שבדיה

כדורגל - שבדיה - שבדית ראשונה

168. הסתיים קלמאר - דיורגרדן S,D 3.15 2.75 1.75 0 - 1 מידע נוסף
 • ABCD

  קלמאר במשחק שבו יחסי הכוחות מול דיורגרדן נראים על פניו די שווים. על פי מדד מומנטום כללי דיורגרדן נמצאת בתקופה טובה יותר , ולכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  דיורגרדן עם מדד מומנטום כללי טוב יותר מקלמאר ,למרות שהמשחק על פניו נראה שיהיה צמוד , דיורגרדן צפויה לנצח במשחק.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 40 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  קלמאר מארחת את דיורגרדן במסגרת שבדית ראשונה. דיורגרדן עם מדד מומנטום כללי טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה של תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום כללי טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 40 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  קלמאר מארחת את דיורגרדן במסגרת שבדית ראשונה. דיורגרדן עם מדד מומנטום כללי טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה של תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום כללי טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  קלמאר מארחת את דיורגרדן במסגרת שבדית ראשונה. דיורגרדן עם מדד מומנטום כללי טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום כללי טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 30 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  קלמאר מארחת את דיורגרדן במסגרת שבדית ראשונה. דיורגרדן עם מדד מומנטום כללי טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום כללי טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  דיורגרדן במשחק לא קל מול קלמאר , אך מכיוון שדיורגרדן נמצאת בתקופה טובה יותר , כפי שניתן לראות במדד מומנטום ממוצע שמעיד שהיא בתקופה טובה יותר , היא אמורה לרשום ניצחון.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  קלמאר מארחת את דיורגרדן במסגרת שבדית ראשונה. דיורגרדן עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר , ולכן נראה כי הסיכוי של דיורגרדן לנצח הוא לא רע.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  קלמאר מארחת את דיורגרדן במסגרת שבדית ראשונה. דיורגרדן עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה של תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  קלמאר מארחת את דיורגרדן במסגרת שבדית ראשונה. דיורגרדן עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה של תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 50 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  קלמאר מארחת את דיורגרדן במסגרת שבדית ראשונה. דיורגרדן עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 40 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  קלמאר מארחת את דיורגרדן במסגרת שבדית ראשונה. דיורגרדן עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 30 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  דיורגרדן עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר מקלמאר ,למרות שהמשחק על פניו נראה שיהיה צמוד , דיורגרדן צפויה לנצח במשחק.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  קלמאר במשחק שבו יחסי הכוחות מול דיורגרדן נראים על פניו די שווים. על פי מדד מומנטום בית חוץ דיורגרדן נמצאת בתקופה טובה יותר , ולכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  קלמאר מארחת את דיורגרדן במסגרת שבדית ראשונה. דיורגרדן עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה של תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 40 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  קלמאר מארחת את דיורגרדן במסגרת שבדית ראשונה. דיורגרדן עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה של תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 50 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  קלמאר מארחת את דיורגרדן במסגרת שבדית ראשונה. דיורגרדן עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 30 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  קלמאר מארחת את דיורגרדן במסגרת שבדית ראשונה. דיורגרדן עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  קלמאר מארחת את דיורגרדן במסגרת שבדית ראשונה. דיורגרדן עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר , ולכן נראה כי הסיכוי של דיורגרדן לנצח הוא לא רע.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 150 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  קלמאר מארחת את דיורגרדן במסגרת שבדית ראשונה. דיורגרדן עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר , ולכן נראה כי הסיכוי של דיורגרדן לנצח הוא לא רע.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  קלמאר מארחת את דיורגרדן במסגרת שבדית ראשונה. דיורגרדן עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה של תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  קלמאר מארחת את דיורגרדן במסגרת שבדית ראשונה. דיורגרדן עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה של תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 100 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  קלמאר מארחת את דיורגרדן במסגרת שבדית ראשונה. דיורגרדן עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  קלמאר מארחת את דיורגרדן במסגרת שבדית ראשונה. דיורגרדן עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  קלמאר מארחת את דיורגרדן במסגרת שבדית ראשונה. דיורגרדן עם מדד עוצמה כללי טוב יותר , ולכן נראה כי הסיכוי של דיורגרדן לנצח הוא לא רע.