פרו

כדורגל - פרו - פרואנית ראשונה, קלאוסורה

313. הסתיים מולינוס אל פירטה - אוניברסיטריו דפורטס D 2.00 2.70 2.40 0 - 1 מידע נוסף
 • ABCD

  אוניברסיטריו דפורטס עם מדד עוצמה ראש בראש טוב יותר ממולינוס אל פירטה ,למרות שהמשחק על פניו נראה שיהיה צמוד , אוניברסיטריו דפורטס צפויה לנצח במשחק.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  מולינוס אל פירטה מארחת את אוניברסיטריו דפורטס במסגרת פרואנית ראשונה, קלאוסורה. אוניברסיטריו דפורטס עם מדד עוצמה ראש בראש טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה של תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה ראש בראש טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  מולינוס אל פירטה מארחת את אוניברסיטריו דפורטס במסגרת פרואנית ראשונה, קלאוסורה. אוניברסיטריו דפורטס עם מדד עוצמה ראש בראש טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה ראש בראש טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 30 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אוניברסיטריו דפורטס עם מדדי עוצמה ממוצע ומומנטום ממוצע טובים יותר ממולינוס אל פירטה , צפויה לנצח במשחק חוץ לא קל על הנייר. צפי למשחק צמוד עם תוצאה נמוכה.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 80 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  מולינוס אל פירטה מארחת את אוניברסיטריו דפורטס במסגרת פרואנית ראשונה, קלאוסורה. אוניברסיטריו דפורטס עם מדדי עוצמה ממוצע ומדד מומנטום ממוצע טובים יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדדי עוצמה ומומנטום טובים יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  מולינוס אל פירטה מארחת את אוניברסיטריו דפורטס במסגרת פרואנית ראשונה, קלאוסורה. אוניברסיטריו דפורטס עם מדדי עוצמה ממוצע ומדד מומנטום ממוצע טובים יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה אורחת עם מדדי עוצמה ומומנטום טובים יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  מולינוס אל פירטה עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר מאוניברסיטריו דפורטס , צפויה לנצח במשחק לא קל על הנייר. צפי למשחק צמוד עם תוצאה נמוכה.
  לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  מולינוס אל פירטה מארחת את אוניברסיטריו דפורטס במסגרת פרואנית ראשונה, קלאוסורה. מולינוס אל פירטה עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר במחזורים האחרונים ואמורה לספק את הסחורה למרות שהמשחק נראה על הנייר שווה כוחות.
  לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  מולינוס אל פירטה מארחת את אוניברסיטריו דפורטס במסגרת פרואנית ראשונה, קלאוסורה. מולינוס אל פירטה עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים צמודים מבחינת יחסים ,כאשר הקבוצה המארחת עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 30 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  מולינוס אל פירטה מארחת את אוניברסיטריו דפורטס במסגרת פרואנית ראשונה, קלאוסורה. מולינוס אל פירטה עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים צמודים מבחינת יחסים ,כאשר הקבוצה המארחת עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  מולינוס אל פירטה מארחת את אוניברסיטריו דפורטס במסגרת פרואנית ראשונה, קלאוסורה. מולינוס אל פירטה עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון לקבוצה אורחת במשחקים צמודים מבחינת יחסים ,כאשר הקבוצה המארחת עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר, ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 50 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  מולינוס אל פירטה מארחת את אוניברסיטריו דפורטס במסגרת פרואנית ראשונה, קלאוסורה. מולינוס אל פירטה עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון לקבוצה אורחת במשחקים צמודים מבחינת יחסים ,כאשר הקבוצה המארחת עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר, ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 30 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  מולינוס אל פירטה במשחק שווה כוחות מול אוניברסיטריו דפורטס , אך מכיוון שמולינוס אל פירטה מארחת את המשחק יחד עם העובדה שמדד עוצמה בית חוץ שלה טוב יותר , היא אמורה לרשום ניצחון.
  לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  מולינוס אל פירטה עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר מאוניברסיטריו דפורטס , צפויה לנצח במשחק לא קל על הנייר. צפי למשחק צמוד עם תוצאה נמוכה.
  לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  מולינוס אל פירטה מארחת את אוניברסיטריו דפורטס במסגרת פרואנית ראשונה, קלאוסורה. מולינוס אל פירטה עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים צמודים מבחינת יחסים ,כאשר הקבוצה המארחת עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 30 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  מולינוס אל פירטה מארחת את אוניברסיטריו דפורטס במסגרת פרואנית ראשונה, קלאוסורה. מולינוס אל פירטה עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים צמודים מבחינת יחסים ,כאשר הקבוצה המארחת עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 400 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  מולינוס אל פירטה מארחת את אוניברסיטריו דפורטס במסגרת פרואנית ראשונה, קלאוסורה. מולינוס אל פירטה עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון לקבוצה האורחת במשחקים צמודים מבחינת יחסים ,כאשר הקבוצה המארחת עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר, ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 90 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  מולינוס אל פירטה מארחת את אוניברסיטריו דפורטס במסגרת פרואנית ראשונה, קלאוסורה. מולינוס אל פירטה עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון לקבוצה האורחת במשחקים צמודים מבחינת יחסים ,כאשר הקבוצה המארחת עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר, ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  מולינוס אל פירטה מארחת את אוניברסיטריו דפורטס במסגרת פרואנית ראשונה, קלאוסורה. אוניברסיטריו דפורטס עם מדד עוצמה ראש בראש טוב יותר במחזורים האחרונים ואמורה לספק את הסחורה.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  אוניברסיטריו דפורטס במשחק חוץ יחסית לא קל מול מולינוס אל פירטה , על פי מדד העוצמה ראש בראש אוניברסיטריו דפורטס אמורה לעבור את המשחק עם ניצחון .
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 40 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  מולינוס אל פירטה מארחת את אוניברסיטריו דפורטס במסגרת פרואנית ראשונה, קלאוסורה. אוניברסיטריו דפורטס עם מדד עוצמה ראש בראש טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה ראש בראש טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 200 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  מולינוס אל פירטה מארחת את אוניברסיטריו דפורטס במסגרת פרואנית ראשונה, קלאוסורה. אוניברסיטריו דפורטס עם מדד עוצמה ראש בראש טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה ראש בראש טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  מולינוס אל פירטה מארחת את אוניברסיטריו דפורטס במסגרת פרואנית ראשונה, קלאוסורה. אוניברסיטריו דפורטס עם מדד עוצמה ראש בראש טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון למארחת במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה ראש בראש טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  מולינוס אל פירטה מארחת את אוניברסיטריו דפורטס במסגרת פרואנית ראשונה, קלאוסורה. אוניברסיטריו דפורטס עם מדד עוצמה ראש בראש טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון למארחת במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה ראש בראש טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

