רומניה

כדורגל - רומניה - רומנית ראשונה

184. הסתיים ספסי - סטיאווה בוקרשט S,D 4.25 3.05 1.45 0 - 0 מידע נוסף
 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא שילוב של טווח יחסי ליין קבועים עם שימוש במקדם שיטת ההכפלה היחסית.
  הימור זה יתבצע רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים:
  יחס ההימור של הקבוצה האורחת הוא בין 1.35-1.4
  ההימור ניתן להימור סינגל (S)
  מכיוון שסטיאווה בוקרשט האורחת , עם יחס המתאים לתנאי המקדים , ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא שילוב של טווח יחסי ליין קבועים עם שימוש במקדם שיטת ההכפלה היחסית.
  הימור זה יתבצע רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים:
  יחס ההימור של הקבוצה האורחת הוא בין 1.45-1.5
  ההימור ניתן להימור סינגל (S)
  מכיוון שסטיאווה בוקרשט האורחת , עם יחס המתאים לתנאי המקדים , ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא שילוב של טווח יחסי ליין קבועים עם שימוש במקדם שיטת ההכפלה היחסית.
  הימור זה יתבצע רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים:
  יחס ההימור של הקבוצה האורחת הוא בין 1.55-1.6
  ההימור ניתן להימור סינגל (S)
  מכיוון שסטיאווה בוקרשט האורחת , עם יחס המתאים לתנאי המקדים , ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 400 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא הימור קבוע על הפתעה כאשר טווח יחסי ליין קבועים לקבוצה האורחת , עם שימוש במקדם שיטת ההכפלה היחסית.
  הימור זה יתבצע רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים:
  יחס ההימור של הקבוצה האורחת הוא בין 1.35-1.4 כאשר תיקו X הינה תוצאה מפתיעה
  ההימור ניתן להימור סינגל (S)
  מכיוון שסטיאווה בוקרשט האורחת, עם יחס המתאים לתנאי המקדים , ההמלצה להימור היא כאמור X עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא הימור קבוע על הפתעה כאשר טווח יחסי ליין קבועים לקבוצה האורחת , עם שימוש במקדם שיטת ההכפלה היחסית.
  הימור זה יתבצע רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים:
  יחס ההימור של הקבוצה האורחת הוא בין 1.45-1.5 כאשר תיקו הינו תוצאה מפתיעה
  ההימור ניתן להימור סינגל (S)
  מכיוון שסטיאווה בוקרשט האורחת, עם יחס המתאים לתנאי המקדים , ההמלצה להימור היא כאמור X עם רמת ביטחון של 90 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא הימור קבוע על הפתעה כאשר טווח יחסי ליין קבועים לקבוצה האורחת , עם שימוש במקדם שיטת ההכפלה היחסית.
  הימור זה יתבצע רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים:
  יחס ההימור של הקבוצה האורחת הוא בין 1.55-1.6 כאשר תיקו הינו תוצאה מפתיעה
  ההימור ניתן להימור סינגל (S)
  מכיוון שסטיאווה בוקרשט האורחת, עם יחס המתאים לתנאי המקדים , ההמלצה להימור היא כאמור X עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא הימור קבוע על הפתעה כאשר טווח יחסי ליין קבועים לקבוצה האורחת , עם שימוש במקדם שיטת ההכפלה היחסית.
  הימור זה יתבצע רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים:
  יחס ההימור של הקבוצה האורחת הוא בין 1.35-1.4 כאשר ניצחון לקבוצה המארחת הינה תוצאה מפתיעה
  ההימור ניתן להימור סינגל (S)
  מכיוון שסטיאווה בוקרשט האורחת, עם יחס המתאים לתנאי המקדים , ההמלצה להימור היא כאמור 1 עם רמת ביטחון של 270 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא הימור קבוע על הפתעה כאשר טווח יחסי ליין קבועים לקבוצה האורחת , עם שימוש במקדם שיטת ההכפלה היחסית.
  הימור זה יתבצע רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים:
  יחס ההימור של הקבוצה האורחת הוא בין 1.45-1.5 כאשר ניצחון לקבוצה המארחת הינה תוצאה מפתיעה
  ההימור ניתן להימור סינגל (S)
  מכיוון שסטיאווה בוקרשט האורחת, עם יחס המתאים לתנאי המקדים , ההמלצה להימור היא כאמור 1 עם רמת ביטחון של 180 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא הימור קבוע על הפתעה כאשר טווח יחסי ליין קבועים לקבוצה האורחת , עם שימוש במקדם שיטת ההכפלה היחסית.
  הימור זה יתבצע רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים:
  יחס ההימור של הקבוצה האורחת הוא בין 1.55-1.6 כאשר ניצחון לקבוצה המארחת הינה תוצאה מפתיעה
  ההימור ניתן להימור סינגל (S)
  מכיוון שסטיאווה בוקרשט האורחת, עם יחס המתאים לתנאי המקדים , ההמלצה להימור היא כאמור 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא שילוב של טווח יחסי ליין קבועים , ירידה ביחס הליין של הקבוצה האורחת ושימוש במקדם שיטת ההכפלה היחסית.
  הימור זה יתבצע רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים:
  יחס ההימור של הקבוצה האורחת הוא בין 1.35-1.4
  יחס ההימור של הקבוצה האורחת ירד לפחות ב-7%
  ההימור ניתן להימור סינגל (S)
  מכיוון שסטיאווה בוקרשט האורחת , עם יחס המתאים לתנאי המקדים ,והליין ירד מהרגע שפורסם ועד שלב ההימור לפחות ב-7% ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 60 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא שילוב של טווח יחסי ליין קבועים , ירידה ביחס הליין של הקבוצה האורחת ושימוש במקדם שיטת ההכפלה היחסית.
  הימור זה יתבצע רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים:
  יחס ההימור של הקבוצה האורחת הוא בין 1.45-1.5
  יחס ההימור של הקבוצה האורחת ירד לפחות ב-7%
  ההימור ניתן להימור סינגל (S)