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 40 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  קלמאר מארחת את דיורגרדן במסגרת שבדית ראשונה. דיורגרדן עם מדד עוצמה כללי טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה של תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה כללי טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  קלמאר מארחת את דיורגרדן במסגרת שבדית ראשונה. דיורגרדן עם מדד עוצמה כללי טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה כללי טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  דיורגרדן עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר מקלמאר ,למרות שהמשחק על פניו נראה שיהיה צמוד , דיורגרדן צפויה לנצח במשחק.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  קלמאר במשחק שבו יחסי הכוחות מול דיורגרדן נראים על פניו די שווים. על פי מדד עוצמה ממוצע דיורגרדן נמצאת בתקופה טובה יותר , ולכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  קלמאר מארחת את דיורגרדן במסגרת שבדית ראשונה. דיורגרדן עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה של תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  קלמאר מארחת את דיורגרדן במסגרת שבדית ראשונה. דיורגרדן עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה של תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 30 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  קלמאר מארחת את דיורגרדן במסגרת שבדית ראשונה. דיורגרדן עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 30 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  קלמאר מארחת את דיורגרדן במסגרת שבדית ראשונה. דיורגרדן עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  קלמאר מארחת את דיורגרדן במסגרת שבדית ראשונה. דיורגרדן עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר , ולכן נראה כי הסיכוי של דיורגרדן לנצח הוא לא רע.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  דיורגרדן במשחק לא קל מול {קבוצהמאחרת} , אך מכיוון שדיורגרדן נמצאת בתקופה טובה יותר , כפי שניתן לראות במדד עוצמה בית חוץ שמעיד שהיא בתקופה טובה יותר , היא אמורה לרשום ניצחון.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  קלמאר מארחת את דיורגרדן במסגרת שבדית ראשונה. דיורגרדן עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה של תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 90 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  קלמאר מארחת את דיורגרדן במסגרת שבדית ראשונה. דיורגרדן עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה של תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 30 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  קלמאר מארחת את דיורגרדן במסגרת שבדית ראשונה. דיורגרדן עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  קלמאר מארחת את דיורגרדן במסגרת שבדית ראשונה. דיורגרדן עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 100 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  קלמאר במשחק שבו יחסי הכוחות מול דיורגרדן נראים על פניו די שווים. על פי מדד עוצמה ראש בראש דיורגרדן נמצאת בתקופה טובה יותר , ולכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 150 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  דיורגרדן עם מדד עוצמה ראש בראש טוב יותר מקלמאר ,למרות שהמשחק על פניו נראה שיהיה צמוד , דיורגרדן צפויה לנצח במשחק.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  קלמאר מארחת את דיורגרדן במסגרת שבדית ראשונה. דיורגרדן עם מדד עוצמה ראש בראש טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה של תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה ראש בראש טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  קלמאר מארחת את דיורגרדן במסגרת שבדית ראשונה. דיורגרדן עם מדד עוצמה ראש בראש טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה של תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה ראש בראש טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  קלמאר מארחת את דיורגרדן במסגרת שבדית ראשונה. דיורגרדן עם מדד עוצמה ראש בראש טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה ראש בראש טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  קלמאר מארחת את דיורגרדן במסגרת שבדית ראשונה. דיורגרדן עם מדד עוצמה ראש בראש טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה ראש בראש טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 50 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  קלמאר מארחת את דיורגרדן במסגרת שבדית ראשונה. דיורגרדן עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר , בנוסף היה ירידה ביחס ליין של דיורגרדן שמעיד בדרך כלל שמהמרים רבים נוספים הימרו על ניצחון של דיורגרדן.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  קלמאר מארחת את דיורגרדן במסגרת שבדית ראשונה. דיורגרדן עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר, בנוסף היה ירידה ביחס ליין של דיורגרדן. