צ'כיה

כדורגל - צ'כיה - צ'כית ראשונה

107. הסתיים סלובן ליברץ - פלזן S,D 2.55 2.60 2.15 1 - 2 מידע נוסף
 • ABCD

  סלובן ליברץ מארחת את פלזן במסגרת צכית ראשונה. פלזן עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר , ולכן נראה כי הסיכוי של פלזן לנצח הוא לא רע.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 60 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  סלובן ליברץ מארחת את פלזן במסגרת צכית ראשונה. פלזן עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה של תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 50 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  סלובן ליברץ מארחת את פלזן במסגרת צכית ראשונה. פלזן עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  סלובן ליברץ במשחק שבו יחסי הכוחות מול פלזן נראים על פניו די שווים. על פי מדד מומנטום ראש בראש פלזן נמצאת בתקופה טובה יותר , ולכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 150 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  סלובן ליברץ מארחת את פלזן במסגרת צכית ראשונה. פלזן עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה של תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  סלובן ליברץ מארחת את פלזן במסגרת צכית ראשונה. פלזן עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  פלזן במשחק לא קל מול {קבוצהמאחרת} , אך מכיוון שפלזן נמצאת בתקופה טובה יותר , כפי שניתן לראות במדד עוצמה ראש בראש שמעיד שהיא בתקופה טובה יותר , היא אמורה לרשום ניצחון.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  סלובן ליברץ מארחת את פלזן במסגרת צכית ראשונה. פלזן עם מדד עוצמה ראש בראש טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה של תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה ראש בראש טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  סלובן ליברץ מארחת את פלזן במסגרת צכית ראשונה. פלזן עם מדד עוצמה ראש בראש טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה ראש בראש טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  פלזן במשחק לא קל מול {קבוצהמאחרת} , אך מכיוון שפלזן נמצאת בתקופה טובה יותר , כפי שניתן לראות במדד עוצמה ראש בראש שמעיד שהיא בתקופה טובה יותר , היא אמורה לרשום ניצחון.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  סלובן ליברץ מארחת את פלזן במסגרת צכית ראשונה. פלזן עם מדד מומנטום כללי טוב יותר במחזורים האחרונים ואמורה לספק את הסחורה.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  סלובן ליברץ מארחת את פלזן במסגרת צכית ראשונה. פלזן עם מדד מומנטום כללי טובי יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום כללי טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 30 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  סלובן ליברץ מארחת את פלזן במסגרת צכית ראשונה. פלזן עם מדד מומנטום כללי טובי יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון לקבוצה מארחת במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום כללי טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 50 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  פלזן במשחק חוץ יחסית לא קל מול סלובן ליברץ , על פי מדד המומנטום הממוצע פלזן אמורה לעבור את המשחק עם ניצחון .
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  סלובן ליברץ מארחת את פלזן במסגרת צכית ראשונה. פלזן עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 30 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  סלובן ליברץ מארחת את פלזן במסגרת צכית ראשונה. פלזן עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון לקבוצה מארחת במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 50 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  פלזן במשחק חוץ שווה כוחות מול סלובן ליברץ , למרות שסלובן ליברץ מארחת את המשחק , מדד המומנטום בית חוץ של פלזן טוב יותר , והיא אמורה לרשום ניצחון חוץ.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  סלובן ליברץ מארחת את פלזן במסגרת צכית ראשונה. פלזן עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 30 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  סלובן ליברץ מארחת את פלזן במסגרת צכית ראשונה. פלזן עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון לקבוצה מארחת במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום בית חוץ טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 50 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  פלזן עם מדד עוצמה כללית טוב יותר מסלובן ליברץ , צפויה לנצח במשחק חוץ לא קל על הנייר. צפי למשחק צמוד עם תוצאה נמוכה.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  סלובן ליברץ מארחת את פלזן במסגרת צכית ראשונה. פלזן עם מדד עוצמה כללית טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה כללית טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  סלובן ליברץ מארחת את פלזן במסגרת צכית ראשונה. פלזן עם מדד עוצמה כללית טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון של המארחת במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה כללית טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 400 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  פלזן במשחק חוץ שווה כוחות מול סלובן ליברץ , למרות שסלובן ליברץ מארחת את המשחק , מדד העוצמה ממוצע של פלזן טוב יותר , והיא אמורה לרשום ניצחון חוץ.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  סלובן ליברץ מארחת את פלזן במסגרת צכית ראשונה. פלזן עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 30 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  סלובן ליברץ מארחת את פלזן במסגרת צכית ראשונה. פלזן עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון למארחת במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 50 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  פלזן במשחק לא קל מול {קבוצהמאחרת} , אך מכיוון שפלזן נמצאת בתקופה טובה יותר , כפי שניתן לראות במדד עוצמה ראש בראש שמעיד שהיא בתקופה טובה יותר , היא אמורה לרשום ניצחון.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  פלזן במשחק לא קל מול {קבוצהמאחרת} , אך מכיוון שפלזן נמצאת בתקופה טובה יותר , כפי שניתן לראות במדד עוצמה ראש בראש שמעיד שהיא בתקופה טובה יותר , היא אמורה לרשום ניצחון.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

