בולגריה

כדורגל - בולגריה - בולגרית ראשונה

69. הסתיים טסרסקו סלו סופיה - ארדה קרדז'לי S,D 2.15 2.65 2.45 0 - 0 מידע נוסף
 • ABCD

  ארדה קרדזלי במשחק חוץ שווה כוחות מול טסרסקו סלו סופיה , למרות שטסרסקו סלו סופיה מארחת את המשחק , מדד המומנטום הכללי של ארדה קרדזלי טוב יותר , והיא אמורה לרשום ניצחון חוץ.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ארדה קרדזלי עם מדד מומנטום כללי טוב יותר מטסרסקו סלו סופיה , צפויה לנצח במשחק חוץ לא קל על הנייר. צפי למשחק צמוד עם תוצאה נמוכה.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 30 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  טסרסקו סלו סופיה מארחת את ארדה קרדזלי במסגרת בולגרית ראשונה. ארדה קרדזלי עם מדד מומנטום כללי טובי יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום כללי טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 50 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  טסרסקו סלו סופיה מארחת את ארדה קרדזלי במסגרת בולגרית ראשונה. ארדה קרדזלי עם מדד מומנטום כללי טובי יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום כללי טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 100 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  טסרסקו סלו סופיה מארחת את ארדה קרדזלי במסגרת בולגרית ראשונה. ארדה קרדזלי עם מדד מומנטום כללי טובי יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון לקבוצה מארחת במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום כללי טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 200 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  טסרסקו סלו סופיה מארחת את ארדה קרדזלי במסגרת בולגרית ראשונה. ארדה קרדזלי עם מדד מומנטום כללי טובי יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון לקבוצה מארחת במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום כללי טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  טסרסקו סלו סופיה מארחת את ארדה קרדזלי במסגרת בולגרית ראשונה. ארדה קרדזלי עם מדד מומנטום כללי טובי יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון לקבוצה מארחת במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום כללי טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 200 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ארדה קרדזלי עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר מטסרסקו סלו סופיה , צפויה לנצח במשחק חוץ לא קל על הנייר. צפי למשחק צמוד עם תוצאה נמוכה.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  טסרסקו סלו סופיה מארחת את ארדה קרדזלי במסגרת בולגרית ראשונה. ארדה קרדזלי עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר במחזורים האחרונים ואמורה לספק את הסחורה.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  טסרסקו סלו סופיה מארחת את ארדה קרדזלי במסגרת בולגרית ראשונה. ארדה קרדזלי עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום כללי טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 100 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  טסרסקו סלו סופיה מארחת את ארדה קרדזלי במסגרת בולגרית ראשונה. ארדה קרדזלי עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 50 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  טסרסקו סלו סופיה מארחת את ארדה קרדזלי במסגרת בולגרית ראשונה. ארדה קרדזלי עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון לקבוצה מארחת במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 400 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  טסרסקו סלו סופיה מארחת את ארדה קרדזלי במסגרת בולגרית ראשונה. ארדה קרדזלי עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון לקבוצה מארחת במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 30 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  טסרסקו סלו סופיה עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר מארדה קרדזלי , צפויה לנצח במשחק לא קל על הנייר. צפי למשחק צמוד עם תוצאה נמוכה.
  לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  טסרסקו סלו סופיה מארחת את ארדה קרדזלי במסגרת בולגרית ראשונה. טסרסקו סלו סופיה עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר במחזורים האחרונים ואמורה לספק את הסחורה למרות שהמשחק נראה על הנייר שווה כוחות.
  לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 400 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  טסרסקו סלו סופיה מארחת את ארדה קרדזלי במסגרת בולגרית ראשונה. טסרסקו סלו סופיה עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים צמודים מבחינת יחסים ,כאשר הקבוצה המארחת עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 30 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  טסרסקו סלו סופיה מארחת את ארדה קרדזלי במסגרת בולגרית ראשונה. טסרסקו סלו סופיה עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים צמודים מבחינת יחסים ,כאשר הקבוצה המארחת עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  טסרסקו סלו סופיה מארחת את ארדה קרדזלי במסגרת בולגרית ראשונה. טסרסקו סלו סופיה עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון לקבוצה אורחת במשחקים צמודים מבחינת יחסים ,כאשר הקבוצה המארחת עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר, ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  טסרסקו סלו סופיה מארחת את ארדה קרדזלי במסגרת בולגרית ראשונה. טסרסקו סלו סופיה עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון לקבוצה אורחת במשחקים צמודים מבחינת יחסים ,כאשר הקבוצה המארחת עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר, ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  טסרסקו סלו סופיה מארחת את ארדה קרדזלי במסגרת בולגרית ראשונה. טסרסקו סלו סופיה עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר במחזורים האחרונים ואמורה לספק את הסחורה למרות שהמשחק נראה על הנייר שווה כוחות.
  לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 400 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  טסרסקו סלו סופיה מארחת את ארדה קרדזלי במסגרת בולגרית ראשונה. ארדה קרדזלי עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר במחזורים האחרונים ואמורה לספק את הסחורה.
  לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  טסרסקו סלו סופיה מארחת את ארדה קרדזלי במסגרת בולגרית ראשונה. ארדה קרדזלי עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 100 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  טסרסקו סלו סופיה מארחת את ארדה קרדזלי במסגרת בולגרית ראשונה. ארדה קרדזלי עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון למארחת במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 100 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  טסרסקו סלו סופיה מארחת את ארדה קרדזלי במסגרת בולגרית ראשונה. ארדה קרדזלי עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון למארחת במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 100 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  טסרסקו סלו סופיה במשחק שווה כוחות מול ארדה קרדזלי , אך מכיוון שטסרסקו סלו סופיה מארחת את המשחק יחד עם העובדה שמדד עוצמה בית חוץ שלה טוב יותר , היא אמורה לרשום ניצחון.
  לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  טסרסקו סלו סופיה מארחת את ארדה קרדזלי במסגרת בולגרית ראשונה. טסרסקו סלו סופיה עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים צמודים מבחינת יחסים ,כאשר הקבוצה המארחת עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  טסרסקו סלו סופיה מארחת את ארדה קרדזלי במסגרת בולגרית ראשונה. טסרסקו סלו סופיה עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון לקבוצה האורחת במשחקים צמודים מבחינת יחסים ,כאשר הקבוצה המארחת עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר, ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  טסרסקו סלו סופיה במשחק שווה כוחות מול ארדה קרדזלי , אך מכיוון שטסרסקו סלו סופיה מארחת את המשחק יחד עם העובדה שמדד עוצמה בית חוץ שלה טוב יותר , היא אמורה לרשום ניצחון.
  לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  טסרסקו סלו סופיה מארחת את ארדה קרדזלי במסגרת בולגרית ראשונה. טסרסקו סלו סופיה עם מדד עוצמה בית חוץ ראש בראש טוב יותר במחזורים האחרונים ואמורה לספק את הסחורה למרות שהמשחק נראה על הנייר שווה כוחות.
  לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 40 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  טסרסקו סלו סופיה במשחק יחסית לא קל מול ארדה קרדזלי , על פי מדד עוצמה ראש בראש ביחד עם העובדה שטסרסקו סלו סופיה לא יכולה להרשות לעצמה להפסיד בבית היא צפויה לנצח.
  לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 180 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  טסרסקו סלו סופיה מארחת את ארדה קרדזלי במסגרת בולגרית ראשונה. טסרסקו סלו סופיה עם מדד עוצמה בית חוץ ראש בראש טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים צמודים מבחינת יחסים ,כאשר הקבוצה המארחת עם מדד עוצמה ראש בראש טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 50 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  טסרסקו סלו סופיה מארחת את ארדה קרדזלי במסגרת בולגרית ראשונה. טסרסקו סלו סופיה עם מדד עוצמה בית חוץ ראש בראש טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים צמודים מבחינת יחסים ,כאשר הקבוצה המארחת עם מדד עוצמה ראש בראש טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 30 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  טסרסקו סלו סופיה מארחת את ארדה קרדזלי במסגרת בולגרית ראשונה. טסרסקו סלו סופיה עם מדד עוצמה בית חוץ ראש בראש טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון לקבוצה אורחת במשחקים צמודים מבחינת יחסים ,כאשר הקבוצה המארחת עם מדד עוצמה ראש בראש טוב יותר, ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  טסרסקו סלו סופיה מארחת את ארדה קרדזלי במסגרת בולגרית ראשונה. טסרסקו סלו סופיה עם מדד עוצמה בית חוץ ראש בראש טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון לקבוצה אורחת במשחקים צמודים מבחינת יחסים ,כאשר הקבוצה המארחת עם מדד עוצמה ראש בראש טוב יותר, ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  טסרסקו סלו סופיה במשחק יחסית לא קל מול ארדה קרדזלי , על פי מדד עוצמה ראש בראש ביחד עם העובדה שטסרסקו סלו סופיה לא יכולה להרשות לעצמה להפסיד בבית היא צפויה לנצח.
  לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 180 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  טסרסקו סלו סופיה מארחת את ארדה קרדזלי במסגרת בולגרית ראשונה. טסרסקו סלו סופיה עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר במחזורים האחרונים ואמורה לספק את הסחורה למרות שהמשחק נראה על הנייר שווה כוחות.
  לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 400 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  טסרסקו סלו סופיה במשחק שווה כוחות מול ארדה קרדזלי , אך מכיוון שטסרסקו סלו סופיה מארחת את המשחק יחד עם העובדה שמדד עוצמה בית חוץ שלה טוב יותר , היא אמורה לרשום ניצחון.
  לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  טסרסקו סלו סופיה במשחק יחסית לא קל מול ארדה קרדזלי , על פי מדד עוצמה ראש בראש ביחד עם העובדה שטסרסקו סלו סופיה לא יכולה להרשות לעצמה להפסיד בבית היא צפויה לנצח.
  לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 180 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  טסרסקו סלו סופיה מארחת את ארדה קרדזלי במסגרת בולגרית ראשונה. ארדה קרדזלי עם מדד מומנטום כללי טובי יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון לקבוצה מארחת במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום כללי טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 200 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  טסרסקו סלו סופיה מארחת את ארדה קרדזלי במסגרת בולגרית ראשונה. טסרסקו סלו סופיה עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר במחזורים האחרונים ואמורה לספק את הסחורה למרות שהמשחק נראה על הנייר שווה כוחות.
  לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 400 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  טסרסקו סלו סופיה מארחת את ארדה קרדזלי במסגרת בולגרית ראשונה. ארדה קרדזלי עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון למארחת במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 100 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  טסרסקו סלו סופיה במשחק שווה כוחות מול ארדה קרדזלי , אך מכיוון שטסרסקו סלו סופיה מארחת את המשחק יחד עם העובדה שמדד עוצמה בית חוץ שלה טוב יותר , היא אמורה לרשום ניצחון.
  לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  טסרסקו סלו סופיה במשחק יחסית לא קל מול ארדה קרדזלי , על פי מדד עוצמה ראש בראש ביחד עם העובדה שטסרסקו סלו סופיה לא יכולה להרשות לעצמה להפסיד בבית היא צפויה לנצח.
  לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 180 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

