נבחרות צעירות

כדורגל - נבחרות צעירות - אליפות אירופה עד גיל 21, שלב הנוקאאוט

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא שילוב של טווח יחסי ליין קבועים , ירידה ביחס הליין של הקבוצה המועדפת ושימוש במקדם שיטת ההכפלה היחסית.
  הימור זה יתבצע רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים:
  יחס ההימור של הקבוצה המארחת הוא בין 1.75-1.8
  יחס ההימור של הקבוצה המארחת ירד לפחות ב-7%
  ההימור ניתן להימור סינגל (S)
  מכיוון שספרד המארחת , עם יחס המתאים לתנאי המקדים ,והליין ירד מהרגע שפורסם ועד שלב ההימור לפחות ב-7% ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא שילוב של טווח יחסי ליין קבועים , ירידה ביחס הליין של הקבוצה המועדפת ושימוש במקדם שיטת ההכפלה היחסית.
  הימור זה יתבצע רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים:
  יחס ההימור של הקבוצה המארחת הוא בין 1.85-1.9
  יחס ההימור של הקבוצה המארחת ירד לפחות ב-7%
  ההימור ניתן להימור סינגל (S)
  מכיוון שספרד המארחת , עם יחס המתאים לתנאי המקדים ,והליין ירד מהרגע שפורסם ועד שלב ההימור לפחות ב-7% ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ספרד במשחק לא קל מול צרפת , אך מכיוון שספרד מארחת את המשחק יחד עם העובדה שמדד עוצמה ממוצע שלה טוב יותר , היא אמורה לרשום ניצחון.
  לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ספרד עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר מצרפת , צפויה לנצח במשחק.
  לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ספרד מארחת את צרפת במסגרת אליפות אירופה עד גיל 21, שלב הנוקאאוט. ספרד עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה של תיקו X במשחקים שקבוצה מארחת עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 30 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ספרד מארחת את צרפת במסגרת אליפות אירופה עד גיל 21, שלב הנוקאאוט. ספרד עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעהשל תיקו X במשחקים שקבוצה מארחת עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 50 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ספרד מארחת את צרפת במסגרת אליפות אירופה עד גיל 21, שלב הנוקאאוט. ספרד עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה מארחת עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ספרד מארחת את צרפת במסגרת אליפות אירופה עד גיל 21, שלב הנוקאאוט. ספרד עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה מארחת עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 180 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ספרד מארחת את צרפת במסגרת אליפות אירופה עד גיל 21, שלב הנוקאאוט. ספרד עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר , בנוסף היה ירידה ביחס ליין של ספרד שמעיד בדרך כלל שמהמרים רבים נוספים הימרו על ניצחון של ספרד.
  לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ספרד מארחת את צרפת במסגרת אליפות אירופה עד גיל 21, שלב הנוקאאוט. ספרד עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר , בנוסף היה ירידה ביחס ליין של ספרד שמעיד בדרך כלל שמהמרים רבים נוספים הימרו על ניצחון של ספרד.
  לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ספרד מארחת את צרפת במסגרת אליפות אירופה עד גיל 21, שלב הנוקאאוט. ספרד עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר , בנוסף היה ירידה ביחס ליין של ספרד שמעיד בדרך כלל שמהמרים רבים נוספים הימרו על ניצחון של ספרד.
  לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 60 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ספרד מארחת את צרפת במסגרת אליפות אירופה עד גיל 21, שלב הנוקאאוט. ספרד עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר, בנוסף היה ירידה ביחס ליין של ספרד. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה של תיקו X במשחקים שקבוצה מארחת עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 30 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ספרד מארחת את צרפת במסגרת אליפות אירופה עד גיל 21, שלב הנוקאאוט. ספרד עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר, בנוסף היה ירידה ביחס ליין של ספרד. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה של תיקו X במשחקים שקבוצה מארחת עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ספרד מארחת את צרפת במסגרת אליפות אירופה עד גיל 21, שלב הנוקאאוט. ספרד עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר, בנוסף היה ירידה ביחס ליין של ספרד. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה מארחת עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 130 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ספרד מארחת את צרפת במסגרת אליפות אירופה עד גיל 21, שלב הנוקאאוט. ספרד עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר, בנוסף היה ירידה ביחס ליין של ספרד. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה מארחת עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא שילוב של טווח יחסי ליין קבועים , ירידה ביחס הליין של הקבוצה המועדפת במקביל עלייה ביחס בליין של הקבוצה השנייה ושימוש במקדם שיטת ההכפלה היחסית.
  הימור זה יתבצע רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים:
  יחס ההימור של הקבוצה המארחת הוא בין 1.25-2.5
  יחס ההימור של הקבוצה המארחת ירד לפחות ב-10%
  יחס ההימור של הקבוצה האורחת עלה לפחות ב-10%
  מכיוון שספרד המארחת , עם יחס המתאים לתנאי המקדים ,והליין ירד מהרגע שפורסם ועד שלב ההימור לפחות ב-10% ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 50

