אינדונזיה

כדורגל - אינדונזיה - סופר ליג אינדונזיה

65. הסתיים פרסרו סרוי - בורניאו S,D 2.60 2.95 1.90 1 - 1 מידע נוסף
 • ABCD

  פרסרו סרוי מארחת את בורניאו במסגרת סופר ליג אינדונזיה. בורניאו עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר , בנוסף היה ירידה ביחס ליין של בורניאו שמעיד בדרך כלל שמהמרים רבים נוספים הימרו על ניצחון של בורניאו.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  פרסרו סרוי מארחת את בורניאו במסגרת סופר ליג אינדונזיה. בורניאו עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר, בנוסף היה ירידה ביחס ליין של בורניאו. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה של תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 50 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  פרסרו סרוי מארחת את בורניאו במסגרת סופר ליג אינדונזיה. בורניאו עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר, בנוסף היה ירידה ביחס ליין של בורניאו. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 30 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  פרסרו סרוי מארחת את בורניאו במסגרת סופר ליג אינדונזיה. בורניאו עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר , בנוסף היה ירידה ביחס ליין של בורניאו שמעיד בדרך כלל שמהמרים רבים נוספים הימרו על ניצחון של בורניאו.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  פרסרו סרוי מארחת את בורניאו במסגרת סופר ליג אינדונזיה. בורניאו עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר, בנוסף היה ירידה ביחס ליין של בורניאו. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה של תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 50 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  פרסרו סרוי מארחת את בורניאו במסגרת סופר ליג אינדונזיה. בורניאו עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר, בנוסף היה ירידה ביחס ליין של בורניאו. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  פרסרו סרוי מארחת את בורניאו במסגרת סופר ליג אינדונזיה. בורניאו עם מדד מומנטום כללי טוב יותר במחזורים האחרונים ואמורה לספק את הסחורה.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 40 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  פרסרו סרוי מארחת את בורניאו במסגרת סופר ליג אינדונזיה. בורניאו עם מדד מומנטום כללי טובי יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום כללי טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 400 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  פרסרו סרוי מארחת את בורניאו במסגרת סופר ליג אינדונזיה. בורניאו עם מדד מומנטום כללי טובי יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון לקבוצה מארחת במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום כללי טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  בורניאו במשחק חוץ יחסית לא קל מול פרסרו סרוי , על פי מדד המומנטום הממוצע בורניאו אמורה לעבור את המשחק עם ניצחון .
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  פרסרו סרוי מארחת את בורניאו במסגרת סופר ליג אינדונזיה. בורניאו עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 200 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  פרסרו סרוי מארחת את בורניאו במסגרת סופר ליג אינדונזיה. בורניאו עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון לקבוצה מארחת במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  בורניאו במשחק חוץ שווה כוחות מול פרסרו סרוי , למרות שפרסרו סרוי מארחת את המשחק , מדד המומנטום בית חוץ של בורניאו טוב יותר , והיא אמורה לרשום ניצחון חוץ.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  פרסרו סרוי מארחת את בורניאו במסגרת סופר ליג אינדונזיה. בורניאו עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 200 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  פרסרו סרוי מארחת את בורניאו במסגרת סופר ליג אינדונזיה. בורניאו עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון לקבוצה מארחת במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  פרסרו סרוי במשחק שווה כוחות מול בורניאו , אך מכיוון שפרסרו סרוי מארחת את המשחק יחד עם העובדה שמדד מומנטום ראש בראש שלה טוב יותר , היא אמורה לרשום ניצחון.
  לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  פרסרו סרוי מארחת את בורניאו במסגרת סופר ליג אינדונזיה. פרסרו סרוי עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים צמודים מבחינת יחסים ,כאשר הקבוצה המארחת עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 30 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  פרסרו סרוי מארחת את בורניאו במסגרת סופר ליג אינדונזיה. פרסרו סרוי עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון לקבוצה אורחת במשחקים צמודים מבחינת יחסים ,כאשר הקבוצה המארחת עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר, ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  בורניאו במשחק חוץ שווה כוחות מול פרסרו סרוי , למרות שפרסרו סרוי מארחת את המשחק , מדד העוצמה ממוצע של בורניאו טוב יותר , והיא אמורה לרשום ניצחון חוץ.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  פרסרו סרוי מארחת את בורניאו במסגרת סופר ליג אינדונזיה. בורניאו עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 200 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  פרסרו סרוי מארחת את בורניאו במסגרת סופר ליג אינדונזיה. בורניאו עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון למארחת במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  פרסרו סרוי מארחת את בורניאו במסגרת סופר ליג אינדונזיה. פרסרו סרוי עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר במחזורים האחרונים ואמורה לספק את הסחורה למרות שהמשחק נראה על הנייר שווה כוחות.
  לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  פרסרו סרוי מארחת את בורניאו במסגרת סופר ליג אינדונזיה. פרסרו סרוי עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים צמודים מבחינת יחסים ,כאשר הקבוצה המארחת עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 30 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  פרסרו סרוי מארחת את בורניאו במסגרת סופר ליג אינדונזיה. פרסרו סרוי עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון לקבוצה האורחת במשחקים צמודים מבחינת יחסים ,כאשר הקבוצה המארחת עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר, ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 50 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  פרסרו סרוי מארחת את בורניאו במסגרת סופר ליג אינדונזיה. בורניאו עם מדד עוצמה ראש בראש טוב יותר במחזורים האחרונים ואמורה לספק את הסחורה.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  פרסרו סרוי מארחת את בורניאו במסגרת סופר ליג אינדונזיה. בורניאו עם מדד עוצמה ראש בראש טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה ראש בראש טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 400 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  פרסרו סרוי מארחת את בורניאו במסגרת סופר ליג אינדונזיה. בורניאו עם מדד עוצמה ראש בראש טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון למארחת במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה ראש בראש טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  פרסרו סרוי מארחת את בורניאו במסגרת סופר ליג אינדונזיה. בורניאו עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר, בנוסף היה ירידה ביחס ליין של בורניאו. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 30 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

