פורטוגל

כדורגל - פורטוגל - פורטוגלית ראשונה

106. הסתיים פאקו פריירה - סנטה קלרה S,D 1.85 2.70 3.00 0 - 1 מידע נוסף
 • ABCD

  פאקו פריירה עם מדד מומנטום כללי טוב יותר מסנטה קלרה , צפויה לנצח במשחק לא קל על הנייר. צפי למשחק צמוד עם תוצאה נמוכה.
  לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 80 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  פאקו פריירה מארחת את סנטה קלרה במסגרת פורטוגלית ראשונה. פאקו פריירה עם מדד מומנטום כללי טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה של תיקו X במשחקים שקבוצה מארחת עם מדד מומנטום כללי טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  פאקו פריירה מארחת את סנטה קלרה במסגרת פורטוגלית ראשונה. פאקו פריירה עם מדד מומנטום כללי טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה מארחת עם מדד מומנטום כללי טוב יותר, ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 30 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  פאקו פריירה מארחת את סנטה קלרה במסגרת פורטוגלית ראשונה. פאקו פריירה עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר במחזורים האחרונים ואמורה לספק את הסחורה.
  לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 40 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  פאקו פריירה מארחת את סנטה קלרה במסגרת פורטוגלית ראשונה. פאקו פריירה עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה של תיקו X במשחקים שקבוצה מארחת עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  פאקו פריירה מארחת את סנטה קלרה במסגרת פורטוגלית ראשונה. פאקו פריירה עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה מארחת עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  פאקו פריירה מארחת את סנטה קלרה במסגרת פורטוגלית ראשונה. פאקו פריירה עם מדד עוצמה כללי טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה של תיקו X במשחקים שקבוצה מארחת עם מדד עוצמה כללי טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  פאקו פריירה מארחת את סנטה קלרה במסגרת פורטוגלית ראשונה. פאקו פריירה עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר , בנוסף היה ירידה ביחס ליין של פאקו פריירה שמעיד בדרך כלל שמהמרים רבים נוספים הימרו על ניצחון של פאקו פריירה.
  לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 60 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  פאקו פריירה מארחת את סנטה קלרה במסגרת פורטוגלית ראשונה. פאקו פריירה עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר, בנוסף היה ירידה ביחס ליין של פאקו פריירה. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה של תיקו X במשחקים שקבוצה מארחת עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  פאקו פריירה מארחת את סנטה קלרה במסגרת פורטוגלית ראשונה. פאקו פריירה עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר, בנוסף היה ירידה ביחס ליין של פאקו פריירה. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה מארחת עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 180 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  פאקו פריירה מארחת את סנטה קלרה במסגרת פורטוגלית ראשונה. פאקו פריירה עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר , בנוסף היה ירידה ביחס ליין של פאקו פריירה שמעיד בדרך כלל שמהמרים רבים נוספים הימרו על ניצחון של פאקו פריירה.
  לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  פאקו פריירה מארחת את סנטה קלרה במסגרת פורטוגלית ראשונה. פאקו פריירה עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר, בנוסף היה ירידה ביחס ליין של פאקו פריירה. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה של תיקו X במשחקים שקבוצה מארחת עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  פאקו פריירה מארחת את סנטה קלרה במסגרת פורטוגלית ראשונה. פאקו פריירה עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר, בנוסף היה ירידה ביחס ליין של פאקו פריירה. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה מארחת עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 70 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  פאקו פריירה במשחק שווה כוחות מול סנטה קלרה , אך מכיוון שפאקו פריירה מארחת את המשחק יחד עם העובדה שכל מדד מומנטום (כללי, ממוצע, בית חוץ וראש בראש) שלה טוב יותר , היא אמורה לרשום ניצחון.
  לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  פאקו פריירה עם כל מדדי מומנטום (כללי, ממוצע, בית חוץ וראש בראש) טובים יותר מסנטה קלרה , צפויה לנצח במשחק לא קל על הנייר. צפי למשחק צמוד עם תוצאה נמוכה.
  לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  פאקו פריירה מארחת את סנטה קלרה במסגרת פורטוגלית ראשונה. פאקו פריירה עם כל מדדי מומנטום (כללי, ממוצע, בית חוץ וראש בראש) טובים יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה מארחת עם מדדי מומנטום טובים יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 90 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  פאקו פריירה מארחת את סנטה קלרה במסגרת פורטוגלית ראשונה. פאקו פריירה עם כל מדדי מומנטום (כללי, ממוצע, בית חוץ וראש בראש) טובים יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה מארחת עם מדדי מומנטום טובים יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  פאקו פריירה מארחת את סנטה קלרה במסגרת פורטוגלית ראשונה. פאקו פריירה עם כל מדדי מומנטום (כללי, ממוצע, בית חוץ וראש בראש) טובים יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה מארחת עם מדדי מומנטום טובים יותר, ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  פאקו פריירה מארחת את סנטה קלרה במסגרת פורטוגלית ראשונה. פאקו פריירה עם כל מדדי מומנטום (כללי, ממוצע, בית חוץ וראש בראש) טובים יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה מארחת עם מדדי מומנטום טובים יותר, ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 30 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  פאקו פריירה עם כל מדדי העוצמה (כללי, ממוצע, בית חוץ וראש בראש) טובים יותר מסנטה קלרה , צפויה לנצח במשחק לא קל על הנייר. צפי למשחק צמוד עם תוצאה נמוכה.
  לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  פאקו פריירה במשחק שווה כוחות מול סנטה קלרה , אך מכיוון שפאקו פריירה מארחת את המשחק יחד עם העובדה שכל מדדי העוצמה (כללי, ממוצע, בית חוץ וראש בראש) שלה טוב יותר , היא אמורה לרשום ניצחון.
  לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  פאקו פריירה מארחת את סנטה קלרה במסגרת פורטוגלית ראשונה. פאקו פריירה עם כל מדדי עוצמה (כללי, ממוצע, בית חוץ וראש בראש) טובים יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה מארחת עם מדדי עוצמה טובים יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 150 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  פאקו פריירה מארחת את סנטה קלרה במסגרת פורטוגלית ראשונה. פאקו פריירה עם כל מדדי עוצמה (כללי, ממוצע, בית חוץ וראש בראש) טובים יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה מארחת עם מדדי עוצמה טובים יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 50 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  פאקו פריירה מארחת את סנטה קלרה במסגרת פורטוגלית ראשונה. פאקו פריירה עם כל מדדי עוצמה (כללי, ממוצע, בית חוץ וראש בראש) טובים יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה מארחת עם מדדי עוצמה טובים יותר, ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  פאקו פריירה מארחת את סנטה קלרה במסגרת פורטוגלית ראשונה. פאקו פריירה עם כל מדדי עוצמה (כללי, ממוצע, בית חוץ וראש בראש) טובים יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה מארחת עם מדדי עוצמה טובים יותר, ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  פאקו פריירה עם מדדי מומנטום ממוצע ומדד עוצמה ממוצע טובים יותר מסנטה קלרה , צפויה לנצח במשחק לא קל על הנייר. צפי למשחק צמוד עם תוצאה נמוכה.
  לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  פאקו פריירה מארחת את סנטה קלרה במסגרת פורטוגלית ראשונה. פאקו פריירה עם כל מדדי עוצמה ומומנטום ממוצעים טובים יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה מארחת עם מדדי עוצמה ומומנטום טובים יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 100 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  פאקו פריירה מארחת את סנטה קלרה במסגרת פורטוגלית ראשונה. פאקו פריירה עם כל מדדי עוצמה ומומנטום ממוצעים טובים יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה מארחת עם מדדי עוצמה ומומנטום טובים יותר, ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  פאקו פריירה במשחק שווה כוחות מול סנטה קלרה , אך מכיוון שפאקו פריירה מארחת את המשחק יחד עם העובדה שמדד מומנטום בית חוץ שלה טוב יותר , היא אמורה לרשום ניצחון.
  לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  פאקו פריירה מארחת את סנטה קלרה במסגרת פורטוגלית ראשונה. פאקו פריירה עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים צמודים מבחינת יחסים ,כאשר הקבוצה המארחת עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  פאקו פריירה מארחת את סנטה קלרה במסגרת פורטוגלית ראשונה. פאקו פריירה עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון לקבוצה אורחת במשחקים צמודים מבחינת יחסים ,כאשר הקבוצה המארחת עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר, ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 30 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  פאקו פריירה עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר מסנטה קלרה , צפויה לנצח במשחק לא קל על הנייר. צפי למשחק צמוד עם תוצאה נמוכה.
  לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 40 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  פאקו פריירה מארחת את סנטה קלרה במסגרת פורטוגלית ראשונה. פאקו פריירה עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים צמודים מבחינת יחסים ,כאשר הקבוצה המארחת עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  פאקו פריירה מארחת את סנטה קלרה במסגרת פורטוגלית ראשונה. פאקו פריירה עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון לקבוצה אורחת במשחקים צמודים מבחינת יחסים ,כאשר הקבוצה המארחת עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר, ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  פאקו פריירה עם מדד עוצמה כללית טוב יותר מסנטה קלרה , צפויה לנצח במשחק לא קל על הנייר. צפי למשחק צמוד עם תוצאה נמוכה.
  לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 80 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  פאקו פריירה מארחת את סנטה קלרה במסגרת פורטוגלית ראשונה. פאקו פריירה עם מדד עוצמה כללית טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים צמודים מבחינת יחסים ,כאשר הקבוצה המארחת עם מדד עוצמה כללית טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  פאקו פריירה מארחת את סנטה קלרה במסגרת פורטוגלית ראשונה. פאקו פריירה עם מדד עוצמה כללית טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון לקבוצה האורחת במשחקים צמודים מבחינת יחסים ,כאשר הקבוצה המארחת עם מדד עוצמה כללית טוב יותר, ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  פאקו פריירה במשחק יחסית לא קל מול סנטה קלרה , על פי מדד עוצמה בית חוץ ביחד עם העובדה שפאקו פריירה לא יכולה להרשות לעצמה להפסיד בבית היא צפויה לנצח.
  לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  פאקו פריירה מארחת את סנטה קלרה במסגרת פורטוגלית ראשונה. פאקו פריירה עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים צמודים מבחינת יחסים ,כאשר הקבוצה המארחת עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 50 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  פאקו פריירה מארחת את סנטה קלרה במסגרת פורטוגלית ראשונה. פאקו פריירה עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון לקבוצה האורחת במשחקים צמודים מבחינת יחסים ,כאשר הקבוצה המארחת עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר, ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