יום שישי, תאריך 19 יולי 2019. משחק בין טסרסקו סלו סופיה לארדה קרדז'לי במסגרת הבולגרית ראשונה.
משחק זה ניתן להימור סינגל.
במשחקים האחרונים טסרסקו סלו סופיה ניצחה פעם אחת (נגד ארדה קרדז'לי), הפסידה פעמיים (נגד לודוגורץ, Botev Galabovo) ופעמיים סיימה בתוצאת תיקו (נגד סטרומסקה סלאבה, Kariana Erden) כאשר מנגד במשחקים האחרונים ארדה קרדז'לי ניצחה 3 פעמים (נגד Botev Galabovo, CS1KA 1948 Sofia, Pomorie), הפסידה פעם אחת (נגד טסרסקו סלו סופיה) ופעם אחת סיימה בתוצאת תיקו (נגד בוטב פלובדיב).
במשחקים שנערכו בניהם לאחרונה טסרסקו סלו סופיה ניצחה פעמיים .

שם מדד מספר משחקים לחישוב מומנטום עוצמה
ממוצע אחרונים ממוצע של (3) מחזורים אחרונים -3.66 -1.33
סיכום כללי טסרסקו סלו סופיה (10), ארדה קרדז'לי (10) -4 -0.10
סיכום בית חוץ טסרסקו סלו סופיה (5), ארדה קרדז'לי (5) 0 0.60
ראש בראש כללי טסרסקו סלו סופיה (2) נגד ארדה קרדז'לי (2) 4 1.00
ראש בראש בית חוץ טסרסקו סלו סופיה (1) נגד ארדה קרדז'לי (1) 2 1.00

מדדי מומנטום לפי קבוצה

שם מדד מספר משחקים לחישוב טסרסקו סלו סופיה ארדה קרדז'לי
ממוצע אחרונים ממוצע של (3) מחזורים אחרונים -1.33 2.33
סיכום כללי טסרסקו סלו סופיה (10), ארדה קרדז'לי (10) -2 2
סיכום בית חוץ טסרסקו סלו סופיה (5), ארדה קרדז'לי (5) 1 1
ראש בראש כללי טסרסקו סלו סופיה (2) נגד ארדה קרדז'לי (2) 2 -2
ראש בראש בית חוץ טסרסקו סלו סופיה (1) נגד ארדה קרדז'לי (1) 1 -1
סה"כחוץביתנתוני שעריםביתחוץסה"כ
0 0 0 מספר משחקים 0 0 0
0 0 0 נצחונות 0 0 0
0 0 0 תיקו 0 0 0
0 0 0 הפסדים 0 0 0
0 0 0 שערים שהבקיעו 0 0 0
0 0 0 שערים שספגו 0 0 0
0 0 0 מספר משחקים ששמרו על רשת נקייה 0 0 0
0 0 0 מספר משחקים שלא הבקיעו 0 0 0
סה"כחוץביתממוצעי שעריםביתחוץסה"כ
0.0 0.0 0.0 ממוצע שערים למשחק 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 ממוצע ספיגות למשחק 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 ממוצע רשת נקייה למשחק 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 ממוצע שלא הבקיעו למשחק 0.0 0.0 0.0
- - - זמן ממוצע של הבקעת גול ראשון - - -
- - - זמן ממוצע של ספיגת גול ראשון - - -
התפלגות זמני הבקעה
0-15
15-30
30-45
45-60
60-75
75-90
שם מדד מספר משחקים לחישוב מדד שערים מחזור אחרון
סיכום כללי טסרסקו סלו סופיה (10), ארדה קרדז'לי (10) 2.55 1
סיכום בית חוץ טסרסקו סלו סופיה (5), ארדה קרדז'לי (5) 2.50 3.5
ראש בראש כללי טסרסקו סלו סופיה (2) נגד ארדה קרדז'לי (2) 2.00 3
ראש בראש בית חוץ טסרסקו סלו סופיה (1) נגד ארדה קרדז'לי (1) 3.00 3
תאריך שעה 1 X 2
16/07/201916:102.202.852.25
19/07/201909:052.202.852.30
19/07/201909:302.152.802.30
19/07/201909:352.152.752.35
19/07/201910:102.152.752.40
19/07/201910:152.102.752.45
19/07/201911:202.102.702.50
19/07/201915:252.102.652.50
19/07/201917:502.152.652.45

בולגרית ראשונה 19/07/2019 18:52

 קבוצהמשחקיםנצחוןתיקוהפסדשעריםהפרשנקודותמשחקים אחרונים
1לבסקי סופיה11001 - 433
 • נ
2זאגורה11001 - 323
 • נ
3צ'רנומור וארנה11001 - 323
 • נ
4לודוגורץ11000 - 223
 • נ
5סלאביה סופיה11002 - 313
 • נ
6טראנובו10102 - 201
 • ת
7צסק"א סופיה10102 - 201
 • ת
8בוטב פלובדיב10100 - 001
 • ת
9ארדה קרדז'לי10100 - 001
 • ת
10ויטושה ביסטריצה10013 - 2-10
 • ה
11בוטב וראסטה10013 - 1-20
 • ה
12לוקומוטיב פלובדיב10013 - 1-20
 • ה
13טסרסקו סלו סופיה10012 - 0-20
 • ה
14דונאב רוסה10014 - 1-30
 • ה