1 X 2
2.60 2.95 1.90
36% 32% 32%
(10 ממליצים) (9 ממליצים) (9 ממליצים)

יום שני, תאריך 22 יולי 2019. משחק בין פרסרו סרוי לבורניאו במסגרת הסופר ליג אינדונזיה.
משחק זה ניתן להימור סינגל.
פרסרו סרוי המארחת ממוקמת במקום ה-13 עם 8 נקודות ויחס שערים שלילי של -12 שערים (כובשת בממוצע למשחק 0.89 וסופגת 2.22 שערים) כאשר מנגד בורניאו האורחת ממוקמת במקום ה-8 עם 13 נקודות ויחס שערים חיובי של 2 שערים (כובשת בממוצע למשחק 1.57 וסופגת 1.29 שערים).
במשחקים האחרונים פרסרו סרוי הפסידה 3 פעמים (נגד Arema, באלי יונייטד פוסאם, סמרנג) ופעמיים סיימה בתוצאת תיקו (נגד פרסיפורה ג'איאפורה, באריטו פוטרה) כאשר מנגד בורניאו עם רצף של 3 ניצחונות במשחקים האחרונים (נגד באריטו פוטרה,סמרנג,פרספר קלטנג פוטרה).
במשחקים שנערכו בניהם לאחרונה פרסרו סרוי ניצחה פעמיים ומנגד בורניאו ניצחה 3 פעמים .

שם מדד מספר משחקים לחישוב מומנטום עוצמה
ממוצע אחרונים ממוצע של (3) מחזורים אחרונים -3.33 -2.33
סיכום כללי פרסרו סרוי (10), בורניאו (10) -5 -0.30
סיכום בית חוץ פרסרו סרוי (5), בורניאו (5) -2 1.20
ראש בראש כללי פרסרו סרוי (5) נגד בורניאו (5) 2 -1.20
ראש בראש בית חוץ פרסרו סרוי (2) נגד בורניאו (2) 4 2.50

