בולגריה

כדורגל - בולגריה - בולגרית ראשונה

179. הסתיים ויטושה ביסטריצה - בוטב וראסטה S,D 2.55 2.60 2.10 0 - 2 מידע נוסף
 • ABCD

  ויטושה ביסטריצה מארחת את בוטב וראסטה במסגרת בולגרית ראשונה. בוטב וראסטה עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר , בנוסף היה ירידה ביחס ליין של בוטב וראסטה שמעיד בדרך כלל שמהמרים רבים נוספים הימרו על ניצחון של בוטב וראסטה.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ויטושה ביסטריצה מארחת את בוטב וראסטה במסגרת בולגרית ראשונה. בוטב וראסטה עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר, בנוסף היה ירידה ביחס ליין של בוטב וראסטה. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה של תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ויטושה ביסטריצה מארחת את בוטב וראסטה במסגרת בולגרית ראשונה. בוטב וראסטה עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר, בנוסף היה ירידה ביחס ליין של בוטב וראסטה. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 50 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ויטושה ביסטריצה מארחת את בוטב וראסטה במסגרת בולגרית ראשונה. בוטב וראסטה עם מדד מומנטום כללי טוב יותר במחזורים האחרונים ואמורה לספק את הסחורה.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 80 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  בוטב וראסטה במשחק חוץ יחסית לא קל מול ויטושה ביסטריצה , על פי מדד המומנטום הכללי בוטב וראסטה אמורה לעבור את המשחק עם ניצחון .
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 40 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ויטושה ביסטריצה מארחת את בוטב וראסטה במסגרת בולגרית ראשונה. בוטב וראסטה עם מדד מומנטום כללי טובי יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום כללי טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ויטושה ביסטריצה מארחת את בוטב וראסטה במסגרת בולגרית ראשונה. בוטב וראסטה עם מדד מומנטום כללי טובי יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום כללי טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 100 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ויטושה ביסטריצה מארחת את בוטב וראסטה במסגרת בולגרית ראשונה. בוטב וראסטה עם מדד מומנטום כללי טובי יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון לקבוצה מארחת במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום כללי טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ויטושה ביסטריצה מארחת את בוטב וראסטה במסגרת בולגרית ראשונה. בוטב וראסטה עם מדד מומנטום כללי טובי יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון לקבוצה מארחת במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום כללי טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  בוטב וראסטה במשחק חוץ יחסית לא קל מול ויטושה ביסטריצה , על פי מדד המומנטום הממוצע בוטב וראסטה אמורה לעבור את המשחק עם ניצחון .
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 40 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ויטושה ביסטריצה מארחת את בוטב וראסטה במסגרת בולגרית ראשונה. בוטב וראסטה עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ויטושה ביסטריצה מארחת את בוטב וראסטה במסגרת בולגרית ראשונה. בוטב וראסטה עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון לקבוצה מארחת במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  בוטב וראסטה במשחק חוץ שווה כוחות מול ויטושה ביסטריצה , למרות שויטושה ביסטריצה מארחת את המשחק , מדד המומנטום בית חוץ של בוטב וראסטה טוב יותר , והיא אמורה לרשום ניצחון חוץ.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 40 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ויטושה ביסטריצה מארחת את בוטב וראסטה במסגרת בולגרית ראשונה. בוטב וראסטה עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ויטושה ביסטריצה מארחת את בוטב וראסטה במסגרת בולגרית ראשונה. בוטב וראסטה עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון לקבוצה מארחת במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  בוטב וראסטה עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר מויטושה ביסטריצה , צפויה לנצח במשחק חוץ לא קל על הנייר. צפי למשחק צמוד עם תוצאה נמוכה.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 40 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ויטושה ביסטריצה מארחת את בוטב וראסטה במסגרת בולגרית ראשונה. בוטב וראסטה עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר במחזורים האחרונים ואמורה לספק את הסחורה.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 80 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ויטושה ביסטריצה מארחת את בוטב וראסטה במסגרת בולגרית ראשונה. בוטב וראסטה עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 400 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ויטושה ביסטריצה מארחת את בוטב וראסטה במסגרת בולגרית ראשונה. בוטב וראסטה עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 30 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ויטושה ביסטריצה מארחת את בוטב וראסטה במסגרת בולגרית ראשונה. בוטב וראסטה עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון לקבוצה מארחת במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ויטושה ביסטריצה מארחת את בוטב וראסטה במסגרת בולגרית ראשונה. בוטב וראסטה עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון לקבוצה מארחת במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  בוטב וראסטה עם מדד עוצמה כללית טוב יותר מויטושה ביסטריצה , צפויה לנצח במשחק חוץ לא קל על הנייר. צפי למשחק צמוד עם תוצאה נמוכה.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ויטושה ביסטריצה מארחת את בוטב וראסטה במסגרת בולגרית ראשונה. בוטב וראסטה עם מדד עוצמה כללית טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה כללית טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 100 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ויטושה ביסטריצה מארחת את בוטב וראסטה במסגרת בולגרית ראשונה. בוטב וראסטה עם מדד עוצמה כללית טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון של המארחת במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה כללית טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  בוטב וראסטה במשחק חוץ יחסית לא קל מול ויטושה ביסטריצה , על פי מדד העוצמה בית חוץ בוטב וראסטה אמורה לעבור את המשחק עם ניצחון .
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  בוטב וראסטה במשחק חוץ שווה כוחות מול ויטושה ביסטריצה , למרות שויטושה ביסטריצה מארחת את המשחק , מדד העוצמה בית חוץ של בוטב וראסטה טוב יותר , והיא אמורה לרשום ניצחון חוץ.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ויטושה ביסטריצה מארחת את בוטב וראסטה במסגרת בולגרית ראשונה. בוטב וראסטה עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 30 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ויטושה ביסטריצה מארחת את בוטב וראסטה במסגרת בולגרית ראשונה. בוטב וראסטה עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון למארחת במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ויטושה ביסטריצה מארחת את בוטב וראסטה במסגרת בולגרית ראשונה. בוטב וראסטה עם מדד עוצמה ראש בראש טוב יותר במחזורים האחרונים ואמורה לספק את הסחורה.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ויטושה ביסטריצה מארחת את בוטב וראסטה במסגרת בולגרית ראשונה. בוטב וראסטה עם מדד עוצמה ראש בראש טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה ראש בראש טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ויטושה ביסטריצה מארחת את בוטב וראסטה במסגרת בולגרית ראשונה. בוטב וראסטה עם מדד עוצמה ראש בראש טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון למארחת במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה ראש בראש טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 30 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  יחס הליין של ויטושה ביסטריצה עלה מעל 20% ולכן מומלץ הימור תיקו X עם רמת ביטחון של 240