טסרסקו סלו סופיה

תאריך אירוע ליגה נ/ה/ת תוצאה
13/07/2019 לודוגורץ נגד טסרסקו סלו סופיה הפסד 2 : 0
23/05/2019 סטרומסקה סלאבה נגד טסרסקו סלו סופיה תיקו 2 : 2
19/05/2019 טסרסקו סלו סופיה נגד Kariana Erden תיקו 1 : 1
10/05/2019 Botev Galabovo נגד טסרסקו סלו סופיה הפסד 3 : 2
01/05/2019 טסרסקו סלו סופיה נגד ארדה קרדז'לי נצחון 2 : 1
25/04/2019 Pomorie נגד טסרסקו סלו סופיה ניצחון 2 : 5
22/04/2019 טסרסקו סלו סופיה נגד CS1KA 1948 Sofia תיקו 0 : 0
13/04/2019 טסרסקו סלו סופיה נגד Dobrudzha 1919 נצחון 3 : 1
07/04/2019 Ludog1orets II נגד טסרסקו סלו סופיה ניצחון 0 : 2
31/03/2019 טסרסקו סלו סופיה נגד מונטנה נצחון 1 : 0

ארדה קרדז'לי

תאריך אירוע ליגה נ/ה/ת תוצאה
14/07/2019 ארדה קרדז'לי נגד בוטב פלובדיב בולגרית ראשונה תיקו 0 : 0
23/05/2019 Botev Galabovo נגד ארדה קרדז'לי Bulgaria B PFG ניצחון 2 : 3
19/05/2019 ארדה קרדז'לי נגד CS1KA 1948 Sofia Bulgaria B PFG נצחון 1 : 0
11/05/2019 ארדה קרדז'לי נגד Pomorie Bulgaria B PFG נצחון 2 : 0
01/05/2019 טסרסקו סלו סופיה נגד ארדה קרדז'לי Bulgaria B PFG הפסד 2 : 1
26/04/2019 ארדה קרדז'לי נגד Dobrudzha 1919 Bulgaria B PFG נצחון 1 : 0
21/04/2019 Ludog1orets II נגד ארדה קרדז'לי Bulgaria B PFG ניצחון 0 : 1
15/04/2019 ארדה קרדז'לי נגד מונטנה Bulgaria B PFG נצחון 2 : 0
08/04/2019 Chernomorets Balchik נגד ארדה קרדז'לי Bulgaria B PFG ניצחון 1 : 3
18/03/2019 לוקומטיב גורנה נגד ארדה קרדז'לי Bulgaria B PFG הפסד 2 : 0

טסרסקו סלו סופיה נגד ארדה קרדז'לי

תאריך מפעל אירוע תוצאת משחק תוצאה
01/05/2019 Bulgaria B PFG טסרסקו סלו סופיה נגד ארדה קרדז'לי טסרסקו סלו סופיה 2 : 1
28/10/2018 Bulgaria B PFG ארדה קרדז'לי נגד טסרסקו סלו סופיה טסרסקו סלו סופיה 0 : 1

אנא המתן, המערכת אוספת נתונים.

70. הסתיים טסרסקו סופיה - ארדה קרדז'לי (1+) 4.20 3.55 1.35 0 - 0 מידע נוסף
71. הסתיים מעל/מתחת שערים (2.5) טסרסקו סופיה - ארדה קרדז'לי 1.90 1.45 0 מידע נוסף
72. הסתיים מחצית ראשונה טסרסקו סופיה - ארדה קרדז'לי 2.75 1.75 3.10 0 - 0 מידע נוסף
 
 
 
 
 
 

הרשמה לניוזלטרס