מדדי מומנטום לפי קבוצה

שם מדד מספר משחקים לחישוב פרסרו סרוי בורניאו
ממוצע אחרונים ממוצע של (3) מחזורים אחרונים -1.33 2.00
סיכום כללי פרסרו סרוי (10), בורניאו (10) -2 3
סיכום בית חוץ פרסרו סרוי (5), בורניאו (5) -1 1
ראש בראש כללי פרסרו סרוי (5) נגד בורניאו (5) 1 -1
ראש בראש בית חוץ פרסרו סרוי (2) נגד בורניאו (2) 2 -2
סה"כחוץביתנתוני שעריםביתחוץסה"כ
6 4 2 מספר משחקים 1 0 1
2 2 0 נצחונות 0 0 0
0 0 0 תיקו 1 0 1
4 2 2 הפסדים 0 0 0
3 3 0 שערים שהבקיעו 1 0 1
12 8 4 שערים שספגו 1 0 1
1 1 0 מספר משחקים ששמרו על רשת נקייה 0 0 0
4 2 2 מספר משחקים שלא הבקיעו 0 0 0
סה"כחוץביתממוצעי שעריםביתחוץסה"כ
0.5 0.8 0.0 ממוצע שערים למשחק 1.0 0.0 1.0
2.0 2.0 2.0 ממוצע ספיגות למשחק 1.0 0.0 1.0
0.2 0.3 0.0 ממוצע רשת נקייה למשחק 0.0 0.0 0.0
0.7 0.5 1.0 ממוצע שלא הבקיעו למשחק 0.0 0.0 0.0
35" 35" - זמן ממוצע של הבקעת גול ראשון 57" - 57"
29" 36" 18" זמן ממוצע של ספיגת גול ראשון 90" - 90"
התפלגות זמני הבקעה
0.0%
0-15
0.0%
33.3%
15-30
0.0%
0.0%
30-45
0.0%
66.7%
45-60
100.0%
0.0%
60-75
0.0%
0.0%
75-90
0.0%
שם מדד מספר משחקים לחישוב מדד שערים מחזור אחרון
סיכום כללי פרסרו סרוי (10), בורניאו (10) 3.05 6
סיכום בית חוץ פרסרו סרוי (5), בורניאו (5) 3.00 3.5
ראש בראש כללי פרסרו סרוי (5) נגד בורניאו (5) 4.40 4
ראש בראש בית חוץ פרסרו סרוי (2) נגד בורניאו (2) 3.50 4
תאריך שעה 1 X 2
21/07/201916:052.252.952.15
22/07/201906:552.302.952.10
22/07/201907:002.302.902.10
22/07/201907:152.402.952.05
22/07/201907:202.352.952.05
22/07/201907:252.402.902.05
22/07/201907:502.352.902.05
22/07/201907:552.402.902.05
22/07/201908:252.452.952.00
22/07/201908:352.402.952.05
22/07/201909:052.402.952.00
22/07/201909:202.352.952.05
22/07/201909:352.403.002.00
22/07/201910:302.452.952.00
22/07/201910:452.503.001.95
22/07/201911:102.502.951.95
22/07/201911:202.552.951.90
22/07/201911:252.602.951.90

סופר ליג אינדונזיה 22/07/2019 07:13

 קבוצהמשחקיםנצחוןתיקוהפסדשעריםהפרשנקודותמשחקים אחרונים
1טירה1055011 - 20920
 • ת
 • נ
 • ת
 • נ
 • ת
2מדורה יונייטד85215 - 151017
 • נ
 • ה
 • ת
 • נ
 • ת
3באלי יונייטד פוסאם85126 - 10416
 • ה
 • ה
 • נ
 • ת
 • נ
4סוראביה יונייטד1043313 - 16315
 • ה
 • נ
 • ה
 • ת
 • נ
5סמרנג104249 - 10114
 • ה
 • נ
 • ה
 • נ
 • ת
6מקאסר64114 - 9513
 • נ
 • נ
 • ה
 • ת
 • נ
7פרסבאיה יונייטד1034314 - 17313
 • ת
 • ה
 • ה
 • ת
 • נ
8בורניאו74129 - 11213
 • נ
 • נ
 • נ
 • ה
 • ה
9פרסיב באנדונג93429 - 10113
 • נ
 • נ
 • ת
 • ה
 • ה
10סלמן83329 - 11212
 • ה
 • נ
 • נ
 • ה
 • ת
11Arema840412 - 13112
 • ה
 • נ
 • נ
 • נ
 • ה
12פרסיפורה ג'איאפורה924313 - 9-410
 • נ
 • נ
 • ת
 • ה
 • ת
13פרסרו סרוי922520 - 8-128
 • ה
 • ת
 • ת
 • ה
 • ה
14פרסלה למונגן922518 - 13-58
 • נ
 • נ
 • ה
 • ה
 • ה
15פרספר קלטנג פוטרה922514 - 7-78
 • ה
 • ה
 • ה
 • ה
 • ת
16באריטו פוטרה914417 - 13-47
 • ה
 • נ
 • ת
 • ת
 • ת
17פרסיג'ה ג'קארטה713310 - 7-36
 • ה
 • ת
 • נ
 • ת
 • ה
18סמן פדאנג803512 - 6-63
 • ה
 • ה
 • ה
 • ת
 • ה