 • ABCD

  יחס הליין של ויטושה ביסטריצה עלה מעל 20% ולכן מומלץ הימור תיקו X עם רמת ביטחון של 400

 • ABCD

  ויטושה ביסטריצה מארחת את בוטב וראסטה במסגרת בולגרית ראשונה. בוטב וראסטה עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר, בנוסף היה ירידה ביחס ליין של בוטב וראסטה. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 50 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  יחס הליין של ויטושה ביסטריצה עלה מעל 20% ולכן מומלץ הימור תיקו X עם רמת ביטחון של 400

יום שני, תאריך 22 יולי 2019. משחק בין ויטושה ביסטריצה לבוטב וראסטה במסגרת הבולגרית ראשונה.
משחק זה ניתן להימור סינגל.
ויטושה ביסטריצה עם רצף של 2 הפסדים במשחקים האחרונים (נגד סלאביה סופיה,טראנובו) כאשר מנגד במשחקים האחרונים בוטב וראסטה ניצחה פעם אחת (נגד ורייה), הפסידה פעם אחת (נגד זאגורה) ו-3 פעמים סיימה בתוצאת תיקו (נגד סלאביה סופיה פעמיים, טראנובו).
במשחקים שנערכו בניהם לאחרונה ויטושה ביסטריצה ניצחה פעמיים ומנגד בוטב וראסטה ניצחה 5 פעמים ופעם אחת סיימו הקבוצות בתיקו.