1 X 2
2.00 2.70 2.40
33% 33% 33%
(8 ממליצים) (8 ממליצים) (8 ממליצים)

יום שני, תאריך 22 יולי 2019. משחק בין מולינוס אל פירטה לאוניברסיטריו דפורטס במסגרת הפרואנית ראשונה, קלאוסורה.
משחק זה ניתן להימור דאבל.
במשחקים האחרונים מולינוס אל פירטה ניצחה פעמיים (נגד ריאל גראסליסו, אינטי גאס), הפסידה 3 פעמים (נגד אוניברסידד קג'מרקה, דפורטיבו מוניסיפל, Academia Cantolao) כאשר מנגד במשחקים האחרונים אוניברסיטריו דפורטס ניצחה פעמיים (נגד אוניון קומרסיו, אוניברסידד קג'מרקה), הפסידה פעמיים (נגד אינטי גאס, דפורטיבו מוניסיפל) ופעם אחת סיימה בתוצאת תיקו (נגד ריאל גראסליסו).
במשחקים שנערכו בניהם לאחרונה אוניברסיטריו דפורטס ניצחה פעם אחת .

שם מדד מספר משחקים לחישוב מומנטום עוצמה
ממוצע אחרונים ממוצע של (3) מחזורים אחרונים -1 -0.67
סיכום כללי מולינוס אל פירטה (10), אוניברסיטריו דפורטס (10) -1 -0.20
סיכום בית חוץ מולינוס אל פירטה (5), אוניברסיטריו דפורטס (5) 2 0.40
ראש בראש כללי מולינוס אל פירטה (1) נגד אוניברסיטריו דפורטס (1) -2 -2.00
ראש בראש בית חוץ מולינוס אל פירטה (-) נגד אוניברסיטריו דפורטס (-) 0 -