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא שילוב של טווח יחסי ליין קבועים , ירידה ביחס הליין של הקבוצה המועדפת במקביל עלייה ביחס בליין של הקבוצה השנייה ושימוש במקדם שיטת ההכפלה היחסית.
  הימור זה יתבצע רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים:
  יחס ההימור של הקבוצה המארחת הוא בין 1.25-2.5
  יחס ההימור של הקבוצה המארחת ירד לפחות ב-15%
  יחס ההימור של הקבוצה האורחת עלה לפחות ב-15%
  מכיוון שספרד המארחת , עם יחס המתאים לתנאי המקדים ,והליין ירד מהרגע שפורסם ועד שלב ההימור לפחות ב-15% ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 50

 • ABCD

  ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא שילוב של טווח יחסי ליין קבועים , ירידה ביחס הליין של הקבוצה המועדפת במקביל עלייה ביחס בליין של הקבוצה השנייה ושימוש במקדם שיטת ההכפלה היחסית.
  הימור זה יתבצע רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים:
  יחס ההימור של הקבוצה המארחת הוא בין 1.25-2.5
  יחס ההימור של הקבוצה המארחת ירד לפחות ב-20%
  יחס ההימור של הקבוצה האורחת עלה לפחות ב-20%
  מכיוון שספרד המארחת , עם יחס המתאים לתנאי המקדים ,והליין ירד מהרגע שפורסם ועד שלב ההימור לפחות ב-20% ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 50

 • ABCD

 • ABCD

 • ABCD

1 X 2
1.70 3.25 3.60
48% 33% 19%
(10 ממליצים) (7 ממליצים) (4 ממליצים)

יום חמישי, תאריך 27 יוני 2019. משחק בין ספרד לצרפת במסגרת האליפות אירופה עד גיל 21, שלב הנוקאאוט.
משחק זה ניתן להימור סינגל.
ספרד עם רצף של 2 ניצחונות במשחקים האחרונים (נגד פולין,בלגיה) כאשר מנגד במשחקים האחרונים צרפת ניצחה 3 פעמים (נגד קרואטיה, אנגליה, לוקסמבורג), ופעמיים סיימה בתוצאת תיקו (נגד רומניה, סלובניה).

שם מדד מספר משחקים לחישוב מומנטום עוצמה
ממוצע אחרונים ממוצע של (3) מחזורים אחרונים -5.66 0.67
סיכום כללי ספרד (10), צרפת (10) -4 0.40
סיכום בית חוץ ספרד (5), צרפת (5) -3 0.20
ראש בראש כללי ספרד (-) נגד צרפת (-) - -
ראש בראש בית חוץ ספרד (-) נגד צרפת (-) - -