1 X 2
2.55 2.60 2.15
30% 30% 41%
(8 ממליצים) (8 ממליצים) (11 ממליצים)

יום שישי, תאריך 19 יולי 2019. משחק בין סלובן ליברץ לפלזן במסגרת הצ'כית ראשונה.
משחק זה ניתן להימור סינגל.
במשחקים האחרונים סלובן ליברץ ניצחה פעמיים (נגד באניק אוסטרבה פעמיים), הפסידה 3 פעמים (נגד יאבלונץ, פלזן, ספרטה פראג) כאשר מנגד במשחקים האחרונים פלזן ניצחה 3 פעמים (נגד סיגמה אולומוץ, סלובן ליברץ, ספרטה פראג), הפסידה פעם אחת (נגד סלביה פראג) ופעם אחת סיימה בתוצאת תיקו (נגד באניק אוסטרבה).
במשחקים שנערכו בניהם לאחרונה סלובן ליברץ ניצחה פעם אחת ומנגד פלזן ניצחה 10 פעמים ו-4 פעמים סיימו הקבוצות בתיקו.

שם מדד מספר משחקים לחישוב מומנטום עוצמה
ממוצע אחרונים ממוצע של (3) מחזורים אחרונים -2.34 -2.00
סיכום כללי סלובן ליברץ (10), פלזן (10) -1 -1.20
סיכום בית חוץ סלובן ליברץ (5), פלזן (5) -2 0.00
ראש בראש כללי סלובן ליברץ (15) נגד פלזן (15) -14 -1.20
ראש בראש בית חוץ סלובן ליברץ (8) נגד פלזן (8) -8 -1.00