  מכיוון שסטיאווה בוקרשט האורחת , עם יחס המתאים לתנאי המקדים ,והליין ירד מהרגע שפורסם ועד שלב ההימור לפחות ב-7% ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 110 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ספסי מארחת את סטיאווה בוקרשט במסגרת רומנית ראשונה. סטיאווה בוקרשט עם מדד מומנטום כללי טוב יותר ואמורה לעבור את ספסי בקלות יחסית.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  סטיאווה בוקרשט אומנם במשחק חוץ אבל עם מדד מומנטום כללי טוב יותר משל ספסי.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ספסי לא אמורה לעשות בעיות לסטיאווה בוקרשט שנחשבת לקבוצה טובה יותר וגם על פי מדד מומנטום כללי היא בתקופה טובה יותר.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 110 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  סטיאווה בוקרשט אומנם במשחק חוץ אבל עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר משל {קבוצהמאחרת}.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ספסי לא אמורה לעשות בעיות לסטיאווה בוקרשט שנחשבת לקבוצה טובה יותר וגם על פי מדד מומנטום ממוצע היא בתקופה טובה יותר.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ספסי מארחת את סטיאווה בוקרשט במסגרת רומנית ראשונה. סטיאווה בוקרשט עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר. למרות שסטיאווה בוקרשט משחקת בחוץ , כל תוצאה מלבד ניצחון יהיה הפתעה.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 400 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ספסי לא אמורה לעשות בעיות לסטיאווה בוקרשט שנחשבת לקבוצה טובה יותר וגם על פי מדד מומנטום בית חוץ היא בתקופה טובה יותר.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ספסי מארחת את סטיאווה בוקרשט במסגרת רומנית ראשונה. סטיאווה בוקרשט עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר. למרות שסטיאווה בוקרשט משחקת בחוץ , כל תוצאה מלבד ניצחון יהיה הפתעה.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 30 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ספסי מארחת את סטיאווה בוקרשט במסגרת רומנית ראשונה. סטיאווה בוקרשט עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר ואמורה לעבור את ספסי בקלות יחסית.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 30 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ספסי לא אמורה לעשות בעיות לסטיאווה בוקרשט שנחשבת לקבוצה טובה יותר וגם על פי מדד מומנטום בית חוץ היא בתקופה טובה יותר.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ספסי מארחת את סטיאווה בוקרשט במסגרת רומנית ראשונה. סטיאווה בוקרשט עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר. למרות שסטיאווה בוקרשט משחקת בחוץ , כל תוצאה מלבד ניצחון יהיה הפתעה.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 400 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ספסי מארחת את סטיאווה בוקרשט במסגרת רומנית ראשונה. סטיאווה בוקרשט עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר ואמורה לעבור את ספסי בקלות יחסית.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 30 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  סטיאווה בוקרשט אומנם במשחק חוץ אבל עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר משל {קבוצהמאחרת}.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 110 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  סטיאווה בוקרשט אומנם במשחק חוץ אבל עם מדד עוצמה כללי טוב יותר משל {קבוצהמאחרת}.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ספסי לא אמורה לעשות בעיות לסטיאווה בוקרשט שנחשבת לקבוצה טובה יותר וגם על פי מדד עוצמה כללי היא בתקופה טובה יותר.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ספסי מארחת את סטיאווה בוקרשט במסגרת רומנית ראשונה. סטיאווה בוקרשט עם מדד עוצמה כללי טוב יותר. למרות שסטיאווה בוקרשט משחקת בחוץ , כל תוצאה מלבד ניצחון יהיה הפתעה.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 110 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ספסי לא אמורה לעשות בעיות לסטיאווה בוקרשט שנחשבת לקבוצה טובה יותר וגם על פי מדד עוצמה ממוצע היא בתקופה טובה יותר.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ספסי מארחת את סטיאווה בוקרשט במסגרת רומנית ראשונה. סטיאווה בוקרשט עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר. למרות שסטיאווה בוקרשט משחקת בחוץ , כל תוצאה מלבד ניצחון יהיה הפתעה.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ספסי מארחת את סטיאווה בוקרשט במסגרת רומנית ראשונה. סטיאווה בוקרשט עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר ואמורה לעבור את ספסי בקלות יחסית.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 110 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ספסי מארחת את סטיאווה בוקרשט במסגרת רומנית ראשונה. סטיאווה בוקרשט עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר. למרות שסטיאווה בוקרשט משחקת בחוץ , כל תוצאה מלבד ניצחון יהיה הפתעה.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 60 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ספסי מארחת את סטיאווה בוקרשט במסגרת רומנית ראשונה. סטיאווה בוקרשט עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר ואמורה לעבור את ספסי בקלות יחסית.