מדדי מומנטום לפי קבוצה

שם מדד מספר משחקים לחישוב ספרד צרפת
ממוצע אחרונים ממוצע של (3) מחזורים אחרונים 0.67 6.33
סיכום כללי ספרד (10), צרפת (10) 2 6
סיכום בית חוץ ספרד (5), צרפת (5) 2 5
ראש בראש כללי ספרד (-) נגד צרפת (-) - -
ראש בראש בית חוץ ספרד (-) נגד צרפת (-) - -
סה"כחוץביתנתוני שעריםביתחוץסה"כ
6 3 3 מספר משחקים 3 3 6
6 3 3 נצחונות 3 3 6
0 0 0 תיקו 0 0 0
0 0 0 הפסדים 0 0 0
22 14 8 שערים שהבקיעו 12 10 22
5 3 2 שערים שספגו 0 5 5
3 1 2 מספר משחקים ששמרו על רשת נקייה 3 0 3
0 0 0 מספר משחקים שלא הבקיעו 0 0 0
סה"כחוץביתממוצעי שעריםביתחוץסה"כ
3.7 4.7 2.7 ממוצע שערים למשחק 4.0 3.3 3.7
0.8 1.0 0.7 ממוצע ספיגות למשחק 0.0 1.7 0.8
0.5 0.3 0.7 ממוצע רשת נקייה למשחק 1.0 0.0 0.5
0.0 0.0 0.0 ממוצע שלא הבקיעו למשחק 0.0 0.0 0.0
31" 37" 24" זמן ממוצע של הבקעת גול ראשון 42" 39" 40"
16" 17" 13" זמן ממוצע של ספיגת גול ראשון - 31" 31"
התפלגות זמני הבקעה
13.6%
0-15
13.6%
9.1%
15-30
9.1%
13.6%
30-45
13.6%
22.7%
45-60
13.6%
27.3%
60-75
31.8%
13.6%
75-90
18.2%
שם מדד מספר משחקים לחישוב מדד שערים מחזור אחרון
סיכום כללי ספרד (10), צרפת (10) 3.30 2.5
סיכום בית חוץ ספרד (5), צרפת (5) 3.10 4
ראש בראש כללי ספרד (-) נגד צרפת (-) - -
ראש בראש בית חוץ ספרד (-) נגד צרפת (-) - -
תאריך שעה 1 X 2
25/06/201909:302.352.902.50
25/06/201909:452.302.802.60
25/06/201913:402.202.802.75
26/06/201913:152.152.802.80
26/06/201919:102.002.903.00
27/06/201907:401.903.053.10
27/06/201911:502.002.903.00
27/06/201912:001.903.053.10
27/06/201913:301.803.103.35
27/06/201920:501.703.253.60

אליפות אירופה עד גיל 21, שלב הנוקאאוט 27/06/2019 08:18

 קבוצהמשחקיםנצחוןתיקוהפסדשעריםהפרשנקודותמשחקים אחרונים
1אירלנד11000 - 333
  2ארמניה00000 - 000
   3איסלנד00000 - 000
    4איטליה00000 - 000
     5שבדיה00000 - 000
      6לוקסמבורג10013 - 0-30
        קבוצהמשחקיםנצחוןתיקוהפסדשעריםהפרשנקודותמשחקים אחרונים
       1ליכטנשטיין11000 - 113
        2צרפת00000 - 000
         3גיאורגיה00000 - 000
          4סלובקיה00000 - 000
           5שווייץ00000 - 000
            6אזרבייג'ן10011 - 0-10
              קבוצהמשחקיםנצחוןתיקוהפסדשעריםהפרשנקודותמשחקים אחרונים
             1קוסובו22001 - 766
              2טורקיה31116 - 5-14
               3אלבניה30216 - 5-12
                4אנדורה20116 - 2-41
                 5אוסטריה00000 - 000
                  6אנגליה00000 - 000
                    קבוצהמשחקיםנצחוןתיקוהפסדשעריםהפרשנקודותמשחקים אחרונים
                   1יוון11000 - 553
                    2ליטא11000 - 333
                     3קרואטיה00000 - 000
                      4צ'כיה00000 - 000
                       5סקוטלנד00000 - 000
                        6סן מרינו20028 - 0-80
                          קבוצהמשחקיםנצחוןתיקוהפסדשעריםהפרשנקודותמשחקים אחרונים
                         1קזחסטן22002 - 536
                          2ישראל00000 - 000
                           3North Macedonia U2100000 - 000
                            4ספרד00000 - 000
                             5מונטנגרו10012 - 1-10
                              6איי פארו10013 - 1-20
                                קבוצהמשחקיםנצחוןתיקוהפסדשעריםהפרשנקודותמשחקים אחרונים
                               1בלארוס11000 - 10103
                                2קפריסין11000 - 113
                                 3הולנד00000 - 000
                                  4נורבגיה00000 - 000
                                   5פורטוגל00000 - 000
                                    6גיברלטר200211 - 0-110
                                      קבוצהמשחקיםנצחוןתיקוהפסדשעריםהפרשנקודותמשחקים אחרונים
                                     1בוסניה והרצגובינה11000 - 443
                                      2בלגיה00000 - 000
                                       3גרמניה00000 - 000
                                        4וויילס00000 - 000
                                         5מולדובה10014 - 0-40

                                          ספרד

                                          תאריך אירוע ליגה נ/ה/ת תוצאה
                                          22/06/2019 ספרד נגד פולין נצחון 5 : 0
                                          19/06/2019 ספרד נגד בלגיה נצחון 2 : 1
                                          16/06/2019 איטליה נגד ספרד הפסד 3 : 1
                                          16/10/2018 איסלנד נגד ספרד ניצחון 2 : 7
                                          11/10/2018 אלבניה נגד ספרד ניצחון 0 : 1
                                          11/09/2018 ספרד נגד צפון אירלנד הפסד 1 : 2
                                          06/09/2018 ספרד נגד אלבניה נצחון 3 : 0
                                          27/03/2018 ספרד נגד אסטוניה נצחון 3 : 1
                                          22/03/2018 צפון אירלנד נגד ספרד ניצחון 3 : 5
                                          10/10/2017 סלובקיה נגד ספרד ניצחון 1 : 4