מדדי מומנטום לפי קבוצה

שם מדד מספר משחקים לחישוב סלובן ליברץ פלזן
ממוצע אחרונים ממוצע של (3) מחזורים אחרונים -0.67 1.67
סיכום כללי סלובן ליברץ (10), פלזן (10) 1 2
סיכום בית חוץ סלובן ליברץ (5), פלזן (5) -1 1
ראש בראש כללי סלובן ליברץ (15) נגד פלזן (15) -7 7
ראש בראש בית חוץ סלובן ליברץ (8) נגד פלזן (8) -4 4
סה"כחוץביתנתוני שעריםביתחוץסה"כ
0 0 0 מספר משחקים 0 0 0
0 0 0 נצחונות 0 0 0
0 0 0 תיקו 0 0 0
0 0 0 הפסדים 0 0 0
0 0 0 שערים שהבקיעו 0 0 0
0 0 0 שערים שספגו 0 0 0
0 0 0 מספר משחקים ששמרו על רשת נקייה 0 0 0
0 0 0 מספר משחקים שלא הבקיעו 0 0 0
סה"כחוץביתממוצעי שעריםביתחוץסה"כ
0.0 0.0 0.0 ממוצע שערים למשחק 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 ממוצע ספיגות למשחק 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 ממוצע רשת נקייה למשחק 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 ממוצע שלא הבקיעו למשחק 0.0 0.0 0.0
- - - זמן ממוצע של הבקעת גול ראשון - - -
- - - זמן ממוצע של ספיגת גול ראשון - - -
התפלגות זמני הבקעה
0-15
15-30
30-45
45-60
60-75
75-90
שם מדד מספר משחקים לחישוב מדד שערים מחזור אחרון
סיכום כללי סלובן ליברץ (10), פלזן (10) 2.30 3.5
סיכום בית חוץ סלובן ליברץ (5), פלזן (5) 2.00 2
ראש בראש כללי סלובן ליברץ (15) נגד פלזן (15) 2.53 2
ראש בראש בית חוץ סלובן ליברץ (8) נגד פלזן (8) 2.25 2
תאריך שעה 1 X 2
16/07/201916:102.952.651.85
18/07/201914:202.952.651.90
19/07/201909:552.902.651.90
19/07/201910:052.802.651.95
19/07/201910:102.652.652.05
19/07/201910:452.602.652.05
19/07/201915:102.602.602.10
19/07/201919:452.552.602.15

צ'כית ראשונה 19/07/2019 19:33

 קבוצהמשחקיםנצחוןתיקוהפסדשעריםהפרשנקודותמשחקים אחרונים
1פלזן11001 - 323
 • נ
2יאבלונץ11000 - 223
 • נ
3סלובצקו11000 - 223
 • נ
4סלובן ליברץ11001 - 213
 • נ
5מלאדה בולסלאב11000 - 113
 • נ
6אופאבה11000 - 113
 • נ
7סלביה פראג11000 - 113
 • נ
8פריברם10101 - 101
 • ת
9טפליצה10101 - 101
 • ת
10באניק אוסטרבה10012 - 1-10
 • ה
11קרבינה10011 - 0-10
 • ה
12פאסטב זלין10011 - 0-10
 • ה
13בודיוביצה10011 - 0-10
 • ה
14סיגמה אולומוץ10013 - 1-20
 • ה
15בוהמיאנס10012 - 0-20
 • ה
16ספרטה פראג10012 - 0-20
 • ה

סלובן ליברץ

תאריך אירוע ליגה נ/ה/ת תוצאה
13/07/2019 באניק אוסטרבה נגד סלובן ליברץ ניצחון 1 : 2
26/05/2019 יאבלונץ נגד סלובן ליברץ הפסד 1 : 0
19/05/2019 סלובן ליברץ נגד פלזן הפסד 0 : 2
14/05/2019 באניק אוסטרבה נגד סלובן ליברץ ניצחון 0 : 1
11/05/2019 ספרטה פראג נגד סלובן ליברץ הפסד 1 : 0
04/05/2019 סלובן ליברץ נגד סלביה פראג תיקו 0 : 0
27/04/2019 קרבינה נגד סלובן ליברץ הפסד 2 : 1
21/04/2019 סלובן ליברץ נגד סלובצקו נצחון 3 : 2
07/04/2019 סלובן ליברץ נגד יאבלונץ תיקו 0 : 0
16/03/2019 סלובן ליברץ נגד פאסטב זלין נצחון 1 : 0