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה של תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 40 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  קלמאר מארחת את דיורגרדן במסגרת שבדית ראשונה. דיורגרדן עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר, בנוסף היה ירידה ביחס ליין של דיורגרדן. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 30 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  קלמאר מארחת את דיורגרדן במסגרת שבדית ראשונה. דיורגרדן עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר , בנוסף היה ירידה ביחס ליין של דיורגרדן שמעיד בדרך כלל שמהמרים רבים נוספים הימרו על ניצחון של דיורגרדן.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  קלמאר מארחת את דיורגרדן במסגרת שבדית ראשונה. דיורגרדן עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר, בנוסף היה ירידה ביחס ליין של דיורגרדן. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה של תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 40 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  קלמאר מארחת את דיורגרדן במסגרת שבדית ראשונה. דיורגרדן עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר, בנוסף היה ירידה ביחס ליין של דיורגרדן. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 30 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  דיורגרדן במשחק חוץ יחסית לא קל מול קלמאר , על פי כל מדדי המומנטום (כללי, ממוצע, בית חוץ וראש בראש) דיורגרדן אמורה לעבור את המשחק עם ניצחון.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  דיורגרדן עם כל מדדי מומנטום (כללי, ממוצע, בית חוץ וראש בראש) טובים יותר מקלמאר , צפויה לנצח במשחק חוץ לא קל על הנייר. צפי למשחק צמוד עם תוצאה נמוכה.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  קלמאר מארחת את דיורגרדן במסגרת שבדית ראשונה. דיורגרדן עם כל מדדי מומנטום (כללי, ממוצע, בית חוץ וראש בראש) טובים יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדדי מומנטום טובים יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 40 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  קלמאר מארחת את דיורגרדן במסגרת שבדית ראשונה. דיורגרדן עם כל מדדי מומנטום (כללי, ממוצע, בית חוץ וראש בראש) טובים יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדדי מומנטום טובים יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  קלמאר מארחת את דיורגרדן במסגרת שבדית ראשונה. דיורגרדן עם כל מדדי מומנטום (כללי, ממוצע, בית חוץ וראש בראש) טובים יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה אורחת עם מדדי מומנטום טובים יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  קלמאר מארחת את דיורגרדן במסגרת שבדית ראשונה. דיורגרדן עם כל מדדי מומנטום (כללי, ממוצע, בית חוץ וראש בראש) טובים יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה אורחת עם מדדי מומנטום טובים יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  קלמאר מארחת את דיורגרדן במסגרת שבדית ראשונה. דיורגרדן עם כל מדדי עוצמה (כללי, ממוצע, בית חוץ וראש בראש) טובים יותר במחזורים האחרונים ואמורה לספק את הסחורה.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 150 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  דיורגרדן במשחק חוץ שווה כוחות מול קלמאר , למרות שקלמאר מארחת את המשחק , כל מדדי העוצמה (כללי, ממוצע, בית חוץ וראש בראש) של דיורגרדן טובים יותר , והיא אמורה לרשום ניצחון חוץ.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  קלמאר מארחת את דיורגרדן במסגרת שבדית ראשונה. דיורגרדן עם כל מדדי עוצמה (כללי, ממוצע, בית חוץ וראש בראש) טובים יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדדי עוצמה טובים יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 30 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  קלמאר מארחת את דיורגרדן במסגרת שבדית ראשונה. דיורגרדן עם כל מדדי עוצמה (כללי, ממוצע, בית חוץ וראש בראש) טובים יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדדי עוצמה טובים יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  קלמאר מארחת את דיורגרדן במסגרת שבדית ראשונה. דיורגרדן עם כל מדדי עוצמה (כללי, ממוצע, בית חוץ וראש בראש) טובים יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה אורחת עם מדדי עוצמה טובים יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  קלמאר מארחת את דיורגרדן במסגרת שבדית ראשונה. דיורגרדן עם כל מדדי עוצמה (כללי, ממוצע, בית חוץ וראש בראש) טובים יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה אורחת עם מדדי עוצמה טובים יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 30 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  קלמאר מארחת את דיורגרדן במסגרת שבדית ראשונה. דיורגרדן עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 30 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  קלמאר מארחת את דיורגרדן במסגרת שבדית ראשונה. דיורגרדן עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  קלמאר מארחת את דיורגרדן במסגרת שבדית ראשונה. דיורגרדן עם כל מדדי מומנטום (כללי, ממוצע, בית חוץ וראש בראש) טובים יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה אורחת עם מדדי מומנטום טובים יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