שם מדד מספר משחקים לחישוב מומנטום עוצמה
ממוצע אחרונים ממוצע של (3) מחזורים אחרונים -1.34 0.33
סיכום כללי ויטושה ביסטריצה (10), בוטב וראסטה (10) -1 -1.80
סיכום בית חוץ ויטושה ביסטריצה (5), בוטב וראסטה (5) -1 -1.80
ראש בראש כללי ויטושה ביסטריצה (8) נגד בוטב וראסטה (8) -6 -0.75
ראש בראש בית חוץ ויטושה ביסטריצה (4) נגד בוטב וראסטה (4) -2 -0.75

מדדי מומנטום לפי קבוצה

שם מדד מספר משחקים לחישוב ויטושה ביסטריצה בוטב וראסטה
ממוצע אחרונים ממוצע של (3) מחזורים אחרונים -0.67 0.67
סיכום כללי ויטושה ביסטריצה (10), בוטב וראסטה (10) -2 -1
סיכום בית חוץ ויטושה ביסטריצה (5), בוטב וראסטה (5) 1 2
ראש בראש כללי ויטושה ביסטריצה (8) נגד בוטב וראסטה (8) -3 3
ראש בראש בית חוץ ויטושה ביסטריצה (4) נגד בוטב וראסטה (4) -1 1
סה"כחוץביתנתוני שעריםביתחוץסה"כ
0 0 0 מספר משחקים 0 0 0
0 0 0 נצחונות 0 0 0
0 0 0 תיקו 0 0 0
0 0 0 הפסדים 0 0 0
0 0 0 שערים שהבקיעו 0 0 0
0 0 0 שערים שספגו 0 0 0
0 0 0 מספר משחקים ששמרו על רשת נקייה 0 0 0
0 0 0 מספר משחקים שלא הבקיעו 0 0 0
סה"כחוץביתממוצעי שעריםביתחוץסה"כ
0.0 0.0 0.0 ממוצע שערים למשחק 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 ממוצע ספיגות למשחק 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 ממוצע רשת נקייה למשחק 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 ממוצע שלא הבקיעו למשחק 0.0 0.0 0.0
- - - זמן ממוצע של הבקעת גול ראשון - - -
- - - זמן ממוצע של ספיגת גול ראשון - - -
התפלגות זמני הבקעה
0-15
15-30
30-45
45-60
60-75
75-90
שם מדד מספר משחקים לחישוב מדד שערים מחזור אחרון
סיכום כללי ויטושה ביסטריצה (10), בוטב וראסטה (10) 3.00 4.5
סיכום בית חוץ ויטושה ביסטריצה (5), בוטב וראסטה (5) 3.30 1
ראש בראש כללי ויטושה ביסטריצה (8) נגד בוטב וראסטה (8) 3.50 7
ראש בראש בית חוץ ויטושה ביסטריצה (4) נגד בוטב וראסטה (4) 3.75 7
תאריך שעה 1 X 2
21/07/201916:052.252.702.30
21/07/201923:052.352.652.25
21/07/201923:102.402.652.20
22/07/201902:052.502.652.10
22/07/201905:002.502.702.10
22/07/201909:352.552.652.10
22/07/201911:202.602.602.10
22/07/201911:552.652.602.05
22/07/201912:202.702.652.00
22/07/201913:052.652.602.05
22/07/201917:102.702.602.00
22/07/201917:552.752.652.00
22/07/201918:552.602.602.05
22/07/201919:052.552.602.10
22/07/201919:152.502.602.15
22/07/201920:152.552.602.10
22/07/201920:252.602.602.05
22/07/201920:402.552.602.10

בולגרית ראשונה 22/07/2019 21:04

 קבוצהמשחקיםנצחוןתיקוהפסדשעריםהפרשנקודותמשחקים אחרונים
1צ'רנומור וארנה22002 - 646
 • נ
 • נ
2לודוגורץ22002 - 646
 • נ
 • נ
3לבסקי סופיה21101 - 434
 • ת
 • נ
4בוטב פלובדיב21101 - 324
 • נ
 • ת
5לוקומוטיב פלובדיב21015 - 4-13
 • נ
 • ה
6זאגורה21015 - 503
 • ה
 • נ
7סלאביה סופיה21015 - 503
 • ה
 • נ
8טראנובו20202 - 202
 • ת
 • ת
9ארדה קרדז'לי20200 - 002
 • ת
 • ת
10צסק"א סופיה20115 - 3-21
 • ה
 • ת
11טסרסקו סלו סופיה20112 - 0-21
 • ת
 • ה
12ויטושה ביסטריצה10013 - 2-10
 • ה
13בוטב וראסטה10013 - 1-20
 • ה
14דונאב רוסה20027 - 2-50
 • ה
 • ה