 • ABCD

  פאקו פריירה מארחת את סנטה קלרה במסגרת פורטוגלית ראשונה. פאקו פריירה עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר, בנוסף היה ירידה ביחס ליין של פאקו פריירה. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה מארחת עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 180 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  פאקו פריירה מארחת את סנטה קלרה במסגרת פורטוגלית ראשונה. פאקו פריירה עם כל מדדי עוצמה (כללי, ממוצע, בית חוץ וראש בראש) טובים יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה מארחת עם מדדי עוצמה טובים יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 150 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  פאקו פריירה מארחת את סנטה קלרה במסגרת פורטוגלית ראשונה. פאקו פריירה עם כל מדדי עוצמה ומומנטום ממוצעים טובים יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה מארחת עם מדדי עוצמה ומומנטום טובים יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 100 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

יום ראשון, תאריך 18 אוגוסט 2019. משחק בין פאקו פריירה לסנטה קלרה במסגרת הפורטוגלית ראשונה.
משחק זה ניתן להימור סינגל.
פאקו פריירה המארחת ממוקמת במקום ה-18 עם 0 נקודות ויחס שערים שלילי של -5 שערים (כובשת בממוצע למשחק 0.00 וסופגת 5.00 שערים) כאשר מנגד סנטה קלרה האורחת ממוקמת במקום ה-17 עם 0 נקודות ויחס שערים שלילי של -2 שערים (כובשת בממוצע למשחק 0.00 וסופגת 2.00 שערים).
במשחקים האחרונים פאקו פריירה ניצחה 3 פעמים (נגד פיאדדה, מפרה, ארוקה), הפסידה פעם אחת (נגד בנפיקה ליסבון) ופעם אחת סיימה בתוצאת תיקו (נגד ליישוש) כאשר מנגד סנטה קלרה עם רצף של 2 הפסדים במשחקים האחרונים (נגד פמליקאו,בנפיקה ליסבון).
במשחקים שנערכו בניהם לאחרונה פאקו פריירה ניצחה 5 פעמים ו-3 פעמים סיימו הקבוצות בתיקו.