מדדי מומנטום לפי קבוצה

שם מדד מספר משחקים לחישוב מולינוס אל פירטה אוניברסיטריו דפורטס
ממוצע אחרונים ממוצע של (3) מחזורים אחרונים 0.33 1.33
סיכום כללי מולינוס אל פירטה (10), אוניברסיטריו דפורטס (10) 1 2
סיכום בית חוץ מולינוס אל פירטה (5), אוניברסיטריו דפורטס (5) 1 -1
ראש בראש כללי מולינוס אל פירטה (1) נגד אוניברסיטריו דפורטס (1) -1 1
ראש בראש בית חוץ מולינוס אל פירטה (-) נגד אוניברסיטריו דפורטס (-) 0 0
סה"כחוץביתנתוני שעריםביתחוץסה"כ
18 10 8 מספר משחקים 9 9 18
4 1 3 נצחונות 5 2 7
5 2 3 תיקו 2 3 5
9 7 2 הפסדים 2 4 6
18 8 10 שערים שהבקיעו 16 11 27
29 22 7 שערים שספגו 13 15 28
5 2 3 מספר משחקים ששמרו על רשת נקייה 2 1 3
7 4 3 מספר משחקים שלא הבקיעו 1 3 4
סה"כחוץביתממוצעי שעריםביתחוץסה"כ
1.0 0.8 1.3 ממוצע שערים למשחק 1.8 1.2 1.5
1.6 2.2 0.9 ממוצע ספיגות למשחק 1.4 1.7 1.6
0.3 0.2 0.4 ממוצע רשת נקייה למשחק 0.2 0.1 0.2
0.4 0.4 0.4 ממוצע שלא הבקיעו למשחק 0.1 0.3 0.2
44" 43" 45" זמן ממוצע של הבקעת גול ראשון 49" 53" 51"
40" 31" 55" זמן ממוצע של ספיגת גול ראשון 21" 30" 26"
התפלגות זמני הבקעה
5.6%
0-15
0.0%
11.1%
15-30
25.9%
11.1%
30-45
11.1%
22.2%
45-60
18.5%
22.2%
60-75
25.9%
27.8%
75-90
18.5%
שם מדד מספר משחקים לחישוב מדד שערים מחזור אחרון
סיכום כללי מולינוס אל פירטה (10), אוניברסיטריו דפורטס (10) 2.90 2
סיכום בית חוץ מולינוס אל פירטה (5), אוניברסיטריו דפורטס (5) 2.20 2
ראש בראש כללי מולינוס אל פירטה (1) נגד אוניברסיטריו דפורטס (1) 4.00 4
ראש בראש בית חוץ מולינוס אל פירטה (-) נגד אוניברסיטריו דפורטס (-) - -
תאריך שעה 1 X 2
17/07/201916:102.202.902.10
17/07/201919:252.302.952.00
17/07/201919:402.303.001.95
17/07/201919:552.353.001.90
17/07/201920:052.403.051.90
17/07/201923:252.353.001.95
18/07/201909:252.303.001.95
21/07/201913:352.352.851.95
21/07/201914:452.352.802.00
21/07/201914:552.252.802.10
21/07/201915:002.202.802.10
21/07/201915:352.252.752.10
21/07/201916:452.202.702.20
21/07/201922:552.152.752.20
21/07/201923:052.052.752.35
22/07/201900:002.002.702.40

פרואנית ראשונה, קלאוסורה 22/07/2019 00:03

 קבוצהמשחקיםנצחוןתיקוהפסדשעריםהפרשנקודותמשחקים אחרונים
1אליאנסה לימה22002 - 426
 • נ
 • נ
2ספורטינג קריסטל21012 - 423
 • ה
 • נ
3דפורטיבו סן מרטין11000 - 223
 • נ
4Academia Cantolao11001 - 213
 • נ
5אוניברסיטריו דפורטס11001 - 213
 • נ
6אינטי גאס11000 - 113
 • נ
7דפורטיבו מוניסיפל11000 - 113
 • נ
8מולינוס אל פירטה11000 - 113
 • נ
9אוניברסידד סזאר ואייחו10101 - 101
 • ת
10בינאסיונל10101 - 101
 • ת
11אוניברסידד הואנוקו10012 - 1-10
 • ה
12ספורט בויס10012 - 1-10
 • ה
13אוניון קומרסיו10012 - 1-10
 • ה
14קרלוס מנוצ'י10011 - 0-10
 • ה
15מלגאר10011 - 0-10
 • ה
16ריאל גראסליסו10011 - 0-10
 • ה
17אוניברסידד קג'מרקה10012 - 0-20
 • ה
18ספורט הואנקיו10013 - 0-30
 • ה
 קבוצהמשחקיםנצחוןתיקוהפסדשעריםהפרשנקודותמשחקים אחרונים
1בינאסיונל17120523 - 442136
 • ה
 • נ
 • ה
 • ה
 • נ
2ספורטינג קריסטל1795313 - 281532
 • נ
 • ת
 • ה
 • ה
 • נ
3אוניברסידד סזאר ואייחו1792621 - 25429
 • נ
 • נ
 • נ
 • ה
 • ת
4דפורטיבו מוניסיפל1777320 - 27727
 • ת
 • ת
 • נ
 • נ
 • ת
5אליאנסה לימה1775524 - 30626
 • ת
 • נ
 • נ
 • ה
 • נ
6ריאל גראסליסו1775515 - 19426
 • ת
 • נ
 • ה
 • נ
 • ת
7אינטי גאס1774623 - 26325
 • נ
 • ה
 • נ
 • ה
 • ה
8אוניברסידד קג'מרקה1767424 - 26225
 • נ
 • ה
 • נ
 • ה
 • נ
9Academia Cantolao1767417 - 18125
 • ה
 • נ
 • נ
 • נ
 • נ
10ספורט הואנקיו1766523 - 22-124
 • נ
 • ה
 • נ
 • נ
 • נ
11מלגאר1765625 - 26123
 • נ
 • ה
 • נ
 • ת
 • ה
12אוניברסיטריו דפורטס1765627 - 25-223
 • ת
 • נ
 • ה
 • ה
 • ה
13אוניברסידד הואנוקו1757518 - 18022
 • ה
 • ת
 • נ
 • נ
 • ה
14קרלוס מנוצ'י1744927 - 22-516
 • ת
 • ה
 • ה
 • נ
 • ה
15אוניון קומרסיו1736821 - 15-615
 • ת
 • ה
 • ה
 • נ
 • ה
16דפורטיבו סן מרטין1736832 - 13-1915
 • ה
 • ת
 • ה
 • נ
 • ה
17מולינוס אל פירטה1735929 - 17-1213
 • ה
 • נ
 • ה
 • ה
 • ת
18ספורט בויס17241128 - 9-1910
 • ה
 • ה
 • ה
 • ת
 • נ
* לקבוצת Deportivo Municipal הופחתו 1 נק',* לקבוצת Pirata הופחתו 1 נק'