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 110 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  סטיאווה בוקרשט אומנם במשחק חוץ אבל עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר משל ספסי.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 30 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ספסי מארחת את סטיאווה בוקרשט במסגרת רומנית ראשונה. סטיאווה בוקרשט עם מדד עוצמה ראש בראש טוב יותר ואמורה לעבור את ספסי בקלות יחסית.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 60 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  סטיאווה בוקרשט אומנם במשחק חוץ אבל עם מדד עוצמה ראש בראש טוב יותר משל ספסי.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 30 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ספסי לא אמורה לעשות בעיות לסטיאווה בוקרשט שנחשבת לקבוצה טובה יותר וגם על פי מדד עוצמה ראש בראש היא בתקופה טובה יותר.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 110 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ספסי מארחת את סטיאווה בוקרשט במסגרת רומנית ראשונה. סטיאווה בוקרשט עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר , בנוסף היה ירידה ביחס ליין של סטיאווה בוקרשט שמעיד בדרך כלל שמהמרים רבים נוספים הימרו על ניצחון של סטיאווה בוקרשט.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 400 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ספסי מארחת את סטיאווה בוקרשט במסגרת רומנית ראשונה. סטיאווה בוקרשט עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר , בנוסף היה ירידה ביחס ליין של סטיאווה בוקרשט שמעיד בדרך כלל שמהמרים רבים נוספים הימרו על ניצחון של סטיאווה בוקרשט.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 110 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ספסי מארחת את סטיאווה בוקרשט במסגרת רומנית ראשונה. סטיאווה בוקרשט עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר , בנוסף היה ירידה ביחס ליין של סטיאווה בוקרשט שמעיד בדרך כלל שמהמרים רבים נוספים הימרו על ניצחון של סטיאווה בוקרשט.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 400 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ספסי מארחת את סטיאווה בוקרשט במסגרת רומנית ראשונה. סטיאווה בוקרשט עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר , בנוסף היה ירידה ביחס ליין של סטיאווה בוקרשט שמעיד בדרך כלל שמהמרים רבים נוספים הימרו על ניצחון של סטיאווה בוקרשט.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 110 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ספסי מארחת את סטיאווה בוקרשט במסגרת רומנית ראשונה. סטיאווה בוקרשט עם כל מדדי מומנטום (כללי, ממוצע, בית חוץ וראש בראש) טובים יותר ואמורה לנצח את המשחק ללא קושי גדול.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 400 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  סטיאווה בוקרשט אומנם משחקת בחוץ , אבל כל מדדי המומנטום שלה (כללי, ממוצע, בית חוץ וראש בראש) טובים יותר משל ספסי.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 30 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  עם כל הכבוד לספסי , סטיאווה בוקרשט קבוצה טובה יותר וגם על פי כל מדדי המומנטום (כללי, ממוצע, בית חוץ וראש בראש) סטיאווה בוקרשט טובה יותר.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 110 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ספסי מארחת את סטיאווה בוקרשט במסגרת רומנית ראשונה. סטיאווה בוקרשט עם כל מדדי עוצמה (כללי, ממוצע, בית חוץ וראש בראש) טובים יותר וקשה לראות אותה נכשלת במשחק שנראה קל על הנייר.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 60 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  עם כל הכבוד לספסי , סטיאווה בוקרשט קבוצה טובה יותר וגם על פי כל מדדי העוצמה (כללי, ממוצע, בית חוץ וראש בראש) סטיאווה בוקרשט טובה יותר.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 30 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  סטיאווה בוקרשט אומנם משחקת בחוץ , אבל כל מדדי העוצמה שלה (כללי, ממוצע, בית חוץ וראש בראש) טובים יותר משל ספסי.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 30 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ספסי לא אמורה לעשות בעיות לסטיאווה בוקרשט שנחשבת לקבוצה טובה יותר וגם על פי מדד מומנטום בית חוץ היא בתקופה טובה יותר.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא הימור קבוע על הפתעה כאשר טווח יחסי ליין קבועים לקבוצה האורחת , עם שימוש במקדם שיטת ההכפלה היחסית.
  הימור זה יתבצע רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים:
  יחס ההימור של הקבוצה האורחת הוא בין 1.35-1.4 כאשר ניצחון לקבוצה המארחת הינה תוצאה מפתיעה
  ההימור ניתן להימור סינגל (S)
  מכיוון שסטיאווה בוקרשט האורחת, עם יחס המתאים לתנאי המקדים , ההמלצה להימור היא כאמור 1 עם רמת ביטחון של 270 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ספסי לא אמורה לעשות בעיות לסטיאווה בוקרשט שנחשבת לקבוצה טובה יותר וגם על פי מדד מומנטום בית חוץ היא בתקופה טובה יותר.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

