ניתן להימור סינגל.
נומנסיה עם רצף של 2 תיקו במשחקים האחרונים (נגד לאס פלמאס,סראגוסה) כאשר מנגד אלקורקון עם רצף של 2 הפסדים במשחקים האחרונים (נגד גרנאדה,חימנסטיק).
במשחקים שנערכו בניהם לאחרונה נומנסיה ניצחה 5 פעמים ומנגד אלקורקון ניצחה 3 פעמים ו-7 פעמים סיימו הקבוצות בתיקו.

שם מדד מספר משחקים לחישוב מומנטום עוצמה
ממוצע אחרונים ממוצע של (3) מחזורים אחרונים 3 1.00
סיכום כללי נומנסיה (10), אלקורקון (10) 4 0.40
סיכום בית חוץ נומנסיה (5), אלקורקון (5) 3 0.40
ראש בראש כללי נומנסיה (15) נגד אלקורקון (15) 6 0.07
ראש בראש בית חוץ נומנסיה (7) נגד אלקורקון (7) 4 0.14

מדדי מומנטום לפי קבוצה

שם מדד מספר משחקים לחישוב נומנסיה אלקורקון
ממוצע אחרונים ממוצע של (3) מחזורים אחרונים 1.00 -2.00
סיכום כללי נומנסיה (10), אלקורקון (10) 1 -3
סיכום בית חוץ נומנסיה (5), אלקורקון (5) 1 -2
ראש בראש כללי נומנסיה (15) נגד אלקורקון (15) 3 -3
ראש בראש בית חוץ נומנסיה (7) נגד אלקורקון (7) 2 -2
סה"כחוץביתנתוני שעריםביתחוץסה"כ
40 20 20 מספר משחקים 21 20 41
11 1 10 נצחונות 9 5 14
14 10 4 תיקו 6 4 10
15 9 6 הפסדים 6 11 17
43 14 29 שערים שהבקיעו 19 16 35
49 29 20 שערים שספגו 14 26 40
12 4 8 מספר משחקים ששמרו על רשת נקייה 11 7 18
11 10 1 מספר משחקים שלא הבקיעו 7 10 17
סה"כחוץביתממוצעי שעריםביתחוץסה"כ
1.1 0.7 1.5 ממוצע שערים למשחק 0.9 0.8 0.9
1.2 1.5 1.0 ממוצע ספיגות למשחק 0.7 1.3 1.0
0.3 0.2 0.4 ממוצע רשת נקייה למשחק 0.5 0.4 0.4
0.3 0.5 0.1 ממוצע שלא הבקיעו למשחק 0.3 0.5 0.4
49" 53" 47" זמן ממוצע של הבקעת גול ראשון 45" 26" 37"
32" 26" 40" זמן ממוצע של ספיגת גול ראשון 49" 44" 46"
התפלגות זמני הבקעה
7.1%
0-15
23.5%
9.5%
15-30
5.9%
19.0%
30-45
17.6%
35.7%
45-60
29.4%
9.5%
60-75
8.8%
19.0%
75-90
14.7%
שם מדד מספר משחקים לחישוב מדד שערים מחזור אחרון
סיכום כללי נומנסיה (10), אלקורקון (10) 1.60 2.5
סיכום בית חוץ נומנסיה (5), אלקורקון (5) 1.80 2.5
ראש בראש כללי נומנסיה (15) נגד אלקורקון (15) 2.20 2
ראש בראש בית חוץ נומנסיה (7) נגד אלקורקון (7) 1.86 2
תאריך שעה 1 X 2
14/08/201916:101.752.603.45
17/08/201918:501.752.553.40
18/08/201907:051.802.553.35
18/08/201908:351.802.553.30
18/08/201911:401.902.503.10
18/08/201911:501.902.503.05
18/08/201912:151.952.503.00
18/08/201912:551.952.502.95

ספרדית שניה 19/08/2019 05:16

 קבוצהמשחקיםנצחוןתיקוהפסדשעריםהפרשנקודותמשחקים אחרונים
1אלמריה11000 - 333
 • נ
2פואנלבראדה11000 - 223
 • נ
3סראגוסה11000 - 223
 • נ
4מלאגה11000 - 113
 • נ
5מיראנדס10102 - 201
 • ת
6ראיו וייקאנו10102 - 201
 • ת
7אקסטרמדורה10100 - 001
 • ת
8לוגו10100 - 001
 • ת
9אלקורקון00000 - 000
  10קאדיז00000 - 000
   11דפורטיבו לה קורוניה00000 - 000
    12ג'ירונה00000 - 000
     13הואסקה00000 - 000
      14לאס פלמאס00000 - 000
       15נומנסיה00000 - 000
        16פונפרדינה00000 - 000
         17אוביידו00000 - 000
          18ספורטינג גיחון00000 - 000
           19ראסינג סנטאנדר10011 - 0-10
           • ה
           20אלצ'ה10012 - 0-20
           • ה
           21טנריפה10012 - 0-20
           • ה
           22אלבסטה10013 - 0-30
           • ה