יום שני, תאריך 22 יולי 2019. משחק בין קלמאר לדיורגרדן במסגרת השבדית ראשונה.
משחק זה ניתן להימור סינגל.
קלמאר המארחת ממוקמת במקום ה-13 עם 13 נקודות ויחס שערים שלילי של -7 שערים (כובשת בממוצע למשחק 0.73 וסופגת 1.20 שערים) כאשר מנגד דיורגרדן האורחת ממוקמת במקום ה-4 עם 29 נקודות ויחס שערים חיובי של 13 שערים (כובשת בממוצע למשחק 1.67 וסופגת 0.80 שערים).
קלמאר עם רצף של 3 הפסדים במשחקים האחרונים (נגד אתלטיק יונייטד,סולנה,דיורגרדן) כאשר מנגד דיורגרדן עם רצף של 2 תיקו במשחקים האחרונים (נגד מאלמו,אתלטיק יונייטד).
במשחקים שנערכו בניהם לאחרונה קלמאר ניצחה 3 פעמים ומנגד דיורגרדן ניצחה 9 פעמים ו-3 פעמים סיימו הקבוצות בתיקו.

שם מדד מספר משחקים לחישוב מומנטום עוצמה
ממוצע אחרונים ממוצע של (3) מחזורים אחרונים -7 -2.33
סיכום כללי קלמאר (10), דיורגרדן (10) -7 -1.40
סיכום בית חוץ קלמאר (5), דיורגרדן (5) -2 -0.80
ראש בראש כללי קלמאר (15) נגד דיורגרדן (15) -6 -0.80
ראש בראש בית חוץ קלמאר (7) נגד דיורגרדן (7) -2 -1.00

מדדי מומנטום לפי קבוצה

שם מדד מספר משחקים לחישוב קלמאר דיורגרדן
ממוצע אחרונים ממוצע של (3) מחזורים אחרונים -3.00 4.00
סיכום כללי קלמאר (10), דיורגרדן (10) -4 3
סיכום בית חוץ קלמאר (5), דיורגרדן (5) -1 1
ראש בראש כללי קלמאר (15) נגד דיורגרדן (15) -3 3
ראש בראש בית חוץ קלמאר (7) נגד דיורגרדן (7) -1 1
סה"כחוץביתנתוני שעריםביתחוץסה"כ
15 8 7 מספר משחקים 8 7 15
2 1 1 נצחונות 4 4 8
7 3 4 תיקו 3 2 5
6 4 2 הפסדים 1 1 2
11 5 6 שערים שהבקיעו 13 12 25
18 10 8 שערים שספגו 8 4 12
2 1 1 מספר משחקים ששמרו על רשת נקייה 2 4 6
6 4 2 מספר משחקים שלא הבקיעו 1 0 1
סה"כחוץביתממוצעי שעריםביתחוץסה"כ
0.7 0.6 0.9 ממוצע שערים למשחק 1.6 1.7 1.7
1.2 1.3 1.1 ממוצע ספיגות למשחק 1.0 0.6 0.8
0.1 0.1 0.1 ממוצע רשת נקייה למשחק 0.3 0.6 0.4
0.4 0.5 0.3 ממוצע שלא הבקיעו למשחק 0.1 0.0 0.1
53" 44" 63" זמן ממוצע של הבקעת גול ראשון 50" 28" 39"
52" 56" 48" זמן ממוצע של ספיגת גול ראשון 46" 43" 45"
התפלגות זמני הבקעה
9.1%
0-15
12.0%
9.1%
15-30
24.0%
9.1%
30-45
12.0%
18.2%
45-60
16.0%
27.3%
60-75
12.0%
27.3%
75-90
24.0%
שם מדד מספר משחקים לחישוב מדד שערים מחזור אחרון
סיכום כללי קלמאר (10), דיורגרדן (10) 2.00 3
סיכום בית חוץ קלמאר (5), דיורגרדן (5) 2.00 1.5
ראש בראש כללי קלמאר (15) נגד דיורגרדן (15) 2.67 2
ראש בראש בית חוץ קלמאר (7) נגד דיורגרדן (7) 3.29 1
תאריך שעה 1 X 2
21/07/201916:052.852.552.00
22/07/201904:352.752.552.00
22/07/201908:152.802.601.95
22/07/201914:052.852.601.95
22/07/201917:503.152.751.75