פלזן

תאריך אירוע ליגה נ/ה/ת תוצאה
13/07/2019 פלזן נגד סיגמה אולומוץ צ'כית ראשונה נצחון 3 : 1
26/05/2019 פלזן נגד באניק אוסטרבה צ'כית ראשונה תיקו 1 : 1
19/05/2019 סלובן ליברץ נגד פלזן צ'כית ראשונה ניצחון 0 : 2
15/05/2019 פלזן נגד ספרטה פראג צ'כית ראשונה נצחון 4 : 0
12/05/2019 סלביה פראג נגד פלזן צ'כית ראשונה הפסד 3 : 1
05/05/2019 פלזן נגד יאבלונץ צ'כית ראשונה נצחון 2 : 1
27/04/2019 פלזן נגד דוקלה פראג צ'כית ראשונה נצחון 4 : 0
21/04/2019 פריברם נגד פלזן צ'כית ראשונה תיקו 1 : 1
07/04/2019 סלובצקו נגד פלזן צ'כית ראשונה ניצחון 0 : 1
15/03/2019 טפליצה נגד פלזן צ'כית ראשונה הפסד 2 : 1

סלובן ליברץ נגד פלזן

תאריך מפעל אירוע תוצאת משחק תוצאה
19/05/2019 צ'כית ראשונה סלובן ליברץ נגד פלזן פלזן 0 : 2
23/11/2018 צ'כית ראשונה סלובן ליברץ נגד פלזן תיקו 1 : 1
30/07/2018 צ'כית ראשונה פלזן נגד סלובן ליברץ פלזן 1 : 0
11/03/2018 צ'כית ראשונה פלזן נגד סלובן ליברץ תיקו 2 : 2
09/09/2017 צ'כית ראשונה סלובן ליברץ נגד פלזן פלזן 0 : 3
11/03/2017 צ'כית ראשונה פלזן נגד סלובן ליברץ פלזן 1 : 0
10/09/2016 צ'כית ראשונה סלובן ליברץ נגד פלזן פלזן 1 : 2
20/03/2016 צ'כית ראשונה סלובן ליברץ נגד פלזן פלזן 0 : 1
26/09/2015 צ'כית ראשונה פלזן נגד סלובן ליברץ פלזן 2 : 1
22/03/2015 צ'כית ראשונה פלזן נגד סלובן ליברץ פלזן 2 : 0
15/09/2014 צ'כית ראשונה סלובן ליברץ נגד פלזן תיקו 1 : 1
29/03/2014 צ'כית ראשונה פלזן נגד סלובן ליברץ פלזן 6 : 0
13/09/2013 צ'כית ראשונה סלובן ליברץ נגד פלזן תיקו 1 : 1
26/05/2013 צ'כית ראשונה פלזן נגד סלובן ליברץ סלובן ליברץ 1 : 2
17/11/2012 צ'כית ראשונה סלובן ליברץ נגד פלזן פלזן 1 : 2
 • קרדיט: יוצר/ת הסרטון
 • קרדיט: יוצר/ת הסרטון
 • קרדיט: יוצר/ת הסרטון

אנא המתן, המערכת אוספת נתונים.

108. הסתיים סלובן ליברץ (1+) - ויקטוריה פלזן 1.40 3.35 4.20 1 - 2 מידע נוסף
109. הסתיים מעל/מתחת שערים (2.5) סלובן ליברץ - ויקטוריה פלזן 1.95 1.45 3 מידע נוסף
110. הסתיים מחצית ראשונה סלובן ליברץ - ויקטוריה פלזן 3.15 1.75 2.75 0 - 0 מידע נוסף
111. הסתיים סה"כ קרנות טווחים בין 9 ל 11 סלובן ליברץ - ויקטוריה פלזן S,D 2.05 2.35 2.75 1 - 2 מידע נוסף
112. הסתיים סה"כ קרנות טווחים בין 5 ל 6 סלובן ליברץ - ויקטוריה פלזן (מחצית ראשונה) S,D 1.60 2.45 4.05 מידע נוסף
113. הסתיים מעל/מתחת קרנות (10.5) סלובן ליברץ - ויקטוריה פלזן 2.25 1.30 1 - 2 מידע נוסף
 
 
 
 
 
 

הרשמה לניוזלטרס