שם מדד מספר משחקים לחישוב מומנטום עוצמה
ממוצע אחרונים ממוצע של (3) מחזורים אחרונים 2 0.67
סיכום כללי פאקו פריירה (10), סנטה קלרה (10) 1 0.50
סיכום בית חוץ פאקו פריירה (5), סנטה קלרה (5) 4 1.40
ראש בראש כללי פאקו פריירה (8) נגד סנטה קלרה (8) 8 0.88
ראש בראש בית חוץ פאקו פריירה (4) נגד סנטה קלרה (4) 8 1.50

מדדי מומנטום לפי קבוצה

שם מדד מספר משחקים לחישוב פאקו פריירה סנטה קלרה
ממוצע אחרונים ממוצע של (3) מחזורים אחרונים 1.33 -0.67
סיכום כללי פאקו פריירה (10), סנטה קלרה (10) -1 -2
סיכום בית חוץ פאקו פריירה (5), סנטה קלרה (5) 3 -1
ראש בראש כללי פאקו פריירה (8) נגד סנטה קלרה (8) 4 -4
ראש בראש בית חוץ פאקו פריירה (4) נגד סנטה קלרה (4) 4 -4
סה"כחוץביתנתוני שעריםביתחוץסה"כ
0 0 0 מספר משחקים 0 0 0
0 0 0 נצחונות 0 0 0
0 0 0 תיקו 0 0 0
0 0 0 הפסדים 0 0 0
0 0 0 שערים שהבקיעו 0 0 0
0 0 0 שערים שספגו 0 0 0
0 0 0 מספר משחקים ששמרו על רשת נקייה 0 0 0
0 0 0 מספר משחקים שלא הבקיעו 0 0 0
סה"כחוץביתממוצעי שעריםביתחוץסה"כ
0.0 0.0 0.0 ממוצע שערים למשחק 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 ממוצע ספיגות למשחק 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 ממוצע רשת נקייה למשחק 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 ממוצע שלא הבקיעו למשחק 0.0 0.0 0.0
- - - זמן ממוצע של הבקעת גול ראשון - - -
- - - זמן ממוצע של ספיגת גול ראשון - - -
התפלגות זמני הבקעה
0-15
15-30
30-45
45-60
60-75
75-90
שם מדד מספר משחקים לחישוב מדד שערים מחזור אחרון
סיכום כללי פאקו פריירה (10), סנטה קלרה (10) 2.55 3.5
סיכום בית חוץ פאקו פריירה (5), סנטה קלרה (5) 2.30 3.5
ראש בראש כללי פאקו פריירה (8) נגד סנטה קלרה (8) 2.63 7
ראש בראש בית חוץ פאקו פריירה (4) נגד סנטה קלרה (4) 3.00 3
תאריך שעה 1 X 2
14/08/201916:102.102.652.50
15/08/201923:102.052.652.60
17/08/201918:302.102.652.55
17/08/201918:352.102.652.50
17/08/201918:552.152.652.45
18/08/201907:552.102.652.55
18/08/201909:552.052.652.60
18/08/201910:002.002.652.65
18/08/201910:051.952.652.70
18/08/201910:201.902.702.80
18/08/201914:401.902.702.85
18/08/201915:501.952.702.80
18/08/201916:401.952.702.75
18/08/201917:551.902.702.90
18/08/201918:001.852.703.00

פורטוגלית ראשונה 18/08/2019 17:07

 קבוצהמשחקיםנצחוןתיקוהפסדשעריםהפרשנקודותמשחקים אחרונים
1בנפיקה ליסבון22000 - 776
 • נ
 • נ
2פמליקאו22000 - 336
 • נ
 • נ
3פורטו21012 - 533
 • נ
 • ה
4בראגה11001 - 323
 • נ
5מוריירנסה21013 - 413
 • נ
 • ה
6בואבישטה11001 - 213
 • נ
7ז'יל ויסנטה21014 - 2-23
 • ה
 • נ
8ספורטינג ליסבון10101 - 101
 • ת
9מאריטימו10101 - 101
 • ת
10פורטימוננסה10100 - 001
 • ת
11טונדלה10100 - 001
 • ת
12בלננשש20112 - 0-21
 • ה
 • ת
13ויטוריה סטובל20114 - 0-41
 • ה
 • ת
14ויטוריה גימראייש00000 - 000
  15דפורטיבו אבש10012 - 1-10
  • ה
  16ריו אווה10011 - 0-10
  • ה
  17סנטה קלרה10012 - 0-20
  • ה
  18פאקו פריירה10015 - 0-50
  • ה