שבדית ראשונה 22/07/2019 19:09

 קבוצהמשחקיםנצחוןתיקוהפסדשעריםהפרשנקודותמשחקים אחרונים
1מאלמו17106112 - 291736
 • ת
 • ת
 • נ
 • ת
 • נ
2סולנה17104311 - 221134
 • נ
 • נ
 • נ
 • ת
 • ה
3האקן1693412 - 241230
 • נ
 • נ
 • ה
 • נ
 • ת
4דיורגרדן1585212 - 251329
 • ת
 • ת
 • נ
 • נ
 • נ
5גטבורג1685314 - 241029
 • נ
 • ת
 • נ
 • ת
 • ה
6נורקופינג1776419 - 26727
 • נ
 • ה
 • נ
 • ה
 • נ
7האמרבי1574422 - 29725
 • נ
 • נ
 • ה
 • ה
 • ת
8אוסטרסונדס1647523 - 16-719
 • ה
 • נ
 • ת
 • ת
 • ת
9סיריוס1653824 - 19-518
 • ת
 • ה
 • ת
 • נ
 • ה
10אלפסבורג1546523 - 18-518
 • ה
 • ת
 • ה
 • ת
 • ת
11אורברו1652926 - 20-617
 • נ
 • ה
 • ה
 • ה
 • נ
12הלסינגבורג1645722 - 15-717
 • ה
 • נ
 • ת
 • נ
 • ה
13קלמאר1527618 - 11-713
 • ה
 • ה
 • ה
 • ת
 • ת
14סנדסבאל17251026 - 18-811
 • ה
 • ה
 • ה
 • ת
 • ת
15אתלטיק יונייטד1625926 - 13-1311
 • ה
 • נ
 • ת
 • ת
 • ה
16פאלקנברג1625933 - 14-1911
 • ה
 • ת
 • ה
 • נ
 • ת

קלמאר

תאריך אירוע ליגה נ/ה/ת תוצאה
13/07/2019 אתלטיק יונייטד נגד קלמאר הפסד 3 : 1
06/07/2019 קלמאר נגד סולנה הפסד 0 : 1
01/07/2019 דיורגרדן נגד קלמאר הפסד 2 : 0
01/06/2019 פאלקנברג נגד קלמאר תיקו 0 : 0
26/05/2019 קלמאר נגד אלפסבורג תיקו 1 : 1
19/05/2019 מאלמו נגד קלמאר הפסד 1 : 0
15/05/2019 האקן נגד קלמאר הפסד 1 : 0
11/05/2019 קלמאר נגד הלסינגבורג נצחון 1 : 0
05/05/2019 קלמאר נגד אוסטרסונדס תיקו 1 : 1
25/04/2019 קלמאר נגד גטבורג תיקו 1 : 1

דיורגרדן

תאריך אירוע ליגה נ/ה/ת תוצאה
14/07/2019 דיורגרדן נגד מאלמו שבדיה - פלייאוף ירידה/עלייה תיקו 1 : 1
08/07/2019 אתלטיק יונייטד נגד דיורגרדן שבדיה - פלייאוף ירידה/עלייה תיקו 1 : 1
01/07/2019 דיורגרדן נגד קלמאר שבדיה - פלייאוף ירידה/עלייה נצחון 2 : 0
01/06/2019 סיריוס נגד דיורגרדן שבדיה - פלייאוף ירידה/עלייה ניצחון 0 : 2
26/05/2019 דיורגרדן נגד אוסטרסונדס שבדיה - פלייאוף ירידה/עלייה נצחון 3 : 1
19/05/2019 דיורגרדן נגד אלפסבורג שבדיה - פלייאוף ירידה/עלייה נצחון 2 : 0
15/05/2019 פאלקנברג נגד דיורגרדן שבדיה - פלייאוף ירידה/עלייה ניצחון 0 : 3
12/05/2019 דיורגרדן נגד סולנה שבדיה - פלייאוף ירידה/עלייה הפסד 0 : 2
06/05/2019 הלסינגבורג נגד דיורגרדן שבדיה - פלייאוף ירידה/עלייה תיקו 1 : 1
28/04/2019 האמרבי נגד דיורגרדן שבדיה - פלייאוף ירידה/עלייה הפסד 2 : 1