                                          צרפת

                                          תאריך אירוע ליגה נ/ה/ת תוצאה
                                          24/06/2019 צרפת נגד רומניה אליפות אירופה עד 21 תיקו 0 : 0
                                          21/06/2019 צרפת נגד קרואטיה אליפות אירופה עד 21 נצחון 1 : 0
                                          18/06/2019 אנגליה נגד צרפת אליפות אירופה עד 21 ניצחון 1 : 2
                                          16/10/2018 צרפת נגד סלובניה אליפות אירופה עד 21 תיקו 1 : 1
                                          11/09/2018 צרפת נגד לוקסמבורג אליפות אירופה עד 21 נצחון 2 : 0
                                          07/09/2018 בולגריה נגד צרפת אליפות אירופה עד 21 ניצחון 0 : 1
                                          27/03/2018 מונטנגרו נגד צרפת אליפות אירופה עד 21 ניצחון 0 : 2
                                          23/03/2018 קזחסטן נגד צרפת אליפות אירופה עד 21 ניצחון 0 : 3
                                          13/11/2017 סלובניה נגד צרפת אליפות אירופה עד 21 ניצחון 1 : 3
                                          09/11/2017 צרפת נגד בולגריה אליפות אירופה עד 21 נצחון 3 : 0
                                          • קרדיט: יוצר/ת הסרטון
                                          • קרדיט: יוצר/ת הסרטון
                                          • קרדיט: יוצר/ת הסרטון
                                          • קרדיט: יוצר/ת הסרטון
                                          • קרדיט: יוצר/ת הסרטון

                                          אנא המתן, המערכת אוספת נתונים.

                                          234. הסתיים ספרד - צרפת S,D 1.70 3.25 3.60 4 - 1 ספורט2 מידע נוסף
                                          235. הסתיים העולה לשלב הבא ספרד עד 21 - צרפת עד 21 (כולל הארכות) S,D 1.35 2.10 מידע נוסף
                                          236. הסתיים ספרד עד 21 - צרפת עד 21 (1+) 3.25 3.15 1.60 4 - 1 מידע נוסף
                                          237. הסתיים ספרד עד 21 (1+) - צרפת עד 21 1.25 4.00 5.00 4 - 1 מידע נוסף
                                          238. הסתיים סך הכל שערים טווחים (2-3) ספרד עד 21 - צרפת עד 21 3.30 1.75 2.45 5 מידע נוסף
                                          239. הסתיים מעל/מתחת שערים (2.5) ספרד עד 21 - צרפת עד 21 S,D 1.75 1.55 5 מידע נוסף
                                          240. הסתיים מעל/מתחת שערים (1.5) ספרד עד 21 - צרפת עד 21 (מחצית ראשונה) 2.50 1.25 3 מידע נוסף
                                          241. הסתיים מחצית ראשונה ספרד עד 21 - צרפת עד 21 2.20 1.85 3.75 2 - 1 מידע נוסף
                                          242. הסתיים מחצית שנייה ספרד עד 21 - צרפת עד 21 2.00 2.20 3.35 2 - 0 מידע נוסף
                                          243. הסתיים סה"כ קרנות טווחים בין 9 ל 11 ספרד עד 21 - צרפת עד 21 S,D 2.80 2.30 2.05 מידע נוסף
                                          244. הסתיים סה"כ קרנות טווחים בין 5 ל 6 ספרד עד 21 - צרפת עד 21 (מחצית ראשונה) S,D 1.95 2.35 2.95 מידע נוסף
                                          245. הסתיים יתרון יותר קרנות ספרד עד 21 - צרפת עד 21 (1.5+) 1.70 1.50 מידע נוסף
                                          246. הסתיים קרן ראשונה ספרד עד 21 - צרפת עד 21 1.50 74.00 1.75 מידע נוסף
                                          247. הסתיים מעל/מתחת קרנות (10.5) ספרד עד 21 - צרפת עד 21 1.70 1.50 מידע נוסף
                                          248. הסתיים יותר שערים מחצית 1 / מחצית 2 ספרד עד 21 - צרפת עד 21 2.75 2.90 1.85 מידע נוסף
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           

                                          הרשמה לניוזלטרס