יום שני, תאריך 22 יולי 2019. משחק בין ספסי לסטיאווה בוקרשט במסגרת הרומנית ראשונה.
משחק זה ניתן להימור סינגל.
במשחקים האחרונים ספסי הפסידה 4 פעמים (נגד Astra, Steaua Bucuresti, Viitorul, FC Universitatea Craiova) ופעם אחת סיימה בתוצאת תיקו (נגד Voluntari) כאשר מנגד סטיאווה בוקרשט נמצאת במומנטום חיובי מאוד עם רצף של 5 ניצחונות רצופים במשחקים האחרונים (נגד Milsami,Hermannstadt,Milsami,CFR Cluj,Sepsi).
במשחקים שנערכו בניהם לאחרונה ספסי ניצחה פעם אחת ומנגד סטיאווה בוקרשט ניצחה 5 פעמים .

שם מדד מספר משחקים לחישוב מומנטום עוצמה
ממוצע אחרונים ממוצע של (3) מחזורים אחרונים -14.33 -3.00
סיכום כללי ספסי (10), סטיאווה בוקרשט (10) -15 -2.70
סיכום בית חוץ ספסי (5), סטיאווה בוקרשט (5) -8 -2.80
ראש בראש כללי ספסי (6) נגד סטיאווה בוקרשט (6) -4 -2.00
ראש בראש בית חוץ ספסי (3) נגד סטיאווה בוקרשט (3) -2 -2.00