  פאקו פריירה

  תאריך אירוע ליגה נ/ה/ת תוצאה
  10/08/2019 בנפיקה ליסבון נגד פאקו פריירה הפסד 5 : 0
  19/05/2019 פאקו פריירה נגד פיאדדה נצחון 2 : 0
  11/05/2019 ליישוש נגד פאקו פריירה תיקו 1 : 1
  05/05/2019 פאקו פריירה נגד מפרה נצחון 2 : 0
  28/04/2019 ארוקה נגד פאקו פריירה ניצחון 1 : 3
  20/04/2019 פאקו פריירה נגד אקדמיקה ויסו נצחון 2 : 1
  13/04/2019 פורטו ב' נגד פאקו פריירה תיקו 1 : 1
  07/04/2019 פאקו פריירה נגד אולביירנסה הפסד 0 : 1
  30/03/2019 פנאפייל נגד פאקו פריירה תיקו 1 : 1
  17/03/2019 פאקו פריירה נגד אשטוריל תיקו 1 : 1

  סנטה קלרה

  תאריך אירוע ליגה נ/ה/ת תוצאה
  10/08/2019 סנטה קלרה נגד פמליקאו פורטוגלית ראשונה הפסד 0 : 2
  18/05/2019 בנפיקה ליסבון נגד סנטה קלרה פורטוגלית ראשונה הפסד 4 : 1
  11/05/2019 סנטה קלרה נגד פיירנסה פורטוגלית ראשונה תיקו 4 : 4
  05/05/2019 טונדלה נגד סנטה קלרה פורטוגלית ראשונה ניצחון 1 : 3
  27/04/2019 סנטה קלרה נגד ויטוריה סטובל פורטוגלית ראשונה תיקו 0 : 0
  20/04/2019 פורטו נגד סנטה קלרה פורטוגלית ראשונה הפסד 1 : 0
  13/04/2019 סנטה קלרה נגד מוריירנסה פורטוגלית ראשונה תיקו 1 : 1
  06/04/2019 בלננשש נגד סנטה קלרה פורטוגלית ראשונה תיקו 1 : 1
  30/03/2019 סנטה קלרה נגד ויטוריה גימראייש פורטוגלית ראשונה נצחון 1 : 0
  15/03/2019 ספורטינג ליסבון נגד סנטה קלרה פורטוגלית ראשונה הפסד 1 : 0

  פאקו פריירה נגד סנטה קלרה

  תאריך מפעל אירוע תוצאת משחק תוצאה
  29/01/2005 Portugal Division2 סנטה קלרה נגד פאקו פריירה פאקו פריירה 3 : 4
  11/09/2004 Portugal Division2 פאקו פריירה נגד סנטה קלרה פאקו פריירה 2 : 1
  24/05/2003 פורטוגלית ראשונה פאקו פריירה נגד סנטה קלרה פאקו פריירה 3 : 1
  04/01/2003 פורטוגלית ראשונה סנטה קלרה נגד פאקו פריירה תיקו 0 : 0
  02/03/2002 פורטוגלית ראשונה פאקו פריירה נגד סנטה קלרה פאקו פריירה 2 : 1
  12/10/2001 פורטוגלית ראשונה סנטה קלרה נגד פאקו פריירה תיקו 1 : 1
  30/01/1999 Portugal Division2 פאקו פריירה נגד סנטה קלרה פאקו פריירה 2 : 0
  12/09/1998 Portugal Division2 סנטה קלרה נגד פאקו פריירה תיקו 0 : 0
  חולצה שם תפקיד פציעה סטאטוס
  B. Martins מושהה לא משחק
  חולצה שם תפקיד פציעה סטאטוס
  27 A. Carvalho קשר פציעה בברך לא משחק
  • קרדיט: יוצר/ת הסרטון

  אנא המתן, המערכת אוספת נתונים.

  107. הסתיים פאקו פריירה - סנטה קלרה (1+) 3.45 3.20 1.55 0 - 1 מידע נוסף
  108. הסתיים מעל/מתחת שערים (2.5) פאקו פריירה - סנטה קלרה 1.90 1.45 1 מידע נוסף
  109. הסתיים סה"כ קרנות טווחים בין 9 ל 11 פאקו פריירה - סנטה קלרה S,D 2.70 2.30 2.10 מידע נוסף
   
   
   
   
   
   

  הרשמה לניוזלטרס