פרסרו סרוי

תאריך אירוע ליגה נ/ה/ת תוצאה
16/07/2019 Arema נגד פרסרו סרוי הפסד 4 : 1
10/07/2019 פרסיפורה ג'איאפורה נגד פרסרו סרוי תיקו 1 : 1
05/07/2019 פרסרו סרוי נגד באריטו פוטרה תיקו 3 : 3
30/06/2019 פרסרו סרוי נגד באלי יונייטד פוסאם הפסד 0 : 3
26/06/2019 פרסרו סרוי נגד סמרנג הפסד 0 : 1
21/06/2019 סמן פדאנג נגד פרסרו סרוי ניצחון 1 : 2
28/05/2019 פרספר קלטנג פוטרה נגד פרסרו סרוי ניצחון 0 : 1
24/05/2019 מקאסר נגד פרסרו סרוי הפסד 4 : 0
01/12/2018 פרסרו סרוי נגד מדורה יונייטד נצחון 2 : 0
17/11/2018 פרסרו סרוי נגד בורניאו נצחון 3 : 1

בורניאו

תאריך אירוע ליגה נ/ה/ת תוצאה
18/07/2019 בורניאו נגד באריטו פוטרה סופר ליג אינדונזיה נצחון 4 : 3
10/07/2019 בורניאו נגד סמרנג סופר ליג אינדונזיה נצחון 2 : 0
03/07/2019 פרספר קלטנג פוטרה נגד בורניאו סופר ליג אינדונזיה ניצחון 0 : 1
23/06/2019 בורניאו נגד פרסבאיה יונייטד סופר ליג אינדונזיה הפסד 1 : 2
28/05/2019 מדורה יונייטד נגד בורניאו סופר ליג אינדונזיה הפסד 3 : 0
22/05/2019 בורניאו נגד Arema סופר ליג אינדונזיה נצחון 2 : 0
16/05/2019 בורניאו נגד סוראביה יונייטד סופר ליג אינדונזיה תיקו 1 : 1
30/11/2018 באריטו פוטרה נגד בורניאו סופר ליג אינדונזיה הפסד 1 : 0
17/11/2018 פרסרו סרוי נגד בורניאו סופר ליג אינדונזיה הפסד 3 : 1
03/11/2018 מדן נגד בורניאו סופר ליג אינדונזיה הפסד 3 : 2

פרסרו סרוי נגד בורניאו

תאריך מפעל אירוע תוצאת משחק תוצאה
17/11/2018 סופר ליג אינדונזיה פרסרו סרוי נגד בורניאו פרסרו סרוי 3 : 1
07/07/2018 סופר ליג אינדונזיה בורניאו נגד פרסרו סרוי בורניאו 5 : 1
22/07/2017 סופר ליג אינדונזיה בורניאו נגד פרסרו סרוי בורניאו 2 : 0
27/11/2016 סופר ליג אינדונזיה בורניאו נגד פרסרו סרוי בורניאו 6 : 1
31/07/2016 סופר ליג אינדונזיה פרסרו סרוי נגד בורניאו פרסרו סרוי 3 : 0

אנא המתן, המערכת אוספת נתונים.

66. הסתיים פרסרו בדק למפונג (1+) - בורניאו 1.50 3.50 3.25 1 - 1 מידע נוסף
67. הסתיים מעל/מתחת שערים (2.5) פרסרו בדק למפונג - בורניאו 1.50 1.85 2 מידע נוסף
68. הסתיים מחצית ראשונה פרסרו בדק למפונג - בורניאו 3.05 2.00 2.30 0 - 0 מידע נוסף
69. הסתיים יותר שערים מחצית 1 / מחצית 2 פרסרו בדק למפונג - בורניאו 2.65 3.10 1.80 מידע נוסף
 
 
 
 
 
 

הרשמה לניוזלטרס