מולינוס אל פירטה

תאריך אירוע ליגה נ/ה/ת תוצאה
15/07/2019 ריאל גראסליסו נגד מולינוס אל פירטה ניצחון 0 : 1
11/06/2019 אוניברסידד קג'מרקה נגד מולינוס אל פירטה הפסד 4 : 1
01/06/2019 מולינוס אל פירטה נגד אינטי גאס נצחון 3 : 1
26/05/2019 דפורטיבו מוניסיפל נגד מולינוס אל פירטה הפסד 5 : 0
19/05/2019 מולינוס אל פירטה נגד Academia Cantolao הפסד 0 : 1
12/05/2019 אוניברסידד סזאר ואייחו נגד מולינוס אל פירטה תיקו 2 : 2
05/05/2019 מולינוס אל פירטה נגד ספורטינג קריסטל תיקו 0 : 0
27/04/2019 ספורט בויס נגד מולינוס אל פירטה הפסד 2 : 1
20/04/2019 מולינוס אל פירטה נגד אליאנסה לימה תיקו 2 : 2
07/04/2019 מולינוס אל פירטה נגד בינאסיונל הפסד 1 : 2

אוניברסיטריו דפורטס

תאריך אירוע ליגה נ/ה/ת תוצאה
14/07/2019 אוניברסיטריו דפורטס נגד אוניון קומרסיו פרואנית ראשונה נצחון 2 : 1
07/06/2019 ריאל גראסליסו נגד אוניברסיטריו דפורטס פרואנית ראשונה תיקו 0 : 0
02/06/2019 אוניברסיטריו דפורטס נגד אוניברסידד קג'מרקה פרואנית ראשונה נצחון 2 : 1
25/05/2019 אינטי גאס נגד אוניברסיטריו דפורטס פרואנית ראשונה הפסד 2 : 0
19/05/2019 אוניברסיטריו דפורטס נגד דפורטיבו מוניסיפל פרואנית ראשונה הפסד 2 : 4
11/05/2019 Academia Cantolao נגד אוניברסיטריו דפורטס פרואנית ראשונה הפסד 1 : 0
05/05/2019 אוניברסיטריו דפורטס נגד אוניברסידד סזאר ואייחו פרואנית ראשונה הפסד 0 : 4
01/05/2019 אוניברסיטריו דפורטס נגד ספורט הואנקיו פרואנית ראשונה תיקו 1 : 1
28/04/2019 ספורטינג קריסטל נגד אוניברסיטריו דפורטס פרואנית ראשונה תיקו 1 : 1
16/04/2019 אליאנסה לימה נגד אוניברסיטריו דפורטס פרואנית ראשונה ניצחון 2 : 3

מולינוס אל פירטה נגד אוניברסיטריו דפורטס

תאריך מפעל אירוע תוצאת משחק תוצאה
23/02/2019 פרואנית ראשונה אוניברסיטריו דפורטס נגד מולינוס אל פירטה אוניברסיטריו דפורטס 3 : 1

אנא המתן, המערכת אוספת נתונים.

 
 
 
 
 
 

הרשמה לניוזלטרס