           נומנסיה

           תאריך אירוע ליגה נ/ה/ת תוצאה
           09/06/2019 נומנסיה נגד לאס פלמאס תיקו 1 : 1
           04/06/2019 סראגוסה נגד נומנסיה תיקו 0 : 0
           25/05/2019 נומנסיה נגד רייאוס דפורטיו נצחון 1 : 0
           19/05/2019 אוביידו נגד נומנסיה הפסד 1 : 0
           11/05/2019 נומנסיה נגד אלקורקון נצחון 2 : 0
           05/05/2019 אלבסטה נגד נומנסיה תיקו 0 : 0
           26/04/2019 נומנסיה נגד דפורטיבו לה קורוניה הפסד 1 : 2
           21/04/2019 קאדיז נגד נומנסיה הפסד 2 : 1
           14/04/2019 נומנסיה נגד מאיורקה תיקו 1 : 1
           07/04/2019 חימנסטיק נגד נומנסיה הפסד 2 : 0

           אלקורקון

           תאריך אירוע ליגה נ/ה/ת תוצאה
           08/06/2019 גרנאדה נגד אלקורקון ספרדית שניה הפסד 2 : 1
           01/06/2019 אלקורקון נגד חימנסטיק ספרדית שניה הפסד 0 : 1
           26/05/2019 אלמריה נגד אלקורקון ספרדית שניה תיקו 0 : 0
           18/05/2019 אלקורקון נגד אקסטרמדורה ספרדית שניה הפסד 0 : 1
           11/05/2019 נומנסיה נגד אלקורקון ספרדית שניה הפסד 2 : 0
           04/05/2019 אלקורקון נגד אוסאסונה ספרדית שניה תיקו 0 : 0
           27/04/2019 רייאוס דפורטיו נגד אלקורקון ספרדית שניה ניצחון 0 : 1
           19/04/2019 אלקורקון נגד מלאגה ספרדית שניה הפסד 1 : 4
           14/04/2019 סראגוסה נגד אלקורקון ספרדית שניה ניצחון 0 : 2
           07/04/2019 אלקורקון נגד אלבסטה ספרדית שניה הפסד 0 : 1

           נומנסיה נגד אלקורקון

           תאריך מפעל אירוע תוצאת משחק תוצאה
           11/05/2019 ספרדית שניה נומנסיה נגד אלקורקון נומנסיה 2 : 0
           23/12/2018 ספרדית שניה אלקורקון נגד נומנסיה תיקו 1 : 1
           07/04/2018 ספרדית שניה אלקורקון נגד נומנסיה נומנסיה 0 : 1
           03/11/2017 ספרדית שניה נומנסיה נגד אלקורקון נומנסיה 1 : 0
           04/02/2017 ספרדית שניה אלקורקון נגד נומנסיה נומנסיה 2 : 3
           04/09/2016 ספרדית שניה נומנסיה נגד אלקורקון תיקו 1 : 1
           27/02/2016 ספרדית שניה נומנסיה נגד אלקורקון תיקו 1 : 1
           26/09/2015 ספרדית שניה אלקורקון נגד נומנסיה תיקו 1 : 1
           31/05/2015 ספרדית שניה אלקורקון נגד נומנסיה תיקו 1 : 1
           11/01/2015 ספרדית שניה נומנסיה נגד אלקורקון תיקו 2 : 2
           16/03/2014 ספרדית שניה נומנסיה נגד אלקורקון אלקורקון 0 : 1
           13/10/2013 ספרדית שניה אלקורקון נגד נומנסיה נומנסיה 0 : 1
           24/03/2013 ספרדית שניה אלקורקון נגד נומנסיה תיקו 1 : 1
           20/10/2012 ספרדית שניה נומנסיה נגד אלקורקון אלקורקון 0 : 1
           11/09/2012 גביע ספרדי אלקורקון נגד נומנסיה אלקורקון 4 : 1
           13Daniel Barrio Alvarez
           4Derik Osede
           23Héctor Hernández
           16Carlos Gutiérrez
           11Nacho Sánchez
           21Marc Mateu
           6Alberto Escassi
           20Luís Gustavo
           10Alain Oyarzun
           22Curro
           19Guillermo Fernández
           1Dani Jiménez
           19David Fernández
           3Carlos Pomares
           20Unai Elgezabal
           22Paris Adot
           5Juan Aguilera
           11Ernesto Gómez
           7Richard Boateng
           17Samuel Sosa
           21Sandaza
           9Jack Harper

           1-5-4

           4-4-2

           אנא המתן, המערכת אוספת נתונים.

           170. הסתיים נומנסיה - אלקורקון (1+) 3.90 3.15 1.50 0 - 1 מידע נוסף
           171. הסתיים מעל/מתחת שערים (2.5) נומנסיה - אלקורקון 2.10 1.30 1 מידע נוסף
           172. הסתיים סה"כ קרנות טווחים בין 9 ל 11 נומנסיה - אלקורקון S,D 2.20 2.35 2.50 מידע נוסף
            
            
            
            
            
            

           הרשמה לניוזלטרס