קלמאר נגד דיורגרדן

תאריך מפעל אירוע תוצאת משחק תוצאה
01/07/2019 שבדיה - פלייאוף ירידה/עלייה דיורגרדן נגד קלמאר דיורגרדן 2 : 0
15/07/2018 שבדיה - פלייאוף ירידה/עלייה קלמאר נגד דיורגרדן דיורגרדן 0 : 1
03/07/2017 שבדיה - פלייאוף ירידה/עלייה דיורגרדן נגד קלמאר דיורגרדן 4 : 1
01/08/2016 שבדיה - פלייאוף ירידה/עלייה קלמאר נגד דיורגרדן קלמאר 2 : 1
19/05/2016 שבדיה - פלייאוף ירידה/עלייה דיורגרדן נגד קלמאר קלמאר 0 : 3
04/10/2015 שבדיה - פלייאוף ירידה/עלייה קלמאר נגד דיורגרדן דיורגרדן 0 : 3
17/04/2015 שבדיה - פלייאוף ירידה/עלייה דיורגרדן נגד קלמאר דיורגרדן 1 : 0
21/09/2014 שבדיה - פלייאוף ירידה/עלייה קלמאר נגד דיורגרדן דיורגרדן 0 : 4
07/05/2014 שבדיה - פלייאוף ירידה/עלייה דיורגרדן נגד קלמאר תיקו 0 : 0
21/10/2013 שבדיה - פלייאוף ירידה/עלייה קלמאר נגד דיורגרדן דיורגרדן 1 : 2
30/05/2013 שבדיה - פלייאוף ירידה/עלייה דיורגרדן נגד קלמאר דיורגרדן 1 : 0
07/10/2012 שבדיה - פלייאוף ירידה/עלייה קלמאר נגד דיורגרדן תיקו 2 : 2
29/04/2012 שבדיה - פלייאוף ירידה/עלייה דיורגרדן נגד קלמאר תיקו 1 : 1
23/09/2011 שבדיה - פלייאוף ירידה/עלייה דיורגרדן נגד קלמאר דיורגרדן 2 : 1
11/04/2011 שבדיה - פלייאוף ירידה/עלייה קלמאר נגד דיורגרדן קלמאר 3 : 2
 • קרדיט: יוצר/ת הסרטון

אנא המתן, המערכת אוספת נתונים.

169. הסתיים קלמאר (1+) - דיורגרדן 1.55 3.25 3.50 0 - 1 מידע נוסף
170. הסתיים סך הכל שערים טווחים (2-3) קלמאר - דיורגרדן 2.40 1.90 3.45 1 מידע נוסף
171. הסתיים מעל/מתחת שערים (2.5) קלמאר - דיורגרדן S,D 1.90 1.45 1 מידע נוסף
172. הסתיים מעל/מתחת שערים (1.5) קלמאר - דיורגרדן (מחצית ראשונה) 2.70 1.20 0 מידע נוסף
173. הסתיים מחצית ראשונה קלמאר - דיורגרדן 3.55 1.80 2.35 0 - 0 מידע נוסף
174. הסתיים סה"כ קרנות טווחים בין 9 ל 11 קלמאר - דיורגרדן S,D 2.20 2.35 2.50 מידע נוסף
175. הסתיים סה"כ קרנות טווחים בין 5 ל 6 קלמאר - דיורגרדן (מחצית ראשונה) S,D 1.70 2.35 3.75 מידע נוסף
176. הסתיים יתרון יותר קרנות קלמאר (0.5+) - דיורגרדן 1.65 1.65 מידע נוסף
177. הסתיים מעל/מתחת קרנות (10.5) קלמאר - דיורגרדן 2.15 1.35 מידע נוסף
178. הסתיים יותר שערים מחצית 1 / מחצית 2 קלמאר - דיורגרדן 2.80 2.75 1.90 מידע נוסף
 
 
 
 
 
 

הרשמה לניוזלטרס