מדדי מומנטום לפי קבוצה

שם מדד מספר משחקים לחישוב ספסי סטיאווה בוקרשט
ממוצע אחרונים ממוצע של (3) מחזורים אחרונים -7.33 7.00
סיכום כללי ספסי (10), סטיאווה בוקרשט (10) -7 8
סיכום בית חוץ ספסי (5), סטיאווה בוקרשט (5) -4 4
ראש בראש כללי ספסי (6) נגד סטיאווה בוקרשט (6) -2 2
ראש בראש בית חוץ ספסי (3) נגד סטיאווה בוקרשט (3) -1 1
סה"כחוץביתנתוני שעריםביתחוץסה"כ
0 0 0 מספר משחקים 0 0 0
0 0 0 נצחונות 0 0 0
0 0 0 תיקו 0 0 0
0 0 0 הפסדים 0 0 0
0 0 0 שערים שהבקיעו 0 0 0
0 0 0 שערים שספגו 0 0 0
0 0 0 מספר משחקים ששמרו על רשת נקייה 0 0 0
0 0 0 מספר משחקים שלא הבקיעו 0 0 0
סה"כחוץביתממוצעי שעריםביתחוץסה"כ
0.0 0.0 0.0 ממוצע שערים למשחק 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 ממוצע ספיגות למשחק 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 ממוצע רשת נקייה למשחק 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 ממוצע שלא הבקיעו למשחק 0.0 0.0 0.0
- - - זמן ממוצע של הבקעת גול ראשון - - -
- - - זמן ממוצע של ספיגת גול ראשון - - -
התפלגות זמני הבקעה
0-15
15-30
30-45
45-60
60-75
75-90
שם מדד מספר משחקים לחישוב מדד שערים מחזור אחרון
סיכום כללי ספסי (10), סטיאווה בוקרשט (10) 2.35 1.5
סיכום בית חוץ ספסי (5), סטיאווה בוקרשט (5) 2.20 4.5
ראש בראש כללי ספסי (6) נגד סטיאווה בוקרשט (6) 3.67 6
ראש בראש בית חוץ ספסי (3) נגד סטיאווה בוקרשט (3) 5.33 6
תאריך שעה 1 X 2
21/07/201916:053.652.901.60
22/07/201907:053.752.901.55
22/07/201907:253.852.951.55
22/07/201908:453.902.951.55
22/07/201909:254.002.951.50
22/07/201910:154.102.951.50
22/07/201910:454.153.001.50
22/07/201911:254.253.051.45
22/07/201912:304.353.051.45
22/07/201914:154.453.051.45
22/07/201915:154.553.101.40
22/07/201916:354.653.101.40
22/07/201916:554.803.151.40
22/07/201917:104.853.151.35
22/07/201917:204.953.201.35
22/07/201917:504.853.151.40
22/07/201918:104.903.201.35
22/07/201918:254.703.151.40
22/07/201919:154.453.101.40
22/07/201919:204.353.101.45
22/07/201919:554.153.051.45
22/07/201920:304.253.051.45

רומנית ראשונה 22/07/2019 21:04

 קבוצהמשחקיםנצחוןתיקוהפסדשעריםהפרשנקודותמשחקים אחרונים
1Viitorul22000 - 666
 • נ
 • נ
2Universitatea Craiova22002 - 536
 • נ
 • נ
3Botosani21103 - 634
 • נ
 • ת
4CFR Cluj21102 - 534
 • נ
 • ת
5Gaz Metan Medias21102 - 424
 • נ
 • ת
6Politehnica Ia?i21101 - 214
 • נ
 • ת
7סטיאווה בוקרשט11003 - 413
 • נ
8ספסי10100 - 001
 • ת
9Astra20113 - 2-11
 • ה
 • ת
10Chindia Targoviste20113 - 2-11
 • ה
 • ת
11Voluntari20114 - 1-31
 • ה
 • ת
12Hermannstadt20026 - 3-30
 • ה
 • ה
13Academica Clinceni20027 - 3-40
 • ה
 • ה
14Dinamo Bucuresti20027 - 0-70
 • ה
 • ה

ספסי

תאריך אירוע ליגה נ/ה/ת תוצאה
12/07/2019 Voluntari נגד ספסי תיקו 0 : 0
20/05/2019 Astra נגד ספסי הפסד 3 : 2
11/05/2019 ספסי נגד Steaua Bucuresti הפסד 1 : 5
04/05/2019 Viitorul נגד ספסי הפסד 3 : 1
29/04/2019 FC Universitatea Craiova נגד ספסי הפסד 1 : 0
20/04/2019 ספסי נגד CFR Cluj הפסד 0 : 1
15/04/2019 ספסי נגד Astra הפסד 0 : 1
08/04/2019 Steaua Bucuresti נגד ספסי הפסד 2 : 0
01/04/2019 ספסי נגד Viitorul תיקו 0 : 0
15/03/2019 ספסי נגד FC Universitatea Craiova הפסד 0 : 1