ויטושה ביסטריצה

תאריך אירוע ליגה נ/ה/ת תוצאה
14/07/2019 סלאביה סופיה נגד ויטושה ביסטריצה הפסד 3 : 2
02/05/2019 טראנובו נגד ויטושה ביסטריצה הפסד 2 : 0
25/04/2019 ויטושה ביסטריצה נגד ורייה נצחון 2 : 0
22/04/2019 ויטושה ביסטריצה נגד בוטב וראסטה הפסד 2 : 5
15/04/2019 ויטושה ביסטריצה נגד טראנובו נצחון 3 : 0
06/04/2019 ורייה נגד ויטושה ביסטריצה ניצחון 0 : 2
01/04/2019 בוטב וראסטה נגד ויטושה ביסטריצה הפסד 3 : 0
17/03/2019 ויטושה ביסטריצה נגד לוקומוטיב פלובדיב הפסד 0 : 3
11/03/2019 זאגורה נגד ויטושה ביסטריצה ניצחון 0 : 1
03/03/2019 ויטושה ביסטריצה נגד טראנובו תיקו 1 : 1

בוטב וראסטה

תאריך אירוע ליגה נ/ה/ת תוצאה
12/07/2019 בוטב וראסטה נגד זאגורה בולגרית ראשונה הפסד 1 : 3
10/05/2019 סלאביה סופיה נגד בוטב וראסטה בולגרית ראשונה תיקו 0 : 0
07/05/2019 בוטב וראסטה נגד סלאביה סופיה בולגרית ראשונה תיקו 0 : 0
01/05/2019 ורייה נגד בוטב וראסטה בולגרית ראשונה ניצחון 1 : 6
25/04/2019 בוטב וראסטה נגד טראנובו בולגרית ראשונה תיקו 1 : 1
22/04/2019 ויטושה ביסטריצה נגד בוטב וראסטה בולגרית ראשונה ניצחון 2 : 5
14/04/2019 בוטב וראסטה נגד ורייה בולגרית ראשונה נצחון 5 : 0
05/04/2019 טראנובו נגד בוטב וראסטה בולגרית ראשונה תיקו 0 : 0
01/04/2019 בוטב וראסטה נגד ויטושה ביסטריצה בולגרית ראשונה נצחון 3 : 0
15/03/2019 בוטב פלובדיב נגד בוטב וראסטה בולגרית ראשונה תיקו 1 : 1

ויטושה ביסטריצה נגד בוטב וראסטה

תאריך מפעל אירוע תוצאת משחק תוצאה
22/04/2019 בולגרית ראשונה ויטושה ביסטריצה נגד בוטב וראסטה בוטב וראסטה 2 : 5
01/04/2019 בולגרית ראשונה בוטב וראסטה נגד ויטושה ביסטריצה בוטב וראסטה 3 : 0
16/02/2019 בולגרית ראשונה בוטב וראסטה נגד ויטושה ביסטריצה בוטב וראסטה 1 : 0
14/09/2018 בולגרית ראשונה ויטושה ביסטריצה נגד בוטב וראסטה תיקו 1 : 1
14/05/2017 Bulgaria B PFG ויטושה ביסטריצה נגד בוטב וראסטה ויטושה ביסטריצה 2 : 1
20/11/2016 Bulgaria B PFG בוטב וראסטה נגד ויטושה ביסטריצה ויטושה ביסטריצה 2 : 4
09/03/2014 Bulgaria B PFG בוטב וראסטה נגד ויטושה ביסטריצה בוטב וראסטה 2 : 1
10/08/2013 Bulgaria B PFG ויטושה ביסטריצה נגד בוטב וראסטה בוטב וראסטה 1 : 2

אנא המתן, המערכת אוספת נתונים.

180. הסתיים ויטושה ביסטריצה - בוטב וראטסה (1+) 4.25 3.60 1.35 0 - 2 מידע נוסף
181. הסתיים מעל/מתחת שערים (2.5) ויטושה ביסטריצה - בוטב וראטסה 1.95 1.45 2 מידע נוסף
182. הסתיים מחצית ראשונה ויטושה ביסטריצה - בוטב וראטסה 3.20 1.75 2.70 0 - 1 מידע נוסף
183. הסתיים יותר שערים מחצית 1 / מחצית 2 ויטושה ביסטריצה - בוטב וראטסה 2.80 2.75 1.90 מידע נוסף
 
 
 
 
 
 

הרשמה לניוזלטרס