סטיאווה בוקרשט

תאריך אירוע ליגה נ/ה/ת תוצאה
18/07/2019 Milsami נגד סטיאווה בוקרשט הליגה האירופית ניצחון 1 : 2
14/07/2019 סטיאווה בוקרשט נגד Hermannstadt רומנית ראשונה נצחון 4 : 3
11/07/2019 סטיאווה בוקרשט נגד Milsami הליגה האירופית נצחון 2 : 0
19/05/2019 סטיאווה בוקרשט נגד CFR Cluj רומנית ראשונה נצחון 1 : 0
11/05/2019 Sepsi נגד סטיאווה בוקרשט רומנית ראשונה ניצחון 1 : 5
05/05/2019 FC Universitatea Craiova נגד סטיאווה בוקרשט רומנית ראשונה ניצחון 0 : 2
28/04/2019 סטיאווה בוקרשט נגד Astra רומנית ראשונה נצחון 1 : 0
21/04/2019 Viitorul נגד סטיאווה בוקרשט רומנית ראשונה תיקו 1 : 1
14/04/2019 CFR Cluj נגד סטיאווה בוקרשט רומנית ראשונה תיקו 0 : 0
08/04/2019 סטיאווה בוקרשט נגד Sepsi רומנית ראשונה נצחון 2 : 0

ספסי נגד סטיאווה בוקרשט

תאריך מפעל אירוע תוצאת משחק תוצאה
11/05/2019 רומנית ראשונה ספסי נגד סטיאווה בוקרשט סטיאווה בוקרשט 1 : 5
08/04/2019 רומנית ראשונה סטיאווה בוקרשט נגד ספסי סטיאווה בוקרשט 2 : 0
05/12/2018 רומנית ראשונה ספסי נגד סטיאווה בוקרשט ספסי 4 : 2
19/08/2018 רומנית ראשונה סטיאווה בוקרשט נגד ספסי סטיאווה בוקרשט 2 : 0
25/02/2018 רומנית ראשונה סטיאווה בוקרשט נגד ספסי סטיאווה בוקרשט 2 : 0
01/10/2017 רומנית ראשונה ספסי נגד סטיאווה בוקרשט סטיאווה בוקרשט 0 : 4

אנא המתן, המערכת אוספת נתונים.

185. הסתיים ספסי ספנטו (1+) - סטיאווה בוקרשט 2.00 3.10 2.35 0 - 0 מידע נוסף
186. הסתיים סך הכל שערים טווחים (2-3) ספסי ספנטו - סטיאווה בוקרשט 2.80 1.90 2.70 0 מידע נוסף
187. הסתיים מעל/מתחת שערים (2.5) ספסי ספנטו - סטיאווה בוקרשט S,D 1.70 1.60 0 מידע נוסף
188. הסתיים מעל/מתחת שערים (1.5) ספסי ספנטו - סטיאווה בוקרשט (מחצית ראשונה) 2.40 1.30 0 מידע נוסף
189. הסתיים מחצית ראשונה ספסי ספנטו - סטיאווה בוקרשט 4.60 1.95 1.90 0 - 0 מידע נוסף
190. הסתיים סה"כ קרנות טווחים בין 9 ל 11 ספסי ספנטו - סטיאווה בוקרשט S,D 2.15 2.35 2.55 מידע נוסף
191. הסתיים סה"כ קרנות טווחים בין 5 ל 6 ספסי ספנטו - סטיאווה בוקרשט (מחצית ראשונה) S,D 1.65 2.40 3.90 מידע נוסף
192. הסתיים יתרון יותר קרנות ספסי ספנטו (1.5+) - סטיאווה בוקרשט 1.65 1.65 מידע נוסף
193. הסתיים מעל/מתחת קרנות (10.5) ספסי ספנטו - סטיאווה בוקרשט 2.15 1.35 מידע נוסף
194. הסתיים יותר שערים מחצית 1 / מחצית 2 ספסי ספנטו - סטיאווה בוקרשט 2.65 2.95 1.90 מידע נוסף
 
 
 
 
 
 

הרשמה לניוזלטרס